andrey

Путь к Файлу: /Опекунство и пиклування / Рец та видз на ОПиП.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   30.5 КБ
СКАЧАТЬ

РЕЦЕНЗІЯ

на науково-методичне видання Костіної В.В. “Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Опікунство та піклування»” зі спеціальності «Соціальна педагогіка»

за вимогами кредитно-модульної системи

 

Надання допомоги дітям, що залишилися без батьківського піклування, є важливим напрямом соціальної політики держави. З середини ХХ сторіччя соціальне сирітство стає глобальною соціальною проблемою. Суспільство потребує підготовки кваліфікованих фахівців у галузі соціальної роботи, які здатні компетентно розв’язувати проблеми опікунства та піклування. Тому, відповідно до вимог Болонської декларації, з’явилась необхідність створення навчального курсу «Опікунство та піклування» за кредитно-модульною системою. Отже виникає гостра необхідність в розробці засобів, які можна використовувати для здійснення ефективної підготовки майбутніх фахівців сфери освіти до здійснення діяльності з соціальної допомоги.

У курсі розглядаються питання забезпечення опікунства і піклування у соціальних інституціях, соціально-правових основ забезпечення опікунства та піклування, соціально-психологічних особливостей людей, які потребують опікунства та піклування, а також розвиток традицій опікунства та піклування в Україні та за кордоном. Методика викладання курсу передбачає опанування досвідом здійснення опікунства та піклування протягом аудиторних занять, а також виконання самостійної роботи. Практичного значення набувають питання індивідуальної науково-дослідної роботи у формі реферату та навчального проекту.

Матеріал посібника дозволяє викладачу організувати самостійну роботу студентів над опрацюванням лекційного курсу та семінарських занять, а також містить методичні вказівки щодо підготовки та виконання ІНДЗ з дисципліни «Опікунство та піклування».

Дана робота розроблена для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Соціальна педагогіка», яка підготовлена доцентом кафедри соціальної педагогіки Костіною В.В., може бути використана у процесі навчання.

Науково-методичне видання рекомендується до друку.

 

Доктор педагогічних наук,

професор кафедри соціальної педагогіки

Харківської державної академії культури            А.О. Рижанова


Відзив

на науково-методичне видання Костіної В.В. “Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Опікунство та піклування»” зі спеціальності «Соціальна педагогіка»

за вимогами кредитно-модульної системи

 

Кардинальні зміни в різних сферах життя, що відбулися в нашому суспільстві наприкінці ХХ сторіччя зумовили зубожіння великої частини населання нашої держави та призвели до появи нових проблем у соціальній сфері. Однією з них є поява великої кількості дітей, що відносяться до категорії «соціальних сиріт», для соціального захисту яких державою запроваджено інститут опікунства та піклування.

Необхідність підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності, які спроможні професійно надавати відповідні послуги дітям, які залишились без батьківського піклування, та громадянам, які мають проблеми дієздатності, є вимогою часу, тому постала проблема створення навчального курсу «Опікунство та піклування» за кредитно-модульною системою.

Під час аудиторної та самостійної роботи передбачається опанування студентами двох змістових модулів: 1) теоретичні основи соціальної роботи; 2) організаційні аспекти соціальної роботи, а також виконання таких індивідуальних науково-дослідних завдань, як: написання реферату з історії або теорії соціальної роботи, розробка проекту соціальної роботи з розв’язання конкретної соціальної проблеми, що має неабияку практичну значущість в опанування методикою соціальної допомоги.

Науково-методичне видання побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті та розраховано на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Соціальна педагогіка».

В даній роботі представлено методичні вказівки до самостійної роботи студентів з опрацювання основної та додаткової літератури під час засвоєння лекційного курсу, підготовки до семінарських занять, а також виконання ІНДЗ з дисципліни «Опікунство та піклування». Використано завдання, що дозволяють викладачу організувати як індивідуальну роботу студентів, так і групові форми діяльності, які виявляються ефективними під час проведення семінарських занять.

Запропоноване видання може бути використане студентами вищих навчальних закладів під час підготовки до семінарських занять, а також індивідуальної роботи.

Науково-методичне видання рекомендується до друку.

 

Доктор педагогічних наук,

професор кафедри педагогіки

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика