andrey

Путь к Файлу: /Соц пед и соц раб / Lection / 1 / Критерії оцінювання.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   31.0 КБ
СКАЧАТЬ

Критерії оцінювання відповіді студентів на теоретичне питання

іспиту з соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів відбувається у 2 етапи. Спочатку викладач встановлює, до якого з чотирьох рівнів належить діяльність студентів, потім у межах даного рівня визначає повноту діяльності студентів.

 

1-ий рівень - незадовільний (1-3 бали)

Студент демонструє окремі елементи знань з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота", затрудняється у встановленні взаємозв’язків між ними. Розкриває лише окремі елементи теорії і практики з даного питання. Під час відповіді помиляється в оцінюванні соціально-педагогічних проблем.

 

2-ий рівень - середній (4-6 бали)

Студент демонструє окремі знання з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота", затрудняється у встановленні взаємозв’язків між ними, у поясненні їх. Пояснюючи питання, не може це зробити при його переформулюванні. Показники якості знань (глибина, повнота, оперативність, системність) низькі. У процесі відповіді виявляє соціально-педагогічні проблеми, але аналізує їх однобічно, пропонує лише деякі відомі йому способи їх вирішення. Розглядає елементи теоретичного і практичного аспекту даної проблеми, демонструє при цьому оволодіння деякими методами здійснення соціально-педагогічної діяльності. Під час відповіді виявляє гуманний підхід до соціально-педагогічних проблем.

 

3-ий рівень - достатній (7-9 бали)

Студент демонструє наукові знання з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота", а також знання з деяких інших дисциплін (педагогічних, психологічних, правових). Як правило, демонструє хороші знання окремих питань і затрудняється у встановленні взаємозв’язків між ними. У процесі відповіді виявляє соціально-педагогічні проблеми, аналізує їх, пропонує відомі йому способи їх вирішення. Розглядає не лише теоретичний аспект даної проблеми, але й практичний, демонструє оволодіння методами здійснення соціально-педагогічної діяльності. Під час відповіді виявляє гуманний підхід до соціально-педагогічних проблем.

 

4-ий рівень - високий (10-12 бали)

Студент демонструє наукові знання з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота", а також знання з інших педагогічних, психологічних, правових дисциплін, встановлюючи взаємозв’язки між ними. У процесі відповіді виявляє соціально-педагогічні проблеми, аналізує їх з різних сторін, генерує нові ідеї, підходи, гіпотези щодо їх вирішення. Розглядаючи проблему, здійснює різнорівневий аналіз - на методологічному рівні, теоретичному, практичному. Розкриваючи практичний аспект даної проблеми, демонструє оволодіння методами здійснення соціально-педагогічної діяльності, пропонує свої способи розв’язання проблеми. Розуміє ймовірнісний характер результатів соціально-педагогічної діяльності. Під час відповіді виявляє гуманний підхід до соціально-педагогічних проблем, а також здійснює рефлексію щодо своєї можливої діяльності з їх вирішення.


Критерії оцінювання розв’язання студентами соціально-педагогічної ситуації

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів відбувається у 2 етапи. Спочатку викладач встановлює, до якого з чотирьох рівнів належить діяльність студентів, потім у межах даного рівня визначає повноту діяльності студентів.

 

1-ий рівень - незадовільний (1-3 бали)

Студент намагається розв’язати типову соціально-педагогічну ситуацію, встановлює лише деякі з її елементів (об’єкт, суб’єкт, мета, засоби, результат). Аналізує ситуацію однобічно, як статичний об’єкт, не визначаючи протиріччя і проблему. Розв’язує ситуацію він, як правило, на підставі свого власного досвіду, застосовуючи лише окремі елементи знань з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота" та інших психолого-педагогічних дисциплін. У процесі розв’язання ситуації помиляється в оцінюванні діяльності її учасників.

 

2-ий рівень - середній (4-6 бали)

Студент розв’язує типову соціально-педагогічну ситуацію, встановлює її об’єкт і суб’єкт, визначає мету, пропонує засоби і прогнозує результат. Аналізує ситуацію однобічно, як статичний об’єкт, не визначаючи протиріччя і проблему. У процесі розв’язання ситуації він застосовує окремі знання з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота" та інших психолого-педагогічних дисциплін. У процесі розв’язання ситуації оцінює діяльність її учасників, виражає гуманне ставлення до них.

 

3-ий рівень - достатній (7-9 бали)

Студент розв’язує нову для себе соціально-педагогічну ситуацію, виявляючи при цьому протиріччя на підставі аналізу дії декількох факторів, формулює проблему, встановлює об’єкт і суб’єкт, визначає мету, пропонує засоби і прогнозує результат. У процесі розв’язання ситуації він застосовує наукові знання з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота", а також знання з інших педагогічних, психологічних, правових дисциплін. Аналізує ситуацію із різних сторін, із застосуванням декількох факторів. У процесі розв’язання ситуації оцінює діяльність її учасників, виражає гуманне ставлення до них.

 

4-ий рівень - високий (10-12 бали)

Студент розв’язує нову для себе соціально-педагогічну ситуацію, виявляючи при цьому протиріччя на підставі аналізу дії багатьох факторів, формулює проблему, встановлює об’єкт і суб’єкт, обґрунтовано визначає мету, пропонує декілька можливих засобів і прогнозує результат. У процесі розв’язання ситуації він застосовує наукові знання з курсу "Соціальна педагогіка і соціальна робота", а також знання з інших педагогічних, психологічних, правових дисциплін; генерує нові ідеї, підходи, гіпотези щодо розв’язання ситуації. Аналізує ситуацію різнобічно, із застосуванням багатьох факторів. Розуміє ймовірнісний характер результатів соціально-педагогічної діяльності. У процесі розв’язання ситуації оцінює діяльність її учасників, виражає гуманне ставлення до них, а також здійснює рефлексію щодо своєї можливої діяльності у цієї ситуації.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика