andrey

Путь к Файлу: /ЗВІТНІСТЬ 2013-2014 с прим / metod_ed_soc_vnesok / Dodatok_1_metod.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   359.0 КБ
СКАЧАТЬ

Додаток 1 до Опису формата звіту     

Додаток 4

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

1. Звіт за місяць:

0

1

рік:

2

0

1

1

 

 

   2. Ідентифікаційний код  ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер

 

 

2

9

5

2

3

5

8

7

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

 

 

 

 

 

ТОВ «Аладін»

(найменування страхувальника)

Вихідний № у страхувальника_______145/8-02-ПФ___________                                              “_10_”_06_2011 року

                                                                                                                                                                      (дата)

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт   ____26304________________________

Звіт подається  страхувальником  до  органів ПФУ не пізніше ніж через 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

 

Перелік таблиць звіту

№ з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску

--

*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

 

--

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

 

 

--

*

4

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  на суми грошового забезпечення

 

 

--

*

5

Трудові відносини застрахованих осіб

--

--

6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

2

2

7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

--

--

8

Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд  за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

 

--

--

9

Відомості про осіб, які проходять строкову  військову службу

--

--

 

Усього

2

2


Керівник                            __2995012054___________           ______________ ________Боженко Ю.Б._________

                                                 (ідентифікаційний номер)                   (підпис)                                   (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер          _2455681023___________            ______________ ________Кравець С.І.__________

                                                (ідентифікаційний номер)                   (підпис)                                   (П.І.Б.)

Реєстраційний  №  звіту в органі Пенсійного фонду:            ____

Дата реєстрації  в органі Пенсійного фонду:________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт  _____________           ___________________________  

                                                                                                                         (підпис)                                     (П.І.Б.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України    за ____місяць 20___року

 

Реєстраційний № звіту в органах Пенсійного фонду: __________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду:_________________________

 

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду , що прийняла звіт______________   ____________________________________

                                                                                                         (підпис)                                          (П.І.Б.) 

М.П.

 

Вихідний № у страхувальника: ___145/8-02-ПФ __________

 

№ аркуша звіту: ____1______

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

 

 

2

 9

5

2

3

5

8

7

2. Філія

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Аладін» 

    (найменування страхувальника)

3. Звітний місяць

 0

1

рік

2

0

1

 1

4. Тип: Початкова

 

Скасовуюча

 Х

 

 

5. № з/п

6. Грома-дянин Украї-ни (1-так,             0-ні)

7. Чо-ло-вік - Ч, жін-ка - Ж

8. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА

9. Код катего-рії ЗО*

10. Тип нара-хува-нь**

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***

13. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)

15. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)

16. Ознака наявності трудової книжки              (1-так, 0-ні)

грн

коп.

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

14. Сума нарахованої заробітної плати / доходу  у  межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

17. Ознака наявності спецстажу                            (1-так, 0-ні)

 

грн

коп.

грн

коп.

1

 так

Ж

2

9

7

8

8

0

0

5

5

0

 0

0

1

2

0

1

1

 

 7

 8

0

0

0

2

7

2

8

8

 так

СИДОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

 7

0

0

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за аркушем документів

 

 7

 5

 8

0

0

0

2

7

2

8

8

 

Разом за аркушем документів

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Кількість заповнених рядків на аркуші

0

1

 

 

 

 

 

 

 

19. Дата формування у страхувальника:

1

0

.

0

6

.

 

2

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Керівник

 

2

9

9

5

0

1

2

0

5

4

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

__ Боженко Ю.Б _____

М.П.

(ідентифікаційний  номер)

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище та ініціали)

 

21. Головний бухгалтер

 

2

4

5

5

6

8

1

0

2

3

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

____ Кравець С.І _____

 

 

 

 

 

 

(ідентифікаційний  номер)

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Вихідний № у страхувальника: ___145/8-02-ПФ __________

 

 

 

 

№ аркуша звіту: _____2_____

 

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

 

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

 

 

2

9

5

2

3

5

8

 7

2. Філія

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Аладін» 

 

    (найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

0

1

рік

2

0

1

1

4. Тип: Початкова

Х

Скасовуюча

 

 

 

 

5. № з/п

6. Грома-дянин Украї-ни (1-так,             0-ні)

7. Чо-ло-вік - Ч, жін-ка - Ж

8. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА

9. Код катего-рії ЗО*

10. Тип нара-хува-нь**

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***

13. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)

15. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)

16. Ознака наявності трудової книжки              (1-так, 0-ні)

грн

коп.

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

14. Сума нарахованої заробітної плати / доходу  у  межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

17. Ознака наявності спецстажу                            (1-так, 0-ні)

 

грн

коп.

грн

коп.

1

так 

 Ж

2

9

7

8

0

0

5

5

2

0

 0

0

1

2

0

1

1

 

 7

0

0

0

2

7

2

8

8

 так

СИДОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

 7

0

0

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за аркушем документів

 

 7

0

0

0

2

7

2

8

8

 

Разом за аркушем документів

 

 7

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Кількість заповнених рядків на аркуші

0

1

 

 

 

 

 

 

 

19. Дата формування у страхувальника:

1

0

.

0

6

.

 

2

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Керівник

 

2

9

9

5

0

1

2

0

5

4

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

_ Боженко Ю.Б ______

М.П.

(ідентифікаційний  номер)

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище та ініціали)

 

21. Головний бухгалтер

 

2

4

5

5

6

8

1

0

2

3

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

__ Кравець С.І ________

 

 

 

 

 

 

(ідентифікаційний  номер)

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище та ініціали)

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика