Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   165.5 КБ
СКАЧАТЬ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА  АУДИТУ

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

                 до виконання  практичної роботи  по дисципліні

«1C Бухгалтерія 8»

 (для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

3, 4 курсу  заочної форм навчання.)

 

 

Рекомендовано

на засіданні кафедри  О та А

Протокол № 1 від

 

Затверджено

на засідання методради ДонДТУ

Протокол № 1 від

 

 

 

 

 

 

Алчевськ

ДонДТУ

2012

УДК 

 

Методичні вказівки до виконання  практичної роботи по дисципліні "1C Бухгалтерія 8" (для студ. спец. 6.030509 «Облік та аудит»  3, 4 курсу денної і заочної форм навч.)/ Укл.: М. С. Куденко,      О.О. Острогляд. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. –    с.

Методичні вказівки містять робочу навчальну програму, перелік теоретичних питань, практичні завдання.

 

Укладачі:                                           М. С. Куденко, асист.,

                                                             О.О. Острогляд, асист.

 

Відповідальний за випуск              Е. В. Попова, зав. лаб.

 

Відповідальний редактор               Н. В. Гришко, д.е.н. проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Тема 1. Концепція прикладного рішення 1С Бухгалтерія 8

Призначення, область додатка й рамки прикладного рішення.

Ключові характеристики прикладного рішення. Базові принципи автоматизації.

Тема 2. Загальносистемні механізми та принципи

Підприємство: організації, їх структура й відповідальні особи. Користувачі: керування списком і настроюваннями. Обмеження доступу до інформації. Інтерфейси. Настроювання системи. План рахунків. Документообіг. Хронологічні механізми.

Тема 3. Облік запасів

Загальні принципи й механізми обліку. Нормативно довідкова інформація. Загальні механізми товарних документів. Закупівля товарно-матеріальних цінностей. Продаж товарно-матеріальних цінностей. Складські операції.

Тема 4. Облік розрахунків з контрагентами

Принципи й механізми реалізації. Нормативно-довідкова інформація. Документообіг товарно-грошових господарських операцій.

Тема 5. Облік грошових засобів

Принципи й механізми реалізації. Облік рухів безготівкових коштів. Облік рухів наявних коштів.

Тема 6. Облік операцій з іноземною валютою

Основні принципи й механізми обліку. Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті. Закупівля ТМЦ по імпорту. "Імпортний" ПДВ. Реалізація ТМЦ на експорт. Облік коштів в іноземній валюті.

Тема 7. Облік розрахунків з підзвітними особами

Розрахунки з підзвітними особами. Валютний підзвіт.

Тема 8. Облік необоротних активів та МШП

Загальна нормативно-довідкова інформація.Принципи обліку капітальних інвестицій.Принципи   обліку   основних    засобів  і   інших    необоротних матеріальних активів. Облік капітальних інвестицій. Введення в експлуатацію ОЗ. Нарахування амортизації. Консервація ОЗ. Переміщення ОЗ. Модернізація й капітальний ремонт ОЗ. Поточний ремонт ОЗ. Інвентаризація ОЗ. Вибуття ОЗ. Введення залишків ОЗ. Звітність підсистеми. Підсистема "Малоцінні активи". Підсистема "Нематеріальні активи".

            Тема 9. Кадровий облік та розрахунки з оплати праці

Облік кадрів. Розрахунки й відбиття заробітної плати в обліку. Виплата заробітної плати, сплата податків і внесків.

            Тема 10. Облік доходів та витрат

Загальні принципи й механізми обліку доходів. Загальні принципи й механізми обліку витрат. Визначення й облік фінансових результатів. Поточні доходи, видатки й фінансовий результат. Облік видатків майбутніх періодів. Витрати по податкові на прибуток.

            Тема 11. Облік виробничої діяльності

Принципи обліку витрат, пов'язаних із виробництвом. Принципи

нормування. Принципи обліку випуску продукції (послуг). Принципи розрахунків собівартості. Принципи податкового обліку виробничої діяльності. Принципи обліку операцій з давальницькою сировиною. Нагромадження витрат. Розрахунки собівартості. Надання послуг з переробки давальницької сировини. Відбиття      операцій по    випускові      продукції      стороннім  переробником.

            Тема 12. Визначення результатів діяльності та закриття періоду

           Закриття періоду. Визначення фінансового результату.

           Тема 13. Звітність та сервісні механізми прикладного рішення 1С Бухгалтерія 8

Робота з регламентованими звітами. Експрес-перевірка ведення

обліку. Технологічний аналіз бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

 Практичні   завдання 

Практичне завдання №1 (для всіх варіантів)

 

1. Старт  системи й настройка ведення обліку

1.1 Авторизація  доступу до інформаційної бази

· Відкрити основну інформаційну базу в режимі «Конфігуратор».

· Створити обліковий запис для себе. Установити роль – «повні

права», основний інтерфейс – «повний», мова – українська. Пароль не вводити.

Доступ: «Адміністрування» - «Користувачі»

       1.2 Настройка параметрів обліку

Доступ: «Підприємство» - «Настройка параметрів обліку»

· Валюта:

- гривня.

· Запаси:

     - дозволити списання запасів при відсутності залишків за даними обліку;

- вести облік по партіях та по складах.

· Товари у роздрібі:

- вести облік товарів по номенклатурі та по ставках ПДВ.

· План рахунків:

- не використовувати класи рахунків як груп.

· Розрахунки з контрагентами:

-  вести розрахунки по документах.

· Інший аналітичний облік:

- використовувати знижки.

 

 

            1.3 Настройка користувача

Доступ: «Сервіс» - «Настройки користувача»

- Вказати значення для постановки за замовчуванням:

Основна ставка ПДВ

20%

Не встановлювати прапорець «Сума включає ПДВ» у документах

ü

Встановлювати складний облік ПДВ і НП у договорах контрагентів

ü

 

 1.4 Введення інформації про організацію. Настройка облікової політики

1.4.1 Введення інформації про організацію

Доступ: «Підприємство» - довідник «Організації»

· Відкоригувати дані основної організації:

- Повне найменування – ТОВ «Універсал» (найменування –

Універсал, префікс – УН).

 

1.4.2  Введення інформації про структуру організації

Доступ: «Підприємство» - довідник «Підрозділи організацій»

· АУП;

· Цех.

 

1.4.3 Заповнити довідник «Банки»

Доступ: «Банк» - довідник «Банки».

Додавати новий елемент підбором із класифікатора банків:

· КБ «Надра», м. Луганськ.

 

1.4.4 Введення інформації про банківський рахунок організації

Довідник «Банківські рахунки». Доступ: «Підприємство» - довідник «Організації» . Кнопка «Перейти».

· Ввести банківський рахунок організації - № рахунку

111111111, банк КБ «Надра», валюта – гривня.

· Установити введений рахунок основним р/р (реквізит

«Основний банківський рахунок» у довіднику «Організації»)

 

1.4.5. Настроювання облікової політики

Доступ: "Підприємство" - "Облікова політика" - "Облікова політика організацій"

• Застосовується з 01.12.минулого року

• Схема оподатковування - Податок на прибуток і ПДВ

• Бухгалтерський облік:

- про Спосіб оцінки вартості МПЗ - ФИФО;

- про Спосіб оцінки товарів у роздробі - По продажній вартості;

- про Використовувані класи рахунків витрат - Класи 8 і 9;

 

1.5. Номенклатурно-довідкова інформація загального призначення

1.5.1. Заповнити довідник " Фізичні особи"

Доступ: "Кадри"- " Фізичні особи"

• Орлов Олександр Федорович.

 

1.5.2. Заповнити довідник "Контрагенти"

Доступ: "Підприємство" - "Контрагенти"

• Найменування = ТОВ "Світлий шлях",

• Номер рахунку = "2222222222";

• МФО банку = "350426";

• Найменування договору = "С-1", установити введений договір основним.

• Вид договору = "З постачальником",

• Ведення взаєморозрахунків по бух.обліку = " За договором у цілому",

• Ведення взаєморозрахунків по обліку ПДВ = " За договором в цілому",

• Складний облік ПДВ = "Так",

 

1.6  Настройка облікової політики ( По персоналу)

· Організація : Універсал, ТОВ,

· Підтримка внутрішнього сумісництва: “-“ ;

· Округляти до: “0,10”

 

Доступ:”Підприємство” –“Облікова політика”-

“Облікова політика( по персоналу)”

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання №2 (за варіантами)

 

ВАРІАНТ 1

1   Надходження товарів

· Відбити в обліку операції надходження на склад товарів від

постачальника «ТОВ Світлий шлях» 4 вересня поточного року:

Документ

  Товар

Кількість

Ціна

( без ПДВ)

Підсумкова сума по документу ( для самоконтролю)

Накладна №1

Клеюча суміш Ceresit СМ-11

1000 кг

        

8,2

 

 

10800 (ПДВ-1800)

Дошка

10 м3

80,00

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибуткову накладну.

 

ВАРІАНТ 2

Надходження ТМЦ через підзвітну особу

5 січня відобразити в обліку  й оприбуткування на склад

авторучок через підзвітну особу Орлова О.Ф.:

     -У кількості 100 штук за ціною 3 грн у продавця-неплатника ПДВ (Вид ПДВ= « Без ПДВ»)

     -Авторучки оприбуткувати на 206 рахунок.

  -Рахунок обліку ПДВ указати «6442».

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Авансовий звіт

 

ВАРІАНТ 3

Продаж (оптова)

· Виписати рахунок на оплату покупцеві ТОВ «Вега»;

Дата/Документ

    Товар

Кількість

Ціна

 ( без ПДВ)

Підсумкова суму по документу ( для самоконтролю)

Рахунок № 1 від 3 січня

Рис

300 упак

10,50

 

5940 (ПДВ-990)

Борошно

300 кг

6,00

 

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Рахунок на оплату.

 

ВАРІАНТ 4

Поточні операції з коштами

 

 Відбити надходження на розрахунковий рахунок організації

 авансу в розмірі 12000 грн. від покупця ТОВ «Вега» 11 вересня (стаття руху – «Оплата постачальникові»)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Платіжне доручення.

 

 

 

ВАРІАНТ 5

Поточні операції з коштами

 

Відбити оплату постачальникові ТОВ «Світлий шлях»

заборгованості за товар  11 вересня (сума платежу – 11 400 грн., стаття руху – «Оплата за товар»)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Платіжне доручення.

 

ВАРІАНТ 6

Поточні операції з наявними грошовими коштами

       Відбити надходження коштів у касу підприємства з

розрахункового рахунку 12 січня в розмірі 1750 грн. (стаття руху грошових коштів – Банк-Каса)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибутковий касовий ордер.

 

ВАРІАНТ 7

Поточні операції з наявними грошовими коштами

            Оформити видачу в підзвіт 750 грн. Орлову О.Ф. 12 січня      ( за куплені авторучки, стаття руху грошових коштів – Госп. потреби)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Видатковий касовий ордер.

 

ВАРІАНТ 8

Надходження товарів

· Відбити в обліку операцію надходження на склад матеріалів

від постачальника «НП Реаліст» 4 січня:

Документ

   Товар

Кількість

Ціна( без ПДВ)

Підсумкова сума по документу ( для самоконтролю)

Накладна №3

Шурупи

    50 кг

       7,50

450 (ПДВ-75)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибуткову накладну.

 

ВАРІАНТ 9

Поточні операції з наявними грошовими коштами

            Оформити видачу в підзвіт 1050 грн. Орлову О.Ф. 18 січня      (  стаття руху грошових коштів – Госп. потреби)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Видатковий касовий ордер.

 

 

ВАРІАНТ 10

1   Надходження товарів

Відбити в обліку операції надходження на склад товарів від

постачальника «ТОВ Світлий шлях» 4 січня:

Документ

  Товар

Кількість

Ціна

( без ПДВ)

Підсумкова сума по документу ( для самоконтролю)

Накладна №1

Рис

1000 упак

8,50

 

15720 (ПДВ-2620)

Борошно

1000 кг

4,60

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибуткову накладну.

 

ВАРІАНТ 11

Поточні операції з наявними грошовими коштами

       Відбити надходження коштів у касу підприємства з

розрахункового рахунку 22 січня в розмірі 550 грн. (стаття руху грошових коштів – Банк-Каса)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибутковий касовий ордер.

 

ВАРІАНТ 12

Поточні операції з коштами

 

      Відбити надходження на розрахунковий рахунок організації

 авансу в розмірі 152000 грн. від покупця ТОВ «Вега» 11 серпня (стаття руху – «Оплата постачальникові»)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Платіжне доручення.

 

ВАРІАНТ 13

Поточні операції з коштами

 

Відбити оплату постачальникові ТОВ «Світлий шлях»

заборгованості за товар  1 вересня (сума платежу – 80000 грн., стаття руху – «Оплата за товар»)

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Платіжне доручення.

 

ВАРІАНТ 14

Продаж (оптова)

· Виписати рахунок на оплату покупцеві ТОВ «Вега»;

Дата/Документ

    Товар

Кількість

Ціна

 ( без ПДВ)

Підсумкова суму по документу ( для самоконтролю)

Рахунок № 1 від 3 січня

Дошка

100м3

102,50

 

13260 (ПДВ-2210)

Цемент

100 кг

8,00

 

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Рахунок на оплату.

 

 

ВАРІАНТ 15

 

Надходження ТМЦ через підзвітну особу

   5 січня відобразити в обліку  й оприбуткування на склад

авторучок через підзвітну особу Орлова О.Ф.:

     -У кількості 80 штук за ціною 2 грн у продавця- платника ПДВ.

     -Авторучки оприбуткувати на 206 рахунок.

  -Рахунок обліку ПДВ указати «6442».

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Авансовий звіт.

 

ВАРІАНТ 16

Продаж (оптова)

· Виписати рахунок на оплату покупцеві ТОВ «Вега»;

Дата/Документ

    Товар

Кількість

Ціна

 ( без ПДВ)

Підсумкова суму по документу ( для самоконтролю)

Рахунок № 1 від 3 січня

Рис

200 упак

10,50

 

5940 (ПДВ-990)

Борошно

200 кг

6,00

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Видаткову накладну.

 

 

 

ВАРІАНТ 17

Прийом співробітників на роботу

 

· Оформити приймання на роботу співробітників:

o Підрозділ АУП(дата документа – 31.12 минулого року, дата приймання й базовий період для індексації – 01.10 минулого року):

Физ.

особа

Посада

Спосіб відбиття

Нарахування

Внески

Вид

Розмір

Табличні частини заповнюються автоматично

Сидоров С.С.

Директор

АУП

Оклад по днях

2 000

Індексація зарплати

 

Бубликів А.Ф.

Гол.бухгалтер

АУП

Оклад по днях

1 000

Індексація зарплати

 

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати форму П1.

 

ВАРІАНТ 18

 

Прийом співробітників на роботу

 

· Оформити приймання на роботу співробітників:

o Підрозділ АУП(дата документа – 31.12 минулого року, дата приймання й базовий період для індексації – 01.10 минулого року):

Физ.особа

Посада

Спосіб відбиття

Нарахування

 

Внески на ФОТ

Вид розрахунків

Розмір

Вовків В.В.

Робітник

Цех (виготовлення меблів)

Оклад по днях

2800

Табличні частини заповнюються автоматично

Індексація зарплати

 

Акимова А.Я.

Робітник

Цех

(ремонт меблів)

Оплата по годинному тарифу

15,00

Індексація зарплати

 

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати форму П1.

 

ВАРІАНТ 19

 Одержання послуг       

· Відбити в обліку (31 січня) одержання роздруківки по мобільному зв'язку від ТОВ « Мир Зв'язку»:

· Послуги зв'язку обкладаються за ставкою «20%»

Найменування

Кіл-ть

Ціна без ПДВ

Ставка ПДВ

Рахунок витрат (БУ)

Одиниця виміру

Мобільний зв'язок

1

500

20%

93

Грн.

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибуткову накладну.

ВАРІАНТ 20

 

Одержання послуг    

· Відбити в обліку (3.02. поточного року) витрати з оплати електроенергії:

· Послуги  обкладаються за ставкою «20%»

Найменування

Кіл-ть

Одиниця виміру

Ціна без ПДВ

Ставка ПДВ

Рахунок витрат (БУ)

Електроенергія

500

кВт

0,32

20%

92

Заповнити необхідні довідники. Всі додаткові дані ввести самостійно.

Роздрукувати Прибуткову накладну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

 

1. Підприємство: організації, їх структура й відповідальні особи.

2. Користувачі: керування списком і настроюваннями. Обмеження доступу до інформації. Інтерфейси.

3. Настроювання системи. План рахунків. Документообіг. Хронологічні механізми.

4. Нормативно довідкова інформація обліку запасів у конфігурації 1С Бухгалтерія 8. Загальні механізми товарних документів.

5. Закупівля товарно-матеріальних цінностей.

6. Розкрити порядок відображення обліку додаткових витрат пов'язаних з придбанням запасів.

7. Розкрити порядок обліку продажу товарно-матеріальних цінностей з використанням 1С Бухгалтерії 8.

8. Складські операції повязані з обліком ТМЦ.

9. Нормативно-довідкова інформація з обліку розрахунків з контрагентами.

10. Документообіг товарно-грошових господарських операцій.

11. Облік рухів безготівкових коштів.

12. Облік рухів наявних коштів.

13. Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті.

14. Закупівля ТМЦ по імпорту. "Імпортний" ПДВ.

15. Реалізація ТМЦ на експорт. Облік коштів в іноземній валюті.

16. Розрахунки з підзвітними особами. Валютний підзвіт.

17. Принципи   обліку   основних    засобів  і   інших    необоротних матеріальних активів.

18. Облік капітальних інвестицій.

19. Введення в експлуатацію ОЗ.

20. Нарахування амортизації.

21. Модернізація й капітальний ремонт ОЗ. Поточний ремонт ОЗ.

22. Інвентаризація ОЗ. Вибуття ОЗ.

23. Звітність підсистеми.

24. Підсистема "Малоцінні активи".

25. Підсистема "Нематеріальні активи".

26. Облік кадрів у конфігурації 1С Бухгалтерія 8

 27. Розрахунки й відбиття заробітної плати в обліку. Виплата заробітної плати, сплата податків і внесків.

28. Загальні принципи й механізми обліку доходів.

29. Загальні принципи й механізми обліку витрат. Визначення й облік фінансових результатів.

30. Поточні доходи, видатки й фінансовий результат.

31.Облік витрат майбутніх періодів.

   32. Робота з регламентованими звітами. Експрес-перевірка

ведення обліку. Технологічний аналіз бухгалтерського обліку.

              33. Облік Податку на додану вартість.

           34. Введення залишків необоротних матеріальних та нематеріальних активів.

            35. Введення залишків по розрахункам з оплати праці.

36. Порядок ведення складського обліку за допомогою 1С Бухгалтерія 8.

37. Поточний облік валютних операцій з придбання іноземної валюти за допомогою 1С Бухгалтерія 8.

38. Облік Податку на прибуток.

39. Поточний облік валютних операцій з реалізації іноземної валюти за допомогою 1С Бухгалтерія 8.

40. Введення залишків товарно-матеріальних цінностей.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

            Сараєва Г. 1С:Бухгалтерія 8.2: доступно для бухгалтера/           Г. Сараєва, Л.Власенко. – Х.: Фактор, 2011. – 528 с.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика