andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / 2-Konspekt / Пояснювальна записка.rtf

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   14.7 МБ
СКАЧАТЬ

Пояснювальна записка по проекту

 Державного бюджету України на 2006 рік

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КРАЇНИ У 2005 РОЦІ

 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям” стратегічною метою соціально-економічної політики визначено досягнення нової якості життя громадян, запровадження соціальних, економічних та демографічних європейських стандартів життєдіяльності людини, суспільства та держави.

Успішно здійснювана Урядом соціальна політика забезпечила значне зростання доходів населення. Так, за січень-червень поточного року проти відповідного періоду минулого року номінальні доходи населення зросли на 44,0 відсотка. Наявні номінальні доходи населення, тобто ті, які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та послуг, збільшились у поточному році на 44,6 відсотка. Реальні наявні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактору, зросли на 26,8 відсотка (у січні-червні 2005 року проти відповідного періоду попереднього року – на 16,7 відсотка).

Пояснювальна записка

Суттєвого підвищення доходів населення досягнуто за рахунок підвищення розміру мінімальної пенсії до 332 грн. з 01.01.2005 року і встановлення його на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Значно підвищено розміри соціальних допомог, зокрема, матерям при народжені дитини, жінкам по вагітності та пологам, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення.

За сім місяців поточного року розмір середньомісячної заробітної плати в економіці становив 740,88 грн. проти 551,66 гривень у відповідному періоді попереднього року. Збільшення середнього розміру заробітної плати відбулося за рахунок підвищення мінімального розміру заробітної плати з 237 грн. на кінець 2004 року до 262 грн. з 1 січня 2005 року, до 290 грн. з 1 квітня 2005 року та до 310 грн. з 1 липня 2005 року.

Пояснювальна записка

Високі доходи населення спричинили збільшення споживчого попиту, що виступало чинником економічного зростання. За оперативними даними Держкомстату України у січні-липні 2005 року реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 3,7 відсотка; обсяг номінального ВВП за сім місяців 2005 року становив 213,9 млрд. гривень.

Пояснювальна записка

Зростання валового внутрішнього продукту, в основному, відбулося за рахунок збільшення валової доданої вартості в сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – на 7,8 відсотка, транспорті – на 6,6 відсотка, обробній промисловості – на 3,9 відсотка, виробництві та розподілені електроенергії, газу та води – на 3,1 відсотка, добувній промисловості – на 2,9 відсотка.

Обсяги промислового виробництва за січень-липень 2005 року збільшились порівняно з відповідним періодом попереднього року на 3,9 відсотка. Найвищий приріст спостерігався за видами промислової діяльності спрямованими на внутрішній ринок і збільшення обсягів яких визначало зростання платоспроможного попиту населення. Так, приріст обсягів виробництва у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів становив 13,5 відсотка, а целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості, видавничій справі – 12,7 відсотка. Також спостерігається зростання у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 11,5 відсотка та у машинобудуванні - на 7,0 відсотків (в тому числі виробництво транспортного устаткування на 10,4 відсотка та машин і устаткування на 9,4 відсотка).

З початку 2005 року споживчі ціни зросли на 6,7 відсотка. Основним чинником зростання споживчих цін виступало зростання цін на продовольчі товари (з початку року – на 8,4 відсотка). Споживчі ціни на послуги зросли з початку року на 5,2 відсотка, непродовольчі товари – на 2,2 відсотка. Серед продовольчої групи товарів найбільше зросли ціни на цукор (з початку року на 64,1 відсотка), фрукти (на 18,8 відсотка), м’ясо і птицю (на 16,1 відсотка) та сир і бринзу (на 11,9 відсотка)

Завдяки застосуванню Урядом та Національним Банком України спільних антиінфляційних заходів, у квітні-липні зростання споживчих цін уповільнилось і становило – лише 102,2 відсотка. При цьому, відбулась зміна тенденцій в структурі індексу споживчих цін. Так, якщо в I кварталі поточного року основним чинником інфляції виступало збільшення цін на продовольчі товари (на 5,9 відсотка), тоді як зростання цін на непродовольчі товари та послуги було більш помірним (на 0,6 та на 2 відсотка, відповідно), то в квітні-липні збільшились темпи зростання цін на послуги (на 3,1 відсотка) та непродовольчі товари (на 1,6 відсотка), тоді як зростання цін на продовольчі товари уповільнилось (на 2,3 відсотка).

Пояснювальна запискаПояснювальна записка

У січні-липні 2005 року темпи зростання цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) становили 106,6 відсотка. Серед видів промислової діяльності найбільше ціни зросли в добувній промисловості на 26,7 відсотка, зростання цін також спостерігалось у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води на 9,2 відсотка та обробній промисловості на 3,9 відсотка.

Слід зазначити, що індекс цін виробників промислової продукції у квітні-липні поточного року зріс лише на 1,7 відсотка, тоді як в I кварталі – на 4,9 відсотка. Якщо в I кварталі поточного року ціни в добувній промисловості зросли на 18,6 відсотка, в обробній – на 4,4 відсотка, а у видобуванні та розподіленні електроенергії, газу та води – зменшились на 4,7 відсотка, то в квітні-липні 2005 року найбільше зросли ціни у видобуванні та розподіленні електроенергії, газу та води – на 12,7 відсотка, тоді як у добувній промисловості – на 6,8 відсотка, а в обробній промисловості – скоротились на 0,4 відсотка.

Пояснювальна записка

За січень–травень 2005 року фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування збільшився на 39,6 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 24,6 млрд. гривень. Збільшення фінансового результату спричинено помітним зростанням прибутків прибуткових підприємств (на 30 відсотків), обсяг яких становив 31,5 млрд. гривень.

Інвестиції в основний капітал у I півріччі 2005 року зросли на 8,5 відсотка проти відповідного періоду попереднього року. Найбільший приріст спостерігався в таких видах економічної діяльності: легка промисловість (у 2,3 рази), хімічна промисловість (на 91,6 відсотка), оптова і роздрібна торгівля (на 62 відсотки), металургія та оброблення металу (на 55,8 відсотка), фінансова діяльність (на 33,5 відсотка).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 липня 2005 року становив 9061,4 млн. дол. США. Приріст прямих іноземних інвестицій за І півріччя 2005 року склав 491,3 млн. дол. США. Найбільш інвестиційно привабливими в Україні залишаються підприємства оптової торгівлі і посередництва та операцій з нерухомістю, харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції. Вагому частку займають будівництво, добувна промисловість транспорт та зв’язок.

Пояснювальна записка

За січень-червень 2005 року експорт товарів та послуг порівняно з січнем-червнем 2004 року зріс на 9,3 відсотка, а імпорт – на 26,5 відсотка, що виступали чинником стримування інфляційних процесів. Сальдо зовнішньоторговельного балансу залишається позитивним - 1,9 млрд. дол. США.

Експорт товарів збільшився у І півріччі 2005 року порівняно з відповідним періодом минулого року за наступними товарними групами: мінеральні продукти (на 22,4 відсотка), продукція металургії та оброблення металу (на 22 відсотка), харчової промисловості та сільського господарства (на 19,1 відсотка), хімічної та нафтохімічної промисловості (на 18,3 відсотка).

Зростання імпорту товарів спостерігалось за товарними групами таких видів економічної діяльності: легка промисловість (на 63,2 відсотка), металургія та оброблення металу (на 50 відсотків), хімічна та нафтохімічна промисловість (на 40,7 відсотка), машинобудування (на 23 відсотки).

Грошово-кредитний ринок у січні-липні поточного року характеризувався тенденціями до збереження відносно низьких відсоткових ставок як за кредитами, так і за депозитами.

Пояснювальна записка

У січні-липні поточного року відстежувалось зростання обсягів кредитування фізичних та юридичних осіб.

Пояснювальна записка

 

В той же час, відбувалось зростання обсягів депозитів юридичних та фізичних осіб, що виступало стримуючим фактором інфляційних процесів.

 

Пояснювальна записка

 

 

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2006 РІК

При розробці показників зведеного та державного бюджетів України на 2006 рік як база для розрахунків був використаний прогноз економічного і соціального розвитку України на 2006 рік, який розроблено на припущеннях щодо подальшого розвитку соціального вектору економіки України, продовження реформування податкової системи, спрямованого на зниження податкового навантаження, продовженні політики Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати, удосконалення системи оплати праці працівників бюджетної сфери, забезпечення подальшого розвитку системи соціального та пенсійного страхування, проведення грошово-кредитної політики спрямованої на підтримання цінової стабільності, відновлення тенденції поступового нарощування інвестицій, розвитку житлового будівництва та розбудови інфраструктури села, гармонізації законодавства України з законодавством ЄС.

Прогнозується продовження тенденції зростання економіки України темпами на рівні 7 відсотків. При цьому основними чинниками економічного зростання виступатимуть збільшення споживчого попиту домогосподарств та відновлення інвестиційної активності в країні.

Продовження ефективності бюджетної та грошово-кредитної політики мають стати основними чинниками стабільної цінової ситуації. За прогнозом очікується зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 8,7 відсотка. При цьому збільшення цін на споживчому ринку буде визначатися зміною споживчих настроїв населення в бік збільшення купівлі товарів і послуг.

Достатньо високі темпи економічного зростання та продовження реформування податкової системи мають позитивно вплинути на фінансові результати підприємств. Згідно з прогнозом очікується збільшення прибутків підприємств у 2006 році до 100 млрд. грн., насамперед, завдяки збільшенню виробництва продукції за видами економічної діяльності, орієнтованими на внутрішній ринок з метою задоволення зростаючого внутрішнього попиту.

Послідовне продовження політики Уряду щодо ефективності функціонування виробництва призведе до збільшення доходів домогосподарств. За 2006 рік реальний приріст середньомісячної заробітної плати працівників становитиме 11,9 відсотка, насамперед, за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та подальшої детінізації економіки.

В умовах погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури та загострення конкуренції на традиційних для України ринках експорт товарів та послуг (за методологією Платіжного балансу) зростатиме меншими темпами, ніж імпорт.

В 2006 році прогнозується збільшення рівня прямих іноземних інвестицій в Україну на рівні 2,6 млрд. дол. США та збереження позитивного сальдо зовнішньої торгівлі, що сприятиме стабільності валютного курсу.

Високі темпи економічного зростання мають позитивно вплинути на збільшення надходжень до бюджету.

 

Основні прогнозні макропоказники

економічного і соціального розвитку України

 

Показник

2006 рік

ВВП: номінальний (млрд. грн.)

 реальний темп зростання, %

512,5

107,0

Індекс споживчих цін (%):

в середньому до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

 

111,4

108,7

Індекс цін виробників (%):

в середньому до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

 

113,2

111,8

Обсяг продукції промисловості

у % до попереднього року

 

109,5

Валова продукція сільського господарства

у % до попереднього року

 

103,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до

оподаткування (млрд. грн.)

Прибуток прибуткових підприємств (млрд. грн.)

Збитки збиткових підприємств (млрд. грн.)

 

65,0

100,0

35,0

Прямі іноземні інвестиції (млн. дол. США)

2600

Фонд оплати праці робітників, службовців, військових, працівників малих підприємств та галузі с/г (млрд. грн.)

 

159,3

Середньомісячна зарплата робітників, службовців,

працівників с/г, брутто

номінальна (грн.)

реальний приріст до попереднього року, %

 

 

995

11,9

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років

 у середньому за рік (млн. осіб)

 

21,2

Кількість безробітних у віці 15-70 років, визначена (за методологією МОП)

 у середньому за рік (млн. осіб)

 

 

1,7

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, %

59,2

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП)

% до економічно активного населення відповідного віку

 

 

7,5

Баланс товарів і послуг (за методологією Платіжного балансу), (млн. дол. США)

Експорт товарів і послуг (млн. дол. США)

у % до попереднього року

Імпорт товарів і послуг (млн. дол. США)

у % до попереднього року

 

166

46503

108,5

46337

113,0

 

 

 

ОЦІНКА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ на 2006 рік

 

При розробці проекту бюджету на 2006 рік було враховано основні завдання бюджетної політики на середньострокову перспективу, зокрема:

·         сприяння випереджаючому зростанню темпів реальних доходів населення, передусім заробітної плати, порівняно з валовим внутрішнім продуктом;

·         побудову бюджету на основі реформування податкового законодавства;

·         запровадження системи економічних і адміністративних заходів для легалізації доходів та скорочення тіньового сектору економіки;

 

 За цих умов в розрахунках прогнозних показників враховано, перш за все, розширення бази оподаткування, виходячи з росту в наступному році основних макропоказників, а також легалізації та виходу з «тіні» об’єктів оподаткування.

 

Прогноз доходів проекту бюджету на 2006 рік

Формування проекту бюджету держави визначається макроекономічними показниками соціально-економічного розвитку країни на відповідний бюджетний період і, в першу чергу, таким основним показником як обсяг валового внутрішнього продукту.

При формуванні показників бюджету на 2006 рік враховувався номінальний обсяг ВВП, який за прогнозними розрахунками складатиме 512,5 млрд. грн. при реальних темпах зростання даного макропоказника, які складатимуть 7,0%.

Прогноз доходів проекту бюджету на 2006 рік з урахуванням макропоказників, виходячи з підсумків виконання бюджету за 2004 рік та у поточному році, складає по зведеному бюджету:

 149,5 млрд. грн. (29,2% ВВП),

у тому числі по загальному фонду – 121,0 млрд. грн. (23,6% ВВП)

План доходів зведеного бюджету на 2005 рік із внесеними змінами становить 30,2 відсотків у ВВП (436,0 млрд. грн.), у 2006 році становить 29,2 відсотка ВВП (512,5 млрд. грн.), що на 1 відсотковий пункт менше минулого року.

 

Пояснювальна записка

Разом з тим у порівнянні з плановими показниками 2005 року (з врахуванням змін) без плану по спеціальному фонду в рахунок погашення податкового боргу минулих років (6,2 млрд. грн.) прогнозні надходження у 2006 році збільшуються на 24,1 млрд. грн., або на 19,2 відсотків, у тому числі по загальному фонду – на 19,3 млрд. грн., або на 19,0 відсотків, а по спеціальному фонду – 4,8 млрд. грн., або 20,3 відсотків.Пояснювальна записка

            Враховані в проекті доходи загального фонду державного бюджету є хоч напружені, але реальні до виконання. Подальше збільшення доходів загального фонду державного бюджету неможливе без внесення змін до чинного законодавства.

 

млрд. грн.

Доходи

2004 рік (факт)

2005 рік (план зі змінами)

2006 рік

(прогноз)

Зміни проти плану 2005 року

(%)

Зведений бюджет – разом, у т.ч.:

91,5

131,6

149,5

113,6

загальний фонд

67,8

101,7

121,0

119,0

спеціальний фонд

23,7

29,9

28,5

95,3

 

Основними факторами, що впливають на приріст прогнозу доходів є:

·         необхідність вирішення проблеми відшкодування ПДВ (прострочена заборгованість на 01.09.05 – 2,9 млрд. грн.);

·          зменшення спеціального фонду державного бюджету, оскільки не планується здійснювати в наступному році розрахунки з компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень громадян шляхом погашення їх заборгованості за житлово-комунальні послуги за рахунок податкової заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, на 6,0 млрд. грн.

·         ;збільшення суми доходів громадян з 131 гривень до 175 гривень, які не оподатковуються (втрати бюджету 0,9 млрд. грн.);

·         зменшення на 0,4 млрд. грн. перерахування до державного бюджету Національним банком перевищення його кошторисних доходів над кошторисними видатками у зв’язку із зменшенням суми доходів від державних цінних паперів (прогноз на 2006 рік – 0,8 млрд. грн., у 2005 році - 1,2 млрд. грн.);

·         не продовження у 2006 році справляння митних зборів у зв’язку із вступом до СОТ (втрати бюджету 0,9 млрд. грн.);

·         зменшення ставки збору з купівлі – продажу валюти з 1,5% до 0,75% (втрати бюджету 1,5 млрд. грн.).

 

Код 11010000 „Податок з доходів фізичних осіб”

 

Динаміка надходження податку з доходів фізичних осіб

до зведеного бюджету

млрд. грн.

Роки

2002

2003

2004

2005 план

2006

(прогноз)

Зведений бюджет

10,8

13,5

13,2

16,7

20,8

Місцевий бюджет

10,8

13,5

12,6

15,9

20,8

% до попереднього року по зведеному бюджету

-

125,0

97,8

126,5

124,6

Збільшення обсягів податку з доходів фізичних осіб у 2005 році обумовлено позитивними тенденціями зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій та зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.

 

Макропоказники, враховані в розрахунках прогнозу податку з доходів фізичних осіб на 2006 рік:

Показники

2003

2004 рік

2005 план

2006 проект

ВВП, млрд. грн.

267,3

344,8

436,0

512,5

Фонд оплати праці (за даними Мінекономіки), млрд. грн.

76,8

95,0

130,2

159,3

Питома вага ФОП до ВВП, %

28,7

27,6

29,9

31,1

Фонд оплати праці (за даними Пенсійного Фонду), млрд. грн.

78,3 (78,3+0,2)

99,5

(99,3+0,2)

 

 

Середньомісячна заробітна плата (за даними Мінекономіки), грн.

462,3

589,6

817,0

995

Реальний приріст середньомісячної зарплати до попереднього року, %

16,7

17,0

22,5

11,9

Податок з доходів фіз. осіб,

млрд. грн.

13,5

13,2

16,7

20,8

Питома вага податку до ВВП, %

5,1

3,8

3,8

4,1

Мінімальна заробітна плата, грн.

185

205

(до 01.09.04)

237

(до кінця року)

262

350 на 01.01.06.

Прожитковий мінімум, грн.

365

365

(до 11.05.04)

386,7

(до кінця року)

453

483 на 01.01.06

Збереження високих темпів зростання заробітної плати зумовлено позитивною динамікою основних показників виробництва та активною соціальною політикою держави.

 

Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку з доходів фізичних осіб:

 

·                    зростання реального ВВП (2003 рік – 109,6%, 2004 рік – 112,1%, план 2005 рік –108,2%, 2006 рік – 107,0%).

 

·                    зростання фонду оплати праці (2003 рік - 76,8 млрд. грн. (119,0%), 2004 рік – 95,0 млрд. грн.(123,7%), план 2005 рік – 130,2 млрд. грн.(137,0%), 2006 рік – 159,3 млрд. грн. (122,4%).

 

 Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку з доходів фізичних осіб:

 

·              поступове підвищення Урядом мінімальної заробітної плати з 1 січня 2005 року до 262 грн. на місяць, з 1 квітня 2005 року – 290 грн., з 1 липня 2005 року 310 грн., з 1 вересня 2005 року – 332 грн. з відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери, у 2006 році – з 1 січня 350 грн. і до кінця року - на рівні 80% від прожиткового мінімуму;

·             підвищення Урядом мінімального прожиткового мінімуму на одну працездатну особу у 2003 році до 365 грн., у 2004 році до 386,73 грн., у 2005 році до 453 грн., у 2006 році не нижче ніж 500 грн. на кінець року (відповідно до Бюджетної резолюції).

·              випереджаючого (порівняно з темпами ВВП) зростання доходів населення, насамперед заробітної плати з метою підвищення у структурі населення чисельності середнього класу, посилення стимулюючої функції заробітної плати.

 

Прогнозний розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб розраховувався на 2006 рік виходячи з фонду оплати праці 159,3 млрд. грн., що на 29,1 млрд. грн. або на 22,4% більше ніж передбачено в плані на 2005 рік. Збільшення податку з доходів фізичних осіб в результаті зазначеного росту фонду оплати праці у 2006 році становить 3 092,7 млн. грн.

 

У розрахунку прогнозу на 2006 рік враховано застосування 50% до розміру податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1. пункту Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, тобто на рівні 2005 року (відповідно до Закону України від 07.07.2005 №2771-ІV „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”, розділом V якого внесені зміни до підпункту 6.1.1 статті 6 та пункту 22.4 статті 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”).

Прогнозна сума податку з доходів, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту на 2006 рік визначена 114,8 млн. грн. виходячи з розрахунку витрат 883 млн. грн., які громадяни мають право включати до складу податкового кредиту згідно вимог статті 5 Закону України „Про оподаткування доходів фізичних осіб” ( до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2004 року). Фактична сума таких витрат у 2004 році становила 636 млн. грн., у тому числі сума коштів, сплачених на користь закладів освіти – 631,1 млн. грн. ( 99,2% від загальної суми задекларованих витрат).

 

Податок з доходів фізичних осіб на 2006 рік від отримання інших видів доходів обраховано в сумі 3 025,1 млн. грн. виходячи з даних звіту ДПА форми №1ДФ за 2004 рік, із урахуванням питомої ваги до податку з доходів фізичних осіб, який прогнозується отримати до бюджету з розрахунку до фонду оплати праці на 2006 рік.

Прогнозний розрахунок податку з доходів фізичних осіб на 2006 від зайняття підприємницькою діяльністю 105 млн. грн. та фіксованого податку 256,5 млн. грн. визначено з врахуванням динаміки надходження у 2003-2004 роках та у поточному році.

Податок з доходів фізичних осіб по військовослужбовцях на 2006 рік визначено в сумі 906,0 млн. грн. Відповідно до норм Бюджетного Кодексу передбачено зараховувати податок з грошового утримання військовослужбовців до місцевих бюджетів.

 Таким чином, з врахуванням макропоказників, соціальної пільги прогноз на 2006 рік по податку з доходів фізичних осіб становить до місцевих бюджетів 20 791,4 млн. гривень.

 

Розрахунок податку з доходів фізичних осіб на 2006 рік

 

 

 

Прогноз на 2005 рік

Прогноз 2006 рік (мін. З/П 350 грн. соцпільга 50%)

1

Фонд З/П робітників, службовців, військово служб., працівників малих під-в, та галузі с/г.

130 249,0

159 300,0

 

в т.ч.

 

 

Суми грошового утримання військовослужбовців, всього

6 680,3

8 007,5

підлягає опода-ню (без курсантів військових строк. служби)

6 605,5

7 869,5

2

Фонд заробітної плати без військових (р.1-1б)

123 643,5

151 430,5

3

Відрахування до Пенсійного фонду (від 2,06%), тимчасова втрата працездатності (від -1%) та на випадок безробіття (0,5%) (3,56%)

4 755,5

5 392,9

4

Фонд заробітної плати без відрахувань

118 888,0

146 037,6

5

Сума податку з доходів фізичних осіб, 13%

15 455,4

18 984,9

6

Суми податку на доходи фізичних осіб із соціальних пільг, всього

2 148,5

2371,3

 

в т.ч.

 

 

п.6.1.2 Закону у розмірі 150% суми пільги визначеної за правилами п.п 6.1.1 цього пункту

194,2

186,0

п.6.1.3 Закону у розмірі 200% суми пільги визначеної за правилами п.п 6.1.1 цього пункту

13,8

16,8

п.6.5.1 Закону податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

1 940,5

2 168,5

7

Сума податку без соціальної пільги (р.5-р.6)

13 306,9

16 613,6

8

Суми витрат, що включаються до складу податкового кредиту ( до декларації про доходи)

3 161,5

883,0

9

Сума податку з доходів, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту

411,0

114,8

10

Сума податку з доходів фізичних осіб з врахуванням втрат від застосування податкового кредиту (р.7-р.9)

12 895,9

16 498,8

11

Сума податку з додаткового доходу

2 529,3

3 025,1

12

Податок з доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

197,3

105,0

13

Фіксований податок на доходи фізичних осіб

310,0

256,5

14

РАЗОМ до місцевого бюджету (р.10+р.11+р.12+р.13)

15 932,5

19 885,4

15

Сума податку з доходів фізичних осіб по військовослужбовців

759,6

906,0

16

Всього до зведеного бюджету

16 692,1

20 791,4

 

Код 11020000 „Податок на прибуток підприємств”

 

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств на 2006 рік розраховані на підставі динаміки надходжень попередніх років та даних декларації з податку на прибуток підприємств за 2003 - 2004 роки, та з урахуванням змін податкового законодавства, які відбулися у 2005 році відповідно до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25.03.05 №2505.

 

Питома вага податку на прибуток підприємств у загальному обсязі номінального ВВП ( млрд. грн.)

 

Роки

2001

2002

2003

2004

2005 план

2006 прогноз

ВВП

204,2

225,8

267,3

344,8

436,0

512,5

%

4,1

4,2

5,0

4,7

4,7

5,0

 

Динаміка надходжень податку на прибуток

до зведеного бюджету

млн. грн.

 

 

2002

2003

2004

2005 план

2006 прогноз

Податок на прибуток підприємств

9398,3

13237,2

16161,7

20532,1

25 482,5

Відхилення, +/-

Х

3838,9

2924,5

4370,4

4 950,4

У %

Х

140,8

122,1

127,0

124,1

Пояснювальна записка        

Фактори, які вплинули на розрахунок прогнозної суми податку на прибуток на 2006 рік:

           

Макропоказники, враховані в розрахунку прогнозу податку на прибуток підприємств на 2006 рік:

 

І. Прибуток прибуткових підприємств (за даними Мінекономіки):

-           прогноз на 2006 рік - 100,0 млрд. грн.

-           план на 2005 рік - 91,0 млрд. грн.

-           відхилення - 9,0 млрд. грн.

-           Темп росту,% - 110,0

Індекс цін виробників:

 

-         прогноз на 2006 рік – 113,2%

-         план на 2005 - 112,9%

 

Темп росту обсягів продукції промисловості:

- прогноз на 2006 рік – 109,5%

- план на 2005 рік 112,0%

 

 

ІІ. Податок на прибуток підприємств:

 

 2005 рік:

 план 20 532,1 млн. грн.,

у т. ч.

державний бюджет -20 326,1 млн. грн.

 

місцеві бюджети -206 млн. грн.

 

 2006 рік:

 прогноз - 25 482,5 млн. грн., у т. ч.

державний бюджет – 25324,9млн.грн.

 

місцеві бюджети - 157,6 млн. грн. .

 

 

 

 Темп росту прогнозу до плану:

Податку на прибуток (25482,5/20532,1) 124,1 % Номінальний ВВП (512,5/436,0) 117,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозної суми надходжень податку на прибуток підприємств на 2006 рік (млн. грн.)

№ п/п

Показники

2003 звіт

2004 звіт

2006 рік - прогноз

1.

Скорегований валовий дохід(дані Декларації)

1 176 207

1 577 164

2 315 027

2.

Скореговані валові витрати(дані Декларації)

1 110 446

1 482 631

2 176 125

3.

Амортизація(дані Декларації)

15 783

20 839

25 097

4.

Об'єкт оподаткування

49 978

73 694

113 805

5.

 Балансові збитки некомпенсовані прибутками до 01.01.2003 (за даними Декларації)

3 426

1 190

2 129

6.

Прибуток, звільнений від оподаткування (за даними Декларації)

2596,6

4 278

5 104

7.

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

43 955

68 226

106 572

8.

Ставка податку на прибуток (%)

30

25

25

9

Нараховано податку на прибуток

13 187

17 056

26 643

10.

Зменшення нарахованої суми податку

2043

3 121

3 724,0

11.

в т.ч. вартість торгових патентів, придбаних платниками

245

388,0

486

12.

Всього по підприємствах

11 144

13 936

22 919,0

13.

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України за звітними даними ДПА

389

461

766

14.

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України звітними

126

186

366

15.

 ВСЬОГО (12+13+14)

11 657,7

14 582

24 051,0

16.

Сплата розстрочених платежів НАК "Нафтогаз України» відповідно постанови КМУ від 06.08.04 №1002

 

 

360

17.

Надходження по реструктуризованих сумах

91,7

78,3

11,4

18.

Надходження за актами контрольно-перевірочної роботи

1046,8

1093,2

819,1

19.

Сплата в рахунок погашення податкового боргу

441

408

241,0

20.

Сума податку на прибуток до загального фонду зведеного бюджету, у тому числі (15+16+17+18+19):

13 237,2

16 162,0

25 482,5

21.

державний бюджет

13 086,8

16 025,6

25 324,9

22.

місцеві бюджети

150,4

136,4

157,6

 

Код 21010000 „Надходження частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у державній власності”

 

Загальна прогнозна сума надходжень у 2006 році дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, які є у державній власності, на 2006 рік становить, за даними Фонду державного майна, 22156,0 тис. грн. Крім того, 411959,0 тис. грн. планується отримати дивідендів на державну частку у статутному фонді ВАТ „Укртелеком”.

Таким чином, у 2006 році надходження від дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, які є у державній власності, очікується у розмірі 434115,0 тис. гривень.

При формуванні показника відрахування господарськими організаціями у 2006 році частини прибутку взято за основу чистий прибуток підприємств державної форми власності у сумі 2703239,0 тис. грн. та господарських товариств з державною часткою у сумі 1494297,6 тис. грн., отриманий у 2004 році (за даними Державного комітету статистики). Чистий прибуток зазначених товариств на 2006 рік розрахований виходячи з прогнозного темпу росту прибутку прибуткових підприємств у 2005 році до 2004 року, за даними Міністерства економіки, у розмірі 40,4 відсотка та у 2006 році до 2005 року – 11,2 відсотків.

Також при розрахунку врахована норма, згідно якої починаючи з 2006 року передбачається, що господарські товариства із державною часткою, на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік, зменшують суму частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.  Для визначення показника надходження частини прибутку взято норматив відрахування на рівні 50 %.

Підприємства державної форми власності.

 

1. Розрахунковий чистий прибуток у 2005 році з урахуванням прогнозного темпу росту прибутку прибуткових підприємств у 2005 році до 2004 року у розмірі 40,4%:

2 703 239,0*1,404=3 795 347,6 тис. грн.

 

2. Розрахунковий чистий прибуток у 2006 році з урахуванням прогнозного темпу росту прибутку прибуткових підприємств у 2006 році до 2005 року у розмірі 11,2%:

3 795 347,6*1,112=4 220 426,5 тис. грн.

 

3. Чистий прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету у 2006 році:

 

4 220 426,5*0,5= 2 110 213,2 тис. грн.

 

Господарські товариства з державною часткою

 

1. Розрахунковий чистий прибуток у 2005 році з урахуванням прогнозного темпу росту прибутку прибуткових підприємств у 2005 році до 2004 року у розмірі 40,4%:

1494297,6*1,404=2 097 993,8 тис. грн.

 

2. Розрахунковий чистий прибуток у 2006 році з урахуванням прогнозного темпу росту прибутку прибуткових підприємств у 2006 році до 2005 року у розмірі 11,2%:

2 097 993,8*1,112=2 332 969,1 тис. грн.

 

3. Чистий прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету у 2006 році:

 

2 332 969,1*0,5= 1 166 484,6 тис. грн.

 

4. Чистий прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету у 2006 році, з урахуванням сплати дивідендів:

1 166 484,6 – 434 115,0 = 732 369,6 тис.грн.

 

Відрахування частини чистого прибутку всього:

 

2 110 213,2 + 732 369,6  = 2 842 582,8 тис. гривень.

 

Враховуючи наведене, у 2006 році очікується отримати до державного бюджету коштів від сплати господарськими організаціями частини прибутку та дивідендів на державну частку у сумі:

 

2 842 582,8 + 434115,0 = 3 276 697,8 тис. гривень.

 

Код 22080000 “Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна на 2006 рік „

 

Внаслідок приватизації об’єктів оренди та передачі державного майна у комунальну власність, розширення кола заборонених до оренди об’єктів та вибуття з оренди цілісних майнових комплексів підприємств лікеро – горілчаної та виноробної промисловості (продовження договорів оренди їх заборонено чинним законодавством) кількість орендованих цілісних майнових комплексів підприємств постійно скорочується.

Проте, враховуючи тенденцію зростання у минулих роках надходжень до Державного бюджету України плати за оренду державного майна, у 2006 році прогноз цих надходжень становить 188,0 млн. грн., що на 30,0 млн. грн. більше, ніж було заплановано на 2005 рік.

 

 

Код 12020000 „Податок з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин та механізмів”

 

Прогноз надходжень до зведеного бюджету по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2006 рік визначено на базі динаміки фактичних надходжень та з урахуванням зміни податкового законодавства у розрахунку на рік, які відбулися у 2005 році.

Так, прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів визначено у сумі 927,7 млн. грн., що більше від затвердженого плану у бюджеті на 2005 рік на 127,8 млн. грн., або 116 %.

 

Динаміка надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Роки

2002

2003

2004

2006 прогноз

Всього, млн. грн.

587,3

600,1

658,7

927,7

Ріст, %

-

102,2

109,8

109,5

у т.ч.

 

 

 

 

Податок з юридичних осіб власників транспортних

засобів

373,6

366,0

353,9

437,8

податок з громадян - власників транспортних засобів

213,7

234,1

304,8

489,9

 

 

 

Код 13010000 „Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду”

 

Прогнозні надходження на 2006 рік по збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду визначено відповідно до положень Лісового кодексу України, виходячи із планових обсягів платного відпуску деревини на пні в сумі 78,5 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 71,0 млн. гривень.

 

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду здійснено з урахуванням прогнозного обсягу ліміту лісосічного фонду, із застосуванням такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні і живицю по видах деревини за даними:

·         Державного комітету лісового господарства України;

·         Міністерства аграрної політики України;

·         Міністерства оборони України.

 

Динаміка надходжень до зведеного бюджету збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

млн. грн.

 

Факт 2003

Факт 2004

План 2005

Прогноз 2006

Державний

бюджет

58,3

65,2

60,8

71,0

Місцеві бюджети

2,0

3,6

2,2

7,5

Зведений бюджет

60,3

68,8

63,0

78,5

 

Розрахунок надходжень збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

на 2006 рік

 

№ п/п

Показники

Прогноз 2006 рік

Платний відпуск деревини на пні,

тис. куб. м.

Середня ставка плати за деревину грн. за

 1 куб. м

Сума збору, тис. грн.

 

1

3

4

1

Ділова деревина

3 946

16,36

64 544

2

Дров’яна деревина

2 977

1,11

3 314

3

Хворост

129

0,25

32

4

Інші види лісового доходу

 

 

2 898

5

Донарахована плата за минулі роки

 

 

229

В с ь о г о до державного бюджету

 

 

71 017

До місцевого бюджету

 

 

7 500

Р а з о м до зведеного бюджету

 

 

78 517

 

Код 13020000 „Збір за спеціальне водокористування”

 

Динаміка надходжень збору за спеціальне водокористування

до загального фонду зведеного бюджету

 

РОКИ

Факт

2003

Факт

2004

План

2005

Прогноз

2006

Сума збору за спеціальне водокористування, млн.грн.

257,2

320,9

511,15

578,1

% росту до попереднього року

97,8

124,8

159,2

 

113,1

 

 

У 2005 році прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.05 №541 „Про внесення змін до деяких постанов”, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України №836 у додатки №1, №2 до розміру базових нормативів плати за спеціальне водокористування. Зокрема, збільшені нормативи плати в частині використання поверхневих вод та підземних вод в середньому у 2 рази. Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.05. №575 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України” у додатку №11 встановлені нові нормативи плати за спеціальне водокористування підприємствами, що виробляють напої за використання підземних вод – 2 грн. за 1 куб.м., що більше ніж у 20 разів, нормативів, що застосовувалися на протязі 2000-2004 років.

 Прогнозні надходження у 2006 році за рахунок збільшення нормативів становлять 210,5 млн.грн., у тому числі: 24,05 млн.грн.- по підприємствах, які використовують воду для виробництва напоїв; 186,5 млн.грн. - по інших водокористувачах. Враховуючи, що зазначеними постановами вводяться в дію нові нормативи з 15 липня 2005 року, додатковий ресурс від збільшення нормативів сплати у 2005 році до державного бюджету становитиме 52,6 млн.грн. (210,5млн.грн./4).

Очікуване надходження до загального фонду державного бюджету на 2005 рік збору за спеціальне водокористування визначено в сумі 371,6 млн.грн. з врахуванням очікуваного надходження 319,0 млн.грн (за нормативами збору, які застосовувалися до 15.07.05) та додаткових надходжень за новими нормативами 52,6 млн.грн. (які застосовуються з 15.07.05 ).

            Прогноз на 2006 рік по платі за спеціальне водокористування до зведеного бюджету визначено в сумі 578,1 млн.грн, у тому числі:

 

до державного бюджету - 572,1 млн.грн. до місцевих бюджетів - 6,0 млн.грн.

 

Розрахунок надходження збору за спеціальне водокористування на 2006 рік

 

 

 

 

 Показники

факт. 2004 рік

Очікуване 2005 року з врахуванням впливу застосування нових нормативів з 15.07.05

 Прогноз 2006 рік

 Обсяги використаної води, на які нараховується плата за водокористування Всього млн.куб м.

8785,462

8809,762

8809,762

В т. ч.

 

 

 

 платниками фіксованого с/г податку

2105,564

1663,240

1663,240

 Обсяги використаної води, які підлягають оподаткуванню, млн.куб м.

6679,898

7146,522

7146,522

 підприємствами ЖКХ

1754,847

1682,838

1682,838

 Інші платники – всього

4925,051

5463,684

5463,684

 з них : - по підприємствах, що виробляють напої з використанням підземної води

12,449

12,5

12,5

 - по інших платниках (гідроелектростанції, водний траспорт)

4912,602

5451,184

5451,184

Сума збору за водокористування - всього до Зведеного б-ту, тис. грн.

320899,0

376605,7

578100,0

Ø  по підприємствам ЖКХ

35117,5

22713,0 

21060

Ø  інші платники – всього, в т.ч.:

237007,7

305528,7

490440,0

·         по підприємствах, які виробляють напої з використанням підземної води

848,7

6861,5

27200,0

·         по інших платниках

23 6159

294069,4

463 240,0

Ø  для потреб гідроенергетики та водного транспорту

48 773,8

48364,0

66 600

 Державний бюджет

313 830,1

371 600,0

572 100

Місцеві бюджети

7068,9

5005,7

6000

 

 

 

Код 13030000 „Платежі за користування надрами”

 

Розрахунок платежів за користування надрами на 2006 рік базується на прогнозних обсягах погашення запасів та нормативів плати, які встановлюються у додатку 9 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”

 

Базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які затверджені у додатку 9 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, не відповідають економічній ситуації в державі. Запровадження нової редакції Додатку 9 у Законі України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” сприятиме стабілізації виробництва мінеральної сировини та забезпеченню додаткових надходжень до бюджету від плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

 

Нова редакція Додатку передбачає відміну пільгового коефіцієнту сплати по залізній руді багатій та збільшення розміру нормативів плати за користування надрами для видобування високоліквідних корисних копалин, зокрема під час видобування:

Ø  вуглеводнів – у межах до 1 відсотка від середньої вартості продукції (нафта, конденсат) та до 2 відсотків при видобутку природного газу;

Ø  вугілля кам’яного – у межах науково обґрунтованих у 1997 році нормативів, збільшених на індекс цін виробників промислової продукції за 1997-2004 роки і диференційованих залежно від якості вугілля (антрацит та коксівне кам’яне вугілля, енергетичне та інші марки кам’яного вугілля);

Ø  залізних та марганцевих руд – у межах до 3 відсотків питомої ваги плати за надра у собівартості продукції;

Ø  сировини нерудної для металургії (вапняки флюсові та доломіт);

Ø  каменів облицювальних – змінено об’єкт оподаткування, визначивши, що платежі повинні справлятися за кубічний метр погашення цієї сировини, а не у відсотках до вартості блочної продукції.

Крім того, передбачається ввести базові нормативи плати для торфу, сировини високо глиноземної, для хімічних меліорантів ґрунтів та піщано-глинистої сировини, що використовується для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб, планування поверхні тощо.

Враховуючи, що у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” пропонується призупинити дію частини шостої статті 30 Кодексу України про надра, якою надається право Кабінету Міністрів України встановлювати базові нормативі плати за користування надрами, для тих видів корисних копалин (золоторудна сировина, бурштинова, уранова, титанової руда та мінеральна вода), за видобуток яких до цього часу стягується плата за користування надрами за диференційованими нормативами, затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів України, у проекті Додатку встановлені нові базові нормативи.

 

Розмір базових нормативів за згаданими видами корисних копалин визначений на основі науково обґрунтованих у 1997 році нормативів, збільшених на індекс цін виробників промислової продукції за 1997-2004 роки.

Прогноз платежів за користування надрами на 2006 рік розраховано відповідно до нормативів, визначених у додатку №9 в сумі 611,8 млн. грн.:

·         до державного бюджету – 565,8 млн. грн.;

·         до місцевих бюджетів – 46,0 млн. гривень.

 

Динаміка надходжень до зведеного бюджету платежів за користування надрами

млн. грн.

 

Факт 2003

Факт 2004

План 2005

Прогноз 2006

Державний бюджет

71,2

235,5

299,6

565,8

Місцеві бюджети

7,9

38,3

22,0

46,0

Зведений бюджет

79,1

273,8

321,6

611,8

 

Динаміка обсягів погашення корисних копалин

 

 

2003

2004

2005 план

2006 прогноз

Нафта, тис. т.

2 801

2 911

2 927

2 950

Конденсат, тис. т.

1 111

1 114

1 108

1 117

Природний газ, млн. м3

19 457

19 124

19 155

19 261

Вугілля кам’яне, тис. т.

62 952

63 960

63 650

64 000

Залізна руда багата, тис. т.

16 852

16 978

17 000

17 000

Залізні руди для збагачення, тис. т.

143 260

141 751

125 000

142 000

 

Розрахунок платежів за користування надрами на 2006 рік

 

Найменування корисних копалин

Одиниці виміру

2006 (згідно діючих в 2005 році нормативів)

Пропозиції 2006

Обсяги погашення

Норматив плати за одиницю погашення

Сума плати

Обсяги погашення

Норматив плати за одиницю погашення

Сума плати

Ресурс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нафта і конденсат

тис.т.

4 067,0

10,0

40 670,0

4 067,0

13,0

52 871,0

12 201,0

Природний газ

млн.куб.м.

19 261,0

2,0

38 522,0

19 261,0

3,21

61 827,8

23 305,8

Вугілля кам'яне

тис.т.

64 000,0

0,27

17 280,0

64 000,0

 

34 192,6

16 912,6

Антрацит та коксівне кам’яне вугілля

тис.т.

 

 

 

25 646,0

0,75

19 234,5

 

Енергетичне та інші марки кам’яного вугілля

тис.т.

 

 

 

38 354,0

0,39

14 958,1

 

Цементна сировина

тис.т.

14 500,0

2,0

29 000,0

14 500,0

2,0

29 000,0

 

Залізні руди для збагачення

тис.т.

142 000,0

0,9

127 800,0

142 000,0

1,5

213 000,0

85 200,0

Залізна руда багата

тис.т.

12 820,0

4,5

57 690,0

17 000,0

7,5

127 500,0

69 810,0

Залізна руда багата

тис.т.

4 180,0

4,5*0,3

5 643,0

 

 

 

-5 643,0

Марганцева руда

тис.т.

5 850,0

2,0

11 700,0

5 850,0

7,5

43 875,0

32 175,0

Піски формувальні

тис.т.

9 150,0

0,4

3 660,0

9 150,0

0,4

3 660,0

 

Кухонна сіль, кам’яна

тис.т.

5 950,0

1,0

5 950,0

5 950,0

1,0

5 950,0

 

Вапняки флюсові

тис.т.

27 200,0

0,3

8 160,0

27 200,0

0,39

10 608,0

2 448,0

ІНШІ КОПАЛИНИ

 

 

 

37 007,7

 

 

44 280,1

7 272,4

Всього до ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

 

 

383 082,7

 

 

626 764,4

243 681,7

З урахуванням термінів сплати

 

 

 

 

 

 

565 844,0

182 761,3

Всього до МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

 

46 000,0

 

46 000,0

 

Разом до ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ

 

 

429 082,7

 

611 844,0

 

 

 

Код 13050000 „Плата за землю”

 

 

 

Динаміка надходження плати за землю

 

Роки

2002

2003

2004

2006 прогноз

Сума надходжень, млн. грн.

1 806,3

2 032,3

2 293,2

3 000,0

% росту до

попереднього року

 

112,5

112,8

112,0

в тому числі:

 

Ø  юридичні особи

1 731,7

1 869,3

2 087,9

2738,3

Ø  фізичні особи

74,6

163,0

163,5

261,7

 

            Збільшенням надходжень плати за землю зумовлено:

 

- збільшенням площ, по яких проведена грошова оцінка земель;

- передачею в оренду на більш вигідних умовах земель запасу і резервного фонду;

- збільшенням орендної плати в результаті оформлення права постійного володіння і користування земельною ділянкою підприємств та організацій державної і комунальної власності;

- проведенням інвентаризації земельних ділянок наданих у користування та оренду,

- переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати;

- погашенням податкового боргу за минулі роки.

Прогнозні суми нарахованого громадянам земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності визначено з врахуванням фактичної сплати за 2004 рік та тенденції щодо надходження у 2005 році.

Розрахунок плати за землю на 2006 рік

 

 2004 рік

2005 рік очікуване

2006 прогноз

 П о к а з н и к и

 

 Загальна площа ( тис.га)

60354,8

Сільськогосподарські угіддя

 

 

 

 - площа, що оподатковується ( тис.га)

1528

1345

1332

 - сума нарах. плати за землю (тис. грн.) по юрид. особах

19,3

17,0

16,6

 - середня грошова оцінка за 1 га , (грн.)

8733,2

8733,2

8733,2

 грошова оцінка всієї площі млн.грн.

13344,3

11746,2

11632,6

 - середня ставка податку у (%) до грош. оцінки

0,1

0,1

0,1

Землі населених пунктів

 

 

 

 - площа, що оподатковується ( тис.га)

675

661

660

 - сума нарах. плати за землю (тис. грн.) по юрид. особах

1385,8

1366,0

1352,0

Землі за межами населених пунктів несільськогосподарського призначення

 

 

 

 - площа, що оподатковується ( тис.га)

702

686

629

 - сума нарах. плати за землю (тис. грн.) по юрид. особах

90,4

86,5

85,9

 - середня грошова оцінка ріллі за 1 га (грн.)

9204,8

9204,8

9204,8

 - грошова оцінка всієї площі млн.грн.

6461,8

6314,5

5789,8

 - середня ставка податку у (%) до грош.оцінки

1,4

1,4

1,5

Нарахована плата за землю за поданими юридичними особами розрахунками

1495,5

1469,5

1454,5

Сума земельного податку, що сплачується фізичними особами ( млн..грн.)

90,7

106,2

119,6

 Сума сплаченої орендної плати за землі державної і комунальної власності - всього (млн.грн.)

707,0

1112,7

1425,9

 в т. ч.

 

 

 

 - юридичними особами

634,2

997,6

1283,8

 - фізичними особами

72,8

115,1

142,1

Загальна сума плати за землю (млн.грн.)

2293,2

2688,4

3000

 

Код 24061400 „Збір за користування радіочастотним ресурсом”

 

Сплата зазначеного збору встановлена Законом України „Про радіочастотний ресурс України”. Сума збору визначається платниками самостійно виходячи з розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або дозволі на експлуатацію, по кожному регіону окремо і зараховується до державного бюджету.

На 2006 рік сума збору передбачається на рівні 2005 року в обсязі 42000,0 тис. грн., яка розрахована виходячи з норм діючого законодавства та існуючих ставок збору за користуванням радіочастотним ресурсом.

 

Динаміка надходжень збору за використання радіочастотного ресурсу

 млн. грн.

 

Факт 2002р.

Факт 2003р.

Факт 2004р.

План 2005р.

Прогноз 2006р.

Загальний фонд державного бюджету

16,6

21,6

33,9

42,0

42,0

 

Код 13070000 „Плата за використання інших природних ресурсів”

 

Згідно зі статтею 43 Закону України від 25.06.91 № 1264 «Про охорону навколишнього природного середовища» та статтею 27 Закону України від 03.03.93 №3041-12 «Про тваринний світ» спеціальне використання об’єктів тваринного світу здійснюється за плату.

Порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.96 р. № 123.

Розмір плати встановлюється залежно від виду, мети та обсягів використання об’єктів тваринного світу, розповсюдженості та цінності, з урахуванням місцеположення, якості та інших факторів.

Порядок справляння та розмір плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98р. № 449 “Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання” із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2000р. № 231.

 

На 2006 надходження плати

Ø  за спеціальне використання диких тварин планується в обсязі 100 тис. грн.

Ø  за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів в обсязі 950,0 тис. грн.

 

Код 50080000 „Збір за забруднення навколишнього природного середовища”

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлений статтею 44 Закону України від 25.06.91 № 1264 «Про охорону навколишнього природного середовища» та входить у перелік податків та обов'язкових зборів, визначених статтею 2 Закону України «Про систему оподаткування».

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 303 зі змінами і доповненнями.

При формуванні державного бюджету на 2006 рік пропонується сконцентрувати надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища наступним чином

·         65% до державного бюджету;

·         35% до місцевих бюджетів.

Вся сума збору надходить до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів.

Прогнозні надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища до зведеного бюджету у 2006 році розраховані Мінприроди разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київської та Севастопольською міськими держадміністраціями виходячи з чинного законодавства на основі аналізу надходжень збору у 2004 році та прогнозу викидів (скидів) забруднюючих речовин і розміщення відходів внаслідок діяльності підприємств у сумі 757,7 млн. грн.

 

Динаміка надходжень збору за забруднення навколишнього

природного середовища

 

 

Факт

Факт

План

Прогноз

Зведений бюджет

269,4

319,3

328,9

757,7

Місцевий бюджет

188,4

223,4

230,2

492,5

Державний бюджет

81,0

95,9

98,7

265,2

Код 16060000 „Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”

 

Відповідно до Закону України від 09.04.99 № 587 “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1170 “Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” передбачається спрямування коштів, одержаних від 1-відсоткового збору від реалізації у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольних напоїв та пива, до спеціального фонду Державного бюджету.

На 2006 рік передбачається надходження коштів збору до спеціального фонду державного бюджету в обсязі 185,0 млн. гривень.

 

Код 14010000 „Податок на додану вартість”

Прогнозні надходження податку на додану вартість на 2006 рік розраховані за ставкою 20 відсотків, на підставі Методики прогнозування податку на додану вартість, розробленої спільно Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Мінекономіки та Держмитслужбою на виконання Указу Президента України від 23.06.2004 №671/2004 „Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість” та визначені у сумі 38 958,7 млн. гривень, з них:

·               12 730,6 млн. гривень - ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг);

·               26 228,1 млн. гривень - ПДВ із ввезених на митну територію України товарів.

 

Динаміка надходжень податку на додану вартість

 до загального фонду державного бюджету у 2002-2006 роках

                                                                                                                                            млн. грн.

 

2002

2003

2004

2005 план

2006 прогноз

% до плану

ПДВ з вироблених в Україні товарів (збір)

12 579

13 447

16 696

23 102

29 218

126,5

ПДВ з вироблених в Україні товарів (сальдо)

6 683

3 126

4 728

9 943

12 731

128,0

Бюджетне відшкодування ПДВ

5 896

10 321

11 968

13 159

16 487

125,3

ПДВ з імпортних товарів

6 788

9 471

12 005

20 157

26 228

130,1

ВСЬОГО ПДВ (із врахуванням бюджетного відшкодування)

13 471

12 597

16 734

30 100

38 959

129,4

 

         У розрахунку податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2006 рік враховано вплив динаміки кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового нагромадження основного капіталу та змін кон’юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності.

 

Зростання надходжень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у 2006 році прогнозується за рахунок зменшення обсягу втрат бюджету по податку на додану вартість у наступному році.

            Розрахунок обсягу бюджетного відшкодування податку на додану вартість на 2006 рік здійснено з врахуванням прогнозного обсягу експорту товарів та послуг, індексу зростання обсягів промислового виробництва та індексу цін виробників і визначено у сумі 16 487,4 млн. гривень.

 

Розрахунок податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів здійснено на основі динаміки імпорту товарів з врахуванням зміни обсягів пільг, сплати податку на додану вартість у вексельній формі та прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

 

Код 14020000 „Акцизний збір з вироблених в Україні товарів”

 

Прогноз надходжень до бюджету акцизного збору на 2006 рік визначено виходячи з прогнозних обсягів виробництва (ввезення) підакцизних товарів, діючого податкового законодавства щодо оподаткування акцизним збором (ставки та обсяги пільг), прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на наступний рік з урахуванням динаміки виробництва підакцизних товарів в останні роки та очікуваних надходжень податку у поточному році.

Одним з факторів, який впливає на стан надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів, є коливання (збільшення або зменшення) обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів у порівнянні з попереднім роком. Крім того, на надходження акцизного збору впливає обсяг експортних операцій по підакцизних товарах, які згідно чинного законодавства звільняються від оподаткування акцизним збором.

 Прогноз надходжень до зведеного бюджету акцизного збору з вироблених в Україні товарів на 2006 рік визначено з урахуванням зростання виробництва підакцизної продукції у 2005 році та враховуючи зміни податкового законодавства у розрахунку на рік, які відбулися у 2005 році та набули чинності з 1 квітня поточного року (зміна ставок акцизного збору на підакцизну продукцію, надання пільг платникам податку).

Крім цього, за оцінками експертів 25-30 % лікеро-горілчаної продукції виробляється в Україні нелегально, в результаті чого акцизний збір не сплачується, що призводить до значних втрат бюджету.

Враховуючи зазначене, у розрахунку акцизного збору з вироблених в Україні товарів на 2006 рік також враховано додатковий ресурс за рахунок викриття фактів нелегального виробництва лікеро-горілчаної продукції.

 Динаміка обсягів виробництва підакцизних товарів наступна:

 

 

2003

2004

% росту

6 міс.

2004

6 міс. 2005

% росту

Спирт (тис. дал)

25 264

24 366

96,4

9905

11762

118,7

Лікеро-горілчані вироби (тис. дал)

26 241

40 923

156,0

21646

25898

119,6

Виноробна продукція (тис. дал)

28 131

21 136

75,1

10173

10996

108,1

Пиво (тис. дал)

169 608

192 770

113,7

92871

109392

117,8

Тютюн (млн. шт.)

96 782

108 946

112,6

51062

56964

111,6

Нафтопродукти (тис. тон), в т.ч.:

10 127

10 835

107,0

5103

5144

100,8

бензин автомобільний

3 802

4 570

120,2

2061,5

2310,3

112,1

дизельне паливо

6 325

6 265

99,1

3041,2

2833,2

93,2

 

 

За розрахунками в умовах діючого у 2005 році законодавства прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету акцизного збору з вироблених в Україні товарів на 2006 рік визначено у сумі 9 650,4 млн. грн., що більше від затвердженого у бюджеті на 2005 рік плану (7 547,4 млн. грн.) на 2 103 млн. грн. та становить 127,9%, з них:

 

● 9 584,4 млн. грн. – до державного бюджету;

● 66,0 млн. грн. – до місцевого бюджету.

Динаміка акцизного збору з вироблених в Україні товарів

до зведеного бюджету

 (млн. грн.)

 

Факт

2004р.

План

2005р.

Прогноз

2006р.

(+,-)

до плану 2005р.

Спирт

119,9

128,3

166,4

38,2

 Лікеро-горілчані вироби

1 628,9

2 141,1

3131,3

990,2

Виноробна продукція

180,5

212,2

244,0

31,8

Пиво

395,7

511,2

664,7

153,5

Тютюнові вироби

1 427,2

1 549,6

1900,5

350,9

Нафтопродукти

2 335,7

2 959,1

3489,4

530,3

Транспортні засоби

 

46,0

54,0

8,0

Акцизний збір всього, в т.ч.

6 087,9

7 547,4

9650,4

2103,0

у % до ВВП

1,77 %

1,73 %

1,88%

-

 

Код 14030000 „Акцизний збір з ввезених в Україну товарів”

 

На надходження акцизного збору з ввезених на територію України товарів впливають обсяги ввезення на митну територію України товарів, зокрема транспортних засобів та нафтопродуктів, питома вага яких в загальних надходженнях акцизного збору з імпортних товарів складає близько 90 відсотків.

Прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету акцизного збору з ввезених в Україну товарів на 2006 рік розраховано виходячи з прогнозного зростання імпорту окремих підакцизних товарів та визначено у сумі 887,1 млн. гривень.

 

Динаміка акцизного збору з ввезених в Україну товарів

до зведеного бюджету

 (млн. грн.)

 

Факт

2004

План

2005

Очік. 2005 р.

Прогноз

2006

(+,-)

до очік. 2005 р.

Нафтопродукти

119,4

190,6

327,6

508,5

180,9

Транспортні засоби

409,3

617,0

162,7

155,1

-7,6

Інші товари (ДМС)

18,3

23,1

23,1

29,3

6,2

Інші товари (ДПА)

65,0

81,0

112,3

194,2

81,9

Акцизний збір всього, в т.ч.

612,0

911,8

625,7

887,1

261,4

у % до ВВП

0,18 %

0,21 %

0,12%

0,17 %

-

 

 

Таким чином, прогнозний показник акцизного збору до зведеного бюджету на 2006 рік з урахуванням прогнозного зростання виробництва та імпорту підакцизних товарів, законодавчих змін, які відбулися у 2005 році, а також додаткового ресурсу за рахунок викриття фактів нелегального виробництва лікеро-горілчаної продукції становить 10 537,5 млн. грн., в тому числі:

 

● з вироблених в Україні товарів – 9 650,4 млн. гривень;

● з ввезених в Україну товарів – 887,1 млн. гривень.

 

Код 15010000 „Ввізне мито”

 

Прогнозні надходження ввізного мита на 2006 рік розраховані відповідно до діючого податкового законодавства, на основі прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2006 рік, та визначені у сумі 7 726,2 млн. гривень, що на 1 006,2 млн. гривень, або на 15 % більше очікуваних надходжень у 2005 році (6 720 млн. гривень).

 

6 579 млн. грн.

мито на товари, що ввозяться в Україну суб‘єктами підприємницької діяльності

203 млн. грн.

мито на товари, що ввозяться в Україну громадянами

944 млн. грн.

мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них

 

Динаміка надходжень ввізного мита

 до державного бюджету у 2003-2006 роках

(млн.грн.)

 

2003

2004

2005 план

очікуване

2005

2006 прогноз

Ввізне мито на товари, що ввозяться в Україну суб’єктами підприємницької діяльності

2 578

3 329

5 363

 

 

5 363

6 579

Ввізне мито на товари, що ввозяться в Україну громадянами

157

152

178

 

178

203

Ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них

239

517

829

 

1 179

 

944

ВСЬОГО ввізне мито

2 974

3 998

6 370

6 720

7 726

 % росту

 

134,4

159,2

105,5

115,0

 

Для розрахунку суми ввізного мита на 2006 рік із загального прогнозного обсягу імпорту товарів і послуг – 46 337 млн. дол. США, виділено оподатковуваний обсяг імпорту товарів – 17 790 млн. дол. США, що становить 45,1 відсотка до загального обсягу імпорту товарів.

            У розрахунку прогнозу ввізного мита на 2006 рік використано середньозважену ставку імпортного мита на рівні 8,6 відсотка (за даними Держмитслужби: 2003 рік – 7,3%, 2004 рік – 7,8%, 2005 рік – 8,6%. Крім того, використано прогнозний середньорічний курс гривні до долару США на рівні 5,05 гривень за долар США.

 

Код 15020000 „Вивізне мито”

Розрахунок прогнозу зроблено на базі діючого законодавства щодо оподаткування вивізним митом та з врахуванням законодавчих змін, які відбулися у 2005 році. Зменшення 2006 року в порівнянні з планом на 2005 рік відбувається за рахунок зниження фактичних надходжень вивізного мита по товарних групах у поточному році.

Прогнозні надходження вивізного мита на 2006 рік розраховані виходячи з динаміки надходжень попередніх років та очікуваних надходжень у 2005 році у сумі 1 037,5 млн. гривень, що на 224,6 млн. гривень менше затвердженого у 2005 році плану (1 262,1 млн. гривень).

 

Динаміка надходжень вивізного мита

 до державного бюджету у 2003-2006 роках

(млн.грн.)

Товарна позиція

2003

2004

2005 план

Очікувані в

2005 році

2006 прогноз

Насіння і плоди

180,6

78,0

128,3

128,3

152,8

Природний газ

0

236,3

530,0

630,0

623,8

Відходи та брухт

чорних металів

213,4

347,2

601,1

258,6

256,8

Інші

0,1

2,3

2,7

3,4

4,1

ВСЬОГО вивізного мита

394,1

663,8

1 262,1

1020,3

1037,5

 

Для розрахунку прогнозу вивізного мита на 2006 рік очікувані надходження 2005 року скореговані на прогнозний темп зростання експорту товарів, який в 2006 році становитиме 108,5 відсотків. Крім того, враховано прогнозний середньорічний курс гривні до долару США на рівні 5,05 гривні за долар США.

 

Код 15030000 „Кошти, отримані за вчинення консульських дій”

 

Прогнозний показник надходження коштів за вчинення консульських дій на 2006 рік визначено у сумі 111 048,0 тис. грн. (у тому числі: доходи загального фонду державного бюджету – 99 983,2 тис. грн., спеціального фонду – 11 064,8 тис. грн.), що становить 35,9 відсотків обсягу фактичних надходжень у 2004 році та 36,8 відсотків планового показника на 2005 рік.

На обсяг консульських надходжень у 2006 році матимуть вплив політичні рішення, спрямовані на реформування візової політики України по відношенню до іноземних держав.

У 2005 році прийняті Укази Президента України про запровадження безвізового режиму в’їзду в Україну для громадян Сполучених Штатів Америки (з 1 липня 2005р.), для громадян Японії і Канади (з 1 серпня 2005 р.), для громадян держав-членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн (з 1 вересня 2005 року).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2005р. №354 „Про розмір консульського збору, що справляється дипломатичними установами України в Республіці Молдова за оформлення набуття громадянства України та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон” оформлення (у період до 31 грудня 2006 р) оформлення набуття громадянства України та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде здійснюватися дипломатичними установами України в Республіці Молдова за нульовою тарифною ставкою консульського збору.

Також опрацьовується питання про спрощення візового режиму поїздок громадян України та Турецької Республіки.

Зазначене призведе до різкого зменшення консульських надходжень у наступному році.

Крім вже згаданих, на зменшення обсягу консульських надходжень матимуть вплив наступні чинники: оформлення візи типу П-2 закордонним українцям та іншим особам, які відповідно до Закону України від 4 березня 2004 р. №1582-ІV „Про правовий статус закордонних українців” мають право на безоплатне оформлення багаторазової візи для відвідання України на підставі відповідного посвідчення закордонного українця та документа про підтвердження родинних стосунків із закордонними українцем; приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації офіційних документів, 1961 року (повноваження на проставлення апостилю згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №61 надані не лише МЗС України, а й Мін’юсту та Міносвіти; зняття ФРН застережень протягом 2005-2006 рр. щодо приєднання України до Гаазької конвенції 1961 року /це скасовує вимогу консульської легалізації офіційних документів/).

Відповідно до визначених проектом Державного бюджету України розмірів, до доходів загального фонду державного бюджету належать 100 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій на території України, і 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України.

До доходів спеціального фонду державного бюджету належать 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України. За рахунок цих коштів будуть здійснюватися виплати, пов’язані з функціонуванням консульської служби України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 381 „Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України”.

У 2004 році до доходів державного бюджету зараховано коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у сумі 309200,3 тис. грн., що становить 112,8 % річного плану. Перевищення планового показника консульських надходжень обумовлено розширенням у 2004 році мережі закордонних дипломатичних установ України, а саме започаткуванням діяльності 4 нових: Посольства України в Анголі, Генеральних консульств в Бресті (Білорусь), в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), у Владивостоці (Росія) та сприятливою тенденцією щодо розвитку зовнішньополітичної діяльності.

У І півріччі 2005 року до доходів загального фонду державного бюджету зараховано 105538,2 тис. грн., до надходжень спеціального фонду державного бюджету - 11692,6 тис. гривень. В цілому за вказаний період до державного бюджету зараховано коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у сумі 117 231,2 тис. гривень, що становить 38,8 відсотків планових річних надходжень до бюджету (або 87,3 % плану на січень-червень).

Враховуючи запровадження безвізового режиму в’їзду в Україну для громадян тридцяти країн відповідно до згаданих Указів Президента України та оформлення дипломатичними установами України в Республіці Молдова за нульовою тарифною ставкою консульського збору набуття громадянства України та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2005р. №354, до державного бюджету очікується зарахувати у 2005 році кошти в сумі 178 981,6 тис. грн. (у тому числі: до доходів загального фонду – 161 203,5 тис. грн., до спеціального фонду – 17 778,1 тис. грн.), що становитиме 59,4 відсотка річного плану.

 

Код 21060100 „Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні”

 

За підсумками останніх аукціонних торгів щодо продажу нафти на Українській фондовій біржі від 15.07.05р. середня ціна продажу нафти підвищилася і склала 2 283,71 грн. за 1 тонну з ПДВ (без ПДВ 1 903,1 грн./тонна), тобто тенденція зростання ціни нафти зберігається.

Враховуючи, що зменшення ціни на нафту не очікується, вважаємо за можливе застосувати у 2006 році ставку рентної плати за нафту, що видобувається в Україні у розмірі 714,0 грн. за 1 тонну нафти.

З урахуванням середньої собівартості видобутку 1 тонни нафти 533,19 грн. та ренти 714 грн. за 1 тонну нафти, витрати на одиницю продукції складуть:

533,19 грн. за 1 тонну + 714,0 грн. за 1 тонну = 1 247,19 грн.

Прибуток на одиницю видобутої продукції складе:

1 903,1 грн. за 1 тонну – 1 247,19 грн. за 1 тонну = 655,91 грн.

 рентабельність одиниці видобутої продукції складе:

655,91 грн./ 533,19 грн. = 123 %

 

При ставці ренти у розмірі 714,0 грн. за 1 тонну видобутої нафти та обсягах видобутку нафти на рівні 2005 року - 2 950 тис. тонн. (лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 25.06.2005р. №5651/15-5), сума вказаного платежу до бюджету у 2006 році має скласти:

2 950,0 тис. тонн * 714,0 грн/тонн = 2 106 300 тис. гривень.

 

Код 21060200 „Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні”

 

В державному бюджеті на 2006 рік враховано обсяг видобутку природного газу 20 158 млн. куб. м (обсяг врахований в державному бюджеті 2005 року),

в тому числі:

- обсяги природного газу, видобуті з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 м – 896,2 млн. куб. м (852 млн. куб м - по підприємствах НАК "Нафтогаз України", по інших – 44,2 млн. куб. м);

- обсяги природного газу, видобутого з морських родовищ – 1 162,4 млн. куб. м).

При врахуванні вищевказаних обсягів видобутку природного газу, та з урахуванням диференційованих ставок рентної плати, надходження до державного бюджету складуть:

- при розмірі ставки 30,6 грн. за 1000 куб м видобутого природного газу

18 099,4 млн. куб. м * 30,6 грн/куб. м. = 553 841,64 тис. гривень.

- при розмірі ставки 15,0 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5 000 метрів, та обсягах 896,2 млн. куб. м

896,2 млн. куб. м х 15,0 грн./ куб. м = 13 443,0 тис. гривень.

- при розмірі ставки 10 гривень за 1 000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ та обсягах 1 162,4 млн. куб. м

1 162,4 млн. куб. м. х 10 грн. / куб. м = 11 624,0 тис. гривень.

 

Всього надходження від рентної плати за природний газ складуть

 

553 841,64 тис. грн. + 13 443 тис. грн. + 11 624 тис. грн. = 578 908,64 тис. грн.

 

Код 21060800 „Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні”

 

У 2006 році прогнозується видобути 1 117,0 тис.тонн газового конденсату (лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 25.06.2005р. №5651/15-5), в тому числі з покладів що залягають на глибині понад 5 000 м – 32,6 тис.тонн (29,2 тис. тонн по підприємствах НАК "Нафтогаз України" та 3,4 тис. тонн. по інших підприємствах).

При обсягах видобутку 1 084,4 тис. тонн (без врахування обсягів видобутку з покладів що залягають на глибині понад 5 000 м), та ставці рентної плати у розмірі 714,0 грн. за 1 тонну видобутого газового конденсату, сума вказаного платежу до бюджету у 2006 році має скласти:

1 084,4 тис. тонн * 714 грн./ тонну = 774 261,6 тис. грн.

При обсягах видобутку 32,6 тис. тонн з покладів що залягають на глибині понад 5 000 м та ставці рентної плати у розмірі 325 грн. за 1 тонну видобутого газового конденсату з покладів, що залягають на глибині понад 5 000 м, сума вказаного платежу до бюджету у 2006 році має скласти:

32,6 тонн * 325 грн./ тонну = 10 595 тис. грн.

 

Всього надходження від рентної плати за природний газ складуть:

 

774 261,6 тис. грн. + 10 595 тис. грн. = 784 856,6 тис. гривень

 

Код 21060600 „Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами”

 

В 2005 році ставку рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами встановлено у розмірі еквівалентному 0,89 долара США за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються.

Враховуючи різке коливання офіційного курсу гривні до долара США, пропонуємо в 2006 році встановити ставку рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмірі 4,5 грн. за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються (0,89 долара США/т х 5,05 грн./долл США).

При ставці ренти у розмірі 4,5 грн. за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються та обсягах транспортування територією України нафти на рівні 57,0 млн. тонн (листи ДПА від 25.06.2005р. №7168/5/20-3113 та НАК "Нафтогаз України" від 10.03.2005р. №4/4-72-1337), розрахунковий обсяг платежу складе 256 500 тис. гривень:

 

57,0 млн. тонн * 4,5 грн./тон = 256 500 тис. гривень.

 

Код 21060500 „Рентна плата за транзитне транспортування природного газу”

 

Враховуючи, що Протокол між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації на 2006 рік до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України від 4 жовтня 2001 року, яким буде визначено обсяг транзиту природного газу через територію України у 2006 році, ще не підписано, для розрахунку рентної плати за транзитне транспортування природного газу враховано обсяги транзиту російського природного газу територією України на 2005 рік - 128,1 млрд. куб м.

Тобто, при середній довжині транзитних шляхів в розмірі 1079 км (на рівні минулого та поточного року), територією України передбачається перекачати природного газу походженням з Російської Федерації у обсязі - 128,1 млрд. куб м. та здійснити товаротранспортну роботу в розмірі 1382,2 млрд.куб.м на 100 км.

При розмірі ставки на рівні поточного року – 1,67 грн. за 1000 куб.м./100км відстані прогнозний обсяг рентної плати за транзитне транспортування природного газу територією України до Державного бюджету України на 2006 рік може скласти:

 

128,1 млрд. куб м * 1,67грн/100 км * 1079 км = 2 308 272,3 тис. грн.

 

Виходячи з викладеного, у показниках доходів по рентній платі за транзитне транспортування природного газу враховано 2 308 272,3 тис. гривень.

 

Код 21060700 „Розрахунок надходжень рентної плати за транзитне транспортування аміаку”

 

Наведений розрахунок рентної плати за транзитне транспортування аміаку через територію України на 2006 рік здійснений за умови ставки рентної плати у розмірі 5,3 грн. за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

 

Обсяг транспортування аміаку територією України у 2006 р.

(тис.т) (лист Міністерства промислової політики від 13.07.2005 №01/9-1-903)

1612,5

Відстань транзиту (км)

804

Ставка рентної плати (грн.)

5,3

Рентна плата за транзитне транспортування аміаку через територію України у 2006 році (тис. грн.)

68711,8

 

 

Код 24090000 „Портовий (адміністративний) збір”

 

  Портовий (адміністративний) збір нараховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.00 № 1544 „Про портові збори”.

 

Даний збір справляється із суден, які заходять у морські порти України, за ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Для суден груп А, Б, В, Г адміністративний збір нараховується за такими ставками:

0,014 долара США за 1 куб.м. об’єму судна – із суден у закордонному плаванні;

0,0014 долара США за 1 куб.м. об’єму судна – із суден у каботажному плаванні.

 

Загальна місткість оподатковуваного суднообсягу суден закордонного плавання у 2006 році намічається 287 900 тис.куб.м. Обмінний курс гривні до долара США – 5,05. Доходи від сплати портового (адміністративного) збору із суден у закордонному плаванні у 2006 році складуть:

 

5,05х0,014х287 900=20 355 тис. грн.

 

Загальна місткість оподатковуваного суднообсягу суден каботажного плавання у 2006 році намічається 521000 тис.куб.м. Доходи від сплати портового (адміністративного) збору із суден у каботажному плаванні у 2006 році складуть:

5,05х0,0014х521 000=3 684 тис. грн.

 

Розрахунковий обсяг доходів по портовому (адміністративному) збору у 2006 році складає:

20 355 тис. грн.+ 3 684 тис. грн.=24 039 тис. грн.

 

З урахуванням можливих ризиків зменшення прогнозованого числа заходів іноземних суден у порти України у зв’язку зі складними погодними умовами у зимові місяці прогнозна цифра надходжень портового (адміністративного) збору у 2006 році – 23 900 тис. грн., з них доходи від сплати портового збору до загального фонду складають 10 відсотків, або 2 390 тис. гривень.

 

Код 24061500 „Надходження до Державного спеціалізованого фонду загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях”

 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях складаються з:

-                     надходжень від державного збору, що стягується із споживача (пасажира, відправника вантажу).

Розмір державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропортів України, становить 0,5 дол.США у межах України, 2 дол.США при міжнародному рейсі, за кожну тону вантажу – відповідно 2,5 і 10 дол.США;

-                     надходжень за видачу сертифікатів - повітряних суден, аеродромів, авіаційного персоналу та експлуатантів авіаційної техніки, юридичних і фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з розробленням, виготовленням, ремонтом і технічним обслуговуванням авіаційної техніки, суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень тощо.

 

Ставки зборів за сертифікацію, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819 (із змінами і доповненнями), різні.

У 2004 році, за статистичними даними Державіаслужби, з аеропортів України було відправлено 2752,8 тис. пасажирів (у межах України – 772,1 тис. пас., міжнародними рейсами – 1980,7 тис. пас.), 11,1 тис. тон вантажів і пошти (у межах України – 0,5 тис. тон, міжнародними рейсами – 10,6 тис. тон).

Беручи до уваги неухильну тенденцію зростання обсягу авіаційних перевезень за останні роки (5-15% щорічно), а також враховуючи фактичний показник надходжень до фонду у 2004 році (27 291,7 тис. грн.) та позитивну динаміку надходжень до фонду у поточному році (за І півріччя – 11 524,8 тис. грн.) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (10 329,3 тис. грн.), прогнозна цифра надходжень до фонду у 2006 році за рахунок вказаних джерел (за умови відсутності змін ставок зборів) може орієнтовно становити:

 

- за рахунок надходжень від державних зборів

((1980,7x1,05)x2+(772,1x1,05)x0,5+(10,6x1,05)x10+(0,5x1,05)x2,5)x5,05x1,05≈ 24 800 тис. грн.,

 

де 5,05 – орієнтовний середній курс долара США у 2006 році, 1,05 – 5% щорічного зростання обсягу авіаперевезень (у розрахунку враховано також 5 % зростання обсягу перевезень у поточному році).

 

-                     за рахунок надходжень від видачі сертифікатів ≈ 2 500,0 тис. грн. (надходження від видачі сертифікатів спрогнозувати важко. Рівень минулих років 2000,0 - 3000,0 тис. грн.)

 

З урахуванням можливих ризиків, в тому числі щодо надходжень від видачі сертифікатів, та зменшення середнього курсу долара США, прогнозна цифра загальних надходжень до фонду у 2006 році складає 25 800 тис. гривень, з них 20 відсотків спрямовується до загального фонду Державного бюджету України – 5 160 тис. гривень.

 

Код 14070000 „Плата за торговий патент на деякі види

підприємницької діяльності”

 

Динаміка надходжень плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності:

Роки

2002

2003

2004

2005

план в бюджеті

2005

план місцевих рад

2006 прогноз

ВСЬОГО плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

322,9

362,5

512,4

496,0

631,8

636,4

Ріст (%)

-

112,3

141,4

96,8

123,3

128,3

 

 

На 2005 рік планована сума по платі за придбання торгового патенту на деякі види підприємницької діяльності до зведеного бюджету складає 496 млн. грн. або на 22,4 млн. грн. менше факту 2004 року. Очікувані надходження на 2005 рік плануються на рівні 628,7 млн. грн., що на 132,7 млн. грн. більше суми, планової розрахункової. Це пояснюється тим, що відповідно статті 47 Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” збільшена вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей та надання послуг у сфері грального бізнесу. Крім того, спостерігається тенденція до збільшення кількості придбаних суб’єктами підприємницької діяльності, торгових патентів у сфері грального бізнесу.

 

Прогноз по платі за придбання торгового патенту на 2006 рік розраховувався виходячи із наступного:

 

Ø  розраховувалась очікувана кількість патентів на 01.01.06;

 

Ø  визначилась розрахункова середня вартість патенту на 2006 рік, виходячи із темпів росту середніх вартостей патентів у 2002 – 2004 роках;

 

Ø  плата за придбання торгового патенту у сфері грального бізнесу розраховувалась по тенденції фактичних надходжень за 3,4,5,6,7,8 місяці 2005 року у порівнянні з відповідним періодом 2004 року.

 

Таким чином, прогноз по платі за придбання торгового патенту на деякі види підприємницької діяльності на 2006 рік складає 636,4 млн. гривень, який формувався в умовах чинного законодавства на 2005 рік з урахуванням рівня очікуваного виконання даного податку.

 

Код 14060100 „Податок на промисел”

 

 

Податок на промисел протягом 2001-2004 років має тенденцію до зменшення, яка зумовлена зміною ринкових відносин та переходу платників на спрощену систему оподаткування, зокрема, на сплату єдиного податку та фіксованого податку.

Прогнозні надходження податку на промисел на 2006 рік визначено на рівні плану 2005 року в сумі 6 900 тис. грн. з врахуванням тенденції щодо його сплати у попередніх роках та у поточному році.

 

Динаміка надходжень податку на промисел за 2001-2005 роки

тис. грн.

 

2001

2002

2003

2004

2005 план

Прогноз 2006

Податок на промисел

8 764,9

6 815,9

7 548,2

7 177,0

6 900,0

6 900,0

У % до попереднього року

-

77,8

110,7

95,1

96,1

100,0

 

Код 16010000 „Місцеві податки і збори”

 

Надходження по місцевих податках і зборах на 2006 рік розраховані на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року №56 „Про місцеві податки і збори” та Указу Президента України від 28 червня 1999 року №761 „Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”, Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” від 3 квітня 2003 року №703-ІV, і прогнозуються у сумі 623,3 млн. гривень.

Найбільш значні суми надходжень прогнозується від ринкового збору та комунального податку, питома вага яких у структурі надходжень місцевих податків і зборів становитиме відповідно 58,4 та 25,1 відсотків.

 

 

 

Розрахунок надходжень місцевих податків і зборів на 2005 рік

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

№ п/п

Найменування платежів

Факт

2004 р.

2005рік

Прогноз на 2006р.

план

очікуване

 

 

 

 

 

 

1

Податок з реклами

22 994,9

24 194,0

23 311,0

29 232,4

2

Комунальний податок

150 380,7

158 222,5

151 811,8

156 722,1

4

Збір за паркування автотранспорту

12 793,1

13 460,2

13 799,7

15 403,1

5

Ринковий збір

319 490,5

336 150,8

310 317,0

363 915,5

6

Збір за видачу ордера на квартиру

228,5

240,4

223,0

219,5

7

Курортний збір

994,1

1 045,9

1 111,1

1 020,3

9

Збір за виграш у бігах на іподромі

1,4

1,5

 

 

10

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі

1,7

1,8

 

 

11

Збір за використання місцевої символіки

9 840,1

10 353,3

13 972,8

14 000,0

12

Збір за право проведення кіно- та телезйомок

3,6

3,8

 

 

13

Збір за право проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

201,0

211,5

140,9

106,4

15

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

30 610,0

32 206,2

32 690,8

33 336,9

16

Збір з власників собак

309,5

325,7

291,1

278,0

17

Надходження сум реструктуризованої заборгованості зі сплати місцевих податків

1,6

1,7

 

 

18

Збір на розвиток рекреаційного коиплексу в АР Крим

 

6 240,4

6 565,8

7 408,1

7 439,2

19

Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в АР Крим

1 405,6

1 478,9

1 597,0

1 597,0

 

Всього місцевих податків і зборів

555 496,7

584 464,0

586 700,6

623 301,6

 

Надходження коштів від продажу земельних ділянок,

на яких розташовані об’єкти, які приватизовані або

підлягають приватизації

 

Обсяг доходів спеціального фонду Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, передбачається у сумі 1500 млн. гривень.

В основу розрахунку можливої площі земельних ділянок, що підлягає продажу, покладена інформація Держкомзему (лист від 19.08.05 № 14-21-4/7050) стосовно площі земельних ділянок відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.05 № 318-р, графіків, приватизації, зазначених підприємств, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25.07.05 № 285-р, 18.08.05 № 343-р, 23.08.05 № 357-р, 05.09.05 № 386-р, 09.09.05 № 324-р, та інформації Фонду державного майна щодо площ земельних ділянок великих та середніх підприємств, приватизованих після 1999 року.

При визначенні вартості земельних ділянок врахована орієнтовна середня експертна грошова оцінка 1 га земельних ділянок, які прогнозуються до продажу у 2006 році за інформацією, наданою облфінуправліннями.

За даними Фонду держаного майна у минулі роки приватизовано близько 91 тис. об’єктів. Кількість відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу 2005-2006 роках, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.05 № 318-р становить 205. З урахуванням фінансового стану підприємств, наявності землевпорядної документації та питомої ваги підприємств різної галузевої належності в загальній кількості приватизованих підприємств у минулі роки, очікується продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 2006 році, на якій розташовані об’єкти приватизації в кількості близько 400.

 Площа земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти приватизації, продаж яких передбачається здійснити в 2006 році, оцінюється в розмірі 11831 га, що становить 0,15 відсотків від площі земельних ділянок під об’єктами промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.

а) По об’єктах, які приватизовані у минулі роки, очікується отримати 1056,7 млн. гривень виходячи з площі земельних ділянок в розмірі 7892,5 га та середньої експертної грошової оцінки 1 га земельних ділянок в сумі 124 тис. гривень (7892,5* 124).

б) По об’єктах, які передбачається приватизувати у 2006 році, очікується отримати 443,3 млн. гривень виходячи з площі земельних ділянок в розмірі 3285,5 га та середньої експертної грошової оцінки 1 га земельних ділянок в сумі 135 тис. гривень (3285,5*135).

 Загальна сума надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти, які приватизовані або підлягають приватизації становитиме 1500 млн. гривень (1056,7 + 443,3).

 

 

ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

 

Витрати проекту державного бюджету на 2006 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

-               графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту державного бюджету на 2006 рік;

-               планових обсягів державних запозичень до кінця 2005 року;

-               планових обсягів запозичень на 2006 рік, які визначаються виходячи із можливостей держави здійснювати запозичення та необхідності фінансування бюджету;

-               прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

-               прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2006 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 14.342,6 млн.грн., з яких 41,0 відсотка або 5.886,5 млн.грн. – виплати за внутрішнім боргом та 59,0 відсотків або 8.456,2 млн.грн. складають виплати за зовнішнім боргом (1.674,5 млн. доларів США за середньорічним розрахунковим курсом 5,05 гривень за 1 долар США).

 

Видатки на обслуговування державного боргу

 

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2006 рік прогнозується в обсязі 4.248,5 млн. грн., що на 813,8 млн. грн. більше плану на 2005 рік (зі змінами).

Обслуговування внутрішнього державного боргу збільшується у порівнянні з планом на 2005 рік на 314,5 млн. грн., та складе у 2006 році 1.649,5 млн. гривень.

Основними чинниками збільшення видатків з обслуговування державного внутрішнього боргу у 2006 році є необхідність обслуговування ОВДП 2005 року та прогнозних ОВДП 2006 року.

Структура платежів загального фонду державного бюджету з погашення та обслуговування державного внутрішнього боргу у 2006 році (тис. грн.)

Пояснювальна записка

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2006 рік заплановано в сумі 2.599,0 млн. грн., що на 499,3 млн. грн. більше плану на 2005 рік. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено:

-             зростанням відсоткових ставок за діючими та плановими позиками ;

-             збільшенням у 2006 році обсягів запозичень від Міжнародних фінансових організацій майже на 1,4 млрд. гривень у порівнянні з 2005 роком;

-             випуском ОЗДП, що планується наприкінці 2005 року в обсязі близько 600 млн. євро з метою компенсації надходжень від приватизації державного майна на фінансування дефіциту державного бюджету.

 

Пояснювальна записка

Структура платежів загального фонду державного бюджету з погашення та обслуговування державного зовнішнього боргу у 2006 році(тис. грн.)

 

 

Фінансування загального фонду державного бюджету

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2006 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень прогнозується на 2006 рік у сумі майже 9.600,5 млн. грн., або на 711,7 млн. грн. більше плану на 2005 рік (зі змінами), в тому числі: зовнішні – 5.050,0 млн. грн., або на 2.405,0 млн. грн. більше плану на 2005 рік, внутрішні – майже 4.550,5 млн. грн., або на 1.693,2 млн. грн. менше плану на 2005 рік. Таким чином, зовнішні залучення у 2006 році складуть 52,6 відсотків від загального обсягу надходжень, а внутрішні 47,4 відсотка.

В частині внутрішніх джерел передбачається випуск середньострокових ОВДП на суму 4.550,5 млн. грн.

Зовнішнє фінансування загального фонду державного бюджету у 2006 році передбачається за рахунок чергового траншу Позики на політику розвитку Світового банку (500 млн. доларів США) та випуску ОЗДП (500 млн. доларів США).

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2006 рік прогнозується у розмірі 9.600,5 млн. грн., що на 711,7 млн. грн. більше ніж у 2005 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу – 5.363,5 млн. грн., або на 387,5 млн. грн. менше плану на 2005 р., погашення внутрішнього державного боргу – 4.236,9 млн. грн., або на 1.104,2 млн. грн. більше плану на 2005 рік.

         Збільшення витрат з погашення державного внутрішнього боргу обумовлено настанням термінів погашення діючих позик: у 2006 році необхідно здійснити погашення середньострокових ОВДП 2004 та ОВДП 2005 років на загальну суму 3.671,9 млн. грн.

У 2006 році Міністерством фінансів України передбачається проводити операції з управління ліквідністю цінних паперів з метою управління державним боргом. У зв’язку з цим, у 2006 році планується придбати векселів на суму 100,3 млн. грн., а на суму 379,2 млн. грн. буде пред’явлено векселів, кошти від яких будуть спрямовані на погашення зовнішнього боргу. Різниця між придбанням та пред’явленням цінних паперів 278,9 млн. гривень вплине на фінансування бюджету.

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов’язань у проекті державного бюджету на 2006 рік плануються в сумі 129,4 млн. грн.

Повернення у 2006 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі 434.949,8 тис. гривень, або 86.128,7 тис. доларів США, які складаються із:

·           53.533,7 тис. гривень, або 10.600,7 тис. доларів США - часткове повернення основної суми кредитів, залучених державою або під державні гарантії (за винятком кредитів МФО), що підлягає сплаті у 2006 році.

·           189.640,3 тис. гривень або 37.552,5 тис. доларів США – часткове погашення позичальниками простроченої заборгованості перед державою по вищезгаданих кредитах. Зазначена сума може бути забезпечена за рахунок надходження:

-    платежів основного боргу за угодами про реструктурування простроченої за станом на 01.01.03 заборгованості за кредитами, укладеними на виконання статті 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» в сумі 77.564,6 тис. яп. єн або 3.513,2 тис. грн. за курсом гривні до єни на 31.08.05;

-    в результаті застосування органами державної податкової служби механізму стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом, в сумі 186.127,1 тис. грн.

·           161.600,0 тис. гривень, або 32.000,0 тис. доларів США, повернення основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою по інвестиційних проектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку ( кредити МФО). Така сума обумовлена графіками повернення коштів з субкредитними угодами.

·           30.175,8 тис. гривень, або 5.975,4 тис.доларів США - погашення позичальниками простроченої заборгованості перед державою по субкредитам, наданих в рамках спільних зі Світовим банком проектів.

 

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

До спеціального фонду у 2006 році планується залучити кошти від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Японського банку міжнародного співробітництва в обсязі майже 1.978,5 млн. гривень, або 391,8 млн. доларів США на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів.

У 2006 році передбачається провести черговий взаємозалік платежів з Російською Федерацією в рахунок погашення державного зовнішнього боргу України, згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації від 28.05.97 року про взаєморозрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, в сумі 97,75 млн. доларів США, що становить 493,6 млн. гривень.

 

Стан державного боргу

 

Згідно з розрахунками, граничний розмір державного зовнішнього боргу на кінець 2006 року не перевищить 9.172.389,7 тис. доларів США, що на 231.954,3 тис. доларів США більше від очікуваного рівня на кінець 2005 року. Граничний розмір гривневої частки державного внутрішнього боргу прогнозується на рівні 18.689.481,2 тис. гривень, що на 582.420,4 тис. гривень більше очікуваного рівня на кінець 2005 року, тоді як граничний розмір доларової частки державного внутрішнього боргу зменшується на 50.000,0 тис. доларів США і складе 1.083.911,9 тис. доларів США.

В цілому, загальний обсяг державного боргу, обрахований у доларах США за прогнозним середнім курсом на 2006 рік (5,05 гривень за 1 долар США) прогнозується на рівні 13.957.188,9 тис. доларів США, що на 297.285,0 тис. доларів США більше, ніж відповідний показник що очікується на кінець 2005 року. Загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті складе 70.483.804,2 тис. гривень. Зазначене збільшення державного боргу викликане необхідністю фінансування проектів розвитку.

На кінець 2006 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 34% від розміру державного боргу, а частка зовнішнього боргу – близько 66%.

Розрахунки граничних розмірів державного внутрішнього та державного зовнішнього боргів здійснювались виходячи з очікуваного обсягу державного боргу на кінець 2005 року, шляхом додавання прогнозу державного запозичення та віднімання прогнозу погашення державного боргу у 2006 році за вирахуванням суми можливого дострокового викупу ОВДП.

При прогнозних розрахунках зовнішнього боргу на кінець 2006 року використовувалися наступні прогнозні курси валют:

-             1,3 доларів США за 1 Євро.

 

ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Виходячи із вищезазначених ресурсів проекту бюджету на 2006 рік, загальний обсяг видатків та надання кредитів проекту бюджету на наступний рік прогнозується у таких сумах:

Видатки

2005 рік з урахуванням змін

(млрд. грн.)

2006 рік

(млрд. грн.)

Зміни проти 2005 року

(млрд. грн.)

(%)

Зведений бюджет – всього

141,1

161

19,9

114,0

   в т.ч. загальний фонд

109,7

129,9

20,2

118,4

Державний бюджет (без між-бюджетних трансфертів) – всього

89,6

106,1

16,5

118,4

   у т.ч. загальний фонд

68,6

81,0

12,4 118,1

Місцеві бюджети (без міжбюджетних трансфертів) - всього

51,5

54,6

3,1

106,0

У проекті бюджету на 2006 рік передбачено вирішення низки питань соціального характеру, визначених законами України та указами Президента України, для чого додаткові ресурси бюджету спрямовуються у першу чергу на:

·                заходи, які були поетапно введені у 2005, а саме збільшення мінімальної заробітної плати, забезпечення видатків на введення Єдиної тарифної сітки, грошове забезпечення, пенсії військовослужбовців; різних видів допомог - 8,6 млрд. гривень;

·                заходи, пов’язані із збільшенням прожиткового мінімуму у 2006 році відповідно до розмірів, визначених законодавством, а саме збільшення допомоги сім’ям з дітьми, стипендій студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів, чорнобильські виплати, пенсії - 1,4 млрд. гривень;

·                збільшення видатків у зв’язку із збільшенням мінімального розміру заробітної плати у 2006 році та поетапним її наближенням до прожиткового мінімуму, в межах, визначених Основними напрямами бюджетної політики на 2006 рік - 3,7 млрд. гривень;

·                збільшення видатків на допомоги по догляду за дітьми до трьох років - 0,5 млрд. гривень.

збільшення дотації Пенсійному фонду – 2 млрд. гривень;;

Крім того, у проекті бюджету поточні видатки на утримання бюджетних установ проіндексовано на 9 відсотків – 1 млрд. гривень;

Також у проекті закону передбачено видатки на виплату перших 5 днів лікарняних за рахунок бюджетних установ – 0,2 млрд. гривень.

Пропозиції щодо розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму у 2006 році:

(грн.)

Період

Мінімальна заробітна плата

Прожитковий мінімум для працездатних осіб

з 1 січня 2006 р.

350

483

з 1 липня 2006 р.

360

496

з 1 жовтня 2006 р.

360

505

з 1 грудня 2006 р.

400

 

При розрахунку обсягу видатків на державну допомогу сім'ям з дітьми до проекту Державного бюджету України на 2006 році враховано, що допомога у зв’язку з вагітністю і пологами, одноразова допомога при народженні дитини, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, та допомога на дітей одиноким матерям будуть надаватися у розмірах, передбачених Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, а саме, виходячи із розміру прожиткового мінімуму в середньому за рік.

У 2006 році прогнозується збільшення допомоги незастрахованим особам по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому буде підвищена адресна направленість зазначеного виду допомоги шляхом врахування матеріального стану сім'ї. Так, розмір допомоги буде дорівнювати різниці між розміром 50 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень. Для окремих малозабезпечених сімей розмір цієї допомоги збільшиться більше ніж у 2 рази і становитиме на кінець 2006 року до 252,5 грн. проти 90 грн. у 2005 році та 42,5 грн. у 2004 році.

В проекті Державного бюджету на 2006 рік буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення та прогнозується збільшити на 10 відсотків їх розміри для окремих категорій у порівнянні з 2005 роком.

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" передбачає забезпечення в необхідному обсязі фінансовими ресурсами потреби в коштах для реалізації положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що передбачають виплату допомог, компенсацій, додаткових пенсій, стипендій та доплат за роботу на радіоактивно забруднених територіях.

З огляду на актуальність питання поетапного наближення розмірів компенсаційних виплат вказаній категорії населення до норм, встановлених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у проекті Державного бюджету України на 2006 рік передбачено значне збільшення обсягів витрат по програмах, пов'язаних з виплатами компенсацій за пільгове забезпечення продуктами харчування та внаслідок шкоди, заподіяної здоров'ю громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У 2006 році передбачається збільшити мінімальний розмір пенсії за віком та встановити його на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що визначений на 2006 рік, - 359 гривень (проти 332 грн. у 2005 році). Також буде здійснюватися подальша диференціація пенсій шляхом зміни розрахунку підвищень до пенсій за понаднормовий стаж (середній розмір доплати зросте з 25,5 грн. у 2005 році до 27,47 грн. у 2006 році).

Крім того, передбачається збільшити розміри пенсій:

 - особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС, віднесених до І категорії;

 - інвалідам – військовослужбовцям рядового складу та членам їх сімей;

 - розмір пенсій за особливі заслуги учасникам бойових дій на території інших держав, нагороджених орденом за бойові дії.

Джерелом формування коштів спеціального фонду бюджету Пенсійного фонду, які спрямовуються на здійснення пенсійних виплат, є надходження від сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (додаткові збори на виплату пенсій).

Зменшення планового обсягу зборів у 2006 році пов’язано із зменшенням вдвічі ставки збору з купівлі-продажу валюти (з 1,5% до 0,75%).

З метою зменшення навантаження на фонд оплати праці у 2006 році пропонується зменшити розмір страхового внеску на загальнообов’язкове пенсійне страхування на 1,5 відсотка з відповідним збільшенням трансферту з державного бюджету Пенсійному фонду,  відрахування до Фонду зайнятості населення – на 0,3 відсотка та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 0,2 відсотка.

Зазначене зменшення відсотку дасть можливість залишити у розпорядженні підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання понад 2 млрд. гривень, які в першу чергу можуть бути спрямовані на підвищення оплати праці найманих працівників, розвиток виробництва та інші цілі.

Проект передбачає концентрацію ресурсів на розв'язанні найбільш нагальних проблем галузі охорони здоров'я за наступними пріоритетними напрямами:

імунопрофілактика населення (в наступному році буде забезпечено в повному обсязі здійснення профілактичної вакцинації та ревакцинації дітей на рівні європейських стандартів);

заходи по боротьбі з туберкульозом;

заходи з профілактики та лікування СНІДу;

на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет та придбання лікарських засобів для лікування нецукрового діабету, що вирішує питання нормальної життєдіяльності понад 126 тис. хворих на цукровий діабет за інсулінозалежним типом, а також лікування хворих на нецукровий діабет.

заходи з трансплантації органів і тканин із зростанням проти відповідних видатків 2005 року в 1,7 рази;

забезпечення потреби у препаратах для лікування хворих на гемофілію із зростанням більш як у 2,7 рази;

придбання медичного обладнання та санітарного автотранспорту для закладів охорони здоров'я, перш за все, розташованих у сільській місцевості, що забезпечує зміцнення матеріально-технічної бази закладів первинної ланки надання медичної допомоги та поліпшення доступності її одержання для сільських жителів.

З метою вирішення найважливіших соціальних питань в галузі освіти передбачається збільшити обсяги видатків:

§      на підвищення у 2006 році стипендій студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2004 року № 199 “Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти” (виходячи з нового прожиткового мінімуму) - на 129 952,5 тис. грн.

·                        на підвищення академічної стипендії клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів, а також слухачам, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), у зв’язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати, - на 28 518,2 тис. грн.;

·                        на підвищення на 50 відсотків розміру стипендії учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні. Для виплати стипендій зазначеної категорії учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів збільшено обсяг видатків на 4 334,4 тис. грн.;

·                        на виплату одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірі двох прожиткових мінімумів. Обсяг додаткових коштів, врахованих у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” на зазначені цілі складає 521,2 тис. грн.,

·                        на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури у розмірі трьох місячних стипендій особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Обсяг додаткових коштів на зазначені цілі підвищено на 6 593,5 тис. грн.;

·                         на підвищення розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 0101 „Педагогічна освіта” на 10% відповідно до Указу Президента України від 04.07.2005 №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” – 14322,0 тис. грн. по державному та місцевих бюджетах;

·                        на заснування стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України – 4944,0 тис. грн.;

·                        відповідно до доручення Президента України від 26.07.2005 №1-1/745 передбачається заснувати 1 тисячу академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів, які зобов’язуються після закінчення навчання відпрацювати на селі п’ять років. При підготовці проекту Державного бюджету України на 2006 рік” Міністерству аграрної політики України додатково враховано на вказану мету 7 000 ,0 тис. грн.;

·                        збільшення розміру грошових премій переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель року" – 75 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування", які у проекті держбюджету на 2006 рік формуються за рахунок надходжень у повному обсязі зборів, визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", спрямовуються за такими основними напрямками: будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, розвиток виробничих потужностей підприємств та організацій дорожньої галузі, прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарювання, утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, концесійну діяльність.

З метою зменшення навантаження на фонд оплати праці у 2006 році пропонується зменшити розмір страхового внеску на загальнообов’язкове пенсійне страхування на 1,5 відсотка з відповідним збільшенням трансферту з державного бюджету Пенсійному фонду,  відрахування до Фонду зайнятості населення – на 0,3 відсотка та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 0,2 відсотка.

Зазначене зменшення розмірів внесків дасть можливість залишити у розпорядженні підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання понад 2 млрд. гривень, які в першу чергу мають бути спрямовані на підвищення оплати праці найманих працівників, розвиток виробництва та інші цілі.

При цьому, незважаючи на збільшення соціальних видатків бюджету, зростає його інвестиційна складова. У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки розвитку у співставних умовах передбачається збільшити у порівнянні з 2005 роком на 4,8 млрд. гривень, або більш ніж на 15 відсотків з 21,8 до 25,6 відсотків у структурі видатків державного бюджету.

Так, у проекті державного бюджету на 2006 рік передбачаються  додаткові видатки у порівнянні із 2005 роком на:

формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом – 350 млн. гривень;

поповнення статутного капіталу Ощадбанку – 200 млн. гривень;

здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 100 млн. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів – 150 млн. гривень.

Як і у минулому році передбачається субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів, на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, що у порівнянні з минулим роком збільшено на 150 млн.грн., які пропонується спрямувати в тому числі і на капітальний ремонт сільських шкіл.

Також у проекті бюджету на 2006 рік передбачається надання державних гарантій у сумі 1 млрд. грн. Державній іпотечній установі для формування системи  довготермінового іпотечного фінансування за участю банківських та небанківських фінансових установ, що сприятиме збільшенню платоспроможного попиту населення на житло, а також опосередкованому залученню ресурсів в житлове будівництво.

Крім того, у проекті державного бюджету передбачені кошті у сумі 1,5 млрд. гривень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які приватизовані або підлягають приватизації. Зазначені надходження планується направити на фінансування видатків розвитку, зокрема на::

§  будівництво метрополітенів – 186,5 млн. гривень; §  створення та закупівля літаків АН-70 та АН-148 – 209 млн. гривень; §  реформування та розвиток Збройних Сил України – 140 млн. гривень; §  оновлення корабельного складу морської охорони та парку літаків і вертольотів авіації Прикордонних військ – 48,5 млн. гривень; §  придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл – 68 млн. гривень; §  завершення будівництва транспортних рефрижераторних суден з високим ступенем готовності – 52 млн. гривень; §  придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – 50 млн. гривень; §  придбання автомобілів швидкої медичної допомоги та оснащення сільських амбулаторій – 40 млн. гривень; §  здійснення заходів по укріпленню о. Коса Тузла – 15 млн. гривень; §  підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів та будівництво дамби в рамках проекту створення судноплавного каналу р. Дунай-Чорне море – 19,8 млн. гривень.

Таким чином, у поданому проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” передбачається збільшення частки видатків на стимулювання інвестицій з метою забезпечення довгострокового економічного зростання та підтримання внутрішнього попиту через зростання реальних доходів населення.

 

Пояснення щодо видатків проекту Державного бюджету на 2006 рік в розрізі головних розпорядників

 

 

Апарат Верховної Ради України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Апарату Верховної Ради України передбачено в сумі 572918,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 529368,1 тис. грн., по спеціальному - 43550,2 тис. грн.

За бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" видатки загального фонду проекту бюджету складають 325282 тис. грн., що на 16,2 відсотка більше, ніж в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 79530,1 тис. гривень, або на 85 відсотків.

Інші поточні видатки збільшено на проживання народних депутатів у готелях, страхування народних депутатів.

Капітальні видатки в обсязі 42500 тис. грн. передбачені на будівництво житла для народних депутатів, капітальний ремонт балкону сесійної зали та приміщень Верховної Ради України по вул. Садовій, 3 та Інститутській.

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" обсяги видатків загального фонду бюджету складають 87068,4 тис. грн., тобто збільшені проти 2005 року на 18,3 відсотка.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 15845,3 тис. грн., або 38,3 відсотка.

За бюджетною програмою "Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України" видатки загального фонду бюджету передбачені в сумі 1802,3 тис. гривень, тобто на 12,6 відсотка більше, ніж було передбачено в бюджеті поточного року без змін.

За бюджетною програмою "Обслуговування діяльності Верховної Ради України" видатки загального фонду передбачені в обсязі 58343,3 тис. грн., що більше ніж в 2005 році на 3,3 відсотка, видатки спеціального фонду - 3593 тис. гривень, або на 34,1 відсотка більше проти 2005 року.

Зокрема, по загальному фонду збільшено видатки на оплату праці на 5802,9 тис. грн., або 36,9 відсотка.

За бюджетною програмою "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади" видатки загального фонду проекту бюджету збільшені в порівнянні з 2005 роком в 2,3 р. і складають 14162 тис. гривень. Капітальні видатки в обсязі 11700 тис. грн. передбачені на створення інформаційної системи, придбання ліцензійного програмного забезпечення.

Для реалізації бюджетної програми "Візити народних депутатів України за кордон" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 8970,0 тис. грн., що становить 99,7 відсотків бюджетних призначень на 2005 рік та 163,4 відсотків фактичних видатків 2004 року.

Бюджетні призначення на 2006 рік дозволять забезпечити участь народних депутатів України в офіційних і робочих візитах за кордон, у роботі міжнародних організацій, міжпарламентських об'єднань ("груп дружби") і комісій та делегацій комітетів Верховної Ради України тощо. За рахунок цих коштів планується забезпечити здійснення 244 поїздок за участю 850 осіб, а також виконання 12 спецавіарейсів. Досягнення запланованих показників передбачається за рахунок зменшення середніх витрат на відрядження, а також терміну перебування у закордонному відрядженні.

У 2004 році було використано Апаратом Верховної Ради України 5489,7 тис. гривень на здійснення 180 візитів (поїздок) за кордон, в яких взяли участь 492 особи.

У 2005 році планується використати на здійснення візитів народних депутатів України за кордон кошти у сумі 9000,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується забезпечити 200 візитів за участю 815 осіб. Станом на 01.07.2005 р. із загального фонду державного бюджету на здійснення видатків за цією бюджетною програмою виділено 5600,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду проекту Державного бюджету України на 2006 рік за бюджетною програмою "Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України" передбачаються у сумі 2200 тис. грн., що у порівнянні з відповідними видатками у 2004 та 2005 роках збільшено на 1450 тис. гривень.

У 2004 році видатки на фінансування капітального ремонту відомчого житлового фонду Верховної Ради України були передбачені у сумі 750 тис. грн., які профінансовані в повному обсязі. Зазначені кошти спрямовані на проведення капітального ремонту житлового фонду Верховної Ради України, що знаходиться у місті Києві технічний стан якого незадовільний.

За рахунок цих коштів у 2004 році були відремонтовані м'які покрівлі у 1 будинку, проведені роботи з реконструкції приміщень з перепланування сантехнічних вузлів у 2-х будинках та по реконструкції теплопунктів із заміною трубопроводів і обладнання в 3-х будинках. Крім того, були виконані роботи по заміні запірної арматури на трубопроводах опалення в 1 будинку та заміні приладів теплоавтоматики в 4-х будинках.

У наступному році зазначені кошти будуть спрямовані на проведення капітального ремонту житлового фонду Верховної Ради України, які розташовані у місті Києві і знаходяться на балансі більше 20 років.

На реалізацію бюджетної програми "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України" в проекті державного бюджету на 2006 рік передбачено спрямувати 44687,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду складають 4730 тис. грн., спеціального - 39957,2 тис. гривень. Видатки загального фонду на наступний рік по програмі збільшені проти планових показників 2005 року на 30 тис. грн., або на 0,6 відсотка, що обумовлено покриттям витрат по утриманню санаторно-курортного комплексу, головним чином, за рахунок надходжень по спеціальному фонду коштів від реалізації путівок. Видатки за рахунок спеціального фонду складають близько 89,4 відсотка від загального обсягу видатків по утриманню санаторно-курортного комплексу.

В рамках програми здійснюється забезпечення санаторно-курортного лікування і обслуговування народних депутатів України та інших категорій осіб, що перебувають на лікуванні в санаторно-курортному комплексі (загалом більше 12 тис. осіб).

 

Державне управління справами

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Державного управління справами передбачено в сумі 632689,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 463645,9 тис. грн., по спеціальному - 169043,6 тис. грн.

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Президента України" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 88271,2 тис. грн., що на 49,3 відсотка більше ніж в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 15850,5 тис. грн., або 51,4 відсотка.

Капітальні видатки в обсязі 9400,0 тис. грн. передбачені на придбання обладнання для конференц-залу та реконструкцію будинку по вул. Банковій, 11.

За бюджетною програмою "Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України" видатки загального фонду передбачені в обсязі 8231,6 тис. грн., що на 1764,6 тис. грн., або на 27,3 відсотка більше ніж у 2005 році.

За бюджетною програмою "Обслуговування діяльності Президента України та інших державних органів" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 55294,8 тис. грн., що на 36,3 відсотка більше ніж у 2005 році, спеціального фонду -7747,7 тис. гривень, або на 2,2 відсотка більше ніж у 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 5991,4 тис. грн., інші поточні видатки збільшено на придбання пально-мастильних матеріалів, розмитнення транспортних засобів, придбаних у 2000-2003 роках.

За бюджетною програмою "Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 370,6 тис. гривень на супроводження автоматизованої системи.

За бюджетною програмою "Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим" поточні видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 2139,1 тис. грн., або на 505,2 тис. грн., або на 30,9 відсотка більше ніж поточні видатки в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 221,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 5635,7 тис. грн., що на 1137,8 тис. грн., або на 25,3 відсотка більше ніж в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 951,8 тис. грн.

За бюджетною програмою "Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 1128,8 тис. грн., що на 216,6 тис. грн. або 23,7 відсотка більше ніж в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 167,8 тис. грн.

Державному управлінню справами на 2006 рік для реалізації бюджетної програми "Візити Президента України за кордон" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 21471,7 тис. грн., що становить 136,1 відсотків бюджетних призначень на 2005 рік та 284,0 відсотків фактичних видатків 2004 року.

За рахунок цих коштів у 2006 році передбачається здійснення 37 візитів Президента України за кордон, а також відряджень працівників Секретаріату Президента України та Державного управління справами за кордон.

Станом на 01.07.2005 р. за бюджетною програмою виділено асигнувань загального фонду державного бюджету у сумі 6464,3 тис. грн. для забезпечення 18 візитів Президента України до 23 країн.

На 2006 рік проектом бюджету на реконструкцію Міжнародного дитячого центру "Артек" передбачені видатки у сумі 25000 тис. гривень, що на 5000 тис. гривень більше рівня 2005 року. Спрямування коштів на реконструкцію дитячого центру дасть можливість ввести в дію декілька корпусів дитячих таборів. Тим самим збільшити кількість місць у таборах та довести приміщення дитячого центру "Артек" до сучасних міжнародних умов.

Проектом бюджету на 2006 рік на реконструкцію корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" передбачені видатки у сумі 7000 тис. гривень, що у 7 разів більше відповідного обсягу поточного року. Проведення робіт з реконструкції спального корпуса призведе до збільшення койко-ліжок у санаторії, поліпшення умов під час перебування пацієнтів на лікуванні.

На наступний рік проектом бюджету на завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії при Президентові України передбачено 3700 тис. гривень, це перевищує рівень 2005 року у 3,7 рази. Спрямування коштів на зазначену програму передбачає здійснення робіт по завершенню реконструкції навчального корпусу академії і тим самим створити сприятливі умови для працівників та слухачів академії.

На реконструкцію будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м. Сімферополі проектом бюджету на 2006 рік передбачені видатки у обсязі 2000 тис. гривень, що у 4 рази перевищує аналогічний показник 2005 року. Спрямування коштів на реконструкцію цього об'єкта створить сприятливі умови для роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м. Сімферополі та поліпшить їх функціонування.

На наступний рік проектом бюджету на реконструкцію та реставрацію будівель для створення єдиного ансамблю "Маріїнський комплекс передбачені видатки у сумі 100000 тис. гривень. Програмою передбачено здійснити роботи по реконструкції та реставрації ансамблю "Маріїнський комплекс", що дозволить зберегти пам'ятку архітектури загальнодержавного значення та створити належні умови для виконання представницьких функцій.

Видатки загального фонду на науку у проекті Державного бюджету України на 2006 рік Державному управлінню справами передбачені у сумі 16934,3 тис. грн., тобто збільшено порівняно з плановими показниками 2005 року на 2237,7 тис. грн., або 15,2 відсотка.

Видатки для здійснення у 2006 році фундаментальних досліджень у сфері державного управління передбачені у сумі 2553,3 тис. грн., що більше 2005 року на 352,4 тис, або на 16 відсотків.

У 2006 році 5 науковими установами планується виконати 37 НДДКР, що на 1 НДДКР більше проти 2005 року. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть 61,8 тис. грн., що на 4,8 тис. грн. або 8,4 відсотків більше показників, затверджених на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих науковою діяльністю, у 2006 році становитиме 180,5 осіб, що менше порівняно із звітними даними на 1 січня 2005 року на 14,75 одиниць., при цьому частка працівників з науковим ступенем зросла на 7 пунктів.

Для проведення фундаментальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень із проблем внутрішньої і зовнішньої політики передбачені видатки у сумі 9680,8 тис. грн., що становить 116,8 відсотків плану 2005 року. У 2006 році Національним інститутом стратегічних досліджень буде здійснюватися підготовка науково-аналітичних матеріалів для Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Протягом 2006 року планується виконати 3 НДДКР, що більше показника 2005 року на 1 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть орієнтовно 20,7 тис. грн., що на 5,2 тис. грн., або 6,5 відсотків менше показників, затверджених на 2005 рік.

Видатки на виконання прикладних розробок у сфері державного управління у 2006 році передбачається у сумі 981,7 тис. грн., що становить 116 відсотків проти 2005 року.

У 2006 році виконання 14 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 5 бюджетних наукових установах і організаціях. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть 62,7 тис. грн., що на 5,1 тис. грн., або 8,7 відсотків більше показників поточного року.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням наукових розробок, у 2006 році становитиме 72,5 осіб, з яких мають науковий ступінь 33,25 дослідників, або 45,9 відсотків.

За бюджетною програмою "Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО" на 2006 рік передбачені видатки в сумі 3375,7 тис. грн., що на 278,7 тис. грн., або 9 відсотків більше поточного року.

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 11 бюджетних та 18 госпрозрахункових наукових установах і організаціях, якими планується виконати 98 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї розробки у 2006 році складуть 106,8 тис. грн., що на 40,6 тис. грн. або 38 відсотків менше показників 2005 року. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 625 осіб, з яких мають науковий ступінь 156 дослідників, або 25,1 відсотків. У 2006 році планується впровадження у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 87 виконаних розробок, що становить 88,7 відсотків їх загальної кількості.

Видатки на виконання бюджетної програми "Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики" у 2006 році передбачені у сумі 273,4 тис. грн., або на 72 тис. грн. більше рівня 2005 року. За рахунок цих коштів Національний інститут стратегічних досліджень буде проводити витрати на підготовку аспірантів та докторантів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2006 році становитиме 51,7 осіб, з них з відривом від виробництва - 22,5 осіб.

На виконання бюджетної програми  "Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)" у 2006 році передбачено 69,4 тис. грн., що на 7,3 тис. грн., або на 11,8 відсотка більше планових призначень поточного року.

У 2006 році виконання 3 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 2 бюджетних та 1 госпрозрахунковій наукових установах і організаціях. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть 20,7 тис. грн., що на 5,2 тис. грн. або 6,5 відсотків менше показників, затверджених на 2005 рік.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 3 виконаних НДДКР, що становить 100відсотків їх загальної кількості.

У розрахунках до державного бюджету на 2006 рік обсяги видатків на освіту складають 98323,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 71745,6 тис. грн., спеціального фонду - 26577,5 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, слухачам, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Видатки на оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" на 2006 рік передбачені в обсязі 33255,3 тис. грн., що більше видатків 2005 року на 8,1 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 30732,3 тис. грн., спеціального фонду - 2523,0 тис. гривень.

У 2006 році буде оздоровлено 1800 дітей, у тому числі по загальному фонду – 900 дітей, з них дітей пільгових категорій – 750 осіб, по спеціальному фонду – 900 дітей, з них дітей пільгових категорій – 350 осіб.

Видатки на підготовку кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" на 2006 рік передбачені в обсязі 10616,9 тис. грн., що більше видатків 2005 року на 7,7 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 6737,2 тис. грн., спеціального фонду - 3879,7 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 2539 осіб, у тому числі по загальному фонду – 1307 осіб, з них денної форми навчання – 1272 особи, по спеціальному фонду – 1232 особи, з них денної форми навчання –364 особи.

Видатки на підготовку кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України на 2006 рік передбачені в обсязі 54287,4 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 12,8 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 34112,6 тис. грн., спеціального фонду - 20174,8 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 6859 осіб, у тому числі по загальному фонду – 2452 особи, з них денної форми навчання – 540 осіб, по спеціальному фонду – 4407 осіб, з них денної форми навчання – 332 особи.

У 2006 році буде підвищено кваліфікацію 13717 особам, у тому числі по загальному фонду – 5497 осіб, з них державних службовців – 5497 осіб, по спеціальному фонду – 8220 осіб, з них державних службовців – 4680 осіб.

Видатки загального фонду на підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами передбачені в обсязі 43,6 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 22,5 відсотка.

У 2006 році буде підвищено кваліфікацію 120 осіб.

Видатки загального фонду на підготовку та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів на 2006 рік передбачені в обсязі 119,9 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 9,0 відсотків.

У 2006 році буде підвищено кваліфікацію 130 осіб.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами" передбачено кошти в обсязі 29716,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 26716,9 тис. грн., по спеціальному - 3000 тис. гривень. Обсяги асигнувань по загальному фонду збільшені проти планових призначень 2005 року на 13,6 відсотка. В рамках зазначеної програми забезпечується функціонування закладів оздоровлення та відпочинку вищих посадових осіб держави.

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади передбачається фінансувати за окремою бюджетною програмою з обсягом видатків по загальному фонду 30205,9 тис. грн., що на 10,2 відсотка більше проти планових обсягів поточного року, та по спеціальному фонду в сумі 1870 тис. грн. Обсяг передбачених асигнувань дає можливість запланувати близько 950 тис. лікарських відвідувань з метою надання амбулаторно-поліклінічної допомоги 53 тис. чоловік з прикріпленого на обслуговування контингенту та забезпечити здійснення 20 тис. викликів для надання швидкої та невідкладної медичної допомоги прикріпленому контингенту осіб.

Фінансування за бюджетною програмою "Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади" передбачається в сумі 46325,8 тис. грн., з яких загальний фонд - 44337,4 тис. грн., спеціальний фонд - 1988,4 тис. гривень. В рамках запланованих асигнувань на 2006 рік передбачається функціонування лікарні на 550 ліжок, яка забезпечить лікування 39 тис. чол. з прикріпленого контингенту.

За бюджетною програмою "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади" передбачено видатки в сумі 4116,5 тис. грн., з яких загальний фонд - 1996,5 тис. грн., спеціальний фонд - 2120 тис. гривень. За рахунок видатків по загальному фонду планується здійснювати нагляд за дотриманням норм санітарного законодавства на 277 об'єктах.

Джерелами надходжень спеціального фонду по вищезазначених програмах є кошти, які передбачається одержати за договорами з юридичними та фізичними особами за медичне обслуговування їх працівників, від реалізації путівок, за надання послуг із зубопротезування, плата за оренду майна, надходження від господарської діяльності.

Бюджетна програма "Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сивашському національному природному парку та Кримському природному заповіднику" спрямована на збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, наукову та естетичну цінність, забезпечення подальшого науково-обгрунтованого розвитку заповідної справи в Україні.

На утримання природно-заповідного фонду площею 96,3 тис. га, що знаходиться в підпорядкуванні Державного управління справами, у 2006 році із загального фонду державного бюджету передбачається спрямувати видатки в обсязі 5175,3 тис. грн., що забезпечить проведення заходів із збереження 116 видів тварин та 96 видів рослин, які занесено до Червоної книги.

Спеціальний фонд по зазначеній бюджетній програмі формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.03 № 827 за рахунок коштів від надання платних послуг бюджетними установами природно-заповідного фонду. Кошти спеціального фонду на 2006 рік, заплановані в обсязі 740 тис. грн., спрямовуватимуться на видатки, пов'язані з організацією надання послуг та утриманням установ природно-заповідного.

Бюджетна програма "Ведення лісового та мисливського господарства" спрямована на забезпечення сталого збалансованого розвитку лісового господарства на науково обґрунтованій основі, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Видатки загального фонду на виконання зазначеної бюджетної програми на 2006 рік заплановано в обсязі 2611,9 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується здійснити наземну охорону лісів від пожеж на площі 17945 га., лісокультурні роботи в державному лісовому фонді на площі 41,2 га, лісовпорядкувальні роботи на площі 787 га, забезпечити стовідсоткове збереження поголів'я диких тварин.

Метою бюджетної програми "Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом" , є оперативне перевезення вищих посадових осіб та забезпечення при цьому високого рівня безпеки польотів. Відповідальним виконавцем програми є Державне авіапідприємство "Україна", на яке покладені функції повітряного (авіаційного) перевізника офіційних делегацій, посадових осіб України та іноземних держав.

Обсяг перевезень залежить від кількості заявок від відповідних державних структур. Обсяг видатків у 2004 році - 34 139,3 тис. грн. Бюджетні призначення на 2005 рік були затверджені (з урахуванням змін) у розмірі 82 588,5 тис. грн. (з них 52 548,5 тис. грн. - капітальні видатки). На 2006 рік передбачено обсяг асигнувань у сумі 62666,9 тис. гривень.

За рахунок запланованих на 2006 рік коштів планується проведення оперативного та періодичного техобслуговування повітряного парку, капітального ремонту та доробки двигунів окремих літаків. Видатки також спрямовуються на оплату праці, авіаційне страхування, аеропортові витрати, розвиток виробничої бази ДАП "Україна", підтримку рівня підготовки льотного складу, а також на проведення митного оформлення у митному режимі імпорту двох вертольотів Мі-8МТВ-1С підприємства, які знаходяться в Україні в режимі тимчасового ввезення, строк якого минув.

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України передбачено в сумі 217527,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 212773,6 тис. грн., по спеціальному - 4753,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 107052,5 тис. грн., що на 26664,8 тис. грн. або 33,2 відсотка більше, ніж в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 18221,3 тис. грн..

Капітальні видатки передбачені в обсязі 5600,0 тис. грн. на придбання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.

За бюджетною програмою "Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 6825 тис. грн., або збільшені на 1825 тис. грн. чи 36,5 відсотка проти 2005 року, що пояснюється збільшенням кількості прийомів та членів іноземних делегацій, подорожчанням послуг.

За бюджетною програмою "Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 68623,4 тис. грн., що на 28763,4 тис. грн. чи 72,2 відсотка більше ніж в 2005 році, спеціального фонду - 4253,9 тис. гривень (100,3 відсотка до видатків спеціального фонду поточного року).

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 3283,8 тис. грн.

Капітальні видатки передбачені в обсязі 23800,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту приміщень Будинку Уряду, придбання ліфтового обладнання.

За бюджетною програмою "Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади" по загальному фонду проекту бюджету передбачені капітальні видатки в обсязі 2000 тис. грн. на придбання обладнання та програмного забезпечення для СІТС.

За бюджетною програмою "Центр комунікації населення і влади" видатки загального фонду проекту бюджету складають 7614,6 тис. грн., зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 870,5 тис. грн., або 51,5 відсотка.

Для реалізації бюджетної програми "Візити урядових делегацій та працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 15838,0 тис. грн., що становить 117,3 відсотка бюджетних призначень на 2005 рік та 174,1 відсотка фактичних видатків 2004 року.

В межах коштів, що передбачаються за цією бюджетною програмою на 2006 рік, планується здійснити 30 спецавіарейсів та 470 візитів, поїздок за кордон, в яких приймуть участь 800 представників із 100 установ та органів державної влади України, та забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005р. №291, якою передбачено, що фінансування діяльності Української частини Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), у тому числі витрати на закордонні відрядження, здійснюються за рахунок Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

З цією бюджетною програмою у 2004 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України було використано 9098,0 тис. гривень. Протягом цього періоду було здійснено 25 спецавіарейсів, 408 візитів, поїздок та забезпечено коштами 707 працівників з 100 органів державної влади, комітетів, організацій.

Станом на 01.07.2005 р. на здійснення видатків за цією бюджетною програмою із загального фонду державного бюджету було виділено 6600,0 тис. гривень.

У розрахунках до державного бюджету на 2006 рік видатки загального фонду на перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України складають 74,0 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 9,0 відсотків. У 2006 році підвищать кваліфікацію 200 осіб.

Бюджетна програма "Ведення лісового та мисливського господарства" спрямована на забезпечення сталого збалансованого розвитку лісового господарства на науково обґрунтованій основі, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

В 2006 році на виконання зазначеної програми із загального фонду державного бюджету планується спрямувати видатки в обсязі 1986,4 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується здійснити боротьбу із шкідниками та хворобами лісу на площі 1000 га, лісовпорядкувальні роботи на площі 30 га, наземну охорону лісів від пожеж на площі 21400 га, а також проведення рубок догляду за лісом на території 430 га.

Спеціальний фонд по зазначеній програмі формується відповідно до статті 36 Закону України "Про мисливське господарство і полювання" та наказу Держкомлісгоспу України від 31.08.2000 року № 97. На 2006 рік передбачається отримати 500 тис. грн. від ведення мисливського господарства, а також реалізації ліквідної деревини. Зазначені кошти використовуватимуться на видатки, пов'язані з організацією надання послуг та утриманням бюджетних установ.

 

Державна судова адміністрація України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Державної судової адміністрації України передбачено в сумі 1273310,6 тис. грн., по загальному фонду.

У 2006 році буде підвищено кваліфікацію 3730 осіб, у тому числі по загальному фонду - 3730 осіб, з них державних службовців - 2686 осіб.

За бюджетною програмою "Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи" видатки загального фонду проекту бюджету передбачені в обсязі 22465,5 тис. грн., що на 6717,7 тис. грн. чи 42,7 відсотка більше ніж в 2005 році.

Зокрема, збільшено видатки на оплату праці на 5045,2 тис. грн. Вказане збільшення видатків дозволить ввести додаткову чисельність працівників ДСА для забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій судів.

Капітальні видатки в обсязі 1000,0 тис. грн. передбачені на придбання предметів довгострокового користування.

Державній судовій адміністрації, як головному розпоряднику коштів, за всіма бюджетними програмами видатки збільшено у порівнянні з 2005 роком на 337548,1 тис. грн., або на 35,8 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 309688,1 тис. грн., або на 53,9 %. Інші поточні видатки збільшено на 25979,6 тис. грн., або на 11,6 % для придбання канцтоварів, проведення оплати послуг зв'язку, енергоносіїв, витрат на відрядження та придбання засобів фіксування судових процесів.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 139000,0 тис. грн. на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

Зокрема, видатки на здійснення правосуддя місцевими господарськими судами передбачено в обсязі 120934,4 тис. грн. і збільшено у порівнянні з 2005 роком на 38357,1 тис. грн., або на 46,4 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 28598,6 тис. грн., або на 47,9 %, інші поточні видатки - на 2758,5 тис. грн., в тому числі на придбання засобів фіксування судових процесів на 518,7 тис. грн.

Видатки розвитку у порівнянні з 2005 роком збільшено на 7000,0 тис. грн., або на 33,3 % і передбачено на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

Видатки на здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами передбачено в обсязі 291316,3 тис. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшено на 65527,1 тис. грн., або на 29 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 68324,6 тис. грн., або на 56,3 %.

 Видатки розвитку передбачено в обсязі 39000,0 тис. грн. на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

Видатки на здійснення правосуддя місцевими судами передбачено в обсязі 698530,6 тис. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшено на 252478,8 тис. грн., або на 56,6 відсотка. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 176263,0 тис. грн., або на 54,8 відсотка, інші поточні видатки на 6215,8 тис. грн., в тому числі на придбання засобів фіксування судових процесів.

Видатки розвитку у порівнянні з 2005 роком збільшено на 50000,0 тис. грн., або в 3,5 рази і передбачено в обсязі 70000,0 тис. грн. на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

Видатки на здійснення правосуддя військовими судами передбачено в обсязі 21062,9 тис. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшено на 6346,1 тис. грн., або на 43,1 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 5439,7 тис. грн., або на 53,6 %, інші поточні видатки на 526 тис. грн., або на 11,8 %.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 500,0 тис. грн. і збільшено у порівнянні з 2005 роком на 380,4 тис. грн., або в 4,1 рази.

Видатки на здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами передбачено в обсязі 70973,6 тис. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшено на 21141,5 тис. грн., або на 42,4 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 14904,9 тис. грн., або на 42,1 %.

Видатки розвитку у порівнянні з 2005 роком збільшено на 7000,0 тис. грн., або в 3,3 рази і передбачено в обсязі 10000,0 тис. грн. на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

Видатки загального фонду державного бюджету на підготовку осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України на 2006 рік передбачені в обсязі 9039,4 тис. гривень.

Видатки на здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами передбачено в обсязі 10112,7 тис. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшено на 4907,9 тис. грн. або на 94,2 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 4184,9 тис. грн., або в 2,3 рази, інші поточні видатки зменшено на 976,4 тис. грн.

Видатки розвитку у порівнянні з 2005 роком збільшено на 1699,4 тис. грн., або в 5,2 рази і передбачено в обсязі 2100 тис. грн. на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

Видатки на здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами передбачено в обсязі 23375,2 тис. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшено на 6554,5 тис. грн., або на 38,9 %. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 4757,0 тис. грн., або на 48,3 %, інші поточні видатки зменшені на 1215,0 тис. грн.

Видатки розвитку у порівнянні з 2005 роком збільшено на 3012,5 тис. грн., або в 3,1 рази. та передбачено на реконструкцію та капітальний ремонт службових приміщень судів, придбання житла суддям, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо.

 

Верховний Суд України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Верховного Суду України передбачено в сумі 87592,6 тис. грн., по загальному фонду.

Видатки споживання загального фонду державного бюджету у порівнянні з 2005 роком збільшено на 13191,2 тис. грн., або на 26,8 %. Видатки на оплату праці з нарахуванням у порівнянні з 2005 роком збільшено на 10541,0 тис. грн., інші поточні видатки на 2592,5 тис. грн.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 25207,0 тис. грн. на придбання житла суддям, капітальний ремонт, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Видатки загального фонду державного бюджету на підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України на 2006 рік складають 105,4 тис. грн., у порівнянні з 2005 роком видатки збільшилися на 9,0 відсотків.

Для реалізації бюджетної програми "Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України" у 2006 році передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 20000 тис. гривень.

Спрямування коштів на виконання зазначеної програми дозволить здійснити роботи з реконструкції приміщення для розміщення Верховного Суду України.

 

Вищий господарський суд України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Вищого господарського суду України передбачено в сумі 62600 тис. грн., по загальному фонду.

На здійснення правосуддя Вищим господарським судом України видатки споживання у порівнянні з 2005 роком збільшено на 10513,7 тис. грн., або на 26,2 %. У зв'язку з підвищенням оплати праці суддів видатки на оплату праці з нарахуваннями у порівнянні з 2005 роком збільшено на 9289,1 тис. грн., інші поточні видатки на 1184,0 тис. грн. для оплати витрат за послуги зв'язку, паливо-мастильні матеріали, оплату енергоносіїв та витрат на відрядження.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 12000,0 тис. грн. на придбання житла суддям, придбання обладнання і об'єктів довгострокового користування, реконструкцію приміщення.

 

Вищий адміністративний суд України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Вищого адміністративного суду України передбачено в сумі 36017,9 тис. грн., по загальному фонду

Видатки на здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом у порівнянні з 2005 роком збільшено на 31117,9 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями на 11335,6 тис. грн., інші поточні видатки на 15837 тис. грн. для оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, витрат на відрядження, тощо.

Видатки розвитку у порівнянні з 2005 роком збільшено на 13812,0 тис. грн. і передбачено в обсязі 14312,0 тис. грн. на придбання житла суддям, придбання обладнання і об'єктів довгострокового користування, реконструкцію приміщення, тощо.

 

Конституційний Суд України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Конституційного Суду України передбачено в сумі 34016,2 тис. грн., по загальному фонду.

Видатки на забезпечення конституційної юрисдикції в Україні у порівнянні з 2005 роком збільшено на 4405,6 тис. гривень або 14,9 відсотків.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями збільшено на 3150,7 тис. гривень або 16,4 відсотка. Інші видатки споживання збільшено на 1254,9 тис. гривень або 16,3 відсотка.

Видатки розвитку передбачено на рівні 2005 року у обсязі 2727,7 тис. гривень

 

Генеральна прокуратура України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Генеральної прокуратури України передбачені в сумі 617557,9 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 616859,1 тис. грн., по спеціальному - 698,8 тис. гривень.

Для забезпечення працівників Генеральної прокуратури належними видами матеріального забезпечення та заробітної плати за бюджетною програмою "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді" заплановано видатки загального фонду у сумі 596200,4 тис. грн., що більше порівняно з поточним роком на 182197 тис. грн., або на 44 відсотка.

 Збільшення видатків загального фонду за цією бюджетною програмою обумовлено підвищенням рівня оплати праці працівників органів прокуратури, запровадженням нового розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня – 350 грн., з 1 липня – 360 грн., з 1 грудня – 400 грн. на місяць) та умов оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки.

Крім того, збільшено видатки на оплату послуг зв’язку (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості), видатки на службові відрядження, на матеріально-технічне забезпечення.

Передбачені видатки на будівництво (придбання) житла для прокурорсько-слідчих працівників у сумі 2,5 млн. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України" заплановано видатки загального фонду у сумі 20658,7 тис. грн., що більше ніж у 2005 році на 14898,8 тис. грн., або у 3,5 рази.

Збільшення видатків загального фонду спрямовано на оплату праці у зв’язку з впровадженням Єдиної тарифної сітки та підвищенням з у 2006 році розміру мінімальної заробітної плати.

Заплановано капітальні видатки на будівництво гуртожитку для Академії прокуратури у сумі 10 млн. гривень.

Крім того, збільшено видатки на зміцнення матеріально-технічної бази Академії прокуратури, оплату комунальних послуг та службові відрядження.

 

Міністерство внутрішніх справ України

 

У проекті державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства внутрішніх справ України передбачені в сумі 4470806,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3309852,7 тис. грн., по спеціальному 1160953,7 тис. гривень.

Встановлений обсяг видатків загального фонду у порівнянні з показниками 2005 року збільшено на 470507,2 млн. грн. або на 16,6 відсотка. Видатки спеціального фонду збільшено на 589287,7 тис. грн., або на 16,0 відсотків.

Джерела надходження спеціального фонду - власні надходження бюджетних установ: плата за послуги, що надаються згідно з нормативно-правовими актами експертно-криміналістичними підрозділами, дозвільною системою, службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, інформаційними підрозділами, а також надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна внутрішніми військами МВС України тощо.

Питома вага спеціального фонду у загальному обсязі видатків на виконання бюджетних програм в цілому по Міністерству внутрішніх справ становить 26,0 відсотка.

Загальні видатки для Міністерства внутрішніх справ розподілені за 19 бюджетними програмами, виходячи із основних напрямів діяльності МВС.

Найбільший обсяг видатків передбачений за бюджетною програмою "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку" у сумі 3312442,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 2345565,5 тис. грн., що на 341326,9 тис. грн. більше у порівнянні з 2005 роком; по спеціальному фонду – у сумі 966876,9 тис. грн.., що на 141675,1 тис. грн. більше у порівнянні з 2005 роком.

Збільшення поточних видатків загального фонду по відношенню до 2005 року пов’язано з підвищенням розміру місячного грошового забезпечення рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ в середньому на 200 гривень, забезпеченням виплати страхових сум за обов'язковим особистим державним страхуванням.

У 2005 році за загальним фондом передбачені додаткові асигнування на капітальні видатки на будівництво та реконструкцію адмінбудинків, ізоляторів тимчасового тримання заарештованих та затриманих з метою забезпечення належних умов їх утримання.

Видатки за бюджетною програмою "Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача" передбачено у сумі 35792 тис. гривень.

Капітальні видатки на створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи у порівнянні з 2005 роком збільшені на 733 тис. грн. на забезпечення переведення Головного обчислювального центру ЄДАПС на площі МВС та введення в дію вузлів місцевого рівня.

Видатки, за бюджетною програмою "Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ" передбачено у сумі 192392,3 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду - 154568,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 37823,6 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду збільшено у порівнянні з 2005 роком на 44922,5 тис. гривень.

За програмою "Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і IV рівнів акредитації" видатки збільшені у порівнянні з поточним роком на 35099,9 тис. грн. і передбачені у сумі 246065,7 тис. грн., у тому числі: 150130,2 тис. грн. - по загальному фонду, 95935,5 тис. грн. - по спеціальному фонду.

Додаткові видатки загального фонду за цими програмами передбачається спрямувати на оплату праці, що пов’язано з встановленням мінімальної заробітної плати з 01.01.06 у розмірі 350 грн., з 01.07.06 – 360 грн., з 01.12.06 – 400 грн. та відновленням співвідношень, а також введенням Єдиної тарифної сітки.

Видатки за програмами "Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією", "Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України" та "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ", передбачені на рівні бюджетних призначень 2005 року.

Видатки для Головного управління внутрішніх військ МВС України, які розподілені за 6 бюджетними програмами, визначені у сумі 475290,1 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду - 426570,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 48720 тис. гривень. Видатки по загальному фонду у порівнянні з 2005 роком збільшено на 46781,8 тис. гривень.

Додаткові кошти за бюджетними програмами „Керівництво та управління внутрішніми військами”, „Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів”, „Охорона особливо важливих державних об’єктів, дипломатичних та консульських представництва іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України”, „Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ ІV рівнів акредитації”, ”Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах” спрямовані на підвищення розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ в середньому на 180 грн., оплати праці працівників внутрішніх військ у зв’язку підвищенням мінімальної заробітної плати та запровадженням Єдиної тарифної сітки.

Видатки за програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України” передбачені на рівні бюджетних призначень 2005 року.

Крім того, у загальнодержавних видатках на 2006 рік для Міністерства внутрішніх справ видатки за бюджетною програмою "Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ" збільшені у порівнянні з 2005 роком на 902501,4 тис. грн., що дозволяє підвищити удвічі пенсії раніше звільненим військовим пенсіонерам та повністю ліквідувати диспропорції у розмірах пенсій залежно від часу їх призначення, а також забезпечити інші пенсійні виплати згідно з чинним законодавством.

 

Міністерство палива та енергетики України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства палива та енергетики України передбачено в сумі 1039534,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 66051,4 тис. грн., по спеціальному – 973482,9 тис. грн.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері паливно -енергетичного комплексу" видатки загального фонду проекту бюджету складають 24706,3 тис. грн., що більше проти 2005 року на 8408,9 тис. грн., або 52,6 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 7366,3 тис. грн., або 79 відсотка.

У складі видатків за вказаною бюджетною програмою передбачені видатки на здійснення повноважень Міністерства у сфері енергозбереження відповідно до Указу Президента України від 20.04.05 №678.

Для реалізації бюджетної програми "Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведення об’єктів виробничого об’єднання „Придніпровський хімічний завод” в екологічно безпечний стан" передбачені кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі 120000,0 тис. грн., що становить 133,3 відсотка бюджетних призначень на 2005 рік.

Джерелом зазначених видатків, як і у 2005 році, визначені надходження Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо.

Бюджетні призначення на 2006 рік забезпечать розширення потужностей урановидобувної промисловості та нарощування обсягу видобутку та збагачення уранових руд, створення цирконієвого прокатного виробництва, проектного та науково-дослідного супроводження цих виробництв, а також виконання Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

 Для реалізації бюджетної програми "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 13000,0 тис. грн., що становить 116,1 відсотка бюджетних призначень на 2005 рік.

Бюджетні призначення на 2006 рік забезпечать виконання заходів з охорони і оборони Чорнобильської АЕС, ядерної установки Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості, екологічно небезпечних об'єктів уранових виробництв колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", модернізацію систем фізичного захисту, будівництво та реконструкцію інженерних мереж, виконання Програми антитерористичних заходів на 2005-2007 роки.

Для реалізації бюджетної програми "Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач" передбачені кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі 637047,0 тис. грн., що становить 106,2 відсотка бюджетних призначень на 2005 рік.

Бюджетні призначення на 2006 рік забезпечать продовження будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) як необхідного об'єкту комплексу Южно-Української АЕС, продовження будівництва Дністровської ГАЕС, продовження спорудження повітряної лінії (ПЛ) 750 кВ "Рівненська АЕС - підстанція "Київська" - лінії видачі потужності нововведеного енергоблоку № 4 Рівненської АЕС, розпочати будівництво високовольтної підстанції 750 кВ "Київська" та ПЛ 330 кВ "Новоодеська - Арциз", що дасть змогу знизити залежність енергозабезпечення центральних і північних районів Одеської області від діяльності Молдовської енергосистеми.

Для реалізації бюджетної програми "Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій" передбачені кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі 30000,0 тис. грн., що становить 100 відсотків бюджетних призначень на 2005 рік.

Бюджетні призначення на 2006 рік нададуть можливість тепловим електростанціям енергогенеруючих компаній у літній період - період зниження надходження коштів від реалізації електроенергії, частково оплатити за рахунок коштів бюджету відсотки отриманих банківських кредитів для накопичення твердого палива для безперебійної роботи у осінньо-зимовий період 2006-2007 років.

Джерелом цих видатків будуть надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.

Міністерству палива та енергетики у проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки загального фонду на науку передбачені у сумі 13883,9 тис. грн.

Видатки проекту державного бюджету на 2006 рік за бюджетною програмою "Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергетики" передбачені у сумі 2838,8 тис. грн.

На виконання бюджетної програми "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм розвитку енергетики" передбачено 4877,8 тис. грн.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу" у 2006 році передбачаються видатки у сумі 327,0 тис. грн., що більше 2005 року на 127,0 тис. грн., або на 63,5 відсотка, Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2006 році, залишаються на рівні 2005 року.

Для здійснення прикладних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу у 2006 році передбачені видатки загального фонду у сумі 1988,2 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетної програми "Розробка державних науково-технічних програм з екологічної безпеки об’єктів енергетики" у 2006 році передбачені у сумі 3852,1 тис. гривень.

Обсяги видатків за бюджетною програмою "Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості" складають 32357,1 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 28,7 відсотка, у тому числі видатки загального фонду складають 14761,3 тис. грн., видатки спеціального фонду передбачені в обсязі 17595,8 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 2958 осіб, у тому числі по загальному фонду – 1426 осіб, з них денної форми навчання – 1419 осіб, по спеціальному фонду – 1532 особи, з них денної форми навчання – 1372 особи.

Загальна вартість Проекту "Реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду" 166,9 млн. дол. США, в тому числі позика МБРР - 106 млн. дол. США.

Мета проекту: збільшення виробничих потужностей гідроенергетики, підвищення надійності і ефективності роботи ГЕС та покращення технічних параметрів їх функціонування, підвищення рівня безпечної експлуатації гідротехнічних споруд ГЕС, приведення існуючого режиму роботи ГЕС у відповідність із сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища для мінімізації негативного впливу на екологічний стан басейну Дніпра, покращення екологічної ситуації довкілля за рахунок вироблення екологічно чистої електроенергії.

Структурні елементи Проекту:

- Компонент А "Реабілітація гідроелектростанцій" (реабілітація 46 гідроагрегатів на дев'яти ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів, модернізація системи управління, захисту та контролю).

- Компонент Б "Безпека гребель" (встановлення 4 автоматизованих систем контролю за безпекою гідротехнічних споруд).

- Компонент В "Інституційний розвиток ВАТ "Укргідроенерго" (створення загальнокорпоративної системи управлінської інформації, надання технічної допомоги для покращення експлуатаційної спроможності).

- Компонент Г "Інституційний розвиток Мінпаливенерго" (надання консультаційних послуг в розробці та впровадженні плану заходів з приведення нормативної та технічної бази енергетичного ринку України у відповідність до вимог внутрішнього енергетичного ринку ЄС та програми пріоритетних інвестицій в інфраструктуру енергетики).

- Компонент Д "Впровадження концепції Оптового ринку електроенергії" (надання НКРЕ технічної допомоги у впровадженні нової концепції Оптового ринку електроенергії на основі Плану заходів, затвердженого Урядом 15 червня 2004 р.).

Використання коштів по зазначеній програмі в 2006 році очікується в сумі 33048,2 тис. дол. США, що з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США становить 166 893,6 тис. грн.

Частина коштів по проекту "Інституційний розвиток Мінпаливенерго" буде використана на інституційний розвиток Міністерства палива та енергетики України. В межах впровадження проекту планується розробка та впровадження плану заходів з приведення нормативної та технічної бази енергетичного ринку України у відповідність до вимог внутрішнього енергетичного ринку ЄС та програми пріоритетних інвестицій в інфраструктуру енергетики.

Використання коштів по зазначеній програмі в 2006 році очікується в сумі 339,6 тис. дол. США, що з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США становить 1 715,0 тис. грн.

 

Міністерство економіки України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства економіки України передбачено в сумі 137879,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 112276,8 тис. грн., по спеціальному - 25603 тис. грн.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 49564,9 тис. грн., що більше проти 2005 року на 9258,3 тис. грн., або 23 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 5946,5 тис. грн., або 23,7 відсотка.

Капітальні видатки передбачені у сумі 1197 тис. грн. на придбання меблів та комп'ютерної техніки.

За бюджетною програмою "Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства" видатки загального фонду проекту бюджету складають 3707,7 тис. грн., що більше проти 2005 року на 1167,5 тис. грн., або 46 відсотків. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 553 тис. грн., або 36,2 відсотка.

Капітальні видатки передбачені у сумі 497 тис. грн. на створення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

За бюджетною програмою "Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України" передбачені видатки загального фонду проекту бюджету на забезпечення діяльності новоствореного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.05 № 666 Українського центру сприяння іноземному інвестуванню в сумі 5000,0 тис. грн., в тому числі на оплату праці - 1015,6 тис. гривень.

Капітальні видатки передбачені у сумі 1365,8 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування робочих місць працівників новоствореної установи.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за цінами" видатки загального фонду проекту бюджету складають 27579,2 тис. грн., що більше проти 2005 року на 6389,4 тис. грн., або 30,2 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 4586,7 тис. грн., або 36,2 відсотка.

Капітальні видатки передбачені у сумі 890,7 тис. грн. на придбання комп'ютерів та оргтехніки, капітальний ремонт інспекцій у 5 областях, легалізацію програмного забезпечення.

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями. Бюджетну програму включено до Державного бюджету відповідно до Указів Президента України від 05.02.2001 № 797 "Про додаткові заходи щодо вступу України до СОТ", від 05.09.2002 № 104 "Про програму заходів щодо завершення вступу України до СОТ", від 15.06.2005 № 951 "Про рішення Ради національної безпеки України від 20 травня 2005 року "Про заходи щодо забезпечення вступу України до СОТ", від 24.02.1998 №148 "Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)", розпорядженням Президента України від 27.06.1999 № 151 "Про перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу", постановами Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №943 "Про затвердження Положення по українську частину спільної міжурядової комісії з співробітництва" із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1898, від 29.04.2004 № 587 "Деякі питання розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів", рішень Державної ради з питань євроатлантичної інтеграції України від 06.02.2003 №2 "Про схвалення Плану дій Україна - НАТО", від 19.05.2003 №3 "Про подальші заходи у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції".

Головною метою зазначеної програми є забезпечення чіткої і послідовної зовнішньоекономічної політики України щодо активної участі у подальшому формуванні загальноєвропейської економічної системи безпеки для врахування інтересів та потреб нашої держави та інтегрування у світовий простір, поглибленню співпраці з іншими державами та виконання завдань, поставлених Урядом України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 "Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям".

Видатки за цією бюджетною програмою планується спрямувати на проведення Спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва та їх робочих органів (підкомісій, робочих груп, секретаріатів тощо), забезпечення співробітництва Україна-НАТО, дво - та багатосторонніх переговорів з країнами-членами Робочої групи СОТ, консультацій з Секретаріатом СОТ з розгляду заявки України про вступ до СОТ, засідань Робочої групи (м. Женева, Швейцарія), конференцій СОТ, засідань в рамках ГУАМ, забезпечення проведення заходів з питань транскордонного співробітництва, міжнародних економічних форумів, семінарів, презентацій економіки України і співробітництва Україна - ЄС

За зазначеною бюджетною програмою асигнування на 2004 рік становили 4775,3 тис. грн., фактично використано 4003,2 що становить 83,8%.

У 2004 році перерозподіл за зазначеною програмою не здійснювався.

Кошти бюджетної програми фактично використовувалися на виконання напрямків, визначених бюджетним паспортом програми, зокрема:

- забезпечення проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва та їх робочих органів (підкомісій, робочих груп, секретаріатів) з понад більше ніж 60-ма країнами світу;

- забезпечення діяльності Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, підкомітетів та робочих груп з питань співробітництва по галузям економіки;

- забезпечення співробітництва Україна-НАТО та проведення засідань спільних робочих груп Україна-НАТО;

- проведення засідань з питань співробітництва в рамках ГУУАМ

- фінансове забезпечення проведення конференції "Україна Східний двигун ЄС".

За І півріччя 2005 року головний розпорядник використав 1741,1 тис. грн. при річному плані 3983,1 тис. грн., що становить 43,7% до річного розпису, 70,6 % до плану І півріччя.

Відповідно до проекту видатків Державного бюджету України на 2006 рік на зазначену програму передбачається спрямувати 4380,1 тис. грн. (2005 рік - 3983,1 тис. гривень.

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках. Бюджетну програму включено до Державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 448-р "Про додаткові заходи щодо захисту інтересів національних товаровиробників на зовнішньому та внутрішньому ринку".

Головною метою зазначеної програми є забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та ярмарках за кордоном.

Видатки за цією бюджетною програмою планується спрямувати на проведення універсальної виставки досягнень України (м. Лас Вегас, США), оформлення інформаційного стенду України на Економічному форумі під час проведення щорічного самміту глав урядів країн-учасниць ЦЄІ (м. Кишинів, Молдова), забезпечення участі українських підприємств у 75-му Міжнародному Ізмірському ярмарку.

За зазначеною бюджетною програмою асигнування на 2004 рік становили 800,0 тис. грн., фактично використано 716,2 що становить 89,5%.

У 2004 році перерозподіл за зазначеною програмою не здійснювався.

Кошти бюджетної програми фактично використовувалися на виконання напрямків, визначених бюджетним паспортом програми, зокрема:

- підготовку, організацію та участь у міжнародних форумах, конференціях;

- організацію національних стендів України на міжнародних виставках, форумах.

За І півріччя 2005 року головний розпорядник використав 1800,0 тис. грн. при річному плані 2400,0 тис. грн., що становить 75,0% до річного розпису, 100,0 % до плану І півріччя.

Відповідно до проекту видатків Державного бюджету України на 2006 рік на зазначену програму передбачається спрямувати 2400,0 тис. грн. (2005 рік - 2400,0тис. грн.).

Збереження видатків за бюджетною програмою у порівнянні з 2005 роком пояснюється тим, що передбачається участь України у більшій кількості заходів, пов'язаних з просуванням товарів українських товаровиробників та міжнародні ринки збуту продукції, в тому числі участь у проведенні виставки в США доручення Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 №436-ск/23 за підсумками поїздки Президента України до США у квітні 2005 р. щодо організації Мінекономіки універсальної виставки досягнень України в одному з найбільших виставкових центрів США у м. Лас Вегас, штат Невада, при завершенні фінансового забезпечення Міжнародної виставки "Екс по-2005", Аічі, Японія.

Забезпечення діяльності Організаційної групи ЄЕП. Бюджетну програму включено до Державного бюджету відповідно до Указу Президента України від 15.06.2005 № 952 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року "Про формування Єдиного економічного простору", Угоди про формування Єдиного економічного простору Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації та України від 19.09.2003, Закону України про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору від 20.04.2004 №1683-ІV, Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 № 115.

Головною метою формування Єдиного економічного простору для України є інтеграція України у регіональний економічний простір шляхом розвитку багатостороннього співробітництва з державами-учасницями ЄЕП, створення регіональної зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень, вирішення актуальних питань багатостороннього торговельно-економічного співробітництва у рамках ЄЕП у 2006 році.

Видатки за цією бюджетною програмою планується спрямувати на частковий внесок України на утримання Орггрупи ЄЕП.

Згідно з досягнутими домовленостями стосовно створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) Угода про формування Єдиного економічного простору була підписана 19 вересня 2003 року у м. Ялті главами держав Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації і України. Зазначена Угода ратифікована Україною 20 квітня 2004 року (Закон України про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору від 20.04.2004 № 1683-ІV).

Крім того, відповідно до Заяви Президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації та України від 19.09.2003 з метою реалізації завдань, що визначені підписаною Угодою про формування ЄЕП, подовжено мандат Групи високого рівня з наданням відповідних повноважень.

У 2004 році цієї бюджетної програми не було, фінансування здійснювалося за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України у сумі 2100 тис. грн.

За І півріччя 2005 року головний розпорядник використав 60, тис. грн. при річному плані 702 тис. грн., що становить 8,5 % до річного розпису та 50,0 % до плану І півріччя.

Відповідно до проекту видатків Державного бюджету України на 2006 рік на зазначену програму передбачається спрямувати 702,0 тис. грн. (2005 рік - 702,0тис. грн.), при запиті головного розпорядника коштів 702 тис. грн., що становить 100%.

Для реалізації бюджетної програми "Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 2163,4 тис. грн., що еквівалентно 495,0 тис. швейцарських франків.

Потреба у коштах визначена з урахуванням необхідності виконання зобов'язань, взятих Україною у рамках переговорного процесу з вступу до СОТ, зокрема необхідності сплати внеску до Робочого фонду в сумі 45 тис. шв. франків та сплати внеску України в обсязі 450,0 тис.шв.франків до бюджету СОТ, як члена Світової організації торгівлі (у разі набуття членства України в цій міжнародній організації).

У 2004-2005 роках Україною перед Світовою організацією торгівлі своєчасно та в повному обсязі забезпечено сплату внеску до бюджету ГАТТ/СОТ (у якості спостерігача), що сприяє взаємній активній співпраці у рамках набуття Україною членства в СОТ.

Видатки загального фонду на науку Міністерству економіки проектом Державного бюджету України на 2006 рік передбачені в сумі 5021,0 тис. грн., що складає 116,7 відсотка планових видатків 2005 року.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі" видатки передбачені в сумі 2210,7 тис. грн., тобто більше проти 2005 року на 236,3 тис. грн., або 11,9 відсотка.

В рамках програми у 2006 році 9 госпрозрахунковими установами передбачається виконання 33 розробок, що на 11 розробок більше ніж у поточному році. Середні витрати на виконання однієї розробки складуть 60,9 тис. грн., що на 7 тис. грн. (13 відсотків) перевищує показник, затверджений на 2005 рік. Планується впровадження у практичну діяльність результатів 33 розробок, тобто 100 відсотків їх загальної кількості..

За бюджетною програмою "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування" видатки передбачені у сумі 403,2 тис. грн.., що складає 77,7 відсотків рівня 2005 року, або менше на 115,6 тис. гривень. Зазначене пов’язане із завершенням терміну виконання двох державних науково-технічних програм.

За рахунок вказаних коштів у 2006 році передбачається виконати 3 ДНТП. Середні витрати на виконання однієї держаної цільової програми становитимуть 123,3 тис. грн., що на 19,5 тис. грн.., або на 15,8 відсотка перевищує показники 2005 року. У 2006 році передбачається стовідсоткове впровадження результатів зазначених програм.

За бюджетною програмою "Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі" видатки передбачені у сумі 2189,6 тис. грн., або 136,1 відсотка видатків 2005 року.

У 2006 році 5 бюджетними та 14 госпрозрахунковими установами передбачається виконати 28 НДР. Середні витрати на виконання однієї розробки становитимуть 71,7 тис. грн., що на 25,1 тис. грн.., або на 35 відсотка перевищує показники 2005 року. У 2006 році передбачається стовідсоткове впровадження результатів розробок.

Середня чисельність аспірантів залишається на рівні 2005 року і становитиме 58 осіб, з них з відривом від виробництва - 23 особи. Прийом в аспірантуру складе 15 осіб, випуск 11. Середня чисельність докторантів теж залишиться на рівні 2005 року і становитиме 6 осіб.

За бюджетною програмою "Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем" видатки передбачені у сумі 75,8 тис. грн., що на 6,3 тис. грн., або на 9 відсотків перевищує показники 2005 року.

У 2005 році передбачається провести один семінар. Установа, що буде його проводити, буде визначена за результатами тендеру.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами" видатки передбачені у сумі 141,7 тис. грн., що на 11,7 тис. грн., або на 9 відсотків перевищує показника 2005 року.

У 2006 році двома госпрозрахунковими установами за рахунок вказаних коштів передбачається виконати 2 НДР. Середні витрати на виконання однієї розробки становитимуть 65 тис. грн., тобто на рівні показника 2005 року. У 2006 році передбачається стовідсоткове впровадження результатів розробок.

Обсяги видатків на освіту складають 14058,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 10191,3 тис. грн., спеціального фонду - 3867 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Видатки на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки на 2006 рік передбачені в обсязі 9863,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 5996,7 тис. грн., спеціального фонду - 3867,0 тис. грн., у порівнянні з 2005 роком видатки збільшилися на 11,4 відсотка.

У 2006 році надання вищої та післядипломної освіти буде здійснюватися у 2 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 1284 особи, у тому числі по загальному фонду - 736 осіб, з них денної форми навчання - 643 особи, по спеціальному фонду - 448 осіб, з них денної форми навчання - 334 особи.

Видатки загального фонду державного бюджету на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2006 рік передбачені в обсязі 4194,6 тис. грн., що більше обсягів поточного року на 9,0 відсотків. У 2006 році здійснять перепідготовку 1283 осіб.

Проект "Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет" знаходиться на стадії реалізації. Вартість проекту - 6,0 млн. дол. США, в тому числі позика Світового банку - 5,0 млн. дол. США.

Мета проекту: підвищення ефективності процесу прийняття рішень в сфері державних закупівель та документообігу; прискорення розвитку приватного сектора та зміцнення громадянського суспільства в країні шляхом впровадження інноваційних моделей інформаційних та комунікаційних технологій.

Угода про позику (Проект "Україна - розвиток через Інтернет") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписана 01.10.2003 року, ратифікована 01.07.04 року (Закон України № 1979-IV), набула чинності 26 липня 2004 року.

Передбачається, що Проект буде завершено до 31 грудня 2006 року.

Для виконання запланованих по проекту заходів у 2006 році, Міністерство економіки планує використати залишок коштів по проекту в повному обсязі тобто 3 998,4 тис. дол. США, що з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США становить 20 191,7 тис. грн. (спеціальний фонд). Співфінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на 2006 рік заплановано сумі 1 000 тис. гривень.

"Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування" Вартість проекту - 38 млн. доларів США, в тому числі позика Світового банку - 32 млн. доларів США.

Метою проекту є створення сталої системи державної статистики, яка сприятиме запровадженню ефективних методів збору, обробки та розповсюдження точної, своєчасної, узгодженої та достовірної статистичної інформації стосовно соціально-економічного розвитку України, яка необхідна уряду, бізнесовим структурам та суспільству для прийняття обґрунтованих рішень.

Угода про позику (Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписана 15.07.2004 року, ратифікована 18.05.05 року (Закон №2568-IV).

Передбачається, що Проект буде завершено до 30 червня 2009 року.

Відповідно до умов вище означеної Угоди, частину проекту "Зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування в Міністерстві економіки України" виконує Міністерство економіки.

На виконання запланованих по проекту заходів у 2006 році, Міністерство економіки планує використати кошти позики в сумі 305,8 тис. дол. США, що з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США становить 1 544,3 тис. грн. (спеціальний фонд). Співфінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на 2006 рік планується в сумі 289,4 тис. грн.

 

Міністерство вугільної промисловості України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства вугільної промисловості України передбачено в сумі 3456417,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1998563,7 тис. грн., по спеціальному - 1457853,8 тис. грн.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості" видатки загального фонду проекту бюджету складають 8694,7 тис. грн., з них видатки на оплату праці  5834,0 тис. гривень.

Бюджетна програма "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості"

На виконання цієї програми у 2006 році пропонується передбачити 837 444,1 тис. грн., що на 40 000 тис. грн. більше ніж у 2005 році. Вказані кошти будуть спрямовані на фінансування робіт з підготовки 15 гірничих підприємств до ліквідації, та на продовження робіт з ліквідації 113 гірничих підприємств.

У 2005 році передбачається завершити ліквідаційні роботи на 5-ти шахтах, передбачений обсяг видатків на 2006 рік, дозволить завершити, ще на 6-ти шахтах ліквідаційні роботи та забезпечити соціальні виплати для працівників підприємств , що ліквідуються.

Бюджетна програма "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах".

На виконання цієї програми у 2006 році пропонується передбачити 185 659,1 тис. грн., що відповідає рівню 2005 року.

Вказані видатки спрямовуються на забезпечення боєздатності загонів Державної воєнізованої гірничорятувальної служби в тому числі на оновлення матеріально-технічної бази та придбання спеціальної гірничорятувальної техніки і сучасного обладнання для оснащення ними вищенаведених загонів.

Враховуючи, що у 2006 році не буде потреби в закупівлі 132 оперативних автобусів для перевезення гірничорятувальних загонів (у 2005 році на ці потреби буде спрямовано 32 285,4 тис. гривень) кошти у розмірі 32 285,4 тис. грн.. планується спрямувати на збільшення видатків з утримання особистого складу загонів, у зв'язку із збільшенням мінімального розміру заробітної плати.

Бюджетна програма "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик".

На виконання зазначеної програми у 2006 році планується передбачити 799 956 тис. гривень, що на 195 852 тис. гривень менше ніж у 2005 році. Таке зменшення пов'язано з тим, що у 2005 році частина коштів цієї бюджетної програми спрямовувалися на погашення заборгованості минулих років з виплати заробітної плати. У 2006 році такі виплати не планується здійснювати.

Кошти цієї програми спрямовуються на часткове покриття витрат із собівартості продукції вугледобувних підприємств, які повинні за рахунок внутрішніх резервів забезпечити повне покриття витрат із собівартості з урахуванням наданих бюджетних коштів, шляхом збільшення ціни на вугільну, а також запровадження дієвих заходів щодо некерованого росту собівартості цієї продукції.

Бюджетна програма "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту(бурого вугілля) і торфу".

На виконання цієї програми у 2006 році пропонується передбачити 1400018тис. грн., що практично відповідає рівню 2005 року ( 1397168,7 тис. грн.).

Крім того, видатки у розмірі 100 000 тис. грн. по новій бюджетній програмі "Здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу", дозволить додатково залучити на будівництво та техпереоснащення підприємств вугільної галузі додаткові кредитні ресурси до 900,0 млн. грн.

Тобто, всього по вказаних двох бюджетних програмах може буде залучено коштів на здійснення будівництва та техпереоснащення вугледобувних підприємств у сумі понад 2 300 018 тис. грн., що задовольнить потребу галузі в бюджетних коштах на зазначені цілі.

У 2006 році планується спрямувати ці кошти на будівництво 65 об'єктів вугільної галузі, які мають високу будівельну готовність, оснащення 45 лав, введення в дію 29 виробничих об’єктів з завершеним технологічним призначенням та на забезпечення закупівлі прохідницького та транспортного обладнання для вугледобувних підприємств.

Бюджетна програма "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів".

На виконання цієї програми у 2006 році пропонується передбачити 65 505 тис. грн., що дорівнює показнику 2005 року.

Кошти вказаної програми виділяються на проведення заходів з підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах.

У 2006 році планується спрямувати вказані кошти на 37 підприємств для закупівлі засобів індивідуального та колективного захисту в обсязі 30 тис. штук, на дегазацію 10 пластів та на спорудження 2-х підземних установок кондиціонування повітря.

Бюджетна програма "Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств".

На виконання цієї програми у 2006 році пропонується передбачити 50 000 тис. грн., що на 39 000 тис. грн. більше ніж у 2005 році.

Вказані видатки спрямовується вугледобувним підприємствам для здійснення заходів по передачі об'єктів соціальної інфраструктури.

Зараз за даними Мінпаливенерго на балансі підприємств вугільної галузі знаходиться 328 об'єктів соціальної сфери, для капітального ремонту яких необхідно 225 600 тис. грн.

У 2006 році для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств з проведення капітального ремонту по об'єктах соціальної сфери , які планується передати до комунальної власності планується спрямувати 50 000 тис. гривень.

Зазначене дасть можливість забезпечити передати у комунальну власність практично всі житлові будинки та гуртожитки , які знаходяться на балансі вугледобувних підприємств.

Міністерству вугільної промисловості України у проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки загального фонду на науку передбачені у сумі 8991,8 тис. грн.

Видатки проекту державного бюджету на 2006 рік за бюджетною програмою "Розробки найважливіших новітніх технологій у вугільній галузі" передбачені у сумі 544,7 тис. грн.

На виконання бюджетної програми "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм розвитку вугільної промисловості" передбачено 5242,1 тис. грн.

Для здійснення прикладних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу у 2006 році передбачені видатки загального фонду у сумі 1281,8 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетної програми "Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки об’єктів вугільної промисловості" у 2006 році передбачені у сумі 1923,2 тис. гривень.

 

Міністерство закордонних справ України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства закордонних справ України передбачено в сумі 712773,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 696857,3 тис. грн., по спеціальному - 15915,8 тис. грн.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" видатки загального фонду проекту бюджету складають 34419,4 тис. грн., що більше проти 2005 року на 5734,9 тис. грн., або 20 відсотків. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 6100,2 тис. грн., або 42,1 відсотка.

Капітальні видатки передбачені в сумі 875 тис. грн. на ремонт покрівлі даху адмінбудинку, реконструкцію фасаду та придбання антивірусних комп’ютерних програм.

Для реалізації бюджетної програми "Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 98060,0 тис. грн., що становить 93,9 відсотка бюджетних призначень на 2005 рік та 127,3 відсотка фактичних видатків 2004 року.

Визначений на 2006 рік обсяг видатків за цією бюджетною програмою дасть можливість сплатити необхідний внесок до бюджету ООН з метою забезпечення права голосу в ГА ООН (7,6 млн.дол.США), сплатити транші та щорічні внески відповідно до угод про реструктуризацію заборгованості перед ЮНІДО, ВООЗ, МОП (3,9млн.дол.США), погасити заборгованість із сплати внесків за 2005 рік та сплатити щорічні членські внески на 2006 рік на необхідному рівні до інших міжнародних організацій (7,4 млн.дол.США). Разом - 18,9 млн.дол.США.

Станом на 01.07.2005 р. на здійснення видатків за цією бюджетною програмою із загального фонду державного бюджету було виділено 50120, тис. грн., що становить 48 відсотків планових призначень на поточний рік.

Для реалізації бюджетної програми "Функціонування закордонних дипломатичних установ України" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 460.032,4 тис. грн., що становить 117,6 відсотків бюджетних призначень на 2005 рік та 128,6 відсотка фактичних видатків 2004 року.

За рахунок виділених асигнувань за цією бюджетною програмою у 2004 році забезпечено функціонування 118 закордонних дипломатичних установ України в межах граничної чисельності 1462 штатні одиниці (в минулому році започатковано діяльність 4 нових установ: Посольства України в Анголі, Генеральних консульств в Бресті (Республіка Білорусь), в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), у Владивостоці (Росія)).

На сьогоднішній день у 80 країнах світу діє 118 закордонних дипломатичних установ України (80 посольств, 1 відділення при посольстві, 28 генеральних консульств, 6 постійних представництв, 2 консульські агенції, 1 місія).

У складі спеціального фонду проекту державного бюджету на 2006 рік передбачені видатки у сумі 15399,8 тис. гривень, що становить 3,2 відсотка загального обсягу видатків на виконання цієї бюджетної програми: кошти у сумі 4335,0 тис. грн., які планується отримати у 2006 році підприємством комплексного обслуговування Посольства України в Російській Федерації, будуть зараховані до надходжень спеціального фонду державного бюджету (код доходів 25010200 "Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності") і спрямовані на утримання цього підприємства згідно з Положенням про підприємство комплексного обслуговування Посольства України в Російській Федерації; у 2006 році прогнозується спрямувати 11064,8 тис. грн. (10 відсотків коштів в іноземній валюті, що будуть отримані за вчинення консульських дій за межами України і зараховані до надходжень спеціального фонду державного бюджету (код доходів 15030000) на виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України (у тому числі, на надання матеріальної допомоги громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном; на оформлення і оплату послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; на оплату відповідних послуг і судових витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за кордоном). Зазначене врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N381 "Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України".

Для реалізації бюджетної програми "Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України" передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 33450,0 тис. грн., що становить 199,0 відсотків планових призначень 2005 року та 124,0 відсотка фактичних видатків 2004 року.

Кошти за цією бюджетною програмою планується у 2006 році спрямувати на будівництво комплексу Посольства України в Грузії та службово-житлового комплексу для Посольства України в Російській Федерації.

Розміщення дипломатичних установ України за кордоном у будинках, що є власністю України (а не в орендованих), сприяє ефективному та раціональному використанню бюджетних ресурсів, дозволяє створити необхідні умови для повноцінної діяльності згаданих установ (провести спеціальні роботи з безпеки приміщень, їх інженерно-технічного захисту, комп'ютеризації та встановлення сучасного зв'язку) і має політичні переваги, оскільки такі дії України сприймаються країнами перебування дипломатичних установ як свідчення готовності до поглиблення двосторонніх відносин, до інтенсифікації процесів налагодження тісних зв'язків в різних сферах суспільного життя (політичній, економічній, культурній, соціальній тощо).

За рахунок коштів, що передбачалися за цією бюджетною програмою у 2004 році, придбано у власність України за кордоном чотири об'єкти нерухомого майна /приміщення для розміщення Посольства України і резиденції Посла в Лівії (м. Тріполі) та консульських відділів Посольств України у Французький Республіці (м. Париж) та Італійській Республіці (м. Рим).

У власності України за кордоном знаходиться 57 об'єктів нерухомості (адміністративних - 40, резиденцій - 5, житлових - 12).

У 2005 році за цією бюджетною програмою передбачені кошти на проведення допроектних робіт та проектування службово-житлового комплексу для Посольства України в Російській Федерації та на здійснення витрат, пов'язаних з будівництвом комплексу Посольства України в Грузії, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 р. № 27-р.

З метою виконання бюджетної програми "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України" у проекті держбюджету на 2006 рік передбачені кошти загального фонду державного бюджету у сумі 7000,0 тис. грн. (у тому числі, на здійснення заходів, пов'язаних з виконанням Програми інтеграції України до Європейського Союзу, передбачено 800,0 тис. грн.), що становить 128,1 відсотка бюджетних призначень на 2005 рік та 104,6 відсотка фактичних видатків 2004 року.

Обсяг коштів на 2006 рік визначено виходячи з фактичних видатків 2004 року (6694,5 тис. грн.), а також пропозицій МЗС України щодо збільшення у порівнянні з минулим роком витрат на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу (з 496,3 тис. гривень до 800,0 тис. гривень). За умови дотримання вимог щодо мінімізації витрат на відрядження шляхом здешевлення витрат на проїзд, наймання житлового приміщення та інших витрат, пов'язаних з відрядженнями за кордон, буде належним чином забезпечені, зокрема візити Міністра закордонних справ до іноземних держав, підготовка і організація візитів представників Уряду України до іноземних держав, інших поїздок за кордон керівних осіб держави та працівників органів державної влади. Крім цього, цей обсяг коштів дозволить забезпечити виконання завдань державної цільової Програми інтеграції України до Європейського Союзу.

У 2004 році на здійснення 1316 візитів, в яких взяли участь 382 особи, було використано МЗС України 6694,5 тис. гривень. У 2005 році на реалізацію МЗС України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організацію і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України в межах бюджетних призначень прийняті поточні зобов'язання на суму 5464,7 тис. грн. для здійснення 900 візитів, в яких візьме участь 260 осіб.

Станом на 01.07.2005 р. на здійснення видатків за цією бюджетною програмою із загального фонду державного бюджету було виділено 2862,0 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми "Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій" передбачено коштів загального фонду у сумі 17041,7 тис. грн., що становить 83,4 відсотка планових призначень 2005 року і фактичних видатків 2004 року.

Бюджетні призначення 2006 року планується спрямувати: 120,0 тис. грн. на випуск журналу "Політика і час" та 16921,7 тис. грн. - на забезпечення виконання Міністерством закордонних справ України заходів з реалізації Державної програми забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1609 (зокрема, ці кошти у першу чергу будуть спрямовані на пропагування за кордоном зовнішньої і внутрішньої політики України, інвестиційного та економічного потенціалу нашої країни, демократичних перетворень в українському суспільстві, зміцнення позитивної інформаційної присутності України у світовому медіа-просторі).

Для реалізації бюджетної програми "Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН" передбачені кошти загального фонду у сумі 5100,0 тис. грн., що дозволить у 2006 році продовжити здійснення захисту інтересів України під час розгляду справи про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон між Україною та Румунією у Чорному морі у Міжнародному Суді ООН.

 

Внески до установ і організацій СНД. Бюджетну програму включено до Державного бюджету відповідно до Положення про загальний бюджет СНД, затверджений КМУ 30.05.2001р.

Кошти зазначеної програми спрямовуються на частковий внесок України до Єдиного бюджету органів СНД. Внесок планується направити на утримання 4 із 7 органів Співдружності в фінансуванні яких приймає участь Україна, а саме: Виконавчого комітету, Міждержавного статистичного комітету, Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць СНД, Антитерористичного центру СНД та на проведення засідань Ради Глав Держав, Ради Глав Урядів, Ради Міністрів закордонних справ, Економічної ради СНД.

За зазначеною бюджетною програмою асигнування на 2004 рік становили 6920,4 тис. грн., фактично використано 6914,3, що становить 99,2%.

У 2004 році перерозподіл за зазначеною програмою не здійснювався.

Кошти бюджетної програми фактично використовувалися на виконання напрямків, визначених бюджетним паспортом програми, а саме сплату внесків до Єдиного бюджету органів СНД.

За І півріччя 2005 року головний розпорядник використав 1551,0 тис. грн. при річному плані 6144,8 тис. грн., що становить 25,2% до річного розпису та 72,1 % до плану І півріччя.

Відповідно до проекту видатків Державного бюджету України на 2006 рік на зазначену програму передбачається спрямувати 5823,7 тис. грн. (2005 рік -6144,8 тис. грн.), при запиті головного розпорядника коштів - 5823,7 тис. грн., що становить 100%.

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами

Бюджетну програму включено до Державного бюджету відповідно до:

- Указу Президента України від 14.09.2000р. №1072/200 "Про Програму інтеграції України до Європейського союзу";

- Доручень Кабінету Міністрів України до програм перебування в Україні офіційних іноземних делегацій.

Основною метою виконання програми є забезпечення належної організації проведення офіційних заходів по перебуванню іноземних делегацій в Україні. Міністерство закордонних справ України у 2006 році планує провести понад 86 офіційних прийомів делегацій різного рівня Крім того, за рахунок цієї програми планується здійснити часткове фінансування Програми інтеграції України до Європейського Союзу та Державної програми співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО). Зокрема, це такі заходи, як налагодження взаємодії у просуванні пріоритетних зовнішньополітичних завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України із заінтересованими країнами-членами ЄС і НАТО та країнами-кандидатами на вступ до ЄС і НАТО, організація під патронатом МЗС програм міждержавного обміну для службовців країн-членів ЄС та НАТО, а також Європейської комісії та Міжнародного секретаріату Ради міністрів ЄС, активізація співробітництва та взаємодії у досягненні зовнішньополітичних завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

За зазначеною бюджетною програмою асигнування на 2004 рік становили 5800 тис. грн. з урахуванням змін 4407,9 тис. грн., фактично використано 1335,0 що становить 30,2%.

У 2004 році було здійснено перерозподіл за зазначеною програмою у межах одного головного розпорядника коштів - було передано 1000,0 тис. грн. на бюджетну програму „Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України”.

Кошти бюджетної програми фактично використовувалися на виконання напрямків, визначених бюджетним паспортом програми, зокрема на забезпечення належної організації проведення заходів по перебуванню іноземних делегацій в Україні.

У 2004 році профінансовано витрат, пов'язаних з організацією 29 офіційних та робочих візитів на підставі розпоряджень КМУ у сумі 1335,0 тис. грн. Невикористання у повному обсязі передбачених на згадану мету коштів пояснюється тим, що у зв'язку з політичними обставинами, що склалися в Україні частина заплановані візитів в Україну офіційних делегацій закордонних країн була перенесена на більш пізній термін.

За І півріччя 2005 року головний розпорядник використав 1678,3 тис. грн. при річному плані 5335,1 тис. грн., що становить 31,5% до річного розпису, 72,1% до плану І півріччя.

Відповідно до проекту видатків Державного бюджету України на 2006 рік на зазначену програму передбачається спрямувати 4500,0 тис. грн. (2005 рік - 5335,1.

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ.

Бюджетну програму включено до Державного бюджету відповідно до п. 4 статті І Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Радою Європи щодо створення в Україні Бюро інформації Ради Європи, дорученням КМУ від 26.07.2002 №8553/96, Законом України "Про ратифікацію Тимчасового положення про Інформаційний офіс ГУУАМ у Києві" від 15.05.2003р..

Напрямками діяльності:

Бюро інформації Ради Європи є розповсюдження в Україні інформації про Раду Європи, її діяльність і стандарти шляхом, зокрема: допомоги окремим особам і громадським організаціями встановленні зв'язків з Радою Європи та отриманні інформації про її діяльність; участі в реалізації програми співробітництва України з Радою Європи та інших відповідних проектів Ради Європи в Україні; перекладу українською мовою, опублікування та розповсюдження текстів міжнародно-правових та інших відповідних документів Ради Європи, що становить особливий інтерес; допомоги в реалізації в Україні інформаційних стратегій Ради Європи, особливо для професійних кіл; матеріально-технічного забезпечення та інформаційної підтримки візитів і зустрічей представників Ради Європи, що відбуваються в Україні; участі від імені Секретаріату Ради Європи у заходах, які відбуваються в Україні.

Інформаційного офісу ГУУАМ є інформаційне сприяння національним координаторам ГУУАМ, державним та недержавним структурам держав-учасниць ГУУАМ у реалізації співробітництва у політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах.

За зазначеною бюджетною програмою асигнування на 2004 рік становили 412,8 тис. грн., фактично використано 110,0 тис. грн. що становить 26,6%.

У 2004 році перерозподіл за зазначеною програмою не здійснювався.

Кошти бюджетної програми фактично використовувалися на виконання напрямків, визначених бюджетним паспортом програми, зокрема на виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування Бюро інформації Ради Європи.

Згідно з розписом асигнувань державного бюджету на 2004 рік видатки на утримання Бюро інформації Ради Європи на 2004 рік становили 110,0 тис. грн., були використані у повному обсязі та спрямовані на оплату вартості оренди приміщення для розміщення Бюро. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Інформаційного офісу ГУУАМ у Києві були заплановані у 2004 році у сумі 302,8 тис. грн. Проте, вони так і не були здійснені у зв'язку з тим, що не вступило в силу Тимчасове Положення про Інформаційний офіс ГУУАМ в Києві (через не ратифікацію його Молдовою).

За І півріччя 2005 року головний розпорядник використав 96,5 тис. грн. при річному плані 379,7 тис. грн., що становить 25,4% до річного розпису та 100% до плану І півріччя.

Згідно з доведеним попередніми показниками видатків Державного бюджету України на 2006 рік на зазначену програму передбачається спрямувати 517,0 тис. грн. (2005 рік - 379,7), при запиті головного розпорядника коштів - 517,0 тис. грн., що становить 100 %.

Обсяги видатків на освіту складають 4116,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 3700,1 тис. грн., спеціального фонду - 416,0 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій слухачам, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Видатки на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин у 2006 році передбачені в обсязі 3767,7 тис. грн., що більше обсягів поточного року на 20,2 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 3351,7 тис. грн., спеціального фонду - 416,0 тис. гривень.

У 2006 році надання післядипломної освіти буде здійснюватися у одному навчальному закладі.

Середньорічна чисельність слухачів у 2006 році складатиме - 104 особи, у тому числі по загальному фонду - 78 осіб, з них денної форми навчання – 60 осіб, по спеціальному фонду - 26 осіб денної форми навчання.

Видатки загального фонду на підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців на 2006 рік передбачені в обсязі 348,4 тис. грн., що більше обсягів поточного року на 9,0 відсотків.

У 2006 році буде підвищено кваліфікацію 380 державним службовцям по загальному фонду.

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Державного комітету телебачення і радіомовлення України передбачено в сумі 475655,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 369442,1 тис. грн., по спеціальному - 106213,6 тис. грн.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" видатки загального фонду проекту бюджету складають 8691,6 тис. грн., що більше проти 2005 року на 4247 тис. грн. або 95,6 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 1439,2 тис. грн., або 55,7 відсотка.

Капітальні видатки передбачені у сумі 2000,0 тис. грн., на капітальний ремонт адмінприміщення, придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

За бюджетною програмою "Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі", видатки загального фонду проекту бюджету складають 2932,7 тис. грн., що більше проти 2005 року на 938,9 тис. грн. або 47,1 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 959,6 тис. грн., або 88,6 відсотка.

Видатки на науку Державному комітету телебачення і радіомовлення у проекті Державного бюджету України на 2006 рік передбачені у сумі 3085,9 тис. грн., з них по загальному фонду - 2225,9 тис. грн., спеціальному - 860,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2005 року на 345,2 тис. гривень., або на 18,4 відсотків.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації" видатки проекту державного бюджету на 2006 рік по загальному фонду передбачаються у сумі 196,1 тис. грн., що більше 2005 року на 16,2 тис. грн., або на 10 відсотків. У 2005 році планується збільшити кількість наукових тем.

На виконання бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" по загальному фонду передбачаються видатки у сумі 2029,8 тис. грн., що більше 2005 року на 329,0 тис. грн., або на 19,3 відсотків та більше у порівнянні із звітними даними 2004 року на 1094,8 тис. грн., або на 117 відсотка. У 2006 році планується збільшити розроблення стандартів з видавничої справи.

Державний комітет телебачення і радіомовлення у 2006 році планує надходження спеціальних коштів на загальну суму 860 тис. грн., що на 20 тис. грн. більше від запланованих коштів на 2005 рік.

У розрахунках до Державного бюджету України на 2006 рік видатки на підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті складають 2030,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1682,8 тис. грн., спеціального фонду - 348,1 тис. грн., що більше обсягів поточного року на 5,9 відсотків.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Середньорічна чисельність слухачів у 2006 році складатиме 128,3 особи, у тому числі по загальному фонду - 95,9 осіб, з них денної форми навчання - 44,4 особи, по спеціальному фонду - 32,4 особи.

Крім цього підвищення кваліфікації здійснять 771 особа, у тому числі по загальному фонду 731 особа, з них державних службовців - 30 осіб.

 

Міністерство культури і туризму України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства культури і туризму України передбачено в сумі 677325,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 588870,2 тис. грн., по спеціальному - 88455,5 тис. грн.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері культури і туризму" видатки загального фонду проекту бюджету складають 9518,3 тис. грн., що більше проти 2005 року на 1522,6 тис. грн., або 19 відсотків. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 1046,7 тис. грн., або 28,8 відсотка.

Капітальні видатки передбачені у сумі 2030 тис. грн. на капітальний ремонт адмінбудинку.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері національної культурної спадщини" передбачені видатки загального фонду проекту бюджету у обсязі 1568 тис. грн. на забезпечення діяльності новоствореного на базі Державної служби охорони культурної спадщини та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон урядового органу державного управління - Державної служби з питань національної культурної спадщини, в тому числі на оплату праці - 911,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка” видатки загального фонду проекту бюджету складають 260,8 тис. грн., що більше проти 2005 року на 36,8 тис. грн., або 16,4 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 26,1 тис. грн., або 19,7 відсотка.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.05 № 564 у складі Міністерства культури і туризму утворено Державну службу туризму і курортів як урядовий орган державного управління. У зв'язку з цим введено нову бюджетну програму "Керівництво та управління у сфері туризму та курортів" з видатками в сумі 2778,9 тис. грн., в тому числі на оплату праці - 1495,7тис. гривень.

Міністерству культури і мистецтв видатки на науку у проекті Державного бюджету України на 2006 рік за бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва" передбачені у сумі 3831,2 тис. грн., з них по загальному фонду - 3181,2 тис. грн., по спеціальному 650,0 тис. грн. Видатки загального фонду збільшено порівняно з показниками 2005 року на 660,9 тис. грн. або на 26,2 відсотка і у порівнянні зі звітними показниками 2004 року на 1419,1 тис. гривень. У 2006 році передбачається виконання 60 наукових розробок.

Міністерство культури і мистецтв у 2006 році планує надходження спеціальних коштів на загальну суму 650 тис. грн., що більше проти поточного року на 450 тис. гривень. Ці кошти формуються за рахунок виконання господарських договорів з замовниками, здачі приміщень в оренду, інших позабюджетних надходжень.

Обсяги видатків на освіту складають 223181,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 167909,9 тис. грн., спеціального фонду - 55271,3 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій учням та студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Видатки загального фонду на надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка на 2006 рік передбачені в обсязі 4338,3 тис. грн., що більше обсягів поточного року на 63,7 відсотка.

Середньорічна чисельність учнів денної форми навчання у 2006 році складатиме 484 особи.

Видатки на надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах на 2006 рік передбачені в обсязі 16370,4 тис. грн., що на 9,8 відсотка більше від поточного року, у тому числі видатки загального фонду складають 16023,9 тис. грн., спеціального фонду - 346,5 тис. гривень.

У 2006 році надання загальної та спеціальної музичної освіти буде здійснюватися у 5 загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах.

Середньорічна чисельність учнів у 2006 році складатиме 1995 осіб, в тому числ: по загальному фонду - 1899 осіб, з них денної форми навчання – 1899 осіб, по спеціальному фонду - 96 осіб.

Видатки на підготовку кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації на 2006 рік передбачені в обсязі 2518,7 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду складають 2298,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 220,0 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 225 осіб, у тому числі по загальному фонду - 191 з них денної форми навчання – 191 особа та по спеціальному фонду - 34 особи, з них денної форми навчання – 34 особи..

Видатки на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації на 2006 рік передбачені в обсязі 112847,4 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 14,8 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 93612,2 тис. грн., спеціального фонду - 19235,2 тис. гривень.

У 2005 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 9 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 11328 осіб, у тому числі по загальному фонду - 6727 особи, з них денної форми навчання - 5266 осіб, по спеціальному фонду - 4601 особу з них денної форми навчання - 2090 осіб.

Видатки на підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв на 2006 рік передбачені в обсязі 11575,7 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 23,4 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 2823,9 тис. грн., спеціального фонду - 8751,8 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році становитиме 58 осіб, у тому числі по загальному фонду - 44 особи, з них з відривом від виробництва - 30осіб, по спеціальному фонду - 14 осіб з відривом від виробництва.

За рахунок зазначених асигнувань буде підвищено кваліфікацію 300 осіб.

Видатки загального фонду на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва на 2006 рік передбачені в обсязі 445,4 тис. гривень.

Видатки на підготовку кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів на 2006 рік передбачені в обсязі 601,7 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 12,2 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 594,7 тис. грн., спеціального фонду - 7,0 тис. грн.

У 2006 році підготовка кадрів акторської майстерності буде здійснюватися у 3 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність слухачів у 2006 році складатиме по загальному фонду - 88 осіб.

Видатки на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв на 2006 рік передбачені в обсязі 74483,6 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 5,3 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 47772,8 тис. грн., спеціального фонду - 26710,8 тис. грн.

У 2006 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 3 навчальних закладах по загальному фонду та у 7 навчальних закладах по спеціальному фонду.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році становитиме 14045 осіб, у тому числі по загальному фонду - 8230 осіб, з них денної форми навчання - 5772 особи, по спеціальному фонду - 5815 осіб, з них денної форми навчання - 2585 осіб.

"Реконструкція та реставрація комплексу споруд Національного художнього музею України". Для виконання зазначеної програми на 2006 рік передбачені видатки спеціального фонду державного бюджету у сумі 20000 тис. гривень, що майже втричі більше рівня 2005 року (7020,5 тис. гривень).

Спрямування коштів на виконання зазначеної бюджетної програми дозволить привести у належний стан комплекс споруд Національного художнього музею України.

 

Державний комітет лісового господарства України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Державного комітету лісового господарства України передбачено в сумі 261879,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 246173,2 тис. грн., по спеціальному - 15705,9 тис. грн.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері лісового господарства" видатки загального фонду проекту бюджету складають 27068,8 тис. гривень, що більше проти 2005 року на 6349,0 тис. грн. або 30,6 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 4277,4 тис. грн., або 41,1 відсотка.

Капітальні видатки передбачені у сумі 854,7 тис. грн., на легалізацію комп'ютерних програм.

Ліси України за своїм народногосподарським призначенням і місцеположенням виконують переважно захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення. Поряд з цим, лісистість території України становить лише 15,6 відсотків (один з найменших показників у Європі).

Розуміючи значення лісів для нашої країни, у проекті загального фонду державного бюджету на 2006 рік передбачаються видатки на здійснення бюджетної програми "Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді" у розмірі 171662,3 тис. грн. Кошти державного бюджету передбачається спрямувати на охорону, захист та відновлення лісів, збільшення лісистості території до оптимальної, збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, підвищення стійкості лісових систем до негативних факторів середовища, раціональне і невиснажливе використання лісових ресурсів, здійснення комплексу біотехнічних та інших заходів спрямованих на охорону та відновлення мисливських тварин.

За рахунок цих коштів у 2006 році буде здійснено лісовпорядкування на загальній площі 7,3 млн. га, заходи з авіаційної охорони лісів на загальній площі 3,3 млн. га, проведено боротьбу з шкідниками та хворобами лісу на площі 0,2 млн. га, влаштовано протипожежні розриви і мінералізовані смуги довжиною 40,0 тис. км та проведено догляд за ними, а також буде здійснено заходи по веденню мисливського господарства на площі 6,5 млн. га.

Виконання вищевказаних робіт забезпечує збереження лісистості території країни на існуючому рівні (на одного жителя припадає 0,19 га вкритих лісом земель).

Спеціальний фонд по зазначеній програмі формується відповідно до статті 36 Закону України "Про мисливське господарство і полювання" та наказу Держкомлісгоспу України від 31.08.2000 року № 97 за рахунок видачі контрольних карток обліку добутої дичини, посвідчень мисливця та ліцензій на добування мисливських тварин і передбачається на 2006 рік у розмірі 5268,8 тис. грн., що майже у двічі більше ніж у 2005 році. Збільшення надходжень до спеціального фонду в основному планується за рахунок збільшення вартості ліценцзій в три рази, вартості контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил користування в 2 рази, збільшення видачі посвідчень мисливця та інших надходжень. Зазначені кошти використовуватимуться на охорону та відтворення державного мисливського фонду.

З метою запобігання ерозійним процесам, зменшення впливу засух, суховіїв, вітрової та водної ерозії ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища в 2006 році за бюджетною програмою "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг" передбачено 15100 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується створення захисних лісових насаджень та догляд за ними на площі 7300 тис. га, та створення полезахисних лісових смуг та догляд за ними на площі 700 тис. га.

Реалізація бюджетної програми "Збереження природно-заповідного фонду" спрямована на охорону, ефективне використання та збереження природно-заповідного фонду України, як національного надбання, відтворення його природних комплексів та об'єктів, забезпечення подальшого науково-обгрунтованого розвитку заповідної справи в Україні. На 2006 рік видатки загального фонду державного бюджету за вищевказаною бюджетною програмою заплановано в сумі 13174,9 тис. грн., що становить 121,7 відсотка від передбачених в державному бюджеті на 2005 рік.

За рахунок цих коштів у 2006 році буде забезпечено утримання 9 існуючих об'єктів природно-заповідного фонду (заповідників, природних національних парків та дендропарку), та 2 новостворених природних парків "Гомільшанські ліси" та "Галицького", що знаходяться в підпорядкуванні Держкомлісгоспу, загальною площею 207,9 тис. га, а також збереження 168 видів рослин і 170 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

Спеціальний фонд по зазначеній бюджетній програмі формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.03 № 827 "Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" за рахунок коштів від надання платних послуг бюджетними установами природно-заповідного фонду. Кошти спеціального фонду заплановані на 2006 рік в обсязі 3767,0 тис. грн. (122 відсотка від 2005 року) спрямовуватимуться на видатки, пов'язані з організацією надання послуг, та утримання установ природно-заповідного фонду.

Видатки на науку Державному комітету лісового господарства у проекті Державного бюджету України на 2006 рік передбачені у сумі 6234,6 тис. грн., з них по загальному фонду - 4634,6 тис. грн. і спеціальному - 1600,0 тис. грн. Видатки загального фонду збільшені проти 2005 року на 1883,0 тис. грн., або на 68,4 відсотка.

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві" по загальному фонду передбачаються у сумі 320,9 тис. грн., що більше 2005 року на 43,9 тис. грн., або на 15,8 відсотків. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2006 році залишаються на рівні 2005 року.

На виконання бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства" по загальному фонду передбачені видатки загального фонду у сумі 4152,3 тис. грн., що більше 2005 року на 1782,3 тис, або на 75,2 відсотка. У 2006 році кількість підготовлених інструкцій, настанов, рекомендацій та інших нормативних документів збільшиться на 71 відсоток.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства" у 2006 році передбачено видатки загального фонду у сумі 161,4 тис. грн., що більше 2005 року на 56,8 тис. грн., або на 54,3 відсотка. У 2006 році в рамках програми планується збільшити прийом та випуск аспірантів.

Державний комітет лісового господарства у 2006 році планує надходження спеціальних коштів на загальну суму 1600,0 тис. грн., що на 60 тис. грн. більше від запланованих коштів на 2005 рік. Ці кошти формуються за рахунок виконання господарських договорів з замовниками, інших позабюджетних надходжень.

Видатки на підготовку кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації на 2006 рік передбачені в обсязі 19547,7 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 16,3 відсотка, у тому числі видатки по загальному фонду - 14532,6 тис. грн., спеціальному фонду - 5015,1 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

У 2006 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 8 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 7589 осіб, у тому числі по загальному фонду - 3242 особи, з них денної форми навчання - 2773 особи, по спеціальному фонду - 4347 осіб, з них денної форми навчання - 2069 осіб.

 

Міністерство оборони України

 

У проекті державного бюджету України на 2006 рік видатки на утримання та розвиток Збройних Сил України передбачені в сумі 6669268,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 5681623,4 тис. грн., по спеціальному – 987644,6 тис. гривень.

Видатки загального фонду у 2006 році для Міноборони збільшено порівняно з поточним роком на суму 387164,3 тис. грн., або на 13,1 відсотка, для забезпечення підвищення розміру заробітної плати працівників та рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил.

            Видатки спеціального фонду збільшено порівняно із 2005 роком на 386050,6 тис. грн., з яких 319000,0 тис. грн. - за рахунок надходжень від продажу землі. За рахунок зазначених надходжень передбачається спрямувати 140000,0 тис. грн. – на підготовку та відновлення боєздатності озброєння та військової техніки Об’єднаних сил швидкого реагування, 179000,0 тис. грн. – на створення та закупівлю літака АН-70.

            Крім того, окремою статтею у Законі передбачено зараховувати до доходів загального фонду державного бюджету понадпланові надходження від реалізації надлишкового військового майна Збройних Сил України та від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях у обсязі 2000000,0 тис. грн. з наступним їх спрямовуванням на:

- модернізацію, розробку, закупівлю та утримання озброєння та військової техніки – 419600,0 тис. грн.; - підготовку, реформування та розвиток Збройних Сил України – 931100,0 тис. грн.; - забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у процесі скорочення та реформування Збройних Сил України, – 649300,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Утримання особового складу Збройних Сил України" видатки встановлено у сумі 2764519,1 тис. грн., або на 395077,0 тис. грн. більше порівняно з 2005 роком, що дозволить забезпечити особовий склад належними видами грошового забезпечення та заробітної плати, проведення обов'язкового особистого державного страхування військовослужбовців, забезпечення польовими коштами та підйомною допомогою при переміщенні військовослужбовців на нове місце служби, оплату службових відряджень. За цією бюджетною програмою планується утримувати 185069 чоловік, із них 142652 військовослужбовця.

За бюджетною програмою "Тилове забезпечення Збройних Сил України" видатки збільшені проти 2005 року на 36001,6 тис. грн. та встановлені у сумі 501956,6 тис. грн., що дозволить забезпечити особовий склад основними видами забезпечення: продовольчим (290259,1 тис. грн.), речовим (141086,4 тис. грн.), пально-мастильними матеріалами (31222,6 тис. грн.), іншими видами забезпечення ( 39388,5 тис. гривень).

За бюджетною програмою "Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України" видатки встановлені у сумі 383735,0 тис. грн., із яких 325650,0 тис. грн. - на забезпечення військових частин енергоносіями та комунальними послугами, 19078,0 тис. грн. - проведення поточного ремонту об’єктів та споруд.

Видатки за бюджетною програмою "Реформування та розвиток Збройних Сил України" у сумі 504840,3 тис. грн. (на 47486,1 тис. грн. більше проти 2005 року) планується спрямувати на: реформування та скорочення підрозділів Збройних Сил, підготовку об'єднаних сил швидкого реагування відновлення непорушних запасів об'єднаних сил швидкого реагування, удосконалення системи управління Збройними Силами, відновлення боєздатності озброєння та військової техніки об'єднаних сил швидкого реагування, передачу (ліквідацію) військових містечок, рекультивацію земель та ліквідацію наслідків військової діяльності, комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом. За рахунок зазначених коштів передбачається скоротити (ліквідувати) 159 військових частин (підрозділів), ліквідувати 399 військових містечок, переобладнати під гуртожитки для військовослужбовців за контрактом 10 гуртожитків.

Визначений обсяг видатків на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил у сумі 622482,0 тис. грн., що на 42182 тис. грн. більше порівняно з 2005 роком, дозволить забезпечити житлом 3890,5 військовослужбовців та членів їх сімей (станом на 01.01.2005 р. за даними Держбуду вартість 1 кв. м житла - 2560 грн., площа квартири - 62,5 кв. м).

На виконання заходів, передбачених Державною програмою забезпечення живучості арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, планується спрямувати 85000,0 тис. гривень. За рахунок зазначених видатків планується виконати капітальний ремонт і будівництво сховищ зберігання озброєння, ракет і боєприпасів у 63 військових частинах ремонт та оснащення технічними засобами охорони та автоматичною пожежною сигналізацією 21 військову частину, ремонт та встановлення блискавкозахисних споруд у 52 військових частинах та інші заходи.

На забезпечення виконання заходів, передбачених Державною програмою утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, заплановано 110300,0 тис. грн., або на 58835,2 тис. грн. (в 2,1 рази) більше у порівнянні з 2005 роком, для створення відповідних потужностей та утилізації непридатних боєприпасів.

Для підвищення рівня озброєності Збройних Сил України, їх технічного переоснащення видатки встановлені за бюджетними програмами "Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України" у сумі 61100,0 тис. грн., бюджетною програмою „Прикладні дослідження у сфері військової оборони” – 37700,1 тис. грн., бюджетною програмою „Створення та закупівля літака АН-70” - 179000,0 тис. гривень.

          Видатки на пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України збільшені на 1306802,4 тис. грн. і визначені в сумі 6057611,1 тис. грн., що дозволяє збільшити удвічі пенсії раніше звільненим військовим пенсіонерам та ліквідувати повністю розбіжності у розмірах пенсій залежно від часу їх призначення, а також забезпечити інші пенсійні виплати згідно з вимогами чинного законодавства.

 

Міністерство освіти і науки України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства освіти і науки України передбачено в сумі 8911762,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 5932598,8 тис. грн., по спеціальному – 2979164,1 тис. грн.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері освіти і науки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 11716,7 тис. грн., що більше проти 2005 року на 3108,2 тис. грн., або 36,4 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 2492,9 тис. грн., або 51,4 відсотка.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності", видатки загального фонду проекту бюджету складають 2079,5 тис. грн., що більше проти 2005 року на 457,5 тис. грн., або 28,2 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 369,6 тис. грн., або 36,3 відсотка.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері навчальних закладів" видатки загального фонду проекту бюджету складають 1799,2 тис. грн., що більше проти 2005 року на 480,8 тис. грн., або 36,5 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 300,5 тис. грн., або 36,3 відсотка.

За бюджетною програмою "Присудження державних премій в галузі науки і техніки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 315 тис. грн., що більше проти 2005 року на 87,5 тис. грн., або 38,5 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 48,3 тис. грн., або 36,3 відсотка.

У проекті державного бюджету на 2006 рік видатки на освіту для Міністерства освіти і науки України передбачені в сумі 8465349,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 5643104,9 тис. грн., по спеціальному фонду 2822244,1 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій учням та студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Видатки на надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами на 2006 рік передбачені в обсязі 31533,2 тис. грн., що на 12,4 відсотка більше від поточного року у тому числі видатки по загальному фонду - 27444,8 тис. грн., спеціальному фонду - 4088,4 тис. гривень.

У 2006 році надання загальної середньої освіти буде здійснюватися у 4 навчальних закладах. Середньорічна чисельність учнів у 2006 році складатиме 1740 осіб.

Видатки на надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації на 2006 рік передбачені в обсязі 18458,3 тис. грн., що на 15,3 відсотка більше поточного року, у тому числі видатки по загальному фонду - 17572,7 тис. грн., спеціальному фонду - 885,6 тис. гривень.

У 2006 році надання загальної середньої освіти буде здійснюватися у 11 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність учнів у 2006 році складатиме 650 осіб.

Видатки на надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення і відпочинку дітей на 2006 рік передбачені в обсязі 31420,1 тис. грн., що на 43,9 відсотка більше поточного року, у тому числі видатки по загальному фонду – 27636,1 тис. грн., спеціальному фонду - 3784,0 тис. гривень.

У 2006 році надання позашкільної освіти буде здійснюватися у 21 навчальному закладі.

Середньорічна чисельність учнів (студентів) у 2006 році складатиме 13780 осіб, у тому числі по загальному фонду - 12280 осіб, з них денної форми навчання - 1500 осіб.

У 2006 році буде оздоровлено 10305 дітей пільгових категорій.

Видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах на 2006 рік передбачені в обсязі 1919917,3 тис. грн., що більше бюджетних призначень 2005 року на 18,2 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 1715385,8 тис. грн., спеціального фонду - 204531,5 тис. гривень.

У 2006 році надання професійно-технічної освіти буде здійснюватися у 933 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність учнів у 2006 році складатиме 458172осіб, у тому числі по загальному фонду - 428044 осіб, з них денної форми навчання – 428044 особи, по спеціальному фонду - 30128 осіб, з них денної форми навчання – 30128 осіб.

Видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації на 2006 рік передбачені в обсязі 27428,4 тис. грн., що на 18,9 відсотка більше поточного року, у тому числі видатки загального фонду - 26934,9 тис. грн., спеціального фонду - 493,5 тис. гривень.

Надання професійно-технічної освіти буде здійснюватися в 85 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність учнів у 2006 році складатиме 10221 особу денної форми навчання.

Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації на 2006 рік передбачені в обсязі 912396,9 тис. грн., що на 20,1 відсотка більше 2005 року, у тому числі видатки загального фонду – 667396,9 тис. грн., спеціального фонду - 245000,0 тис. гривень.

У 2006 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 303 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 275828,7 осіб, у тому числі по загальному фонду - 172588,7 осіб, з них денної форми навчання - 144771 осіб, по спеціальному фонду - 103240 осіб, з них денної форми навчання - 78600 осіб.

Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації на 2006 рік передбачені в обсязі 4380515,9 тис. грн., що на 18,3 відсотка більше бюджетних призначень 2005 року, у тому числі видатки загального фонду – 2260297,8 тис. грн., спеціального фонду - 2120218,1 тис. гривень.

У 2006 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 126 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 1107573 осіб, у тому числі по загальному фонду - 427152 особи, з них денної форми навчання - 351203 осіб, по спеціальному фонду - 680421 особа, з них денної форми навчання - 267471 осіб.

Видатки загального фонду на виготовлення випускних документів про освіту на 2006 рік передбачені в обсязі 31065,0 тис. грн., що на 9,0 відсотка більше від поточного року

У 2006 році планується виготовити документів про освіту - 3037510 одиниць, відзнак про досягнення у навчанні до документів про освіту - 32200 одиниць, інших документів про освіту - 330000 одиниць.

Видатки загального фонду на проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти на 2006 рік передбачені в обсязі 1546,5 тис. грн., що на 14,6 відсотка більше від поточного року.

У 2006 році планується провести 15 Всеукраїнських шкільних олімпіад, 6 міжнародних олімпіад школярів, 2 міжнародні студентські олімпіади та 5 номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року".

Видатки загального фонду на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін враховані в обсязі 82160 тис. гривень.

Видатки загального фонду на пільговий проїзд студентів вищих навчальних і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті передбачені в обсязі 21900,0 тис. грн., або збережені на рівні 2005 року.

За рахунок коштів, що передбачені на 2006 рік планується в середньому перевезти студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті в кількості – 6498,0 тис. одиниць.

Видатки загального фонду на державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти на 2006 рік передбачені в обсязі 14715,0 тис. тис. гривень.

За рахунок коштів, що передбачені на 2006 рік планується надати в середньому державний пільговий довгостроковий кредит 4500 одержувачам.

Видатки загального фонду на видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів на 2006 рік передбачені в обсязі 88534,0 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 0,4 відсотка.

Видатки на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів на 2006 рік передбачені в обсязі 31135,3 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 14,0 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 26353 тис. грн., спеціального фонду - 4782,3 тис. гривень.

У 2006 році навчально - методична діяльність буде здійснюватися у 43 методичних закладах.

Видатки на підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості на 2006 рік передбачені в обсязі 4633,3 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 14,3 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 2810,3 тис. грн., спеціального фонду - 1823,0 тис. гривень.

Видатки на підготовку фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого на 2006 рік передбачені в обсязі 82147,6 тис. грн., , що більше від обсягів 2005 року на 21,3 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 49277,6 тис. грн., спеціального фонду - 32870,0 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 15558 осіб, у тому числі по загальному фонду - 10335 осіб, з них денної форми навчання - 6454 особи, по спеціальному фонду - 5223 особи, з них денної форми навчання - 2224 особи.

Видатки на підготовку кадрів для гуманітарної сфери Національним Університетом "Києво-Могилянська Академія" на 2006 рік передбачені в обсязі 34947,5 тис. грн., що на 53,7 відсотка більше поточного року, у тому числі видатки загального фонду - 25397,8 тис. грн., спеціального фонду - 9549,7 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 3050 осіб, у тому числі по загальному фонду - 2463 осіб денної форми навчання, по спеціальному фонду - 587 осіб денної форми навчання.

Видатки на підготовку кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" на 2006 рік передбачені в обсязі 284669,8 тис. грн., що більше від обсягів 2005 року на 17,4 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 199937,8 тис. грн., спеціального фонду - 84732,0 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 39996 осіб, у тому числі по загальному фонду - 28733 осіб, з них денної форми навчання - 26255 осіб, по спеціальному фонду - 11263 осіб, з них денної форми навчання - 6401 осіб.

Видатки загального фонду на виплату на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" на 2006 рік передбачені в обсязі 127942,5 тис. гривень.

Видатки загального фонду на компенсацію відсоткової ставки по банківських кредитах на будівництво (придбання)житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників передбачені на 2006 рік в обсязі 15000,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду на здійснення оцінювання та моніторингу якості освіти Українським центром якості освіти та його регіональними підрозділами передбачені на 2006 рік в обсязі 43850,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду на матеріально-технічне забезпечення українських шкіл за кордоном на 2006 рік в обсязі 1240,0 тис. гривень.

Видатки на підготовку кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на 2006 рік передбачені в обсязі 253192,4 тис. грн., що на 15,7 відсотка більше бюджетних призначень 2005 року, у тому числі видатки загального фонду – 168706,4 тис. грн., спеціального фонду - 84486,0 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 21703 особи, у тому числі по загальному фонду - 14194 особи, з них денної форми навчання - 11730 особи, по спеціальному фонду - 7509 осіб, з них денної форми навчання - 5687 осіб.

Видатки спеціального фонду на реконструкцію та ремонт гуртожитків для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів передбачені на 2006 рік в обсязі 25000 тис. гривень.

Проектом Державного бюджету України на 2006 рік видатки загального та спеціального фондів Міністерства освіти і науки на фінансування науки передбачаються в сумі 301754,1 тис. грн., що складає 122,8 відсотка планових видатків 2005 року. Видатки загального фонду передбачені в сумі 235886,5 тис. грн., або 124,6 відсотків планових видатків 2005 року. Видатки спеціального фонду передбачаються в сумі 65867,6 тис. грн., що становить 116,7 відсотка планових видатків 2005 року.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах" видатки загального фонду проекту бюджету складають 94501,9 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 29393,1 тис. грн. і складають 145,1 відсотка до видатків 2005 року.

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 114 бюджетних установах. Протягом 2006 року планується виконати 1139 НДДКР, що більше показника 2005 року на 13 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть орієнтовно 111,7 тис. грн., що відповідно на 53,9 тис. грн., або 48,3 відсотків перевищує показники, затверджені на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 6597 осіб, з яких мають науковий ступінь 1068 дослідників, або 16,2 відсотків. Середньорічна чисельність працівників зменшена у порівняні із звітними даними на 1 січня 2005 року на 736 одиниць.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 603 виконаних НДДКР, або 53 відсотків їх загальної кількості, що більше показника 2005 року на 74 виконаних роботи та 6 відсотків. Із запланованих на 2006 року НДДКР прогнозується виконати на світовому рівні 100 відсотків загальної кількості робіт.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" видатки загального фонду проекту бюджету складають 9793,1 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшено порівняно з показниками 2005 року на 807,4 тис. гривень.

На початок 2006 року із прийнятих у встановленому порядку планується заборгованість по оплаті 198 робіт на загальну суму 4100,0 тис. грн., що збільшено порівняно з даними на 1 січня 2005 р. відповідно на 150 робіт та на суму 1152 тис. гривень. У 2006 році виконання НДДКР буде здійснюватися у 370 бюджетних та 10 госпрозрахункових наукових установах і організаціях, якими планується виконати 305 НДДКР, що менше показника 2005 року на 193 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть орієнтовно 30 тис. грн., що відповідно на 10 тис. грн., або 30 відсотків перевищує показники, затверджені у паспорті бюджетної програми на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 2300 осіб, що менше проти звітних даних на 1 січня 2005 року на 200 одиниць.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 10 відсотків виконаних НДДКР.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів" видатки загального фонду проекту бюджету складають 29336,0 тис. гривень, спеціального фонду - 48000 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 5000,3 тис. грн., або на 20,5 відсотка.

У 2006 році науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи будуть здійснюватися 98 бюджетних установ, якими планується виконати 1074 НДДКР, з них 571 НДДКР за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і спеціального фонду - 503 НДДКР. Кількість робіт, що виконуватимуться у 2006 за рахунок коштів загального фонду, більша показника 2005 року на 4 НДДКР.

Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 68,9 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 95,4 тис. грн., що відповідно на 33,6 тис. грн. та 27,1 тис. грн., або 95,1 відсотків та 39,7 відсотків перевищує показники, затверджені на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 5976 осіб, у тому числі по загальному фонду - 2383 осіб, по спеціальному фонду - 3593 осіб. Із загальної чисельності працівників наукової діяльності мають науковий ступінь 1569 дослідників, або 26,3 відсотків.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 1074 виконаних НДДКР, що становить 100 відсотків їх загальної кількості.

За бюджетною програмою "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 7620,0 тис. грн., що менше видатків 2005 року на 178 тис. гривень.

Протягом 2006 року планується виконати 160 НДДКР, що менше показника 2005 року на 54 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 43,7 тис. грн., що на відповідно на 11,5 тис. грн. або 35,8 відсотків перевищує показники 2005 року.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 71 виконаних НДДКР, або 31,6 відсотків їх загальної кількості.

За бюджетною програмою "Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами" видатки загального фонду проекту бюджету складають 5349,3 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 441,7 тис. грн., або 9 відсотків.

У 2006 році науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи будуть здійснюватися у 58 бюджетних та 3 госпрозрахункових наукових установах і організаціях.

Протягом 2006 року планується виконати 89 НДДКР, що більше показника 2005 року на 14 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 43,76 тис. грн., що на відповідно на 2,59 тис. грн. або 5,9 відсотків менше показників 2005 року.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 55 виконаних НДДКР, або 62 відсотків їх загальної кількості, що менше аналогічного показника 2005 року на 13 виконаних робіт, або 14 відсотків.

За бюджетною програмою "Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" видатки загального фонду проекту бюджету складають 13861,7 тис. гривень, що на 1144,5 тис. грн. більше планових призначень 2005 року.

Протягом 2006 року планується виконати 302 НДДКР, що більше показника 2005 року на 12 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 50 тис. грн., що на відповідно на 20 тис. грн. перевищує показники, затверджені на 2005 рік. Із запланованих на 2006 року НДДКР прогнозується виконати на світовому рівні 302 робіт, або 100 відсотків їх загальної кількості..

За бюджетною програмою "Державні стипендії в галузі науки і техніки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 2641,5 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету складають 152,7 відсотка видатків 2005 року.

У 2006 році передбачається здійснити виплату Державних стипендій у галузі науки і техніки на 100 відсотків.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів" видатки загального фонду проекту бюджету складають 8485,0 тис. грн., або на рівні планових призначень 2005 року. Видатки будуть спрямовані на придбання обладнання і приладів для оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів та збереження об'єктів, що становлять національне надбання.

За бюджетною програмою "Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" видатки загального фонду проекту бюджету складають 9968,8 тис. грн., або більше планових призначень 2005 року на 2660,2 тис. гривень.

Протягом 2006 року планується виконати 24 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 75 тис. грн., що на відповідно на 19 тис. грн. або 25,3 відсотків перевищує показники, затверджені у паспорті бюджетної програми на 2005 рік.

За бюджетною програмою "Спецінформації" видатки загального фонду проекту бюджету складають 1907,5 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 157,5 тис. грн. і складають відповідно 109 відсотка до видатків 2005 року.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери 100 відсотків результатів виконаних НДДКР.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження в наукових установах" видатки загального фонду проекту бюджету складають 7786,7 тис. гривень, спеціального фонду - 1340 тис. гривень. Видатки загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 739,6 тис. грн. і складають 110,5 відсотка до видатків 2005 року.

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 2 бюджетних наукових установах, якими планується виконати 30 НДДКР, що більше показника 2005 року на 6 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 240,6 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 60,0 тис. грн.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 506,5 осіб, у тому числі по загальному фонду - 455,5 осіб, по спеціальному фонду - 51,0 осіб. Із загальної чисельності працівників наукової діяльності мають науковий ступінь 60 дослідників, або 14 відсотків. У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 12,0 виконаних НДДКР, що становить 33,3 відсотків їх загальної кількості.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки в наукових установах" видатки загального фонду проекту бюджету складають 4569,3 тис. гривень, спеціального фонду - 2667,6 тис. гривень. Видатки загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 443,5 тис. грн. і складають 110,7 відсотка до видатків 2005 року. На початок 2006 року із прийнятих у встановленому порядку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) планується заборгованість по оплаті 12 робіт на загальну суму 260,3 тис. гривень.

У 2006 році науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи будуть здійснюватися у 1 бюджетній та 19 госпрозрахункових наукових установах і організаціях, якими планується виконати 35 НДДКР, з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 21 НДДКР і спеціального фонду - 14 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 190,5 тис. грн., що на відповідно на 48,1 тис. грн. або 37,5 відсотків перевищує показники, затверджені на 2005 рік.

Із запланованих на 2006 року НДДКР прогнозується виконати на світовому рівні 20 робіт, або 100 відсотків їх загальної кількості..

За бюджетною програмою "Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру" видатки загального фонду проекту бюджету складають 1236,9 тис. гривень, або 102,4 тис. грн. більше видатків поточного року.

У 2006 році за рахунок вказаних коштів буде забезпечуватися функціонування УНТЦ та дотримання вимог договору про оренду приміщення для нього.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" видатки загального фонду проекту бюджету складають 616,1 тис. гривень, або збільшені на 151,1 тис. грн. і 32,5 відсотка проти видатків 2005 року.

Протягом 2006 року планується виконати 6 НДДКР. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть орієнтовно - 89,6 тис. грн., що на 12,1 тис. грн. або 15,7 відсотків перевищує показники, затверджені на 2005 рік. У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 5 виконаних НДДКР, що становить 83,3 відсотків їх загальної кількості.

За бюджетною програмою "Заходи, що пов'язані з охороною інтелектуальної власності" для забезпечення виконання Закону України "Про розповсюдження примірників аудіо-візуальних творів та фонограм" у частині організації виробництва, видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок передбачені доходи та видатки спеціального фонду у сумі 10700,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Відзначення преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 5302,1 тис. гривень, або 143,9 відсотка видатків 2005 року.

У 2005 році в рамках виконання бюджетної програми передбачається преміювання робіт молодих вчених, нагородження лауреатів Державної премії та лауреатів премії Президента України для молодих вчених.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук" видатки загального фонду проекту бюджету складають 25633,2 тис. гривень, спеціального фонду -890 тис. гривень. Видатки загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 3539,9 тис. грн. або 16 відсотків проти видатків 2005 року.

Протягом 2006 року планується виконати 130 НДДКР, з них 80за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і спеціального фонду -50 НДДКР. Кількість робіт, що виконуватимуться у 2006 за рахунок коштів загального фонду, перевищує 2005 рік на 2 НДДКР.

Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть орієнтовно по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 311,9 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 17,8 тис. грн., що відповідно на 28,7 тис. грн. та 0,4 тис. грн., або 10,1 відсотків та 2,3 відсотків перевищує показники, затверджені у паспорті бюджетної програми на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 1117 осіб, у тому числі по загальному фонду -1095 осіб. Із загальної чисельності працівників наукової діяльності мають науковий ступінь 456 дослідників, або 40,8 відсотків.

У 2006 році планується впровадження у сфері виробництва, надання робіт і послуг, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 80 виконаних НДДКР, що становить 100 відсотків їх загальної кількості і відповідає аналогічному показнику 2005 року.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки" видатки загального фонду проекту бюджету складають 2258,8 тис. гривень, спеціального фонду - 1970,0 тис. гривень. Видатки загального фонду бюджету збільшені проти 2005 року на 221,4 тис. грн. і складають відповідно 110,9 відсотка до видатків 2005 року.

Протягом 2006 року планується виконати 110 НДДКР, з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 15 НДДКР і спеціального фонду - 95 НДДКР. Кількість НДКР, що виконуватимуться у 2006 за рахунок коштів загального фонду, більше показника 2005 року на 4 НДДКР.

Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть орієнтовно по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 147,2 тис. грн., що відповідно на 38 тис. грн. або 25,8 відсотків менше показників 2005 року.

За бюджетною програмою "Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка" обсяги видатків загального фонду бюджету складають 1431,0 тис. гривень, що більше проти 2004 року на 981тис. грн. Зазначені кошти передбачені для придбання наукового обладнання та облаштування лабораторних робочих місць.

За бюджетною програмою "Проведення з’їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" обсяги видатків загального фонду бюджету складають 125,9 тис. гривень, або 109 відсотків видатків поточного року. Зазначені кошти передбачені для проведення наукових конференцій та забезпечення їх друкованими матеріалами.

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік на забезпечення програми "Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії" передбачено обсяг видатків по загальному фонду в сумі 132,9 тис. гривень. Видатки загального фонду на 2006 рік в порівнянні із звітом за 2004 рік зростають в 1,8 рази, з плановими призначеннями на 2005 рік - в 1,3 рази.

З метою участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах і установах Міністерства освіти і науки, організації спортивної роботи та навчально-тренувального процесу в навчальних закладах всіх типів, проведенні спортивних заходів, участі у міжнародних змаганнях та сприянні розвитку олімпійського руху в складі видатків Міністерства освіти і науки передбачається бюджетна програма "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді".

Видатки за вказаною бюджетною програмою у проекті державного бюджету на 2006 рік враховані із зростанням проти 2005 року на 13,4 відсотка в сумі 32495,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду - 30 358,1 тис. грн. або на 12,9 відсотка більше відповідних показників поточного року.

Реалізація вказаної бюджетної програми буде здійснюватися Комітетом з фізичного виховання і спорту Міносвіти. Кошти за цією бюджетною програмою в наступному році будуть спрямовані на забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання і спорту та його підрозділів на місцях, в яких працюють 1003 працівника, 2-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, в яких різними видами спорту займаються 1080 учнів, та на фінансову підтримку 30 спортивних споруд, на базі яких організована робота 77 секцій з різних видів спорту. На протязі 2006 року Комітетом планується проведення 46 навчально-тренувальних зборів та 14 всеукраїнських спортивних змагань серед учнів, студентів та працівників закладів освіти.

За результатами цієї діяльності Комітетом у наступному році планується підготувати 300 членів та кандидатів до збірних команд України, 120 майстрів спорту, а також вибороти вихованцями відповідних закладів освіти на міжнародних змаганнях 37 медалей різного ґатунку.

Міністерством освіти і науки видатки по спеціальному фонду за цією бюджетною програмою заплановані із зростанням проти 2005 року на 20,9 відсотка в обсязі 2 137,3 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання та діяльність структурних підрозділів обласних управлінь з фізичного виховання і спорту та спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту.

"Добудова до навчального комплексу НТУ "Київський політехнічний інститут". на 2006 рік для виконання порогами передбачені видатки у обсязі 2950 тис. гривень, що на 2350 тис. гривень перевищує обсяги видатків по цій програмі у 2005 році. Проведення робіт з добудови приміщення до навчального комплексу НТУ КПІ здійснюються з метою розміщення у подальшому там українсько-японського центру.

"Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти", проект знаходиться на стадії підготовки. Загальна вартість проекту - 96,26 млн. дол. США, в тому числі позика Світового банку - 86,587 млн. дол. США.

Метою проекту є здійснення заходів з реформування системи освіти щодо забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти та підвищення якості й ефективності освітньої системи. У рамках проекту передбачається надання якісних освітніх послуг усім дітям шкільного віку через забезпечення 12-річної загальноосвітньої середньої школи педагогічними працівниками належної кваліфікації, навчально-методичними комплексами та засобами навчання нового покоління, відповідними умовами навчання з одночасним зростанням ефективності управління галуззю, розподілу та використання ресурсів.

Передбачається, що проект складатиметься з трьох компонентів:

1) професійний розвиток працівників освіти (навчання тренерів, підвищення кваліфікації вчителів, підвищення навичок управління для директорів шкіл, поповнення ресурсів обласних центрів післядипломної підготовки);

2) покращення процесу навчання (модернізація навчальних планів та програм, засоби викладання та навчання, якість навчання і успішність учнів, ініціативи з покращення діяльності шкіл);

3) ефективність та управління ресурсами (планування стратегії і керування нею, інформаційна система управління освітою, оптимізація шкільної мережі, відновлення шкіл).

Терміни реалізації проекту 2005-2009 рр.

Відповідно до розпорядження Президента України від 18.04.2005 № 967/2005-рп проведені переговори зі Світовим банком щодо підготовки проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні".

На сьогодні Міністерством освіти здійснюються заходи по підписанню міжнародного договору та набуття ним чинності, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1317 "Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".

На виконання запланованих по проекту заходів у 2006 році, Міністерство освіти України планує використати кошти позики в сумі 17 526,5 тис. дол. США, що з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США становить 88 508,7 тис. грн. (спеціальний фонд) Співфінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на 2006 рік планується в сумі 3 600,0 тис. грн.

 

Міністерство охорони здоров'я України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства охорони здоров'я України передбачено в сумі 3232675 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2310364,8 тис. грн., по спеціальному - 922310,2 тис. грн.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я" видатки загального фонду проекту бюджету складають 8671 тис. грн., що більше проти 2005 року на 1278,3 тис. грн., або 17,3 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 1921 тис. грн., або 52,4 відсотка.

Видатки спеціального фонду проекту бюджету складають 2900 тис. грн., що більше проти 2005 року на 512,8 тис. грн., або 21,5 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 173,5 тис. грн., або 36,3 відсотка.

Капітальні видатки по спеціальному фонду передбачені в сумі 250,9 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення" видатки загального фонду проекту бюджету складають 1590,7 тис. грн., що більше проти 2005 року на 420,9 тис. грн., або 36 відсотків. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 290,5 тис. грн., або 39,8 відсотка.

В проекті Державного бюджету України на 2006 рік Міністерству охорони здоров'я в цілому передбачені видатки на охорону здоров'я по загальному фонду в сумі 1978255,7 тис. грн. із зростанням проти відповідних планових показників 2005 року на 260219,1 тис. грн., або більш як на 15 відсотків. Ці кошти спрямовуються на фінансування 24-х бюджетних програм, виконання 23-х з яких здійснюватиметься безпосередньо Міністерством, і однієї програми - Національним Комітетом Червоного Хреста як одержувачем коштів.

Видатки по спеціальному фонду на 2006 рік передбачені Міністерству в обсязі 428644,5 тис. грн. і зростають порівняно з плановим показником 2005 року в 1,7 рази. Надходження до спеціального фонду та видатки закладів охорони здоров'я за рахунок цих надходжень проектуються із зростанням проти 2005 року на 25,8 відсотка і становлять 310644,5 тис. грн., що складає близько 13 відсотків у загальному обсязі ресурсів. Крім того, до видатків по спеціальному фонду включено 118000 тис. грн. на видатки розвитку, джерелом покриття яких плануються кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності.

Понад 38 відсотків всього обсягу видатків, визначеного Міністерству охорони здоров'я на заходи у сфері охорони здоров'я, заплановано спрямувати на фінансування медичних заходів державних програм, здійснення централізованих закупівель ряду лікарських засобів, медичного обладнання та санітарного транспорту для забезпечення ними державних та комунальних лікувально-профілактичних закладів. Обсяг коштів, які передбачається спрямувати на вказані цілі по 9-ти бюджетних програмах, становить 917474,3 тис. грн., що на 111422,6 тис. грн., або на 13,8 відсотка більше відповідних призначень поточного року.

Зокрема, з цих коштів за окремою бюджетною програмою „Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики” з обсягом асигнувань по загальному фонду 177604 тис. грн. буде забезпечено закупівлю імунобіологічних препаратів (вакцин) для здійснення профілактичних щеплень дітям в повному обсязі та відповідно до вимог європейських стандартів.

За бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет та лікування нецукрового діабету" із загальним обсягом видатків 175820 тис. грн. передбачено на безоплатне забезпечення хворих на цукровий діабет (126,5 тис. осіб) інсулінами - 155126,6 тис. грн. та засобами самоконтролю (витратні матеріали для глюкометрів) - 8693,4 тис. грн., а також враховано видатки на створення реєстру хворих на цукровий діабет в сумі 3500 тис. гривень. Крім того, до складу вказаної бюджетної програми вперше включено видатки у сумі 2000 тис. грн. на лікування хворих нецукровим діабетом.

З метою стабілізації епідемічної ситуації з туберкульозом в Україні, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також для забезпечення лікування онкологічних хворих високовартісними онкопрепаратами за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" передбачено кошти в сумі 213921,7 тис. грн., з яких передбачається спрямувати:

- 70460,7 тис. грн. -. на централізовану закупівлю основних протитуберкульозних препаратів для лікування вперше виявлених хворих на туберкульоз та при рецидивах, поживних середовищ для специфічних лабораторних досліджень по виявленню захворювання на туберкульоз та закупівлю рентгенологічного обладнання;

- 112000,0 тис. грн. - на централізоване придбання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих;

- 31461,0 тис. грн. - на централізоване забезпечення служби крові тест-системами на СНІД та медикаментозного лікування хворих на СНІД

(29443,3 тис. грн.)., на виплату державної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дітям (2017,7 тис. грн.).

За окремими бюджетними програмами у проекті передбачено зберегти на рівні призначень поточного року видатки на централізовану закупівлю ендопротезів, кардіостимуляторів та інших імплантатів серця та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я в обсягах відповідно 25900 тис. грн. та 40000 тис. гривень.

Для медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення проведення трансплантацій за бюджетною програмою "Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин" передбачено кошти в обсязі 31100 тис. грн. Проти відповідних призначень 2005 року видатки на цю мету збільшено в 1,7 рази.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" плануються у загальній сумі 135129 тис. грн., або із зростанням у порівнянні з призначеннями 2005 року на 29,1 відсотка, і передбачають фінансування за такими основними напрямами:

- реалізація Програми розвитку донорства крові та її компонентів з обсягом видатків 10220 тис. грн., за рахунок яких, зокрема, буде забезпечено повністю службу крові тест-системами для контролю донорської крові на гепатити В і С, а також одноразовою пластикатною тарою;

- централізована закупівля в загальному обсязі 50225 тис. грн. високовартісних лікарських засобів та обладнання для лікування дітей, хворих на онко- та онкогематологічні захворювання, фенілкетонурію, гіпофізарний нанізм, гостру ниркову недостатність, для проведення обстежень новонароджених та забезпечення їх препаратами профілактики синдрому дихальних розладів;

- централізоване забезпечення потреби у препаратах для лікування хворих на гемофілію (фактори згортання крові) в сумі 30000 тис. грн., що майже у 2,7 рази більше, ніж заплановано на 2005 рік;

- централізовані видатки в обсязі 22000 тис. грн. на створення єдиної системи надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню;

- централізовані видатки в сумі 17300 тис. грн. заходи з поліпшення народжуваності та репродуктивного здоров'я (обстеження вагітних на ТОRCH-інфекції та лікування безпліддя).

Для розв'язання існуючих проблем щодо доступності та якості надання медико-санітарної допомоги жителям сільської місцевості за бюджетними програмами "Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я" та "Оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів" передбачено по спеціальному фонду бюджету кошти відповідно в обсязі 40000 тис. грн. та 78000 тис. грн., що вдвічі більше відповідних бюджетних призначень 2005 року.

Для забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та здійснення дезинфекційних заходів у проекті державного бюджету передбачена відповідна програма, яка є найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров'я. Видатки по цій програмі проектуються у обсязі 770165 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 532098,6 тис. грн., або із зростанням проти поточного року на 25,3 відсотка, по спеціальному фонду - 238066,4 тис. грн. та відповідно із зростанням на 28,5 відсотка.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування 786 установ санітарно-епідеміологічної служби, які мають забезпечити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на всій території України шляхом проведення обстежень понад 1450 об'єктів нагляду, здійснення близько 35,1 тис. лабораторних та інструментальних досліджень та доведення кількості обстежень об'єктів із застосування таких досліджень до 90 відсотків їх загальної кількості.

За рахунок спеціального фонду по зазначеній програмі планується виконання робіт з профілактичної дезинфекції та надання інших послуг, які здійснюються згідно з чинним законодавством за договорами.

Поряд з цим, за окремою бюджетною програмою „Заходи по боротьбі з епідеміями” у проекті бюджету передбачається 5000 тис. грн. на заходи по боротьбі з епідеміями, які мають забезпечити здійснення додаткових протиепідемічних заходів у разі непередбачуваного погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окремих територіях.

За бюджетною програмою "Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості" передбачено обсяг видатків по загальному фонду в сумі 32633,4 тис. грн., що забезпечить надання медичної допомоги прикріпленому контингенту працівників відповідних галузей. Зростання видатків за цією програмою у порівнянні з 2005 роком становить 20 відсотків.

Надання спеціалізованої та вузькопрофільної діагностичної, консультативної та стаціонарної допомоги хворим із складною патологією у проекті бюджету передбачається забезпечити фінансуванням по 4-х бюджетних програмах з видатками загального фонду в обсязі 344445,4 тис. грн., що зростають проти планових призначень 2005 року в 1,5 раза. Зокрема, за бюджетними програмами "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я" і "Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я" передбачено 96930,8 тис. гривень. За ці кошти проектується надати необхідну стаціонарну та консультативну медичну допомогу у 12 консультативних поліклініках та 14 клініках науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я (потужність 1,8 тис. ліжок).

За бюджетною програмою "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" проектується спрямувати 234951,2 тис. грн., зокрема, на надання такої медичної допомоги дітям із складною патологією в Українській дитячої спеціалізованій лікарні "Охматдит", на медико-соціальну допомогу ветеранам війни і воїнам-інтернаціоналістам в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни та Українському госпіталі для воїнів-інтернаціоналістів, на медичне обслуговування у спеціалізованих медико-санітарних частинах працівників атомної енергетики тощо. Обсяг передбачених асигнувань дає можливість запланувати надання високоспеціалізованої медичної допомоги в поліклініках в обсязі 3,5 млн. лікарських відвідувань на рік та забезпечити надання медичної допомоги в стаціонарах (5905 ліжок) у 22 закладах Міністерства охорони здоров'я.

Для санаторного лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) передбачено спрямувати асигнування загального фонду у сумі 59548,8 тис. грн., які зростають проти планових призначень 2005 року на 20,9 відсотка. За ці кошти проектується забезпечити у 14 загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях необхідне безоплатне лікування 32,7 тисячі дітей за медичними показаннями. Крім того, з метою раціонального використання та максимального завантаження санаторіїв протягом року передбачається залучити на покриття витрат по їх утриманню кошти спеціального фонду у сумі 24043,0 тис. грн., з них 23230,3 тис. грн. планується одержати за рахунок надходжень від реалізації путівок.

Відповідно до норм Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" щодо безоплатного санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз у проекті державного бюджету передбачено бюджетну програму з обсягом асигнувань 84183 тис. грн. для забезпечення такого лікування у 26 спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях загальнодержавного значення, видатки за якою зростають на 10456 тис. грн., або на 14,1 відсотка.

З метою забезпечення належної якості лікарських засобів, що допускаються до застосування в Україні, за окремою новою бюджетною програмою враховано цільові видатки в обсязі 12000 тис. грн. на створення матеріально-технічної бази лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, вивчення їх біоеквівалентності та біодоступності.

За програмою фінансової підтримки служб Товариства Червоного Хреста передбачено спрямувати 23005,0 тис. грн. на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення. Крім того, у зазначеній програмі враховано 486,1 тис. грн. на сплату членського внеску до Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Видатки на науку Міністерству охорони здоров’я у проекті Державного бюджету України на 2006 рік передбачені у сумі 36823,2 тис. грн., з них по загальному фонду - 25097,5 тис. грн., по спеціальному - 11725,7 тис. грн. Видатки загального фонду збільшені проти 2005 року на 9041,8 тис. грн. та 56,3 відсотка.

Для здійснення фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини передбачені видатки у сумі 5824,8 тис. грн., що більше 2005 року на 2527,3 тис. грн., або на 76,6 відсотка (у зв’язку з урахуванням додаткових капітальних видатків у сумі 2,0 млн. гривень).

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 31 бюджетних наукових установах і організаціях, якими планується виконати 64 НДДКР, тобто на рівні 2005 року. Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть 56,0 тис. грн., що на 4,5 тис. грн. або 8 відсотків перевищує показники, затверджені на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 306,5 осіб, з яких мають науковий ступінь 190,5 дослідників, або 62,2 відсотки. У 2006 році планується впровадження в медицині, у практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 64 виконаних НДДКР, що становить 100 відсотків їх загальної кількості.

Видатки на виконання прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини у 2006 році передбачаються у сумі 17257,7 тис. грн., що більше проти 2005 року на 7595,1 тис. грн. Видатки спеціального фонду передбачені у сумі 11725,7 тис. грн., що складає 144,4 відсотка рівня 2005 року.

Протягом 2006 року планується виконати 235 НДДКР, з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 125 НДДКР і спеціального фонду - 110. Кількість НДКР, що виконуватимуться у 2006 за рахунок коштів загального фонду, менша показника 2005 року на 13 одиниць, за рахунок коштів спеціального фонду на 10.

Середні витрати на виконання однієї НДДКР у 2006 році складуть по роботах, виконаних за рахунок коштів загального фонду - 84,0 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 106,6 тис. грн., що на відповідно на 14,0 тис. грн. та 25,4 тис. грн., або 16,7 відсотків та 23,8 відсотків перевищує показники, затверджені на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 1 574,75 осіб, у тому числі по загальному фонду - 1001,5 осіб, по спеціальному фонду - 573,25 осіб. Із загальної чисельності працівників наукової діяльності мають науковий ступінь 1 155,25 дослідників, або 73,36 відсотків.

У 2006 році планується впровадження, у практиці діяльності медичних установ і організацій бюджетної сфери результатів 235 виконаних розробок, що більше аналогічного показника 2005 року на 3 розробки.

На виконання державних науково-технічних програм та наукової частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини у 2006 році передбачаються видатки у сумі 1463,4 тис. гривень.

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 15 наукових установах, якими будуть виконані 30 НДДКР, що менше показника 2005 року на 6 розробок. Середні витрати на виконання однієї розробки у 2006 році складуть 44,1 тис. грн., що відповідно на 19,8 тис. грн. або 44,9 відсотків менше показника, затвердженого на 2005 рік.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих виконанням НДДКР, у 2006 році становитиме 242,25 осіб. Із загальної чисельності працівників наукової діяльності мають науковий ступінь 159 дослідників, або 56,6 відсотків.

У 2006 році планується впровадження у медичній практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 30 виконаних розробок, що становить 100 відсотків їх загальної кількості.

Видатки загального фонду за "Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я" на 2006 рік передбачені у обсязі 305,2 тис. грн., що більше показника 2005 року на 27,7 тис. грн., або 10 відсотків.

У 2006 році виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися у 6 бюджетних наукових установах і організаціях, якими будуть виконані 10 НДДКР, тобто більше показника 2005 року на 9 НДДКР.

У 2006 році планується впровадження у медичній практиці діяльності установ і організацій бюджетної сфери результатів 10 виконаних розробок, що становить 100 відсотків їх загальної кількості.

На виконання бюджетної програми "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини" у 2006 році передбачені видатки у сумі 246,4 тис. грн., в межах який має здійснюватися збереження об’єктів, що становлять національне надбання.

Міністерство охорони здоров’я України у 2005 році планує надходження спеціальних коштів на загальну суму 11725,7 тис. грн., що на 3603,2 тис. грн. більше від запланованих коштів на 2005 рік. Ці кошти формуються за рахунок виконання господарських договорів, здачі приміщень в оренду, інших позабюджетних надходжень і спрямовуються науковими установами на реалізацію пріоритетних напрямів своєї діяльності.

У розрахунках до Державного бюджету України на 2006 рік обсяги видатків на освіту складають 657083,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 262730,8 тис. грн., спеціального фонду - 394352,8 тис. гривень.

У проекті бюджету враховані кошти на запровадження встановлених розмірів мінімальної заробітної плати із відновленням співвідношень та видатки для забезпечення першого етапу запровадження умов оплати праці бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Також враховано підвищення стипендій студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти в Україні" відповідно до встановленого розміру прожиткового мінімуму, аспірантам, клінічним ординаторам і докторантам вищих навчальних закладів, стипендії яких встановлюються у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) у зв'язку із запровадженням нового мінімального розміру заробітної плати.

Видатки на підготовку і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових і науково-педагогічних кадрів вищими навчальними заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації на 2006 рік передбачені в обсязі 600643,3 тис. грн., що більше бюджетних призначень 2005 року на 12,7 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 221633,8 тис. грн., спеціального фонду - 379009,5 тис. гривень.

У 2006 році надання вищої і післядипломної освіти буде здійснюватися у 15 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 69385,1 особи, у тому числі по загальному фонду - 24193,2 осіб денної форми навчання, по спеціальному фонду - 45191,9 особи, з них денної форми навчання - 44089,0 осіб.

У 2006 році буде підвищено кваліфікацію 68061,1 осіб у тому числі по загальному фонду - 31756 осіб, по спеціальному - 36305,1 осіб.

Видатки на підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я на 2006 рік передбачені в обсязі 55982,0 тис. гривень., що більше від обсягів 2005 року на 18,1 відсотка, у тому числі видатки загального фонду - 40638,7 тис. грн., спеціального фонду - 15343,3 тис. гривень.

У 2006 році надання вищої і післядипломної освіти буде здійснюватися у 3 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів у 2006 році складатиме 354,6 осіб, у тому числі по загальному фонду - 69,6 осіб, по спеціальному - 285 осіб.

Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію, навчаючись в інтернатурі та магістратурі, у 2006 році складатиме 14350,9 осіб, у тому числі по загальному фонду - 5720,3 осіб, по спеціальному фонду - 8630,6 осіб.

Видатки загального фонду на методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти на 2006 рік передбачені в обсязі 458,3 тис. грн., що більше від видатків 2005 року на 80,6 відсотків.

У 2005 році навчально - методична діяльність буде здійснюватися у 2 методичних закладах.

"Реконструкція адміністративного приміщення" Програмою передбачається проведення робіт по реконструкції адміністративного приміщення Міністерства охорони здоров'я з метою розміщення в цьому приміщенні апарату відповідного міністерства для виконання ним функцій органу виконавчої влади, видатки на цю мету становлять 23000 тис. гривень.

"Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу", проект знаходиться на стадії реалізації. Вартість проекту - 76,4млн. дол. США, в тому числі позика Світового банку - 60,0 млн. дол. США.

Мета проекту: зменшення темпів розповсюдження туберкульозу та ВІЛ-інфекції і зниження смертності від цих захворювань шляхом впровадження сучасних та ефективних протиепідемічних заходів в обмежені строки при мінімальних фінансових затратах.

Угода про позику (Проект "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписана 15 квітня 2003 року, ратифікована 18.11.2003 року (Закон України № 1287-IV), набула чинності 6 січня 2004 року.

Проект спрямований на протидію туберкульозу та ВІЛ/СНІДу серед найбільш уразливих верств населення.

Завданнями проекту є підвищення рівня ефективності виявлення та діагностики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, профілактики та лікування туберкульозу/ВІЛ/СНІДу шляхом покращення доступу, поліпшення якості цих послуг при оптимальних економічних витратах, покращення поінформованості населення шляхом розширення доступу до засобів масової інформації та санітарно-гігієнічного навчання стосовно всіх напрямків профілактики ВІЛ-інфікування, захворювання на туберкульоз та СНІД.

Передбачається, що Проект буде завершено до 30 червня 2007 року.

На виконання запланованих по проекту заходів у 2006 році, Міністерство охорони здоров'я України планує використати кошти позики в сумі 15 109,3 тис. дол. США, що з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США становить 76 302,0 тис. грн. (спеціальний фонд). Співфінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на 2006 рік заплановане в сумі 15 000,0 тис. грн.

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

 

У проекті Державного бюджету України на 2006 рік видатки для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України передбачено в сумі 882464,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 129165,8 тис. грн., по спеціальному - 753298,3 тис. грн.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища" видатки загального фонду проекту бюджету складають 9402,3 тис. грн., що більше проти 2005 року на 3797,5 тис. грн., або 67,8 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 2901,4 тис. грн., або 80,2 відсотка.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері екологічного контролю" видатки загального фонду проекту бюджету складають 2652,9 тис. грн., що більше проти 2005 року на 630,4 тис. грн., або 31,2 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 451,8 тис. грн., або 36,4 відсотка.

Капітальні видатки передбачені в сумі 96 тис. грн. на придбання оргтехніки та програмного забезпечення.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері заповідної справи" видатки загального фонду проекту бюджету складають 810,4 тис. грн., що більше проти 2005 року на 323,1 тис. грн., або 66,3 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 224,4 тис. грн., або 70,5 відсотка.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.05 № 550 утворено Державну службу геодезії, картографії та кадастру і Державну геологічну службу як урядові органи державного управління. У зв'язку з цим введено дві нові бюджетні програми:

"Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" з видатками в сумі 2107 тис. грн., в тому числі на оплату праці - 1410,7 тис. гривень.

"Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру" з видатками в сумі 972,4 тис. грн., в тому числі на оплату праці - 651 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення" видатки загального фонду проекту бюджету складають 342 тис. грн., що більше проти 2005 року на 72,4 тис. грн., або 26,9 відсотка. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 60,3 тис. грн., або 36,2 відсотка.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів" видатки загального фонду проекту бюджету складають 648,4 тис. грн., що більше проти 2005 року на 129,5 тис. грн., або 25 відсотків. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 163,5 тис. грн., або 60,4 відсотка.

В умовах соціально-економічного зростання актуальним є питання стабілізації техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та забезпечення сталого розвитку країни. Одним із основних чинників сталого розвитку є збереження природних ресурсів та забезпечення їх ефективного і невиснажливого використання. На досягнення зазначеної мети спрямована робота Мінприроди, утворених в його складі урядових органів державного управління, територіальних органів та інспекцій.

Основна функція контролю за додержанням природоохоронного законодавства, раціонального використання й відтворення природних ресурсів покладається на територіальні органи Мінприроди. Так, відповідно до бюджетної програми "Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні" здійснюється фінансове забезпечення діяльності державних управлінь екології в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; державних екологічних інспекцій Азовського та Чорного морів.

На цю мету головним розпорядником коштів у 2006 році передбачається спрямувати із загального фонду державного бюджету видатки в сумі 58694,2 тис. грн., або 126,7 відсотка від асигнувань, передбачених в державному бюджеті на 2005 рік. За рахунок цих коштів територіальними органами Мінприроди у 2006 році планується провести майже 116,5 тис. перевірок, а також здійснити екологічний контроль вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць обсягом 284,7 млн. тонн. та радіологічний контроль вантажів обсягом 206,6 млн. тонн.

Спеціальний фонд по зазначеній бюджетній програмі формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1430. На 2006 рік він передбачений в обсязі 17104 тис. гривень. Зазначені кошти будуть спрямовані на видатки з організації надання послуг та виконання територіальними підрозділами Мінприроди своїх функціональних повноважень.

За рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" утримується 17 установ природно-заповідного фонду, що знаходяться в підпорядкуванні Мінприроди. Для забезпечення їх сталого розвитку в державному бюджеті передбачено програму "Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги".

Зазначена бюджетна програма спрямована на збереження територій та об`єктів природно-заповідного фонду як національного надбання, забезпечення подальшого науково-обгрунтованого розвитку заповідної справи в Україні.

На 2006 рік за зазначеною бюджетною програмою планується виділити 18524,9 тис. грн. коштів загального фонду державного бюджету, що дозволить забезпечити збереження природно-заповідного фонду на площі 567,9 тис. га., в тому числі 191 вид рослин та 135 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

Спеціальний фонд по зазначеній бюджетній програмі формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.03 № 827 за рахунок коштів від надання платних послуг бюджетними установами природно-заповідного фонду. Кошти спеціального фонду на 2006 рік заплановані в обсязі 2892,6 тис. грн. спрямовуватимуться на видатки, пов'язані з наданням послуг та утриманням установ природно-заповідного фонду.

Окрім цього, Мінприроди забезпечується функціонування Державної аналітичної лабораторії (ДАЛ), створеної згідно з програмою виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення на 1999-2008 роки. Для цього у проекті держаного бюджету на 2006 рік передбачено видатки за бюджетною програмою "Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацію по забороні хімічної зброї" в сумі 174,5 тис. гривень.

За рахунок цих коштів ДАЛ забезпечуватиметься участь спеціалістів у запланованих Організацією про заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) професійних тестуваннях з визначення (ідентифікації) складових хімічної зброї в контрольних пробах довкілля, а також участь у супроводженні інспекцій ОЗХЗ на хімічних підприємствах України та оперативне інформування відповідних органів влади про випадки екстремально високих рівнів забруднення навколишнього природного середовища, виявлених під час інспекцій.

Для виконання робіт із моніторингу геологічного середовища, вивчення режиму підземних вод, екзогенних та ендогенних геологічних процесів, картування забруднених територій, ведення аерокосмічного моніторингу геологічного середовища, проведення радіологічних досліджень у проекті державного бюджету на 2006 рік передбачені видатки за бюджетною програмою "Геолого-екологічні дослідження та заходи" в сумі 5500 тис. гривень.

За рахунок цих коштів у 2006 році, на ряду із здійсненням постійного моніторингу прісних підземних вод, екзогенних та ендогенних геологічних процесів, передбачається здійснити картування 47 кв. км найбільш забруднених територій Донбасу і Криворіжжя, ліквідаційний тампонаж 420 м закинутих свердловин, що загрожують забрудненню промислових водоносних горизонтів, радіологічні дослідження прилеглих до АЕС територій на площі 4150 кв. км.

Для виконання робіт з проведення наукових досліджень та розробок, експертного супроводження наукових проектів з питань, пов’язаних з виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворенням об’єкта Укриття в екологічно безпечну систему, мінімізацією наслідків Чорнобильської катастрофи, поводженням з радіоактивними відходами та радіоекологією, моніторингу національних та міжнародних проектів у сфері радіоекології та веденням на цій основі єдиного інформаційно-комп’ютерного банку даних щодо зазначених проектів в загальному фонді проекту державного бюджету на 2006 рік за бюджетною програмою "Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки" передбачено асигнування в сумі 950 тис. гривень.

З метою посилення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства в акваторіях Чорного та Азовського морів і інших водних об’єктах країни в проекті Державного бюджету України на 2006 рік запроваджено нову бюджетну програму "Придбання плавзасобів для територіальних органів Мінприроди" з обсягом асигнувань 15000 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища створений відповідно до статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Згідно зі статті 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) спрямовується 30 відсотків коштів збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Поряд з тим, аудит ефективності використання коштів Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у 2003-2004 роках, здійснений Головним контрольно-ревізійним управлінням України, засвідчив що велика кількість місцевих фондів (близько 10 тис.) та відсутність на обласному рівні єдиного координуючого центру їх діяльності призводить до розпорошення на місцевому рівні їх коштів та не дозволяє фінансувати масштабні заходи по ліквідації та зменшенню забруднення в регіоні.

Так, у 2003-2004 роках надходження до одного середньостатистичного сільського фонду в Україні складали 600 грн., а витрати - 300 грн., що не дозволяє здійснювати суттєві природоохоронні заходи в сільських населених пунктах.

З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання природоохоронних заходів загальнодержавного значення при формуванні державного бюджету на 2006 рік пропонується сконцентрувати у Державному фонді охорони навколишнього природного середовища 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища шляхом внесення відповідних змін до статті 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Таким чином, в проекті державного бюджету на 2006 рік видатки Державного фонду охорони навколишнього природного середовища заплановано в обсязі 492 505 тис. грн., з них за бюджетними програмами Мінприроди - 135967 тис. гривень.

Використання Мінприроди коштів Фонду на виконання природоохоронних заходів у 2006 році планується здійснювати за 7 бюджетними програмами.

Враховуючи, що для України є актуальною проблема зменшення забруднення навколишнього природного середовища, на бюджетні програми "Очистка стічних вод", "Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами" та "Підвищення якості атмосферного повітря" виділено відповідно 38000, 44487 та 29728 тис. гривень, що становить 82,5 відсотка загального обсягу видатків Фонду, які спрямовуватимуться через Мінприроди.

Видатки за зазначеними бюджетними програмами спрямовуються на виконання заходів з: спорудження і переоснащення газоочисного технологічного обладнання та створення систем автоматизованого контролю викидів з метою зменшення викидів в атмосферне повітря і забезпечення безперервного контролю за дотриманням нормативів викидів; будівництва, відновлення, реконструкції та розширення очисних споруд з метою запобігання аварійних ситуацій з тяжкими наслідками для навколишнього природного середовища та здоров'я населення, впорядкування водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства та доведення якості очистки стічних вод до нормативних вимог; реабілітації і реконструкції наявних місць розміщення токсичних відходів та дольової участі у будівництві полігонів та заводів з переробки твердих побутових відходів для забезпечення екологічно безпечного зберігання і утилізації твердих побутових відходів та непридатних хімічних речовин на виконання Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами.

З метою забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів та залучення кредитів комерційних банків на здійснення природоохоронних заходів у 2006 році за бюджетною програмою Фонду "Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" передбачено видатки в сумі 10000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища" передбачені видатки в сумі 4000 тис. грн. на виконання зобов'язань України, як сторони міжнародних конвенцій та угод у сфері охорони навколишнього природного середовища та проведення конференцій, семінарів та інших заходів з питань міжнародного співробітництва у цій сфері.

Поряд із цим здійснюватимуться зах