Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   24.01.2015
Размер:   40.5 КБ
СКАЧАТЬ

Шановний голова та члени державної екзаменаційної комісії!

До Вашої уваги пропонується бакалаврський проект на тему: «Організація маркетингової діяльності на підприємстві сфери послуг на прикладі ЦхТП № 10 ВАТ «Укртелеком» ».

Метою  даної роботи є організація та вивчення маркетингової діяльності ЦхТП № 10 ВАТ «Укртелеком»

Виходячи із мети були поставлені наступні задачі:

- проаналізувати теоретичні основи маркетингової діяльності;

- аналіз діяльності підприємства на промисловому ринку;

- проаналізувати шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

У бакалаврській роботі було розглянуто поняття маркетингу, організації процесу вдосконалення системи оцінки конкурентного середовища та дизайну мпаркетингового дослідження, функцій відділу маркетингу в організаційній структурі підприємства. Було проведено аналіз господарської діяльності  ЦхТП № 10 ВАТ «Укртелеком»

(ПЛАКАТ 1 ).

З даних таблиці видно, що значно зросло виробництво машин та устаткування. Це свідчить про попит на дану продукцію, про врахування всіх потреб споживачів та заняття вигідного місця на ринку аналогічних товарів (ПЛАКАТІ 1).

Як бачимо,  ЦхТП № 10 ВАТ «Укртелеком» характеризується більшою економічною потужністю, проте необхідно краще розпоряджатися наявними ресурсами та підвищувати ефективність виробничого процесу, а також здійснювати значні інвестиції для модернізації устаткування.

 Зручним інструментом швидкої оцінки стратегічного положення підприємства є SWOT – аналіз.  Нами було проведено комплексний аналіз сприяливих можливостей та загроз. На основі проведеного аналізу була побудована матриця можливостей та загроз (ПЛАКАТ 2) .  Після того як конкретний список слабких і сильних сторін організації, а також загроз і можливостей складений, настає етап установлення зв'язків між ними. Для встановлення цих зв'язків складається матриця SWOT (ПЛАКАТ 3). Із приведеної матриці видно, що за рахунок виробництва якісної продукції та наявності стабільних партнерів можна стабілізувати економічний стан господарства, реалізувавши продукцію за вигідними цінами.

А для того, щоб забезпечити захист фірми від вже існуючих загроз, необхідно враховувати їх в розробці конкурентної стратегії фірми. Для аналізу конкуренції на ринку товарів та послуг пропонуємо наступні показники аналізу конкуренції та їхні умовні позначення, які наведенні на ПЛАКАТІ 4. А для більш зручного їх використання ми також розкрили в таблиці зміст цих показників та охарактеризували їхні основні риси .

Для аналізу поводження фірми на ринку, постановки стратегічних задач маркетингу товарів і послуг, розробки плану маркетингу пропонуємо будувати таблиці розподілу ринкових часток та конкурентні карти ринку(ПЛАКАТ 5). Побудова конкурентних карт здійснюють у виді матриці, у якій по рядках відкладаються темпи росту ринкової частки, а по стовпцях - розміщаються фірми, у залежності від займаної ними ринкової частки (лідер, сильна конкурентна позиція, слабка конкурентна позиція, аутсайдер). Конкурентна карта дозволяє відносно вірно визначити співвідношення сил на ринку і виявити маркетингові задачі по положенню фірми в кожнім осередку матриці, установити поточних і перспективних конкурентів, намітити рекомендації з вибору стратегії конкуренції.

ЦхТП № 10 ВАТ «Укртелеком»- ВАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. Провівши аналіз існуючої організаційної структури ЦхТП № 10 пропонується з метою підвищення ефективності функціонування підприємства, створити нову структурну одиницю – відділ маркетингу (ПЛАКАТ 6).

Звичайно, кожна компанія вибирає ту структуру відділу маркетингу, яка найбільш повно відповідає власним вимогам і завданням. Для даного підприємства пропонується функціональна організація служби маркетингу (ПЛАКАТ 7), яка будується таким чином, що у ній відповідальність розподіляється за сферами збирання й аналізу інформації, планування асортименту, збуту, реклами, розподілу тощо. Фахівці з маркетингу підпорядковуються директору з маркетингу, який і координує їхню роботу.

Варіанти співвідношення трудомісткості функцій керування, виконуваних різними підрозділами в рамках відділу маркетингу наведені на ПЛАКАТІ 7.

Проаналізувавши організаційну структуру відділу маркетингу, а також використовуючи загальні статистичні залежності, відомі в системі керування персоналом провідних вітчизняних і закордонних фірм, виберемо по таблиці другий варіант розподілу трудомісткості виконуваних функцій по підрозділах пропонованої оргструктури.

Відповідно до другого варіанту розподілу трудомісткості виконуваних функцій керування, розрахунковий розподіл чисельності по підрозділах буде наступним:

1) директор з маркетингу – 1;

2) менеджер-маркетолог – 1;

3) менеджер з реклами – 1.

Фахівці з маркетингу відіграють одну з ведучих ролей в діяльності всієї організації, їх слід ставити на початковому етапі, а не наприкінці виробничого циклу й інтегрувати маркетинг у кожну фазу бізнесу, шляхом ретельного вивчення ринку встановити і довести до кожного майстра, бригадира та механіка, яким клієнт хоче бачити продукт, яку ціну він готовий платити, де і коли потрібен цей продукт.

Не виключено, що в процесі впровадження даної пропозиції знадобиться переглядати деякі функції окремих підрозділів. Початкові витрати на створення відділу маркетингу та витрати на підтримку його діяльності протягом 200-2010 р. приведені на ПЛАКАТІ 8. Планується, що новостворенний відділ окупиться за 1 рік .

Ефективна робота маркетингової служби, пошук нових каналів збуту, удосконалення економічних взаємовідносини з іншими підприємствами і посередниками забезпечить не тільки збільшення обсягів реалізації, але й підвищенню рівня товарності. НА ПЛАКАТІ 8 приведено показники економічної ефективності виробництва продукції  від впровадження запропонованих заходів – данні, що реально заплановані, які можливо отримпати в майбутньому.

З вище викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки:

- для більш ефективної діяльності підприємства необхідно максимально точно налагодити його роботу в галузі маркетингу. Для цього підприємству треба розробити стратегію своєї діяльності. Ми пропонуємо розробити конкурентну стратегію та стратегію частки ринку.

- для більш ефективної маркетингової діяльності підприємства ми пропонуємо виділити відділ маркетингу, який буде займатися вивченням ринку, діяльністю на ньому конкурентів та потреб споживачів. Це дозволить підприємству піднятися на новий рівень та збільшити прибуток.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика