andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 2_Конспект Лекций / 2006-2007 / Конспект лекцій 2006-2007 / Загальна інформація / Програма курсу.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   55.0 КБ
СКАЧАТЬ

Програма курсу

Програма курсу

 

ТЕМА № 1. ІНВЕСТИЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Поняття інвестицій, інвестиційні товари, інвестиційні ресурси, інвестування, інвестиційний клімат. Концепція проекту в системі проектного аналізу. Його види та класифікація .

 Інвестиційні теорії як методологічні основи інвестування. Розвиток інвестиційних теорій Вплив виробництва та обігу на інвестиційну політику, структуру та накопичення капіталу.

 Основні області прийняття ділових рішень: інвестиційна, операційна, фінансова діяльність. Інвестиційна діяльність як складова область прийняття інвестиційних рішень.Показники використання інвестицій в Україні. Інвестиційна програма регіону.

 

ТЕМА № 2. ВИМІРЮВАННЯ ВАРТОСТІ

 

Поняття вартісті грошей з урахуванням фактору часу та інфляції. Чинники зміни вартості грошей у часі. Операції дисконтувания і нарощування як особливий вид фінансових розрахунків. Методи обчислення ставки дисконту. Майбутня вартість і складний відсоток.  Теперішня вартість та ставка дисконту. Теперішня вартість грошових потоків. Вплив амортизації на величину грошових коштів у інвестиційних проектах.

 

ТЕМА № 3. КОНЦЕПЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

Поняття проекту: ознаки, мета, концепція проекту у проектному аналізі. Оточення проекту та його учасники. Класифікація, види проектів. Управління проектом.

Життєвий цикл проекту. Поняття життєвого циклу. Діяльність по забезпеченню проекту. Підходи ЮНІДО та Всесвітнього банку до визначення циклу інвестиційного проекту. Стадії проекту.

Методологія проектного аналізу.

Реальні (прямі), фінансові, портфельні інвестиції. Розподіл реальних інвестицій по формах поновлення. Прямі інвестиції в інвестиційній політиці фірми. Інвестиційне проектування як інструмент фінансування. Історія розвитку інвестиційного проектування. Інвестиційні рішення в інвестиційному проектуванні, їх класифікація.

 

ТЕМА № 4. РИЗИК ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Поняття проектних ризиків. Мета і завдання аналізу проектних ризиків. Причини виникнення, класифікація та засоби зниження проектних ризиків.

Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування. Кількісний підхід до оцінки ризику. Методи оцінки власного ризику: аналіз чутливості, сценарний аналіз, імітаційне моделювання методом Монте-Карло. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень: методи еквівалента впевненості та визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.

Управління проектними ризиками.

ТЕМА № 5. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА УМОВ ОБМЕЖЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

 

            Інвестиції із залученням позик: майбутні грошові потоки, грошові відтоки, аннуітет,

сума кредиту. Сутність поняття фінансовий ліверидж. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. Розрахунок ефективності залучення інвестиційних коштів в проект газогіна за напрямком Сибір - Західна Європа у колишньому СРСР.

 

ТЕМА № 6. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

 

Принципи оцінки ефективності проектних рішень .Методи оцінки інвестицій, галузь їх використання. Основні критерії, що використовуються при оцінці інвестиційних проектів: чистий приведений ефект (NPV); індекс рентабельності інвестицій (PІ); внутрішня і модифікована норма прибутку (IRR, MIRR), строк окупності інвестицій (РР), внутрішня норма окупності, поточна окупність; розрахункова норма прибутку (ARR). Оцінка інвестицій за умов дефіциту фінансових ресурсів.

Використання описаних методів.

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕС ІНВЕСТУВАННЯ КАПІТАЛУ

 

Вартість інвестованих коштів. Джерела фінансування і структура капіталу. Аналіз поширених засобів залучення джерел фінансування інвестиційних проектів. Типи інвесторів в інвестиційному проектуванні.

            Вартість позикових коштів, існуючого і знов залучаемого капіталу. Середньозважена вартість капіталу (WACC).  Особливості здійснення інвестицій у сучасній вітчизняній практиці. Засоби та інструменти залучення зовнішніх інвестиційй. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень

 

ТЕМА № 8. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 

Поняття і види інвестиційних проектів. Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Базові фінансові моделі бізнес-процесів. Бізнес-план інвестиційного проекту.

Моделювання при прийнятті управлінських рішень: показники та підходи. Модель аналізу вигід і витрат

 

 

Програма курсу 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика