andrey

Путь к Файлу: /Budjetna systema / 4_Praktizni zanjttj / План_ПЗ_семинар.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   172.5 КБ
СКАЧАТЬ

План_ПЗ_семинар

План_ПЗ_семинар

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінарські і практичні заняття, які проводяться за основними темами у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань, отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, вміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань. До всіх тем пропонуються контрольні запитання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати у письмовій формі. Підготовка до семінарських занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої у списку в кінці навчального посібника.

 

Заняття 1

Семінар на тему "Зародження та становлення бюджетних відносин"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення семінарських і практичних занять.

2. Обговорення теоретичних питань:

1) Зародження економічних і бюджетних відносин:

2) Становлення бюджетних відносин;

3. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [4, c. 9-48]

Заняття 2

Семінар на тему "Бюджетна історія України "

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Київська Русь та Галицько-Волинське князівство.

2) Польсько-литовська доба  (ХІУ – ХУІ ст). 

3) Козацька доба (ХУІ – ХУІІІ ст).

4) Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій .

5) Україна в 1917-1922 рр.

6) Україна в складі СРСР (30.12.22 – 15.02.90 рр).

7) Незалежна Україна в від дня Незалежності .

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [4, c. 49-263]

 

Заняття 3

Семінар на тему " Сутність, призначення та роль бюджету держави"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність бюджету. Визначення терміну "бюджет"

2) Бюджет як економічна категорія. Функції бюджету.

3) Призначення бюджету у ринкової економіці.

4) Взаємозв’язок бюджету і соціально-економічних процесів, бюджетна політика, стратегія і тактика, бюджетний механізм.

5) Фактори впливу на бюджет.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1;  4, c. 265-280]

 

 

Заняття 4

Практичне заняття на тему "Аналіз динаміки Державного бюджету і ВВП Україні"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття..

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Виконання завдання: проаналізувати Державний бюджет України за останні роки (склад і структура доходів і видатків, стан бюджету, темпи зростання, співвідношення до ВВП).

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: Звітність Розрахункової палати.

 

Заняття 5

Семінар на тему " Бюджетна система України

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність бюджетної системи: поняття, основні елементи, структура, організація функціонування.

2) Принципи побудови бюджетної системи України.

3) Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи (загальна характеристика)

4) Конституція України про основні бюджетні положення.

5) Бюджетний кодекс України (загальна характеристика розділів).

6) Складові бюджетної системи України та їх зв’язок з іншими частинами економічної системи.

7) Призначення, основні завдання, повноваження та функції окремих елементів бюджетної системи України (Розрахункова Палата, Державне казначейство, Контрольно ревізійне управління, розпорядники бюджетних коштів, Державна податкова служба і податкова міліція).

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1;  4, с.281-310].

 

Заняття 6

Семінар на тему "Бюджетне планування"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність бюджетного планування

2) Організація бюджетного планування

3) Бюджетна класифікація

4) Складові бюджету

5) Міжбюджетні трансферти

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1;  4, с.319-335].

 

 

 

Заняття 7

Семінар на тему "Бюджетний процес та його учасники"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність бюджетного процесу.

2) Учасники бюджетного процесу.

3) Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.

4) Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

4.Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1; 4; с.336- 354].

 

Заняття 8

Семінар на тему "Система доходів бюджету"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність доходів Державного бюджету.

2) Джерела доходів Державного бюджету. Класифікація доходів.

3) Фактори що впливають на доходи Державного бюджету.

4) Структура доходів Державного бюджету України (податкові надходження; неподаткові доходи бюджету;  державні позики).

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1; 4; с.355-359].

 

Заняття 9

Семінар на тему "Доходи місцевих бюджетів"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність доходів місцевих бюджетів.

2) Джерела доходів місцевих бюджетів.

3) Склад доходів що закріплюються за місцевими бюджетами.

4) Нормативи відрахувань.

5) Склад доходів АРК та обласних бюджетів, районів у містах.

6) Доходи місцевих бюджетів що не враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів.

7) Надходження до місцевих бюджетів розвитку.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1; 4; с.360-367].

 

 

Заняття 10

Практичне заняття на тему "Аналіз складу і структури місцевого бюджету"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Виконання завдання: проаналізувати місцевий бюджет (визначити структуру доходів і видатків, стан бюджету).

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: Звітність місцевих бюджетних органів.

 

Заняття 11

Семінар на тему "Система видатків бюджету"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Сутність видатків Державного бюджету. Фактори що обумовлюють напрями видатків.

2) Класифікація видатків Державного бюджету.

3) Бюджетне фінансування: поняття, принципи, форми та методи.

4) Склад і структура видатків Державного бюджету України.

5) Склад і структура видатків місцевих бюджетів України.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1; 4; с, 368-  373, с. 384-391 ].

 

Заняття 12

Семінар на тему "Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку "

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

2) Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

3) Бюджетні кредити підприємствам.

4) Державні дотації.

5) Видатки на фундаментальні дослідження.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1; 2, с. 352-359,393-418; 4; с, 377- 378, 380-381].

 

Заняття 13

Семінар на тему "Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Роль бюджету у забезпеченні соціального захисту населення та утриманні соціальної сфери.

2) Склад і характеристика видатків на соціальну сферу (структура видатків; видатки на освіту; видатки на охорону здоров'я; видатки на культуру.

3) Склад і характеристика видатків на соціальний захист населення і соціальне забезпечення.

4) Основи кошторисного фінансування.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [1; 2, с. 352-359, 393-418; 4; с, 378- 380].

 

 

 

 

 

 

Заняття 14

Практичне заняття на тему "Фінансування соціального захисту населення і  закладів освіти"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Вирішення задач з розрахунку:

- розміру житлових субсидій;

- складання кошторису навчального закладу.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [3, с.99-132, 133-137; 4, с. 386-392]

 

 

Заняття 15

Практичне заняття на тему "Фінансування медичних закладів"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Вирішення задач з розрахунку:

- Оперативно-сітьові показники діяльності медичних закладів;

- Складання кошторису медичного закладу;

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [3; с.75-99; 4, с. 386-392]

 

Заняття 16

Семінар на тему  "Видатки бюджету на національну оборону та управління"

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Воєнна доктрина держави і військові витрати.

2) Планування і фінансування видатків на оборону.

3) Склад видатків на управління.

4) Особливості планування і фінансування витрат органів державної влади й управління.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [3,с 249-270; 4, с. 381-388].

 

Заняття 17

Семінар на тему  "Державний кредит і  видатки бюджету на обслуговування державного боргу "

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Обговорення теоретичних питань:

1) Видатки на міжнародну діяльність.

2) Бюджетні резерві.

3) Аналіз динаміки державного боргу України на підставі статистичних даних.

4. Підведення підсумків, доведення завдання на СРС, плану наступного заняття.

Література: [3,с 466-475; 4, с. 382-383].

 

 

 

Заняття 18 (підсумкове)

ПЛАН

1. Розгляд організаційних питань з проведення заняття.

2. Тестування знань з попередньої теми.

3. Прийом звітів з практичних занять.

4. Обговорення питань які виносяться на залік та іспит.

5. Підведення підсумків, доведення результатів підсумкового рейтингу студентів з дисципліни.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика