andrey

Путь к Файлу: /Разное / военная кафедра / Метод Т4.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   404.5 КБ
СКАЧАТЬ

ГВАРДІЙСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ  ЗІРКИ ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ІМЕНІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

”ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

Метод Т4

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 4. «Силова установка БМП – 2.»

 

 

Спеціальність     021000 “ Бойове застосування механізованих  з’єднань, військових   частин    і   підрозділів "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

КАФЕДРА  ВІЙСЬКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ОФІЦЕРІВ  ЗАПАСУ

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ПМГ

доцент                    М.Г. Коломієць

“___” _____________________ 2008 р.

 

 

Примірник  №  ___

Тільки для викладачів

 

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 4. «Силова установка БМП – 2.»

 

 

 

Спеціальність   021000 “ Бойове застосування механізованих  з’єднань, військових   частин    і   підрозділів "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Обговорено на засіданні ПМГ

                                                                                     «___»_______________2008 р.

                                                                                                  Протокол № ______

 

 

 

 

 

 

 


Навчально-виховна  мета:

 

Вчити:

1.  Будову силової установки БМП – 2, технічну характеристику, будову двигуна та систем, які забезпечують його роботу.

            2. Практично відпрацювати питання визначення технічного стану силової установки                   БМП – 2

3. Вчити технічну термінологію.

4. Прищеплювати курсантам почуття впевненості в своїх діях на техніці.

 

Час:           15 годин.

Місце:       спецклас, ЛПЗ.

Література:   

БМП – 2. Технічне описання та інструкція з експлуатації. Ч. 1, 2, 1985 р.

Бронетанковое вооружение, М., 1991 р.,

Двигатели УТД – 20 и 5Д20, ТО, М., 1972 р.,

Посібник по перевірці технічного стану БМП – 2.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

 

1. УДС БМП – 2;

2. БМП – 2   -  2 од.;

            3.   Комплект плакатів по будові БМП – 2.

 

                                             Організаційно-методичні вказівки:

 

1. Тема відпрацьовується на 5-и заняттях:

Заняття 1. “Двигун УТД - 20”                                                    –    2 год. (групове)

Заняття 2. “ Системи живлення пальним та повітрям. ”          –   2 год. (групове.)

Заняття 3. “Система змащення, охолодження та підігріву”    –   2 год. (групове)

Заняття 4. “Система пневмообладжнання”                               –   2 год. (самостійне.)

Заняття 5. “ Розміщення двигуна та його систему МТВ. Робота систем двигуна. Перевірка технічного стану силової установки ” - 4 год. (практичне).

Заняття 1 – 4 проводити в спеціальному класі, заняття 5 проводити в лабораторії практичних занять.

2. При підготовці до проведення заняття необхідно вивчити рекомендовану літературу, методичну розробку та написати план проведення заняття (скласти план практичного заняття).

3. План має бути відпрацьований та затверджений за 2-3 дні до початку заняття. При підготовці практичного заняття  на кожне навчальне місце призначити керівника з числа курсантів з метою підвищення їх методичних навичок.

4. На заняттях виховувати у курсантів відповідальне відношення до вивчення бронетанкової техніки та підтримання її у бойової готовності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №1

(групове заняття)

 

Тема: “Двигун УТД - 20”.

 

            Навчально-виховна мета:

Вчити призначення, розміщення, будову та принцип дії двигуна УТД-20.

Вчити технічну термінологію.

Прищеплювати курсантам почуття відповідальності за вивчення БТОТ, любов до професії офіцера – танкіста.

 

            Час:           2 години.

            Місце:       спецклас

            Метод:      розповідь з показом

           

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

      -     стенд силової установки БМП – 2,

- плакати.

 

Література:

БМП - 2. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.ІІ, с.

Бронетанкове озброєння, М.1991р., c.

Двигатели УТД – 20 и 5Д20, ТО, М., 1972 р., ст. 19 - 43.

 

Навчальні  питання:

1. Загальна будова і компоновка силової установки. Розміщення і кріплення двигуна в машині.

2.Призначення, технічна характеристика, загальна будова двигуна УТД - 20 та принцип його роботи.

3. Урівноважуючий механізм двигуна

 

Порядок проведення заняття:

 

Етапи заняття, навчальні питання, їх короткий зміст та час на їх відпрацювання

Методичні вказівки

 

1

2

І. Увідна частина    - 15 хв.

1. Прийняти доповідь, перевірити готовність взводу до занять.

 

2. Перевірити засвоєння навчального, матеріалу         попередньої теми.

 

3. Довести тему, мету заняття та порядок його проведення.

Звернути увагу на наявність о/с, зовнішній вигляд, оформити журнал.

Провести експресопитування по матеріалу попередніх занять. Оформити журнал.

Тему записати на дошці.

ІІ. Основна частина    - 70 хв.

1.Загальна будова і компоновка силової установки. Розміщення і кріплення двигуна в машині.

 

Силова установка  БМП-2 являється джерелом механічної енергії, яка приводить машину до руху. До неї входить двигун УТД-20С1 з обслуговуючими його системами: постачання паливом, постачання повітря, змащування, охолодження, підігріву і пуска.

Двигун УТД-20С1 являє собою 6-ти циліндровий  V-подібний 4-х тактний швидкохідний безкомпресорний дизель рідинного охолодження зі струйним розпилюванням палива. Потужність від двигуна відбирається на силову передачу з носка колінчатого вала через маховик, а на компресор – з протилежного кінця колінчатого вала через вал відбору потужності.

Обертання колінчатого вала – праве (по ходу годинникової стрілки), якщо дивитися з сторони вала відбору потужності на привід компресора.

Двигун встановлено в силовому відділенні машини в загальному силовому блоці, куди входить коробка передач, головний фрікціон і планетарні механізми попвороту. Силовий блок кріпиться на двох передніх опорах і задній опорі.

 

2. Призначення, технічна характеристика, загальна будова двигуна УТД - 20 та принцип його роботи.

 

Двигуни внутрішнього згорання  належать до найбільш розповсюджених типів двигунів, в яких теплова енергія, яка виділяється під час згорання, перетворюється в механічну. Теплові двигуни можуть бути поділені на дві основні групи:

1. Двигуни із зовнішнім згоранням – парові машини, парові турбіни і т.п.

2. Двигуни внутрішнього згорання.

В двигунах внутрішнього згорання процеси спалювання палива, виділення теплоти і перетворення частини її в механічну роботу проходять безпосередньо всередині двигуна. До таких двигунів відносяться поршневі і комбіновані двигуни, газові турбіни і реактивні двигуни.

Принципові схеми ДВЗ

 

У поршневого двигуна  основними деталями є циліндр 2, кришка (головка) 5 циліндра, картер 1, поршень 6, шатун 7, колінчатий вал 8, впускні 3 і випускні 4 клапани.

Двигуном внутрішнього згорання називається двигун, в якому виділення теплоти і перетворення її в мехїанічну роботу проходить всередині двигуна.

Серед двигунів внутрішнього згорання дизель в даний час є таким двигуном, який перетворює хімічну енергію палива в механічну роботу з найбільш високим ККД в широкому діапазоні зміни потужності. Ця якість дизеля особливо важлива, якщо враховувати, що запаси нафтових палив обмежені. Позитивною якістю дизеля є можливість одного двигуна працювати на багатьох паливах.

Але поряд з позитивноми якостями ДВЗ мають і ряд недоліків. Серед них обмежена агрегатна потужність, високий рівень  шуму, відносно велика частота обертання колінчатого валу при пуску і неможливість безпосередньо з,єднувати його з ведучими колесами споживача, токсичність випускних газів, зворотньо-поступальний рух поршня, який бмежує частоту обертання і являється причиною появи неврівноважених сил інерції  і  моментів від них..

 

 

В зв, язку з звротньо-поступальним рухом поршня згорання палива в поршневих двигунах можєливе лише послідовними порціями, причому згоранню кожної порції повинні передувати ряд підготовчих процесів.

Совокупність різних процесів, які проходять в циліндрі в певній послідовності, називають робочим циклом.

Робочий цикл любого поршньового двигуна ВЗ можу бути здійснений по одній з двох схем:

 

Робочій цикл в циліндрі двигуна ВЗ може бути здійснений за чотири або за два такти. В перщому випадку цикл називається чотирьохтактним, а в другому – двохтактним.

Робочий цикл в 4-х тактному двигуні проходить  слідуючим чином:

- ПЕРШИЙ ТАКТ – ВПУСК;

- ДРУГИЙ ТАКТ – СТИСКАННЯ;

-ТРЕТІЙ ТАКТ – ЗГОРАННЯ І РОЗШИРЕННЯ;

- ЧЕТВЕРТИЙ ТАКТ – ВИПУСК.

 

Діаграма фаз газорозподілу.

   Моменти відкриття впускних і випускних клапанів називаються фазами газорозподілу, а графічне зображення їх - діаграмою фаз газорозподілу.

Індикаторна діаграма.

Індикаторна діаграма - графік, що показує зміну тиску в циліндрі двигуна в залежності від зміни обсягу над поршнем за робочий хід.

 

Силова установка  БМП-2 являється джерелом механічної енергії, яка приводить машину до руху. До неї входить двигун УТД-20С1 з обслуговуючими його системами: постачання паливом, постачання повітря, змащування, охолодження, підігріву і пуска.

 

Технічна характеристика  двигуна

УТД-20С1.

 

Тип                                                      чотиритактний дизель

                                                             рідинного охолодження

марка                                                   УТД-20С1

число циліндрів                                 6

розташування циліндрів                   V образне під <120°

діаметр циліндра                               150 мм

хід поршня                                         150

робочий об,єм                                              15,9

ступінь стискування                                  15,8

максимальна потужність

при 2600 про/хв                                           285-300 к/с

максимальний крутячий

момент при 1500-1600 про/хв                    90-105

порядок роботи циліндрів                         1л-1п-2л-2п-3л-3п

порядок нумерації циліндрів                      з боку протилежної   маховику                                                                                                                                   

эксплутаційні оберти                               1800-2400

максимальні обороти                                  2880

мінімальні стійкі

обороти                                                         600-700

габаритні розміри  - довжина                      790

                                     - ширина                   1150

                                     - висота                     742

маса двигуна (сухого)                                  665кг+5%

 

Будова двигуна.

Складається:

1. Кривошипно-шатунний механізм.

2. Впускний і випускний колектори.

3. Механізм газорозподілу.

4. Механізм передач до розподільних валів і начіпних агрегатів двигуна.

5. Муфта привода генератора.

 

2.1. Кривошипно-шатунний механізм складається:

а) блоку-картера;

б) колінчатого вала;

в) маховика;

г) шатунів;

д) поршнів;

е) вала добору потужності.

- призначений для перетворення зворотно-поступального руху поршнів в обертальне

рух коленвала.

 

1а) Блок-картер:

- служить для монтажу всіх деталей, вузлів і служить кістяком двигуна.

Гільзи циліндрів виготовлені з високолегованої сталі. Внутрішня поверхня двигуна азотирована. Для ущільнення порожнини охолодження в нижньому посадковому поясі гільзи виконані три канавки під гумові ущільнювальні кільця прямокутного перетину, а у верхньому - одна канавка під кругле гумове ущільнювальне кільце. У верхній частині гільзи встановлена мідна прокладка газового стику. Для сполучення внутрішньої порожнини блока-картера з атмосферою встановлений сапун.

 

1б) Колінчатий вал:

- штампований, з легованої сталі, має три шатунні шийки і чотири корінні опори, між якими розташовані еліптичні щоки. На 1й і 2й щоках болтами кріпляться противаги. З однієї сторони кріпиться маховик, а  з іншої запресований хвостовик.

З боку передачі, на колінвалу, установлена на шпонці шестерня привода агрегатів і механізмів двигуна. Змащення підводиться через канал головної магістралі, просвердлений у блок- картері, канал у склянці першого підшипника, через порожнину хвостовика.

 

1в)  Маховик:

- призначений для підвищення рівномірності роботи

двигуна.

   По зовнішньому контурі маховика нарізані зуби для

зачеплення із шестірнею стартера. На ободу нанесено

градуювання з ціною розподілу в один градус повороту

колінвалу.

1г) Вал відбору потужності:

- забезпечує передачу потужності від двигуна до редуктора привода компресора, вентилятора компресора і водовідкачуючого насоса.

 

1д)  механізм врівноваження:

- призначений для врівноважування інерційних

сил, що виникають при роботі двигуна.

    Складається: вал із противагами на кінцях. Противага

виконаний у виді шестірні, що входить у зачеплення з

шестірнею колінвала.

 

1е) Шатунний механізм:

- служить для перетворення зворотно-поступального руху поршнів в обертальний рух колінвала.

Складається з трьох спарених шатунів двутаврого перетину, виготовлених з високолегованої сталі.

Кожна пара складається з вильчатого шатуна і внутрішнього (причіпного) шатуна. Верхні голівки вильчатых шатунів з'єднані з поршнями лівого блоку, а внутрішні з поршнями правого блоку.

 

1ж) Поршнева група:

Складаються: - поршні;

                - поршневих кілець;

                - поршневих пальців;

                - заглушки.

 

Поршневі кільця: 2 верхні сталеві покриті ифистым хромом, 3 і 4 комбіновані виготовлені з чавуна, покриті товстим шаром хрому, 5-е мастилосбрасывающі зі спеціального чавуна. Голівка блоку загальна для трьох циліндрів, відлита з алюмінієвого сплаву.

 

2.2. Впускний і випускний колектори:

колектор штампований, зварений із двох половин.

    Випускний колектор відлитий з жароміцного чавуна

і кріпиться на шпильках до бічної порожнини голівки

циліндрів з боку розвалу блоків.

 

2.3. Механізм газорозподілу:

- служить для забезпечення наповнення циліндрів повітрям і очищення їхній від відпрацьованих газів у порядку їхньої роботи.

 

Складаються: - клапани впуску і випуску;

                - розподільні вали.

 

     Клапани відрізняються розмірами грибка і матеріалом. Випускний клапан має менший діаметр і виготовлений з жароміцної сталі.

 

2.4. Механізм передач:

- змонтований у фігурній кишені блок картера з боку маховика. Безпосередньо із шестірнею коленвала знаходиться → шестірня механізму, що врівноважує, → проміжна шестірня → шестірня привода масляного і водяника насосів → велика шестірня блоку шестірень → проміжні шестірні → шестірня привода генератора і вентилятора → мала шестірня блоку → проміжна шестірня на блок шестірень і шестірню привода паливного   насоса.

     З блоком шестірень за допомогою шпонки з'єднаний валик привода розподільника. З малої шестірні блоку проміжна шестірня → шестірні розподільних валів лівого блоку.

    Шестірня привода паливного насоса → шестірні розподільних валів правого блоків → блок шестірень, від якого одержує привод датчика тахометра.

 

2.5. Муфта привода генератора:

- змонтована у фасоном припливі блок картера.

    Складається:  - з порожнього циліндричного корпуса; 

                            -  валика з внутрішніми шліцами;

                            - шість гумових шпонок.

 

(зв'язок між корпусом і валиком здійснюється з допомогою шести циліндричних гумових шпонок, які грають роль демпфера).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Урівноважуючий механізм двигуна

 

Уріноважуючий механізм – для часткового урівноваження моментів від сил інерції обертаючих і зворотньо-поступових мас, що з’явились в результаті куту розвалу блоку-картеру на 120.

кінцеві противаги,  допоміжний вал з противагами.

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакати, та двигун, дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, показати слайд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схему показати на слайді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакатам

 

 

 

 

Пояснити по плакатам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити по плакату і мат.частині, дати під запис

 

 

 

 

 

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

Відповісти на запитання курсантів.

 

 Дати завдання на самостійне заняття.

 

2. Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

 

 

 

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті.

Записати на дошці літературу та сторінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №2

(самостійне заняття)

 

Заняття 2. Двигун УТД-20С1.

Навчально-виховна мета:

1.  Самостійно закріпити знання по загальній будові двигуна УТД-20С1.

2. Удосконалювати навички курсантів в самостійному вивченні бронетанкової техніки.

 

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

1. Двигун УТД-20С1.

2. Плакат “Будова двигуна УТД-20С1”.

Література: БМП-1 ТО і ІЕ  стор. 246-263.

Навчальні питання:

1. Призначення та загальна будова механізму передач.

2. Призначення, будова муфти приводу генератора.

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову механізму передач та муфти приводу генератора.

 

Питання для самоконтролю:

Розміщення та призначення механізму передач.

Будова механізму передач.

Призначення та будова муфти приводу генератора.

Будова двигуна УТД-20С1.

Призначення, будова механізму газоросподілу.

Будова КШМ.

Діаграма фаз газорозподілу. Індикаторна діаграма


Навчально-методичні матеріали до заняття №3

(групове заняття)

 

Тема: “ Системи живлення пальним та повітрям”.

 

            Навчально-виховна мета:

Вчити призначення, розміщення, технічну характеристику, будову та роботу системи живлення пальним та системи повітряочистки.

Вчити технічну термінологію.

Прищеплювати курсантам почуття відповідальності за вивчення БТОТ, любов до професії офіцера – танкіста.

 

            Час:           2 години.

            Місце:       ЛПЗ

            Метод:      розповідь з показом

            Учбово-матеріальне забезпечення:

      -     стенд силової установки БМП – 2,

- плакати.

Література:

 

БМП - 2. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.ІІ, с. 5 – 24.

Бронетанкове озброєння, М.1991р., c.

Двигатели УТД – 20 и 5Д20, ТО, М., 1972 р., ст. 46 - 67.

 

Навчальні  питання:

1.Призначення, технічна характеристика, загальна будова паливної системи.

2.Будова складових частин системи, їх розміщення. Робота системи вцілому.

3.Призначення, технічна характеристика, загальна будова системи живлення повітрям.

4.Будова складових частин системи, їх розміщення на машині. Робота системи вцілому.

Порядок проведення заняття:

 

Етапи заняття, навчальні питання, їх короткий зміст та час на їх відпрацювання

Методичні вказівки

 

1

2

І. Увідна частина    - 15 хв.

Прийняти доповідь, перевірити готовність взводу до занять.

Перевірити засвоєння навчального, матеріалу         попередньої теми.

 

Довести тему, мету заняття та порядок його проведення.

 

Звернути увагу на наявність о/с, зовнішній вигляд, оформити журнал.

Провести експресопит по матеріалу попередніх занять. Оформити журнал.

Тему записати на дошці.

ІІ. Основна частина    - 70 хв.

1. Призначення, технічна характеристика, загальна будова паливної системи.

 

Призначення системи.

1.1. Технічна характеристика:

Тип: проточна.

Паливо ДА, ДЗ, ДА, Т-І, ТС-І.

Ємність – 462 л.

Дверні баки: прав. – 67 л, лів. – 55 л,

Середній. – 225 л

Бокові баки: прав. – 58 л, лів. – 55 л.

1.2. Будова паливної системи.

Паливопідводяча апаратура (низького тиску),

паливо-подаюча апаратура (високого тиску),

апаратура керування подачею палива.

1.3. Паливопідводяча апаратура: (система низького тиску).

баки, паливомір,

крани (паливний, кран підігрівача),

насоси (паливний двигун поршневого типу, БЦН),

фільтри (ТФО, ТФТО),

трубопроводи.

Паливні баки.

1.4. Паливна система високого тиску (паливо-подаюча апаратура).

ПНВТ – І од.,

Трубопроводи високого тиску,

Форсунки – 6 од.

 

2. Будова складових частин системи, їх розміщення. Робота системи в цілому.

 

Основний бак і дверні мають заправочні горловини.

Додаткові баки з’єднані між собою і з основним баком.

ПБ через дренажні труби і дренажний клапан з’єднані з атмосферою.

Основні і додаткові баки виготовлені з АЛ сплаву. Злив палива через клапани основного баку.

Забирання палива із всіх баків – одночасно.

 

Паливопідкачуючий насос БЦН – відцентрового типу.

 

Паливопідкачуючий насос двигуна – поршневого типу, привод від ексцентрика кулачкового валу ПНВТ.

Паливний кран – на перегородці силового відділення

Паливний фільтр грубої очистки.

корпус, фільтруючі елементи - дротинно-щільові, кришки.

 

Паливний фільтр тонкої очистки.

корпус, кришка, фільтр елемент – набір войлочних пластин.

Привід керування подачею палива:

- вузол педалі, вузол ручного приводу, МОД, тяги і важелі.

Паливомір – трубка з оргскла, встановлена у металевому кожуху, відстань між рисками відповідає 50 л.

 

Паливний насос високого тиску – плунжерного типу: - корпус, кулачковий вал, 6 секцій насоса, регулятор обертів, привід керування.

Регулятор обертів – механічний, всережимний відцентрового типу.

Апаратура керування подачею палива.

вузол педалі,

вузол ручного приводу,

МОД, тяги та важелі.

 

Робота.

- Перед пуском двигуна.

- Під час роботи двигуна.

 

Перед пуском:

Баки  →  паливопідкачуючий насос (БЦН) →    кран →  фільтр грубого очищення  →    паливопідкачуючий  насос низького тиску →    фільтр тонкого очищення  →     паливний  насос високого тиску  →    в бак.

 

При роботі:

Бак  →    кран   →    фільтр грубого очищення   →    паливопідкачуючий насос низького тиску →     фільтр тонкого очищення  →    паливний насос високого тиску  →     форсунки  →    надлишки палива по дренажних трубках через штуцер на фільтрі тонкого очищення в бак.

 У системі живлення передбачені відгалуження до системи підігріву через паливний кран підігрівника і до  паливної апаратури підігрівника. У системі передбачена подача палива до насоса підігрівника при раптовій зупинці двигуна; автоматично включається електродвигун насосного вузла підігрівника. При цьому  паливний насос підігрівника  змушує паливо, подане в систему БЦН, циркулювати по трубопроводах через двоходовий паливний кран підігрівника.

 

3. Призначення, технічна характеристика, загальна будова системи живлення повітрям .

 

          Система постачання двигуна УТД-20-С1 повітрям забезпечує очищення  від пилу повітря, що надходить в циліндри двигуна

 

Технічна характеристика:

Очисник повітря                      один, безкасетний,    циклонний з ежекційним

                                                           виведенням пилу             Кількість циклонів                 39

 

Будова  системи:

1. Повітрязабірна труба.

2. Кільцевий воздуховід з карманом.

3. Очисник повітря  з ежектором  відсосу пилу.

4. Два впускних колектора.

 

4. Будова складових частин системи, їх розміщення на машині. Робота системи в цілому.

 

1. Повітрязабірна труба:

    -висувна, телескопічна, знаходиться на даху машини між баштами і люками десантного відділення .

     Всередині циліндра знаходиться пневмоциліндр, за допомогою якого труба внсуваєгься вверх для захисту від попадання води при подоланні водних перешкод. Для злива води  у піддоні повітрязаборної труби передбачений клапан.

 

2. Кільцевий воздуховід  з карманом:

     - розміщений навколо погонного приладу башти.     Карман кільцевого воздуховода знаходиться у перегородці силового відділення. Всередині кармана знаходиться сітка, яка запобігає попаданню сторонніх предметів. В нижній частині кармана розташовані три клапани: два призначені для злива води ,а третій - для збору твердих часток.

 

3. Очисник повітря:

    - безкасетний з автоматичним ежекційним вилученням пилу з пилозбірника

 

Складається:

•   Циклонний апарат (39 циклонів);

•   Пилезбірник;

•   Збірник очищеного повітря.

Циклон складається з конусоподібного корпусу з

повітряприточним  вікном, яке являє собою трубку, направлену тангенціально до корпусу циклона і центральної трубки, яка вварена у кришку циклона.

  Корпус циклонного апарату з одного боку з ,єднується  з пило збірником, а з іншого боку - зі збірником очищеного повітря.

  На  виході з пилозбірника, в клапанній коробці встановлений клапан відсосу пилу, який в закритому положенні перешкоджає попадання води у очисник повітря при русі машини на плаву.

 Для сигналізації положення клапана  підсосу пилу  на повітряочисник встановлений кінцевий вимикач з важілем.

Управління клапаном здійснюється тим же приводом, що і управління повітрязаборною трубою. У днищі ежектора встановлена заслонка зимового забору повітря, яка закриває лючок, який з’єднує підрадіаторний простір ежектора  з порожниною корпусу повітряочисника, Заслонка управляється приводом. В літній період і при подоланні водних перешкод заслонка повинна бути закрита, в зимовий період заслонка повинна бути відкрита

 

 

Робота.

    В літній період експлуатації при закритій заслонці атмосферне повітря через повітрянозаборну трубу і кільцевий воздуховод надходить у кишеню кільцевого воздуховода, де розгалужується на два потоки: один - по патрубку на охолодження компресору, інший - через сітку і патрубок у очисник повітря.

    В очисникові повітря частина повітря минає через решітку, і під дією інерційних сил, очищається від пилу і спрямовується через патрубок на охолоджування генератора. Друга частина через повітряноприплшші вікна -у циклони. Минаючи через тангенціонально направлені вікна, повітря отримує обертальний рух. Частки пилу під чинністю центрифугових сил відкидаються до стінок циклонів і влучають у пилозбірник, звідки пил по трубопроводу відсисається ежектором відсисання пилу і разом з відпрацьованими газами викидається у атмосферу. Очищене повітря з циклонів влучає у збірку і через впускні колектори до циліндрів двигуна У зимовий час при закритій заслонці повітря минає через радіатори, розташовані у коробі ежектору, підігрівається і через лючок зимового забору повітря надходить у корпус очисника повітря, де змішується з повітрям, що надходить з кільцевого воздуховода.

 

 

 

 

 

 

Пояснити

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

Розповісти, показати на плакаті.

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідати, використовуючи плакати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути будову використовуючи плакат та стенд силової установки.

 

 

 

 

 

 

Розглянути будову та роботу вузлів системи використовуючи плакат та стенд СУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

Розглянути роботу використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити, дати під запис

 

 

Показати по плакату, дати під запис

 

 

 

 

 

 

Розповісти будову, показати на плакаті.

Відмітити особливості будови.

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити принцип роботи системи, використовуючи плакат загальної будови  системи живлення двигуна повітрям.

Відмітити особливості роботи системи влітку (при закритій заслінці) та 

взимку (заслінка відкрита).

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати слайд роботи системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

Відповісти на запитання курсантів.

 

Дати завдання на самостійне заняття.

 

3. Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

 

 

 

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті.

Записати на дошці літературу та сторінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №4

(самостіне заняття)

 

Заняття 4. Системи живлення пальним та повітрям.

Навчально-виховна мета:

1. Вчити призначення, ТХ, будову, роботу системи живлення пальним.

2. Вчити призначення, ТХ, будову, роботу системи живлення повітрям.

 

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас.

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

- Плакати, ТНВД.

Література:

- БМП-2 ТО і ІЕ кн. 2. стор.5-24.

 

Навчальні питання:

1. Призначення, ТХ, будова, робота системи живлення пальним.

2. Призначення, ТХ, будова, робота системи живлення повітрям.

 

 

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову системи живлення пальним та системи повітряпостачання.

 

Питання для самоконтролю:

1. Призначення, ТХ системи живлення пальним.

2. Загальна будова та робота системи живлення пальним.

3. Будова та робота ПНВТ

4. Призначення, ТХ системи живлення повітрям.

5. Загальна будова та робота системи живлення повітрям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №5

(групове заняття)

 

Тема: “Система змащення, охолодження та підігріву”.

 

            Навчально-виховна мета:

Вчити призначення, розміщення, технічну характеристику, будову та роботу системи змащення та системи охолодження та підігріву.

Вчити технічну термінологію.

Прищеплювати курсантам почуття відповідальності за вивчення БТОТ, любов до професії офіцера – танкіста.

 

            Час:           2 години.

            Місце:       спецклас

            Метод:      розповідь з показом

            Учбово-матеріальне забезпечення:

      -     двигун УТД - 20,

- плакати.

Література:

 

БМП - 2. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.ІІ, с..

Бронетанкове озброєння, М.1991р., c..

Двигатели УТД – 20 и 5Д20, ТО, М., 1972 р., ст..

 

Навчальні  питання:

1. Призначення, технічна характеристика, загальна будова системи змащення.

2. Будова складових частин системи, та їх розміщення на машині.

1. Робота складових частин і системи в цілому.

2. Призначення, технічна характеристика, загальна будова системи охолодження та підігріву.

3. Будова складових частин системи, та їх розміщення на машині.

6. Робота складових частин і системи в цілому.

 

 

Порядок проведення заняття:

 

Етапи заняття, навчальні питання, їх короткий зміст та час на їх відпрацювання

Методичні вказівки

 

1

2

І. Увідна частина    - 15 хв.

Прийняти доповідь, перевірити готовність взводу до занять.

 

Перевірити засвоєння навчального, матеріалу         попередньої теми.

Довести тему, мету заняття та порядок його проведення.

Звернути увагу на наявність о/с, зовнішній вигляд, оформити журнал.

Провести експресопит по матеріалу попередніх занять. Оформити журнал.

Тему записати на дошці.

ІІ. Основна частина    - 70 хв.

 1.Призначення, ТХ, загальна будова системи змащення.

 

Призначення.

1.1. ТХ – комбінована, циркулярна з сухим картером.

Масло – МТ-16П.

Ємність баку – 48 л.; системи – 58 л.

Тиск масла – 6-10 кгс/см2, мінімальне – 2 кгс/см2.

Температура – 80 – 100º С, мах – 120ºС, мін – 55ºС.

1.2. Будова:

масляний бак з заправочним бачком.

МЗН-3,

масляний насос двигуна,

масляний фільтр,

масляний радіатор,

Перепускний клапан,

Термометр і манометр.

 

2. Будова складових частин системи, та їх розміщення на машині.

 

Масляний бак – розміщений в силовому відділенні справа.

В бак вмонтований котел підігрівача.

горловина з заправочним бачком,

клапан зливу масла,

на кришці бачка штуцер – через нього проходить вказівник рівня масла.

У пробку вмонтований сапун. Зворотний клапан, встановлений на коробі ежектору, служить для повідомлення з атмосферою і запобігає систему змащення від попадання води і пилу, а також газів з коробу ежектора в бак.

 

МЗН-3.

- шестеренчастий, з приведенням від електродвигуна МН-1, призначений для подачі наслав двигун перед пуском.

 Кріпиться на шпильках до фланцу масляного бака з лівої сторони. Редукційний клапан відрегульован на Р=12+2 кгс/см2.

Складається:

 - корпус з кришкою;

- дві шестірні;

- пропускний клапан.

 

•   Масляний насос

- двохсекційний, шестерінчатого типу, служить для подачі масла з масляного бака в головну магістраль двигуна і для відкачки масла з блок-картера в бак. Кріпиться до блок-картеру двигуна

Складається:

 - корпуси;

- шестерін секцій, що нагнітають і відкачують;

- шестірні приведення*;

- редукційного клапана;

- зворотного клапана;

- двох кришок.

      Секція, що нагнітає, складається з двох циліндричних шестерін. Нахвостовике ведучої шестірні сидить на шлнцах шестірня приведення масляного насосу. У ступицю входить ресорка, призводить в обертання ведучу шестірню секції, що відкачує. Секція, що відкачує, складається з трьох шестерін, працюючих попарно. Одна пара відкачує масло з картера, а друга відкачує масло, яке зливається з сопел форсунки центрифугового фільтру і муфти випередження уприскування палива. Редукційний клапан забезпечує підтримання тиску у магістралі двигуна, що нагнітає 6-Ю кгс/см2. Зворотний клапан для відвертання перетікання з магістралі через масляний насос в бак.

 

•   Масляний фільтр

- центрифуговий масляний фільтр призначений для очистки масла від механічних домішок.

Складається:

 - корпус з двома кришками;

- центрифуговий фільтр;

- фільтр грубої очистки;

- кульковий зворотний клапан.

 

Центрифуговий фільтр складається:

 - стрижень;

- ротор;

- масловідбивний щиток;

- корпус.

Ротор:

 - корпус;

- кришка;

- маслозабірни трубки;

- захисні сітки;

- дві шпильки;

- щиток;

- два підшипника;

- дві форсунки.

 

Фільтр грубої очистки:

 - порожній стрижень;

- сітчагий циліндр, що фільтрує;

- пружина;

- кришка

 

•   Масдяний радіатор

 - трубчато-пластинчатий, двохходовий, призначений для охолоджування масла, що виходить з двигуна

 

3. Робота складових частин і системи в цілому.

 

Перед піском, двигуна:

Олійний бак  → МЗН-3   → сітчаний фільтр  →  трубопровід → двигун.

 

Після запу ску двигуна:

 Бак  →  масляний насос → фільтр грубої очистки→центрифуговий фільтр →олійна магістраль блок-картера →свердлиння колінчатого валу двигуна видавлюючись, з зазорів шатунних підшипників, масло розприскується і змащує поршні, поршневі пальці, верхні головки шатунов, гільзи і підшипники кочіння колінчатого валу. Частина масла з головної магістралі надходить до коробки муфти випередження уприскування палива, з якої воно по трубкам підводиться до торца головок блоків.

  Під тиском масло змащує завзяті підшипники розподільних валів і через радіальні отвіри у шийках і кулачках змащує підшипники валів, кулачки і тарілки клапанів. 3 головок масло стікає у порожнину картера механізму передач, де воно розприскується шестірнями, що обертаються, і змащує зуб 'я шестерін і підшипники.

  У місця підведення масла до лівої головки укручуван подвійний затискач, від якого по трубці масло надходить до повітророзподільника 3 коробки муфти випередження подачі палива масло по трубці подається до паливного насосу, звідки по двом трубкам перепуску зливається до картеру. Масло після мастила збирається у блок-картері, у масловідстійнику, після цього забирається секцією на сосу, що відкачує, і подається по трубопроводу до радіатору в бак.

      Підшипники водяного насосу змащуються олійною мрякою, що утвориться при видавлюванні масла з опори центральної шестірні секції масляного насосу, що відкачує.                                     Пари масла і газу з бака відсисаються через дренажну систему під чинністю розрідження у ежеторі.

 

 

4. Призначення, ТХ, загальна будова системи охолодження та підігріву.

 

Призначена для відведення теплоти від деталей двигуна які стикаються з гарячими газами та підтримки його теплового стану в допустимих межах.

Технічна характеристика.

Тип системи: закрита ежекційна з примусовою циркуляцією ОР;

     А)  заправочна ємність: водою – 52 л;

   НОР – 48 л

     Б)  використовуєма охолоджуюча рідина:

- влітку вода з 3-х компонентною присадкою,

- взимку НОР М-40 (+50С до-350С)

      і М-65 ( -350С і нижче) ГОСТ 159-52.

     В)  тепловий режим:

- експлуатаційна t0 – 80-1000С

- min                       - 550C

- mac                       - 1200C, при заправці НОР -1000С.

 -   короткочасно допустима (не більше 10 хв.) - 1250C                                   

    Складається:

        1).  Рідинний тракт:

            -    водяний насос

- водяні порожнини блоку циліндрів,

- радіатор

- розширювальний бачок

- пароповітряний клапан (1,8 – 2,2кгс/см²)

- клапан зливу

- трубопроводи

- КВП

         2).  Повітряний тракт:

- ежектор

- заслінка та жалюзі з приводом управління

 

5. Будова складових частин системи, та їх розміщення на машині.

 

•   Водяной насос

- розміщений унизу з правої сторони блоку-картера двигуна, відцентрового типу.

Складається:

1. Корпус. 2. Два підшипники. 3. Валик. 4. Крильчатка.

 Насос отримує привід через ресорку від середньої шестірні откачивающего масляного насоса.

Передня частина корпуса має форму равлика, у порожнині якої обертається крильчатка.

У зовнішній приплив на равлику насоса ввернутий кран для зливу охолоджуючої рідини із системи і патрубок забору охолоджуючої рідини в насос підігрівача.

•    Радіатор

- трубчасто-пластинчастий, служить для охолодження рідини, що виходить із двигуна. Розташований у дороби ежектора під масляними радіаторами і кріпиться до короба стяжними стрічками.

•    Розширювальний бачок

- служить резервуаром для охолодної рідини, що розширюється при нагріванні, заправлення системи охолодження, збору і конденсації пари, що відводиться від блоків циліндрів і радіатора.

Складається:

- корпус; - заливна горловина; - пароповітряний клапан; - знімний патрубок; - патрубок пароотводящей трубки.

Усередині розміщена контрольна лінійка.

•   Пароповітряний клапан

- призначений для підтримки тиску в системі.

Складається:

- корпус; - кришка; - шток із пружиною; - паровий клапан; - повітряний клапан із пружиною.

Р парового клапана 200-220 кПа (2,0-2,2 кгс/см2);

Р повітряного клапани на розрідження 2-10 кПа (0,02- 0,1 кгс/див2).

•    Ежектор

- призначений для створення потоку охолодного повітря через радіатори за рахунок використання енергії газів двигуна, що відробили.

Розташований у силовому відділенні і кріпиться до попірічковим балкам корпуса.

Складається:

- короб;

- два випускних колектори із соплами; - ежектор отсоса пилу з пылесборника воздухоочистителя; - ежектор отсоса газів із силового відділення.

Колектори ежектора з'єднані з випускними колекторами двигуна системою трубопроводів, кульових компенсаторів і клапанних коробок.

У нижній частині мається кран, з'єднаний трубопроводом зі зливальним клапаном, збоку короба закріплений ежектор відсмоктування газів із силового відділення, закритий з торця клапаном, що служить для запобігання попадання води в силове відділення при подоланні водних перешкод при зупинці двигуна.

Поруч з ежектором закріплений ежектор отсоса пилу з пылесборника воздухоочистителя. До ежектора підведена трубка відсоса газів і конденсату з компенсаторів.

•   Жалюзі

- забезпечують захист агрегатів від поразки кулями й осколками, а також регулюється тепловий режим роботи двигуна.

Розташовані над радіаторами. Являють собою броньові ґрати, що складаються з двох груп рухливих і нерухомих броньових планок, укріплених на рамі. Дві рухливі заслінки розташовані над випускною частиною ежектора.

Керування жалюзі і заслінками здійснюється в звичайних умовах ручним приводом, а також мається привод автоматичного закривання жалюзі при спрацьовуванні системи колективного захисту.

Ручний привод складається:

- рукоятка; - важіль; - система тяг; - пружини; - механізм відключення привода автоматичного закривання.

 Клапан зливу води із системи охолодження встановлений на днищі праворуч від сидіння механіка-водія.

 

 

Система підігріву служить для підігріву двигуна перед запуском і ля підтримки його теплового стану при стоянці машини в умовах низьких температур.

У систему входять підігрівник і трубопроводи.

Технічна характеристика:

Підігрівник                         форсуночный з жаротрубним казаном Оптимальна теплопроиз-     40000-50000ккал/год водительность (при витраті палива кг/ч)

Підігрівник складається:

- котла з камерою згоряння; - насосного вузла.

•   Котел

- суцільнозварної конструкції і складається: 1. зовнішнього кожуха; 2. жарової труби; 3. жарового конуса.

До казана болтами кріпиться камера згоряння з горівякий, у яку установлена форсунка і свіча.

•   Насосний вузол:

- призначений для забезпечення роботи казана підігрівника і циркуляції охолодної рідини по магістралях системи підігріву.

Складається:

- електродвигун; - паливний насос; - повітряний і водяник насоси.

Паливний кран підігрівника:

- корпус; - ущільнення; - запірна голка; - кільце.

При вкрученій голці до упору в напрямку стрілки «закрито» паливо до форсунки відключено.

 

 

6. Робота складових частин і систем в цілому.

 

Робота системи охолодження:

Водяной насос → канали блоку-картера → порожнини сорочок циліндрів → порожнини охолодження голівок блоків → радіатор→ водяний насос.

З верхньої частини голівок видаляється пара в розширювальний бачок.

На машині передбачено  систему додаткового прокачування охолоджуючої рідини, що служить для запобігання двигуна від перегріву після його зупинки.

Охолоджуюча рідина прокачується водяним насосом насосного вузла підігрівника.

 

Робота системи підігріву:

Водяной насос підігрівника →водяний простір казана →через патрубок у систему охолодження, де розгалужується на три потоки.

 

І-й потік - проходить через двигун, розігріває голівки і блоки циліндрів і через водяний  насос двигуна надходить у котел підігрівника. 2-й потік - проходить через піддон КП, розігріває масляний насос КП, потім надходить на підігрів масляного трубопроводу від масляного бака до двигуна і далі через водяний насос двигуна надходить у котел підігрівника. 3-й потік - проходить через радіатор, далі через водяний насос двигуна надходить у котел  підігрівника.

 

 

 

 

 

Спитати курсантів, відповідь уточнити.

Дати під запис.

 

 

 

 

Показати по плакату, на УДС. Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути будову кожної із складових системи. Будову дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати на самому фільтрі. Дати під запис.

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спитати призначення у курсантів, відповідь уточнити.

 

 

ТХ дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

Розглянути кожну з складових окремо.

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

Розглянути використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу систем розглянути по плакатам та використовуючи УДС

 

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

Відповісти на запитання курсантів.

 

Дати завдання на самостійне заняття.

 

3.  Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті.

Записати на дошці літературу та сторінки.

Т.4\4. “ Система пневмообладнання ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №6

(самостійне заняття)

 

Заняття 6. Системи змащення, охолодження та підігріву.

Навчально-виховна мета:

1. Вчити призначення, ТХ, будову та роботу системи змащення, охолодження та підігріву.

1. Удосконалити навички курсантів в самостійному вивченні бронетанкового озброєння.

Час: 1 година.

Місце: спеціалізований клас.

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

- плакати “Система змащення”, “Система охолодження та підігріву”, масляний фільтр, ППК.

Література: БМП-2 “Технічне описання та інструкція з експлуатації” част.ІІ. стор.24-41.

 

Навчальні питання:

1. Призначення, ТХ, будова та робота системи мащення.

2. Призначення, ТХ, будова та робота системи охолодження і підігріву.

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову системи мащення та системи охолодження і підігріву.

 

Питання для самоконтролю:

1. Призначення, ТХ системи мащення.

2. Загальна будова системи мащення.

3. Будова масляного насосу двигуна.

4. Будова масляного фільтру.

5. Призначення, ТХ системи охолодження.

6. Загальна будова системи охолодження.

7. Будова системи підігріву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №7

(групове заняття)

    Тема : Система пневмообладнання

.Вид заняття: Групове.

 Навчальні  і виховні цілі:

1. Знати призначення, технічну характеристику, будову і роботу системи повітряного пуску двигуна і пневмоустаткування машини.

2. Знати призначення, технічну характеристику, будову, принцип дії і роботу систем маскування ТДА і 902В.

3. Прищеплювати курсантам почуття відповідальності при вивченні даної теми

   Вид  заняття: групове.

  Час: 2 години.

Місце: Клас

Вус: 021000.

Учбово-матеріальне забезпечення:

1. Комплект плакатів і схем.

2. Агрегати, комплекти пневмоустаткування.

3. Діючі макети компресора й автомата тиску.

 Література: БМП-2 «Технічний опис і інструкція по експлуатації». Ч. 2.

 

                                       І. Організаційно-методичні вказівки.

Вивчення теми проводиться на 2х годинному, груповому занятті.

Заняття проводити в класі технічної підготовки з використанням плакатів, розрізних вузлів,  комплектів, деталей і діючих стендів пневмоустаткування машини.

У ході заняття домагатися повного і якісного засвоєння студентами призначення, будови і роботи системи пневмообладнання, повітряного пуску двигуна і систем маскування.

II. Навчальні питання і розрахунок часу.

№ п/п

Навчальні питання

Час, хв

I.

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Вступна частина:

- перевірити наявність тих, хто навчається, по журналу і їх зовнішній вигляд;

- провести контроль заняття по попередній темі;

- оголосити тему, цілі і час заняття.

 

Основна частина:

Навчальні питання:

1. Призначення, ТХ, загальна будова, будова складових частин системи, їх розміщення на машині та робота.

2. Будова та робота ланцюга пуску двигуна стиснутим повітрям.

3. Будова та робата системи забезпечення холодного пуску двигуна.

4.Загальна будова і робота систем маскування ТДА і 902В

 

Заключна частина:

- відповісти на питання тих, хто навчається;

- підвести підсумок заняття;

- дати завдання на самопідготовку;

- оголосити тему і місце проведення наступного заняття.

10 хв.

 

 

 

 

 

75 хв.

 

45

 

20

10

 

         

 

5 хв.

 

 Зміст заняття

 № п/п

Навчальне питання і їхній короткий зміст

Методичні вказівки

 

1

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Призначення, ТХ, загальна будова, будова складових частин системи, їх розміщення на машині та робота.

Система пневмоустаткування призначена забезпечувати стислим повітрям:

-    систему повітряного пуску двигуна;

-    системи повітряно-рідинного очищення приладів спостереження;

-    приводи управління хвилевідбивним щитком, повітрянозабор-ної труби, клапаном відсосу пилу, устаткуванням для тралення;

-   дублюючого пневмоприводу зупинних гальм;

-   пневмопривід вимикання головного фрикціону.

 

Система пневмоустаткування включає:

1.   Джерела стислого повітря

 -   компресорна установка;

 -   балон із стислим повітрям.

2.   Регулюючу апаратуру

-    автомат тиску (АДУ-2С);

-    два редуктори тиску (ІЛ611-150-65К);

-    редуктор тиску (669300М-14-К).

3.   Фільтри

- три повітряних фільтри;

- вологомастиловіддільник.

4.  Контрольно-вимірювальну апаратуру

-    манометр (МТ60-УП).

5.   Приводи управління системами

-    блокований пневмопривід;

-    привід      управління      пневмовиключенням       головного фрикціону;

-    привід управління викидом конденсату;

-    привід пневмоуправління зупинними гальмами;

-    привід управління устаткуванням для тралення.

 

Компресорна установка

Складається: компресор із редуктором і привід.

Компресор АК-150МКВ - поршневого типу двоциліндровий, триступінчастий,   повітряного   охолодження,   призначений   для подачі стислого повітря в пневмосистему.

Р= 130-165 кгс/см2.

Продуктивність при Vобертання

його вала 2000 ± 50 об/хв                 -       2,4 м3/год

Складається з:

- картера;

- циліндра І і П ступені;

- циліндра Ш ступені;

-    головки циліндра І і П ступені;

-    диференціальних поршнів;

-    ексцентрикового вала із шатунами;

-    впускних клапанів: нагнітаючих клапанів;

- трубопроводів.

 

Робота компресора

Коли   поршень  І  і  П  ступені   йде   вниз,   у   порожнині   (а) створюється розрідження, відкривається впускний клапан і повітря з повітроочисника по трубопроводі надходить у циліндр.

При прямуванні поршня нагору повітря стискується (І ступінь) і впускний  клапан закривається.  Коли Р досягне  величини,  що перевершує    зусилля    пружини    нагнітального    клапана,    він відкривається і повітря надходить через свердління (г) у порожнину над впускним клапаном. Під Р повітря відкривається впускний клапан і повітря через вікна (в) заповнює кільцеву порожнину, утворену при підйомі поршня між гільзою циліндра і поршнем.

Коли    поршень    йде    вниз,    об'єм    кільцевої    порожнини зменшується і Р повітря зростає (П ступінь).

Під дією високого тиску впускний клапан закривається. При відповідному  Р повітря  відкривається   нагнітальний   клапан,   і повітря надходить у кільцеву порожнину циліндра Ш ступіні, відкриваючи впускний  клапан,  при прямуванні  поршня нагору повітря  піддасться  подальшому  стиску.   При  Р=150   кгс/см2 відкривається   нагнітаючий    клапан    і   повітря   подається   по трубопроводу у вологомасловіддільник.

 

Привід компресора

Складається з:

-   ведучих і веденого шківів;

-   натяжного ролика;

-   ременів.

 

Редуктор

Складається:

-    корпус;

-    ведучий вал із шестернею;

-    валик вентилятора;

-    валик водооткачувального насосу;

-    шків приводу до редуктора.

 

При роботі двигуна крутячий момент через редуктор  передається одночасно на компресор, вентилятор компресора і водовідкачуючий насос.

 

Балон стислого повітря

- служить для забезпечення запасу стислого повітря, необхідного для роботи пневмоустаткування, а також для запуску двигуна.

Розташований у відділенні управління в лівого борта.

 

Автомат тиску АДУ-2С

- служить для автоматичного регулювання тиску в балоні.

Розташований у силовому відділенні в ніші правого борта.

Складається з:

-    корпуса (10-15 кгс/см2);

- клапана вимикання (із голкою);

- клапана включення (із мембраною);

- мембрани;

- зворотного клапанна

 

Робота АДУ-2С

При цілком зарядженому балоні (Р = 150 кгс/см2) зворотний клапан і  клапан включення закриті,  під дією  тиску повітря  мембрана вигнута нагору і утримує клапан у відкритому положенні. Закритий клапан виключає витікання повітря з балону. Повітря по каналам через клапан холостого ходу по трубопроводу виходить в силове відділення.

Коли тиск в балоні знижується до 122-132 кгс/см2, мембрана під дією пружини випрямляється і відкриває клапан, з’єднуючи канал з атмосферою, тиск в ньому знижується і під дією пружини закривається клапан, стисле повітря від компресора відкриває зворотний клапан і буде поступати в балон.

При досягненні тиску повітря в балоні  148-156 кгс/см2 мембрана знову вигинається нагору, закривається клапан включення,  канал роз'єднується з атмосферою, цикл повторюється.

 

Повітряний редуктор ІЛ611-150-65К

- призначений для зниження тиску повітря, що надходить від компресора або балона до споживачів стислого повітря, як-от: до повітророзподільника двигуна, до гідроциліндрів зупинних гальм, у системи повітряно-рідинного очищення приладів спостереження, до пневмоциліндрів хвилевідбиваючого щитка, а також для попереднього зниження тиску повітря, що надходить у редуктор тиску.

Розташовані на перегородці силового відділення перед сидінням механіка-водія.

 

Повітряний, редуктор 669300М-14-К

 - для зниження тиску  повітря,  що  надходить  із  редуктора ІЛ611-150-65К тиску до споживачів до 14-16 кгс/см до пневмоци-ліндру воздухозабірної труби, пневмоциліндру клапана відсосу пилу і до бустеру головного фрикціону.

Розташований на лівому борту машини у відділенні управління.

 

Повітряні фільтри

- служать для очищення повітря від механічних домішок, вологи й мастила.

Встановлено три повітряних фільтри, із яких один очищує повітря, яке поступає із повітроводу ФВУ в компресор, від механічних домішок. Фільтр кріпиться до кутньої стійки перегородки силового відділення.

Він складається:

- корпус;

- фільтруючий елемент;

- клапан;

- штуцер.

 Інші два фільтри очищають повітря від механічних домішок, а також від масла і вологи, які не відділилися у вологомасловідділювачі. Один фільтр встановлений перед АДУ-2С, другий – перед редукторами тиску. Вони однакові за будовою і складаються:

- корпус;

- кришка;

- фільтруючий елемент;

- штуцери.

 

Вологомасловіддільник

- служить для очистки стислого повітря від вологи й мастила.

Розташований поруч з АДУ-2С.

Складається з:

-    корпуса;

- сітчастого фільтра;

- войлочного фільтра;

- штуцера підведення повітря;

- штуцера відводу повітря;

- штуцера для зливу відстою конденсату.

 

Відстійник

- призначений для запобігання попадання масла в пневмосистему із повітрярозподільника. Він розташовується в силовому відділенні, кріпиться до стійки перегородки.

 Складається з:

- корпус;

- 2 штуцери;

- пробка для зливу конденсату.

 

Зворотні клапани

- призначені для запобігання попадання масла відповідно в пневмосистему із повітрярозподільника двигуна та з клапанної коробки.

 

Робота вологомасловіддільника

 Повітря   від   компресора  з   частинками   вологи   й   мастила надходить у вологомастиловіддільник, де під дією відцентрових сил волога й мастила осідають на поверхні стінок і стікають на дно.

 

Приводи управління системами

- для підняття й опускання хвилевідбиваючого щитка, повітря-забірної труби, закривання й відкривання клапану відсосу пилу з повітроочисника, викиду конденсату з вологомасловіддільника пуску  двигуна  стислим   повітрям,   повітряно-рідинної   очистки приладів   спостереження   механіка-водія,   а   також   управління зупинними гальмами і вимикання ГФ, при непрацюючому двигуні або відсутності тиску масла в системі ГУ КП.

 

 

2. Будова та робота ланцюга пуску двигуна стиснутим повітрям.

 

Система повітряного пуску двигуна є основною і складається з:

-    електропневмоклапану;

- повітророзподільника;

- пускових клапанів;

- відстійника;

- балону;

- редукторів тиску;

- трубопроводів.

 

Технічна характеристика:

Основна система пуску                             -     зжатим повітрям;

Максимальний тиск повітря в балоні      -      150 кгс/см2

Мінімальний тиск повітря в балоні         -     70 кгс/см2;

Допоміжна система запуску                     -      електростартером.

 

Електропневмоклапан

 - служить для подачі стислого повітря в повітророзподільник двигуна при його пуску.

Розташований на лівому борту машини у відділенні управління.

Складається:

- впускний і випускний клапани;

- поршень;

- сервоклапан;

- електромагніт;

- впускний і випускний штуцери.

 

Повітророзподільник

- призначений для подачі стислого повітря в циліндри при пуску двигуна повітрям. Закріплений шпильками на кінці лівого блока двигуна. У корпусі повітророзподільника є шість отворів для кріплення затисків   трубок   повітропуску   й   один   отвір   для   підведення масла до валика.

Складається:

- корпус;

- валик;

- розподільний диск;

- втулка; ковпак.

 

Пускові клапани

- призначені для пуску повітря в циліндри двигуна

Складається:

- циліндричний корпус;

- тарілчатий клапан із стержнем;

- пружина;

- шайба;

- гайка;

- ковпачок.

 

Відстійник

 -  призначений  для  схоплення  конденсату  вологи   і   капель мастила, що містяться в повітрі, що надходить із компресора

Пустотілий циліндр із двома штуцерами і пробкою для зливу відстою розташований на стійці перегородки силового відділення.

 

Робота системи, повітряного пуску

Пуск двигуна здійснюється натисненням кнопки «Пуск пов.», при цьому включається електромагніт, який, впливає на серво-клапан,  переміщає поршень  і відкриває впускний клапан, при цьому   зжате   повітря   з   балона   через   редуктори,    електро-пневмоклапану поступає до розподільника й у циліндри двигуна в порядку їхньої роботи.

 

3. Будова і робота системи забезпечення холодного пуску двигуна.

 

В екстрених випадках при негативних темпера турах навколишнього повітря і машини до 20°С, коли за часом не надається можливим розігріти силову установку, двигун можна запустити без попереднього розігріву за умови, що система змащення заправлена олією МТЗ-10П, трансмісія - ТСЗп-8 і РВоздухав балоні не менш 100 кгс/див2.  Установлено систему бесфорсуночного смолоскипового підігріву (БФП) повітря, що впускається.

 Складається:

1. чотири электрофакельные свічі; 2. електромагнітний клапан; 3. трубопроводи; 4. електроустаткування системи.

а) Электрофакельные свічі

- служать для дозування і запалення палива в момент прокручування колінчатого вала двигуна при пуску і забезпечення горіння палива при підущей роботі двигуна.

Складається:

- нагрівального елемента; - металокерамічного фільтра; - жиклера; - сітки; - екрана.

6} Електромагнітний клапан

- призначений для включення і відключення подачі палива до электрофакельным свіч.

в) Електроустаткування системи

- призначено для керування БФП і складається:

- щиток керування; - коробки керування; - коробки опорів; - сполучні проводи.

Робота системи БФП

Для пуску бесфорсуночного смолоскипового підігріву- теля натиснути й опустити кнопку "Пуск" на пульті керування. При цьому замикаються контакти ланцюга свіч. Свічі підключаються через низкоомные опору. Одночасно пускається реле часу, на щитку керування з підключенням свіч загоряються лампи 1,2,3,4 свічі, що сигналізують про початок циклу розігріву свіч. Після закінчення 90 сек. спрацьовує реле часу РВ-1 і через реле РЗ включає реле часу друге РВ-2, а також замикає ланцюг харчування электроклапана, і загоряється лампа ЭК, після цього відбувається пуск двигуна. При натисканні кнопки стартер спрацьовує реле Р-1, що своїми контактами на час включення стартера шунтирует опір КС щоб уникнути спадання напруги на свічах нижче 18В, включається БЦН, що підкачує паливо в систему і подающий паливо до свіч, де воно воспламеняется. Гарячі продукти згоряння, підігріваючи впускной повітря, всмоктуються в циліндри двигуна. Робота двигуна протягом 180 сек. від моменту загоряння лампи ЭК супроводжується роботою БФП.

 

4.Загальна будова і робота систем маскування ТДА і 902В

     Термодимова апаратура - багаторазової дії, призначена для постановки димових завіс з ціллю маскування.

      Принцип дії - полягає в вприскуванні розпорошеного палива в потік відпрацьованих газів у випускних колекторах ежектору двигуна, де в результаті швидкого випаровування і змішування з газами утвориться парогазова суміш.

 

Технічна характеристика:

Тип                                 термодимова апаратура                             багатократної дії

Час безперервної дії     5 хв

Наступне включення    через 3 хв

 

Система ТДА складається:

•   Шестеренчатого насосу;

•   Електроклапана;

•   Фільтра - 2 шт.;

•   Зворотнього клапана,

•   Форсунок - 2 шт.;

•   Паливних трубопроводів;

•   Трубопроводу з жиклером , що відводить повітря з насосу ТДА.

 

Робота системи:

Бак →  електроклапан  → насос → фільтр → зворотний клапан   →  форсунки

Правила користування системою:

1.  Прогріти двигун.

      Краще димлення одержується при русі на 4й передачі при оборотах 2000-2400 об/хв.

      Температура   рідини, що охолоджує не нижче 90°С.

2. Для вилучення залишків палива, які не згоріли після припинення роботи ТДА, необхідно дати проробити двигуну в течію 2-3 хв при 2000-2400 об/хв.

3. У випадку раптової зупинки двигуна при включеній системі ТДА може відбутися запалення у ежекторі. Для його ліквідації викл. ТДА, пустити двигун і попрацювати в режимі 2000-2400 об/хв в течію 2-3 хв.

4. При роботі двигуна на паливах Т-1 і ТС-1 включення не допускається.

 

СИСТЕМА 902В

Система 902В призначена для постановки димових завіс з метою маскування.

Пуск димових гранат здійснюється як з місця, так і з ходу.

Боєкомплект системи 902В складається із шести гранат ЗД6, розташованих у пускових установках системи.

 

Система 902В складається із шести пускових установок і пульта керування.

Пускові установки призначені для пуску димових гранат і закріплені на кронштейнах, приварених до вежі (по трьох ліворуч і праворуч).

Пускові установки розбиті на дві групи по три установки в кожній.

Пускова установка складається з труби, казенника  і контактного пристрою.

Казенник  закріплений на кронштейні вежі і служить для з'єднання всіх складових частин пускової установки.

Труба служить для напрямку польоту димових гранат. На трубі маються чотири гнізда а під ключ. Труба угвинчується в казенник  і контрится стопором.

Заглушка  служить для герметизації внутрішньої частини пускової установки і поджатия димової гранати до контакту.

Стопорне кільце  служить для утримання димової гранати в пусковій установці.

Контактний пристрій служить для передачі электроімпульса від бортової мережі на электрокапсюльную втулку димової гранати і складається з наступних частин: электробойка, пружини  электробойка, контактної пружини, ізоляційної втулки, корпуса, втулки  штиря, ізолятора, шайби, кришки, муфти  шланга, прокладки, стопорної шайби, контакту з ізолятором.

Пульт керування призначений для здійснення пусків димових гранат.

Мікровимикачі  служать для підключення груп пускових установок до бортмережі.

Перемикач  служить для підключення до бортмережі кожної з трьох пускових установок у кожній групі (положення 4 не використовується).

Кнопка  призначена для пуску димових гранат, лампа 1 - для сигналізації про наявність димових гранат у пускових установках і перевірки наявності электроцепи при техобслуговуванні.

Електрична схема системи 902В

Електрична схема системи 902В дозволяє робити пуск гранат як поодиноко, так і чергами. Робоча напруга (22—29 В) на пульт керування надходить від бортової мережі через автомат захисту мережі АЗС-2 на коробці КР-25.

Мікровимикачі з'єднані так, що включення однієї групи можливо тільки при відключених інших групах.

Електрична схема пульта керування забезпечує функціонування ланцюга сигналізації і робочого ланцюга.

У ланцюзі сигналізації струм проходить через резистор R, лампу, контакти 1 і 3 включені мікровимикачі, замкнуті контакти перемикача П, через ЭКВ гранати і замикається на «масу». У зв'язку з тим що величина струму обмежена резистором R, пуск гранат не відбувається. Загоряння сигнальної лампи свідчить про те, що пускова установка заряджена.

При натисканні кнопки Кнп резистор і лампа блокуються і здійснюється пуск гранати.

Для безпеки екіпажа в схемі передбачене блокування ланцюга при відкритих люках десанту і механіка-водія.

 

Підготовка системи 902В до роботи

Підготовка системи до роботи:

зробити   чищення   пускових   установок.

мікровимикачі поставити в положення ОТКЛ., а перемикач  — у положення ПРО;

зняти заглушки з пускових установок і перевірити рухливість электробойків і стопорних кілець натисканням ключа 902.03.001;

зарядити пускові установки гранатами; заряджати зусиллям руки без застосування інструмента, при цьому стопорне кільце повинне потрапити в канавку гранати, про що свідчить легкий щиглик. Переконатися в надійності фіксації гранати, потягнувши її за петлю;

надягти заглушки на пускові установки;

закрити всі люки й установити вимикач АЕС 902В на коробці КР-25 у положення ВКЛ.;

уключити першу групу пускових установок вимикачем У1;

перевірити справність электромережі, для чого перемикач послідовно перевести в положення 1, 2 і 3, при цьому повинна зайняти лампа 1;

аналогічно перевірити справність электроцепи другої групи пускових установок, при цьому перед включенням вимикача В2 відключити вимикач У1.

Варто пам'ятати, що при перевірці электроцепей забороняється натискати кнопку ПУСК щоб уникнути пуску гранати.

У випадку якщо лампа в якому-небудь положенні перемикача не займе, за допомогою банника з ЗИП системи 902В розрядити пускові установки, знайти й усунути несправність, знову зарядити пускові установки і перевірити наявність электроцепи.

Для разряжания зняти заглушку з пускової установки, увести носик банника в петлю гранати, уперти ручку банника в зріз труби і, діючи банником, як важелем, витягти гранату з пускової установки.

Після перевірки справності электроцепей мікровимикачі 1 і 2 виключити, перемикач 2 установити в положення О.

Порядок роботи

Пуск гранат здійснюється в такій послідовності:

закрити всі люки;

уключити першу групу, для чого поставити мікровимикач У1 у положення ВКЛ., при цьому В2 і ВЗ повинні бути виключені;

для пуску трьох гранат натиснути кнопку ПУСК і одночасно перемикач 2 перевести з положення ПРО в положення 3;

для одиночного пуску при включеному вимикачі В1 поставити перемикач 2 у положення, що відповідає обраній пусковій установці, і натиснути кнопку ПУСК.

Аналогічно виробляється пуск гранат із другої групи пускових установок.

Постановка широкої димової завіси здійснюється двома залпами. При цьому перед пуском гранат другої групи вежу розгорнути убік необхідного розширення димової завіси приблизно на 70 д. у. по азимутальному чи покажчику по прицілі БПК-1-42 (кут 70 д. у. дорівнює відстані між центральним косинцем і буквами БР).

Після пуску гранат вимикачі В1 і В2 виключити, перемикач 2 перевести в положення ПРО, пускові установки закрити заглушками, узявши їх з гильзозвеньесборника ПКТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти і дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакаті. Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу розповісти по плакаті і макету.

РІ=6 кгс/см2

РІІ = ЗО кгс/см2 РІІІ =150 кгс/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти і показати по плакаті і макету. Дати під запис.

 

Р(148-156 кгс/см2)

Р(128-134 кгс/см2)

 

Розповісти по макеті АДУ-2С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати призначення і де розташовані. Розповісти за рахунок чого знижується тиск.

Р=58-69кгс/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти і показати по плакаті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, показати       по плакаті,   м/ч   і дати під запис.

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

Розповісти і показати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, показати       по плакаті,   м/ч   і дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, показати       по плакаті,   м/ч   і дати під запис.

 

 

Розповісти з показом за схемою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити призначення будову і принцип дії, основні дані будови дати під запис

 

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснити призначення будову і принцип дії, основні дані будови дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакату і пояснити

 

 

 

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

 

 

Відповісти на запитання курсантів.

 

Дати завдання на самостійне заняття.

 

4. Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

 

Т.4\5.Розміщення двигуна та його систему МТВ. Робота систем двигуна. Перевірка технічного стану силової установки.

 

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті.

Записати на дошці літературу та сторінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали заняття №8

(самостійне заняття)

Заняття 8. Система пневмообладнання.

Навчально-виховна мета:

1. Вчити призначення, ТХ, будову та роботу пневмообладнання, системи пуску двигуна стиснутим повіьрям та системи БФП. Будову ТДА і 902В.

2. Удосконалити навички курсантів в самостійному вивченні бронетанкового озброєння.

Час: 1 година.

Місце: спеціалізований клас.

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

- плакати “Пневмообладнання БМП-2”, “Компресорна установка”, “Система пуску двигуна стиснутим повітрям”, “ТДА”, “Система 902В БМП-2”, макет компресора.

Література: БМП-2 “Технічне описання та інструкція з експлуатації” част.ІІ. стор.с.60-62, 178-194

Навчальні питання:

1. Призначення, ТХ, загальна будова пневмообладнання, будова складових частин системи, їх розміщення на машині та робота.

2. Будова та робота ланцюга пуску двигуна стиснутим повітрям.

3. Будова та робата системи забезпечення холодного пуску двигуна.

4.Загальна будова і робота систем маскування ТДА і 902В.

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову системи пнамообладнання, системи забезпечення холодного пуску двигуна, систем маскування.

 

Питання для самоконтролю:

1. Призначення, ТХ та загальна будова пнвмообладнання.

2. Будова компресора.

3. Будова АДУ-2С.

4. Будова системи повітряного пуску двигуна.

5. Призначення та загальна будова БФП.

6. Призначення, ТХ ТДА.

7. Загальна будова ТДА.

8. ТХ, загальна будова системи 902В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали заняття №9

(практичне заняття)

Тема. Розміщення двигуна та його систему МТВ. Робота систем двигуна. Перевірка технічного стану силової установки.

 

Навчально-виховна мета:

1. Закріпити знання курсантів по призначенню, розміщенню, загальній будові та роботі основних вузлів та агрегатів силових установок БМП-2.

2. Вчити курсантів технології підготовки до пуску та пуску підігрівача, перевіряти заправку систем двигуна ПММ і ОР, порядку зливання ПММ і ОР, перевіряти тиск в повітряних балонах, обслуговувати фільтри паливної системи та системи змащення, зливати конденсат з вологомасловідділювача і вологозбірника пневмосистеми, обслуговувати автомат тиску, запавляти бачки системи ГПО, усувати експлуатаційні несправності.

3. Прищеплювати курсантам почуття впевненості в своїх діях на техніці.

         ЧАС:  4 години.

 МІСЦЕ: лабораторія практичних занять

        МЕТОД: практичне заняття

Навчальні питання:

1. Розміщення двигуна та обладнання систем що забезпечують його роботу в моторно - трансмісійному відділенні.

2. Порядок користування підігрівачем.

3. Пуску двигуна, його прогрів. Порядок контролю за роботою СУ.

4. Перевірка заправки систем двигуна пально-мастильними матеріалами і охолоджуючою рідиною, порядок зливання ПММ і ОР.

5. Перевірка тиску в повітряних балонах. Перевірка і обслуговування ПВК.

6. Обслуговування фільтрів системи змащення і системи живлення паливом.

7. Злив конденсату з вологомасловідділювача і вологозбірника пневмосистеми.

8. Регулювання натяжіння ременів компресора.

9. Заправка бачків системи ГПО рідиною і зливання рідини з бачків.

10. Регулювання приводу подачі палива.

 

II. Навчально-матеріальне забезпечення:

УДС СУ БМП-2– 1 од.; -БМП-2 – 1од.; -Інструмент; -Плакати; -Навчально-тренувальні карти.

ЛІтература:     1. БМП-2, Технічний опис і інструкція з експлуатації”,  ч.2, с.117-121, 113-114, 156-158,196-201,435-442.

   2. БМП-1, Технічний опис і інструкція з експлуатації”,   с.246-333, 338-341.

 

III. Організаційно-методичні вказівки:

1. Взвод займається в складі 4-х екіпажів на 4-х навчальних місцях  з заміною через 40хв.

2. Викладач здійснює консультації на учбових місцях, а також контроль якості знань по питанням будови, роботи та визначенню працездатності систем СУ БМП-2.

3. Механіки-інструктори надають курсантам практичну допомогу.

4. В ході заняття усім особливу увагу слід приділяти дотриманню заходів безпеки.

 

Навчальна місце № 1 – УДС СУ БМП-2 та стенд підігрівача БМП-2.

Навчальна точка №1.

1. Вивчення розташування вузлів та агрегатів СУ БМП-2.

                                                      

Навчальна точка №2.

 1. Технологія пуску і зупинки підігрівача та розігріву двигуна.

2. Технологія пуску двигуна, його прогріву. Порядок контролю за роботою СУ.

 

Навчальне місце № 2 – БМП-2.

Навчальна точка №1.

      1.  Перевірка заправки систем двигуна БМП –2

2. Злив палива з баків паливної системи, масла та охолоджуючої рідини з систем двигуна БМП – 2.

Навчальна точка №2.

1. Заправка бачків системи ГПО і злив рідини з бачків.

 

Навчальне місце № 3 – БМП-2.

Навчальна точка №1.

1. Перевірка тиску в повітряних балонах та злив конденсату з вологомасловідділювача і вологозбірника пневмосистеми.

Навчальна точка №2.

1. Регулювання натяжіння ременів приводу компресора.

 

Навчальне місце № 4 – Пост обслуговування фільтрів

Навчальна точка №1.

1. Обслуговування фільтрів паливної системи та системи змащення.

2. Перевірка працездатності пароповітряного клапану.

Навчальна точка №2

1. Регулювання приводу подачі палива

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

Етапи заняття, навчальні питання, їх короткий зміст та час на їх відпрацювання

Методичні вказівки

 

1

2

І. Ввідна частина – 10 хв.

   Викладач приймає рапорт, вітається з особовим складом.

   Далі викладач:

- перевіряє наявність особового складу;

- перевіряє зовнішній вигляд (робить зауваження, добивається усунення, недоліків);

- доводить тему, мету заняття, (вказати вимоги МОУ по освоєнню нової техніки, повному використанню її бойових можливостей);

- доводить організацію і порядок проведення заняття (вказати навчальні місця, розрахунок часу, методику виконання робіт та порядок заміни на навчальних місцях і точках);

- представляє механіків-інструкторів та керівників на навчальних точках;

- доводить заходи безпеки;

- роздає екіпажам навчально-тренувальні картки;

- розводить екіпажі по навчальним місцям і точкам.

 

 

Курсанти 2-х шереножному строю у складі 4-х екіпажів, механіки-інструктори на лівому фланзі.

 

 

 

 

 

 

Під час представлення механік-інструктор робить крок вперед.

Старші на навчальних місцях отримують навчально -тренувальні карти, слідують до навчальних місць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Основна частина – 160 хв.

  Заняття починається одночасно на всіх навчальних місцях згідно графіка.

  Керівник заняття пересувається від одного екіпажу до іншого, стежить за правильним навчанням керівниками на навчальних місцях, робить їм зауваження. При цьому контролюється повнота і якість виконання робіт згідно завдань, дотримання екіпажами вимог технічної культури і заходів безпеки, знання і вміння курсантів, дії командирів екіпажів. Результати контролю знань і вмінь курсантів заносяться керівником заняття в оціночні аркуші.

  При загальних помилках, чи порушенні заходів безпеки, викладач зупиняє заняття, в складі взводу пояснює помилки та робить показ правильного виконання робіт.

  Робота курсантів, що навчаються, перерва, заміна навчальних місць і точок проводиться згідно графіка.

 

Курсанти виконують роботи практично, згідно навчально-тренувальних карт, дотримують при цьому технічної культури та заходів безпеки.

 

 

Механіки-інструктори надають допомогу курсантам під час виконання практичних питань згідно завдань на навчальних місцях.

 

Екіпажі

Постановка задачі

Навч. місце № 1

Перерва

Навч. місце № 2

Перерва

Навч. місце

№ 3

Перерва

Навч.

місце №4

Обслуговування

Підведення підсумків

1

1

2

3

4

2

2

3

4

1

3

3

4

1

2

4

 

4

 

1

 

2

 

3

 

 

 

10

40

5

40

10

40

5

40

15

5

          900           910                      950          945                      1025    1035                           1115        1120                 1200     12151220

 

Обслуговування навчальних місць – 15 хв.

Екіпажі обслуговують техніку. Керівники на учбових місцях збирають оціночні аркуші і віддають керівникові заняття

ІІІ. Заключна частина    - 5 хв.

1. Підбиття підсумків:

- надати тему заняття, вказати як була досягнута мета;

- вказати на недоліки;

- організованість і дисципліну;

- об`явити оцінки.

2. Дати завдання на самостійне заняття.

3. Назвати тему наступного заняття і місце його проведення.

4. Відповісти на запитання.

5. Зробити розбір з інструкторами.

Курсанти стоять в строю поекіпажно.

 

 

 

 

 

 

Механіки-інструктори в строю, уважно слухають.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи безпеки:

1. Ввідкриті кришки люків надійно стопорити.

2. Приставні драбини встановлювати до УДС та об’єктів на зачіпи.

3. Після підняття крищі ТВ стопорити її.

4. Запуск підігрівача здійснювати тількі по команді керівника заняття на навчальному місці.

5. Вмикати прилади які не стосуються теми відпрацьовуємого заняття СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

6. Користуватись тільки справним інструментом та приладами.

7. Виконувати тільки ті роботи, що визначені завданням на навчальному місці.

 

Методичну розробку склав

 

Ст. викладач                        В.О.Гресь

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика