Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   41.5 КБ
СКАЧАТЬ

Додаток А

Програма формування екологічної культури дошкільників

Концептуальні положення. Руйнування та забруднення природного середовища існування людини, марнотратне ставлення до природних ресурсів країни, створення шкідливих для здоров’я та життя людини умов – все це навіює тревогу за майбутнє українського народу. Саме тому, сучасних вчених та широкі кола громадськості все більше турбують питання взаємовідносин людини та природного середовища, збереження та вдосконалення середовища існування людини, екологічної освіти та виховання підростаючих поколінь.

Дошкільний заклад – найперше спеціально створене суспільне середовище для дитини, де відбувається знайомство дитини з соціальними нормами суспільства, отримання нею нового соціального досвіду, формування ставлень до природного та людського оточення, до себе самої. Отже, формування екологічної культури особистості є невід’ємною складовою соціального виховання, що здійснюється у дошкільних навчально-виховних закладах.

Оволодіння основними складовими екологічної культури відбувається лише внаслідок стимулювання власної активної діяльності дитини, яка має бути певним чином організована. Необхідно крок за кроком привчати кожну дитину до такого застосування набутих знань, умінь та навичок на практиці, яке вимагає виявлення більшої самостійності, ініціативи, наполегливості, більших зусиль для подолання труднощів.

Для того, щоб забезпечити функціонування системи еколого-виховних ситуацій та пізнавальних завдань необхідно застосувати ефективний спосіб керівництва процесом формування в дошкільників екологічної культури через здійснення сукупності педагогічних впливів, вибраних з усіх можливих на основі інформації про процес формування екологічної культури дошкільників та його закономірності, спрямованих на ефективне засвоєння природничих знань у вигляді певних уявлень, відпрацювання умінь, розвитку якостей особистості, відповідно до спеціально розробленої програми. Тобто процес формування екологічної культури дошкільників – технологічно керована взаємопов'язана діяльність вихователя та дітей.

Мета програми полягає у створенні у дошкільному закладі умов для засвоєння учнями знань та вмінь у межах природничої сфери життєдіяльності, формування в них елементарного природодоцільного світогляду, ціннісно-змістовної направленість за екологічним та природничим напрямами; для усвідомлення дитиною себе як частки природи, формування відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї і внаслідок її дій у довкіллі.

Реалізація програми передбачає такі види робіт:

І Підготовча робота

1. Попередня робота з темі досвіду (підбір та опрацьовування літератури).

2. Створення матеріально-технічної та виховної бази для роботи з дітьми.

ІІ. Робота з дітьми у таких формах:

- заняття;

- індивідуальна робота;

- прогулянки;

- екскурсії.

Ш Робота з батьками у таких формах:

- батьківські збори;

- консультації;

- групові та індивідуальні бесіди;

- відкриті заняття для батьків;

- участь батьків в цільових прогулянках та екскурсіях.

IV           Робота в педагогічному колективі

- виступи на педагогічних радах;

- участь в індивідуальних та групових консультаціях для вихователів на екологічні теми.

Зміст програми:

1. Орієнтовний розподіл занять на навчальний рік.

2. Конспекти занять.

3. Нетрадиційні методи загартування.

4. Народна творчість про природу (інформація для батьків і дітей).

5. Анкета батьків за темою "Пори року"

6. Матеріали для батьківського куточку "Ми – діти природи".
 

 


Додаток А.1.

 

 

 

 

 

 

 

Конспекти занять з формування

екологічної культури дошкільників

 

 

 


 

 


 


 

 


Додаток А.2.

 

 

 

 

 

Нетрадиційні методи загартовування

 дітей дошкільного віку

 

(методичний матеріал)


Додаток А.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна творчість про природу

 

(інформація для батьків і дітей)

 
Додаток А.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пори року»

 

анкета для батьків
Додаток А.5.

 

 

 

 

 

 

«МИ ДІТИ ПРИРОДИ»

 

матеріали для батьківського куточку 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика