andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 2_Конспект Лекций / 2006-2007 / Конспект лекцій 2006-2007 / Загальна інформація / Мета,задачі курсу.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   49.5 КБ
СКАЧАТЬ

Мета, цілі, вимоги до спеціальності

 

                    Мета,задачі курсу

 

         Дисципліна “Аналіз інвестиційних проектів” є складовою частиною нормативних дисциплін циклу загальноекономічної підготовки  спеціалістів напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”. При сучасних умовах – переході України до ринкових відносин - професійним економістам бракує навичок з підготовки та реалізації рішень щодо ефективного використання ресурсів. З огляду на багатоплановість, широту джерел фінансування (в тому числі іноземного) різноманітних проектів і програм виникає загальна потреба в опануванні світового досвіду розробки та впровадження інвестиційних проектів.

 

 

Навчального метою дисципліни є:  надання  студентам, майбутнім фахівцям з економіки, знань необхідних для проведення аналізу інвестиційних проектів; розробки бізнес-планів підприємства формування теоретичну та методологічну базу для наступного оволодіння практикою використання фінансових інструментів, що забезпечують аналіз інвестиційних проектів; вироблення уміння оцінювати та аналізувати привабливість  інвестиційних проектів на альтернативній основі при формуванні портфеля реальних інвестиційних проектів, враховуючи інвестиційну політику, що проводиться в країні.

 

 

Предметом вивчення дисципліни є вивчення сукупності відносин, що виникають у сфері аналізу інвестиційних проектів.

 

 

Метою і завданням цього курсу є розкриття змісту інвестицій, інвестиційних ресурсів, інвестиційної діяльності та їх економічної сутності, а також вивчення напрямків інвестиційної політики як окремого підприємства, так і  держави в цілому; сутності і тенденцій інвестування, його здійснення на  Україні та ролі у здійсненні стратегії економічного інтеграції нашої держави в Європу; дослідження фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; здійснення аналізу інвестиційних проектів і проектних ризиків, вивчення їх видів та класифікації; проведення дослідження методики обчислення інвестицій з урахуванням ризиків; дослідження питання обмеженості інвестиційних можливостей та моделювання  процесів аналізу інвестиційних проектів.

    Вивчення даного курсу має великий практичний і теоретичний інтерес. Дисципліна  “Аналіз інвестиційних проектів” пов'язана  з предметами: “Інвестування”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, "Економічна теорія", "Теорія ймовірностей", “Маркетинг”, “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Фінанси підприємств” тощо.

 

 

Курс призначений:

 

· для студентів економічних спеціальностей;

· для широкого кола людей , які мають бажання підвищити кваліфікацію;

· для економістів, які мають розв’язати проблеми, пов’язані з реальними потребами бізнесу.

 

 

Вимоги до  знань, якими повинен оволодіти студент

при вивченні курсу,  їх  перелік:

 

· Знати напрямки інвестиційної політики держави, фірми, стадії інвестиційної діяльності.

· Вміти розраховувати імовірність і ступінь виникнення ризику інвестиційних проектів, знати інструменти зниження кредитного ризику.

· Володіти методами оцінки й аналізу інвестиційних проектів, основними критеріями, які використовуються в оцінці проектів, області їх застосування.

· Вміти оцінювати реальних обсяг необхідних інвестицій.

· Знати основні області прийняття ділових рішень

· Знати вартість грошей з урахуванням фактора часу.

· Знати методи прийняття фінансових рішень з обліком інфляційного забезпечення грошей.

· Вміти правильно визначати структуру бізнес-плану і методику розрахунку його розділів в умовах ринкової економіки.

· Вміти формулювати послідовність дій по досягненню поставлених цілей.

· Володіти інвестиційним законодавством

 

 

Вимоги до вмінь та навичок, які повинні бути сформовані у студентів у процесі навчання, їх перелік:

 

· Правильно визначати об’єкт та джерела інвестування, джерела фінансування, вміти розраховувати імовірність проектного ризику.

· Вміти планувати прибуток і його розподіл.

· Вміння складати прогнозні витрати і бюджети.

· Вміти правильно визначати потребу компанії (фірми) у фінансових ресурсах.

· Володіти специфічними поняттями та термінами, які застосовуються тільки у інвестуванні.

· Вміти працювати з фінансовою звітністю.

· Володіти навичками розробки інвестиційних проектів.

 

Вимоги до слухачів курсу :

 

 

· навички користувача для роботи на комп’ютері, вміння працювати з електронною поштою;

· вміння працювати в групі .

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика