andrey

Путь к Файлу: /Разное / военная кафедра / Стройові прийоми та рух зі зброєю.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   106.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

Стройові прийоми та рух зі зброєю

 

 

 

 

Організаційно - методичні вказівки.

Заняття 3 проводиться у складі навчальної групи. Заняття проводить начальник курсу (курсовий офіцер) на стройовому плацу. Для проведення занять один із помічників керівника вишиковує групу на стройовому майданчику в розгорнутий двошеренговий стрій, а при підході керівника на 10-15 кроків командує: “ГРУПА, СТРУНКО, РІВНЯННЯ ПРАВОРУЧ ( ЛІВОРУЧ, ДО СЕРЕДИНИ )”, прикладає руку до головного убору, повертається в сторону керівника, стройовим кроком підходить до нього. За два-три кроки до керівника помічник зупиняється і доповідає: “ ТОВАРИШУ КАПІТАН ! ГРУПА У КІЛЬКОСТІ ДВАДЦЯТИ ЧОЛОВІК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ ІЗ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИШИКУВАНА. ЗА СПИСКОМ ДВАДЦЯТЬ ДВА. ВІДСУТНІ ДВОЄ – В НАРЯДІ. КОМАНДИР НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ПЕТРОВ ” .

Після подачі помічником керівника команди для привітання керівник теж прикладає руку до головного убору і переходить на стройовий крок.

Віддавши рапорт, помічник керівника, не опускаючи руки від головного убору, робить лівою ( правою ) ногою крок в сторону з одночасним поворотом праворуч ( ліворуч ) і, пропустивши керівника вперед, слідує за ним в одному-двох кроках позаду і з зовнішньої сторони строю.

Прийнявши рапорт, керівник стає перед серединою строю і вітається з особовим складом : ” ЗДРАСТУЙТЕ, ТОВАРИШІ ! “, після відповіді на привітання опускає руку від головного убору і для перевірки зовнішнього вигляду навчаємих командує : “ ПЕРША ШЕРЕНГА, ДВА КРОКИ ВПЕРЕД, КРОКОМ – РУШ ! “, потім “ ВІЛЬНО “. Для огляду навчаємих керівник стройовим кроком підходить до правофлангового першої шеренги і рухаючись вправо паралельно до строю, приставляючи з кожним кроком ліву ногу до правої, оглядає навчаємих  і робить зауваження. Помічник супроводжує керівника і записує його зауваження.

Після огляду навчаємих помічник стає на правому фланзі, керівник стройовим кроком виходить до середини строю і командує: “ГРУПА – СТРУНКО! ПЕРША ШЕРЕНГА – КРУГОМ. ДВА КРОКИ ВПЕРЕД, КРОКОМ – РУШ. ВІЛЬНО. ЗАПРАВИТИСЯ”.  За цією командою навчаємі усувають недоліки, які казав керівник. Потім керівник командує : “ГРУПА – СТРУНКО! “ і об’являє тему заняття і навчальні питання. Після об’явлення теми керівник називає вивчаємий прийом та його призначення, вказує команду, за якою він виконується і розповідає порядок його виконання, а далі наказує : “ДИВИСЬ, ПОКАЗУЮ”.

Показ керівника повинен бути зразковим і проводитися в наступній послідовності :

- показ прийому у цілому;

- показ прийому в повільному темпі з коротким поясненням порядку його виконання;

- показ прийому за розподілом.

Показувати прийом треба стоячи обличчям до строю, потім вздовж строю, а в деяких випадках від строю (стройове положення, відхід від начальника та інші.).

Для показу деяких прийомів і дій, наприклад виконання військового вітання на місці та під час руху, підхід до начальника і відхід від нього, перешикування з одношеренгового строю в двошеренговий та інші, керівник використовує своїх помічників.  

Після показу прийому чи дії за розподілом і в цілому керівник приступає до тренування, при цьому всі навчаємі виконують прийом за єдиною командою керівника.

При необхідності в здійснені контролю за діями навчаємих керівник викликає із строю своїх помічників, які рухаючись вздовж строю від одного навчаємого до другого, роблять їм зауваження, сам керівник почергово зосереджує увагу на окремих навчаємих і також робить зауваження в інтервалах між подачею команд. Коли навчаємі вивчать прийом, керівник повертає  до строю своїх помічників і вся група відпрацьовує прийом за єдиною командою керівника.

Якщо на заняттях відпрацьовується рух стройовим кроком, повороти під час руху, віддання військового вітання під час руху, то в цьому випадку керівник і його помічники розташовуються всередині стройового майданчика, а навчаємі вишиковуються по лініям стройового майданчика з інтервалом два-три кроки і рухаються по периметру стройового майданчика. Керівник і його помічники слідкують за діями навчаємих та роблять їм зауваження. При відпрацюванні виходу із двошеренгового строю, і повернення до строю, стройових прийомів: “Покласти зброю”, “До зброї” та інші. керівник  в процесі заняття перешиковує групу з одношеренгового строю в двошеренговий.

Методика одиночного навчання зі зброєю така ж як і без  зброї.

Керівник повинен проводити заняття з максимальною інтенсивністю. В процесі заняття для рівномірного навантаження м’язів керівник повинен практикувати зміну сторін поворотів, напрямку рухів, зміну вправ, прийомів і дій, а також одно-двохвилинні паузи, впродовж яких доцільно проводити розбір допущених помилок і давати вказівки по їх усуненню, а при необхідності проводити повторний показ порядку виконання прийому чи дії, що відпрацьовується.

З метою досягнення стройової злагодженності заняття доцільно закінчувати проходженням групи (два-три рази) в колоні по три (по чотири) стройовим кроком мимо керівника занять.

Після проходження керівник проводить розбір проведеного заняття, дає завдання на самостійну підготовку.

 

 

 

 

Порядок проведення заняття.

 

I. Вступна частина                                          -10 хвилин

           Керівник заняття:

- приймає рапорт помічника керівника заняття про  готовність групи до заняття;

- перевіряє наявність та зовнішній вигляд підлеглих;

- наказує усунути знайдені недоліки;

- перевіряє знання положень Стройового Статуту;

- оголошує тему, мету та навчальні питання заняття.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основна частина                                        - 75 хвилин

Стройове положення зі зброєю.

 

Дії керівника і його помічників

Дії навчаємих

1

2

Вишиковує групу в розгорнутий одношеренговий стрій, командує:

“Група в одну шеренгу – СТАВАЙ”.

З початком шикування керівник виходить із строю і слідкує за шикуванням. При необхідності вирівняти групу подає команду: ”РІВНЯЙСЬ”.

По закінченню вирівнювання подає команду: “СТРУНКО”, а потім “ВІЛЬНО”.

Командири відділень стають на правих флангах відділень.

Розповідає і показує навчаємим стройове положення з переду, з боку і з заду.

Для тренування розмикає групу командами:

Виконують команду керівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слухають розповідь керівника і спостерігають за виконанням прийому.

Виконують команди керівника.

“Група – СТРУНКО. Вправо (вліво) розім-КНИСЬ. КОМАНДИРИ ВІДДІЛЕНЬ, ВИЙТИ ІЗ СТРОЮ НА ДВА КРОКИ”.

Далі керівник показує порядок прийняття стройового положення в цілому та за розподілом.

Для відпрацювання стройового положення за розподілом командує: “Ставай, за розподілом, на вісім рахунків, роби – раз, два…”.

Далі керівник командує: “Група –

 

СТАВАЙ”.

Переходячи від одного навчаємого до другого, помічники слідкують за правильним виконанням команди, при необхідності роблять зауваження.

Команда керівником подається 4-5 разів.   

Навчаємі розмикаються на один крок.

 

 

Навчаємі виконують прийоми за розподілом на вісім рахунків так, як і без зброї.

 

 

 

За цією командою навчаємі повинні: стати прямо, без напруги, каблуки поставити разом, а носки розвернути по лінії фронту, на ширину ступні; ноги в колінах випрямити але не напружувати; груди припідняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт підібрати;плечі розвернути; кисть лівої руки повернену всередину, прикласти з боку і посередині стегна, а пальці напівзігнути і торкатися стегна; лікоть правої руки, зігнутої в передпліччі, уперти в магазин, а кисть руки, повернена долонею до тіла, повинна бути на рівні верхнього зрізу поясного ременя, ремінь автомата натягнутий; голову тримати високо і прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися прямо перед собою.           

 

Коли помічники обійдуть тих, хтонавчаються вздовж фронту,  керівник командує:  "Група, ліво-РУЧ".

Помічники контролюють правильність положення правої руки. Для контролю стройової стійки (вигляд позаду) керівник командує:  "Група ліворуч".  Помічники контролюють правильність положення зброї. Потім керівник командує:  "Група ліво-РУЧ, ВІЛЬНО" і робить загальні зауваження тим,хто навчається.

По описаній вище схемі тренує групу шляхом послідовної подачі команд або викликає для подачі команд одного з помічників або підготовленого сержанта, а сам здійснює контроль виконання прийомів. Команда подається 7-8 разів.

 

Повертаються ліворуч.

Виконують команду керівника і слухають загальні зауваження.

По командах керівника тренуються в правильному прийнятті стройового положення із зброєю.

.

 

 

Виконання стройових прийомів „Ремінь-ПОСЛАБИТИ”,”Ремінь-ПІДТЯГТИ”

Приступаючи до навчання стройових прийомів з автоматом, керівник звертає увагу на виконання прийому  "ремінь  відпустити (підтягнути)", оскільки правильне і чітке виконання подальших прийомів, багато в чому залежить від того, як підігнаний ремінь автомата.

Для того, щоб відпустити або підтягнути ремінь подається команда:  "ремінь - ПОСЛАБИТИ" або  "ремінь - ПІДТЯГТИ".

Для навчання виконання цього прийому керівник вишиковує взвод в розгорнений одношеренговий стрій. Помічники керівника стають на правих флангах відділень. Автомати у тих, хто навчаються в положенні  “на ремінь".

Навчання починається з пояснення і зразкового показу прийому керівником, після чого слідує тренування тих, хто навчаються в складі групи по команді керівника (помічники керівника контролюють виконання прийому і домагаються правильного його виконання).

При поясненні керівник звертає увагу на те, що для правильного і чіткого виконання прийомів доцільно спочатку розучувати виконання попередньої і виконавчої команд окремо.

Як попередня, так і виконавча команди тими,хто навчаються виконуються по розподілам на три і чотири рахунки відповідно; початкове положення зброї -  "на ремінь". Після розучення попередньої і виконавчої команд весь прийом доцільно відпрацьовувати також по розподілам на сім рахунків, а потім загалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подачу команд, дії керівника, помічників і тих, хто навчаються провести в наступній послідовності:

 

Команди і дії керівника , його помічників

Дії  навчаємих

1

2

Приступає до відпрацювання попередньої команди, для чого показує виконання по розподілам і командує:  "Ремінь " по розподілам, на три рахунки:

 

роби - РАЗ,

 

 

 

 

роби - ДВА,

 

 

 

 

 

 

роби • ТРИ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При відпрацюванні команди помічники рухаються вздовж фронту тих, хто навчаються і роблять необхідні зауваження. Прийом відпрацювати 5-7 разів, після чого керівник командує:  "ВІЛЬНО".

По команді помічники стають на  правих флангах відділень.

 

Розказує і показує правила і порядок виконання виконавчої команди на чотири рахунки по роподілам, після чого командує:  "Група, СТРУНКО".

 "Ремінь послабити, за розподілом на чотири рахунки:

 

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

По командах керівника ті, хто навчаються повинні:

І. Праву руку подати вгору по ременю до плеча і, тримаючись за ремінь, зброю дещо підвести.

 

2. Зняти зброю з плеча і, підхопивши його лівою рукою за нижню частину ложа і ствольної накладки, тримати перед собою магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя.

3. Утримуючи автомат лівою рукою в попередньому положенні, правою рукою перехопити автомат за верхню частину ложа і ствольної накладки дещо вище лівої руки і, повертаючи його магазином уперед, зброю і ліву руку швидко опустити вниз.

 

 

 

Навчаємі приймають положення  "ВІЛЬНО".

Ті, що навчаються стежать за діями керівника.

Ті, хто навчаються виконують попередню команду загалом і потім виконавчу, для чого повинні:

І. Зробити півоберта праворуч, одночасно відставити ліву ногу  на крок ліворуч так, щоб ступні ніг були парал-


 

 

 

 

 

 

 

роби - ДВА,

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ТРИ,

 

 

 

 

 

 

 

роби - ЧОТИРИ".

 

 

 

 

 

Помічники керівника стежать за правильним виконанням прийомів, пересуваючись від  одного навчаємого до іншого.

Після того, як виконавча команда за розподілом буде  розучена, керівник приступає до тренування виконання прийому в цілому.  Для цього послідовно командує:  "Ремінь - ПОСЛАБИТИ",  "Ремінь   ПІДТЯГТИ"  стежить з помічниками за правильністю дій  навчаємих. Прийом виконується  5-8 разів.

 

 

 

 

лельні; не згинаючи ніг в колінах, уперти зброю прикладом в стопу лівої ноги, а стволом покласти на згин правого ліктя (магазином від себе),

2 Тримаючи правою рукою пряжку ременя, лівою рукою послабити (підтягти) ремінь. Лівою рукою взяти автомат за ложе і ствольну накладку, а правою рукою вище лівої руки (під ременем).

3. Випрямляючи корпус, зробити на носку правої ноги півоберта ліворуч і приставити ліву ногу до правої, зброю утримувати вертикально перед серединою тіла дульним зрізом на висоті підборіддя.

4. Тримаючи автомат лівою рукою, правою взятися за верхню частину ременя і швидко закинути автомат за праве плече в положення  "на ремінь", а ліву руку швидко опустити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконують прийом в цілому.

 

 

 

При розучені прийому  навчаємими можуть бути допущені наступні помилки:

а) при виконанні попередньої команди:

- за рахунком  "раз" - автомат не підводиться правою       рукою;

- за рахунком  "два" автомат не ставиться вертикально і дульний зріз не знаходиться на рівні підборіддя; лікті не притиснуті до корпусу тіла;

б) при відпрацюванні виконавчої команди; - за рахунком  "раз" - ступні ніг не паралельні; при нахилі уперед для послаблення (підтягування) ременя ноги в колінах зігнуті;

- за рахунком  "два" - після того, як ремінь послаблений (підтягнутий), лівою рукою, при обхваті автомата за ложе і ствольну накладку, ремінь притискається до зброї;

- за рахунком  "три" - при випрямленні корпусу, тіло не повертається на півоберта ліворуч;

- за рахунком  "чотири" - допускається коливання корпусу.

         Після відпрацювання прийому можна рекомендувати на внутрішній частині ременя зробити дві відмітки для підгонки ременя до літньої і зимової форм одягу. Для виконання стройових прийомів із зброєю ремінь автомата повинен бути послаблений так, щоб при натягненні вздовж ствола був вище дульного зрізу на ширину долоні.

 

 

 

Виконання стройових прийомів „Автомат на-ГРУДИ”,                                                                      „На ре-МІНЬ”.

 

· Стройовий прийом „Автомат на-ГРУДИ” з положення

„НА РЕМІНЬ”

 

Для вивчення прийому керівник вишиковує навчаємих в розгорнутий одношеренговий стрій. Помічники керівника також стають до строю, а потім в процесі навчання викликаються із строю на два кроки по команді керівника. Автомати у навчаємих в положенні  "на ремінь".

Навчання починається з розповіді, а потім показу прийому керівником. Під час розповіді керівник роз'яснює, що прийом виконується по команді  "Автомат на - ГРУДИ". Відпрацювання прийому проводиться за розподілом на три рахунки. Навчаємі по команді керівника послаблюють ремінь автомата.

Після того, як навчаємі розучать прийом, керівник переходить до тренування всієї групи. Помічники керівника, переходять від одного навчаємого до іншого, роблять зауваження і стежать за правильним і чітким виконанням прийому. Подачу команд, дії керівника, помічників і тих, хто навчаються провести в наступній послідовності:

 

Команди і дії керівника і його помічників

Дії навчаємих

1

2

 

Вишиковує групу, для чого командує:  "Група в одну шеренгу - СТАВАЙ".

              З початком шикування стройовим кроком виходить із строю і стежить за шикуванням. При необхідності подає команди:  "РІВНЯЙСЬ",потім  "СТРУНКО" і  "ВІЛЬНО".

Розказує і показує, як виконується прийом за розподілом і в цілому.  Для послаблення ременя автомата командує:

 "Група, СТРУНКО",  "Ремінь - ПОСЛАБИТИ" Помічники контролюють виконання прийому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник приступає до відпрацювання прийому  "на груди" за розподілом, для чого командує:  "Автомат на груди, за розподілом на три рахунки:

 

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

Роби- ДВА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Роби- ТРИ

Під час виконання прийому помічники переходять від одного навчаємого до іншого, домагаються правильного виконання прийому.

 

 

Виконують команду керівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За командою керівника навчаємі повинні:

 І. Праву руку подати вгору по ременю і дещо піднести зброю.

1. 2. Зняти автомат з плеча і, підхопивши його лівою рукою за ложе і ствольну накладку, тримати перед собою вертикально магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя.

З. Тримаючи автомат лівою рукою, правою рукою обхопити ложе і ствольну накладку дещо вище лівої руки.

4. Перенести автомат до правого стегна, ліву руку опустити.

5. Зробити півоберта праворуч,  одночасно відставивши ліву ногу на крок ліворуч і, нахилившись уперед, уперти автомат прикладом в стопу лівої ноги, а стволом покласти на згин правого ліктя, тримаючи правою рукою пряжку ременя, лівою рукою послабити ремінь і самостійно прийняти стройове положення.

 

Виконують прийом за розподілом ,для чого повинні:

І. Подати праву руку за ременем трохи вгору, зняти автомат з плеча і, підхопивши його лівою рукою за ложе і ствольну накладку, тримати перед собою вертикально магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя, при цьому права рука на рівні грудей відводить ремінь ліворуч.

2. Правою рукою відвести ремінь праворуч, перехопити його долонею знизу так, щоб пальці були напівзігнуті й повернуті на себе; лівою рукою нахилити автомат дульною частиною до лівого плеча, а лікоть правої руки просмикнути під ремінь і злегка натягнути його, кисть правої руки повинна розташовуватися приблизно на рівні очей.

 

3. Закинути ремінь за голову; взяти автомат правою рукою за шийку прикладу, а ліву руку швидко опустити.

 

 

 

·

Стройовий прийом  "На ре-МІНЬ" з положення "НА ГРУДИ"

Даний прийом доцільно відпрацьовувати з навчаємими після вивчення ними стройового прийому  "на груди" з положення  "на ремінь".

Для вивчення прийому керівник вишиковує групу в розгорнутий одношеренговий стрій. Помічники керівника стають на правих флангах відділень. Автомати у навчаємих в положенні  "на ремінь".

Спочатку керівник пояснює, як виконується прийом, а потім переходить до показу за розподілом і в цілому.

Автомат з положення  "на груди" береться  "на ремінь" по команді  "НА-реМІНЬ". Для правильного з'ясування навчаємими прийому, керівник спочатку навчає виконанню прийому за розподілом на три рахунки. Помічники при цьому пересуваються від одного навчаємого до іншого і усувають недоліки.

 

Перед початком відпрацювання прийому керівник подає команду  "Автомат на - ГРУДИ".

Переконавшись, що  навчаємі прийом за розподілом виконують правильно, керівник тренує групу у виконанні прийому в цілому.

Подачу команд, дії керівника, помічників і навчаємих провести в наступній послідовності:

 

 

 

Дії і команди керівника і його помічників

Дії  навчаємих

1

2

Для шикування групи керівник командує:  "Група, в одну шеренгу -СТАВАЙ". З початком шикування стройовим кроком виходить із строю і стежить за шикуванням. Потім командує  "РІВНЯЙСЬ",  "СТРУНКО" і  "ВІЛЬНО".

Розказує і показує, як виконується прийом за розподілом  і в цілому.

Розмикає групу за командою:  "Група, СТРУНКО".

 "Перше відділення, праворуч, друге відділення, ліворуч, розім-КНИСЬ".  "КОМАНДИРИ ВІДДІЛЕНЬ. ВИЙТИ ІЗ СТРОЮ НА ДВА КРОКИ".

 

Помічники виходять зі строю. Потім керівник командує:  "Група, автомат на-ГРУДИ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі керівник командує:  "На ремінь, за розподілом на три рахунки:

 

Роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роби- ДВА

 

 

 

 

 

 

Роби- ТРИ

 

 

 

Помічники контролюють дії  навчаємих. Після виконання (7-9 разів) прийому за розподілом керівник переходить до тренування прийому в цілому.

 

Виконують команду керівника

 

 

 

 

 

 

 

Слухають розповідь керівника і стежать за його діями.

 

Виконують команди керівника.

 

 

За командою керівника розмикаються на один крок.

 

 

 

 

По команді керівника ті, хто навчаються повинні:

І. Подати праву руку по ременю декілька вгору, зняти автомат з плеча і, підхопивши його лівою рукою за цев’є і ствольну накладку, тримати перед собою магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя.

2, Правою рукою відвести ремінь праворуч і перехопити його долонею знизу, одночасно просмикнути під ремінь лікоть правої руки.

2. Закинути ремінь за голову; взяти автомат правою рукою за шийку прикладу, а ліву руку швидко опустити.

 

 

 

 

 

І. Лівою рукою взяти автомат за ложе і ствольну накладку знизу і, одночасно подаючи його трохи вперед вгору, вивільнити праву руку з-під ременя, взятися нею за шийку прикладу і тримати автомат лівою рукою так, щоб ремінь автомата лежав приблизно на середині плеча правої руки.

2. Піднімаючи автомат вгору, перекинути ремінь через голову і тримати автомат перед собою вертикально, магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя.

3. Правою рукою взяти ремінь за його верхню частину  і закинути автомат за праве плече в положення  "на ремінь", а ліву руку швидко опустити.

 

 

 

 Виконання стройових прийомів „Зброю за-СПИНУ”,

„зброю на ре-МІНЬ”

 

Для навчання даним прийомам керівник вишиковує групу в розгорнутий одношеренговий стрій. Помічники стають на правих флангах відділень. Положення автоматів у навчаємих  "на ремінь".

Спочатку керівник розказує, що автомат з положення  "на ремінь" береться за спину по команді  "Зброю- ЗА СПИНУ", а  "на ремінь" з положення  "за спину" по команді  "Зброю на ре-МІНЬ". Обидва прийоми по розподілам виконуються на два рахунки.

Керівник послідовно пояснює, показує обидва прийоми, а потім приступає до їх відпрацювання в складі групи. Під час вивчення і тренування помічники керівника переходять від одного навчаємого до іншого і добиваються правильного виконання прийомів.

Перед початком навчання керівник розводить відділення на 2-3 кроки одне від другого і розмикає їх.

Подачу команд, дії керівника, помічників і навчаємих провести в наступній послідовності:

 

Команди і дії керівника і його помічників

Дії  навчаємих

1

2

 

Шикує групу в розгорнутий одно шеренговий стрій, командуючи:  "Група, в одну шеренгу " СТАВАЙ".

З початком шикування керівник виходить стройовим кроком із строю і стежить за шикуванням. При необхідності командує:  "РІВНЯЙСЬ",  "СТРУНКО" а потім  "ВІЛЬНО".

Помічники керівника стають на правих флангах відділень.

 Керівник розказує і показує порядок виконання прийомів за розподілом і в цілому.

Для розучення прийомів і їх відпрацювання керівник розмикає групу, для чого командує:  "Група - струнко".

 "Перше відділення, праворуч, друге відділення ліворуч, розім - КНИСЬ".

Після розмикання командує:  "КОМАНДИРИ ВІДДІЛЕНЬ. ВИЙТИ ІЗ СТРОЮ НА ДВА КРОКИ". Помічники виходять із строю на два кроки.

Для відпрацювання прийому за розподілом, подає команду:  "Зброю за спину» за розподілом на два рахунки:

 

роби - РАЗ,

роби - ДВА".

Після того, як прийом виконаний, керівник подає команду для виконання прийому  "на ремінь":

„Зброю на-РЕМІНЬ, за розподілом на два рахунки:

 

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

роби - ДВА".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник тренує навчаємих, для чого прийоми за розподілом виконуються 4-5 разів, а потім відпрацьовуються в цілому.

Виконують команду керівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слухають розповідь керівника і спостерігають за виконанням прийому.

 

 

 

 

Розмикаються на один крок.

 

 

 

 

 

 

 

 

За командою керівника ті, хто навчаються повинні:

 

І. Лівою рукою взяти ремінь трохи нижче правого плеча, а правою рукою одночасно взятися за приклад.

2. Правою рукою трохи підняти зброю вгору, а лівою рукою закинути ремінь за голову на ліве плече; автомат та руки швидко опустити.

 

 

 

 

 

 

І. Лівою рукою взяти ремінь трохи нижче лівого плеча, а правою рукою одночасно взятися за приклад.

 

2. Правою рукою трохи підняти зброю вгору так, щоб затильник прикладу був на рівні пояса, а лівою рукою   перекинути ремінь через голову на праве плече; опустивши автомат, правою рукою взяти ремінь так, щоб кисть руки, звернена долонею до тіла, було на рівні верхнього обріза поясного ременя, ремінь автомата злегка натягнутий, а ліву руку швидко опустити до стегна і прийняти стройове положення.

Навчаємі виконують прийоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

При виконанні даних прийомів навчаємі можуть допускати наступні помилки:

· при закиданні ременя на ліве плече голова нахиляється                 

праворуч;

· допускаються коливання корпусу.

         

 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

 

Керівник заняття :

- нагадує тему, мету заняття, вказує як вони засвоєні тими, хто навчається;

- оцінює дії  кожного, хто навчається, визначає його успіхи та недоліки, відношення до заняття;

- дає завдання на самопідготовку.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика