andrey

Путь к Файлу: /Соц пед и соц раб / ККР / ККР-5 - вопросы.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   72.5 КБ
СКАЧАТЬ

Комплексна контрольна робота за курсом “Соціальна педагогіка і соціальна робота”

 

1 питання

Перше питання спрямовано на виявлення знань основних понять курсу. При відповіді необхідно порівняти поняття, визначити спільне та відмінне.

 

1.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальний захист” та “соціальна підтримка”

2.         Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна підтримка” та “соціальна допомога”

3.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна профілактика” та “соціальна реабілітація”

4.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна адаптація” та “соціальне виховання”

5.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна адаптація” та “соціалізація”

6.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціалізація” та “соціальне виховання”

7.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальний захист” та “соціальна допомога”

8.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна педагогіка” та “соціальна робота”

9.      Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальний педагог” та “соціальний працівник”

10. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна діагностика” та “соціальна корекція”

11. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна діагностика” та “соціальна профілактика”

12. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: об’єктивні та суб’єктивні фактори віктимізації

13. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “виховання” та “соціальне виховання”

14. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “мікрофактори” та “мезофактори” соціалізації

15. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “позитивні” та “негативні” девіації

16. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: сім’я як суб’єкт та об’єкт соціально-педагогічного виховання

17. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “опіка” та “піклування”

18. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: об’єкти та суб’єкти соціально-педагогічної діяльності

19. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “макрофактори” та “мікрофактори” соціалізації

20. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “макрофактори” та “мезофактори” соціалізації

21. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: активна та пасивна соціальна адаптація

22. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: обдарована дитина та дитина з особливими потребами

23. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальний захист” та “соціальна робота”

24. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна підтримка” та “соціальна робота”

25. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна діагностика” та “соціальна робота”

26. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна реабілітація” та “соціальна робота”

27. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна робота” та “соціальне управління”

28. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна адаптація” та “соціальна реабілітація”

29. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна адаптація” та “соціальний захист”

30. Порівняйте поняття, визначте спільне та відмінне: “соціальна адаптація” та “соціальна робота”

 

2 питання

Друге питання спрямовано на виявлення наукових знань з курсу “Соціальна педагогіка та соціальна робота”, а також знань з інших педагогічних, психологічних, правових дисциплін, вміння встановлювати взаємозв’язки між ними. У відповіді необхідно дати пояснення, виявити соціально-педагогічні проблеми, проаналізувати їх з різних сторін, продемонструвати власну точку зору на дану проблему.

 

1. Проаналізуйте вплив мікрофакторів на процес соціалізації особистості у підлітковому віці

2. Проаналізуйте вплив мікрофакторів на процес соціалізації особистості у молодіжному віці

3. Проаналізуйте вплив мікрофакторів на процес соціалізації особистості у молодшому шкільному віці

4. Проаналізуйте вплив мікрофакторів на процес соціалізації особистості у дошкільному віці

5. Проаналізуйте вплив мезофакторів на процес соціалізації особистості у підлітковому віці

6. Проаналізуйте вплив мезофакторів на процес соціалізації особистості у молодіжному віці

7. Проаналізуйте вплив мезофакторів на процес соціалізації особистості у молодшому шкільному віці

8. Проаналізуйте вплив мезофакторів на процес соціалізації особистості у дошкільному віці

9. Проаналізуйте об’єкти професійної діяльності соціального педагога і соціального працівника

10. Проаналізуйте сфери професійної діяльності соціального педагога і соціального працівника

11. Проаналізуйте основні проблеми сучасної сім’ї

12. Проаналізуйте вплив авторитарного стилю сімейного спілкування на процес соціалізації дитини

13. Проаналізуйте вплив ліберального стилю сімейного спілкування на процес соціалізації дитини

14. Проаналізуйте вплив демократичного стилю сімейного спілкування на процес соціалізації дитини

15. Проаналізуйте основні проблеми однодітної сім’ї

16. Проаналізуйте основні проблеми багатодітної сім’ї

17. Проаналізуйте основні проблеми неповної сім’ї

18. Проаналізуйте основні проблеми студентської сім’ї

19. Проаналізуйте дію універсальних соціально-педагогічних механізмів соціалізації дитини у підлітковому віці

20. Проаналізуйте дію універсальних соціально-педагогічних механізмів соціалізації дитини у дошкільному віці

21. Проаналізуйте дію універсальних соціально-педагогічних механізмів соціалізації дитини у молодшому шкільному віці

22. Проаналізуйте дію універсальних соціально-педагогічних механізмів соціалізації дитини у молодіжному віці

23. Проаналізуйте вплив школи відкритого типу на соціалізацію дитини

24. Проаналізуйте вплив школи закритого типу на соціалізацію дитини

25. Проаналізуйте систему організації дозвіллевої діяльності у позашкільному закладі

26. Проаналізуйте складові професійно-педагогічної культури соціального педагога і соціального працівника

27. Проаналізуйте історію становлення та розвитку вітчизняної соціальної педагогіки та соціальної роботи

28. Проаналізуйте історію становлення та розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи за кордоном

29. Проаналізуйте становлення інституту соціальної педагогіки на Україні

30. Проаналізуйте особистісні та професійні якості соціального педагога та соціального працівника

 

3 питання

Третє питання спрямовано на виявлення знань щодо технологій та методів соціально-педагогічної діяльності. У відповіді необхідно розкрити зміст соціально-педагогічної діяльності, що передбачає розв’язання відповідної проблеми, а також навести відповідні форми та методи її здійснення.

 

1. Визначте та обґрунтуйте основні напрями роботи соціального педагога в школі

2. Визначте та обґрунтуйте основні напрями соціально-педагогічної роботи у ВНЗ

3. Визначте та обґрунтуйте основні напрями соціально-педагогічної роботи в позашкільній установі

4. Визначте та обґрунтуйте основні напрями соціально-педагогічної роботи у дитячому садку

5. Визначте та обґрунтуйте методи і форми роботи соціального педагога з дітьми соціально-негативної девіантної поведінки у школі

6. Визначте та обґрунтуйте методи і форми роботи соціального педагога з дітьми соціально-негативної девіантної поведінки в інтернатному закладі

7. Визначте та обґрунтуйте методи і форми соціально-педагогічної роботи зі студентами соціально-негативної девіантної поведінки у ВНЗ

8. Визначте та обґрунтуйте методи і форми роботи соціального педагога з обдарованою дитиною в школі

9. Визначте та обґрунтуйте методи і форми соціально-педагогічної роботи з обдарованою дитиною у дитячому садку

10. Визначте та обґрунтуйте методи і форми соціально-педагогічної роботи з обдарованою дитиною в позашкільній установі

11. Визначте та обґрунтуйте зміст і форми соціально-педагогічної роботи школи з сім’ями групи соціального ризику

12. Визначте та обґрунтуйте зміст і форми соціально-педагогічної роботи інтернатного закладу з сім’ями групи соціального ризику

13. Визначте та обґрунтуйте зміст і форми соціально-педагогічної роботи дитячого садка з сім’ями групи соціального ризику

14. Визначте та обґрунтуйте зміст і форми соціально-педагогічної роботи школи з неповною сім’єю

15. Визначте та обґрунтуйте основні напрями роботи соціального педагога школи з дітьми з особливими потребами

16. Визначте та обґрунтуйте основні напрями соціально-педагогічної роботи ВНЗ зі студентами з особливими потребами

17. Дайте оцінку впливу соціально-педагогічних принципів на професійну діяльність соціального педагога

18. Дайте оцінку поведінковому підходу у профілактиці девіантної поведінки в соціумі

19. Дайте оцінку інформаційному підходу у профілактиці девіантної поведінки в соціумі

20. Дайте оцінку впливу факторів мікросередовища на соціальну адаптацію учня у шкільному колективі

21. Дайте оцінку впливу факторів мікросередовища на соціальну адаптацію студента в колективі академгрупи

22. Дайте оцінку впливу факторів мікросередовища на соціальну адаптацію нової дитини в колективі групи дитячого садка

23. Дайте оцінку впливу мікросередовища шкільного колективу на соціальну адаптацію нового учня

24. Дайте оцінку впливу мікросередовища академгрупи на соціальну адаптацію нового студента

25. Дайте оцінку впливу мікросередовища колективу групи дитячого садка на соціальне виховання дитини

26. Дайте оцінку впливу факторів мікросередовища на соціальне виховання учня

27. Дайте оцінку впливу факторів мікросередовища на соціальне виховання студента ВНЗ

28. Дайте оцінку впливу факторів мікросередовища на соціальне виховання дитини дошкільного віку

29. Дайте оцінку культурно-виховної функції суспільства у процесі соціалізації школяра

30. Дайте оцінку культурно-виховної функції суспільства у процесі соціалізації молоді

 

4 питання

Четверте питання спрямовано на виявлення готовності студентів до здійснення практичної діяльності в галузі соціальної роботи. У відповіді необхідно виявити соціально-педагогічні проблеми, проаналізувати їх, запропонувати соціально-педагогічний проект їх вирішення, продемонструвати володіння методами здійснення соціально-педагогічної діяльності.

 

1. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з профілактики наркоманії

2. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з профілактики табакопаління

3. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з профілактики алкогольної залежності

4. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з профілактики проституції

5. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з пропаганди здорового способу життя

6. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з реабілітації дітей з особливими потребами

7. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з реабілітації дітей з сімей нарко- та алкоголезалежних батьків

8. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з соціальної адаптації нових учнів в колективі

9. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з соціальної адаптації обдарованих учнів в колективі

10. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності в школі з корекції агресивної поведінки підлітків

11. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з профілактики наркоманії

12. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з профілактики табакопаління

13. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з профілактики алкогольної залежності

14. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ, спрямований на підготовку студентів до майбутнього батьківства

15. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з пропаганди здорового способу життя

16. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з реабілітації студентів з особливими потребами

17. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ студентів з сімей групи соціального ризику

18. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з соціальної адаптації нових студентів а академгрупі

19. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з соціальної адаптації першокурсників до умов ВНЗ

20. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ з корекції агресивної поведінки студентів

21. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з профілактики наркоманії

22. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з профілактики табакопаління

23. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з профілактики алкогольної залежності

24. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з профілактики правопорушень

25. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з пропаганди здорового способу життя

26. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з соціальної адаптації людей з особливими потребами

27. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з реабілітації людей, що вилікувалися від алкогольної залежності

28. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з соціальної адаптації нових робітників

29. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з соціальної підтримки молодих сімей

30. Обґрунтуйте проект соціально-педагогічної діяльності у трудовому колективі з корекції агресивної поведінки молоді

 


5 питання

П’яте питання спрямовано на виявлення вміння проектувати конкретні засоби, необхідні для здійснення соціально-педагогічної діяльності. У відповіді необхідно навести розробки конкретних засобів, що може використовувати соціальний педагог для розв’язання запропонованих проблем. Бажано здійснити рефлексію щодо власної можливості діяльності в даному напрямі.

 

1. Розробіть план соціально-педагогічної діяльності класного керівника, що спрямований на забезпечення взаємодії з батьками

2. Обґрунтуйте та визначте тематику батьківських зборів для вирішення соціально-педагогічних проблем підлітків

3. Розробіть план організації дозвілля дітей за участю класного керівника і батьків

4. Обґрунтуйте та визначте тематику заходів класного керівника з сім’єю групи соціального ризику

5. Розробіть план роботи класного керівника, що спрямований на пропаганду здорового способу життя

6. Розробіть план роботи класного керівника з попередження правопорушень серед підлітків

7. Наведіть ситуацію, яка демонструє прояв девіантної поведінки підлітка. Проаналізуйте її і запропонуйте засоби з вирішення даної проблеми

8. Наведіть ситуацію, яка демонструє прояв делінквентної поведінки підлітка. Проаналізуйте її і запропонуйте засоби з вирішення даної проблеми

9. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на профілактику паління

10. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на профілактику алкоголізму

11. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на профілактику наркоманії

12. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на пропаганду здорового способу життя

13. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на профілактику проституції

14. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на профілактику правопорушень

15. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на соціальну адаптацію першокурсників до умов навчання у ВНЗ

16. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на соціальну адаптацію учнів при переході від початкової школи до середньої

17. Розробіть план позакласного заходу, спрямованого на соціальну адаптацію дитини-інваліда у класі

18. Підготуйте план проведення зі старшокласниками диспуту з обговорення певної соціально-педагогічної проблеми (проблему оберіть самостійно)

19. У класі один учень почав палити. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план діяльності класного керівника з її вирішення

20. Одна учениця перестала ходити до школи. Учитель дізнався, що вона не хворіє. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план діяльності класного керівника з її вирішення

21. До 10-го класу прийшов новий учень-вундеркінд (13 років). Ніхто з дітей у класі не хоче з ним товаришувати. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план діяльності класного керівника з її вирішення

22. Батьки одного учня розлучилися. Хлопчик став погано вчитися, почав конфліктувати з однокласниками і вчителями. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план діяльності класного керівника з її вирішення

23. Учитель звернув увагу на те, що деяких учнів у класі батьки жорстоко карають, і вирішив, що необхідно провести батьківські збори з бесідою про покарання. Складіть план такого заходу

24. У класі з’явився учень-сирота. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план діяльності класного керівника з адаптації нового учня в класі

25. Ви – керівник класу, в якому існують антагоністичні стосунки між окремими групами учнів. Розробіть проект позакласного заходу щодо організації спільної діяльності батьків і дітей

26. Ви – керівник класу, в якому декілька учнів із малозабезпечених сімей, з якими діти не хочуть товаришувати. Розробіть проект позакласного заходу щодо організації спільної діяльності батьків і дітей

27. Ви – керівник класу, де є обдарована дитина, з якою конфліктують однокласники. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план діяльності класного керівника з її вирішення

28. Ви – керівник класу, в якому діти цікавляться музикою. Розробіть план організації їхнього дозвілля

29. Ви – керівник класу, в якому діти цікавляться спортом. Розробіть план організації їхнього дозвілля

30. Учень тяжко хворий, не приходить до школи. Проаналізуйте дану ситуацію і складіть план організації допомоги з боку однокласників

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика