трипільська культураІСТОРІЯ.КОСЕНКО ОЛЕНА / УНИВЕР / универ / Історія. ОbmenDoc.ru - Сервис, где делятся учебой.

andrey

Путь к Файлу: /УНИВЕР / универ / Історія / трипільська культураІСТОРІЯ.КОСЕНКО ОЛЕНА.ppt

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   11
Пользователь:   andrey
Добавлен:   13.01.2015
Размер:   1.6 МБ
СКАЧАТЬ

Наверх страницы

Содержимое презентации:

Слайд 1

Презентація на тему “Трипільська культура: господарство і духовний світ.”

Слайд 2

Трипільська культура- одне з найяскравіших явищ первісного світу(IV- IIIтис. до н. е.) ,археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від назви села Трипілля на Київщині . Це перша з відомих культур землеробів та гончарів з якої почалась історія України. Загадкова трипільська культура народжена за декілька тисячоліть до нашої ери, стала визначним явищем в історії України.

Слайд 3

Вперше поселення таких людей було розкопане у 1893 р. археологом В. В. Хвойкою поблизу с. Трипілля на Київщині. На землях України нині відомо близько 2000 трипільських пам’ яток: поселень, могильників, курганів.

Слайд 4

Учений досліджував трипільську культуру понад десять років, поміж іншими роботами. Поруч із поселенням біля села Трипілля він розкопав цілу низку йому подібних об’єктів, описав їх особливості, час виникнення й місце серед інших старожитностей Східної Європи. Хвойка першим зібрав і порівняв усі відомі в різних місцях України трипільські знахідки, виділив їх в окремі групи для подальшого вивчення. На основі своїх досліджень учений констатував величезне значення трипільської культури серед інших пам’яток Східної Європи, розробив її періодизацію. Він був переконаний у місцевому походженні цієї культури, вважав, що вона належала осілому землеробському населенню.

Слайд 5

Загалом виділяють три основні періоди у розвитку трипільської культури: ранній, середній, пізній: 1. Ранній етап - у другій половині VI тисячоліття та у першій половині V тисячоліття до н. е. племена трипільської культури розселювалися в басейні Дністра і Південного Бугу. 2. На середньому етапі розвитку племена трипільської культури посідали величезні простори лісостепу від Східної Трансільванії на захід до Дніпра на схід. Вони розселилися в районі сточищ Верхнього і Середнього Дністра, Прута, Серета, Південного Побужжя та Правобережжя Дніпра. 3. За пізнього періоду Трипільська культура значно поширилася територія, заселена трипільцями: на землі сх. Волині, сточища p. Случі й Горині, обидва береги Києва.

Слайд 6

На території Трипілля зустрічалося два типи жител. 1. Землянки. Землянками називалися заглиблені житла глибиною 0.6-1.5м, які складалися з жилої частини і господарських ям. Стіни їх були пологі, дно нерівне 2. Наземні глинобитні житла. Це був великий будинок метрів у 20, що складався з 4-5 кімнаток- камер, у кожній з яких була піч. Будинки мали каркасно-стовпову конструкцію. Стіни робили з дерева або виплітали з лози, а потім обмазували глиною, додаючи до неї полову. . Традиційно підлога й стіни фарбували у червоний та білий кольори і розписували складним геометричним орнаментом. Відповідно вхід у житла чи поріг також орнаментували, що слугувало їм оберегами від проникання ворожих сил.

Слайд 7

Археологами відкриті поселення-гіганти – протоміста Майданицьке, Тальники, Доброводи, Костенівка, Веселий Кут, Володимирське. З населенням до 25 тис. людей протоміста були на той час найбільші в Європі. Щільно забудовані житла слугували потужними укріпленнями від нападів.

Слайд 8

Потужні укріплення, які зводилися по колу у кілька рядів і складалися із сотень щільно прибудованих одна до одної дво- і навіть триповерхових споруд. Населення міст займалося переважно сільським господарством, проте були там і ремісники — гончарі, ковалі, ткачі.

Слайд 9

Основним заняттям трипільців було землеробство. Вирощували пшеницю, ячмінь, просо, бобові. Збирання зернових культур проводилося тмдерев’яними серпами з роговими чи кремінними вкладками. Для перемелювання зерна на борошно використовували кам’яні зернотерки. Трипільська культура — всуціль хліборобська.Для обробки землі використовували спочатку дерев’яну мотику з кам’яним чи кістяним наконечником, пізніше – рало.

Слайд 10

Трипільці розводили також велику рогату худобуяку використовували як тяглову силу (багато скульптурок бичків, модельки саней з їхніми головами про це свідчать) кіз, овець, свиней. Займалися садівництвом, городництвом, вирощуючи майже всі відомі в україні садово-городні культури. Трипільці першими на Україні почали користуватися виробами з міді. Високого рівня культура ковальських операцій обробки міді зумовила серійне виготовлення зброї, знарядь праці, рибальства, різних прикрас.

Слайд 11

Вражають масштаби виробництва гончарської продукції. На середньому етапі трипільське суспільство застосувало гончарний круг. Це дозволяло виготовляти посуд різних об’ємів у великій кількості. Археологи вирізнили 17 типів посуду різного призначення — кухонний, господарський, ритуальний і виявили в житлах близько 300 посудин для побутових потреб.

Слайд 12

Трипільській кераміці притаманна оригінальність та високохудожнє виконання. В орнаментації посуду відображено духовний світ ранніх землеробів, їх міфологія та обрядовість, знання про навколишній світ. Елементи орнаментів трактуються як знакові системи. Вироби розписувалися у спеціальних печах та розписувався чорною, червоною, білою фарбами. Крім фарби на посуд наносився ще й орнамент. На ранніх етапах трипільської культури це був поглибленим спіральний орнамент та канельований.

Слайд 13

Серед досліджених ранньотрипільських поселень виявлено, хоч дуже рідко, різні вироби з міді, переважно прикраси: браслети, кільця, гачки тощо, а в поселенні біля села Корбуни в Молдавії знайдено великий скарб мідних речей, переважно прикрас, котрий датовано першою половиною V тисячоліття до н. е.

Слайд 14

Основною ланкою трипільського суспільства була невелика сім’я. Об’ єднання у роди велося за материнською лінією, а тому культ Великої матері (Берегиня, Велику Матір Світу, Прародителька всього сущого, Богиня родючості) був головним у трипільців про що свідчить велика кількість статуеток в поселеннях. Трипільське суспільство знаходилося на межі переходу від матріархату до патріархату.

Слайд 15

Космологічний зміст образів і сюжетів – це хрести, сварги (свастики), кола, кола з прямими і скошеними хрестами, ромби, 4,- 5,- 7,- 8 – кутні зорі, птахи, баранці, людські постаті, божества в ликах людських. У трипільському орнаменті структурно на посуді (за образними уявленнями древніх гончарів конфігурація посуду уподібнювалася Всесвіту) на чотири боки вимальовується Сонячний Біг в обширах галактичних, а на рушниках, килимах – буквально всіх регіонів українських земель – ця світлоносна енергія рухається по периметру прямокутника чотиристоронньо.

Слайд 16

. В істoрії України це була перша прoтoцивілізація, на oзбрoєнні якoї, крім мисливськoї збрoї, xарактернoї для пoпередніx етапів істoрії, з'являється і вдoскoналюється вже справжня бoйoва збрoя. Mатеріалoм для вигoтoвлення трипільськoї збрoї, як і в кам'янoму віці, були не тільки кремінь, камінь, кістка, а й перший в істoрії людства метал – мідь, а на фінальниx етапаx – брoнза. Сучасні дoслідники мають у свoєму рoзпoрядженні численні предмети трипільськoгo oзбрoєння, знайдені під час рoзкoпів серед руїн трипільськиx спoруд абo пoруч з кістяками в пoxoванняx у ґрунтoвиx мoгилаx та під курганними насипами.

Слайд 17

Нині існує музей трипільської культури “Аратта-Україна”, де поруч з трипільськими речами можна побачити й предмети 19 століття в надзвичайно органічному з ними поєднанні. В музеї представлено більше 500 експонатів . В музеї можна побачити не тільки матеріальні автентичні речі – там відчувається особлива атмосфера того періоду. Адреса: вул. Риболовецька, 1 с.Трипілля, Київська обл.

Слайд 18

Державний історико-культурний заповідник “Трипільська культура ” був заснований в Черкаській області в 2002 році. До складу заповідника нині входять 11 поселень трипільської культури. Серед них – Тальянки, Майданецьке, Веселий Кут, Доброводи. Загальна площа заповідника 2045 гектарів.

Слайд 19

На думку істориків , трипільська культура не витримала наступу більш і агресивних цивілізацій, які прибули зі сходу та північного сходу. Саме тому культура припинила своє існівання і в ІІІ тис. до н.е., трипільці розчинилися серед інших народів.

Слайд 20

Отже, трипільська культура була провідною серед енелітичних племен Східної Європи. Вона прискорила розвиток відсталих племен, що населяли Україну. Трипільці не були прямими предками українського народу, але вони заклали основу розвинутого землеробсько-скотарського господарства, мистецтва, житло- і містобуівництва, ремесел на землях України. Трипільці стали першими з племен , які тривалий час проживали на українських землях, а їх господарські та культурні здобутки були запозичені давніми слов’янами, а через них і українцями.

Слайд 21

Презентацію підготувала студентка групи СП-18 Косенко Олена


Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика