Скачиваний:   18
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   1.3 МБ
СКАЧАТЬ

Наверх страницы

Содержимое презентации:

Слайд 1

Впровадження інтегрованої моделі соціальних служб для вразливих сімей з дітьми як ефективний механізм забезпечення права кожної дитини виховуватися у сімейному середовищі “РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ І ДІТЕЙ” Кияниця Зінаїда Петрівна заступник директора ПБО “Кожній Дитині” в Україні

Слайд 2

ﻖﻎعﻒﻔﺳ ﻗﻋﻢﻒش ﻒﻇﻒﻎﻠقغعﻓﻒﻔﻆﺘ “РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ І ДІТЕЙ” ﻄف ﻣقﻠﻖﻨﻗﻋﮫﻏﻄعﻔ ﻖﻎعﻒﻔﺳ ﻌفھﻄﻔﻎﺷ ﻗﻈﻣﻔﺷ ﻣففعﻏﻆﻒﻐﻄﻋ ﻄﻎﻖﻔﻄﻎ ﻄفغﮫﻚﻄﻔﻖقﻨعﻔ) ﻌﻎﮫﻐﻒفﻒﻎعفﮫﺰ ﻈﮫﻆ 25.04.2005 ᴰ1599)

Слайд 3

Мета проекту зменшити кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах Київської області, шляхом запровадження інтегрованих соціальних служб для забезпечення ефективної підтримки та соціального супроводу вразливих дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Слайд 4

Наші переконання Жодна дитина не повинна потрапити до інтернатного закладу, якщо є інші ресурси Найкраще середовище для дитини - сім’я

Слайд 5

Інтернати НЕБЛАГОПОЛУЧНІ СІМ’Ї – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО СИРІТСТВА •реінтеграція дітей з інтернатів в прийомні сім’ї •влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання 1 846 غعﻖﮫﻈ •підтримка сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини •профілактика соціального сирітства • •влаштування вилучених дітей в сімейне середовище Механізм забезпечення права кожної дитини виховуватися в сімейному середовищі

Слайд 6

Принципи діяльності інтегрованих соціальних служб • Єдине вікно прийняття звернень громадян стосовно проблем сімей та дітей • Єдиний орган координує прийняття рішень в інтересах дитини • Рішення приймаються на основі оцінки та аналізу потреб дитини та сім`ї • Комплексний підхід у вирішенні проблем сімей з дітьми • Адресність та доступність послуг • Участь дітей в обговоренні і прийнятті рішень • Залучення ресурсів територіальної громади • Партнерські стосунки між надавачами послуг та клієнтами

Слайд 7

ﻌفﻄﻇﻔﺲ ,ﻣففﻄﻆﻗﻈﻣﻔﻆﻒﻐﻄق ﻒﻇﻒﻆعﻚقﮫﻐ ﻄﻖ ﻌﻈﻄﻏﻆ ھﻒﻛﻆﻄفﻒﻎﻌﻆ ﻄﻖ ﻌﻈﻄﻏﻎﻄﻋ ﻌﻆﻒفﻄﻖقﻗ ﻄفﻠﻏﻄﮫﻔﻒﻖﻌﻔعﺶ ﻄﻈﻄﻐﻒﻔﻇ Модель соціальних служб شﺳش عﻏﻄﻆﻌﻔﻖﻒﻇﻆﻒﺨ ﻣففﻄﻛﻗﻔﻖﻆ ھ`ﻐﮫق ﻈﮫﻆﻒﻔﻓﻗق - ﻣﮫﻚﻄﻔﻇعﻖفﮫعﻔ - ﺦﺴش ﻣففﻄﻛﻗﻔﻖﻆ عﻏﻄﻆﻌﻔﻖﻒﻎﻖﻒﻔﻒﺮ ﻈﮫﻆ ﻌﻆﻒﻐﻈﮫﻆ ﻣففعﻊﻈعﻔعﻓﻒﻓ- ﻄﻎفﮫﻚﻒ ﻄففﻌﻆﻔعﻓ- ﻌفﻌﻖﻌﻈ ھ`ﻐﮫق ﻄﻎﻐﻌﻔﻖﻈﮫﻓ ﻄﻆﻒفﮫﻐﻔعﻖ- ﻣﮫﻚﻄﻗﻖﻌق غﮫﻆﻒﻋﻌﻔﻎ ﻆ ﻄﻆﻖقﻠﻏﻌقﻄف ﻣففعﻊﻈعﻔعﻓﻒﻓ - ﺦﺸشش ﻌﻐﻔﻒﻘ ﮫفغعﻐﮫش ﻣففﻄﻆﻒكﻌﻆ ,ﻣ`ﻐﮫق ﻄفﻐﻒغﻌﻔﻓ) (ﻣففعﻏﻆﻒفﻌقﻗ ﻎﻗﻜﻒﻓ - ﻄﻎفﮫﻚﻒ - ﻔﮫظﻈﮫﻆ - ﻄﻎﻆﻒﻖﻒﻇﻈﮫﻓ - ﻈﮫﻆﻒﻔﻓﻗق - غعﻖﮫﻈ كﻄﻆﻄﻔﻓق ﻗ ﻄظﻊﻗﻏش ﻌﻎﻌفﻆﮫﻚﻄﻔﻓ ﮫفﻠﻏﻄﮫﻚﻒق ﮫﻆﻒﻇﻔعﺻ ﻣففﻄﻆﻗﻔعﻎق ھھ ﻄﻖ ھﮫﻚﻄﻐﻔﻒﻘفﮫ ﻐﻒغﻌﻔﺳ ﻒفﻎﮫﻆ عفﻌﻈﺘ ﻠفعفﻔعﻆﻋ ﺰﺨشششﺺ

Слайд 8

ЄДИНЕ ВІКНО Служба підтримки сім’ї Служба супроводу сімейних форм виховання Служба реінтеграції та соціалізації вихованців інтернатних закладів Служба раннього втручання Служба супроводу дітей, в конфлікті з законом Територіальна громада Модель інтегрованих соціальних служб в м. Бровари Управління праці та соц. захисту РАЦС Комунальні служби Медичні заклади (пологовий будинок, жіноча консультація, дитяча лікарня) Кримінальна міліція у справах неповнолітніх Громадські, релігійні організації Служба у справах неповнолітніх Житловий відділ Управління освіти, навчальні заклади ﺰﺨشششﺺ

Слайд 9

Модель інтегрованих соціальних служб в сільському районі Соціальний працівник в с. Гаврилівка Соціальний працівник в с. Димер Новопетрівський сільський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Заклади культури Соціально- орієнтований бізнес Медичні заклади Школа, дитсадок Сільська рада ﺦﺸشش شﺳش ﻒفﻎﮫﻆ عفﻌﻈﺘ ﺨشششﺺ ﺰ ذﺮﺨشش ﺦﺴش Опікунська рада

Слайд 10

Що дасть діяльність соціального працівника на селі: • Доступність послуг для жителів сільської місцевості • Виявлення сімей, які потрапили в складні життєві обставини на ранньому етапі • Формування свідомості територіальної громади • Ефективність прийняття рішень в інтересах дитини • Об’єднання зусиль працівників соціально- гуманітарної інфраструктури на селі

Слайд 11

ДИТИНА ЗАХИЩЕНА І ЗАБЕЗПЕЧЕНА ВСІМ НЕОБХІДНИМ ЗДОРОВ‘Я ОСВІТА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК САМОВИЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНІ ТА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ СОЦІАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВИЧКИ САМО- СТІЙНОГО ДОГЛЯДУ (ОПІКИ) БАЗОВА ОПІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕМОЦІЙНЕ ТЕПЛО СТИМУЛИ КЕРІВНИЦТВО І ОБМЕЖЕННЯ СТАБІЛЬНІСТЬ Модель оцінки дитини та сім’ї

Слайд 12

Що забезпечить ефективну роботу з сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах: • аналіз життя громади, її основних потреб та наявних ресурсів • формування єдиних переконань представників соціальної інфраструктури в ставленні до долі дитини та прийнятті виважених рішень в інтересах кожної дитини • вивчення потреб кожної окремої сім’ї, втручання в сімейні проблеми на ранньому етапі кризи • пошук оптимальних шляхів вирішення проблем кожної окремої сім’ї залучаючи її родинне середовище та територіальну громаду • здійснення соціального супроводу сімей та дітей які опинилися в складних життєвих обставинах

Слайд 13

Підтримка сімей з дітьми (СПС, СРВ) ᾶ 3 531 غعﻐﮫق كﻌفﻛﻗﻏﻒﻓﻒﻇﻄﻏظعف ﻠﻖقﮫﻎﻠﻏﮫﺮ (6 534 - غعﻖﮫﻈ كﻌف ﻆ) • Моніторинг становища кризових сімей з дітьми в розрізі населених пунктів • Розширення переліку соціальних послуг у відповідності до потреб сімей з дітьми • Раннє виявлення та своєчасне втручання в кризу • Попередження відмов матерів від новонароджених дітей • Супровід кризових сімей з дітьми. • Мобілізація фінансових та матеріальних ресурсів на підтримку сімей з дітьми • Сприяння охоплення освітніми послугами дітей згідно з їхніми віковими потребами • Інформування населення та формування громадської свідомості, щодо становища дітей • Робота мережі закладів денного перебування для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах

Слайд 14

Розвиток сімейних форм виховання (ССФВ) • Інформування населення • Сприяння національному усиновленню • Відбір і підготовка прийомних батьків • Створення та супровід прийомних сімей, ДБСТ • Влаштування та супровід дітей в прийомних сім`ях, ДБСТ • Підтримка дітей в сім`ях опікунів та піклувальників • Відпрацювання моделі професійної прийомної сім`ї • Повернення дітей до біологічних сімей • Підтримка та супровід воз`єднаних сімей (діти + батьки)

Слайд 15

ﻣﮫﻚﻄﻋﮫﻏﻄﮫﻚﻒش Інтернати ﻆﮫﻎﻌفﻎقﻗﻓﻌﻆ ﻣﮫﻚﻄﻔﻇعﻖفﮫعﺴ غعﻖﮫﻈ 1 846 ﻆﮫﻚفﻄﻆﻒكﻌﻆ Реінтеграція вихованців інтернатних закладів ﻌفﻌﻖﻌﻈ ھﻒفﻊﻒﻎ ﻌﻆﻄﻔﻓق ﻣففعﻛﻆﻌﺦ ῆ ﻒﻈ ھﮫﻚﻄﻔﻇعﻖفﮫعﻔ ﮫﻖقﻒﻆﻌﻏﻊﻒﻐ ﻒﻈﻒل ﻆ ,ﻆﮫﻛﻌﻈﻒﻔ ,ﻆﮫﻎﻠﻖﻄظ كﻌفﻛﮫﻇﻒﻏﻒﮫظ ﻗﻈﻄﻐﻒﻔﻇ ﻗفﻠﻏﻄﮫﻔﻒﻖﻌﻔعﻖ ﻣففﻄفﻒﻎﻌﻆ ﮫﻖقﻒفﻆﻒﻖﻒﻇ ﻄﻎفﮫﻚﺲ ῆ كﻌﻎﻠقفﻗﻎﮫﻓﻒ ,كﻌﻎﻠقﻆﮫﻎﻠﻖﻄظ غﮫﻚﻎفﻗﻘ ﻠﻖقﮫفﻠﻏﻣﮫﻈ ﻄﻖ ﻣففﻄﻆﻗﻐﻔﻒﺸ ῆ ﻋ ﻌﻈفﻄﻐﻒﻎ ھﻒفﻔﻄفﮫﻏﻓﻌﻚقﻌﻈﻌﻖﻠﻏﻗﻐ ﻆ ﻌفﻌﻖﻌﻈ ﻣففعفﻔعﻆﻒﻓ ﻌﻎﻆﻒﻖﻒﻇﻈﮫﻓ ﻗفﻌﻈﻒﻔ ﻈﮫﻆﻒﻔﻓﻗق غﻌفﻠﻏﻄﮫﻚﻒق ﻄﻖ ﻄﻎﻐﻌﻔﻖﻈﮫﺳ ῆ ھ`ﻐﮫق كﻌﻆﻒفغﻄﻐ ﻄﻖ كﻌﻆﻒﻏﻖﻌﻊ ﻖقﻌكﻄذ ῆ ﻆﻄﻔﻓ كﻌفﻐﻒغﻌﻔﻓ ﻒﻈ ﻣففﻄﻆﻗﻖﻜﻄﻏﺦ ῆ ﺶشخﺨ ,غعﻐﮫق ﻌﻖﮫﻆقﻒ ﻢﻖﻖﻗظﻒﻈﻋ ﻣففﻣﻌﻔﻓش ῆ ﻄﻖ ظعﻔﻖﻒﻓ ﻒﻈ ﻒفﻈﮫﻆﻒﻓﻈﮫﻆ غعﻖقﻒﻆﻌﻏظﻒقﻒ كﻌفﻠﻏﻄﻗﻈﮫﻆﻌﻈفﮫ ﻄﻖ ﻢﻨﮫقعﻘﻒﻔﻓ ﻢففﮫﻈﻒﻏﻒﻆﻒ ﻣففﻣﻌﻔﻓش ῆ ﻆﻌﻖﻎعﻏﻒﻎ غﻌﻆﻒﻈﻗﻔﻖ ﻆ ﻢففعﻊﻈﻒكﻆ ﻄﻖ ﻢففﻄﻐﻌﻔﻖﻒ ﻣففﻣﻌﻔﻓش ῆ ﻄﻏﻖﻌﻊ ﻣففﻄﻆﻗﻖﻜﻄﻏظﻒ ﻗﻏﮫﻈﻒﻓﻋﻒﻔ ﻎﻒﻛﻌﻆﻄف ﻣففﻄﻆﻗﻐﻔﻒﺸ ῆ ﻗﻖعﻊﻈﻢظ ﻒﻇﻒفقﻄﻏﻆ ﻆﮫﻆﻣﻒﻔﻓ كﻌفﻆﻌﻖﻄﻇعف ﻄﻎﻌﻖﻎﻄﻏﮫﻘﻒﻔﺳ ῆ ﻣففعﻛﻒﻖﻒ ﻒﻇﻒفﻆﻌﻖﻌﻋﻒﻓ ﻣففﻄﻆﻗﻐﻔﻒﺸ ῆ ھ`ﻐﮫق ﮫففعﻔﻒﻆﻖق ﻆ ﻣففﻣﻌﻔﻓش ῆ ﻌﻎﻐﻗﻈ ھﻒﻎﻠقﻈﻄﻐﻒﻔﻇ ﻣففﻄﻆﻗﻐﻔﻒﺸ ῆ ﻣففعﻏﻆﻄﻖق ﻒﻇﻒﻛﻢﻗﻐﻌﻔﻖﻈﮫﻓ ﻒﻈﻒل ﻌﻎفﮫﻚﻒ ﮫﻆﻒفقﻒ ﻄف ﮫﻖقﻒفﻠﻏﻣﮫﻈ ھﻨﮫقﻆ ﻣففعفقغﮫﻈذ ῆ ﻌفﻌﻖﻌﻈ ظعﻔﻖﻒﻓ كﻌفﻠﻏﻄﻗﻈﮫﻆﻌﻈفﮫ

Слайд 16

Перші результати впровадження проекту в Київський області

Слайд 17

غﻌﻆﻒﻇﻒﻏﻒﺳ ﻎﻒفﻌﻈﻗظ ﻆﻒﻐﻈﮫﻆ ظﻒﻔﻓق 101 ﻌﻎفﻌﻈﻗخ ,ﻌفﻌﻖﻌﻈ ﮫفﻔﻄﻎﮫﻏ ﮫﻛﻣﻖﻌﻈ غعﻖﮫﻈ 58 ﻔﻖفعﺺ ﻐﻒﻋﻄﻔ ﻄفﻌﻖﻌﻈ ﮫ ﻌﻖﻄﺰ ﻌﻐﻠﻖﮫﻈ ﻋ ﻆﮫﻔعﻖﻄﻐ 9 ﻣ`ﻐﮫش غعﻖﮫﻈ 34 Діяльність СРВ спільно з партнерами по попередженню відмов матерів від новонароджених дітей (на 1 листопада 2006 року)

Слайд 18

Реінтеграція вихованців інтернатних закладів влаштовано в прийомні сім’ї, ДБСТ – 52 дитини 1 846 дітей Інтернати біологічні сім’ї – 93 дитини в сім’ї опікунів та піклувальників – 29 дітей Реінтегровано 174 дитини

Слайд 19

Створення прийомних сімей у 2006 році • зареєстровано 69 сімей, які виявили бажання створити прийомну сім‘ю; • після 7 навчань 37 сім’ям було видано рекомендації про включення до банку потенційних прийомних батьків / батьків-вихователів; • створено 20 прийомних сімей та 2 дитячі будинки сімейного типу; • 35 дітей реалізувало своє право на зростання та виховання в сім‘ї

Слайд 20

Вилучення дітей з сімей у зв'язку з позбавленням батьківських прав 531 293 337 151 0 100 200 300 400 500 600 Кількість дітей вилучено дітей направлені в інтернатні заклади вилучено дітей направлені в інтернатні заклади 2005 рік 2006 рік

Слайд 21

Кількість працівників Центрів СССДМ 103 279 0 50 100 150 200 250 300 Кількість працівників 2005 рік станом на 1.02.2007

Слайд 22

Кількість сільських соціальних працівників 1 28 0 5 10 15 20 25 30 Кілкість соціальних працівників 2005 рік лютий 2007 року Кількість соціальних працівників, які працюють при сільських/селищних радах, відповідно до підписаних угод

Слайд 23

Індикатори ефективності впровадження проекту • Зменшення кількості дітей в інтернатних закладах • Реінтеграція дітей в біологічну родину • Збільшення кількості дітей-сиріт влаштованих в сімейні форми виховання • Зменшення кількості відмов матерів від новонароджених дітей • Розширення переліку та підвищення ефективності послуг, що надаються ЦССДСМ

Слайд 24

Проект ЄС “Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей” вул. Десятина 14, офіс 211 Київ, 01025, Україна Тел. +380 (44) 270 55 16 E-mail: info@everychild.kiev.ua Web: www.everychild.org.ua Дякуємо за увагу!


Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика