andrey

Путь к Файлу: /Cоциальная работа / Теория социальной работы / Для очников / L-7.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   120.6 КБ
СКАЧАТЬ

Лекція № 7

Тема: використання Соціальних технологій при опікунстві та піклуванні

 

Питання:

1. Поняття про соціальні технології.

2. Класифікація соціальних технологій, що використовують в опікунстві та піклуванні.

3. *Методи соціально-педагогічної діяльності при опікунстві та піклуванні.

4. *Соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

 

* Конспект лекції, що проходила у притулку «Гармонія». Виконати у вигляді звіту про екскурсію за схемою, поданою наприкінці лекції.

 

Література [1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41,45]

 

1. Поняття про соціальні технології

(За підручником Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с. /Каб/)

 

2. Класифікація соціальних технологій, що використовують в опікунстві та піклуванні

Питання класифікації соціальних технологій не є загально вирішеним, бо існують різні основи для поділу і відповідно різноманітні класифікації. Навіть найпростіші з технологій мають складну зовнішню та внутрішню структури, власні макро- та мікрорівні, завдяки чому будь-яку класифікацію не можна уявити лінійною.

Так сучасні дослідники (Зайнишев, Золотарьова, стор. 27) серед основних ознак класифікації виділяють:

– ступінь асоційованості об’єкта впливу (особистість, суспільство, соціальна група, трудовий колектив);

– масштаби та ієрархія впливу (глобальні, континентальні, регіональні);

– сфери соціалізації та життєдіяльності людей (виробнича, політична, соціальна, духовна);

– ступінь зрілості соціальних об’єктів;

– інструментарій, способи та засоби впливу, що використовують для вирішення завдань;

– галузь суспільного життя: економіка, освіта, охорона здоров’я, наукова діяльність;

– рівень розробки соціальних технологій (теоретичний, конкретно-прикладний);

– мета, що реалізовується завдяки використання даної технології.

 

І.Д. Звєрєва виділяє два типи технологій:

– соціальні програми, що містять певні засоби та способи діяльності;

– саму діяльність, побудовано відповідно до таких програм.

До наведеного списку автор додає ще:

– ступінь практичного втілення в організаційний процес (інноваційні, конструктивні, традиційні);

– за місцем експериментальної перевірки та апробації (кабінетні, лабораторні, польові).

 

В.І. Курбатов виділяє дві групи технологій соціальної роботи:

– загальні (до яких відносіть технології опіки та піклування);

– окремі (відповідно до проблеми: соціальна робота з людьми похилого віку, соціальна робота з сім’єю; соціальна робота з сиротами; соціальна робота з інвалідами тощо).

Прикладами окремих технологій, що використовували під час опікунства та піклування, можна вважати:

– технологію соціальної роботи з регулювання адаптивних процесів (на прикладі людей похилого віку, що потрапляють до будинку-інтернату, або соціальна реабілітація осіб, що перебували в ув’язненні);

– технологію роботи з людьми похилого віку;

– технологія впровадження інноваційних форм опіки;

– технологія створення прийомної сім’ї або технологія створення дитячого будинку сімейного типу.

 

У найбільш загальному вигляді будь-який технологічний процес, у тому числі і у соціальній сфері, можна представити у вигляді кількох взаємопов’язаних етапів:

1) етап визначення проблеми;

2) етап цілепокладання;

3) етап вибору способів впливу на об’єкт та побудови програми впливу;

4) етап організації впливу на об’єкт за певною програмою дій;

5) оцінка та аналіз результатів впливу, кореляція впливу, якщо є необхідність;

6) створення методичних рекомендацій щодо розв’язання програми за пропонованою технологією.

 

(Екскурсія у притулок «Гармонія»)

 

І   Схема аналізу діяльності організації (закладу)

1) назва організації;

2) структурні підрозділи;

3) підпорядкування організації;

4) об’єкти діяльності;

5) суб’єкти діяльності;

6) аспекти та зміст діяльності;

7) методи діяльності;

8) форми організації діяльності;

9) засоби діяльності;

10) результат діяльності.

 

ІІ   Етапи соціально-педагогічної технології:

1) етап визначення проблеми;

2) етап цілепокладання;

3) етап вибору способів впливу на об’єкт та побудови програми впливу;

4) етап організації впливу на об’єкт за певною програмою;

5) етап оцінки та аналізу результатів впливу, корекції впливу, якщо виникає необхідність;

6) етап надання методичних рекомендацій щодо ров’язання проблеми за певною технологією.

 

ІІІ   Основні ознаки класифікації соціальних технологій:

1) ступінь асоційованості об’єкта впливу (особистість, суспільство, соціальна група, трудовий колектив);

2) масштаби та ієрархія впливу (глобальні, континентальні, регіональні);

3) сфера соціалізації та життєдіяльності людей (виробнича, політична, духовна тощо);

4) ступінь зрілості соціальних об’єктів;

5) інструментарій, способи та засоби впливу;

6) галузь суспільного життя (економіка, освіта, охорона здоров’я тощо);

7) рівень розробки соціальної технології (теоретичний, прикладний тощо);

8) мета, яка реалізовується завдяки використанню технології;

9) ступінь практичного втілення в організаційний процес (інноваційні, традиційні, конструктивні);

10) за місцем експериментальної перевірки та апробації (кабінетні, лабораторні, польові).

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика