andrey

Путь к Файлу: /Buh. oblik / 4_Praktizni zanjttj / Zbirnik Zadach / R2_G5_15.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   2
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   26.0 МБ
СКАЧАТЬ

R2_G5_15
Розділ ІІ. Фінансовий облік

 

Коментарі

Задачі другого розділу об'єднують питання з організації та ведення фінансового і податкового обліку на підприємствах різних форм власності, заповнення облікових регістрів при різних формах бухгалтерського обліку.

На початок практичної роботи студенти повинні знати методологію та практику організації фінансового і податкового обліку на підставі національних стандартів і норм органів державного управління, які регулюють бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України з різними формами власності.

Після виконання практичної роботи студенти повинні вміти повно і безперервно відображати господарські операції, які відбулися на підприємствах у підзвітний період, складати фінансову і податкову звітність, яка передбачена органами державного управління.

 

 

Глава 5. Облік грошових коштів.

Облік розрахункових та кредитних операцій

 

Задача 11

Завдання 1.Опрацювати виписку з поточного рахунку машинобудівного заводу за жовтень 2... року.

 

Дата

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

Д

К

 

Залишок на 1.10.2... року: 50 500

 

 

2.10

Списано до каси за грошовим чеком - 22 640

 

 

2.10

Поповнено лімітовану чекову книжку - 20 000

 

 

10.10

Зараховано короткострокову позику банку - 50 000

 

 

15.10

Списано за платіжними дорученнями:

 

 

       постачальникам - 5 000

 

 

       пенсійному фонду - 200

 

 

       бюджету - 500

 

 

18.10

Відкрито акредитив - 20 000

 

 

20.10

Зараховано виручку від реалізації продукції - 10 200

 

 

25.10

Закрито акредитив - 500

 

 

 

Обороти за місяць (суму визначити):

 

 

Залишок на 1.11.2... р. (суму визначити):

 

 

 

Завдання 2. Заповнити відповідні облікові регістри.


Задача 12

Завдання 1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями машинобудівного заводу за грудень 2... року:

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

При проведенні інвентаризації каси встановлено лишок грошей

120

2.

Здано на поточний рахунок лишок грошей з каси,  який виявлено при інвентаризації

120

3.

Перераховано з поточного рахунку до бюджету лишок грошей у касі,  який виявлено при інвентаризації

120

4.

При проведенні інвентаризації каси виявлено нестачу грошей

34

5.

Віднесено на винного нестачу грошей у касі

34

6.

Внесено касиром до каси нестачу грошей,  яка встановлена при інвентаризації

34

7.

Фінансовою перевіркою встановлено прострочену заборгованість постачальникам

20 000

8.

Перераховано з поточного рахунку до бюджету прострочену заборгованість постачальникам

20 000

9.

Фінансовою перевіркою встановлено прострочену дебіторську заборгованість

2 000

10

У кінці року списано прострочену дебіторську заборгованість

2 000

 

 

Завдання № 4

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдань - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Облік грошових коштів і розрахунків".

 

Завдання

Провести відповідну роботу бухгалтера підприємства за журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку.

 

Методичні рекомендації:

1.  Дані до роботи надані у формі первинних документів.

2. Уважно розглянути первинні документи, заповнити журнал реєстрації господарських операцій.

3. Скласти виписку банку з поточного рахунку підприємства за місяць за такою схемою:

 

Дата

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

 

Залишок на початок місяця:

 

55 000

5.10

Отримана виручка від реалізації  (і т.д. за документами)

 

 

 

Обороти за місяць:

 

 

Залишок на кінець місяця:

 

 

 

4. 
Скласти звіт касира підприємства за місяць за такою схемою:

 

Дата

Зміст операції

(Від кого отримано, кому надано)

Сума

Прибуток

Видаток

4.10

Залишок на початок місяця:

800

 

Від Петченко П.В. виручка за реалізовану продукцію (і т.д. за документами)

 

 

Обороти за місяць:

 

 

Залишок на кінець місяця:

 

 

 

5. Відобразити господарські операції по касі, поточному рахунку, розрахунках з підзвітними особами у відповідних облікових регістрах.

6. Визначити залишки на рахунках “Каса”, “Поточний рахунок”, на кінець місяця, порівняйте їх з випискою банку та звітом касира.

7. Визначити залишки по рахунку  “Розрахунки з підзвітними особами” на наступний місяць.

8. Форми облікових регістрів надані у додатках до збірника задач.

9. На перевірку треба надати:

- журнал реєстрації господарських операцій;

- відповідні облікові регістри;

- виписку банку з поточного рахунку;

- звіт касира.

 

 

 

 


 

Дані до самостійної роботи

 

 

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

R2_G5_15

 

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

Зворотний бік

R2_G5_15

 

 

R2_G5_15

 


 

R2_G5_15

Зворотний бік

 

R2_G5_15

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

R2_G5_15

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

Зворотний бік

 

R2_G5_15

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

R2_G5_15

 

 

R2_G5_15

Зворотний бік

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2_G5_15

 

 

 

R2_G5_15
Глава 6. Облік валютних операцій

 

Задача 13

Завдання

Скласти бухгалтерські проводки за операціями, розрахувати курсову валютну різницю та облікувати її.

1.Відвантажено готову продукцію закордонному покупцю на суму 1 000 доларів США при курсі долара до гривні на день здійснення операції 1$:5,2 грн.

Отримано виручку за реалізовану продукцію в розмірі 1 000 доларів США. Курс долара до гривні на день зарахування виручки склав 1$:5,25 грн.

2.Надійшли матеріали, які придбані за кордоном. Вартість матеріалів склала 500 EUR при курсі до національної валюти 1EUR:4,75 грн. Сплачено закордонному постачальнику за придбані матеріали, але курс іноземної валюти до національної склав на день оплати документів 1EUR:4,72 грн.

 

Задача 14

Завдання 1. Опрацювати виписку з валютного рахунку машинобудівного заводу за жовтень 2... року.

 

Дата

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

Д

К

 

Залишок на 1.10.2... року $1000 (курс НБУ -5,20)

 

 

5.10

Зараховано виручку від реалізації продукції $500

 (курс НБУ - 5,25)

 

 

10.10

Списано за платіжними дорученнями постачальникам $250 (курс НБУ - 5,25)

 

 

12.10

На УМВБ придбано $1000 (курс НБУ - 5,24)

 

 

15.10

Відкрито акредитив $500 (курс НБУ -5,20)

 

 

20.10

Проведено обмін $200 у EUR (курс НБУ 1$ -3,95 грн., 1EUR – 4,7 грн.)

 

 

25.10

Відкрито акредитив EUR 300 (курс НБУ -4,72)

 

 

28.10

Надійшла передплата за продукцію RR 500 (курс НБУ - 1,7)

 

 

30.10

Закрито акредитив $100 (курс НБУ -5,25)

 

 

 

Обороти за місяць (суму визначити)

Залишок на 1.11.2... року (суму визначити)

 

 

 

Завдання 2. Заповніть відповідні облікові регістри.

 

Задача 15

Використовуючи методи FIFO, LIFO і середню вартість, розрахувати балансову вартість іноземної валюти машинобудівного заводу в підзвітному кварталі за такими даними:

 

Дата

Зміст операції

Сума (гривень)

 

Залишок на 1.04.2... року $1000 (курс НБУ - 5,20)

 

2.04

Зараховано валютну виручку від реалізації продукції $2500 (курс НБУ - 5,20)

 

20.04

Зараховано передоплату за продукцію $1600 (курс НБУ-5,25)

 

5.05

Списані валютні кошти в погашення заборгованості постачальникам $3100 (курс НБУ - 5,25)

 

12.05

На УМВБ придбана валюта $1000 (курс НБУ - 5,22)

 

13.05

Списані валютні кошти в адресу нерезидента $1200

 (курс НБУ - 5,25)

 

15.06

Зараховано валютну виручку від реалізації продукції $2000 (курс НБУ - 5,22)

 

20.06

Продано валюту на УМВБ $1000 (курс НБУ - 5,20)

 

30.06

Kурс НБУ - 5,20

 

 

Обороти за місяць (суму визначити)

Залишок на 1.11.2…року (суму визначити)

 

 

Глава 7. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування

 

Задача 16

Завдання 1. Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки за операціями машинобудівного заводу за жовтень 2... року.

Завдання 2. Заповнити відповідні облікові регістри.

 

№ п/п

Документи і зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Грошовий чек

Отримано до каси на виплату заробітної плати

18 500

2.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку відрахування на соціальне страхування

2 000

3.

Видатковий касовий ордер

Видана з каси заробітна плата

18 210

4.

Довідка бухгалтерії

Депонована невидана заробітна плата

290

5.

Видатковий касовий ордер, оголошення на внесок готівкою

Внесена на поточний рахунок депонована заробітна плата

290

6.

Грошовий чек

Отримано до каси на виплату заробітної плати та на виплату депонованої зарплати

11 200

7.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку до бюджету прибутковий податок із заробітної плати робітників і службовців

2 800

8.

Видаткові касові ордери

Видано з каси:

 

· заробітну плату

11 000

· депонентам

200

9.

Розрахунково-платіжна відомість

Нарахована заробітна плата:

 

· робітникам основного виробництва

20 000

· робітникам за поточний ремонт обладнання

3 000

· ІТР та службовцям цехів

2 000

· ІТР та службовцям заводоуправління

5 000

10.

Розрахунково-платіжна відомість

Нараховані премії за рахунок прибутку:

 

· робітникам  основного виробництва

1 000

· ІТР та службовцям цехів

200

· ІТР та службовцям заводоуправління

300

11.

Розрахунково-платіжна відомість:

Нараховано за чергову відпустку:

 

робітникам  основного виробництва

400

головному бухгалтеру

100

12.

Розрахунково-платіжна відомість

 

Нараховано за  листами непрацездатності

350

13.

Розрахунково-платіжна відомість

Утримано із заробітної плати робітників і службовців:

суми визначити

прибутковий податок (10%)

 

відрахування до фонду страхування на випадок безробіття (0,5%)

 

відрахування до пенсійного фонду (1%)

 

14.

Довідка бухгалтерії

Нараховано на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати за встановленими процентами:

суми визначити

15.

Довідка бухгалтерії

 

Здійснено відрахування від нарахованої заробітної плати робітників основного виробництва до резерву на оплату чергових відпусток (10%)

суму визначити

 

 

Завдання № 5

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдань: перевірка засвоєння матеріалу з теми : “ Облік праці і заробітної плати”.

Завдання:

1. Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки за операціями машинобудівного заводу (для визначення сум за операціями слід користуватись таблицею "Зведена відомість нарахованої заробітної плати та утримань від неї за січень 2... року.

2. Заповнити відповідні облікові регістри.

 

Операції за січень 2… року

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Отримано до каси за грошовим чеком на виплату заробітної плати за першу половину січня (аванс)

суму визначити

2.

Перераховано за платіжним дорученням з поточного рахунку до бюджету прибутковий податок із заробітної плати робітників та службовців

суму визначити

3.

Перераховано за платіжним дорученням відрахування на соціальне страхування робітників та службовців

2 300

4.

Видано з каси аванс за першу половину січня

суму визначити

5.

Нарахована заробітна плата та премія за листками непрацездатності робітникам та службовцям

суму визначити

6.

Утримано від заробітної плати робітників і службовців

суму визначити

7.

Проведено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати за встановленими процентами

суми визначити

Операції за лютий 2... року

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Отримано до каси за грошовим чеком на виплату заробітної плати за другу половину січня

суму визначити

2.

Перераховано з поточного рахунку відрахування на соціальне страхування (в закінчений розрахунок за січень)

суму визначити

3.

Перераховано з поточного рахунку

суми визначити

· до фонду страхування на випадок безробіття

· до пенсійного фонду

4.

Видана з каси заробітна плата за другу половину січня

50 000

5.

Депонована невидана заробітна плата

суму визначити

6.

Внесена на поточний рахунок депонована зарплата

суму визначити

 

Методичні рекомендації :

-  при виконанні завдань слід використовувати додатки до збірника задач;

- на перевірку треба надати журнал реєстрації господарських операцій, таблиці розрахунків до операцій, відповідні журнали - ордери.

 


Зведена відомість нарахованої зарплати і утримань від неї за січень 2…року

№ п/п

Види нарахувань і утримань

Цех № 1

Цех № 2

Збиральний цех

Заводоуправління

розрахунково-платіжна відомість № 1

розрахунково-платіжна відомість № 2

розрахунково-платіжна відомість № 3

розрахунково-платіжна відомість № 4

робіт-ники

ІТР

службовці

робітники

ІТР

служ-бовці

робітники

ІТР

службовці

ІТР

службовці

МОП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Нараховано:

1.

Зарплата за відрядом

23 750

 

 

22 300

 

 

28 400

 

 

 

 

 

2.

Зарплата почасова

 

2 100

500

         

2 100

520

 

2 120

960

2 500

1 500

860

3.

Премії за рахунок нерозподіленого прибутку

2 900

200

105

2 300

160

50

3 700

230

115

400

150

90

4.

Премії за рахунок фонду зарплати

220

 

 

360

 

 

610

 

 

 

 

 

5.

За листками непрацездатності

130

50

20

40

40

30

290

 

 

100

50

50

 

Всього:

27 000

2 350

625

25 000

2 300

600

33 000

2 350

1 075

3 000

1 700

1 000

Утримано:

1.

Аванс

10 400

940

230

9 800

900

200

11 600

1 000

350

1 200

700

400

2.

Прибутковий податок

2 700

240

62

2 500

240

60

3 300

240

108

300

180

100

3.

Профспілкові внески

270

24

6

250

24

6

330

24

12

30

18

10

4.

1% до пенсійного фонду

270

24

6

250

24

6

330

24

12

30

18

10

5.

0,5% до фонду безробіття

135

12

3

 

125

 

12

 

3

 

165

 

12

 

6

 

15

 

9

 

5

 

Всього:

13 775

1 240

307

12 925

1 200

275

15 725

1 300      

488

1 575

925

525

 


Глава 8. Облік виробничих запасів

 

Задача 17

На підставі даних таблиць підрахувати проценти і суму транспортно-заготівельних витрат та списати їх на витрачені запаси.

Залишки виробничих запасів на 1 жовтня 2... року,  (гривень).

 

Показники

Матеріали

Паливо

основні

допоміжні

Залишок на складі:

Вартість

15 000

8 000

3 000

Фактична собівартість

15 800

8 100

3 050

 

Витрати на придбання виробничих запасів за жовтень 2... року, (гривень).

 

Показники

Матеріали

Паливо

основні

допоміжні

Вартість

65 000

12 000

6 000

Доставка до місця

2 050

220

90

Зарплата вантажників

250

50

100

Відрахування на соціальні заходи від нарахованої зарплати

128

26

51

Витрати підзвітних осіб

72

44

59

 

Відомість витрачення запасів за їх вартістю за жовтень 2... року,  (гривень).

 

Показники

Матеріали

Паливо

основні

допоміжні

Основне виробництво

50 000

10 000

 

Цехові потреби

7 000

2 000

 

Заводські потреби

5 000

3 000

5 500

Реалізація

 

1 000

 

Всього:

62 000

16 000

5 500

 

Задача 18

На підставі даних таблиць підрахувати проценти і суму відхилень фактичної собівартості від планової та списати їх на витрачені запаси.

Залишки виробничих запасів на 1 жовтня 2... року, (гривень).

 

Показники

Матеріали

Паливо

Запасні частини

Залишок на складі:

Фактична собівартість

29 700

5 100

2 970

Планова собівартість

30 000

5 000

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на придбання виробничих запасів за жовтень 2... року, (гривень).

 

Показники

Матеріали

Паливо

Запасні частини

Вартість

68 000

10 000

10 000

Доставка до місця

60

150

470

Зарплата вантажників

200

 

50

Витрати підзвітних осіб

40

50

80

Довідка: планова собівартість придбаних матеріальних цінностей

70 000

10 000

10 000

 

Відомість витрачення запасів за їх плановою собівартістю за жовтень 2... року, (гривень).

 

Показники

Матеріали

Паливо

Запасні частини

Основне виробництво

40 000

10 000

 

Цехові потреби

8 000

5 000

 

Заводські потреби

3 000

1 000

2 000

Поточний ремонт

2 000

1 000

3 000

Всього:

53 000

17 000

5 000

 

 

Задача 19

Завдання 1. Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями машинобудівного заводу за жовтень 2... року.

Завдання 2. Визначити фактичну собівартість запасів, які витрачені протягом місяця на підприємстві.

Завдання 3. Заповнити відповідні облікові регістри.

 

Дані до роботи:

 

1. Залишки запасів на початок місяця (грн.):

 

Рахунки

Фактична собівартість

Облікова вартість

Транспортно-заготівельні витрати (відхилення +,  -)

201

1200

1000

200

221

1400

1300

100

222

1500

1200

300

 

Методичні рекомендації:

- завдання виконуються за одним з двох варіантів,  враховуючи, що для I варіанта облікова вартість - це вартість запасів за договірними цінами;

- для II варіанта облікова вартість - це планова собівартість запасів

 

 

 

 

 

2. Господарські операції за місяць:

 

Дата

Документи та зміст операції

Сума (гривень)

5.10

Платіжна вимога № 35 від заводу "Світоч" за отримані матеріали (матеріали оприбутковані до складу прибутковим ордером № 10 в кількості 60 одиниць по ціні 10 грн. за одиницю)

визначити

7.10

Платіжна вимога № 12 від АТП-102 за доставку матеріалів на склад

100

8.10

Платіжна вимога № 215 від швейної фабрики за одержаний спецодяг (спецодяг оприбутковано до складу прибутковим ордером № 12 в кількості 40 одиниць по ціні 6 грн. за одиницю)

визначити

12.10

Платіжна вимога № 24 від АТП-2105  за доставку спецодягу на склад

120

15.10

Платіжна вимога № 135 від оптової бази № 3 за придбані калькулятори (калькулятори оприбутковані до складу прибутковим ордером № 15 в кількості 100 одиниць по ціні 2 грн. 50 коп. за одиницю)

визначити

18.10

Платіжна вимога № 28 від АТП-35 за доставку калькуляторів до складу

150

25.10

Виписка банку з розрахункового рахунку

Сплачено за платіжними вимогами :

 

 

 

№ 35

№ 12

№ 215

№ 24

№ 135

№ 28

500

100

240

120

200

150

20.10

Вимога № 10 на списання матеріалів зі складу на виробництво продукції за обліковими цінами (списано 30 одиниць по ціні 10 грн. за одиницю)

визначити

22.10

Вимога № 16 на списання спецодягу на потреби цеху № 2 за обліковими цінами (списано 10 одиниць по ціні 10 грн. за одиницю)

визначити

26.10

Вимога № 20 на списання калькуляторів на потреби заводоуправління за обліковими цінами (списано 10 одиниць по ціні 2 грн. 50 коп. за одиницю)

визначити

28.10

Акт № 5 на списання спецодягу з цеху № 3 за фактичною собівартістю у випадку повного зносу (списано 15 одиниць по ціні 8 грн. за одиницю)

визначити

29.10

Акт № 7 на списання калькуляторів з бухгалтерії заводоуправління за фактичною собівартістю у випадку повного зносу (списано 3 одиниці по ціні 3 грн. за одиницю)

визначити

30.10

Бухгалтерська довідка

Визначено середній процент Т.З.В. (відхилень фактичної собівартості т.м.ц. від планової) та списано суму Т.З.В. (відхилень) на витрачені т.м.ц.

визначити

 

Задача 20

Застосовуючи методи LIFO, FIFO і середню вартість, визначити вартість запасів (основні матеріали), що витрачені протягом місяця та залишилися на складі машинобудівного заводу на кінець місяця, якщо у жовтні 2... року відбулися такі операції:

 

 

 

Дата

Купівля

Витрата

Залишок

5.10

100 од. х 20 грн.

-

100 од.

10.10

100 од. х 22 грн.

-

200 од.

15.10

-

150 од.

50 од.

19.10

100 од. х 20 грн.

-

150 од.

20.10

100 од. х 25 грн.

-

250 од.

25.10

-

50 од.

200 од.

 

Задача 21

На машинобудівному заводі відповідно до даних бухгалтерського обліку у підзвітному кварталі відбулися такі господарські операції:

1. Придбані матеріали від постачальників на суму 2 000 грн. (без ПДВ).

2. Відпущені матеріали на виробництво продукції на суму 1 200 грн. (без ПДВ).

3. Фактичні витрати на виробництво продукції за квартал склали 2 400 грн.

4. Фактична собівартість готової продукції, яка здана до складу склала 2 000 грн.

5. Фактична собівартість відвантаженої (реалізованої) продукції за квартал склала 1 500 грн.

Визначити балансову вартість матеріальних активів на початок другого кварталу та суму приросту (+), зменшення (-) балансової вартості матеріальних активів, яка буде списана на валові витрати заводу у підзвітному кварталі.

Примітка: балансова вартість матеріальних активів на початок звітного періоду склала (грн.): на складі - 200

       в НЗВ - 120

       в готовій продукції - 100.

 

Методичні рекомендації:

- розрахунки оформити за таблицею, яка надана у додатку 5 до збірника задач

 

Завдання № 6

для самостійної роботи студентів

Мета завдань - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Облік виробничих запасів"

 

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

2. Підрахувати проценти і суми  транспортно-заготівельних витрат або відхилень фактичної собівартості від планової та списати їх на витрачені матеріали.

Операції машинобудівного заводу за січень 2... року

 

 

№ п/п

Документи і зміст господарських операцій

Суми за варіантами (гривень)

І

ІІ

ІІІ

IV

V

1

Платіжна вимога

Акцептована платіжна вимога постачальника за отримані матеріали:

61500

53200

49200

33500

56200

· їх вартість

60000

52000

48000

33000

55000

· залізничний тариф

1500

1200

1 200

500

1200

· планова собівартість

-

56000

-

34000

-

2.

Платіжна вимога

Акцептована платіжна вимога транспортного підприємства за доставку матеріалів до складу

 

1030

715

888

715

166


3.

Розрахункова відомість

Нарахована заробітна плата робітникам за розвантаження матеріалів

500

250

800

250

600

4.

Розрахунок бухгалтерії

Зроблені відрахування від нарахованої заробітної плати на соціальні заходи за встановленими процентами

?

?

?

?

?

5.

Відомість витрачених матеріалів:

За їх вартістю:

· на основне вироб-ництво

40000

-

30000

-

40000

· на цехові потреби

4000

-

1000

-

1000

· на заводські потреби

3000

-

800

-

1000

За плановою собівар-тістю:

 

 

 

 

 

· на основне вироб-ництво

-

35000

-

30000

-

· на цехові потреби

-

4000

-

4000

-

· на заводські потреби

-

3000

-

1000

-

6.

Списані транспортно-заготівельні витрати або відхилення факти-чної собівартості від планової на витрачені матеріали

?

?

?

?

?

Довідка: залишки матеріалів на початок місяця

Фактична собівартість

10400

13700

12600

16250

15750

Транспортно-заготівельні витрати

400

-

600

-

750

Відхилення від планової собівартості (+, -)

-

-300

-

+250

-

 

Методичні рекомендації:

- завдання виконуються за окремим варіантом, який визначаено викладчем;

- при виконанні завдань слід використовувати додатки до збірника задач;

- на перевірку треба надати журнал реєстрації господарських операцій, бухгалтерські довідки з розрахунками до операцій.

Глава 9. . Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.  Облік нематеріальних активів

 

Задача 22

Державне підприємство придбало за грошові кошти верстат, який був раніше в експлуатації. Покупна вартість верстата – 25 200 грн., в т.ч. ПДВ. витрати на доставку 100 грн., в т.ч. ПДВ. За данними постачальника, первісна вартість об’єкту – 30 000 грн., знос – 5 000 грн. Об’єкт зарахований на баланс підприємства.

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями у постачальника та покупця.    

 

Задача 23

ТОВ придбало за грошові кошти об’єкти невиробничих основних фондів.. Покупна вартість об’єктів 10 000 грн., в т.ч. ПДВ. Витрати на доставку 240 грн., в т.ч. ПДВ. Нараховано заробітна плата  робітникам за монтажні роботи у сумі 350 грн. Витрати на соціальні заходи склали - ? грн. (суму визначити). Об’єкти зараховані на баланс підприємства.

Завдання: скласти бухгалтерські проводки по операціях, зробити необхідні розрахунки.  

 

Задача 24

У підзвітному періоді підприємство придбало 10 калькуляторів вартістю 240 грн. (в т.ч. ПДВ), з них 6 калькуляторів передано зі складу в бухгалтерію.

Завдання: оберіть  метод нарахування амортизації даних об’єктів, складіть бухгалтерські проводки по операціях.

 

Задача 25

Державне підприємство безкоштовно отримало в експлуатацію верстат. В акті прийома-передачі об’єкта вказано: первісна вартість складає 5 000 грн., знос         2 000грн., витрати на доставку – 36 грн. (в т.ч. НДС).

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями у постачальника та покупця

 

Задача 26

Підприємство недержавної форми власності продало легковий автомобіль. Вартість продажу – 25 250 грн., в т.ч. ПДВ. Первісна вартість – 25 000 грн., знос –  4 500 грн.

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями у постачальника та покупця.

 

Задача 27

На балансі підприємства врахований об’єкт основних засобів. Прийнято рішення про його ліквідацію у зв’язку із моральним зносом. Первісна вартість об’єкта          1 000 грн., знос – 225 грн. (звичайна вартість об’єкту встановлена в розмірі ціни можливої його реалізації -  500 грн.).

Затрати по ліквідації складають 65 грн., вартість запасів що отримані від ліквідації – 20 грн.

Завдання: визначте фінансовий результат від ліквідації об’єкта, складіть бухгалтерські проводки по операціях.

Задача 28

Підприємство придбало програмне забезпечення (ППП) для потреб бухгалтерії на суму 3 000 грн., в т.ч. НДС. Строк корисного використання ППП встановило 5 років.

Завдання: оберіть метод нарахування амортизації об’єкту, складіть бухгалтерські проводки по операціям.

 

Задача 29

Підприємство реалізувало об’єкт нематеріальних активів: вартість продажу –     2 400 грн., в т.ч. ПДВ, первісна вартість – 2 000 грн., знос – 500 грн.

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями у постачальника та покупця.

 

Задача 30

Підприємство передало безоплатно іншому підприємству нематеріальний актив. Первісна вартість – 5 000 грн., знос – 2 000 грн. Звичайна вартість об’єкту встановлена в розмірі залишкової вартості, справедлива вартість за даним експертної оцінки – 4 000 грн.

 

 

Завдання № 7

для самостійної роботи студентів

Мета завдання - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Облік основних засобів".

Завдання

На підставі наведених даних слід розрахувати балансову вартість об'єктів основних засобів підприємства за станом на 1 січня 2002 року.

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями на підприємствах з державною та недержавною формами власності.

 

Дані до роботи:

1. За станом на 1 січня 2001 року ( в гривнях, однакові для всіх варіантів)

 

Об'єкти основних засобів підприємства

Первісна вартість

Амортизація (знос)

будівля офісу

20 000

3 000

будівля складу

46 000

12 000

офісні меблі та обладнання

4 000

500

транспортні засоби

15 000

5 000

 

2. Господарські операції, які відбулися на підприємстві протягом року:

Варіант 1: у червні 2001 року здійснено капітальний ремонт будівлі складу господарським засобом на суму 13 000 грн.

Варіант 2: у квітні 2001 року реалізовано об'єкт транспортних засобів

       первісна вартість - 7 000 грн.,

       знос - 1 200 грн.,

       вартість продажу- 10 000 грн.

Варіант 3: у жовтні 2001 року проведено часткову реконструкцію будівлі офісу на суму 5 000 грн.

Варіант 4: у березні 2001 року придбано комп'ютер (первісна вартість - 2 000 грн., знос - 500 грн., покупна вартість - 1 800 грн.)

Варіант 5: у листопаді 2001 року здійснено капітальний ремонт об'єкту транспортних засобів підрядним засобом на суму 2 000 грн.

 

Методичні рекомендації:

- завдання виконуються за окремим варіантом, який надано викладачем;

- на перевірку треба надати журнал реєстрації господарських операцій.

 

 

Задача 31

Підприємство придбало патент на виробництво продукції А. Вартість патенту 2 000 гривень. Строк дії патенту 10 років. Але підприємство визначило, що може використати патент з максимальною користю тільки 5 років, після цього строку продукція буде знята з виробництва.

Завдання: Розрахувати знос (амортизацію) патенту за 5 років, за місяць. Скласти бухгалтерські проводки.

 

Задача 32

Підприємство продає належне йому авторське право по залишковій вартості. Первісна вартість об'єкту нематеріальних активів - 20 000 гривень. Об'єкт використовувався у виробництві 3 роки, річна норма зносу (амортизації) - 20%.

Завдання: Розрахувати знос об'єкта та його залишкову вартість. Скласти бухгалтерські проводки.

 

Задача 33

На підприємстві протягом підзвітного періоду були проведені такі господарські операції з нематеріальними активами (НА):

 

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (грн.)

1.

Внесено засновниками об'єкти НА до статутного капіталу

1 000

2.

Отримані безкоштовно НА

500

3.

Сплачені з поточного рахунку витрати на придбання об'єктів НА для власних потреб

100

4.

Надійшли об'єкти НА виробничого призначення в рахунок капітальних вкладень

5 000

5.

Придбані від постачальників об'єкти НА з метою їх подальшої реалізації

2 000

6.

Продані об'єкти НА покупцям за цінами продажу

2 200

7.

Нараховано амортизація (знос) об'єктів НА за квартал

200

8.

Списані об'єкти НА у випадку зносу

 

· первісна вартість

500

· знос

400

· залишкова вартість

100

9.

Передані безкоштовно об'єкти НА

1 000

10.

 

У зв'язку із змінами в обліковій політиці України частина об'єктів НА  приєднана до основних засобів підприємства:

 

· первісна вартість

2 000

· знос

200

 

 

·      ·     

·      ·     

11

Продані об'єкти НА:

 

)

· рвісна вартість

· знос

· ціна продажу

1 000

200
1 500

 

· первісна вартість

1 000

б)

· знос

200

 

· ціна продажу

700

12.

Проведено індексацію об'єктів НА:

 

· первісна вартість

1 000

· знос

200

· строк використання об'єктів з максимальною користю - 4 роки

 

13.

Оприбутковані надлишки об'єктів НА, які встановлені інвентаризацією:

 

· первісна вартість

500

· знос

100

14

Списано нестачу об'єктів НА, яка встановлена інвентаризацією:

 

· первісна вартість

500

· знос

200

 

Завдання:

Провести відповідну роботу бухгалтера підприємства. Відобразити господарські операції у бухгалтерському та податковому обліку.

 

Задача 34

Завдання: Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки за операціями машинобудівного заводу з обліку капітальних інвестицій при підрядному способі робіт.

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Акцептовано платіжну вимогу підрядника за будівництво будівлі цеху

50 000

2.

Акцептовано платіжну вимогу постачальника за придбане обладнання:

 

· яке потребує монтажу

10 000

· яке не потребує монтажу

15 000

3.

Перераховано з поточного рахунку постачальникам і підрядникам за будівництво цеху та придбане обладнання

75 000

4.

Введені в експлуатацію закінчені капітальні вкладення

(суму визначити)

 

 

Задача 35

Завдання: Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки за операціями машинобудівного заводу з обліку капітальних інвестицій при господарському способі робіт.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Акцептовано платіжну вимогу проектного інституту за проект будівництва складу

50 000

2.

Витрачені будівельні матеріали на будівництво складу

30 000

3.

Витрачені матеріали на експлуатацію будівельних машин і механізмів

2 000

4.

Сплачено за електроенергію,  витрачену на роботу будівельних машин і механізмів

700

на потреби будівництва

300

5.

Нарахована заробітна плата будівельним робітникам

15 000

робітникам за обслуговування будівельних машин і механізмів

8 000

персоналу управління будівництвом

7 000

6.

Зроблені відрахування від нарахованої заробітної плати на соціальні заходи

суму визначити

7.

Акцептовано платіжну вимогу постачальника за придбані будівельні матеріали

30 000

8.

Перераховано з поточного рахунку постачальникам

30 000

· соцстраху

1 000

· до пенсійного фонду

2 000

· фонду страхування на випадок безробіття

100

9.

Нарахована амортизація будівельних машин і механізмів

500

інших основних засобів будівництва

300

10.

Списані витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів

суму визначити

11.

Списані адміністративні витрати

суму визначити

12.

Прийнято до експлуатації закінчене будівництво, обліковано як основні засоби

суму визначити

 


Глава 10. Облік готової продукції та її реалізації

 

Облік факторингових операцій

 

Задача 36

Машинобудівний завод (підприємство № 1) відвантажує готову продукцію підприємству № 2 на суму 3 600 грн. (в т.ч. 600 грн. - ПДВ). Підприємство № 1 передає вимогу боргу підприємству № 3, про що складає договір. Відповідно до цього підприємство № 3 сплачує підприємству № 1 компенсацію у сумі 2 400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.). Після того підприємство № 3 отримує від підприємства № 2 готову продукцію на суму боргу.

Завдання: відобразити господарські операції у бухгалтерському та податковому обліку на підприємствах № 1, № 2, № 3.

 

Задача 37

Машинобудівний завод (підприємство № 1) відвантажує готову продукцію підприємству № 2 на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.) та отримує від нього вексель в оплату боргу, який продає підприємству № 3 за 2 400 грн. Підприємство № 2 погашає вексель підприємству № 3 на вексельну суму.

Завдання: відобразити господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку на підприємствах № 1, № 2, № 3.

 

Облік розрахункових операцій з використанням векселів

 

Задача 38

Машинобудівний завод (підприємство № 1) відвантажує готову продукцію підприємству № 2 на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.). Підприємство № 2, в свою чергу, відвантажує готову продукцію підприємству № 3 на ту ж саму суму. Підприємство № 3 надає вексель підприємству № 2 в забезпечення оплати готової продукції на суму боргу. Підприємство № 2 переводить вексель підприємству № 1 в погашення свого боргу. Підприємство № 3 погашає вексельну суму підприємству № 1.

Завдання: відобразити господарські операції у бухгалтерському та податковому обліку на підприємствах № 1, № 2, № 3.

 

Облік розрахункових операцій з угод переводу боргу

 

Задача 39

Машинобудівний завод (підприємство № 1) відвантажує готову продукцію підприємству № 2 на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.) Підприємство № 2 в свою чергу відвантажує готову продукцію підприємству № 3 на суму 2 400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.). Підприємство № 2 складає угоду та переводить свій борг перед підприємством № 1 на підприємство № 3, враховуючи суму його боргу.

Надалі підприємство № 3 погашає борг підприємства № 2 перед підприємством № 1 таким чином:

       варіант а) грошима;

       варіант  б) готовою продукцією.

Завдання: відобразити господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку на підприємствах № 1, № 2, № 3.


Завдання № 8

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдань - перевірка засвоєння матеріалу з теми “Облік готової продукції та її реалізації”.

 

Завдання

На підставі даних:

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Виконати необхідні розрахунки фактичної собівартості реалізованих товарів, витрат на збут та фінансового результату від реалізації продукції.

3. Заповнити відповідні облікові регістри .

Операції машинобудівного заводу за жовтень 2... року.

 

№ п/п

Документ та зміст господарських операцій

Сума за варіантами (гривень)

І

ІІ

ІІІ

IV

V

1.

Накладні

Здана до складу готова продукція

 

 

 

 

 

планова собівартість

88 000

75 000

124 000

66 000

112 000

"відхилення (""-"" економія ""+""перевитрата)"

-3700

-3 200

-3 000

-2 400

-4 000

2.

Відомість відвантаження готової продукції

Відвантажена (реалізована) готова продукція покупцям (без ПДВ)

 

 

 

 

 

планова собівартість

80 000

65 000

105 000

60 000

90 000

відхилення (+, -)

(суму визначити, використовуючи дані залишків готової продукції та операцію 1)

?

?

?

?

?

3.

Відомість витрачення матеріалів за обліковими цінами

Витрачені матеріали на упакування готової продукції (витрати за рахунок постачальника)

-

-

2 000

1 400

1 600

4.

Розрахунок бухгалтерії

Списані транспортно-заготівельні витрати на витрачені матеріали у розмірі 10% від облікової вартості матеріалів (суму визначити)

-

-

?

?

?

5.

Платіжна вимога

Акцептована платіжна вимога підрядника за доставку готової продукції (витрати за рахунок постачальника)

600

400

-

-

-

6.

Лімітована чекова книжка

Сплачено чеком залізничний тариф (витрати за рахунок покупця)

3 000

2 300

3 500

2 100

2 700

7.

Відомість по зарплаті

Нарахована заробітна плата робітникам за розвантаження готової продукції (витрати за рахунок постачальника)

1 200

1 200

1 500

1 400

1 500

8.

Виписка з поточного рахунку

Отримано на поточний рахунок виручку від реалізації продукції (без ПДВ)

85 000

68 000

104 000

58 000

94 000

відшкодування залізничого тарифу

3 000

2 300

3 500

2 100

2 700

 

Розрахунок бухгалтерії

9.

Списані  витрати на збут (суму визначити)

?

?

?

?

?

10.

Списано фінансовий результат від реалізації продукції (суму визначити)

?

?

?

?

?

 

Залишки по рахунку 26 "Готова продукція" на 1.10. 2... року

 

№ п/п

Показники

Сума за варіантами (гривень)

І

ІІ

ІІІ

IV

V

1.

Планова собівартість

12 000

15 000

26 000

14 000

28 000

2.

Фактична собівартість

11 700

14 600

26 600

13 600

28 900

 

Методичні рекомендації:

- завдання виконуються за окремим варіантом, який надано викладачем;

- при виконанні завдань слід використати додатки до збірника задач;

- на перевірку треба надати журнал реєстрації господарських операцій.

- суми розрахунків за операціями оформити бухгалтерськими довідками.

 

 


Глава 11. Облік податку на додану вартість

 

Задача 40

 

З машинобудівного заводу у березні 2...  року без передоплати відвантажена готова продукція:

· собівартість - 700 грн.;

· ціна продажу (з ПДВ) - 840 грн.

Завдання: навести бухгалтерські проводки у наданій таблиці:

 

Операція

Дебет

Kредит

Сума (грн.)

  1. Відвантаження

 

 

 

     - за собівартістю

 

 

 

     - за ціною продажу (з ПДВ)

 

 

 

     - на суму ПДВ

 

 

 

  2. Оплата

 

 

 

     - вся сума

 

 

 

     - сума ПДВ

 

 

 

 

 

Задача 41

На машинобудівному заводі у березні 2... року здійснена передоплата відвантаженої продукції з урахуванням ПДВ - 140 грн.

· фактична собівартість (без ПДВ) - 700 грн.

· вартість продажу (з ПДВ) - 840 грн.

Завдання: навести бухгалтерські проводки у наданій таблиці:

 

Операція

Дебет

Кредит

Сума (грн.)

1. Оплата вартості реалізованого товару

 

 

 

2. Відображення суми податкового зобов'язання

 

 

 

3. Відображення вартості продажу

 

 

 

4. Списання собівартості відвантаженого товару (ГП)

 

 

 

5. Одночасно відображення суми ПДВ

 

 

 

 

 

Задача 42

 

До машинобудівному заводу у березні 2... року від постачальника надійшли матеріали вартістю 500 грн. без передоплати (ПДВ  - 100 грн.).

Завдання: навести бухгалтерські проводки у наданій таблиці:

 

 

 

 

 

 

Операція

Дебет

Kредит

Сума (грн.)

1. Відображення вартості одержаних матеріалів від постачальників (без ПДВ)

 

 

 

2. Відображення суми ПДВ

 

 

 

3. Списання з поточного рахунку коштів в оплату вартості матеріалів з ПДВ

 

 

 

4. Відображення суми податкового кредиту

 

 

 

 

 

Задача 43

У березні 2... року з поточного рахунку платника податку Машинобудівному заводу списані кошти в оплату вартості матеріалів у порядку їх передоплати -     600 грн., в тому числі ПДВ - 100 грн.

Завдання: навести бухгалтерські проводки у наданій таблиці:

 

Операція

Дебет

Kредит

Сума (грн.)

1. Списання коштів

 

 

 

2. Одночасно відображення суми податкового кредиту

 

 

 

3. Оприбуткування матеріалів без ПДВ

 

 

 

4. Відображення суми ПДВ за матеріалами

 

 

 

 


Глава 12. Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій

 

Задача 44

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 2 000 гривень у жовтні 2... року за 2 800 гривень. Строк їх погашення - січень 2... року (через 3 місяці).

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями. Визначити щомісячну суму регулювання вартості цінних паперів.

 

Задача 45

Підприємство придбало облігації за 2 500 гривень, номінальна вартість яких 2 800 гривень. Строк погашення цінних паперів через 2 роки.

Завдання: скласти бухгалтерські проводки. Визначити щорічну суму регулювання вартості цінних паперів.

 

Задача 46

Підприємство випустило акції для своїх робітників на суму 5 000 гривень. Гроші в рахунок отриманих акцій утримані із заробітної плати. Акції випущені строком на 3 роки з виплатою 20% річних.

Завдання: скласти бухгалтерські проводки. Визначити суму дивідендів за цінними паперами. Визначити суму погашення акцій в останній рік.

 

Задача 47

1. Ви маєте 1 000 гривень і хотіли б подвоїти цю суму через 3 роки. Під який мінімальний процент Ви покладете Ваші гроші до банку?

2. Банк пропонує 7% річних. Який має бути початковий капітал, щоб через 3 роки мати на рахунку 2 000 гривень?

Завдання: оцінити виробничі ситуації. Зробити необхідні розрахунки.

 

Задача 48

На Вашому рахунку в банку є 20 000 гривень. Банк сплачує 10% річних. Вам пропонують увійти всім Вашим капіталом до організації ризикового підприємства і обіцяють, що через 5 років Ваш капітал подвоїться.

Ваше рішення?

 

Задача 49

У квітні 2... року підприємство придбало 500 акцій при їх номінальній вартості 10 грн. за 1 акцію. У травні було продано 100 акцій по ціні продажу 8 грн. за 1 акцію, у липні продано ще 100 акцій по ціні продажу 12 грн. за 1 акцію.

Відобразити операції у бухгалтерському та податковому обліку.

 


 

Глава 13. Облік формування і змін власного капіталу: статутного, резервного,  вилученого, неоплаченого капіталу та нерозподіленому прибутку

 

 

Задача 50

За 2... рік підприємство - акціонерне товариство (АТ) отримало прибуток у сумі 2 000 грн. На зборі акціонерів вирішено використати прибуток таким чином:

· на сплату дивідендів - 1 000 грн.

· на поповнення резервного капіталу - 1 000 грн.

Засновниками підприємства (АТ) є:

· фірма "Захід" (нерезидент України)

· фірма "Схід" (резидент України, не повністю сплатило взнос до статутного капіталу)

· та фізичні особи Іванов, Петров, Сидоров.

Всі засновники мають однакову долю у статутному капіталі АТ.

На зборах вирішено нарахувати дивіденди таким чином:

· фірмі "Захід" - перерахувати на банківський рахунок

· фірмі "Схід" - на погашення боргу перед АО

· Іванову - видати готівкою

· Петрову та Сидорову - перерахувати на поточні рахунки.

 

Завдання: відобразити операції у бухгалтерському обліку АТ. Визначити суми нарахованих дивідендів та податків з дивідендів засновників АТ.


Облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)

 

Задача 51

Завдання: скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціями

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (грн.)

 

1.

У документах засновників АТ встановлено розмір статутного капіталу та оголошено про випуск акцій у кількості 10 000 одиниць за номінальною вартістю 100 грн. за акцію

суму визначити

 

2.

Внесено попередній взнос засновників у розмірі 30% номінальної вартості придбаних акцій:

суму визначити

 

· грошовими коштами за 2 000 акцій

· обладнанням за 1 000 акцій

· товарами - за 3 000 акцій

· цінними паперами - за 2 000 акцій

· нематеріальними активами - за 2 000 акцій

3.

Внесено засновниками в рахунок повної вартості придбаних акцій

суму визначити

· грошовими коштами

· обладнанням

· товарами

· цінними паперами

· нематеріальними активами

4.

Здійснено додатковий випуск акцій у кількості 500 одиниць встановленої номінальної вартості

суму визначити

5.

Прийнято рішення засновників про збільшення номінальної вартості акцій, що додатково випущені до 150 грн. за акцію

суму визначити

6.

Придбані акції в акціонерів для анульовування у кількості 100 одиниць за біржовим курсом 180 грн. при номіналі 150 грн.

суму визначити

7.

Анульовані акції придбані в акціонерів

суму визначити

 

Облік статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

 

Задача 52

Завдання: скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціями

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (грн.)

1.

У документах учасників встановлено розмір статутного капіталу та порядок його формування:

 

50 000

 

суми визначити

· грошима (50%)

· основними засобами (30%)

· нематеріальними активами (20%)

2.

Внесено попередній внесок учасників у розмірі 30% статутного капіталу:

суми визначити

· грошима

· основними засобами

· нематеріальними активами

3.

Внесено учасниками в порядку остаточних розрахунків:

суми визначити

· грошима

· основними засобами

· нематеріальними активами

4.

Нараховані дивіденди учасникам ТОВ

2 000

5.

Відображено зміни у статутному капіталі ТОВ у розмірі нарахованих дивідендів

2 000

6.

Нерозподілений прибуток минулого року зараховано до статутного капіталу

1 000

7.

Відображено заборгованість ТОВ перед учасниками в розмірі їх вкладу в статутний капітал (при ліквідації)

суми визначити

 

 

Задача 53

Завдання: скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки.

Заповнити відповідні облікові регістри.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Зараховано прибуток від реалізації готової продукції

20 000

2.

На поточний рахунок зараховано штраф за непоставку продукції

500

3.

На поточний рахунок зараховано прибуток минулого року

200

4.

На поточний рахунок надійшла дебіторська заборгованість минулого року

100

5.

З поточного рахунку сплачено штраф за непоставку продукції

200

6.

Списано збитки від ліквідації основних засобів

300

7.

Нараховано до бюджету податок з прибутку у розмірі 30% від  прибутку

суму визначити

8.

Частина прибутку,  приєднана до статутного капіталу

10 000

9.

Частина прибутку надійшла до резервного капіталу

5 000

 


Глава 14. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Облік використання прибутку

 

Задача 54

Завдання: за даними господарських операцій машинобудівного заводу у II кварталі 2... року підрахувати суми валових доходів та валових витрат, суму податку на прибуток.

 

№ п/п

Джерела доходів

Сума (грн.)

1

Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)

150.000

2

Доходи від спільної діяльності, одержані від нерезидентів у вигляді дивідендів, процентів

5.000

3

Доходи від операцій фінансової оренди (фінансовий лізинг)

2.000

4

Доходи від оперативної оренди (оперативний лізинг)

12.000

5

Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами

500

6

Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями

200

7

Доходи від урегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості

100

8

Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів

1000

9

Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування

500

 

Всього доходів

визначити

 

Суми, що віднімаються від валового доходу

 

 

· Суми акцизного збору, одержаного у складі ціни

30.000

 

· Податок на додану вартість, одержаний у складі ціни реалізації товару (робіт, послуг)

24.000

 

· Сума податку з доходів фізичних осіб

13.000

 

Всього податків та зборів

визначити

 

Скоригований валовий дохід

визначити

 

 

 

№ п/п

Перелік витрат, що входять до складу валових витрат

Сума (грн.)

1

Всі витрати, виплачені (нараховані) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) і охороною праці, в т.ч. витрати на закупку товарів:

80 000

30 000

2

Суми коштів або вартість майна,  добровільно переданих в бюджет або неприбутковими організаціями ( в межах 4% прибутку, що підлягає оподаткуванню)

1 500

3

Суми внесених (нарахованих) податків, зборів, обов'язкових платежів:

10 500

4

Суми витрат, що не віднесені до складу витрат у минулих звітних періодах

100

5

Суми безнадійної заборгованості, з якої минув термін позивної давнини, або сумнівної заборгованості

200

6

Приріст (+), зменшення (-) балансової вартості покупних матеріалів, сировини на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції

-10 000

7

Суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, у межах 5% від сукупної балансової вартості основних фондів

500

8

Залишкова вартість об'єктів першої групи основних фондів, яка відноситься до складу валових витрат

1 700

9

Сума перевищення балансової вартості об'єктів 1 групи

основних фондів над вартістю їх реалізації

300

10

Витрати на організацію прийомів, придбання подарунків у рекламних цілях (в межах 2% прибутку)

200

11

Витрати природоохоронного призначення

50

12

Витрати на придбання ліцензій, реєстрацію

204

13

Витрати на науково-технічне забезпечення, винахідництво, раціоналізацію господарських процесів, придбання НМА для використання в господарській діяльності

500

14

Інші витрати, що, згідно з Законом,  включаються до складу валових витрат

100

 

Всього витрат

визначити

 

Розрахунок прибутку, що підлягає оподаткуванню (суми визначити)

 

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

1

Скоригований валовий дохід

?

2

Валові витрати

?

3

Амортизація

1 500

4

Прибуток, що оподатковується

?

5

Ставка податку на прибуток, %

30

6

Сума податку на прибуток

?

 

 

Задача 55

На машинобудівному заводі у другому кварталі 2... року відбулися такі операції:

1. Придбані матеріали від постачальників на суму 3 600 грн. ( в т.ч. ПДВ - 600 грн.)

2. Сплачені з поточного рахунку платіжні вимоги постачальників у сумі 3 600 грн. (ПДВ - 600 грн.)

3. Списано на виробництво матеріалів на суму 1 300 грн.

4. Нараховано заробітну плату за виробництво продукції у сумі 1 500 грн.

5. Собівартість готової продукції склала 2 000 грн.

6. Собівартість відвантаженої продукції склала 1 800 грн., її вартість за договірними цінами становить 3 000 грн. (ПДВ - 500 грн.)

7. На поточний рахунок надійшла передоплата за продукцію у сумі 2 400 грн. (ПДВ - 400 грн.)

Завдання:  навести бухгалтерські проводки за операціями у фінансовому та податковому обліку, визначити суми валових доходів та валових витрат, суму прибутку, який підлягає оподаткуванню. Відповіді надати у таблицях 1 і 2.

 

Таблиця 1. Фінансовий облік

 

№ п/п

Господарські операції

Д

K

Сума (гривень)

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Податковий облік

 

№ п/п

Господарські операції

Валові доходи

Валові витрати

сума

сума

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Завдання №  9

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдань - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Облік валових доходів та валових витрат".

 

Завдання:

На підставі наведених даних провести бухгалтерський та податковий облік господарських операцій на підприємстві № 1, яке здійснює бартерні операції з резидентами України в національній валюті та зовнішньоекономічну діяльність з нерезидентами України в іноземній валюті.

Визначити суму прибутку до оподаткування.

 

Методичні рекомендації:

- завдання виконуються за окремим варіантом, який визначено викладачем;

- записи господарських операцій у бухгалтерському обліку надати у формі журнала реєстрації господарських операцій (додаток 3 до збірника задач), у податковому обліку - у формі книг обліку валових доходів та валових витрат (додаток 4 до збірника задач).

 

Дані до роботи:

1. За станом на 1.03.2...  року у підприємства № 1 є кредиторська заборгованість підприємству № 2 за отриману в минулому кварталі готову продукцію відповідно до бартерної угоди № 1 від 1.02.2.. року на суму 2 400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.) та дебіторська заборгованість підприємства № 3 за відвантажену готову продукцію відповідно до бартерної угоди № 2 від 5.03.2.. року на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.).

Примітка: дані до роботи під № 1 однакові для всіх варіантів.

 

2. Протягом II кварталу на підприємстві № 1 відбулися такі операції:

 

 

Варіант 1

а) відповідно до бартерної угоди № 1 відвантажено 2.04.2... року готову продукцію підприємству № 2 на суму 2 400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.);

б) складено бартерну угоду № 3 від 5.05.2... року з підприємством № 4 та отримано від нього готову продукцію на суму 4 800 грн. (в т.ч. ПДВ - 800 грн.);

в) 1.06.2... року отримано від підприємства № 5 готову продукцію на суму $2000 при курсі НБУ на цю дату 1$: 5,5 грн. (на 1.07.2... року курс долара до гривні склав 1:5,4).

 

 

Варіант 2

а) відповідно до бартерної угоди № 2 5.04.2... року отримано готову продукцію від підприємства № 3 на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.);

б) складено бартерну угоду № 3 від 2.04.2... року з підприємством № 4 та відвантажено на його адресу готову продукцію на суму 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ – 200 грн.);

в) 5.05.2... року зараховано на валютний рахунок від підприємства № 5 передоплату за готову продукцію в розмірі $1000 при курсі НБУ на цю дату 1$:5,5 грн. (на 1.07.2... року курс долара до гривні склав 1:5,6).

 

 

Варіант 3

а) відповідно до бартерної угоди № 1 отримано 10.04.2... року готову продукцію від підприємства № 2 на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.);

б) відповідно до бартерної угоди № 2 отримано 10.05.2... року готову продукцію від підприємства № 3 на суму 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ - 200 грн.);

в) для здійснення розрахунків з нерезидентами 2.06.2... року придбано іноземну валюту на суму $3000 при курсі НБУ на цю дату 1$:5,5 грн. (на 1.07.2.. року курс долара до гривні склав 1:5,0 грн.).

 

 

Варіант 4

а) 1.04.2... року відповідно до бартерної угоди № 1 відвантажено готову продукцію підприємству № 2 на суму 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ - 200 грн.);

б) 2.05.2... року відповідно до бартерної угоди № 2 отримано готову продукцію від підприємства № 3 на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ - 600 грн.);

в) 3.06.2... року списано на продаж іноземну валюту в розмірі $1500 при курсі НБУ на цю дату 1$:5,5 грн.

 


 

Глава 15. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції.

 

 

Коментарі:

Задачі третього розділу об'єднують питання з організації та ведення управлінського обліку на підприємствах України.

На початок практичної роботи студенти повинні знати методологію та практику організації управлінського обліку у співвідношенні до інструкції про склад витрат виробництва (обігу) і галузевих інструкцій про планування, облік і калькулювання собівартості продукції, робіт та послуг.

Після виконання практичної роботи студенти повинні вміти здійснювати облік витрат, доходів, фінансових результатів підприємства за відповідними центрами обліку та використати їх для прийняття управлінських рішень.

 

 

Позамовний метод обліку витрат

 

Задача 56

Завдання: 1. Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки.

Завдання: 2. Заповнити відповідні облікові регістри.

 

 

№ п/п

Документ і зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Відомість нарахування заробітної плати

Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво

 

· замовлення № 1

5 000

· замовлення № 2

10 000

· за поточний ремонт обладнання

500

· персоналу цеху

1 500

· персоналу заводоуправління

3 500

2.

Розрахунок бухгалтерії

Зроблені відрахування від нарахованої зарплати на соціальні заходи за встановленими процентами

суми визначити

3.

Розрахунок бухгалтерії

Зроблені відрахування до резерву на майбутню оплату чергових відпусток робітників у розмірі 10% від нарахованої зарплати

суми визначити

4.

Відомість витрачення матеріалів

Витрачені матеріали за обліковими цінами для виробництва

· замовлення № 1

8 000

· замовлення № 2

4 000

5.

Розрахунок бухгалтерії

Списані транспортно-заготівельні витрати на витрачені матеріали в розмірі 10% від облікової вартості

суми визначити

6.

Розрахунок бухгалтерії

Нарахована амортизація

 

· обладнання

500

· будівлі цеху

200

· будівлі заводоуправління

300

 

 

7.

Платіжні вимоги

Акцептовані платіжні вимоги постачальників за витрачену електроенергію на :

 

· експлуатацію обладнання

700

· потреби цеху

500

· потреби заводоуправління

700

8.

Відомість витрачення матеріалів

Відпущені зі складу та витрачені : 

 

· матеріали на обслуговування обладнання

400

· запасні частини на поточний ремонт обладнання

500

· паливо на потреби цеху

1 000

· паливо на потреби заводоуправління

400

9.

Розрахунок бухгалтерії

У кінці місяця списуються витрати на експлуатацію обладнання та цехові витрати і розподіляються за видами замовлень пропорційно до суми заробітної плати робітників,  які виконують замовлення № 1, № 2. Списуються адміністративні витрати

суми визначити

10.

Розрахунок бухгалтерії

Здана до складу із виробництва готова продукція за фактичною собівартостю. (Суми витрат за замовленнями №1, №2 визначити при відсутності незавершеного виробництва на початок та кінець місяця.)

суми визначити

 

 

Нормативний метод обліку витрат

 

Задача 57

 

Завдання:

Визначити загальну суму відхилень фактичних затрат та прибутку від нормативних (запланованих) показників і зробити розрахунок для кожної статті відхилень за розрахунок конкретних чинників. Результати слід оформити в    таблицях 1,2,3.

 

Дані для виконання завдання:

Підприємство використовує систему стандарт-кост.

Запланований обсяг виробництва та реалізації продукції 2000 шт. (по 250 грн за одиницю).

Нормативні затрати на одиницю продукції:

Матеріали - 3 м по 26 грн за м,

Трудові затрати:

- змінні - 4 грн за 1 год,

- постійні - 10 грн за 1 год.

Фактично вироблено 3000 штук, а реалізовано 2400 штук виробів по 254 грн.

Фактичні затрати на виробництво склали:

Матеріали - 9300 м на суму 241800 грн,

Трудові затрати - 21000 годин - 172200 грн.

Накладні затрати:

- змінні - 82000 грн,

- постійні - 210000 грн.

Таблиця 1

Розрахунок відхилень фактичних затрат на виробництво

продукції від нормативних показників

 

Показники

Початковий кошторис

Гнучкий кошторис

Фактичні затрати

Відхилення

1

2

3

4

5

Кількість випущеної продукції

2000

3000

3000

 

Затрати матеріалів

 

 

 

 

Трудові затрати

 

 

 

 

Накладні змінні

 

 

 

 

Накладні постійні

 

 

 

 

Усього (собівартість усієї продукції)

 

 

 

 

Собівартість одиниці продукції

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Аналіз відхилень по затратах

 

Показник

Розрахунок

Висновки

Затрати матеріалів:

- фактична ціна 1 м

- фактичні затрати матеріалів на   

   одиницю продукції

 

 

Трудові затрати:

- фактично затрачено годин на

   виробництво одиниці продукції

- фактична ставка однієї години

 

 

 

Таблиця 3

Розрахунок відхилень прибутку від нормативних показників

 

Показники

Початковий кошторис

Гнучкий кошторис продажу

Фактичні затрати по реалізації

Відхилення за рахунок ціни

Відхилення за рахунок обсягу продаж

Кількість реалізованої продукції

2000

2400

2400

 

 

Ціна реалізації

250

250

254

 

 

Дохід від реалізації

 

 

 

(п4-п3)1

 

Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

 

Прибуток

 

 

 

 

(п3-п2)2

 

Примітки:

1. Відхилення за рахунок ціни реалізації = (Бюджетна ціна за одиницю - Фактична ціна за одиницю) · Фактичний обсяг продажу.

2. Відхилення за рахунок обсягу продаж = (Бюджетний обсяг продажу - Фактичний обсяг продажу) · Бюджетний прибуток на одиницю.


Облік за неповними витратами

 

Задача 58

 

Завдання:

- провести калькулювання повних затрат,

- окремо провести калькулювання змінних затрат,

- визначити вплив системи калькулювання затрат на фінансовий результат

   діяльності підприємства і структури його звітності.

 

Дані для виконання завдання:

Діяльність підприємства за перший квартал цього року характеризується даними:

 

Таблиця 1

з/п

Показник

Місяць

1

2

3

1.

Вироблено одиниць

1000

1000

1000

2.

Реалізовано одиниць

1000

750

1500

3.

Ціна за одиницю, грн

80

80

80

4.

Змінні затрати на одиницю, грн:

 

 

 

 

- виробничі

40

40

40

 

- на управління та збут

15

15

15

5.

Постійні затрати, грн:

 

 

 

 

- виробничі

8000

8000

8000

 

- на управління та збут

4000

4000

4000

 

Примітка. Управлінські звіти про прибуток підприємства на основі калькулювання змінних і повних затрат складаються за формою наступних таблиць.

 

Таблиця 2

Управлінський звіт про прибуток (система калькулювання змінних затрат), грн

 

з/п

Показник

Місяць

1

2

3

1.

Виручка від реалізації (доходи)

 

 

 

2.

Виробничі затрати по реалізованій продукції (змінні)

 

 

 

3.

Виробничий маржинальний дохід

 

 

 

4.

Затрати на управління та збут (змінні)

 

 

 

5.

Загальний маржинальний дохід

 

 

 

6.

Постійні затрати

 

 

 

7.

Операційний прибуток (прибуток до вилучених податків)

 

 

 

 

 


Таблиця 3

Управлінський звіт про прибуток (система калькулювання повних затрат), грн

 

з/п

Показник

Місяць

1

2

3

1.

Дохід (виручка) від реалізації

 

 

 

2.

Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

3.

Валовий прибуток

 

 

 

4.

Операційні затрати (управління та збут)

 

 

 

5.

Операційний прибуток (прибуток до вилучених податків)

 

 

 

 

Примітка:

Різниця прибутку = Зміна величини запасів готової продукції · Бюджетна ставка розподілу постійних накладних затрат.

 

 

 

Завдання № 10

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдань - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Облік витрат на виробництво продукції"

 

Завдання: скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціями на підприємстві, яке виробляє продукцію двох видів.

 

№ п/п

Документ і зміст господарських операцій

Сума за варіантами (гривень)

I

ІІ

ІІІ

IV

V

1.

Відомість нарахування заробітної плати

Нарахована заробітна плата:

 

 

 

 

 

· робітникам за виробництво

· замовлення № 1

10 000

25 000

22 000

25 000

15 000

· замовлення № 2

15 000

15 000

18 000

35 000

25 000

· ІТР і службовцям цеху

3 500

4 000

5 000

5 000

3 500

· ІТР і службовцям заводоуправління

3 500

6 000

5 000

5 000

6 500

2.

Розрахунок бухгалтерії

 

 

Зроблені відрахування від нарахованої зарплати на соціальні заходи за  встановленими процентами (суми визначити)

 

 

?

?

?

?

?

 

 

3.

Відомість витрачення матеріалів

Витрачені матеріали за обліковими цінами на виробництво :

· замовлення № 1

12 500

28 000

11 000

20 000

25 000

· замовлення № 2

17 500

22 000

9 000

30 000

15 000

· на потреби цеху

5 300

6 000

2 300

7 300

6 700

· на потреби заводоуправління

4 700

4 000

1 700

5 200

3 300

(Варіанти 1, 3, 5 - за плановою собівартістю, варіанти 2, 4  - за їх вартістю )

4.

Розрахунок бухгалтерії

Списані транспортно-заготівельні витрати (відхилення) на витрачені матеріали та їх сума повністю розподіляється за замовленнями №1,  №2 пропорційно обліковій вартості матеріалів, витрачених на виробництво замовлень

-1,5%

+5%

+5%

+4%

-2%

5.

Розрахунок бухгалтерії

Нарахована амортизація на основні засоби цеху

2 300

2 600

3 100

1 000

2 500

· заводоуправління

3 200

1 400

3 900

1 500

3 000

6.

Відомість витрачення палива

Витрачено паливо на потреби цеху

100

-

-

-

200

· заводоуправління

200

-

-

-

500

7.

Платіжні вимоги

Акцептовані платіжні вимоги постачальників за електроенергію, витрачену на потреби цеху

-

600

700

500

-

· заводоуправління

-

500

1 000

600

-

8.

Розрахунок бухгалтерії

У кінці місяця списані загальновиробничі витрати та розподілені між замовленями пропорційно нарахованій зарплаті робітників (суми визначити). Списуються адміністративні витрати

?

?

?

?

?

9.

Розрахунок бухгалтерії

Здана на склад готова продукція за фактичною собівартістю

?

?

?

?

?

Примітка :

Суми визначити при відсутності незавершеного виробництва на початок та кінець місяця

 

Методичні рекомендації:

- завдання виконуються за окремим варіантом, який надано викладачем;

- при виконанні завдань використайте додатки до збірника;

- на перевірку треба надати:

- журнал реєстрації господарських операцій;

- ж/о 10;

- таблицю аналітичних даних по рах. 23 "Виробництво".

- бухгалтерські довідки за розрахунками до операцій.

 

Завдання № 11

для самостійної роботи студентів (з використанням міжпредметних зв'язків)

 

Мета завдання - перевірка засвоєння матеріалу з фінансового, податкового та управлінського обліку.

 

Загальне завдання та методичні рекомендації:

Ви економіст кредитного відділу комерційного банку. До Вас звернулося керівництво підприємства з проханням на отримання короткострокового кредиту. Перш ніж видати кредит, Ви повинні проаналізувати фінансовий стан позичальника.

Оцінку фінансового стану позичальника Ви отримуєте за допомогою реальної комп'ютерної банківської програми "Ризики".

Для її використання Вам знадобляться знання та вміння з курсів "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємств", "Основи бізнесу", "Інформатика та комп'ютерна техніка".

Проаналізуйте показники фінансового стану підприємства та зробіть висновки про змогу надання кредиту. Розробіть заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Дані про назву підприємства, форму власності, назву комерційного банку та суму кредиту оберіть самостійно.

На перевірку треба надати:

1. Ф. 1 - Баланс підприємства на дві дати.

2. Ф. 2 - Звіт про фінансові результати за звітний період.

3. Оцінку фінансового стану позичальника з аналізом та висновками щодо укладення кредитної угоди та поліпшення фінансових показників діяльності підприємства.

4. Кредитну угоду з позичальником.

 

 

Завдання 1

з курсу "Бухгалтерський облік"

 

На підставі наведених даних:

1. Скласти ф. 1 - "Баланс " на 1.01.2… року (на ПЕОМ за допомогою програми "Ризики").

2. За даними початкового балансу та господарських операцій, скласти новий баланс на 1.04.2… року (на ПЕОМ за допомогою програми "Ризики").

3. За даними господарських операцій скласти ф. 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання" (на ПЕОМ за допомогою програми "Ризики") за I квартал 2… року.

4. Дані бухгалтерського обліку використати при виконанні завдань 2 і 3.

 

Дані до роботи (у гривнях):

1. Залишки на синтетичних рахунках на 1.01.2… р. рах. № 10 - 5000, 13-1000, 20-2000, 23-1000, 15-2000, 26-2000, 30-400, 31-2000, 35-1000, 36-600, 63-1600, 64-400, 66-2000, 40-6000, 60-2000, 50-3000.

2. Господарські операції за 1 квартал 2… р.:

а) нарахована зарплата робітникам основного виробництва - 10 000; ІТР і службовцям заводоуправління - 1 000;

б) зроблені відрахування від нарахованої заробітної плати на соціальні заходи за встановленими процентами (суми визначити);

в) нарахована амортизація (знос) основних засобів підприємства (суми визначити).

 

Примітка: балансова вартість об'єктів на 1.01.2… р. склала:

· гр. I - 2000,

· гр. II - 1000,

· гр. III - 1000;

г) списані матеріали на виробництво продукції - 1000;

д) сплачено з поточного рахунку поштово-телеграфні витрати - 500;

е) списані адміністративні витрати на виробництво продукції (суму визначити);

ж) списана фактична собівартість готової (реалізованої) продукції (суму визначити при відсутності НЗВ на кінець місяця);

з) виручка від реалізації продукції зарахована на поточний рахунок у сумі 24 000, в т.ч. ПДВ - 4 000;

і) списано фінансовий результат від реалізації продукції (суму визначити);

к) прибуток до оподаткування склав (суму визначити з урахуванням валових доходів та валових витрат);

л) нараховано податок на прибуток по ставці 30% (суму визначити).

 

 

Завдання 2

з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка"

Використовуючи реальну комп'ютерну банківську програму "Ризики" та дані бухгалтерського обліку:

1. Заповнити ф. 1 - Баланс підприємства на дві дати: на 1.01.2… року і на 1.04.2… року.

2. Заповнити ф. 2 - Звіт про фінансові результати та їх використання за 1 квартал 2… року.

3. Сформувати оцінку фінансового стану підприємства-позичальника.

5. При виконанні завдання користуйтеся інструкцією щодо роботи з програмою "Ризики".

 

 

Завдання 3

з курсів "Економіка підприємств", "Основи бізнесу"

1. Використовуючи дані про фінансовий стан підприємства-позичальника, зробити аналіз та висновки щодо надання кредиту та поліпшення показників діяльності підприємства.

2. Скласти кредитну угоду з позичальником.


 

Інструкція до роботи з реальною комп'ютерною банківською програмою "Ризики"

 

1. Початок роботи.

Для початку роботи з програмою треба у "Нортон командері" викликати меню користувача F2 та вибрати пункт "RISK".

 

2. Вибір інформації про клієнта.

Активізувати меню "Робота з даними/Вибір клієнта". У вікні "Вибір підприємтва-клієнта" натиснути кнопку "Новий", а потім заповнити усі поля вводу у вікні "Інформація про клієнта". Для запам’ятовування інформації натисніть кнопку "Записати", для закінчення роботи - кнопка "Відміна".

Після внесення нового клієнта треба знову активізувати меню "Робота з даними/Вибір клієнта" у списку "Клієнти" вибрати Вашого клієнта і натиснути кнопку "Вибрати".

 

3. Вибір кредитної угоди.

Для вибору кредитної угоди треба активізувати меню "Робота з даними/Вибір угоди". У вікні, що з’явилося, треба натиснути кнопку "Нова" і внести усю інформацію про Вашу кредитну угоду. Для запису інформації натиснути кнопку "Запам'ятати". Для вибору угоди знову активізувати меню "Робота з даними/Вибір угоди" і, вибравши у списку угод Вашу угоду, натиснути кнопку "Вибрати".

 

4. Робота з балансом клієнта.

Після вибору клієнта та кредитної угоди треба внести інформацію про баланс клієнта. Для цього активізувати меню "Робота з даними/Вибір дати балансу". У  вікні, що з’явилося, видалити усі дані про баланси за допомогою кнопки "Видалити". Потім натиснути кнопку "Новий" і заповнити інформацію про баланс, а також фінансові результати (форма 2).

Період балансу 01.01.2… -01.04.2….

Записати дані балансу F2.

Друкувати дані балансу Alt-F5.

Ввід інформації фінансового звіту Alt-F2.

Друкувати дані фінансового звіту Alt-F5.

Закінчити роботу із звітами клавіша ESC.

 

5. Аналіз кредитоспроможності позичальника

Аналіз складається з двох операцій "Формування висновку" і "Формування оцінки".

Для формування висновку виберіть меню "Аналіз кредитоспроможності /Формування висновку". У вікні "Аналіз", треба, за допомогою кнопки "Детально", проаналізувати фінансові показники підприємства і вибрати фінансовий стан підприємства серед п'яти запропонованих.

Вибір стану здійснюється у вікні, яке викликається кнопкою "Поміняти".

Для закінчення роботи натисніть кнопку "Вихід".

Для формування оцінки виберіть меню "Аналіз кредитоспроможності / Формування оцінки".

Друк оцінки здійснюється комбінацією клавіш Alt-F5.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика