Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   55.5 КБ
СКАЧАТЬ

      1.  До категорії працездатних людей відносяться:

а) безробітні;

б) інваліди;

в) домогосподарки.

      2.  Сучасному ринку праці в Україні притаманні такі ознаки:

а) перевищення попиту робочої сили над пропозицією;

б) висока ціна робочої сили;

в) високий рівень безробіття.

      3. Особливості ринку праці в Україні:

а) великі масштаби прихованого безробіття;

б) зменшення молодіжного безробіття;

в) збільшення зайнятості у сфері суспільного виробництва

4. До трудових ресурсів належать:

а) працюючі особи пенсійного віку;

б)особи, які одержують пенсію на пільгових умовах;

в)працюючі особи віком до 16 років.

5. Економічно активне населення складають:

а) безробітні;

б) учні;

в) студенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Економічно неактивне населення складають:

а) зайняте на виробництві;

б) службовці;

в) інваліди.

2. Найбільшу частку населення України складають:

а) росіяни;

б) українці;

в) євреї

3. До зайнятого населення належать громадяни:

а) військовослужбовці;        

б) студенти;

в) школярі.

4. Які нормативні активи регулюють питання з управління трудовими ресурсами?

а) закон України “Про освіту”;

б) “Кодекс законів про працю”;

в) “Про колективні договори і угоди”.

5. Складові системи державної служби зайнятості:

а) центри зайнятості;

б) заклади освіти;

в) заклади охорони здоров’я;

г) санітарно-курортні заклади.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Органи реєстрації безробітних:

а) підприємства;

б) центри підвищення кваліфікації;

в) обласні центри зайнятості;

г) міські центри зайнятості;

районні центри зайнятості.

2.  Міграція -

а) це обов’язкова складова процесів у державах з ринковою економікою;

б) необов’язкова складова процесів у державах з ринковою економікою.

3.  Еластичність ринку праці характеризується:

а) великою мобільністю працівників;

б) гарантією зайнятості;

в) стабільністю зайнятості.

4.  До осіб працездатного віку відносять:

а) жінок від 16 до 55 років;

б) жінок від 16 до 54 років;

в) чоловіків від 16 до 59 років;

г) чоловіків від 16 до 60 років.

5.  Який метод господарювання вимагає для виробництва більшої кількості робітників?

а) екстенсивний;

б) інтенсивний.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Закон України, який визначає можливість і неминучість безробіття:

а) “Про безробіття”;

б) “По зайнятість”.

2.  Технічний прогрес здійснюється за такими напрямками:

а) впровадження комплексної механізації і автоматизації;

б) підтримання обладнання в робочому стані;

в) зменшення витрат електроенергії.

3.  Зовнішні фактори продуктивності праці:

  а) політичні;

б) урядові рішення;

в) продукція підприємства.

4. Ціна робочої сили залежить від:

а) кон’юнктури ринку праці;

б) пропозиції робочої сили;

в) попиту на робочу силу.

5.  Доходи населення формуються за рахунок:

а) оплати праці робітників;

б) податків;

в) платежів за комунальні послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. До учасників системи соціального партнерства в державі відносяться:

а) підприємці (роботодавці);

б) наймані працівники;

в) інваліди;

г) домогосподарки;

д) органи державної влади.

2.  Форми заробітної плати:

а) матеріальна;

б) грошова;

в) духовна.

3.  Державне регулювання заробітної плати здійснюється згідно Закону України…

а) “Про підприємство”

б) “Про підприємства”

в) “ Про оплату праці”;

г) “Про охорону праці”;

д) “Про акціонерні товариства”.

4.  Головні інструменти механізму соціального партнерства:

а) тарифна угода;

б) закони;

в) заробітна плата.

5.  Суб’єкти управління персоналом:

а) держава;

б) керівники підприємств;

в) трудові ресурси.

 

 

 

 

 

1. Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого

часу працівників не може перевищувати:

а) 36 годин на тиждень;

б) 40 годин на тиждень;

в) 41 година на тиждень.

     2.  Особливості ринку праці в Україні:

а) великі масштаби прихованого безробіття;

б) зменшення молодіжного безробіття;

в) збільшення зайнятості у сфері суспільного виробництва

3. Складові системи державної служби зайнятості:

а) центри зайнятості;

б) заклади освіти;

в) заклади охорони здоров’я;

г) санітарно-курортні заклади.

4. Органи реєстрації безробітних:

а) підприємства;

б) центри підвищення кваліфікації;

в) обласні центри зайнятості;

г) міські центри зайнятості;

районні центри зайнятості.

5. Головні інструменти механізму соціального партнерства:

а) тарифна угода;

б) закони;

в) заробітна плата.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика