andrey

Путь к Файлу: /Опекунство и пиклування / Тесты-к-экзамену.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   166.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Варіант № 1

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «це така форма передачі малолітніх дітей , які внаслідок тих чи інших обставин залишилися без батьківського піклування, іншим особам, що мають за мету їхнє виховання, захист особистих і майнових прав, охорону інших інтересів, без встановлення родинних відносин»:

а) опіка;                                 в) патронат;

б) піклування;                       г) усиновлення.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «звичай обрання новонародженій дитині «других батьків», її опікунів та покровителів»:

а) кумівство;             в) приймацтво;

б) побратимство;                  г) посестринство.

3. Охарактеризуйте соціальні складові опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

5. Дайте порівняльну характеристику заступницької та фостерної опіки.


 

Варіант № 2

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «це форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що передбачає передачу за договором дитини на виховання у сім’ю іншої особи до досягнення дитиною повноліття»:

а) опіка;                                 в) патронат;

б) піклування;                       г) усиновлення.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «звичай духовного споріднення, індивідуальної взаємодопомоги»:

а) кумівство;             в) приймацтво;

б) побратимство;                  г) посестринство.

3. Охарактеризуйте соціальні ситуації, за яких громадяни України потребують опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте види соціальних технологій опікунства та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.


 

Варіант № 3

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «це така форма передачі дітей віком від 14 до 18 років, які внаслідок тих чи інших обставин залишилися без батьківського піклування, іншим особам, що мають за мету їхнє виховання, захист особистих і майнових прав, охорону інших інтересів»:

а) опіка;                                 в) патронат;

б) піклування;                       г) усиновлення.

2. Традиційне явище сімейних і господарських відносин, пов’язане зі сторонньою особою. Виберіть правильну відповідь з зазначеного переліку:

а) кумівство;             в) приймацтво;

б) побратимство;                  г) посестринство.

3. Охарактеризуйте види соціальної захищеності дітей і молоді.

4. Охарактеризуйте сутність бездоглядності як соціального явища.

5. Дайте порівняльну характеристику змісту Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людини стосовно здійснення опіки та піклування.


 

Варіант № 4

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «юридичний акт, внаслідок якого між дорослою особою та дитиною установлюються правовідносини, які є аналогічними, що існують між кровними батьками й дітьми»:

а) опіка;                                 в) патронат;

б) піклування;                       г) усиновлення.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «святий, що боронить людей від стихійного лиха, захищає знедолених та бідних, а також є почесним охоронцем дітей»:

а) Святий Ілля;                                 в) Святий Пантелеймон;

б) Святий Миколай;            г) Святий Георгій.

3. Охарактеризуйте категорії осіб, які потребують піклування й опікунства.

4. Дайте характеристику змісту Конвенції ООН про права дитини та Сімейного кодексу стосовно здійснення опіки та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику різних методів оцінювання кандидатів у прийомні батьки.


 

Варіант № 5

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «особа, яка здійснює піклування над підопічною дитиною»:

а) опікун;                               в) підопічний;

б) піклувальник;                   г) усиновлювач.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «за часів правління поклав нагляд за дітьми-сиротами на духовенство»:

а) Князь Володимир «Червоне сонечко»; в) Федір Олексійович;

б) Іван Грозний;                                          г) Петро І.

3. Охарактеризуйте форми і методи забезпечення опікунства та піклування в службах соціальної роботи

4. Охарактеризуйте психологічні проблеми ранньої інвалідизації.

5. Дайте порівняльну характеристику умов встановлення опіки та піклування.


 

Варіант № 6

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «особа, яка здійснює опіку над підопічною дитиною»:

а) опікун;                               в) підопічний;

б) піклувальник;                   г) усиновлювач.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «за часів правління було видано наказ про відкриття спеціальних будинків для жебраків та безрідних сиріт, де вони навчалися грамоті й заняттям»:

а) Князь Володимир «Червоне сонечко»; в) Федір Олексійович;

б) Іван Грозний;                                                      г) Петро І.

3. Охарактеризуйте поняття « фостерні сім’ї».

4. Дайте характеристику умов припинення опіки та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику ресурсів та резервів прийомної сім’ї.


 

Варіант № 7

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «особа, яку визнано судом захисником прав та інтересів дитини (є відповідний юридичний акт), та між якими установлюються правовідносини, аналогічні тим, що існують між кровними батьками й дітьми»:

а) опікун;                               в) підопічний;

б) піклувальник;                   г) усиновлювач.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «за часів правління опіку сиріт було внесено до кола завдань органів державного управління та створено Церковний патріарший наказ, що займався справами сиріт»:

а) Князь Володимир «Червоне сонечко»; в) Федір Олексійович;

б) Іван Грозний;                                                      г) Петро І.

3. Охарактеризуйте основні нормативні документи з опікунства та піклування.

4. Дайте характеристику роботи соціальних інституцій системи МОЗ України зі здійснення опікунства та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику особливостей виховання дітей-сиріт з функціональними обмеженнями в різних формах опіки.


 

Варіант № 8

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «особа, над якою здійснюють опіку або піклування»:

а) опікун;                               в) підопічний;

б) піклувальник;                   г) усиновлювач.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «за часів правління було видано наказ, що приписував утворення будинків «для незаконнонароджених та всіляких підкинутих малюків»:

а) Князь Володимир «Червоне сонечко»; в) Федір Олексійович;

б) Іван Грозний;                                                      г) Петро І.

3. Охарактеризуйте структуру та типологію опікунства та піклування у соціальній роботі.

4. Дайте характеристику роботи соціальних інституцій системи МОН зі здійснення опікунства та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику особливостей розвитку дітей-сиріт в інституційних закладах та прийомних сім’ях.


 

Варіант № 9

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина віком від 14 до 18 років»:

а) малолітня дитина;                                    в) недієздатна особа;

б) неповнолітня дитина;                 г) особа з обмеженою дієздатністю.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «методи первинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) тренінг з потенційними прийомними батьками;                    в) генограма;

б) відвідування потенційних прийомних батьків;                      г) сімейна соціограма.

3. Охарактеризуйте проблеми наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні.

4. Дайте характеристику роботи соціальних інституцій системи МОН зі здійснення опікунства та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та у радянські часи.


 

Варіант № 10

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «фізична особа, яку визнано в судовому порядку, якщо вона: зловживає спиртними напоями, токсичними речовинами тощо, і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище»:

а) малолітня дитина;                                    в) недієздатна особа;

б) неповнолітня дитина;                 г) особа з обмеженою дієздатністю.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод первинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) рольова карта;                                          в) екомапа;

б) сімейна групова нарада;             г) інтерв’ю.

3. Охарактеризуйте історичний досвід і традиції опікунства та піклування в Україні.

4. Охарактеризуйте особливості поведінки осіб, які належать до груп ризику і хворих на наркоманію та СНІД.

5. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та в українському козацтві.


 

Варіант № 11

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина до досягнення нею 14 років»:

а) малолітня дитина;                                    в) недієздатна особа;

б) неповнолітня дитина;                 г) особа з обмеженою дієздатністю.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод вторинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) інтерв’ю;                                                                                      в) тренінг;

б) відвідування помешкання потенційних прийомних батьків;           г) лінія часу.

3. Охарактеризуйте роль народних традицій в опікуванні сиріт і хворих.

4. Дайте характеристику роботи соціальних інституцій системи МПСП України зі здійснення опікунства та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та у сучасний період.


 

Варіант № 12

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «фізична особа, яку визнано у судовому порядку, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу здоров’я не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними»:

а) малолітня дитина;                                    в) недієздатна особа;

б) неповнолітня дитина;                 г) особа з обмеженою дієздатністю.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод вторинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) генограма;             в) інтерв’ю;

б) тренінг;                 г) відвідування помешкання потенційних прийомних батьків.

3. Охарактеризуйте роль християнства у розвитку соціальних поглядів на опікунство та піклування

4. Охарактеризуйте правила піклування про хворих на наркоманію і СНІД.

5. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів українського козацтва та у сучасний період


 

Варіант № 13

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «форма утримання, навчання, виховання дітей віком від 3-х до 7 та від 7 до 17 років, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України»:

а) будинок дитини;                          в) будинок-інтернат;

б) дитячий будинок;                                    г) притулок.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «був керівником колонії для неповнолітніх злочинців»:

а) А.С. Макаренко;                          в) С.Т. Шацький;

б) В.М. Сорока-Росинський;                      г) Луначарський.

3. Охарактеризуйте соціально-правові засади опікунства та піклування в радянські часи. Етнічні особливості піклування

4. Дайте характеристику роботи органів опіки та піклування та служб у справах неповнолітніх.

5. Дайте характеристику традицій опікунства та піклування українського козацтва та за радянських часів.


 

Варіант № 14

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – « форма утримання, навчання і виховання дітей віком від дня народження до 3-х років, що належать до Міністерства охорони здоров’я»:

а) будинок дитини;                          в) будинок-інтернат;

б) дитячий будинок;                                    г) притулок.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «на власній дослідній станції розробив систему трудового та естетичного виховання за допомогою спеціально створеного виховного середовища»:

а) А.С. Макаренко;                          в) С.Т. Шацький;

б) В.М. Сорока-Росинський;                      г) Луначарський.

3. Охарактеризуйте особливості правового забезпечення опікунства та піклування.

4. Види прийомних сімей (короткострокові, довгострокові, сім’ї-спеціалісти).

5. Дайте порівняльну характеристику опікунства та піклування як форм соціальної роботи.


 

Варіант № 15

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «благодійна установа, що надає виховання й освіту сиротам та безпритульним дітям, забезпечує проживання й догляд за людьми похилого віку, інвалідами та знедоленими»:

а) будинок дитини;                          в) будинок-інтернат;

б) дитячий будинок;                                    г) притулок.

2. Виберіть вірну відповідь до наведеної характеристики – «був керівником школи ім. Ф.М. Достоєвського для важковиховуваних дітей (Петроград)»:

а) А.С. Макаренко;                          в) С.Т. Шацький;

б) В.М. Сорока-Росинський;                      г) Луначарський.

3. Охарактеризуйте нормативно-правову систему забезпечення опікунства та піклування в Україні.

4. Охарактеризуйте форми і методи роботи з наркоманами і ВІЛ-інфікованими.

5. Дайте порівняльну характеристику опікунства та усиновлення як форм соціальної турботи про дітей, що позбавлені батьківського піклування.


 

Варіант № 16

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «спеціалізовані заклади компенсуючого типу для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, що підпорядковано Міністерству праці та соціальної політики України»:

а) будинок дитини;                          в) будинок-інтернат;

б) дитячий будинок;                                    г) притулок.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклади, що створювалися при церквах задля надання соціальної допомоги дітям-сиротам та злиденним, де вони могли жити та навчатися»:

а) скудельниці;                                 в) притулки;

б) хоспіси;                             г) амбулаторії.

3. Охарактеризуйте патронат як форма державної турботи про дітей, які залишились без батьківського піклування.

4. Дайте характеристику роботи соціальних інституцій системи МОЗ зі здійснення опікунства та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику особливостей розвитку дітей-сиріт в інституційних закладах та дитячих будинках сімейного типу.


 

Варіант № 17

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «спеціалізований заклад переважно для дітей, які часто хворіють на застудні захворювання»:

а) санаторно-лісна школа;               в) дитячий будинок змішаного типу;

б) школа-інтернат;                           г) притулок.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклади соціальної допомоги для невиліковано-хворих»:

а) скудельниці;                                 в) притулки;

б) хоспіси;                             г) амбулаторії.

3. Охарактеризуйте основні підходи до забезпечення належного рівня опікунства та піклування в сучасних умовах.

4. Охарактеризуйте історичні передумови виникнення інституту опіки та піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику роботи соціальних інституцій системи МОН та МВС України зі здійснення опікунства та піклування.


 

Варіант № 18

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «форма утримання, навчання, виховання дітей від 3-х до 16–17 років, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України»:

а) санаторно-лісна школа;               в) дитячий будинок змішаного типу;

б) школа-інтернат;                           г) притулок.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклади, які створено для визначення соціального статуту та надання соціальної допомоги «дітям вулиць»:

а) скудельниці;                                 в) притулки;

б) хоспіси;                             г) амбулаторії.

3. Охарактеризуйте психологічні особливості категорій осіб, які потребують опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте досвід В.М. Сороки-Росинського щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику роботи соціальних інституцій системи МОН та МПСП України зі здійснення опікунства та піклування.


 

Варіант № 19

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «спеціалізований заклад для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розрахована на здорових дітей, які виховуються і навчаються з 7 до 14–15 або 16–17 років (9–11 класи), що підпорядковано Міністерству освіти і науки України»:

а) санаторно-лісна школа;               в) дитячий будинок змішаного типу;

б) школа-інтернат;                           г) притулок.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклад, що надає медичну допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей»:

а) скудельниці;                                 в) притулки;

б) хоспіси;                             г) амбулаторії.

3. Охарактеризуйте соціальні причини безпритульності.

4. Досвід А.С. Макаренка щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику роботи соціальних інституцій системи МОН та МОЗ України зі здійснення опікунства та піклування.


 

Варіант № 20

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «благодійна установа, що надає виховання й освіту сиротам та безпритульним дітям, забезпечує проживання й догляд за людьми похилого віку, інвалідами та знедоленими»:

а) санаторно-лісна школа;               в) дитячий будинок змішаного типу;

б) школа-інтернат;                           г) притулок.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «пріоритетна в Україні форма опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування»:

а) прийомна сім’я;                                                   в) дитячий будинок сімейного типу;

б) прийомна сім’я тимчасового перебування;     г) патронат.

3. Охарактеризуйте види дисфункціональних сімей.

4. Охарактеризуйте досвід С.Т. Шацького щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику умов припинення опіки та піклування.


 

Варіант № 21

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «фізична особа, яку у судовому порядку визнано неспроможною до виховання власної дитини»:

а) безвісно зникла особа;

б) особа, оголошена судом померлою;

в) особа, позбавлена батьківських прав.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «форма опіки над дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування, коли одночасно може опікуватися до чотирьох дітей»:

а) прийомна сім’я;                                                   в) дитячий будинок сімейного типу;

б) прийомна сім’я тимчасового перебування;     г) патронат.

3. Охарактеризуйте види опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте зарубіжний досвід виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Дайте порівняльну характеристику умов установлення опіки та піклування.


 

Варіант № 22

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «фізична особа, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, або якщо вона пропала за обставин, що загрожували смертю протягом шести місяців»:

а) безвісно зникла особа;

б) особа, оголошена судом померлою;

в) особа, позбавлена батьківських прав.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «нова форма опіки та нагляду за дітьми з функціональними обмеженнями»:

а) прийомна сім’я;                                                   в) дитячий будинок сімейного типу;

б) прийомна сім’я тимчасового перебування;     г) патронат.

3. Охарактеризуйте систему відомств і установ опікунства та піклування..

4. Охарактеризуйте виховання дітей-сиріт у державних інституційних закладах, підпорядкованих МОН України.

5. Дайте порівняльну характеристику змісту Конвенції ООН про права дитини та Сімейного кодексу стосовно здійснення опіки та піклування.


 

Варіант № 23

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «фізична особа, яку визнано в судовому порядку, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування»:

а) безвісно зникла особа;

б) особа, оголошена судом померлою;

в) особа, позбавлена батьківських прав.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «національно-релігійні громадські організації міщан та селян, що організовували шпиталі, притулки для хворих та непрацездатних»:

а) верви;                    б) братства;               в) товариства.

3. Охарактеризуйте систему соціального захисту прав дитини-сироти.

4. Охарактеризуйте виховання дітей-сиріт у державних інституційних закладах, підпорядкованих МОЗ України.

5. Дайте порівняльну характеристику змісту Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людини стосовно здійснення опіки та піклування.


 

Варіант № 24

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв’язку з позбавленням останніх батьківських прав, відбиранням у батьків без позбавлення батьківських прав, а також покинута дітина, дітина, від якої відмовилися батьки, безпритульна дітина»:

а) дитина-інвалід;                 в) безпритульна дитина;

б) дитина-сирота;                 г) дитина, позбавлена батьківського піклування.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид колективної допомоги на селі бідним людям, вдовам, сиротам»:

а) толока;                   б) супряга;                 в) займи.

3. Охарактеризуйте юридичні підстави визначення опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте виховання дітей-сиріт у державних інституційних закладах, підпорядкованих МПСП України

5. Дайте порівняльну характеристику роботи соціальних інституцій з «дітьми вулиць».


 

Варіант № 25

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина, в якої померли чи загинули батьки (або батьки, позбавлені батьківських прав)»:

а) дитина-інвалід;                 в) безпритульна дитина;

б) дитина-сирота;                 г) дитина, позбавлена батьківського піклування.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид групової допомоги на селі своїм сусідам, знайомим у важких роботах»:

а) толока;                   б) супряга;                 в) займи.

3. Охарактеризуйте зміст роботи медико-соціальної комісії.

4. Охарактеризуйте прийомні сім’ї.

5. Дайте порівняльну характеристику осіб, що потребують опіки та піклування (психологічні та соціальні характеристики).


 

Варіант № 26

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою, або вродженими вадами розумового або фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність у додатковій соціальній допомозі і захисті»:

а) дитина-інвалід;                 в) безпритульна дитина;

б) дитина-сирота;                 г) дитина, позбавлена батьківського піклування.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «як називається вид кумів, що обиралися батьками звичайним порядком»:

а) прохані;                 в) стрічені;

б) одкупні;                 г) кликані.

3. Охарактеризуйте правові обов’язки опікунів і усиновителів.

4. Охарактеризуйте дитячі будинки сімейного типу.

5. Дайте порівняльну характеристику роботи соціальних інституцій системи МОЗ та Міністерства внутрішніх справ України зі здійснення опікунства та піклування.


 

Варіант № 27

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв’язку з позбавленням останніх батьківських прав, відбиранням у батьків без позбавлення батьківських прав, а також покинута дітина, дітина, від якої відмовилися батьки, безпритульна дитина»:

а) дитина-інвалід;                 в) безпритульна дитина;

б) дитина-сирота;                 г) дитина, позбавлена батьківського піклування.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «як називається вид кумів, що обиралися батьками як заміна звичайних, коли дитина тяжко хворіла»:

а) прохані;                 в) стрічені;

б) одкупні;                 г) кликані.

3. Охарактеризуйте поняття про подвійну опіку.

4. Охарактеризуйте прийомні сім’ї, що виховують дитину з особливими потребами.

5. Дайте порівняльну характеристику роботи соціальних інституцій системи МПСП і МВС України зі здійснення опікунства та піклування.


 

Варіант № 28

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «особа, над якою встановлено опіку або піклування»:

а) дитина-сирота;                 б) підопічний;                       в) усиновлений.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «як називається вид кумів, що обирали батьки в тих родинах, де часто вмирали діти»:

а) прохані;                 в) стрічені;

б) одкупні;                 г) кликані.

3. Охарактеризуйте форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

4. Охарактеризуйте поняття про подвійне опікунство.

5. Дайте порівняльну характеристику роботи органів опіки та піклування та служб у справах неповнолітніх.


 

Варіант № 29

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «особа, яку взяли в сім’ю (є відповідний юридичний акт), та між якою та зазначеною сім’єю установлюються правовідносини, аналогічні тим, які існують між кровними родичами»:

а) дитина-сирота;                 б) підопічний;                       в) усиновлений.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид приймацтва в Україні, коли приймаками є малолітні, переважно сироти, що взяті на виховання до повноліття»:

а) годуванці;                         в) приймаки – умовно посиновлені;

б) приймаки-сімейні;                       г) приймаки – зяті.

3. Охарактеризуйте правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте методи роботи з «дітьми вулиць».

5. Дайте порівняльну характеристику опікунства та піклування як форм соціальної роботи.


 

Варіант № 30

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «дитина, в якої померли чи загинули батьки (або батьки, позбавлені батьківських прав)»:

а) дитина-сирота;                 б) підопічний;                       в) усиновлений.

2. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид законодавства в Україні, що захищало інтереси приймаків»:

а) урядове законодавство;

б) звичаєве право;

в) цивільне право.

3. Охарактеризуйте умови припинення опікунства та піклування.

4. Охарактеризуйте особливості вуличної роботи з дітьми, позбавленими батьківської опіки та догляду.

5. Дайте порівняльну характеристику опікунства та усиновлення як форм соціальної турботи про дітей, що позбавлені батьківського піклування.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика