andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / Budjet Systems / 14-Тести / БС_Тест_08_Борг.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   78.5 КБ
СКАЧАТЬ

ТЕМА 8.

Державний кредит та і видатки бюджету на обслуговування державно боргу

 

1. Сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка є позичальником та гарантом. Це :

a) Державний борг

b) Державний кредит

c) Державний цільовий фонд

d) Вірної відповіді немає

 

2. Процентні, виграшні, дисконтні державні позики - це класифікація позик за такою ознакою:

a)  Формою емісії

b) Місцем розміщення

c) Характером виплати доходу

d) Правовим оформленням

 

3. Залучення позик має ґрунтуватись на таких принципах:

a) Мінімізація вартості позики

b) Забезпеченість позики

c) Стабільність державних цінних паперів

d) Мінімізація ризиків

 

4. Право на здійснення державних позик, у межах передбачених законом, має:

a) Держава в особі Прем’єр-міністра

b) Держава в особі Голови Верховної ради

c) Держава в особі міністра фінансів

d) Держава в особі Президента

 

5. Державний кредит може надаватися в таких формах:

a) Ощадна справа

b) Кредити Міжнародних організацій

c) Державні позики

d) Всі відповіді вірні

 

6. Величина основної суми державно боргу не повинна перевищувати:

a) 45%

b) 60%

c) 70%

d) Вірної відповіді немає

 

7. Граничний обсяг державного боргу установлюється :

a) На кожний бюджетний період

b) На пів бюджетного періоду

c) Окремо на кожний бюджетний квартал

d) На повний бюджетний цикл

 

8.За типом кредитора внутрішній держаний борг класифікується:

a) Заборгованість перед юридичними особами

b) Заборгованість перед населенням

c) Перед комерційними банками

d) Перед органами управління

e) Всі відповіді вірні

9.Зміна доходності позик, як метод управління державним боргом має назву:

a) Консолідація

b) Уніфікація

c) Обмін за регресивним співвідношенням

d) Конверсія

 

10.При відстроченні погашення державного боргу в даний період виплата доходів:

a) Проводиться за регресивним співвідношенням

b) Проводиться у формі обміну облігацій попередніх позик

c) Проводиться шляхом об’єднання кількох позик

d) Взагалі не проводиться

 

11.Яких з перелічених нище видів дефіциту бюджету не існує:

a) Наочно-реальний

b) Прогресуючий

c) Циклічний

d) Регресуючий

e) Циклічний

 

12.Циклічний дефіцит бюджету розраховується як:

a) Сума структурного та наочно-реального

b) Різниця між наочно-реальним і структурним

c) Відношення структурного до коефіцієнту зростання дефіциту

d) Вірної відповіді немає

 

13.Що не може бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету:

a) Кошти від продажу державних цінних паперів

b) Кредити міжнародних організацій

c) Емісійні кошти НБУ

 

14. Що не є причиною дефіциту Державного бюджету в Україні:

a) Збільшення бюджетних витрат

b) Зменшення приросту національного доходу

c) Криза виробництва

d) Недосконала інфраструктура ринку

e) Недосконалість бюджетного законодавства

f) Стабільність ділової активності

 

15. До позабюджетних цільових фондів не відносяться:

a) Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві

b) Фонд соціального захисту інвалідів

c) Державний фонд охорони навколишнього середовища

d) Фонд соціального захисту матерів і дітей « Україна-дітям»

 

16. До джерел формування коштів пенсійного фонду не відносяться:

a) Збори на обов’язкове страхування, що сплачуються фізичними особами

b) Кошти, що надходять за регресивним вимогами

c) Добровільні внески підприємств, організацій громадян

d) Всі відповіді неправильні

 

 

 

17. Основним завданнями фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття є:

a) Виплата матеріального забезпечення особам, які мають статус безробітного

b) Виплата допомоги у зв’язку з частковим безробіттям

c) Налагодження контактів з іншими цільовими фондами

d) Ведення обліку безробітних в регіоні

 

18. Розмір допомоги безробітному при трудовому стажі до 2х років становить:

a) 30%

b) 40%

c) 50%

d) 60%

 

19. До напрямів використання коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відносяться:

a) Фінансування санітарно-курортного лікування

b) Фінансування виплат матеріальної допомоги багатодітним родинам

c) Створення резерву страхових коштів

d) Відповіді а) і b)

 

20. Документом, що посвідчує особу потерпілого, якому надається допомога виступає:

a) Посвідчення інваліда певної групи

b) Пенсійне посвідчення

c) Свідоцтво про нещасний випадок

d) Свідоцтво про реєстрацію в фонді страхування від нещасних випадків

 

21. Основними юридичними актами, що регулюють відносини безробіття є:

a) Закон України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття»

b) Закон України «Про зайнятість населення»

c) Кодекс законів про працю

d) Цивільний кодекс

 

22. Під трансфертними платежами розуміють фінансові ресурси, що передаються:

a) З бюджетів місцевого самоврядування до бюджету центрального уряду

b) З бюджетів територіальних одиниць вищого адміністративного рівня до бюджетів одиниць нищого адміністративного рівня

c) З бюджету центрального уряду до бюджетів місцевого самоврядування

d) Відповіді   b) і с)

 

23. При порушенні графіка погашення суми боргу з вини позичальника відповідна рада не має права здійснювати нові запозичення протягом:

a) 1 року

b) 3 років

c) 5 років

d) 7 років

 

24. Анулювання боргу означає:

a) Перенесення зобов’язань за раніше випущеною позикою на нову позику

b) Повна відмова держави від зобов’язань

c) Перенесення термінів виплати заборгованості

d) Немає правильної відповіді

 

25. Який орган державної влади має право брати позики в межах передбачених законодавством:

a) Верховна Рада України

b) Кабінет Міністрів України

c) Міністерство фінансів

d) Всі відповіді вірні

 

26. За формою емісії державні позики поділяються :

a) Акції

b) Облігації

c) Казначейські зобов’язання

d) Векселі

 

27. За економічним змістом цільові фонди бувають

a) Інвестиційні

b) Інноваційні

c) Науково-дослідні

d) Військові

e) урядові

 

28. За типом кредитора державний борг поділяється :

a) бюджетний

b) позабюджетний

c) внутрішній

d) зовнішній

 

29. До найбільш поширеної форми державних позик відноситься:

a) Акції

b) Облігації

c) Казначейські зобов’язання

d) Векселі

 

30. Категорія, що відображає співвідношення між доходами і видатками бюджету, з перевищенням доходів:

a) Дефіцит

b) Профіцит

c) Державний борг

d) Державний кредит

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика