andrey

Путь к Файлу: /Cоциальная работа / ИПО / Билеты к зачету (ИПО)-А5.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   116.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Білет № 1

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з інвалідами:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – це особа, яка є законним представником свого підопічного, що здійснює піклування над дитиною-сиротою віком до 14 років, або за дорослою людиною, що визнана в судовому порядку недієздатною особою:

а) опікун;       б) піклувальник;       в) соціальний педагог;        г) соціальний працівник.

3. Охарактеризуйте соціальну роботу як науку та вид суспільної діяльності.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна діагностика та соціальна профілактика.


 

Білет № 2

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з сиротами:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – це індивід, що займає проміжне положення між будь-якими соціальними групами:

а) мігрант;      б) маргінал;   в) «бомж»;     г) девіант.

3. Охарактеризуйте основні поняття та категорії соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна адаптація та соціальна реабілітація.


 

Білет № 3

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять превентивну діяльність з підлітками:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – система заходів, що здійснює суспільство та його структури з забезпечення мінімально достатніх умов життя, підтримки життєзабезпечення та діяльного існування людини:

а) соціальна допомога;        б) соціальна підтримка;

в) соціальний захист;           г) соціальна реабілітація.

3. Охарактеризуйте закономірності та принципи соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна адаптація та соціальна корекція.


 

Білет № 4

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з людьми похилого віку:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – процес відновлення основних соціальних функцій особистості, суспільного інституту, соціальної групи, їх соціальної ролі у суспільстві:

а) соціальна адаптація;        б) соціальна допомога;

в) соціальна реабілітація;    г) соціальна підтримка.

3. Охарактеризуйте нормативно-правову базу соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна адаптація та соціальна терапія.

5. Виконайте завдання.


 

Білет № 5

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з «дітьми вулиць»:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – система соціальних мір у вигляді сприяння, підтримки та послуг, що надають окремим особам та групам населення соціальною службою для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки соціального статусу та повноцінної життєдіяльності, адаптації у суспільстві:

а) соціальна адаптація;        б) соціальна допомога;

в) соціальна реабілітація;    г) соціальна підтримка.

3. Охарактеризуйте типологізацію теорій соціальної роботи як форму наукового дослідження.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна адаптація та соціальне посередництво.


 

Білет № 6

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з молоддю:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – це одна з соціально-правових форм захисту особистих та майнових прав та інтересів громадян, що встановлюється над неповнолітніми у віці від 15 до 18 років при відсутності в них батьків або над повнолітніми громадянами, що у судовому порядку обмежені в дієздатності:

а) опіка;          б) піклування;           в) соціальне страхування;   г) соціальне посередництво.

3. Охарактеризуйте інтегративний характер і теоретичну незавершеність класифікації сучасних теорій соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна адаптація та соціальне консультування.


 

Білет № 7

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять роботу з організації дозвіллевої діяльності школярів:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – це система державних, соціальних, гігієнічних та медичних мір, що спрямовано на забезпечення високого рівня здоров’я та попередження хвороб:

а) реабілітація;          б) корекція;    в) профілактика;       г) експертиза.

3. Охарактеризуйте соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної роботи в Україні.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна реабілітація та соціальна корекція.


 

Білет № 8

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з «важкими підлітками»:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – повне або часткове звільнення певної категорії громадян від виконання встановлених законом норм або поліпшення умов їх виконання:

а) соціальне страхування;   б) соціальне управління;

в) соціальні гарантії;            г) соціальні пільги.

3. Охарактеризуйте суспільну опіку в Київській Русі: форми та традиції.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна реабілітація та соціальна профілактика.


 

Білет № 9

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять соціальну роботу з наркозалежними підлітками:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – особа, що частково або повністю втратила працездатність через порушення здоров’я внаслідок хвороби, травми або вродженого дефекту розвитку:

а) інвалід;       б) мігрант;     в) маргінал;   г) девіант.

3. Охарактеризуйте роль громади в наданні соціальної підтримки на селі.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна реабілітація та соціальне консультування.


 

Білет № 10

 

1. Визначте, до якого напряму соціальної роботи відносять профорієнтаційну роботу на біржі праці:

а) робота з сім’єю;

б) робота з клієнтами різного віку;

в) робота з представниками проблемних груп;

г) робота у школі.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – особи, що не досягли віку, з яким пов’язано настання дієздатності:

а) малолітні;  б) неповнолітні;        в) непрацездатні;      г) підопічні.

3. Охарактеризуйте традиції товариства Червоного Хреста в Україні.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна реабілітація та соціальна експертиза.


 

Білет № 11

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять психодинамічну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – галузь знань, що вивчає особливості людей похилого віку, як певного соціально-демографічного шару:

а) соціальна геронтологія;   б) андрогогіка;          в) девіантологія;       г) фемінологія.

3. Охарактеризуйте традиції соціального захисту громадян в Українській РСР.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна реабілітація та соціальне забезпечення.


 

Білет № 12

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять системну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – соціальний інститут, що характеризується певними соціальними нормами, санкціями, зразками поведінки, правами та обов’язками, які регулюють відносини у шлюбі, між батьками та дітьми:

а) школа;        б) сім’я;          в) урядові структури;           г) громадські організації.

3. Охарактеризуйте вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне забезпечення та соціальне страхування.


 

Білет № 13

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять рольову теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – різні державні та недержавні підрозділи, організації, що надають соціальні послуги населенню:

а) притулки;  б) інтернати;  в) соціальні інституції;       г) соціальні комітети.

3. Охарактеризуйте соціальну роботу за кордоном: основні моделі соціальної підтримки населення у сучасному світі.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне забезпечення та соціальна опіка.


 

Білет № 14

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять теорію кризового втручання:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – функція соціальної роботи, яка полягає в наданні знань про суспільне життя і процеси в ньому:

а) організаційно-виховна;   б) регулятивно-профілактична;

в) інформаційно-комунікативна;   г) гносеологічна;

д) соціоінтеграційна;           е) аналітико-прогностична.

3. Охарактеризуйте основні напрями підготовки соціальних робітників за кордоном.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне забезпечення та соціальне консультування.


 

Білет № 15

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять системно-екологічну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – функція соціальної роботи, яка полягає в тому, що вона об’єднує різні галузі знань для розв’язання комплексних проблем соціальної сфери:

а) організаційно-виховна;   б) регулятивно-профілактична;

в) інформаційно-комунікативна;   г) гносеологічна;

д) соціоінтеграційна;           е) аналітико-прогностична.

3. Охарактеризуйте соціальну роботу в постсоціалістичних країнах.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне забезпечення та соціальне посередництво.


 

Білет № 16

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять соціально-педагогічну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – функція соціальної роботи виявляється через вивчення нею тенденцій соціальної напруги в суспільстві, демографічної ситуації, причин неблагополуччя, стану та якості соціальної допомоги й захисту на різних рівнях, а також передбачення процесів соціального розвитку країни, регіонів, громад, та участь у формуванні певних програм, планів, заходів:

а) організаційно-виховна;   б) регулятивно-профілактична;

в) інформаційно-комунікативна;   г) гносеологічна;

д) соціоінтеграційна;           е) аналітико-прогностична.

3. Охарактеризуйте сучасний стан соціальної роботи в країнах близького та далекого зарубіжжя.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне забезпечення та соціальна експертиза.


 

Білет № 17

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять гуманістичну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – функція соціальної роботи, що реалізує вияв гуманного ставлення до людини у суспільстві через створення умов для її гідного життя:

а) організаційно-виховна;   б) регулятивно-профілактична;

в) інформаційно-комунікативна;   г) гносеологічна;

д) соціоінтеграційна;           е) аналітико-прогностична.

3. Охарактеризуйте особистісно-професійні характеристики соціального працівника.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна профілактика та соціальна корекція.


 

Білет № 18

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять соціально-радикальну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – функція соціальної роботи пов’язана з тим, що соціальна робота передбачає та приводить у дію правові, психологічні та інші механізми попередження та подолання негативних явищ, орієнтує поведінку особи в суспільстві:

а) організаційно-виховна;   б) регулятивно-профілактична;

в) інформаційно-комунікативна;   г) гносеологічна;

д) соціоінтеграційна;           е) аналітико-прогностична.

3. Охарактеризуйте сфери діяльності та функції соціального працівника.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна профілактика та соціальна адаптація.


 

Білет № 19

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять когнітивну теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – функція соціальної роботи, що полягає у виявленні, збиранні, узагальненні і доведенні до суб’єктів відомостей про тих, хто потребує допомоги, втручання соціальних служб:

а) організаційно-виховна;   б) регулятивно-профілактична;

в) інформаційно-комунікативна;   г) гносеологічна;

д) соціоінтеграційна;           е) аналітико-прогностична.

3. Охарактеризуйте етичний кодекс соціального працівника.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна профілактика та соціальне консультування.


 

Білет № 20

 

1. Визначте, до якої групи теорій соціальної роботи відносять марксистську теорію:

а) психолого-орієнтовані;

б) соціально-орієнтовані;

в) комплексно-орієнтовані.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – спеціаліст у галузі соціальної роботи:

а) соціальний педагог;         б) педагог-організатор;        в) соціолог;    г) соціоном.

3. Охарактеризуйте підготовку соціальних працівників на Україні.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна профілактика та соціальна терапія.


 

Білет № 21

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять біографічний метод:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – усі ті, хто потребує допомоги, незалежно від її характеру та специфіки, та звернулися по неї до соціальної служби:

а) суб’єкти;    б) об’єкти;     в) клієнти;     г) потерпілі;   д) пацієнти.

3. Охарактеризуйте діяльнісну природу соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна профілактика та соціальне страхування.


 

Білет № 22

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять аналіз документів (традиційний):

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – напрям соціальної роботи з сім’єю, суть якого полягає в проведенні бесіди через членів сім’ї або декількох сімей із подібними проблемами:

а) сімейна психопрофілактика;      б) сімейне посередництво;

в) сімейна терапія;    г) сімейне консультування;

д) соціальне обслуговування сім’ї;            е) соціально-реабілітаційна робота;

ж) соціально-педагогічна робота;  з) соціальний супровід сім’ї.

3. Охарактеризуйте сутність та зміст соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне проектування та соціальне прогнозування.


 

Білет № 23

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять контент-аналіз:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – напрям соціальної роботи з сім’єю, суть якого полягає в наданні соціально-психологічних консультацій з різних проблем:

а) сімейна психопрофілактика;      б) сімейне посередництво;

в) сімейна терапія;    г) сімейне консультування;

д) соціальне обслуговування сім’ї;            е) соціально-реабілітаційна робота;

ж) соціально-педагогічна робота;  з) соціальний супровід сім’ї.

3. Дайте характеристику категорій клієнтів соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне проектування та соціальна експертиза.


 

Білет № 24

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять опитування:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – напрям соціальної роботи з сім’єю, що реалізується шляхом надання сім’ї різноманітних виплат та послуг, гарантованих державою в законодавчому порядку:

а) сімейна психопрофілактика;      б) сімейне посередництво;

в) сімейна терапія;    г) сімейне консультування;

д) соціальне обслуговування сім’ї;            е) соціально-реабілітаційна робота;

ж) соціально-педагогічна робота;  з) соціальний супровід сім’ї.

3. Дайте класифікацію методів соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне проектування та соціальне посередництво.


 

Білет № 25

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять спостереження:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – напрям соціальної роботи з сім’єю, що спрямовано на відновлення виховного потенціалу сім’ї, захист прав членів родини в кризових ситуаціях, зміну соціального та сімейного статусу окремих членів сім’ї:

а) сімейна психопрофілактика;      б) сімейне посередництво;

в) сімейна терапія;    г) сімейне консультування;

д) соціальне обслуговування сім’ї;            е) соціально-реабілітаційна робота;

ж) соціально-педагогічна робота;  з) соціальний супровід сім’ї.

3. Охарактеризуйте форми соціальної роботи: морфологічну, процесуальну.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне страхування та соціальна діагностика.


 

Білет № 26

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять метод формування перспективи:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – напрям соціальної роботи з сім’єю, що спрямовано на розв’язання сімейних конфліктів:

а) сімейна психопрофілактика;      б) сімейне посередництво;

в) сімейна терапія;    г) сімейне консультування;

д) соціальне обслуговування сім’ї;            е) соціально-реабілітаційна робота;

ж) соціально-педагогічна робота;  з) соціальний супровід сім’ї.

3. Охарактеризуйте поняття соціальної політики. Визначте стадії формування соціальної політики.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне страхування та прогнозування.


 

Білет № 27

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять бесіду:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – напрям соціальної роботи з сім’єю, що полягає в розробці й регулярному застосуванні засобів, які допомагають зняти психічне напруження, що виникає в сім’ї:

а) сімейна психопрофілактика;      б) сімейне посередництво;

в) сімейна терапія;    г) сімейне консультування;

д) соціальне обслуговування сім’ї;            е) соціально-реабілітаційна робота;

ж) соціально-педагогічна робота;  з) соціальний супровід сім’ї.

3. Охарактеризуйте проблеми управління соціальною роботою в Україні на сучасному етапі її розвитку.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи:  соціальна корекція та соціальне посередництво.


 

Білет № 28

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять рольову гру:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – метод впливу на психоемоційний і фізичний стан людини за допомогою різних видів художнього та ужиткового мистецтва:

а) арттерапія; б) епістолярна терапія;        в) казкотерапія;

г) аналіз соціуму;      д) фокус група;         е) аналіз документів.

3. Охарактеризуйте принципи та методи соціального управління в організації соціальної роботи.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне посередництво та соціальне консультування.


 

Білет № 29

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять дискусію:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – метод «реставрації» міжособистісних стосунків через листування у випадках, коли мовний контакт з клієнтом не існує:

а) арттерапія; б) епістолярна терапія;        в) казкотерапія;

г) аналіз соціуму;      д) фокус група;         е) аналіз документів.

3. Охарактеризуйте засоби (інструментарій) соціальної політики за Т. Гакслі, О. Івановою: фінансову допомогу, безготівкову допомогу, перекваліфікацію; послуги по догляду.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальне прогнозування та соціальне консультування.


 

Білет № 30

 

1. Визначте, до якої групи методів соціальної роботи відносять тестування:

а) соціально-економічні;

б) організаційні;

в) педагогічні;

г) психологічні;

д) соціологічні.

2. Виберіть відповідний термін, що характеризує наступний опис.

... – групове інтерв’ю, що проходить у формі дискусії й спрямовано на отримання суб’єктивної інформації від учасників:

а) арттерапія; б) епістолярна терапія;        в) казкотерапія;

г) аналіз соціуму;      д) фокус група;         е) аналіз документів.

3. Охарактеризуйте інструментарій профілактичних заходів: консультування, інформування; заборону та обмеження певних дій; спеціальні стягнення.

4. Дайте порівняльну характеристику технологій соціальної роботи: соціальна діагностика та соціальна експертиза.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика