andrey

Путь к Файлу: /Разное / военная кафедра / Метод Т3.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   3
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   753.5 КБ
СКАЧАТЬ

Метод Т3ХАРКІВСЬКИЙ ГВАРДІЙСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ  ЗІРКИ  ІНСТИТУТ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ”ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

Метод Т3

 

 

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 3. «Засоби технічного обслуговування БТОТ»

 

ВОС 021000

 

 

 

 

 

м. Харків


КАФЕДРА  ВІЙСЬКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ОФІЦЕРІВ  ЗАПАСУ

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ПМГ

доцент                    М.Г. Коломієць

“___” _____________________ 2006 р.

 

 

Примірник  №  ___

Тільки для викладачів

 

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 3. «Засоби технічного обслуговування БТОТ»

 

ВОС 021000

 

 

Обговорено на засіданні ПМГ № 2

протокол № ____ від

“___”___________ 2006 р.

 

 

 

 

 


Зміст

Стор.

1. Загальні організаційно-методичні вказівки щодо відпрацювання теми №2: «Основи експлуатації машин.»

 

2. Розрахунок часу за видами занять.

 

3. Навчально – методичні матеріали для проведення занять:

 

Заняття №1: Засоби технічного обслуговування БТОТ.

 

Заняття №2: Засоби технічного обслуговування БТОТ.

 

Заняття №3. Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ.

 

Заняття №4. Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ.

 

Заняття №5. ЗІП БМП – 2, БТР - 80. Обладнання майстерень та засобів заправки.

 

Дидактичні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

 

1. Навчальний матеріал даної теми спрямований на отримання студентами знань з питань  експлуатації танка.

2. Навчально–виховна мета теми досягаються застосуванням активних прийомів і методів навчання. Основним з них є постановка проблемних питань щодо  експлуатації машин.

3. Навчальні питання теми відпрацьовуються на п'яти заняттях у наступній послідовності:

Заняття №1: Засоби технічного обслуговування БТОТ (групове заняття).

Заняття №2: Засоби технічного обслуговування БТОТ (самостійне заняття).

Заняття №3. Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ (групове заняття).

Заняття №4. Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ (самостійне заняття).

Заняття №5. ЗІП БМП – 2, БТР - 80. Обладнання майстерень та засобів заправки (практичне заняття).

 

Групове заняття №1 проводиться у класі з використанням його обладнання, необхідних плакатів та схем, методом розповіді з показом.

На початку групового заняття №1 доцільно провести контрольне опитування по матеріалу попередньої теми. По ходу викладення матеріалу доцільно задавати студентам питання, які призначені для визначення рівня ступені готовності до засвоєння тими, хто навчається матеріалу, що викладається.

В ході викладання матеріалу, викладач повинен широко застосовувати ілюстраційний матеріал.

Після групового заняття студенти повинні ознайомитись з класифікацією засобів технічного обслуговування БТОТ, організацією технічного обслуговування ОВТ в підрозділах та частинах, призначення, комплекти ЗІП, порядок використання, обліку та списання ЗІП

Самостійне заняття №2 доцільно проводити в спеціалізованому класі, де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. До початку самостійного заняття №2 студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчальних питань, використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки.

Після заняття студенти повинні знати відповіді на питання, що винесені для самоконтролю і бути готовими до проведення поточного контролю при проведенні практичного заняття.

Групове заняття №3 проводиться у спеціалізованому класі з використанням обладнання, необхідних плакатів та схем, методом розповіді з показом.

На початку групового заняття №3 доцільно провести контрольне опитування по матеріалу попереднього заняття. По ходу викладення матеріалу доцільно задавати студентам питання, які призначені не тільки для перевірки рівня їх знань, а також для визначення рівня ступені готовності до засвоєння тими, хто навчається матеріалу, що викладається.

В ході викладання матеріалу, викладач повинен широко застосовувати ілюстраційний матеріал .

Після групового заняття студенти повинні отримати знання, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в таких питаннях як призначення, класифікація рухомих засобів технічного обслуговування (РЗТО) механізованих частин, технічна характеристика, загальна будова і роботи, які виконуються за допомогою майстерні технічного обслуговування МТО-БТ, БРЕМ – 2, призначення, характеристика засобів транспортування і роздачі ПММ, засоби для виконання спеціальних робіт, допоміжні засоби технічного обслуговування.

Самостійне заняття №4. доцільно проводити в спеціалізованому класі, де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. До початку самостійного заняття №4 студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчального питання, використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки. Особливу увагу звернути на технічну характеристику МТО-80 та БРЕМ-2 та інших рухомих засобів ТО.

Практичне заняття №5 проводиться в ЛПЗ БТТ та ЕБТТ. Практичне заняття проводиться з навчальною групою на 3-х навчальних місцях з використанням об’єктів БТОТ. Для організації заняття залучається два викладачі а також механіки-водії інструктора від танкового батальйону забезпечення навчального процесу. При проведені практичного заняття керівнику необхідно суворо вимагати дотримання правил техніки безпеки курсантами при виконані практичних робіт. На заняттях оцінювати кожного курсанта за визначеними оціночними показниками  і виставляти підсумкову оцінку в класний журнал по закінченню заняття. За 4-5 днів до заняття необхідно підготувати: план проведення заняття, план проведення ІМЗ з інструкторами; завдання на учбові місця; графік руху змін. За 2-3 дні до заняття провести інструкторсько-методичне заняття з  механіками-інструкторами, на якому:

-ознайомити інструкторів з планом проведення заняття;

- вказати час, який відводиться на заняття, порядок роботи на учбових  місцях та порядок заміни;

-звернути особливу увагу на характерні помилки, які допускають курсанти при практичному виконанні робіт, питання які курсанти слабо засвоюють. розповісти та відпрацювати в показному порядку;

-вивчити з інструкторами заходи безпеки, порядок дотримання їх на занятті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ:

 

№ заняття

Назва заняття

Вид заняття

Кількість годин

заняття  №1

 Засоби технічного обслуговування БТОТ

групове заняття

2 години

заняття  №2

Засоби технічного обслуговування БТОТ

самостійне заняття

2 години

заняття  №3

Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ

групове заняття

2 години

заняття  №4

Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ

самостійне заняття

2 години

заняття  №5

ЗІП БМП – 2, БТР - 80. Обладнання майстерень та засобів заправки

практичне заняття

4 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.

Навчально-методичні матеріали до заняття №1

(групове заняття)

ЗАНЯТТЯ  :” Засоби технічного обслуговування БТОТ. (Групове заняття)

 

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ : аудиторія № 1

МЕТОД: розповідь, показ.

 

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Вчити:

- класифікацію засобів експлуатації для технічного обслуговування машин

- комплекти ЗІП їх призначення , склад , порядок використання , облік та списання

2. Ознайомити

- застосуванням предметів ЗІП при технічному обслуговуванню

3. Виховувати у курсантів почуття відповідальності за правильне використання засобів експлуатації при технічному обслуговуванню , бережному відношенню до збереження майна.

 

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ І РОЗПОДІЛ ЧАСУ:

Вступна частина                                                                                                                10 хв.

Основна частина                                         75 хв.

1. Класифікація засобів технічного обслуговування БТОТ                                           35 хв

2. Комплекти ЗІП: призначення, склад, порядок використання, облік та списання    30 хв

3. Призначення та склад ЗІП БМП – 2, БТР -  80, розміщення на машині                   10 хв

Заключна частина                                                                                                                                                        5 хв.

НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. Література:

1. Руководство по устройству и оснащению парков танковых и мотострелковых частей. - М.: Воениздат. 1974.

2. Норми забезпечення військових частин парковим обладнанням для технічного забезпечення БТОТ. Введено дію наказом заступника МО України з озброєння №48 1993 року.

3. Мастерская технического обслуживания МТО-80.- М.: Воениздат. 1984.

4. БМП-2.  Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 2. Воениздат 1986.

5. Смирнов В.В. Эксплуатация БТВТ.  Часть 1. – К.КВТИУ. 1988.

2. Наочні посібники.

- Плакати згідно з тематикою.

- Слайди згідно з тематикою.

 

ІІІ. Організаційно методичні вказівки.

Групове заняття  проводиться в складі навчальної групи , в аудиторіях призначених для проведення даного заняття з використанням наглядних посібників за темою та слайдів, а також використовуючи  учбове обладнання аудиторії. Метод проведення заняття – розповідь з елементами бесіди. При розкриттю питань заняття опиратися на учбові посібники та експонати. Контроль якості засвоєння навчального матеріалу провести напочатку заняття використовуючи тестовий контроль.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

 

№ з/п

Етапи проведення заняття, найменування питань, їх короткий зміст

Час, хв.

Навчально-методичні вказівки.

1

2

3

4

І

ВСТУПНА ЧАСТИНА

-- прийняти доповідь заступника командира взводу перевірити наявність особового складу та готовність до заняття

-- оголосити тему та мету заняття

- зробити вступну доповідь пов’язати тему з діяльністю військ

- провести опитування за питаннями;

1) Класифікація ПММ

2) Вимоги до палива

3) Класифікація масел. Марки моторних масел, які застосовуються при експлуатації БМП-2

4) Призначення трансмісійних масел. Марки масел, які застосовуються при експлуатації БТР-80.

10 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особовий склад взводу знаходиться біля столів, зошити ручки на столах, журнал заповнений знаходиться на столі викладача, на дошці записано розхід.

Тему заняття після оголошення записати на дошці

ІІ

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

75 хв

 

 

При розгляді питання спиратися на досвід військ

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація засобів технічного обслуговування БТОТ.

Засоби технічного обслуговування розподіляються на;

- стаціонарні;

- рухомі.

Стаціонарні засоби технічного обслуговування

Стаціонарні засоби експлуатації для технічного обслуговування машин – це комплекс спеціального обладнання, яке входить в лінію технічного обслуговування машин в постійних парках, призначених для обслуговування БТОТ частини.

Лінія технічного обслуговування

Призначення – для проведення кваліфікованого ЩТО в повному обсягу на машинах учбово - бойової групи.

Склад:

 

Пункт попередньої очистки – для очистки та мийки ходової частини, днища та корпусу машини для запобігання забруднення території парку.

· електричні миєчні машини- ММ-1000, МА-800, модель 1112

 

Пункт обдування машин стисненим повітрям – для очистки машин від пилу, води, снігу.(компресори)

· компресори низького тиску – ВУ-318В, модель 155, модель 1101.

 

Пункт заправки машин ПММ – для заправки машин фільтрованим пальним та мастилом закритим струменем.

· паливо заправочні колонки, масло заправочні колонки, ручні насоси, мотопомпи для перекачки палива та масла.

· агрегати мащення АЗ-1, АЗ-1Е, солідолонагнітачі, ручні ричажно – плунжерні солідолонагнітачі.

· маслороздаточні баки.

 

Пункт чистки та мийки – для остаточної очистки машин при поверненні до парку. (миєчне обладнання, пристрої для чищення)

 

Пункт (майданчик) ЩТО – для перевірки технічного стану та обслуговування машин з усуненням виявлених несправностей, а також для виконання дрібних зварювальних та малярних робіт. (роздаточні пристрої, вантажопідйомні пристрої, обладнання для ТО машин)

 

Пункт технічного обслуговування та ремонту (ПТОР) – для проведення номерного технічного обслуговування, поточного ремонту та регламентних робіт. (пости технічного обслуговування, пости діагностики, пости спеціальних пробіт)

 

Акумуляторна – для зарядження, контролю, поточного ремонту акумуляторних батарей. (зарядні пристрої)

Розташування: в окремій будівлі чи у комплексі з ПТОР.

по характеру виконуючих робіт;

· АЗДС-20М, ПЗС-4Б, генератори постійного струму для АЗС.

· випрямлювачі селенові ВСА-5 та ВСА-5А

· випрямлювачі ВАК-12-115(6-115) , ВАК-12-28,5

· денсиметри, навантажувальні вилки, термометри ртутні, скляні трубки, вольтметри та інше обладнання

· дистилятори Д-1, Д-4.

· пристосування для розливу кислоти та приготування електроліту

 

· мийки, чистки, заправки, змазки, перевірки стану, обслуговування, утримання,

· стиснення повітря, підімне – транспортні, підготовки машин до зберігання, зняття машин з зберігання.

Засоби подачі стисненого повітря;

· компресорні станції АКС-8 та АКС-2

· пересувні компресорні установки ПКУ-150

Засоби піднімальне – транспортні;

· гідравлічний домкрат

· танковий гідравлічний підйомник

· гідромеханічний підйомник.

Засоби підготовки машин до зберігання;

· агрегат консервації двигуна АКД-!

· прилад для заливки масла в циліндри двигуна

· бак збезводнення мастила БОМ-1

· установка сушки силікагелю УСС-1

· пристосування для зважування контрольних мішечків П-9

· пристосування зварювання поліетилену МСА15

Засоби зняття машин з зберігання;

· буферні групи

· повітряні групи

· акумуляторні тележки ТГ-300

Засоби утримання машин

· СТА-6 (стенд перевірки форсунок)

· ППК-2 (прилад перевірки пароповітряних клапанів)

· ППГУ- (прилад перевірки герметичності)

· стенд промивки касет повітроочисника СПВ

· стенд промивки паливних і масляних фільтрів СПФ

· бак промаслювався касет повітроочисника

Засоби контролю технічного стану;

· прилад перевірки форсунок ППФ-1

· стенд перевірки приладів повітрепуску СППВ

· прилад перевірки стартер - генераторів ППСГ

· прилад перевірки контрольно – вимірювальної апаратури

· комплект освідчення балонів ППО та повітропуску КОБ

· прилад перевірки лічильників мотогодин ППСМ

Рухомі засоби експлуатації для технічного обслуговування.

Рухомі засоби експлуатації для технічного обслуговування призначені для організації та проведення  технічного обслуговування БТОТ в польових умовах та являють собою  комплект спеціальних майстерень, обладнання , та засобів евакуації

Рухомі засоби експлуатації для технічного обслуговування можна розподілити на ;

· засоби поповнення розхідних матеріалів, транспортування та роздачі

- АТМЗ (АТМЗ-4,5-375, АТМЗ-5- 4320)

- ПМЗ (ПЗП-10, АЗП- 20, ПЗП-7)

- АТЗ (АТЗ-4.4-131, ТЗ-8,5-255Б)

· засоби виконання складних робіт технічного обслуговування БТОТ

- МТО-70

- МТО-БТ

- МТО-172

- МТО-80

- МТО-БТР

· засоби евакуації та технічної допомоги;

- автомобільної техніки МТП-1, КЕТЛ, МТП-2

-  бронетанкової техніки БРЕМ-1,БТС-4, ВТ-55

· засоби проведення спеціальних робіт;

- зарядки та ремонту АКБ – СРЗА, ПРЗС-70

-- перевірки та ремонту електроспец обладнання МЕС, МСТ, МЕРО

- зварювальні майстерня МСА

- ремонтно – механічна майстерня МРМ

· пересувні засоби зарядки повітряних балонів та  балонів ППО –ПКУ-150, ПЗУС 

 

 

35 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення дати під запис

 

Висвіти слайд

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Висвіти слайд

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Висвіти слайд

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

Дати під запис

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

Висвіти слайд

Дати під запис

 

 

При розгляді питання спиратися на досвід військ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекти ЗІП: призначення, склад, порядок використання, облік та списання.

Танк, БМП, БТР, а також більшість інших машин є виробами, що ремонтуються. У процесі їхньої експлуатації потрібно періодично поповнювати витрачені експлуатаційні матеріали, робити необхідні перевірочні і регулювальні роботи, а також усувати виникаючі відмовлення і несправності. Іншими словами, машини в процесі експлуатації вимагають визначеного технічного обслуговування - виконання робіт, спрямованих на приведення виробу в стан готовності до використання по прямому призначенню. Для проведення цих робіт машинам додають комплекти ЗІП.

Завдяки цьому, коли підрозділу діють у відриві від рухливих засобів технічної допомоги, екіпажі можуть самостійно на місці ушкодження машин усувати в польових умовах дрібні несправності.

Комплект ЗІП - це запасні частини, інструменти, приналежності, матеріали й інше майно, необхідне для технічного обслуговування і ремонту машин скомплектоване в залежності від призначення й особливостей використання машини.

Усі предмети, що складають комплект ЗІП, можна класифікувати по цільовому призначенню

По цільовому призначенню предмети ЗІП машини прийнято підрозділяти на запасні частини, інструмент і пристосування.

Запасні частини, призначені для заміни тих елементів машини, що виходять з ладу в процесі її використання, у межах міжремонтного терміну.

Запасні частини включають деталі і матеріали для усунення часто зустрічаються несправностей і дрібних ушкоджень. До їхнього числа відносяться електричні лампочки, запобіжники, прокладки, шайби, болти, шплінти, траки і пальці до гусениць, свічі до форсуночних підігрівниках, ізоляційна прогумована стрічка, дріт для кріплення і шплінтування кріпильних деталей і т.п.

На бойових машинах, крім того, передбачаються запасні оглядові прилади і призми, захисні стекла, штирева антена, фара.

Інструмент, призначений для виконання перевірочних, кріпильних, регулювальних, монтажно-демонтажних і слюсарних робіт. Для перерахованих робіт передбачаються плоскі, торцеві ключі різних розмірів, великі і малі викрутки, борідки, комбіновані плоскогубці, шплинтовидьоргувач, молоток, кувалда, зубило, ломик, напівкруглий напилок, щуп для перевірки зазорів, нутромір, металева лінійка й інші предмети.

Приналежності включають устаткування для дозаправлення палива, олії й охолодної рідини (цебро, лійка, фільтр), малогабаритний заправний агрегат (МЗА-3), плунжерний шприць-прес для змащення вузлів консистентними змащеннями, гасовий шприц, ключ для зливу палива й олії, буксирні троси, трос для самовитаскування і пристосування для закріплення до гусениць, банник; шомпол, і ін. пристосування для чищення озброєння, плавальні жилети, шанцевий інструмент(лопати, лом, сокира, пила), переносну лампу, бачки для питної води, чи брезент укривочний чохол, коврики, захисний ковпак механіка-водія, пристосування для стягування гусениці і т.д.

 

Комплекти запасних частин, інструменту, пристосувань які придаються до машин ( групи машин) підрозділяються на;

- індивідуальний

- груповий

- ремонтний

- експлуатаційний

- полковий

- дивізійний

- запасні частини.

Індивідуальний комплект ЗІП.

Індивідуальний комплект ЗІП придається до кожної машини і призначений для виконання силами екіпажів робіт по технічному обслуговуванню машин, усунення несправностей і відказів заміною окремих вузлів та деталей, як в межах гарантійного строку служби машин так і в процесі її подальшої експлуатації. Індивідуальний комплект ЗІП розміщується як зовні машини так і в середині.

Перелік комплекту ЗІП приведений в відомості індивідуального комплекту, котрий придається для кожної машини після її здачі з заводу виробника чи заводу капітального ремонту.

Груповий комплект ЗІП

Груповий комплект ЗІП придається заводом виробником на 30 машин і призначений для виконання складних робіт силами екіпажів з залученням фахівців ремонтників по технічному обслуговуванню машин та усуненню несправностей та відказів шляхом заміни несправних агрегатів та вузлів.

Перелік групового комплекту ЗІП приводиться в відомості , що видається заводом виробником.

Ремонтний комплект.

Ремонтний комплект придається на 150 машин, він включає в свій склад інструменти, приспособи, ключі призначені для виконання ремонту в ремонтних підрозділах несправних вузлів та агрегатів.

Перелік комплекту додається разом з комплектом . Він є індивідуальний для кожної марки машин.

Експлуатаційним комплектом.

називаються запасні частини поточного постачання  для доукомплектування розхідного індивідуального та групового комплектів а також  інструменти та пристосування.

Полковий та дивізійний (бригадний) комплекти.

Полковий та дивізійний (бригадний) комплекти направляються в військові частини з метою відновлення несправного озброєння та техніки і включають в себе запасні частини інструмент та приналежності , деталі машин та агрегатів, вузли та агрегати в зборі .

Використання, облік та списання

Витрачати запасні частини і матеріали з одиночних комплектів ЗІПа бойової групи дозволяється тільки під час тактичних навчань і в бойовій обстановці.

Використання ЗІП :

1. Техніка бойової групи – на навчаннях та у бойових обставинах.

2. Техніка учбово-бойової групи – по потребі, якщо немає на складі частини.

3. Весь ЗІП поповнюється не пізніше 30 діб.

4. Доукомплектування ЗІП по заявкам (із складу частини, з ремонтного підприємства )

5. При здаванні машини у середній ремонт - ЗІП, в частині, КР- разом з машиною.

6. При передаванні із частини в частину – 100% комплектності.

7. Допускається недоукомплектованність витратних матеріалів бойової – 30%, учбово-бойової – 50%.

8. ЗІП, який не відпрацював гарантійного терміну, при здачі в КР, здається повністю.

9. Забороняється використовувати ЗІП не по прямому визначенню.

10. Непридатний ЗІП списується.

ЗІП, який не входить до відомості для обов’язкової здачі, іде на доукомплектування На учбово-бойових (учбово-стройових, транспортних) запасні частини і матеріали з ЗІП витрачається по потребі, якщо немає можливості одержати їх зі складу бронетанкового майна. Усі витрачені запасні частини і матеріали, а також ті, що прийшли в негідний стан, чи загублені інструмент і приналежності необхідно поповнювати в найкоротший термін з першою нагодою. Стан комплектності одиночного ЗІП враховується ЗКО роти в картках некомплектності, що зберігаються разом з формулярами машин у сумках для документації. На основі карток складаються заявки на відсутні в комплектах предмети.

Стан і укомплектованість предметами ЗІП враховуються при перевірці й оцінці стану озброєння і техніки підрозділу (частини). Допускається недоукомплектованність запасу частинами, якщо їх немає на складах частини і з'єднань, у машин

Облік ЗІП ведеться помашинно, по групам, по комплектам, експлуатаційний комплект по агрегатно. Облік ведеться в відповідності вимогам наказу Міністра оборони України № 300 – 99р. Списання комплектуючих ЗІП здійснюється в відповідності наказу Міністра оборони України № 165- 94р.

 

Призначення та склад ЗІП БМП – 2, БТР -  80, розміщення на машині       

 

БМП-2

Індивідуальний комплект.

- для виконання силами екіпажу робіт із ТО машин, усуненню несправностей і відмов із заміною окремих складальних одиниць і деталей як у межах гарантійного терміна служби машини, так і в процесі її тривалої експлуатації.

а) Запасні частини:

- включають деталі і матеріали для усунення і дрібних несправностей. До їхнього числа відносяться: електричні. лампочки, запобіжники, шайби, болти, шплінти, хомути, частини трака гусениці, свіча до форсуночного підігрівача, ізоляційна стрічка, дріт шплінтовочний і т.п.

б) Інструмент:

- призначений для виконання перевірочних, кріпильних і слюсарних робіт.

Для ремонтних робіт передбачаються плоскі, торцеві і спеціальні ключі різних розмірів, великі і малі викрутки борідки, комбіновані плоскогубці, шплінтовидергачі, зубило, напилок, металева лінійка та ін. предмети.

в) Приналежності:

- включають устаткування для дозаправляння палива, олії, охолоджуючої рідини (цебро, лійка), гасовий шприц, шприц-прес для заправки консистентних мастил, ключі для зливу палива, масла ОР, буксирні троси, троси для самовитягання, пристосування для чищення озброєння, шанцевий інструмент, бачки для питної води, брезент, коврики і т.д.

За допомогою ЗІП виконуються наступні основні роботи:

- ТО агрегатів, систем, механізмів і озброєння;

- ТР ходової частини й інших механізмів із заміною окремих ушкоджених деталей;

- самовитягання машини при легких застряганнях і буксируванні;

- герметизація корпуса при подоланні водяних перешкод;

- зачохління обладнання й укриття машини.

По призначенню предмети ЗІП можна розділити на групи:

1. Приналежності і ключі для заправки експлуатаційних матеріалів і зливу.

2. Інструмент м/в ЗІП двигуна.

3. Шанцевий інструмент.

4. ЗІП озброєння.

5. ЗІП засобів зв'язку.

6. ЗІП приладів спостереження й освітлення.

7. ЗІП електро- і спецобладнання.

8. Запасні частини загального призначення ( траки гусениці, прокладки і т.д.).

9. Пристосування і приналежності спеціального призначення.

10. Табельне майно (коробки для стрічок ПКТ, АКМ, комплект речових мішків, виріб 9К34, виріб РПГ-7. протигази ,  ЗЗК, колода для самовитягання).

Перелік приведений у комплектувальній відомості.

 

ЗІП розміщається як зовні машини, так і усередині машини:

1. На корпусі і вежі.

2. У відділенні управління.

3. У десантному відділенні

4. У вежі.

 

БТР-80

 

Машина укомплектована запасними частинами, інструментом і приладдям згідно відомості ЗІП 5903-0000010ЗІ, яка входить в комплект експлуатаційних документів машини. ЗІП розміщується всередині і зовні машини (показати слайд). До кожної машини придається невозимий (зберігається на складі частини) комплект запасних фільтруючих елементів двигуна. З машиною можуть поставлятися групові (на кожні 10 машин) комплекти запасних частин. Порядок і умови поставок їх встановлюється договором на поставку машин.

 

 

30 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення дати під запис

 

 

 

 

 

Висвіти слайд

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Визначення дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висвіти слайд

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати комплектувальну відомість

 

 

Показати слайд розміщення ЗІП

 

 

 

 

 

Порівняти комплектацію індивідуального комплекту ЗІП БТР і БМП, показати слайд розміщення ЗІП БТР-80.

ІІІ

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

· підсумки заняття.

 

 

 

 

· оцінки заняття та відповіді на питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання на самопідготовку та тема і місце проведення наступного заняття

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадати тему та навчальні цілі даного заняття, відмітити кращих курсантів

Оцінку за дане  заняття кожний навчаємий отримує індивідуально та виставляється викладачем в журнал.

Відповісти на всі питання, які виникли у навчаємих по тематиці даного заняття. Дати під запис завдання на самопідготовку:

Призначення та склад ЗІП, розміщення в машині;

Застосування предметів ЗІП при технічному обслуговуванні машин.

Тема наступного заняття:

Т 3/2. «Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №2

(самостійне заняття)

Тема: Засоби технічного обслуговування БТОТ.

                Навчальна та виховна мета:

1. Самостійно вивчити класифікацію засобів ТО БТОТ, комплекти ЗІП, їх призначення, застосування, поповнення та списання.

2. Сприяти розвитку у студентів навичок  самостійної роботи з навчальною, навчальною літературою, вміння аналізувати та систематизувати вивчений навчальний матеріал.

 

            Час:           2  години.

            Місце:       клас.

Навчальні питання:

 

1.Класифікація засобів технічного обслуговування БТОТ.

2.Комплекти ЗІП: призначення, склад, порядок використання, облік та списання.

 

Література:

1. «Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники», учебник. М. ВИ., 1989 г.

2. БМП-2. ТО и ИЕ, ч.2, ВИ, М.1988

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

1. Обладнання  класу.

 

Організаційно-методичні вказівки:

1. Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття. Керуючись завданням та вказаними в ньому методичними рекомендаціями студенти самостійно вивчають навчальні питання, використовуючи рекомендовану літературу та обладнання класу.

Час на вивчення навчальних питань доцільно розподілити таким чином: Класифікація засобів технічного обслуговування БТОТ – 20 хв., Комплекти ЗІП: призначення, склад, порядок використання, облік та списання – 25 хв.

Заняття проводити в години, відведені для самостійних занять. Дане заняття доцільно провести в класі Е-31, де є необхідне навчально-матеріальне забезпечення.

2. Викладачу необхідно здійснювати періодичний контроль самостійних занять студентів та при необхідності надавати консультації.

3. З метою стимулювання самостійного вивчення навчального матеріалу на самостійному занятті при проведенні поточного контролю знань обов’язково в перелік питань включати і питання які студенти повинні були вивчати самостійно.

 

Питання для самоконтролю:

1.Класифікація засобів технічного обслуговування БТОТ.

2.Індивідуальний комплект ЗІП БМП-2 та БТР-80: призначення, склад, порядок використання, облік та списання.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №3

(групове заняття)

 

Тема : “Рухомі засоби технічного обслуговування БТОТ”

НАВЧАЛЬНА ГРУПА: групи з (спеціальності) ВОС “ Бойове застосування механізованих  з’єднань, військових   частин    і   підрозділів ”

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: спеціалізований клас.

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

Вчити  класифікацію РЗТО.

Вчити обладнання машин технічного обслуговування техніки танкових (механізованих) підрозділів, засоби заправки ПММ, порядок їх використання.

Виховувати у курсантів почуття відповідальності за правильне використання РЗТО при організації обслуговування машин.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ

Вступ                                                                                                                                      10 хв.

1. Призначення, класифікація рухомих засобів технічного обслуговування (РЗТО) механізованих частин                                                                                                       10 хв

2. Технічна характеристика, загальна будова і роботи, які виконуються за допомогою майстерні технічного обслуговування МТО-БТ, БРЕМ – 2                                         30 хв

3. Призначення, характеристика засобів транспортування і роздачі ПММ                   15 хв

4. Засоби для виконання спеціальних робіт                                                                      10 хв

5. Допоміжні засоби технічного обслуговування                                                             10 хв

Підведення підсумків                                                                                                          5 хв.

 

НАВЧАЛЬНЕ-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

· Лектор – 2000.

· Слайди за темою.

· Плакати за темою.

 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Эксплуатация БТВТ. Москва, Воениздат. 1989г. (стор. 291-296)

2. А. И. Невмывака, В. В. Смирнов «Эксплуатация БТВТ» (стор. 45-58)

3. Мастерская технического обслуживания МТО – 80 М.ВИ. 1984г. (стор. 3-11)

4. АТМЗ-5-4320 Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

5. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ – 1 М. ВИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ:

 

з/п

Етапи проведення заняття, навчальні питання та їх короткий зміст

Час хв.

Методи викладання навчальних питань. Порядок демонстрації наочних посібників. Час і місце використання ТЗН.

1.

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прийняття групи

 

 

 

 

 

2. Поточний контроль успішності

 

 

3. Тема, мета, учбові питання та порядок проведення заняття.

 

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Призначення, класифікація рухомих засобів технічного обслуговування (РЗТО) механізованих частин.

 

Рухомі засоби технічного обслуговування (РЗТО) – це комплекс обладнання , пристосувань і інструмента, змонтований на транспортному шасі і призначений для надання допомоги у виконанні найбільш трудомістких робіт екіпажем по технічному обслуговуванню та військовому ремонті БТОТ в польових умовах.

РЗТО озброєння і техніки Сухопутних військ діляться на засоби транспортування і роздачі ПММ, проведення трудомістких робіт технічного обслуговування в польових умовах, виконання спеціальних робіт і допоміжні засоби.

До основних засобів транспортування і роздачі ПММ відносяться автомобільні цистерни (АЦ), автопаливозаправщики (АПЗ), автопаливомаслозаправщики (АПМЗ) і польові заправочні пункти (ПЗП)

До рухомих засобів проведення трудомістких робіт технічного обслуго- вування відносяться майстерні технічного обслуговування бронетанкової техніки (МТО), майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки (МТО-АТ) та машини технічної допомоги (МТП)

Засоби виконання спеціальних робіт поділяються на польові ремонтно-зарядні станції (ПРЗС), майстерні електроспецробіт (МЕРО), і майстерні технічного обслуговування спеціального призначення.

Допоміжні засоби технічного обслу-говування поділяються на рухомі компресорні установки (АКС, ПКУ) і рухомі зарядно-вуглекислотні станції (ПЗУС).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняти доповідь, перевірити наявність особового складу та готовність до занять, дотримання форми одягу, виявлені недоліки усунути на місці.

З’ясування ступеню засвоєння раніше пройденого матеріалу відбувається методом опитування 3-4 курсантів або письмово для всього взводу.

Тему оголосити і записати на дошці, мету довести до навчаємих усно. Оголосити порядок проведення заняття,

 

 

 

Оголосити перше навчальне питання і записати на дошці. Розповісти про призначення РЗТО.

 Висвітити на дошці слайд ”Класифікація РЗТО”. Дати команду щоб курсанти перемальовали слайд у зошит. В ході відпрацювання першого питання дати пояснення по кожному виду РЗТО та відповідати на незрозумілі питання курсантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

2. Технічна характеристика, загальна будова і роботи, які виконуються за допомогою майстерні технічного обслуговування МТО-БТ, БРЕМ – 2.

 

МТО призначені для проведення найбільш трудомістких робіт по технічному обслуговуванню і військовому ремонту БТТ в польових умовах.

Всі майстерні технічного обслуговування виконані на базовому шасі автомобіля ЗІЛ-131.О основне обладнання розміщене в кузовах КМ-157 і КМ-131.

МТО-70

Призначена для проведення найбільш трудоємних робіт по технічному обслуговуванню і військовому ремонту БТОТ в польових умовах.

Можливості: зовнішня мийка і підкраску БТОТ; заправка агрегатів і вузлів маслами, змазками і сумішами змазок; промивка паливних, масляних і повітряних фільтрів; перевірка та експлуатаційне регулювання агрегатів, вузлів і механізмів БТОТ і приводів їх управління; перевірка і експлуатаційне регулювання електрообладнання; усунення мілких несправностей, виявлених в процесі технічного обслуговування; усунення відмов і несправностей; заміна вузлів і агрегатів силової установки, трансмісії і електрообладнання; дозаправку об’єктів паливом.

 МТО-80

Майстерня технічного обслуговування МТО-80 призначена для проведення найбільш трудоємних робіт по технічному обслуговуванню і військовому ремонту бронетанкової техніки в польових  умовах. При проведенні технічного обслуговуван-ня і ремонті БТТ з допомогою обладнання майстерні можна виконувати слідуючи роботи:

1. Зовнішню мийку та підкраску БТТ;

2.  Дозаправку БТТ паливом з сторонньої ємності;

3.  Заправку агрегатів і вузлів маслами, змазками і сумішами змазок;

4.  Механізовану промивку касет повітроочисників і їх промаслювання;

5.  Експлуатаційне регулювання агрегатів, вузлів, механізмів і приводів їх управління;

6.  Перевірку справності і експлуатаційне регулювання електрообладнання, систем ППО і ПАЗ;

7.  Усунення мілких несправностей і заміну агрегатів і вузлів силової установки;

 Заміну вузлів і агрегатів ходової час-тини БТТ: опорних і підтримуючих катків, направляючих і ведучих коліс, балансирів, торсіонних валів гідравлічних амортизаторів, бортових передач.Майстерня технічного обслуговування МТО-80 складається з шасі автомобіля ЗІЛ-131з лебідкою, кузова КМ-131, технологічного обладнання, приладів та інструменту для технічного обслуговування і військового ремонту БТТ.

В ході технічного обслуговування і військового ремонту БТТ майстерня може використовуватися самостійно або в комплексі з другими засобами обслугову-вання і ремонту.

 

ТТХ

Шасі                     трьохвісний автомобіль

ЗИЛ – 131 з лебідкою і коробкою відбору потужності КОМ – 1

Кузов, тип                                     КМ - 131

Габаритні розміри майстерні, мм:

Довжина                                             7470

Ширина                                             2570  

Висота                                               3255

Маса (при повній заправці,

 з екіпажем), кг         10260

Внутрішні розміри кузову, мм

Довжина                                             4000

Ширина                                              2250

Висота                                                1800

Внутрішній об’єм кузова, м3.              15,5

Максимальна швидкість

руху по шосе, км/г                                   80

Запас ходу по шосе, км.                 650-750

Вміст паливних баків, л.                       340

Глибина броду з твердим дном ,м.        1,4

Кран-стріла:

Вантажопідйомність, кг.                  1500

Висота підйому крюка, мм.             3500

Радіостанція, тип.                           Р-123М

Переговорний устрій, тип.                Р-124

Час розгортання майстерні, хв..         20-25

Час згортання майстерні, хв..         25-30

 

БРЕМ-2 є рухомим броньованим засобом технічного забезпечення бойових підрозділів, на озброєнні яких знаходяться бойові машини піхоти БМП.

 

БРЕМ-2 забезпечує вирішення наступних задач:

- виконання в польових умовах робіт, забезпечуючих підготовку пошкоджених і несправних машин до евакуації;

- витягування вир.765 і машин на їх базі при різноманітних видах застрягань, які вимагають зусилля для витягування до 20 т с;

- буксування несправних машин в різноманітних дорожніх умовах, як на буксирних тросах, так і за допомогою буксирного пристосування;

- ведення технічного спостереження за машинами на полі бою;

- проведення в польових умовах демонтажно-монтажних робіт по заміні складальних одиниць масою до 1,5 т;

- надання допомоги екіпажам  при військовому ремонті і технічному обслуговуванні вир.765 та машин на їх базі;

- транспортування на вантажній платформі запасних частин і матеріалів;

- виконання спеціальної обробки машин при підготовці їх до експлуатації та ремонту.

 

30

 

Оголосити друге навчальне питання та записати його на дошці. Розповісти про призначення МТО.

Висвітити слайд “Майстерні технічного обслуговування БТОТ”. Курсанти замальовують слайд в зошити. Дати пояснення про технічні характеристики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити, показати слайд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити призначення, технічну характеристику дати під запис (додаток1)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Призначення, характеристика засобів транспортування і роздачі ПММ.

.

Рухомі засоби транспортування і роздачі ПММ призначені для заправки гусеничних та колісних машин ПММ в польових умовах.

До них відносяться автомобільні цистерни (АЦ, АЦЗ), автопаливозаправ-щики (АТЗ, ТЗ) і автопаливомаслозап-равщики (АПМЗ)

Польові заправочні пункти (ПЗП) призначені для групової заправки паливом озброєння і техніки підрозділів, частин в польових умовах.

 

Метод Т3 ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ СПЕЦРОБІТ

Станція ремонтно-зарядна акумуляторна СРЗ-А призначена для ремонту і заряду кислотних акумуляторних батарей всіх видів техніки.

Обладнання станції дозволяє проводити слідуючи види робіт:

визначення технічного стану акумуляторних батарей;

відливка свинцевих деталей, необхідних для ремонту;

ремонт акумуляторних батарей з частковою та повною разбіркою і заливкою деталей (включаючи пайку пластин в напівблоки і опресовку блоків);

приготування дистильованої води та електроліту;

приведення сухозаряджених батарей в робочий стан;

контроль режиму заряду і його регулювання;

заряд, розряд і підзаряд акумуляторних батарей при постійній силі зарядного струму або постійній напрузі.

 

МС-А

Майстерня зварювальна МС-А в залежності від комплектації випускається в двох варіантах:

Майстерня укомплектована по першому варіанту, призначена для виконання електрогазозварювальних і ковальських робіт. Індекс майстерні. Укомплектованої по першому варіанту і змонтованому в кузові:

- К – 131  49141 – 0000000 –01.

Майстерня, укомплектована по другому варіанту, призначена для виконання електрогазозварювальних робіт. Індекс майстерні:

- КМ131 49141 – 0000000 – 02

- К 131   49141 – 0000000 – 03

Обладнання майстерні, в залежності від варіанту виконання, дозволяє виконувати:

1. зварювання вуглеводистих сталей;

2. зварювання легованих сталей;

3. зварювання високолегованих сталей (в тому числі броньових і нержавіючих);

4. зварювання чавуна;

5. зварювання міді;

6. зварювання алюмінієвих і других сплавів;

7. ковальські роботи.

 

Допоміжні засоби технічного обслуговування

 

Допоміжні засоби призначені для зарядки повітряних балонів стисненим повітрям, балонів ППО і ручних вогнегасників вогнегасячим  складом.

Сучасні засоби заправки балонів змонтовані на одновісних причепах і можуть переміщатися в місця зосередження об’єктів БТОТ підрозділів, де на їх базі розгортаються робочі місця по зарядці балонів стисненим повітрям і вогнегасячим складом. Рядом доцільно розвернути випробувальний пункт по освідченню балонів. При випробуванні ба-лонів використовується комплект КОБ-1.

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

 

- тема та цілі заняття;

 

 

- підвести підсумки заняття;

 

- дати завдання на самопідготовку;

 

 

 

 

- тема та місце проведення наступного заняття.

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Оголосити 3 навчальне питання і записати його на дошці.

Висвітити на Лекторі - 2000 слайд “Рухомі засоби заправки”. Курсанти замальову-ють слайд в зошити. Розповісти про порядок використання засобів заправки.

 

Висвітити на Лекторі - 2000 слайд ”Характеристика ПЗП”. Курсанти замальовують слайд в зошити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис основні можливості засобів виконання спец робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висвітити на Лекторі - 2000 слайд ”Допоміжні засоби обслуговування”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадати тему та навчальні цілі заняття. відповісти на запитання курсантів

Оголосити оцінки заняття, відмітити кращих.

Вивчити обладнання МТО-80, роботи, які виконуються з його допомогою, робочі місця . які організуються та обладнання, яке при цьому використовується.

Тема 3\3 «ЗІП БМП – 2, БТР - 80. Обладнання майстерень та засобів заправки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №4

(самостійне заняття)

Тема: “ Рухомі засоби ТО БТОТ ”

 

            Навчальна та виховна мета:

1.Самостійно вичити класифікацію рухомих засобів БТОТ, їх призначення, загальну будову та їх обладнання.

2. Вчити призначення , обладнання засобів транспортування та роздачі ПММ

2.Сприяти розвитку у студентів навичок  самостійної роботи з  навчальною літературою, вміння аналізувати та систематизувати вивчений навчальний матеріал.

 

            Час:           2  години.

            Місце:       клас.

Навчальні питання:

 

1. Класифікація рухомих засобів ТО.

2. Призначення, ТХ, загальна будова і роботи, що виконуються за допомогою майстерень ТО.

3. Призначення, ТХ засобів транспортування і роздачі ПММ.

4. Засоби для виконання спеціальних робіт

Література:     

1. Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники, учебник. М. ВИ., 1989 г.

2. Эксплуатация и ремонт гусеничных и колесных машин. Т9, кн1, ХГПУ, 1997г.

3. ПРЗС-70. ТО и ИЕ, ВИ, М-1972.

4. Руководство по МРМ, ВИ, М- 1974г.

5. МТО-80. ТО и ИЕ, ВИ, М, 1984г.

6. ТРМ-А-80. ТО и ИЕ, ВИ, М., 1980г.

7. АТМЗ-5-4320. ТО и ИЕ.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

Обладнання класу

 

Організаційно-методичні вказівки:

1.Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття. Керуючись завданням та вказаними в ньому методичними рекомендаціями студенти самостійно вивчають навчальні питання, використовуючи рекомендовану літературу та обладнання класу.

2.Викладачу необхідно здійснювати періодичний контроль самостійних занять студентів та при необхідності надавати консультації.

3.З метою стимулювання самостійного вивчення навчального матеріалу на самостійному занятті при проведенні поточного контролю знань обов’язково в перелік питань включати і питання які студенти повинні були вивчати самостійно.

 

Питання для самоконтролю:

1.Класифікація рухомих засобів ТО.

2.Призначення, ТХ, загальна будова і роботи, що виконуються за допомогою майстерень ТО.

3.Призначення, ТХ засобів транспортування і роздачі ПММ.

4.Засоби для виконання спеціальних робіт

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №5

(практичне заняття)

 

Тема:” ЗІП БМП – 2, БТР - 80. Обладнання майстерень та засобів заправки ”

ЧАС: 4 години.

МІСЦЕ: ЛПЗ БТТ, ЛПЗ ЕБТТ

МЕТОД:         практичні роботи

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Вчити курсантів:

- склад індивідуального комплекту ЗІП танка;

- обладнання майстерень

2. Надати практичні навички:

- укладки предметів ЗІП на машину.

3. Виховувати у курсантів почуття відповідальності за правильне використання засобів експлуатації при технічному обслуговуванню , бережному відношенню до збереження військово-технічного майна.

 

НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Література:

1. БМП-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 2- М.

2. Смирнов В.В. Эксплуатация БТВТ. Часть 1. – К.КВТИУ. 1988.

3. БТР-80. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 2- М.

4. ПРЗС-70. ТО и ИЕ, ВИ, М-1972.

5.  Руководство по МРМ, ВИ, М- 1974г.

6. МТО-80. ТО и ИЕ, ВИ, М, 1984г.

7. ТРМ-А-80. ТО и ИЕ, ВИ, М., 1980г.

8. АТМЗ-5-4320. ТО и ИЕ.

2. Матеріальне забезпечення.

- БМП-2 – 1 од.

- індивідуальний комплект ЗІП БМП-2 – 1 комплект

- БТР-80 – 1 од.

- індивідуальний комплект ЗІП БТР-80 – 1 комплект

- МТО-80 – 1 од.

- БРЕМ-2 – 1 од.

- СРЗА – 1од.

- МЕС – 1од.

- АТМЗ-5-4320 – 1од.

 

 Організаційно методичні вказівки.

При Практичне заняття проводиться з навчальною групою на 5-и навчальних місцях з використанням об’єктів БТОТ.

Для організації заняття залучається два викладачі а також механіки – водії інструктора від танкового батальйону забезпечення навчального процесу.

проведені практичного заняття керівнику необхідно суворо вимагати дотримання правил техніки безпеки курсантами при виконані практичних робіт. На заняттях оцінювати кожного курсанта за визначеними оціночними показниками  і виставляти підсумкову оцінку в класний журнал по закінченню заняття.

 

 

 

ПІДГОТОВКА ЗАНЯТТЯ.

1. Підготовка  методичної документації.

За 4-5 днів до заняття необхідно підготувати:

- план проведення заняття

- план проведення ІМЗ з інструкторами;

- завдання на учбові місця;

- графік руху змін.

  2. Підготовка механіків-інструкторів.

 За 2-3 дні до заняття провести інструкторсько-методичне заняття з  механіками-інструкторами, на якому:

- ознайомити інструкторів з планом проведення заняття;

-  вказати час, який відводиться на заняття, порядок роботи на учбових  місцях та порядок заміни;

-  звернути особливу увагу на характерні помилки, які допускають курсанти при практичному виконанні робіт, питання які курсанти слабо засвоюють. розповісти та відпрацювати в показному порядку;

- вивчити з інструкторами заходи безпеки, порядок дотримання їх на занятті.

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

1. Підніматися та сходити з танку тільки по закріплених сходинках.

2. Кришки люків та кришу силового відділення у відкритому положенні надійно стопорити.

3. Поворот башти, конвеєру, підйом та опускання гармати виконувати тільки за допомогою ручних механізмів і з дозволу механіка-інструктора.

4. При виконанні робіт у силовому відділенні, роботи у відділенні управління проводити забороняється.

5. Провертати колінчаті вали двигуна та деталі, тільки попередньо пересвідчившись у тому, що в машині ніхто не працює.

6. При виконанні робіт користуватися тільки справним інструментом.

 

ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ

1. Напередодні занять, у часи самопідготовки, довести курсантам тему і ціль заняття, коротко довести його організацію.

2. Розподілити взвод на екіпажі та назначити командирів екіпажів.

3. Проінструктувати посадових осіб з питань:

- роль посадових осіб на занятті;

- порядок заміни та виконання робіт на учбових місцях;

- бережливе відношення до техніки і збереження ЗІП;

- дотримання культури в роботі на робочих місцях;

- суворе дотримання курсантами заходів безпеки.

4. Організувати вивчення курсантами об’єму робіт на учбових місцях по технологічним картам та завданням.

 

КЕРІВНИЦТВО ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ПРИ ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Практичну роботу виконують по-екіпажно згідно технологічної карти.

командири екіпажів:

- керують роботою своїх екіпажів;

- слідкують за порядком на робочих місцях;

- слідкують за дотриманням заходів безпеки при виконанні робіт;

- контролюють дисципліну в своїх екіпажах.

 

Механіки-інструктори.

- слідкують за повнотою і якісним виконанням робіт курсантами;

- спостерігають за правильним застосуванням інструментів із ЗІП машини і обладнання;

- при необхідності показують правильні прийоми виконання робіт;

- шляхом контрольних запитань перевіряють знання курсантами матеріалу, який вони вже вивчили;

- контролюють дотримання заходів безпеки на учбових місцях.

Викладачі:

- керують ходом заняття;

- контролюють повноту і правильність виконання робіт курсантами;

- контролюють роботу командирів екіпажів та механіків-інструкторів;

- контролюють дотримання всіма тими, хто навчається, заходів безпеки;

- пояснюють і показують правильне виконання тієї чи іншої операції;

- оцінюють кожного курсанта.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

 

№ з/п

Етапи проведення заняття, найменування питань, їх короткий зміст

Час, хв.

Навчально-методичні вказівки.

1

2

3

4

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

ВСТУПНА ЧАСТИНА

- прийняти доповідь заступника командира взводу перевірити наявність особового складу та готовність до заняття

- оголосити тему та мету заняття

- зробити вступну доповідь пов’язати тему з діяльністю військ

- провести контрольне опитування за питаннями.

1) Види засобів експлуатації для технічного обслуговування БТОТ

2)Як розподіляється ЗІП машини .

3)Керівні документи по обліку та списанню ЗІП

 

Видати командирам екіпажів завдання.

Поставити завдання механікам-інструкторам.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Перевірка наявності та комплектності

індивідуального комплекту ЗІП, укладка його на машину

 

Порядок заміни на навчальних місцях

 

Метод Т3Метод Т3

Заміну на навчальних місцях провести через 30 хвилин

Навчальне місце №1:” Перевірка комплектності індивідуального комплекту ЗІП БМП-2. Укладка ЗІП на штатні місця”

 

При проведені заняття на навчальному місці   курсанти знайомляться з складом індивідуального комплекту ЗІП  та укладають його на штатні місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне місце №2:” Перевірка комплектності індивідуального комплекту ЗІП БТР-80. Укладка ЗІП на штатні місця”

 

При проведені заняття на навчальному місці   курсанти знайомляться з складом індивідуального комплекту ЗІП  та укладають його на штатні місця.

 

 

 

 

 

Навчальне місце №3:”Вивчення розташування обладнання майстерні МТО-80 та БРЕМ-2. Практична робота по використанню обладнання“

 

Вивчити розташування обладнання МТО і БРЕМ-2. Практичне виконання робіт по використанню обладнання  МТО-80 та БРЕМ-2 згідно технологічних карток.

 

 

 

 

Навчальне місце №4:” Вивчення порядку використання обладнання майстерень ПРЗС (СРЗА) та МЕС. Використання допоміжних ЗТО»

 

Вивчити розташування обладнання СРЗ-А і МЕС. Практичне виконання робіт по використанню обладнання СРЗ-А і МЕС згідно технологічних карток.

 

 

 

 

 

 

Навчальне місце №5: «Розгортання і підготовка до роботи АТМЗ-5-4320»

 

Показати і дати навички в розгортанні і підготовці до роботи автозаправника ПММ.

 

 

 

 

 

 

 

Наведення порядку на робочих місцях.

Після відпрацювання практичних питань і нормативів, за 20хв. до закінчення заняття, по команді командира роти (призначеного із числа курсантів), ті, хто навчається, приступають до наведення порядку на учбових місцях.

По закінченню робіт по наведенню порядку на робочих місцях командири екіпажів доповідають командиру роти, а він в свою чергу, викладачеві.

Під час наведення порядку на учбових місцях викладачі заслуховують механіків-інструкторів про роботу курсантів на учбових місцях і збирають листки з оціночними показниками.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

· підсумки заняття.

· оцінки заняття та відповіді на питання.

дати завдання на самопідготовку та оголосити тему і місце проведення наступного заняття

20хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Особовий склад взводу знаходиться в строю, журнал заповнений знаходиться в журналіста

Викладач розподіляє  особовий склад групи на підгрупи  представляє викладачів на навчальних місцях.

Довести заходи безпеки під час заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття організувати на пятьох навчальних місцях

Заміну на навчальних місцях провести через 30 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведені заняття на навчальному місці викладач знайомить курсантів з складом індивідуального комплекту ЗІП танка.

На даному навчальному місці курсанти після інструктажу викладача на навчальному місці, разом з механіками водіями знайомляться з укладкою ЗІП. По команді викладача практично виконують розкладання предметів індивідуального комплекту ЗІП на БМП.

 

 

На даному навчальному місці курсанти після інструктажу викладача на навчальному місці, разом з механіками водіями знайомляться з укладкою ЗІП. По команді викладача практично виконують розкладання предметів індивідуального комплекту ЗІП на БТР.

 

На даному навчальному місці курсанти після інструктажу викладача на навчальному місці, знайомляться з розташуванням обладнання. По команді викладача практично виконують роботи по використанню обладнання

 

 

На даному навчальному місці курсанти після інструктажу викладача на навчальному місці, знайомляться з розташуванням обладнання. По команді викладача практично виконують роботи по використанню обладнання

 

 

 

На даному навчальному місці курсанти після інструктажу викладача на навчальному місці, знайомляться з розташуванням обладнання. По команді викладача практично виконують роботи по розгортанню обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадати тему та мету заняття, оголосити оцінки. Відповісти на запитання.

Повторити матеріал теми 3

Тема 4 “Силова установка БМП-2»

Методичну розробку склав викладач                      О.А. Круглов

 

Додаток 1

Тактико-технічна характеристика БРЕМ-2

Тип

Плаваюча, гусенична, броньована

База

Вир.765

Маса (з екіпажем і комплектом запасних частин), т

13,6±2 %

Екіпаж, чол

4

Тягова лебідка

 

Тип

3-х барабанна, з гідроприводом і тросоукладчиком.

Тягове зусилля, т с

6,5

Тягове зусилля з блоком поліспаста, т с

19,5

Робоча довжина тросу, м

150

Діаметр троса, мм

13,5

Розривне зусилля троса, кГс

12200

Швидкість намотування троса, м/хв

3..7,5

Засіб закріплення БРЕМ-2 на грунті

сошник

Вантажопідйомний кран:

 

Тип

Стріловий з гідроприводом

Вантажопідйомність, т с

1,5

Вантажопідйомність при мінімальному вильоті стріли і дообладнанням двома стяжками, т с

7

Виліт стріли (від борта машини), мм:

 

максимальний

2000

мінімальний

500

Найбільша висота підйому гака, мм:

 

при максимальному вильоті стріли

3500

при мінімальному вильоті стріли

4400

Кут повороту, град

270

Швидкість підйому гака, м/хв

1..2,5

Швидкість повороту крану, об/хв

0,5 – 1,5

Привід керування краном

За допомогою пульту керування краном і лебідкою

Електрозварювальне обладнання.

 

Полярність

Обернена (плюс на електроді)

Джерело енергії

Штатний генератор ВГ-7500

Час безперервної роботи в режимі зварювання, не більше

30..40

Напруга холостого ходу, В

До 70

Діапазон регулювання струму, А

80...300

Діаметр електроду, мм

3...6

Буксирний пристрій

 

Тип

Напівжорсткий, з амортизацією за рахунок буфера зчіпного кронштейну

Буксирні троси, шт

2

Вантажна платформа

 

Тип

З’ємна, з відкидними бортами

Розміри, мм

1600x1200х390

Вантажопідйомність, т с

1,5 (на плаву не більше 0,3)

 

Завдання

на навчальне місце №1

 

“ Перевірка комплектності індивідуального комплекту ЗІП БМП-2. Укладка ЗІП на штатні місця”

 

Час:   30 хв.

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Вчити курсантів:

- склад індивідуального комплекту ЗІП танка;

2. Надати практичні навички:

- укладки предметів ЗІП на машину.

- виконанні нормативів з технічної підготовки

 

Матеріальне  забезпечення:  

1. Індивідуальний комплект ЗІП БМП-2;

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

1. Підніматися та сходити з танку тільки по закріплених сходинках.

2 Кришки люків та кришу силового відділення у відкритому положенні надійно стопорити.

3. Поворот башти, конвеєру, підйом та опускання гармати виконувати тільки за допомогою ручних механізмів і з дозволу механіка-інструктора.

4 При виконанні робіт користуватися тільки справним інструментом.

 

Об’єм робіт

1. Вивчити розташування предметів ЗІП зовні та всередині БМП-2.

2. Розташувати предмети ЗІП зовні та всередині БМП-2 згідно схеми розташування ЗІП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема розташування  предметів ЗІП в БМП-2

Метод Т3

1, 26, 36, 62 - сумки с нагрудными переключателями; 2 - сигнальные флажки и сумка с инструментом механика-водителя; 3, 60 - противогазы; 4 - комплект ПХЗ; 5 - кобура с ракетницей; 6, 7 - сумки с ракетами; 8 - сумка с переносными лампами; 9, 14 - коробки с Ф-1;  10 - защитный колпак и сумка с документами; 11, 18, 19, 22, 24, 34, 40, 41, 43, 55, 56 - вещевые мешки; 12, 13, 15, 16, 46, 48, 49, 50 - магазины; 17 - ящик с ЗИП приборов; 20 - ящик для запчастей и инструмента; 21 - антенна; 23 - шприц керосиновый; 25 - огнетушитель; 27, 28 - буксирные тросы; 28, 33, 63, 66, 68 - сумки для шлемофонов; 29, 37 - тросы для самовытаскивания; 30, 32 - запасные траки; 31 – плунжерный шприц-пресс; 35 - топор; 39 - пила; 42 - ведро с воронкой, фильтром и фильтрующим полотном; 44 - аптечка; 45 — банник: 47 - ящики под продукты; 51 - ящик для АДК; 52 - ящик с ТХП; 53 - макет; 54 - ЗИП ПКТ; 57 - лопата; 58 - ЗИП; 59 - сумка для колпачков; 61 - ящик; 64 - укрывочный чехол с ковриками и верёвкой; 65 - бачок для питьевой воды; 67 - ящик с ЗИП электрооборудования

 

Викладач                        О.А. Круглов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

на навчальне місце №2

 

“ Перевірка комплектності індивідуального комплекту ЗІП БТР-80. Укладка ЗІП на штатні місця”

 

 

Час:   30 хв.

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Вчити курсантів:

- склад індивідуального комплекту ЗІП танка;

4. Надати практичні навички:

- укладки предметів ЗІП на машину.

- виконанні нормативів з технічної підготовки

 

Матеріальне  забезпечення:  

2. Індивідуальний комплект ЗІП БТР-80;

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

1. Підніматися та сходити з танку тільки по закріплених сходинках.

2 Кришки люків та кришу силового відділення у відкритому положенні надійно стопорити.

5. Поворот башти, конвеєру, підйом та опускання гармати виконувати тільки за допомогою ручних механізмів і з дозволу механіка-інструктора.

4 При виконанні робіт користуватися тільки справним інструментом.

Об’єм робіт

3. Вивчити розташування предметів ЗІП зовні та всередині  БТР-80.

4. Розташувати предмети ЗІП зовні та всередині  БТР-80 згідно схеми розташування ЗІП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема розташування предметів ЗІП у БТР-80

Метод Т3

1 и 37 — буксирные тросы; 2 — ящик ЗИП радиостанции; 3—большая инструментальная сумка; 4 — малая инструментальная сумка; 5 — сумка с инструментом для двигателя; 6 — сумка с ЗИП системы 902В; 7 — ящик ЗИП двигателя и предпускового подогревателя; 8 — рационы питания: 9 — заправочный шприц; 10 — лом; 11 — подставка домкрата; 12 — инструментальный ящик; 13 — огнетушитель ОП-10А; 14 — аптечка РБШ-9 для ремонта шин; 15 — пила; 16 — ведро с воронкой и приспособлением для переливания топлива; 17 — питьевые бачки; 18 — войсковая аптечка «АВ»; 19 — ящик с ЗИП машины; 20 — мешок со спасательными жилетами; 21—лопата; 22 — топор; 23 — бачки с маслом для двигателя и гидросистемы; 24 — подстилочный брезент; 25 — гидравлический домкрат; 26 — ящик для комплекта ДК-4Д; 27 — огнетушитель ОУ-2; 28 — рычажно-плунжерный шприц; 29 и 33 — вещевые мешки; 30 — ящик ЗИП электрооборудования; 31 — воронка; 32 — приспособление для переливания топлива; 34 — сумка с эксплуатационной документацией; 35 — блок лебедки; 36 — укрывочный брезент


ЗАВДАННЯ

на навчальне місце № 3

“ Вивчення розташування обладнання майстерні МТО-80 та БРЕМ-2. Практична робота по використанню обладнання ”

 

1. Вивчити заходи безпеки .

 

- підніматися і сходити до кузова майстерні по сходам

- при використанні інструмента переконатися в його справності і використовувати його по призначенню

- пуск двигуна проводити з дозволу механіка-інструктора

- при перебуванні в середині кузова майстерні, не включати прилади без команди механіка інструктора

- чітко виконувати керівника заняття, інструктора, командира екіпажа

 

2. Підготувати навчальне місце до заняття

скласти сумки на зазначені місця

установити сходи на сходини майстерні

підготувати до роботи інструмент і документацію

 

3. Вивчити порядок запуску електросилової установки

 

4. Виконати запуск електросилової установки

 

5. Вивчити порядок встановлення кран-стріли.

 

6. Встановити кран-стріли.

 

7. Розгортання поста змащування та поста заправки паливом, мастилом та спеціальними рідинами

 

8. Розгортання посту миття машин

 

9. Розгортання посту миття повітряочисників

 

10. Доповісти викладачу про виконання завдання.

 

11. Навести порядок на робочому місці.

 

 

 

 

Керівник заняття

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

порядок запуску електросилової установки

 

1. забити основний заземлювач па всю довжину в ґрунт на відстані 0,5 м від правого борта посередині довжини майстерні і підключити кабель заземлювач до штепсельної колодки панелі введення і висновків;

2. переконатися в тім, що споживачі електроенергії відключені від генератора автоматичним вимикачем головного щита;

3. уставити кабельну розетку силового генератора В щитову штепсельну вилку ВВОД панелі вводів та виводів;

4. установити мінімальну частоту обертання колінчатого вала двигуна, поставити важіль роздавальної коробки в нейтральне положення (коробки відбору потужності КОМ-1 повинна бути виключена) ;

5. вижати педаль зчеплення, уключити IV передачу, у коробці передач н включити коробку відбору потужності, поставивши ручку перемикача КОМ-1 у положення ВКЛ.; при цьому будуть включений привід генератора і блокувальний пристрій;

6. повільно н рівномірно відпустити педаль зчеплення (двигун при цьому повинний працювати, при мінімальній частоті обертання вала);

7. поступово вижати педаль керування дросельною заслінкою і, лише переконавшись, що регулятор оборотів вступив у роботу (частота обертання колінчатого вала двигуна при подальшому натисканні на педаль не збільшується), вижати педаль до кінця і зафіксувати її в цьому положенні відкидним гвинтом з гайкою-баранчиком;

8. включити автоматичний вимикач на головному щиті, натиснувши важіль спочатку вниз, а потім нагору;

9. збудити генератор (якщо він не самозбуджується), для чого натиснути кнопку 3 збудження генератора на блоці резисторів (рис.1)(після появи показання вольтметра кнопку  відпустити). Для поліпшення умови збудження генератора ручку 1 повернути по ходу годинної стрілки (убік БІЛЬШЕ);

10. установити напругу генератора 230 В за допомогою резистора 8 установки напруги, обертаючи ручку 1 у відповідну сторону

11. при необхідності установити частоту струму генератора по частотомірі 52 Гц±0,5 Гц регулюванням регулятора оборотів і обертанням ручки 2 резистори 6;

12. перевірити справність захисного пристрою, що відключає, включивши вимикач 10 і натиснувши кнопку 2. При справному пристрої повинний відключитися автоматичний вимикач 1 головного щита (рис.2);

13. перевірити справність блокувального пристрою шляхом переміщення (від руки) тяги приводу дросельних заслінок додаткової проставки карбюратора. При напрузі генератора 270 В, контрольованому по вольтметрі головного щита, блокувальний пристрій повинний спрацьовувати і зупиняти двигун.

Виключати електросилову установку в наступному порядку:

1. відключити споживачі електроенергії;

2. розфіксувати і відпустити педаль керування дросельними заслінками;

3. вижати педаль зчеплення;

4. перевести важіль коробки передач у нейтральне положення;

5. виключити КОМ-1;

6. відпустити педаль зчеплення.

Категорично забороняється: рушати з місця при включеному приводі генератора і включати привід при русі автомобіля;

 

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

Встановлення кран-стріли

 

1. відвернути два болти кріплення підстави стріли і вынуп. підстава з-під кузова;

2. установити підстава стріли у вушка кронштейна  (мал. 1) упора стріли і вставити пальці;

3. зняти голівку стріли і вставити наконечники підстави стріли в гнізда голівки стріли, після чого затягти гвинти 2 (мал. 2);

4. установити на передній буфер автомобіля ролик 7 (мал. 1) троса лебідки;

5. змотати з барабана лебідки трос на довжину 8—10 м і просмикнути його через ролик троса лебідки, блок голівки стріли і блок підвіски /, після чого надягти коуш троса лебідки на нижній палець голівки стріли;

6. закріпити один кінець троса-відтягнення, надягши його коуш на палець лівого (правого) кронштейна 4;

7. вільний кінець троса-відтягнення просмикнути через сергу, надягти сергу на верхній палець голівки стріли і застопорити палець;

8. установити стрілу в робоче положення, для чого підняти стрілу і надягти другий кінець троса-відтягнення на палець правого (лівого) кронштейна 4, для полегшення підйому стріли користатися підставкою з вилкою;

9. установити пристосування для розвантаження передніх ресор.

10. Розбирання крана-стріли й установка її в транспортне положення виробляються в зворотній послідовності.

11. Для виконання демонтажно-монтажних робіт за допомогою крана-стріли майстерня встановлюється на рівній підготовленій площадці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

розгортання поста змащування

 

винести агрегат АЗ-1 з кунгу майстерні.

під’єднати кабель живлення агрегату до електричної мережі (майстерні або промислової), для агрегату з варіантом приводу від д.в.с. – підготувати двигун до пуску

заповнити бак змазкою порціями по 3-4 кг та уплотнити її для видалення повітря

підготовити точку заправки змазкою на об’єкті, що обслуговується

запустити електросилову установку майстерні

включити (запустити двигун) агрегат та по манометру відрегулювати тиску шлангу за допомогою перепускного клапану (влітку – 10 кгс/см2, взимку – 15-18 кгс/см2)

відкрити кран

вижати наконечник роздаточного шлангу та впевнитись у видачі змазки зі шлангу

приступити до заправки об’єкту

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

робота агрегату з відкритою кришкою бака для змазки

робота агрегату при відсутності змазки;

робота агрегату, якщо в баку є пісок, камені та інші сторонні предмети

експлуатація агрегату при наявності витікання змазок з під прокладок , штуцерів та інших з’єднань;

сплющувати та перекручувати роздавальний шланг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

розгортання поста заправки паливом, мастилом та спец рідинами

порядок включення МЗА-3

винести з кунгу майстерні: малогабаритний заправочний агрегат МЗА-3

зібрати подовжувачи всмоктуючої труби

опустити всмоктуючи трубу в бочку з пальним

відвернути заглушки з штуцеру агрегату та шланга

під’єднати шланг до агрегату

залити насос пальним (якщо бочка не повна)

перевірити чи виключений тумблер на агрегаті

під’єднати шнур живлення агрегату до штепсельної розетки ШР-51 бортової мережі об’єкту, що заправляється

зняти з носку раздавального крану РК-25 запобіжний ковпачок

вставити кран в горловину ємності , що заправляється

включити агрегат

 

порядок виключення МЗА-3

 

1. виключити агрегат

2. закрити кран РК-25 та надіти на його кінець ковпачок

3. від’єднати роздаточний шланг

4. злити пальне з агрегату

5. штуцера шлангу та агрегату закрити пробками

6. протерти агрегат ганчір’ям та укласти до ящику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

розгортання поста зовнішнього миття

 

порядок підготовки та пуску МП-800

1. перевірити зовнішнім оглядом комплектність машини і надійність кріплення її агрегатів і вузлів, а також переконатися, немає чи ушкоджень зовнішніх деталей;

2. перевірити запалювання, вивернувши свічі, та наявність іскри. Увернути свічі і надягти на них наконечники;

3. заправити паливний бак сумішшю автомобільного бензину А-72 (чи А-66) і мастила М-8А в пропорції 18:1  у перші 25 ч експлуатації мийної машини і 20:1 і подальшому. Паливну суміш готувати в чистому посуді, додаючи мастило в бензин і ретельно перемішуючи. Після заправлення сумішшю горловину бензобака закрити кришкою, попередньо прочистивши в ній дренажний отвір;

4. перевірити наявність олії в маслосистемі трьохрежимного обмежника оборотів, у випадку его відсутності залити мастило М-8А с допомогою шприца в масельничку, вивернувши попередньо ковпачок 20 (мал.) масельнички і заглушку 17 (мал.);

5. залити в масельничку патрубка карбюратора мастило М-8А, попередньо відвернувши кришку 15 (мал.);

6. перевірити наявність гумових кілець у сполучних голівках рукавів, що всмоктує сітці і сполучній голівці нагнітального патрубка насоса;

7. з'єднати між собою усмоктувальні рукави 1 і до вільного кінця одного рукава приєднати усмоктувальну сітку 2, а вільний кінець другого рукава приєднати до усмоктувального патрубку насоса;

8. опустити усмоктувальні рукави з усмоктувальною сіткою у водойму, зануривши її у воду на глибину не менш 200 мм. Встановлювати усмоктувальну сітку на дно водойми забороняється, тому що це може привести до засмокчу мулу, бруду і піску;

9. установити на нагнітальний патрубок насоса сполучну голівку 26 і приєднати до неї напірний рукав 27. У залежності від необхідної величини струменя води установити на напірний рукав пожежний стовбур 25 чи 23;

10. закрити зливальні краны картера, циліндрів і насоса. Щільно закрити засувку 10;

11. відвернути пробку заливної ванни 12 і відкрити контрольний кран 15 (мал.) на голівці правого циліндра. Залити воду в сорочку циліндрів до появи ее з контрольного крана, після чого закрити контрольний крен і загорнути пробку заливної ванни;

12. рукоятку 5 (мал.) вакуум-апарата повернути в крайнє ліве положення (до упора).

Для  пуску двигуна  необхідно:

1. поставити кран бензобака в положення ПРО и, натиснувши на кнопку утолителя поплавця карбюратора, перевірити подачу палива в поплавкову камеру карбюратора;

2. установити важіль коректора і важіль 16 привода дросельної заслінки в нижнє положення. Для полегшення пуску холодного двигуна при низьких температурах рекомендується залити в циліндри через декомпресійні краны 3—4 див3 паливної суміші і збагатити пальну суміш, натиснувши на кнопку утолителя поплавця;

3. ввести в зачеплення сектор із зубчаткою і різким натисканням ноги на педаль важеля пускового механізму зробити пуск двигуна, а після пуску негайно зняти ногу з педалі;

4. підняти важіль привода дросельної заслінки на необхідну величину і дати можливість двигуну попрацювати без навантаження на неодруженому ходу протягом 1 хв.

5. Для  включення  насоса  в роботу необходимо:

6. повернути рукоятку 5 вакуум-апарата в крайнє праве положення (до упора в напрямку засувки) і підняти важіль 16 привода дросельних заслінок карбюратора нагору. При цьому повинний відбутися підсмоктування води, що контролюється по виходу рясного струменя з дифузора 7 вакуум-апарата;

7. переконавши в підсмоктуванні води, відкрити засувку 10 на 10— 15 мм. Після викиду води зі стовбура напірного рукава повернути рукоятку вакуум-апарата в крайнє ліве положення (до упора) і плавно цілком відкрити засувку;

8. відкрити кран манометра і відрегулювати частоту обертання вала двигуна по показанню манометра на необхідний тиск, після чого кран манометра закрити;

9. відкрити контрольний кран голівки правого циліндра і по витіканню з нього води переконатися в надходженні її в систему охолодження двигуна, після чого кран закрити.

10. У випадку зриву струменя при відкриванні засувки повторити підсмоктування води. Якщо після повторного підсмоктування мийна машина не забирає воду, відвернути пробку 5 (мал.) клапана вакуум-апарата 8 (мал.), вийняти пружину 6 (мал.) і клапан 7, притерти клапан. При повторних підсмоктуваннях не допускати перегріву двигуна, тому що це відбивається на терміну служби і надійності роботи двигуна.

11. Під час роботи мийної машини стежити за роботою двигуна і підтримувати тиск у напірному рукаві не більш 6 кгс/см2, регулюючи частоту обертання вала двигуна і перекриваючи па живильну магістраль засувкою.

12. Стежити за охолодженням двигуна, температура циліндрів повинна бути не більш 80°С. При припиненні подачі води внаслідок засмічення трубопроводу негайно зупинити двигун і усунути несправність.

13. Охороняти магнето від улучення на нього бризів води і бруду.

14. При необхідності тимчасово припинити подачу води в напірні рукава потрібно зменшити частоту обертання вала двигуна і потім закрити і. засувку. Для поновлення подачі води збільшимо- частоту врашения вала двигуна і повільно відкрити засувку.

15. Щоб уникнути поломки з'єднання двигуна з робочим колесом насоса необхідно поступово чи зменшувати збільшувати частоту обертання вала двигуна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

Розгортання поста промивки та промаслювання касет повітроочисника

 

порядок підготовки до роботи стенду для промивки касет повітроочисника

 

Для забезпечення безпеки категорично забороняється працювати на стенді від електромережі без надійного заземлення корпуса електродвигуна. Заземлення стенда здійснюється через нульовий штир штепсельної вилки под’єднувального кабелю.

Не допускати включення електродвигуна при вставленій рукоятці ручного привода.

Перед включенням стенда необхідно переконатися в правильності установки касети і пристосування, перевірити надійність їхнього кріплення (фіксації) у рухливій рамці. Для перевірки правильності установки касети провернути рамку з закріпленою касетою на повний оборот навколо своєї осі. Зачіпання чи рамки касети за виступаючі частини бака не допускається.

Промивання касет робити тільки при закритій на замки кришці бака.

 

 

 

При підготовці стенда до роботи від електроприводу необхідно:

1. підключити стенд за допомогою кабельної вилки до електромережі перемінного трифазного струму напругою 380/220 В;

2. установити рукоятку пакетного вимикача стенда у включене положення, перевіривши відповідність схеми підключення обмоток електродвигуна напрузі мережі;

3. відкрити, кришку бака й установити качалку рамки у верхнє положення, короткочасно включаючи електропривод, рамку повернути в горизонтальне положення притисками нагору;

4. залити і бак стенда дизельне паливо до рівня 10—20 мм нижче рамки (190 200 л).

 

 

При підготовці стенда до роботи від ручного приводу необхідно:

1. зняти кулачкову втулку з вала кривошипного механізму привода рамки і рукоятку з кронштейна па правій стінці, попередньо звільнивши їх від пружинних фіксаторів;

2. установити рукоятку на шліци вала кривошипного механізму привода рамки, а шлицованну втулку — на кронштейн правої стінки бака, зафіксувавши їх пружинними фіксаторами;

3. відкрити кришку бака і, провертаючи рукоятку, установити качалку рамки у верхнє положення, рамку повернути в горизонтальне положення притисками нагору;

4. залити в бак стенда дизельне паливо до рівня 10—20 мм нижче рамки (190—200 л).

 

 

Промивання касет повітроочисника на стенді виробляються в такий спосіб:

установити касету, що промивається, у рамку (чи на пристосування), що знаходиться у верхнім горизонтальному положенні, і закріпити притисками, що відкидаються. При цьому рухливі стрижні притисків повинні входити в отвори стійок рухливої рамки;

закрити кришку бака на замки;

промити касету, уключивши на 4—5 хв електродвигун чи стенда обертаючи зазначений час рукоятку ручного привода з темпом приблизно 70 об/хв;

по закінченні промивання виключити електродвигун, відкрити кришку, установити рамку у верхнє горизонтальне положення, звільнити відкидні притиски, вийняти промиту касету з рамки й установити наступну касету.

 

 

 

 

 

 

порядок підготовки до роботи вани для промаслювання касет повітроочисника

 

Для безпечної роботи при експлуатації ванни необхідно виконувати наступні правила:

перед початком роботи перевірити відповідність положення перемичок електронагрівників напрузі мережі, а також надійність заземлення ванни через нульовий штир штепсельної вилки  кабелю;

при наявності чи течі просочування олії з корпуса ванни експлуатація ванни не допускається;

при нагріванні мастила не замикати кришку ванни засувками;

касети промаслювати тільки в спецодязі: фартуху, рукавицях і захисних окулярах;

у процесі роботи не допускати оголення трубок електронагрівників.

Промаслювання касет робити в наступному порядку:

1. установити на робочому місці ванну і підключити її до штепсельної розетки ВИВОД 380/220 В;

2. залити у ванну 55 л мастила МТ-16п;

3. включити автоматичний вимикач ванни. У процесі підігріву мастила до 60° С через кожні 10 хв перемішувати мастило протягом 0,5 хв за допомогою лотка;

4. підігріти мастило до 60° С, зняти кришку, підняти висувні планки й установити лоток;

5. вставити в лоток касету і плавно опустити касету у ванну. Витримати касету в мастилі 1—2 хв, підняти лоток і підвісити його на висувні планки для стікання мастила з касети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на навчальне місце № 4

“ Вивчення порядку використання обладнання майстерень ПРЗС(СРЗА) та МЕС. Використання допоміжних ЗТО ”

 

 

1. Вивчити заходи безпеки .

 

- при використанні інструмента переконатися в його справності і використовувати його по призначенню

- пуск двигуна проводити з дозволу механіка-інструктора

- не включати прилади без команди механіка інструктора

- чітко виконувати керівника заняття, інструктора, командира екіпажа

 

2. Підготувати навчальне місце до заняття

скласти сумки на зазначені місця

установити сходи на сходини майстерні

підготувати до роботи інструмент і документацію

 

3. Вивчити розташування обладнання СРЗА, МЕС

 

4. Розгорнути обладнання СРЗА, МЕС для роботи

 

5. Доповісти викладачу про виконання завдання.

 

6. Навести порядок на робочому місці.

 

 

 

 

Керівник заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгортання та приведення в дію  СРЗ-А

 

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1) Вчити призначення, основне обладнання майстерні СРЗ-А, робочі місця, що розгортаються за його допомогою.

2) Вчити послідовність перевірки технічного стану АБ, особливості заряду акумуляторних батарей з використанням різних методів та обладнання, порядок проведення КТЦ ;

3) Набути навичок у виконанні робіт:

- по приведенню обладнання майстерні у робочий стан;

- по  перевірці технічного стану акумуляторних батарей ;

- заряді АБ різними методами та проведенні КТЦ;

- здобувати навички у самостійному   вирішенні  задач , пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням АБ.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Майстерня СРЗ-А-М1                                                                — 1 од.

2. Плакат по танкоремонтній майстерні                                      — 1 од.

3. Завдання на учбове місце                                                          — 1 од.

 

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.Розміщення обладнання кузову майстерні та порядок його приведення  в робочий стан .

2.Визначення технічного стану АБ.

3.Заряд акумуляторних батарей.

4.Вирішення задач по ремонту АБ.

 

НА ЗАНЯТТІ НЕОБХІДНО:

1) Прибути на учбове місце, доповісти інструктору.

2) Вивчити схему розміщення обладнання, порядок приведення його в робочий стан.

3) Розгорнути робоче місце по заряду акумуляторних батарей.

4) Відпрацювати рішення задач по заряду акумуляторних батарей.

5) Скласти письмовий звіт про виконану роботу і захистити його у керівника заняття на учбовому місці.

6) Перехід на чергове учбове місце — згідно схеми заміни.

 

ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ

- послідовність і якість виконуваних робіт;

- розуміння змісту практичних робіт і технічних вимог щодо їх виконання;

- знання і дотримання правил техніки безпеки, відношення до збереження обладнання, матеріальної частини, контрольно-вимірювальних приладів та інструменту;

- вирішення задач практичної спрямованості;

- своєчасність і правильність оформлення звіту по роботі в конспектах;

- активність і дисциплінованість  навчаємих на занятті;

- технічна культура виконавця.

 

 

МІРИ БЕЗПЕКИ:

1. При обслуговуванні, зарядці, розрядці і ремонті АБ необхідно дотримуватися слідуючих мір безпеки:

- не допускати до роботи осіб, які не знають правил техніки безпеки при роботі з АБ;

- ремонтувати і заряджати АБ тільки справним інструментом і обладнанням;

- для запобігання пожару і вибуху суміші водню і кисню повітря, утворюємо при зарядці в приміщенні палатки, зарядку і розрядку АБ проводити тільки при включеній витяжній вентиляції;

- суворо забороняється палити і користуватися відкритим полум'ям;

- переносити бутилі з акумуляторною кислотою дозволяється тільки в спеціальних корзинах або підставкою з підйомними ручками;

- не допускати розливу електроліту на підлогу кузова і на стіл верстаків.

2. Забороняється:

- залишати після роботи використані обтиранні кінці, промаслені ганчірки;

- зберігати в станції порожню тару з під паливних і мастильних матеріалів;

- палити і користуватися відкритим вогнем;

- загромоджувати прохід і двері; доступ до вогнегасника і інструменту;

3. При виникненні пожежі станцію відключити від зовнішнього джерела електроенергії або промислової мережі, полум'я гасити за допомогою вогнегасника.

4. Під час роботи станції з числа екіпажу призначається пожежний розрахунок.Розміщення обладнання кузову майстерні та порядок його

 

Приведення  в робочий стан

 

Призначення СРЗ-А-М1: для ремонту та заряду АБ усіх видів техніки.

 

Перелік виконуємих робіт:

1 – визначення технічного стану АБ

2 – відливка свинцевих деталей, необхідних для ремонту

3 – ремонт АБ з частковою і повною разбіркою і заміною деталей

4 – приготування дисциплінованої води і електроліту

5 – приведення сухо заряджених АБ в робочий стан

6 – контроль режиму зарядки (розрядки) і їх регулювання

7 – зарядка, розрядка і підзарядка АБ при постійній силі зарядного струму, або при постійній напрузі.

Технічні характеристики майстерні

1 – шасі — ЗИЛ 131 з коробкою відбору потужності

2 – кузов — КМ-131 або К-131

3 – струм та напруга електричного струму споживаємого станцією —

змінний трьохфазний струм; U= 220В або 380В; n=50 Гц від генератора

4 - електроустановка — генератор трьохфазного змінного струму Р=30 кВт; n=50 Гц з приводом від шасі

5 – запас хода — 850 км

6 – число робочих місць: кузові — 2; у палатці — 1

Робочі місця:

№1 — Визначення технічного стану АБ:

                        стіл розкладний

                        комбінований прибор Ц4912

                        нагрузочна вилка

                        ареометр

                        рівномірна трубка

                        воронка, кружка

№2 — Приготування дистильованої води

                        стіл

                        дистилятор

                        шланги

                        каністри

№3 — Ремонт АБ

№4 -  Заряд, розряд та підзаряд АБ при постійній силі зарядного струму та напруги, або комбінованим методом.

Обладнання майстерні:

1 – дистилятори

2 – зарядно розподільний пристрій

3 – трансформатор

4 – електропіч

5 – стелаж правого верстака

6 – тиски для спресовки блоків пластин

7 – виносний стіл

8 – два складних стільця

9 – каністра

10 – акумуляторний ліхтар

11 – щит з автоматичним захистом

12 – деталі кріплення зброї

13 – ящик для аптечки

14 – вогнегасник

15 – палатки

16 – крюки

17 – повітря вод

18 – опалювальний пристрій

19 – ящик для документів

20 – ящик для коліїв палатки

21 – слюсарні тиски

22 – лівий верстак

23 – ящик для пластин АБ

24 – насос для перекачки кислоти

25 – підставки під дистилятор

26 – повітря вод

27 – генератор

28 – бідон для питної води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгортання та приведення в дію  МЕС

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1 Вчити призначення, основне обладнання майстерні МЕС, робочі місця, що розгортаються за його допомогою.

2 Вчити послідовність перевірки реле-регулятора Р-10ТМ-У та стартер-генератора СГ-10 у майстерні;

3 Набути навичок у виконанні робіт:

· по приведенню обладнання майстерні у робочий стан;

· по запуску електросилової установки майстерні;

· по  перевірці реле-регулятора Р-10ТМ-У та стартер-генератора СГ-10 у майстерні.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1 Майстерня МЕС                                                               — 1 од.

2 Плакат по танкоремонтній майстерні                           — 1 од.

3 Завдання на учбове місце                                    — 1 од.

 

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.Розміщення обладнання кузову майстерні та порядок його приведення  в робочий стан 2.Перевірка реле-регулятора Р-10ТМ-У в майстерні

3.Перевірка стартера-генератора СГ-10 в майстерні

 

НА ЗАНЯТТІ НЕОБХІДНО:

1 Прибути на учбове місце, доповісти інструктору.

2 Вивчити схему розміщення обладнання майстерні, порядок приведення його в робочий стан.

3 Розгорнути робочі місця та обладнання. Провести перевірку реле-регулятора Р-10ТМ-У стартера-генератора СГ-10, системи ППО танка за допомогою ПК11-2.

4 Виконати нормативи для фахівців ремонтних підрозділів №15,16.

5. Скласти письмовий звіт про виконану роботу і захистити його у керівника заняття на учбовому місці.

6. Перехід на чергове учбове місце — згідно схеми заміни.

 

ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ

- послідовність і якість виконуваних робіт;

- розуміння змісту практичних робіт і технічних вимог щодо їх виконання;

- знання і дотримання правил техніки безпеки, відношення до збереження обладнання, матеріальної частини, контрольно-вимірювальних приладів та інструменту;

- якість відпрацювання нормативів;

- вирішення тестових задач ;

- своєчасність і правильність оформлення звіту по роботі в конспектах;

- активність і дисциплінованість  навчаємих на занятті;

- технічна культура виконавця.

 

 

М І Р И   Б Е З П Е К И:

 

1. Забороняється торкатися руками відкритих клемних з'єднань і дротів. Зовнішні клеми закріплюємо ними кінці дротів повинні бути закриті коробками.

2. При виявленні неполадок в електропроводці майстерні негайно відключити їх від мережі. До усунення усіх неполадок включення їх в мережу забороняється.

3. Перед ремонтом або контрольним оглядом електрообладнання від'єднати від кабельної мережі майстерні.

4. Кабельна мережа (освітлювальна і силова) повинна періодично, при кожному розгортанні перевірятися.

5. Запобіжники у всіх захисних обладнаннях повинні задовольняти даним паспорта. Забороняється застосування можливих саморобних вставок ''жучків''.

6. Міняти перегорівши, або несправні плавні вставки запобіжників тільки при знятій напрузі.

7. Забороняється визначати наявність струму в дроті коротким замиканням металевих жил, або визначати на ощуп присутність струму в дроті, патронах, зажимах запобіжників і др. електричних приборах. Перевіряти тільки вольтамперметром або контрольною лампою.

8. Корпуса всіх споживачів струму і корпуса електродвигунів, кузова майстерень, металеві частини — повинні мати захисні заземлення.

9. Перед початком робіт обов'язково перевірити справність захисних відключаючих пристроїв згідно інструкції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщення обладнання кузову майстерні та порядок його приведення

 в робочий стан

Призначення майстерні:

— призначена для проведення технічного обслуговування, знаходження несправностей та поточного ремонту електрообладнання, стабілізаторів систем ПАЗ і ППО бронетанкової техніки.

 

Перелік виконуємих робіт:

— перевірка технічної справності пристроїв електрообладнання, стабілізаторів, спеціальних систем;

— інструментальна перевірка технічної справності пристроїв інфрачервоної техніки;

— поточний ремонт усіх систем шляхом заміни несправних пристроїв і агрегатів;

— технічний огляд та перевірка несправних приладів, їх разбірка, дефекація та усунення несправностей;

— випробовування без навантаження в моторному режимі генераторів, стартерів після ремонту;

— перевірка працездатності реле-регуляторів;

— перевірка технічних справностей систем ПАЗ та ППО на об'єкті;

— пайку проводів та наконечників;

— технічна перевірка та усунення простіших несправностей.

 

Технічні дані:

вага, кг                                                 — 8990

максимальна швидкість, км/год                                                  — 80

запас ходу, км                                                   — 630

найбільша глибина броду, мм                                                     —1400

екіпаж, чол                                                         — 4

шасі                                                      — ЗІЛ-131

потужність двигуна при 3200 об/хв к.с.                                               — 150

паливо                                                 — авто бензин А-76

тип генератора                                                 — Т-6,5С

потужність, кВт                                                — 6,5

номінальна напруга, В                                                  — 28,5

струм генератора, А                                                       — 230

акумуляторні батареї, тип                                                           — 6 СТЕН-140М    4 шт.

кузов                                                    — КМ-131, або К-131

 

Обладнання майстерні:

1. фільтровентиляційна установка ФВУА – 100Н-12;

2. опалювальна установка ОВ-65;

3. головний щит

4. акумуляторна ніша;

5. апарат №1 ТПУ-Р124;

6. АКБ 6СТЕН-140М;

7. електросилова установка;

8. агрегатні тиски;

9. лавка;

10. правий верстак;

11. щит для перевірки ЕМУМІ;

12. радіостанція – Р-123М;

13. шафа для майна;

14. антенний пристрій;

15. каністра;

16. складні стільці;

17. пристрій для перевірки муфт;

18. щит для знаття характеристик;

19. комплект ДК-4У;

20. радіометр-рентгенметр ДП-5А;

21. пристрій для перевірки блоків живлення;

22. кронштейн;

23. пристрій для перевірки блоків живлення;

24. щит живлення ПНВ;

25. верстак лівий;

26. слюсарні тиски;

27. кронштейн для зброї;

28. стенд вводу дирекційного кута;

29. реостатна ніша;

30. ЗІП;

31. знімна панель;

32. пристрій КПК-11-1;

33. реле-регулятор Р-10ТМ;

34. площадка.

Робочі місця:

 1) Розбирання, збирання електричних агрегатів:

- головний щит;

- електросилова установка;

- акумуляторні батареї;

- нагрузочний реостат;

- потенціометр;

- агрегатні тиски;

- інструмент для розборки та зборки;

- з'єднувальні проводу;

 2) Випробування ЕМУ,МІ, систем стабілізації та агрегатів ТНА

- щит для перевірки ЕМУ, МІ, ТНА;

- підставка;

- комплект приладів для перевірок;

- стенди для перевірок ТНА;

 3) Випробування електричних приладів:

- головний щит;

- потенціометр;

- акумуляторні батареї;

- проводу;

 4) Перевірка приладів ПАЗ, ППО, СКЗ

- апаратура КНП чи ТБ-ІІІ;

- прилад ППСП;

- щит живлення ПНБ.

 

Операційна карта

“Розгортання поста по заряду повітряних балонів ”

 

 

Вивчити заходи безпеки .

 

- при використанні інструмента переконатися в його справності і використовувати його по призначенню

- пуск двигуна проводити з дозволу механіка-інструктора

- не включати прилади без команди механіка інструктора

- чітко виконувати керівника заняття, інструктора, командира екіпажа

 

Підготувати навчальне місце до заняття

скласти сумки на зазначені місця

підготувати до роботи інструмент і документацію

 

Вивчити порядок підготовки до роботи ПКУ-150

 

Розгорнути обладнання ПКУ-150 для роботи

 

Доповісти викладачу про виконання завдання.

 

Навести порядок на робочому місці.

 

 

 

 

Керівник заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

Розгортання поста по заряду повітряних балонів

 

 

Порядок зарядки балонів стислим повітрям

 

1.Провести контрольний огляд установки:

- перевірити наявність охолоджуючої рідини в системі охолоджуючої рідини,

- перевірити наявність мастила в редукторі,

- перевірити натяжіння ременів компресора,

- встановити заземлення станції.

 

 

2.Порядок зарядки балонів стислим повітрям:

- підключити ел. двигун в мережу 380/220В,

- поставити в кронштейн повітряні балони.

- Під’єднати балони до роздавальних вентилів.

- відкрити роздавальні вентилі.

- відкрити вентиль”1 ступень”,

- включити ел. двигун натисканням на кнопку “ПУСК”,

- провести закачування повітря в балони до 70кгс/см2. Тиск контролювати по манометру першої ступені.,

- відкрити вентиль “3 ступень”,

- провести закачування повітря до тиску 150 кгс/см2. Контроль тиску по манометру 3 ступені.

- вимкнути станцію натисканням на кнопку “ СТОП”,

- закрити вентилі повітряних балонів, роздаточні вентилі, вентилі 3 ступені.

- Від’єднати балони від роздавальних вентиліві.

- Встановити повітряні балони на танк

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на навчальне місце № 5

«Розгортання і підготовка до роботи АПМЗ-5-4320»

 

 

1. Вивчити заходи безпеки .

 

-

- заборонено використання відкритого вогню

- при використанні інструмента переконатися в його справності і використовувати його по призначенню

- пуск двигуна проводити з дозволу механіка-інструктора

- не включати прилади без команди механіка інструктора

- чітко виконувати керівника заняття, інструктора, командира екіпажа

 

2. Підготувати навчальне місце до заняття

скласти сумки на зазначені місця

установити сходи на сходини майстерні

підготувати до роботи інструмент і документацію

 

3. Вивчити склад обладнання АПМЗ

 

4. Розгорнути обладнання АПМЗ-5-4320 для роботи

 

5. .Згорнути обладнання АПМЗ-5-4320

 

 

6. Доповісти викладачу про виконання завдання.

 

7. Навести порядок на робочому місці.

 

 

 

 

Керівник заняття


ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

Розгортання та згортання засобів заправки ПММ

Заходи безпеки

- при виконанні робіт на АПМЗ забороняється:

- змазувати і чистити обладнання під час його роботи,

- працювати при несправному обладнанні,

- проливати паливо і мастилотна грунт,

- класти на покриття або грунт рукава і пістолети.

Порядок виконання роботи

- залити паливо в АПМЗ,

- пустити двигун АПМЗ,

включити привід насосів,( перед пуском в насос необхідно залити паливо).

Виконати робочі операції паливною системою:

-заповнити цистерну АПМЗ насосом через напорний патрубок,

-заповнення цистерни стороннім насосом через напорний патрубок, --заповнити цистерни через заливну горловину,

-перекачування палтва через одну сторонню ємкість в інші,

-переміщування палива в цистерні,

-видача палива насосом АПМЗ,

-злив палива з цистерни самовитіканням.

Виконання робочих операцій масляною системою:

- заповнення маслобаку АПМЗ насоосм,

- заповнення маслобаку АПМЗ через заливну горловину.,

- заповнення маслобаку АПМЗ стороннім насосом.,

- перекачування мастила з однієї стороньої ємкості в другу,

- розігрів мастила,

- видача мастила насосом,

- злив мастила із маслобаку стороннім насосом.

 

АПМЗ-5-4320

 

Заправщик призначений для транспортування і механізованої заправки техніки фільтрованим горючим і розігрітим маслом із заміром кількості, яка видається, а також для тимчасового зберігання палива і масел.

Спец обладнання заправщика забезпечує можливість проведення слідуючих операцій:

- заповнення цистерни паливом своїм насосом;

- заповнення цистерни паливом сторонніми засобами перекачки нижнім і верхнім способами;

- заправку техніки фільтрованим паливом з обліком палива, яке видалося;

- відсмоктування палива із роздавальних рукавів;

- злив палива із цистерни самопливом;

- перемішування палива в цистерні;

- перекачування палива із однієї цистерни в іншу, минаючи свою цистерну і фільтр;

- заповнення маслобака сторонніми засобами;

- заповнення маслобака своїм насосом;

- розігрів масла;

- заправку техніки розігрітим маслом з обліком виданої кількості;

- відпомповування масла із роздавального рукава;

- злив масла із бака самопливом;

- перемішування масла в маслобаку;

- перекачування масла із одного резервуара в інший, минаючи маслобак, фільтр і лічильник.

 

Технічна характеристика

Базове шасі                 - автомобіль УРАЛ-4320

Місткість цистерни, л    

Геометрична з урахуванням компенсаційного бачка                                  294

Експлуатаційна                                                                                             250±5

Кількість масла і спец рідин, які перевозяться в каністрах,

л, не більше                                                                                                      120

Витрачання роздавальної системи при видачі фільтрованого палива,

л\хв, не менше:

через один рукав при n=1200 об\хв                                                                200

через два рукави при n=1200 об\хв                                                                 400

через три рукави при n=1800 об\хв                                                                 600                                             

через чотири рукави при n=1200 об\хв                                                           750   

Час заповнення цистерни своїм насосом при 1800 об\хв по тахо-

метру автомобіля і геометричній висоті всмоктування 5м, хв., не більше   15

Час зливу палива самопливом, хв., не більше                                                 17

Час спорожнення цистерни своїм насосом, хв., не більше                             15

Час розгортання в робоче положення (згортання), хв.:

Для видачі палива через чотири рукави                                                            5

Для видачі масла                                                                                                  5

 

  

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика