andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 2_Конспект Лекций / 2006-2007 / Конспект лекцій 2006-2007 / ТЕМА 7 / Питання 4.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   167.0 КБ
СКАЧАТЬ

7.4.  Визначення оптимального бюджету капіталовкладень

 

Питання 4

 

Для ілюстрації процесу формування оптимальної інвестиційної програми підприємства розглянемо наступну задачу. Компанія вивчає можливість реалізації наступних інвестиційних проектів (табл. 7.1).

 

Табл. 7.1. Інвестиційні проекти, запропоновані для реалізації.

Проект

Внутрішня норма дохідності, IRR, %

Обсяг інвестицій, млн.грн.

Проект А

23

500

Проект В

22

500

Проект С

21

700

Проект Д

20

200

Проект Е

19

600

 

Фінансовий відділ компанії проаналізував джерела фінансування інвестиційної програми й надав наступні дані:

1. Джерелами фінансування інвестицій є:

- кредит - 600 млн грн., ставка відсотка - 15% річних;

- додатковий кредит - 200 млн грн., ставка відсотка -18% річних;

- нерозподілений прибуток - 600 млн грн.;

- емісія привілейованих акцій, гарантований дивіденд - 20% річних, витрати на розміщення - 5% від обсягу емісії. Поточна ринкова ціна привілейованої акції - 100 тис. грн.;

- емісія звичайних акцій. Очікуваний дивіденд -240 грн. на акцію, темп приросту дивідендів - 5% у рік. Поточна ринкова ціна акції - 1200 грн. Витрати на розміщення - 5% від обсягу емісії.

2. Підприємство в довгостроковій перспективі дотримується наступної цільової структури капіталу:

- позиковий капітал - 30%;

- привілейовані акції - 10%;

- власний капітал - 60%.

Рішення задачі формування оптимальної інвестиційної програми підприємства здійснюється в наступному порядку:

1.  Визначення вартості різних джерел фінансування.

2.  Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.

3.  Побудова графіка вартості капіталу, визначення зміни графіка.

4.  Побудова графіка інвестиційних проектів.

5.  Ухвалення рішення.

1. Визначення вартості різних джерел фінансування

1) Вартість позикового капіталу визначається з урахуванням впливу податкових ефектів. Допустивши, що ставка податку на прибуток дорівнює 35%, вартість позикового капіталу  після оподаткування можна обчислити в такий спосіб:

Питання 4

 kd 1=15(1-0,35) = 9,75% - для основного кредиту;

kd 2 =18(1 - 0,35) = 11,7% - для додаткового кредиту.

2) Вартість капіталу, залученого за рахунок емісії привілейованих акцій, визначаємо по моделі DDM:

Питання 4

3) Вартість власного капіталу розраховується в такий спосіб:

 - при використанні нерозподіленого прибутку:

Питання 4

 - при емісії звичайних акцій:

Питання 4

2.  Розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Розрахунок WACC зробимо, припустивши, що всі інвестиційні проекти підприємство буде фінансувати, дотримуючись фіксованої структури капіталу.

Наприклад, для фінансування проекту А необхідний обсяг капіталовкладень у розмірі 500 млн грн. Цей капітал буде залучений із трьох джерел:

- 50 млн грн. (10%) - за рахунок емісії привілейованих акцій;

- 150 млн грн. (30%) - за рахунок кредиту;

- 300 млн грн. (60%) - за рахунок власних коштів підприємства.

WACC для фінансування проекту А складає:

Питання 4

3.  Побудова графіка вартості капіталу

На другому етапі ми розрахували WACC для фінансування проекту А, припустивши, що підприємство використовує основний (більше дешевий) кредит і прибуток для фінансування інвестицій.

Чи залишиться WACC незмінним при залученні додаткового обсягу фінансування? Це залежить від того, чи будуть зростати витрати на обслуговування додаткових джерел фінансування. При збільшенні вартості якого-небудь джерела фінансування відбувається «стрибок» на графіку вартості капіталу.

Перший стрибок графіка WACC  пов'язаний зі збільшенням вартості власного капіталу. У нашому прикладі розмір прибутку, що може реінвестувати підприємство, обмежений 600 млн грн. Щоб фінансувати наступні інвестиційні проекти, підприємство змушене зробити нову емісію, що збільшить WACC:

WACC = 0,1-21,05+0,3-9,75+0,6*26,05 = 2,105+2,925+15,63 = 20,66%.

Наступний стрибок графіка пов'язаний зі збільшенням вартості позикового капіталу. Вартість кредиту зростає з 15% до 18% річних. Величина WACC у цьому випадку складає:

WACC = 0,1*21,05+0,3*11,7+0,6*26,05 = 2,105+3,39+15,63 = 21,1З%. Графік вартості капіталу представлений на мал. 7.1.

Питання 4

Рис. 7.1. Графік середньозваженої вартості капіталу

 

4.  Побудова графіка інвестиційних проектів

Графік інвестиційних проектів представлений на мал. 7.2.

Питання 4

Рис. 7.2. Графік інвестиційних проектів

 

5.  Ухвалення рішення

Процес формування оптимальної інвестиційної програми можна наочно зобразити, сполучивши графік вартості капіталу (мал. 7.1) і графік інвестиційних проектів (мал. 7.2). У точці перетинання графіків (мал. 7.3) ми одержимо оптимальну інвестиційну програму.

Питання 4

            Рис. 7.3. Оптимальна інвестиційна програма

Таким чином, ми можемо реалізувати три інвестиційних проекти: А, В і С, для яких прибутковість перевищує ціну капіталу. Оптимальний бюджет капіталовкладень складе 1700 млн грн. Від проектів Д і Е варто відмовитися, тому що їх довелося б фінансувати за рахунок джерел, вартість яких становить 20,66% й 21,13%. У цьому випадку проекти будуть мати негативний NPV, оскільки їх IRR нижче ціни капіталу.

Отже, середньозважена вартість капіталу, що відповідає точці перетину графіків, може використовуватися як ставка дисконтування для оцінки інвестиційних проектів при використанні критерію NPV.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика