andrey

Путь к Файлу: /ИНДИВИДУАЛКА / максимовська / консультативний пункт / проф. раннього сирітства.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   50.5 КБ
СКАЧАТЬ

Тема: «Профілактика раннього сирітства: терміновий захист дитини»

Мета: підвищення професійної компетентності соціальних працівників у сфері захисту прав дітей.

Цільова група: соціальні працівники спеціалізованих служб раннього втручання, соціальні працівники, директори ЦСССДМ.

Місце проведення: консультативні пункти при пологових будинках, жіночих консультаціях та будинках дитини.

Специфіка проведення: анонімність, своєчасність. Допомога має бути надана на професійному рівні (психологічна, юридична, матеріальна тощо).

Обмеження: робота з жінками, які мають намір відмовитися від дітей проводиться за їх згоди; профілактична робота занадто пізно розпочата (має починатися до вагітності й бути невід’ємною складовою формування статевої культури).

Тренінг

ВПРАВА «ПОРТРЕТ ЖІНКИ, ЯКА ВИСЛОВИЛА НАМІР ВІДМОВИТИСЯ ВІД ДИТИНИ»

Мета: проаналізувати життєву ситуацію жінки, яка висловила намір відмовитися від дитини.

Час: 40 хв.

Ресурси: вислови жінок, які виявили намір відмовитися від дитини, фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери.

Хід проведення:

І етап: тренер об’єднує учасників у три - чотири групи (залежно від кількості учасників; група

має бути 5-6 осіб, щоб кожен мав можливість висловити свої думки в групі) й пропонує «намалювати» портрет жінки, яка висловила намір відмовитись від дитини.

ІІ етап: тренер пропонує презентувати напрацювання кожної групи і прокоментувати «портрети» за певними показниками, а саме: вік, соціальний статус, рівень освіти, рівень розвитку соціальних навичок, емоційний стан, наявність соціальної мережі тощо.

ІІІ етап: тренер пропонує учасникам, залишившись у групах, розглянути вислови тих жінок, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини.

Питання для обговорення:

Які ваші враження від виконання цього завдання?

Яким чином ця вправа може бути корисною у вашій практичній діяльності?

ВПРАВА НА АКТИВІЗАЦІЮ «ЗНАКИ ЗОДІАКУ»

Мета: активізувати учасників до подальшої роботи.

Час: 10 хв.

До уваги тренера!

Основні причини відмови від виховання дітей або влаштування дитини у будинок дитини: народження дитини з глибокими вадами здоров’я; жінки за станом здоров’я не можуть виховувати дітей (недієздатні жінки, психічно хворі); алкогольна чи наркотична залежність жінки, батьків; неготовність жінки до материнства; жінки-вихованки інтернатних закладів; неповнолітні матері, які походять із асоціальних сімей; дитина народжена від вагітності, що настала внаслідок зґвалтування або інцесту; відсутність постійної роботи, праця на стихійно сформованих робочих місцях (реалізатори на ринках, збирачі макулатури тощо); позашлюбні народження дітей (за умови осуду жінки з боку її найближчого соціального оточення); ВІЛ-інфікована дитина, або дитина, народжена від ВІЛ-інфікованої жінки; бідність, злиденність, матеріальні та житлові негаразди сімей.

Хід проведення: учасники стоять у колі. За допомогою жестів потрібно мовчки вишикуватись в лінію відповідно до дня народження (щоб зліва стояли народжені в січні, далі у лютому, тощо).

Тренер спостерігає за стратегіями виконання завдання. Коли учасники вишикувалися, він просить їх назвати дати народження.

ВПРАВА «ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВІД НОВОНАРОДЖЕНИХ»

Мета: визначити основні причини відмов від новонароджених, ознайомитись з феноменом юного материнства.

Час: 25 хв.

Ресурси: інформаційний матеріал «Феномен юного материнства», таблиця «Мультифакторна модель аномальної материнської поведінки», фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери.

Хід проведення:

І етап: тренер пропонує учасникам методом мозкового штурму визначити причини відмов від новонароджених. Відповіді учасників тренер записує послідовно на папері для фліп-чарту й залишає їх у полі зору учасників.

ІІ етап: узагальнюючи перелік причин відмов, тренер наводить статистику по області, визначивши дві загальні групи причин відмов: складна життєва ситуація;  прояв чи наявність психічного діагнозу; особливі потреби.

ІІІ етап: тренер пропонує учасникам інформаційне повідомлення щодо феномену юного материнства та мультифакторної моделі аномальної материнської поведінки, підкреслюючи, що ця інформація важлива для діагностування ситуації та для подальшого планування роботи з жінками.

Питання для обговорення:

Що нового ви дізналися із матеріалів вправи?

Яким чином ця вправа може бути корисною у вашій практичній діяльності?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ «ФАЗИ ПРОЦЕСУ ВТРУЧАННЯ»

Мета: ознайомити учасників із фазами процесу втручання, закріпити знання

щодо ролей соціального працівника.

Час: 10 хв.

Ресурси: таблиця «Фази процесу втручання» (Додаток 16).

Хід проведення: тренер презентує учасникам чотири фази процесу втручання

використовуючи таблицю.

Питання для обговорення:

Що нового ви дізналися із матеріалів вправи?

Чим вона може бути корисною для вашої практичної роботи?

ВПРАВА «ЕТАПИ ВТРУЧАННЯ»

Мета: формування навичок роботи з клієнтом на кожному етапі втручання.

Час: 40 хв.

Ресурси: фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери.

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у три групи і пропонує кожній групі виконати наступне завдання:

1 група – розробити послідовність дій соціального працівника при встановленні контакту з жінкою, яка висловила намір відмовитися від новонародженої дитини;

2 група – розробити послідовність дій соціального працівника на етапі збору

інформації про жінку та її оточення;

3 група – розробити план втручання в ситуацію, коли жінка висловлює намір

відмовитися від новонародженої дитини.

Після виконання завдань кожна група презентує свої напрацювання.

Питання для обговорення:

На вашу думку, чи допомогла вам ця вправа систематизувати знання? Які саме?

Чи розробляли Ви раніше план втручання в ситуацію?

Чи в такій послідовності Ви збирали інформацію про жінку та її оточення?

ВПРАВА «РОБОТА З СЕРЕДОВИЩЕМ»

Мета: сформувати в учасників навички співпраці з соціальною мережею

клієнта.

Час:30 хв.

Ресурси: фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери.

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у три групи (медичний персонал; жінка, яка висловила намір відмовитись від дитини; найближче оточення жінки).

Завдання для всіх:

визначити послідовність встановлення контакту соціального працівника з конкретною групою і розробити зміст спільних дій щодо подолання ситуації відмови від дитини.

Після завершення роботи групи представляють свої напрацювання.

Питання для обговорення:

Що має враховувати соціальний працівник при розробці плану дій?

Яке значення для планування має соціальна сітка?

РОЛЬОВА ГРА «ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЬ»

Мета:формування в учасників навичок встановлення контакту.

Час:20 хв.

Ресурси: аркуші паперу.

Хід проведення: тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари і визначити між собою ролі для виконання завдання.

Ролі: жінка, яка висловила намір відмовитися від дитини; соціальний працівник.

Завдання: встановити контакт з клієнтом. Через певний час (5-6 хв.) учасники міняються в парах ролями та продовжують виконання завдання.

Питання для обговорення:

З якими труднощами ви стикнулися при виконанні завдання?

Коли легше було виконувати завдання, в перший чи другий раз, чому?

Що вам особисто дало виконання цього завдання?

ВПРАВА «ІНДИВІДУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю»

Мета: визначити поняття «інтерв’ю», розглянути етапи проведення інтерв’ю,

ознайомитись та відпрацювати техніки й прийоми проведення

індивідуального інтерв’ю.

Час: 25 хв.

Ресурси: інформаційний матеріал «Процес індивідуального інтерв’ю» фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери.

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у чотири групи. Завдання кожній групі: розробити орієнтовний план проведення інтерв’ю з жінкою, яка висловила намір відмовитися від дитини (встановлення контакту, дослідження запиту клієнта, розробка плану подолання проблем,

завершення інтерв’ю). Після закінчення роботи групи проводять презентацію. Бажано, щоб тренер коментував матеріал, доповнював його (якщо є потреба в цьому).

Питання для обговорення:

Які висновки можна зробити стосовно роботи, яку ми виконували?

Що дало виконання цього завдання вам, як професійним соціальним працівникам?

ВПРАВА «ПЕРШИЙ ВІЗИТ»

Мета:відпрацювати навички ведення бесіди при першому візиті до жінки, яка

висловила намір відмовитись від новонародженої дитини, закріпити

вміння заповнення картки первинного оцінювання випадку відмови або

загрози відмови матері від новонародженої дитини.

Час:60 хв.

Ресурси: схема «Логіка консультативної бесіди» (Додаток 19), картка первинного оцінювання випадку відмови або загрози відмови матері від новонародженої дитини (Додаток 20), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери.

Хід проведення:

І етап: тренер об’єднує учасників у три групи і пропонує уявити ситуацію, коли Вони вперше прийшли в пологовий будинок до жінки, яка висловила намір відмовитись від новонародженого, програти її, самостійно розподіливши ролі; визначити перелік запитань для проведення першої бесіди; провести бесіду.

Після роботи в групах тренер пропонує учасникам презентувати свої напрацювання. Тренер коментує напрацювання груп.

Питання для обговорення:

Що саме сприяло проведенню цієї вправи?

Що ви відчували, коли програвали ролі?

З якими труднощами при виконанні вправи ви зіткнулися?

Якого практичного досвіду ви набули?

ІІ етап: тренер пропонує учасникам, залишившись у групах, повторно провести бесіду й заповнити картку первинного оцінювання випадку відмови або загрози відмови матері відновонародженої дитини.

Питання для обговорення:

Яку інформацію ми отримуємо?

Чи збігається план вашої попередньої бесіди з клієнтом з переліком питань картки?

Що треба враховувати в ході проведення бесіди й заповнення картки?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ «МАТИ ТА ДИТИНА РАЗОМ»

Мета:ознайомити учасників з умовами зарахування до Центру соціально-психологічної допомоги «Мати та дитина разом», роботою Центру.

Час: 10 хв.

Ресурси: інформаційний матеріал «Центр соціально-психологічної допомоги

«Мати та дитина разом».

Хід проведення: тренер ознайомлює учасників з умовами зарахування до Центру соціально-психологічної допомоги «Мати та дитина разом».

Питання для обговорення:

Що нового ви дізналися?

Чи корисна була для вас ця інформація?

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика