andrey

Путь к Файлу: /Опекунство и пиклування / Тесты-2-3-ОПиП-А5.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   133.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Варіант № 1

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «звичай обрання новонародженій дитині «других батьків», її опікунів та покровителів»:

а) кумівство;

б) побратимство;

в) приймацтво;

г) посестринство.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «батьки-вихователі».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Опікунство та піклування за часів Київської Русі.

4. Дайте порівняльну характеристику заступницької та фостерної опіки.


 

Варіант № 2

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «звичай духовного споріднення, індивідуальної взаємодопомоги»:

а) кумівство;

б) побратимство;

в) приймацтво;

г) посестринство.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «дитячий будинок сімейного типу».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Традиції опікунства та піклування в усній народній творчості.

4. Дайте порівняльну характеристику прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.


 

Варіант № 3

 

1. Традиційне явище сімейних і господарських відносин, пов’язане зі сторонньою особою. Виберіть вірну відповідь з зазначеного переліку:

а) кумівство;

б) побратимство;

в) приймацтво;

г) посестринство.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «фостерні сім’ї».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Традиції опікунства та піклування в українському козацтві.

4. Дайте порівняльну характеристику прийомних сімей довгострокового перебування та прийомних сімей тимчасового перебування.


 

Варіант № 4

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «святий, що боронить людей від стихійного лиха, захищає знедолених та бідних, а також є почесним охоронцем дітей»:

а) Святий Ілля;

б) Святий Микола;

в) Святий Пантелеймон;

г) Святий Георгій.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «фостерна опіка».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Традиції опікунства та піклування в радянські часи.

4. Дайте порівняльну характеристику різних методів оцінювання кандидатів у прийомні батьки.


 

Варіант № 5

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «за часів правління поклав нагляд за дітьми-сиротами на духовенство»:

а) Князь Володимир Червоне сонечко;

б) Іван Грозний;

в) Федір Олексійович;

г) Петро І.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «фостерінг».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Сучасні тенденції щодо здійснення опікунства та піклування.

4. Дайте порівняльну характеристику ефективності різних форм соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми.


 

Варіант № 6

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «за часів правління було видано наказ про відкриття спеціальних будинків для жебраків та безрідних сиріт, де вони навчалися грамоті й заняттям»:

а) Князь Володимир Червоне сонечко;

б) Іван Грозний;

в) Федір Олексійович;

г) Петро І.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «прийомна сім’я».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Соціальна підтримка сімей, що виховують дітей з функціональними обмеженнями.

4. Дайте порівняльну характеристику ресурсів та резервів прийомної сім’ї.


 

Варіант № 7

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «за часів чийого правління опіку сиріт було внесено до кола завдань органів державного управління та створено Церковний патріарший наказ, що займався справами сиріт»:

а) Князь Володимир Червоне сонечко;

б) Іван Грозний;

в) Федір Олексійович;

г) Петро І.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «прийомна сім’я тимчасового перебування».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Особливості розвитку дітей з функціональними обмеженнями в сім’ях та інтернатних закладах.

4. Дайте порівняльну характеристику особливостей виховання дітей-сиріт з функціональними обмеженнями в різних формах опіки.


 

Варіант № 8

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «за часів правління було видано наказ, що приписував утворення будинків «для незаконнонароджених та всіляких підкинутих малюків»:

а) Князь Володимир Червоне сонечко;

б) Іван Грозний;

в) Федір Олексійович;

г) Петро І.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «батьки-спеціалісти».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями в сім’ях.

4. Дайте порівняльну характеристику особливостей розвитку дітей-сиріт в інституційних закладах та прийомних сім’ях.


 

Варіант № 9

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод первинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) тренінг з потенційними прийомними батьками;

б) відвідування потенційних прийомних батьків;

в) генограма;

г) сімейна соціограма.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «діти-сироти з функціональними обмеженнями».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями в інтернатних закладах.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та у радянські часи.


 

Варіант № 10

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод первинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) рольова карта;

б) сімейна групова нарада;

в) екомапа;

г) інтерн’ю.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «соціальний супровід».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Діти-сироти з функціональними обмеженнями в різних формах опіки.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та в українському козацтві.


 

Варіант № 11

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод вторинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) інтерв’ю;

б) відвідування помешкання потенційних прийомних батьків;

в) тренінг;

г) лінія часу.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «моніторинг опіки».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Залучення кандидатів у прийомні батьки.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та у сучасний період.


 

Варіант № 12

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «метод вторинної оцінки кандидатів у прийомні батьки»:

а) генограма;

б) тренінг;

в) інтерв’ю;

г) відвідування помешкання потенційних прийомних батьків.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «соціальна підтримка».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Оцінювання потенційних прийомних батьків.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів українського козацтва та у сучасний період.


 

Варіант № 13

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «був керівником колонії для неповнолітніх злочинців»:

а) А.С. Макаренко;

б) В.М. Сорока-Росинський;

в) С.Т. Шацький;

г) Луначарський

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «форми соціальної роботи з прийомною сімєю».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Порядок схвалення кандидатів у прийомні батьки.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування українського козацтва та за радянських часів.


 

Варіант № 14

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «на власній дослідній станції розробив систему трудового та естетичного виховання за допомогою спеціально створеного виховного середовища»:

а) А.С. Макаренко;

б) В.М. Сорока-Росинський;

в) С.Т. Шацький;

г) Луначарський.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «план соціального супроводу прийомної сім’ї».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Процес взаємодобору у технології створення прийомних сімей.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за радянських часів та у сучасний період.


 

Варіант № 15

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «був керівником школи ім. Ф.М. Достоєвського для важковиховуваних дітей (Петроград)»:

а) А.С. Макаренко;

б) В.М. Сорока-Росинський;

в) С.Т. Шацький;

г) Луначарський.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «подвійне опікунство».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Процес влаштування дитини у прийомну сім’ю.

4. Дайте порівняльну характеристику особливостей розвитку дітей-сиріт в інституційних закладах та дитячих будинках сімейного типу.


 

Варіант № 16

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклади, що створювалися при церквах задля надання соціальної допомоги дітям-сиротам та злиденним, де вони могли жити та навчатися»:

а) скудельниці;

б) хоспіси;

в) притулки;

г) амбулаторії.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «правові гарантії».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

4. Дайте порівняльну характеристику заступницької та фостерної опіки.


 

Варіант № 17

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклади соціальної допомоги для невилікувано-хворих»:

а) скудельниці;

б) хоспіси;

в) притулки;

г) амбулаторії..

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «умови припинення опікунства».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

4. Дайте порівняльну характеристику прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.


 

Варіант № 18

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклади, які створено для визначення соціального статуту та надання соціальної допомоги «дітям вулиць»:

а) скудельниці;

б) хоспіси;

в) притулки;

г) амбулаторії.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «умови припинення піклування».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Умови надання та припинення опікунства.

4. Дайте порівняльну характеристику прийомних сімей довгострокового перебування та прийомних сімей тимчасового перебування.


 

Варіант № 19

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «заклад, що надає медичну допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей»:

а) скудельниці;

б) хоспіси;

в) притулки;

г) амбулаторії.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «кандидати у прийомні батьки».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Умови надання та припинення піклування.

4. Дайте порівняльну характеристику різних методів оцінювання кандидатів у прийомні батьки.


 

Варіант № 20

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «пріоритетна в Україні форма опіки над дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування»:

а) прийомна сім’я;

б) прийомна сім’я тимчасового перебування;

в) дитячий будинок сімейного типу;

г) патронат.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «потенційні прийомні батьки».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Мета та план соціального супроводу прийомних дітей та прийомних сімей.

4. Дайте порівняльну характеристику ефективності різних форм соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми.


 

Варіант № 21

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «форма опіки над дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування, коли може опікуватись до чотирьох дітей»:

а) прийомна сім’я;

б) прийомна сім’я тимчасового перебування;

в) дитячий будинок сімейного типу;

г) патронат.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «батьки-вихователі».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Моніторинг опіки дітей у прийомних сім’ях.

4. Дайте порівняльну характеристику ресурсів та резервів прийомної сім’ї.


 

Варіант № 22

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «нова форма опіки та нагляду за дітьми з функціональними обмеженнями»:

а) прийомна сім’я;

б) прийомна сім’я тимчасового перебування;

в) дитячий будинок сімейного типу;

г) патронат.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «дитячий будинок сімейного типу».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Форми соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми.

4. Дайте порівняльну характеристику особливостей виховання дітей-сиріт з функціональними обмеженнями в різних формах опіки.


 

Варіант № 23

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «національно-релігійні громадські організації міщан та селян, що організовували шпиталі, притулки для хворих та непрацездатних»:

а) верви;

б) братства;

в) товариства.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «фостерні сім’ї».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Досвід прийомних сімей, що виховують дітей з функціональними обмеженнями.

4. Дайте порівняльну характеристику особливостей розвитку дітей-сиріт в інституційних закладах та прийомних сім’ях.


 

Варіант № 24

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид колективної допомоги на селі бідним людям, вдовам, сиротам»:

а) толока;

б) супряга;

в) займи.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «фостерна опіка».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Прийомні сім’ї тимчасового перебування як нова форма піклування про дітей-сиріт з функціональними обмеженнями.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та у радянські часи.


 

Варіант № 25

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид групової допомоги на селі своїм сусідам, знайомим у важких роботах»:

а) толока;

б) супряга;

в) займи.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «фостерінг».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Поняття про фостерну опіку.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та в українському козацтві.


 

Варіант № 26

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «як називається вид кумів, що обиралися батьками звичайним порядком»:

а) прохані;

б) одкупні;

в) стрічені;

г) кликані.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «прийомна сім’я».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Особливості виховання дитини у фостерній сім’ї.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів Київської Русі та у сучасний період.


 

Варіант № 27

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «як називається вид кумів, що обиралися батьками як заміна звичайних, коли дитина тяжко хворіла»:

а) прохані;

б) одкупні;

в) стрічені;

г) кликані.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «прийомна сім’я тимчасового перебування».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Проблеми фостерних сімей.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за часів українського козацтва та у сучасний період.


 

Варіант № 28

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «як називається вид кумів, що обирали батьки в тих родинах, де часто вмирали діти»:

а) прохані;

б) одкупні;

в) стрічені;

г) кликані.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «батьки-спеціалісти».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Правові основи створення дитячих будинків сімейного типу.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування українського козацтва та за радянських часів.


 

Варіант № 29

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид приймацтва в Україні, коли приймаками є малолітні, переважно сироти, що взяті на виховання до повноліття»:

а) годуванці;

б) приймаки-сімейні;

в) приймаки – умовно посиновлені;

г) приймаки – зяті.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «діти-сироти з функціональними обмеженнями».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Особливості виховання дитини в умовах дитячого будинку сімейного типу.

4. Дайте порівняльну характеристику традицій опікунства та піклування за радянських часів та у сучасний період.


 

Варіант № 30

 

1. Виберіть термін, що відповідає наведеному визначенню – «визначте вид законодавства в Україні, що захищає інтереси приймаків»:

а) урядове законодавство;

б) звичаєве право;

в) цивільне право.

2. Охарактеризуйте зазначений термін: «соціальний супровід прийомних сімей тимчасового перебування».

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Проблеми та перспективи розвитку системи дитячих будинків сімейного типу в Україні.

4. Дайте порівняльну характеристику особливостей розвитку дітей-сиріт в інституційних закладах та дитячих будинках сімейного типу.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика