andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 2_Конспект Лекций / 2006-2007 / Конспект лекцій 2006-2007 / Тема № 4 / Питання 1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   53.0 КБ
СКАЧАТЬ

4.1. Поняття проектного ризику та його види

 

Питання 1Ризик є об'єктивним явищем, природа якого зумовлена недетермінованістю (неоднозначністю) подій майбутнього.

Ризик – ймовірність того чи іншого результату (отримання прибутку чи зазнавання втрат) від реалізації певного господарського проекту чи операції.

Різниця між ризиком та невизначеністю полягає в тому, що особа, яка приймає рішення, має різні уявлення про ймовірність очікуваних подій, тому ризик присутній тоді, коли ймовірність можна визначити на підставі попереднього періоду, невизначеність існує у той час, коли можливість наслідків визначається суб’єктивно, оскільки дані відсутні.

Під ризиком у проектному аналізі розуміють ймовірність визначення рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат при реалізації проекту.

Проектний ризик у самому загальному розумінні – це небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів у майбутньому, із розрахунку яких приймаються рішення в теперішньому.

В аналітика зацікавленість виникає не тільки можливість настання несприятливих подій, але  сприятливих подій. Тому, якщо термін «ризик» вживається стосовно проекту, то тут повинні бути розглянуті обидві можливості: і збитків, і прибутку, що виникають з обставин невизначеності., пов’язаних з виконанням проекту. Досвідчений аналітик намагається оцінити обставини невизначеності і в міру їх позитивного чи негативного впливу на реалізацію проекту, а також те, чи являються ці обставини невизначеності внутрішніми чи зовнішніми щодо проекту.

Проектний аналіз бере до уваги можливість існування ризику. Розрізняють два його види, пов’язані з підготовкою і реалізацією проекту, - систематичний і несистематичний. Систематичний ризик належить до зовнішніх факторів, пов’язаних з проектом, таких як стан економіки в цілому,і перебуває поза загальним контролем над проектом.

 Несистематичним ризиком є ризик, що безпосередньо стосується проекту. Рівень рентабельності виробництва, період початку будівництва і сам процес будівництва, вартість основного капіталу та його продуктивність – все це є видами несистематичного ризику.

Сучасна практика розрізняє й інші класифікаційні ознаки проектних ризиків.

Таблиця 4.1

Класифікація проектних ризиків

Класифікаційна знака

ВИДИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

Залежно від джерела виникнення

а) природно-кліматичні (у тому числі стихійні) і екологічні;

б) технічні (відмови машин і устаткування, зниження якості продукції та ін.);

в) виробничі (порушення технології, зупинки та перерви виробництва,   затримка постачань сировини та ін.);

г) економічні (зростання витрат, збільшення цін на сировину і комплектні, інфляція та ін.);

д) ринкові (падіння цін на продукцію, зменшення обсягів збуту, зростання конкуренції та ін.);

є) фінансові (кредитні, валютні, процентні та інші ризики, пов'язані з фінансовими і кредитними операціями);

ж) соціальні (страйки, збільшення соціальних витрат);

з) політичні (зміна законодавства, пріоритетів; адміністративні обмеження, преференції та ін.);

і) інноваційні, тобто  ризики  недосягнення очікуваних результатів  наукових  і інженерних розробок;

ї) регіональні, тобто ризики підприємницької діяльності з урахуванням різних країн і регіонів;

к) галузеві, тобто специфічні ризики галузі підприємницької діяльності (промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, фінанси та ін.);

л) ризики зловмисних дій (шахрайство, вандалізм та ін.).

Залежно від місця прояву

а) зовнішні (стосовно проекту);

б) внутрішні.

За вилом виробництва

а) ризики основного виробництва;

б) ризики допоміжних і обслуговуючих виробництв.

За тяжкістю прояву Ризики, що викликають:

а) втрачену вигоду;                 в) втрати;

б) збиток;                                  г) банкрутство.

 

Закінчення таблиці 4.1.

За формою впливу

а) ризики прямих збитків;

б) ризики непрямих збитків.

За можливістю страхування (захисту)

а) ризики, що страхуються;

б) ризики, що не страхуються.

За складністю:

а) ризики часткові (локальні);

б) ризики системні;

в) ризик сукупний.

За ступенем контролю

а) контрольовані ризики, яких можна уникнути або зменшити їхні шкідливі наслідки;

б) частково контрольовані ризики, котрих можна лише частково уникнути або зменшити їхні шкідливі наслідки;

в) неконтрольовані ризики, яких не можна уникнути або зменшити їхні шкідливі наслідки.

За інтенсивністю прояву наслідків

а) що швидко проявляються;

б) що проявляються повільно

За рівнем прояву

а) низькі

б) помірні;

в) сильні;

г) катастрофічні.

За ступенем передбачуваності

а) передбачувані з високою можливістю;

б) передбачувані з малою можливістю;

в) непередбачувані.

За регулярністю

а) систематичні (регулярно повторювані);

б) несистематичні.

За характером причин

а) ризики випадкових подій;

б) ризики злочинних дій.

За часом прояву

а) ретроспективні;

б) поточного періоду;

в) майбутнього періоду.

Хоча майбутнє є принципово непередбачуваним, очікувані події можна передбачати з тією або іншою похибкою (часто дуже низькою) залежно від того, якою є природа таких подій: ймовірною або невизначеною.

Таким чином, походження ризиків пов'язане з неоднозначністю майбутнього через стохастичність (імовірність) і невизначеність багатьох процесів і подій. Ризики, зумовлені невизначеністю, можна звести до ситуації з нормальними ризиками, якщо вдається розкрити і зменшити невизначеність до розумних меж.

Питання 1

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика