andrey

Путь к Файлу: /Ekonom. praci i soc.trudovi vidn / 12_Zalik / Put do zaliku,ekz.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   47.5 КБ
СКАЧАТЬ

Перелік

 контрольних питань до заліку  з дисципліни

"Економіка праці й соціально – трудові відносини"

 

Тема 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.

 

1. Охарактеризуйте працю як предмет наукового економічного

дослідження.

2. Покажіть взаємозв‘язок проблем дослідження економіки праці з іншими

науками про працю.

3. Прокоментуйте історичний аспект науки про працю.

 

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

 

1. Дайте оцінку поняття "населення" як суб'єкту суспільних процесів в державі.

2. Охарактеризуйте особливості відтворення населення, його природного і

механічного руху.

3. Дайте оцінку понять: розширене відтворення населення, трудових ресурсів.

та індивідуальної робочої сили.

4. Назвіть особливості природного відтворення населення.

5. Проаналізуйте структуру і розміщення населення України.

6. Дайте оцінку понять: трудових ресурсів, працездатності, економічно

активного населення.

7. Визначте роль і місце трудових ресурсів в економіці України.

 

Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.

 

1. Дайте оцінку поняття і сутності економічної категорії “праця”.

2. Охарактеризуйте зміст, поняття і функції праці.

3.  Визначте зміст категорій "індивідуальна робоча сила", "сукупна робоча

сила", покажіть різницю між ними.

4. Вартість робочої сили. Назвіть чинники, які впливають на їх величину.

5. Дайте характеристику поняття ""споживчий бюджет" та його видів.

 

Тема 4. Соціально-трудові відносини як система.

 

1. Назвіть три основних предмета соціології праці.

2. Охарактеризуйте функції трудового колективу.

3. Наведіть приклади соціально-трудових відносин між працівниками і соціальними групами колективу.

 

Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти.

 

1. Назвіть організаційні аспекти соціально-трудових відносин.

2. Охарактеризуйте об‘єкти та суб‘єкти соціально-трудових відносин.

3. Дайте оцінку типологізації соціально-трудових відносин за різними ознаками.

 

Тема 6. Соціальне партнерство.

 

1. Визначте поняття "соціального партнерства" (трипартизму) та його

принципи.

2. Покажіть роль суб'єктів соціального партнерства.

3. Назвіть основні складові колективних договорів на макрорівні.

4. Назвіть учасників і порядок проведення тарифних переговорів на галузевому  (територіально-галузевому) рівні.

 

Тема 7. Ринок праці та його регулювання.

 

1. Дайте оцінку ринку праці, його зв'язку з іншими ринками - капіталів, товарів

та послуг, цінних паперів тощо.

2. Визначте особливості понять: "ринок праці", "ринок робочої сили", "ринок

робочих місць".

3. Обґрунтуйте функції ринку праці.

4. Визначте особливості товару "робоча сила".

5. Назвіть елементи ринку праці, їх взаємозв'язок.

6. Особливості формування ринку праці в Україні.

 

Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості.

 

1. Дайте тлумачення поняття "зайнятість населення", його видів та форм.

2. Назвіть основні принципи державної політики зайнятості.

3. Визначте основні напрямки зайнятості.

4. Назвіть основний зміст закону України "Про зайнятість населення".

5. Визначте поняття "безробіття" та назвіть його види.

6. Дайте визначення статусу безробітного та поняття “підходяща робота”.

 

Тема 9. Планування праці.

 

1.Покажіть методику планування продуктивності праці за факторами її

зростання.

2. Наведіть особливості планування фонду заробітної плати за нормативами .

3.Наведіть особливості планування фонду заробітної плати керівників,

спеціалістів, службовців.

4. Охарактеризуйте планування трудомісткості за окремими її видами і в

цілому.

 

Тема 10. Організація праці.

 

1. Дайте тлумачення поняттю "організація праці , назвіть основні напрямки її

організації.

2. В чому суть поділу і кооперування праці на підприємстві.

3. Визначте поняття "робоче місце", укажіть особливості його організації і

розміщення.

4. В чому особливість організації робочих місць робітників у різних типах виробництва.

5. Дайте визначення поняття “трудового колективу” та перерахуйте основні типи трудових колективів.

Тема 11. Продуктивність і ефективність праці.

 

1. Дайте тлумачення понять "продуктивність" і "продуктивність праці, покажіть

їх взаємозв'язок.

2. Назвіть методи вимірювання продуктивності праці на підприємствах.

3. Наведіть фактори продуктивності та продуктивності праці та їх

класифікацію.

4. Проаналізуйте природні та суспільні умови підвищення продуктивності

праці.

5. Дайте оцінку резерву зростання продуктивності праці.

6. Назвіть резерви зростання продуктивності праці за їх класифікацією.

 

Тема 12. Політика доходів і оплата праці.

 

1. Охарактеризуйте різноманітність і рівноправність форм доходів.

2. Дайте оцінку соціально-економічної сутності заробітної плати, її види.

3. Назвіть джерела формування заробітної плати.

4. Назвіть функції заробітної плати і принципи її організації.

5. Покажіть взаємозв'язок рівня заробітної плати з рівнем цін, продуктивністю

праці, доходами і прибутками.

6. Обґрунтуйте роль {значення мінімального споживчого бюджету.

7. Покажіть особливості тарифно-договірного регулювання заробітної плати.

8. Визначте роль і значення величини мінімальної заробітної плати.

9. Назвіть форми і системи оплати праці.

 

Тема 13. Аналіз звітність і аудит у сфері праці.

 

1. Назвіть систему трудових показників, покажіть взаємозв'язок їх елементів.

2. Покажіть особливості планування фонду заробітної плати керівникам. спеціалістам, службовцям.

3. Наведіть приклади планування чисельності керівників, спеціалістів,

службовців на підприємстві.

 

Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.

 

1. Назвіть основні закони і закономірності системи управління соціально

трудовими відносинами.

2. Охарактеризуйте організаційну структуру державних органів управління

соціально-трудовими відносинами.

3.Обґрунтуйте сутність кадрової політики організації.

4. Значення мотивації і стимулювання праці в управлінні персоналом.

 

Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток  соціально-трудових відносин.

 

1. Перерахуйте основні завдання, конвенції та рекомендації міжнародної

організації праці.

2. Охарактеризуйте міжнародний кодекс праці.

3. Назвіть керівні органи міжнародної організації праці  та визначте їх функції.

 

Тема 16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

 

1. Сутність міжнародних економічних відносин в системі світового господарства.

2. Охарактеризуйте сутність  та причини виникнення міжнародної трудової міграції.

3. Дайте оцінку зарубіжного досвіду регулювання зайнятості населення.

4. Вплив міжнародної економічної інтеграції на процеси управління соціально- трудовими відносинами.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика