andrey

Путь к Файлу: /Разное / военная кафедра / Метод Т1 БМП.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   290.0 КБ
СКАЧАТЬ

ХАРКІВСЬКИЙ ГВАРДІЙСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ  ЗІРКИ ІНСТИТУТ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ”ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

Кафедра військової підготовки офіцерів запасу

 

 

Метод Т1 БМП

 

 

 

ВОС 021000

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

предмет

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 1. «Загальна будова БМП – 2, БТР - 80.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

Кафедра військової підготовки офіцерів запасу

 

 

 

                                                                                        Прим.№____

 

                                     «Затверджую»

                                                Начальник ПМГ №2

                                                                 доцент            М.Г. Коломієць

                                                                         «____»_________________2006 р.

 

 

                                                          Тільки для викладачів

 

 

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 1. «Загальна будова БМП – 2, БТР - 80»

 

 

Спеціальність   021000 “ Бойове застосування механізованих  з’єднань, військових   частин    і   підрозділів "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Обговорено на засіданні ПМГ                                                                       «___»_______________2006 р.

                                                                                  Протокол № ______

 

 

 

 

 

 

 

 


Зміст

Стор.

1. Загальні організаційно-методичні вказівки щодо відпрацювання теми №1: “Загальна будова БМП-2, БТР-80”

4

3. Навчально  – методичні матеріали для проведення занять:

5

Заняття 1. Загальна будова БМП-2, БТР-80

5

Заняття 2. Загальна будова БМП-2, БТР-80.

12

Заняття 3. Загальна будова БМП-2, БТР-80

13

Заняття 4. Основне обладнання БМП-2, БТР-80

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

 

1. Тема спрямована на вивчення  питань загальної будови БМП-2 таБТР-80.

2. Навчальні та виховні цілі:

- вчити основні параметри БТХ БМП – 2, БТР – 80.

- ознайомити курсантів з загальною будовою БМП – 2, БТР – 80, розподіленням внутрішнього об’єму на функціональні відділення, будовою кулькової опори башти, розміщенням органів керування рухом, приладів спостереження, агрегатів і механізмів в середині та зовні машин, обладнанням відділень машин.

- вчити технічну термінологію.

Виховувати у курсантів почуття відповідальності за вивчення БТОТ.

Навчально–виховна мета теми досягається застосуванням активних прийомів і методів навчання. Основним з них є постановка проблемних питань щодо будови, складових частин.

3. На вивчення теми відводиться 9 годин.

4. Тема відпрацьовуються на чотирьох заняттях у наступній послідовності:

Заняття 1. Загальна будова БМП-2, БТР-80                        - 2 години (групове зан.)   

Заняття 2. Загальна будова БМП-2, БТР-80                        - 2 година (самостійне )

Заняття 3. Загальна будова БМП-2, БТР-80                        - 4 години (практичне зан.)

Заняття 4. Загальна будова БМП-2, БТР-80                        -  1 година (самостійне)

 

5. Особливості організації і методики проведення занять:

На початку групового заняття №1 та по ходу його викладання доцільно розповісти студентам історію розвитку БМП та БТР.

В ході викладання матеріалу, викладач повинен широко застосовувати ілюстраційний матеріал .

Після групового заняття студенти повинні отримати знання, які допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях, щодо  будови , технічної характеристики БМП-2 та БТР-80.

До початку самостійного заняття №2  студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчальних питань, використовуючи рекомендовану літературу, зробити в робочому зошиті необхідні помітки.

Після заняття студенти повинні знати відповіді на питання, що винесені для самоконтролю бути готовими до проведення контрольного опитування перед наступним груповим заняттям.

Напередодні заняття №3 викладач проводить у взводі консультацію, на якій він повинен  роз’яснити питання, які дійсно можуть визвати труднощі у тих хто навчається при їх самостійному розгляданні.

 В ході проведення практичних занять студенти отримують практику в роботі на техніці, виконуючи роботи згідно операційних карт.

До початку самостійного заняття №4 студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчальних питань, використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки.

Після заняття студенти повинні знати відповіді на питання, що винесені для самоконтролю бути готовими до проведення письмового контролю перед наступним груповим заняттям.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №1

(групове заняття)

                                                                                                                  

Тема №1: «Загальна будова БМП-2, БТР-80».

Заняття №1: «Загальна будова БМП-2, БТР-80».

 Навчальна і виховна мета:

           1. Знати загальну будову БМП-2, БТР-80

           2. Ознайомитися з розміщенням екіпажу, розташуванням агрегатів машини, люків, лючків на корпусі та башті машини.

          3. Виховувати інтерес до бойової техніки.

Вид заняття: групове.

Час: 2 години.

Місце:  клас технічної підготовки.

Навчально-матеріальне забезпечення:  Комплект плакатів.,  Слайди, “Полі люкс”.

Література: 1. Волковский Н.Л. “Энциклопедия современного оружия и боевой   техники”. Том другий. Санкт-Петербург. МСМХСVII.    2. БМП-2, БТР-80 ТО і ІЕ, частина І, ІІ.

Навчальні питання та розрахунок часу.

№ п/п

Навчальні питання

Час, хв.

I.

Підготовча частина:

- перевірити наявність тих, хто навчається, та їх готовність до заняття;

 -     об , явити тему, мету  і час відведений на  заняття.

5

II.

 

Основна частина

Навчальні питання:

1. Будова корпусу, башти, кулькова опора башти.

2. Механізм повороту башти.

3. Обладнання відділення управління, бойового відділення, десантного відділення.

    4. Силове відділення.

80

 

40

15

15

 

10

Ш.

Заключна частина

5

 

 

- підвести підсумок заняття;

- відповісти на запитання тих, хто навчається;

- дати завдання на самопідготовку;

        - об , явити тему и місце проведения слідуючого заняття.

 

 

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

1. Навчальне питання записати на дошці.

2. Вказати літературу, якою курсанти повинні користуватись, та записати сторінки.

3. Курсанти самостійно працюють з літературою, використовуючи плакати.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. БТХ БМП – 2.

2. БТХ БТР – 80.

Зміст заняття

 

№ п/п

Навчальні питання та їх зміст

 

Методичні вказівки

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будова корпусу, башти, кулькова опора башти.

 

БМП-2 є гусеничною бойовою машиною, що має озброєння, броньову захист і високу маневреність.

Призначення БМП - підвищити мобільність, озброєність і захищеність піхоти, що діє на полі бою, в умовах застосування ядерної зброї.

Машина збройна 30-мм автоматичною гарматою 2А42 із двострічковим харчуванням, стабілізованої в двох площинах, спареної з гарматою 7,62-мм кулеметом ПКТ і пусковою установкою для боротьби з броньованими цілями з машини і поза нею.

Озброєння БМП дозволяє вести боротьбу з різними цілями, включаючи танки і бойові вертольоти.

На машині встановлені пристрої, призначені для захисту екіпажа й устаткування усередині машини від впливу факторів ядерного вибуху, від бактеріологічної і хімічної зброї.

Для постановки димових завіс з метою маскування машина обладнана ТДА і системою пуску димових гранат.

Для тралення хв  на машину може бути встановлене  устаткування, що тралить.

Машина може переборювати водні перешкоди на плаву, а також пристосована для авіадесантування.

Розрахунок машини складається з десяти чоловік: екіпаж 3 чоловік (квід., м/в, о/н) і семи стрільців-десантників.

 

Основні частини машини:

 

1)         броньований корпус і башта;

2)         озброєння;

3)         прилади прицілювання і спостереження;

4)         система боєпостачання;

5)         силова установка;

6)         силова передача;

7)         ходова частина;

8)         електрообладнання;

9)         засобу зв'язку;

10)       система захисту від зброї МУ, ППО;

11)       пневмообладнання;

    12)   ЗІП.

 

 

 

 

 

 

Визначення дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакату та на мат.частині дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРПУС І БАШТА

Броньований корпус машини і башта служать для розміщення і захисту екіпажа, озброєння, боєприпасів, агрегатів і механізмі машини від ураження вогнем противника, для захисту екіпажа від проникаючої радіації ядерного вибуху, від пилоподібних радіоактивних речовин, наведеної радіації, дії отруйних речовин і бактеріальних засобів.

КОРПУС

Корпус є кістяком, що з'єднує в єдине ціле ,всі агрегати і механізми машини, сприймає навантаження, що виникають при русі, подоланні перешкод і стрільбі, і, крім того, забезпечує необхідний запас плавучості машини.

Корпус являє собою короб, зварений зі сталевих броньових листів.

З зовнішньої сторони до нижнього похилого листа носової частини машини приварюються буксирні гаки з пружинними засувками і вушка для кріплення машини при транспортуванні, вушка для кріплення  устаткування, що тралить.

У верхньому похилому листі мається виріз, що закривається відкидним ребристим листом. Ребристий лист з'єднується з верхнім похилим листом корпуса шарнірно двома скобами і кріпиться болтами.

По бортах машини приварені обмежники  для зменшення вигину передніх балансирів, відбійники  гусениць для виключення ушкодження корпуса передніх гідроамортизаторів гребенями гусениць, а також кронштейни і фланці для кріплення вузлів ходової частини.

На передніх похилих листах приварені штуцери  для з'єднання пневмосистеми  устаткування, що тралить, із пневмосистемою машини, на бічних листах - хомути  для кріплення штанг устаткування, що тралить.

Па верхніх бортових листах виконані амбразури для установки і ведення вогню з кулеметів ПК і автоматів АКМ. Амбразури закриваються броньованими кришками.

На броньованому листі кормової частини приварені кронштейни для кріплення дверей  і вушка  для кріплення машини при транспортуванні.

Дах корпуса складається зі зйомного даху  і незйомних листів. У даху передбачені люки для доступу до двигуна, для входу і виходу екіпажа і десанту, отвору для заправлення ГСМ і охолоджуючої рідини, для установки габаритних ліхтарів, повітрязаборної труби, шахти для установки приладів спостереження. З лівої сторони корпуса приварені поручні.

На даху корпуса в десантному відділенні і на всіх кришках люків із внутрішньої сторони встановлена підбивка, що підвищує захист екіпажа від проникаючої радіації.

Днище корпуса виконане з листів легованої сталі. Для обслуговування агрегатів машини в днищі є отвори з пробками і лючки, закриті кришками. Герметичність лючків і отворів забезпечується гумовими прокладками.

Для поліпшення умов знаходження екіпажу силове відділення ізольоване від населених відділень машини теплозвукозахисною перегородкою.

У перегородці передбачені люки, закриті кришками  для доступу до вузлів силового відділення, отвору для тяг приводів управління, проводів електроустаткування, сполучного вала КП.

На перегородці з боку бойового відділення є кишеня воздуховода, що з'єднана патрубком з повітряочисником. Патрубок закритий сіткою  і кришкою. У нижній частині кишені з боку силового відділення є клапани

 

 

показати на мат. частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для зливу води, яка потрапила разом з повітрям.

Крім того, на корпусі приварені інші деталі для кріплення устаткування машини та деталі, що забезпечують міцність корпуса.

 

Кулькова опора й ущільнення башти

Кулькова опора являє собою радіально-упорний шарикопідшипник, кільцями якого є верхній і нижній  погони, виконані з алюмінієвого сплаву.

Між біговими доріжками погонів в сепараторах  вкладено 135 пласмасових куль. Кулі укладаються через отвір у верхньому погоні, закритий кришкою, індивідуальної для кожного погона.

Верхній погон  кріпиться до опорного листа в башті, нижній -до підбаштового листа  корпуса.

На нижньому погоні  нарізаний зубчатий вінець, з яким входить в зачеплення вихідна шестерня поворотного механізму башти.

Для герметизації башти зазор між верхнім і нижнім погонами закритий гумовим ущільненям, між баштою і верхнім погоном установлене гумове кільце, а між нижнім погоном і корпусом покладена спеціальна замазка.

У зоні робочих місць командира й оператора зубчатий вінець закритий огородженням.

 

БТР-80

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

Бронетранспортер БТР-80 - бойова колісна  машина, що плаває, що має озброєння, броньований захист, високу рухливість, призначена для використання в механізованих підрозділах Сухопутних військ.

Бронетранспортер (надалі  в тексті "машина") - чотиривісний, восьмиколесний, із усіма ведучими колесами, здібний плавати за танками, з ходу долати окопи, траншеї і водні перешкоди, обладнаний десятьма посадковими місцями для розміщення і роботи бойового розрахунку в складі командира відділення (машини), механіка-водія, навідника і семи десантників.

Машина озброєна баштовою кулеметною установкою.

Для ведення бойовим розрахунком прицільного вогню з особистої зброї (кулеметів і автоматів) корпус, машини обладнаний спеціальними амбразурами з кульовими опорами, а також лючками в кришках верхніх люків бойового відділення.

На машині встановлені пристрої захисту від впливу ударної хвилі і проникаючої радіації при вибухах ядерних боєприпасів, для захисту від отруйних речовин, біологічних засобів і від радіоактивного пилу при русі машини по зараженій місцевості.

Для постановки димових завіс з метою маскування машина обладнана системою пуску димових гранат.

Для гасіння пожежі встановлено протипожежне обладнання.

Машина пристосована для авіатранспортування.

 

 

 

 

 

Показати по плакату, пояснити будову та роботу механізму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показати на мат. частині, порівняти з БМП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОНЬОВАНИЙ КОРПУС

Броньовий корпус  служить для розміщення бойового розрахунку, озброєння, боєприпасів, агрегатів і механізмів машини, для захисту їх від поразки вогнем стрілецької зброї, а також від впливу світлового випромінювання, ударної хвилі і проникаючої радіації ядерного вибуху, від пилоподібних радіоактивних речовин, наведеної радіації, отруйних речовин і бактеріальних засобів.

Корпус є кістяком, що з'єднує в єдине ціле  агрегати і механізми машини, сприймає навантаження, які виникають  при русі, подоланні перешкод і стрільбі, забезпечує машині необхідний запас плавучості.

Корпус зварений зі сталевих броньованих листів. Він складається з носової частини, бортів, кормової частини, даху, днища, перегородки відділення силової установки і частин населених відділень.

 

БАШТА

Башта призначена для розміщення в ній навідника, кулеметів КПВТ і ПКТ, прицілу, приладів спостереження, агрегатів і механізмів БКУ-1.

Башта конусоподібної форми, зварена зі сталевих броньованих листів.

До верхньої частини башти приварені три скоби, призначені для монтажу і демонтажу баштової установки.

У передній частині башти зроблений проріз. Ліворуч від прорізу знаходиться гніздо для установки прицілу 1ПЗ-2, що закривається броньованою кришкою.

Башта обертається на кульковій опорі (погоні).

Маска встановлена в прорізі передньої частини  башти.

Зазори між баштою і маскою закриті ущільнювачем із прогумованої тканини.

Вода, що потрапила в порожнину ущільнення маски, зливається через отвір, що закривається гумовою пробкою. У масці є отвори: для кулемета КПВТ (велике), під ним - для гільзовідводу КПВТ і праворуч - для кулемета ПКТ.

Для забезпечення більш легкого обертання маски мається  врівноважуючий механізм.

Погон являє собою радіально-упорний підшипник, що складається з трьох кілець: нерухомого, регулюючого і рухливого. Нерухоме (нижнє) кільце  кріпиться за допомогою болтів  до даху машини. У канавці нерухомого кільця встановлене ущільнювальне гумове кільце. До нерухомого кільця кріпиться регулювальне кільце. Над нерухомим кільцем установлене рухливе (верхнє) кільце, до якого кріпиться башта.

У погон покладені кульки  діаметром 16 мм. Кульки розділені сепаратором і катаються по чотирьох кільцях, виготовленим з каліброваного сталевого дроту. Герметичність погона забезпечена ущільнювальним кільцем.

 

 

 

показати на мат. частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Механізм повороту башти

 

Поворотний механізм башти являє собою редуктор з електричним та ручним приводами. Він розташований ліворуч від оператора-навідника і встановлений шарнірно на кронштейні, закріплений на верхньому погоні башти.

Поворотний механізм складається з корпуса, циліндричних і конічних шестерень, напівмуфт черв'ячної пари,  люфтовибираючого пристрою, маховика, рукоятки ручного приводу, електродвигуна і електромагніта.

Люфтовибираючий пристрій  забезпечує безлюфтове зачеплення вихідної шестірні  поворотного механізму з зубчатим вінцем нижнього погона. Пружний елемент  поворотного механізму служить для гасіння коливань башти при стрільбі. Для запобігання поворотного механізму від поломок вихідна шестірня  установлена на конусі з поджиманням тарілчастими пружинами і при зростанні навантажень на шестірню більше припустимих вона прослизає відносно конуса.

Електромагніт  призначений для відключення ручного приводу при роботі електричним.

При роботі вручну електропривод башти (тумблер ПРИВІД на пульті управління оператора) повинний бути виключений.

При повороті рукоятки обертання передається через конічні шестірні  на черв'як, черв'ячне колесо  і далі через напівмуфти  на вал-шестерню  і на вихідну шестірню, що обкочується по зубчатому вінці нижнього погона, забезпечуючи поворот башти.

Для повороту башти від електропривода включити стабілізатор (тумблер ПРИВІД на пульті управління оператора) і відхилити корпус пульта управління убік  необхідного повороту башти.

Після включення електропривода шток  електромагніта  піднімає штовхальник  з напівмуфтою, виводячи останню з зачеплення з напівмуфтою, відключаючи тим самим черв'ячну пару і маховик ручного приводу. При роботі електропривода обертання передається від виконавчого двигуна  на шестірню, через блоки-шестірні  і вал-шестерпю  на вихідну шестірню, що обкочується по зубчатому вінці нижнього погона, забезпечуючи поворот башти.

На поворотному механізмі башти встановлений покажчик азимута башти, що служить для відліку і вказівки кутів повороту башти щодо подовжньої осі машини.

 

Обладнання відділення управління, бойового відділення, десантного відділення.

 

БМП-2

По розташуванню устаткування і механізмів усередині машина розділена на чотири відділення:

-           управління;

-           бойове;

-           силове;

-           десантне.

        

       Відділення управління:

        Розташовано в носовій частині корпуса, обмежено праворуч перегородкою силового відділення, ліворуч - бортом машини.

        У відділенні управління розташовані робочі місця механіка-водія і десантника.

        Робоче місце водія обладнане:

сидінням, КВП, освітлення і сигналізація, ТНПО-170А (4-і); ГПК-59, органами управління машиною, приладами і виконавчими механізмами, ТПУ А-3, ПРХР, ППО, системою очищення приладів спостереження.

        Робоче місце десантника: сидіння, амбразура для стрільби, прилади ТНПА-165А и ТНПО-170А, ТПУ А-3

        Крім того, у відділенні управління ФВУ, нагрівник, балон пневмосистеми, місце для укладання ЗІП.

Бойове відділення:

розташоване в середній частині корпуса  безпосередньо за силовим відділенням.   Містить у собі башту і частину корпуса, обмежену попереду перегородкою силового відділення й огородженнями десантних сидінь позаду.

           У башті обладнані робочі місця оператора і командира:

           Оператора робоче місце: сидіння, приціл БПК-1-42, пульт керування стабілізатором, ТНПО-170А (3шт.); ТНПТ-1, поворотний механізм вежі, піднімальний механізм спареної установки, крани системи очищення прицілу, ТПУ А-2, КР-60 обігріви приладів спостереження, пульт керування 902 В, стопор вежі, балон системи очищення приладів.

             Командира робоче місце: люк командира з приладами спостереження ТЧИ-3Б, з освітлювачем ОУ-3ГА2, ТНПО-170А, ТНПТ-1; сидіння, механізм повороту люка командира; приціл 1ПЗ-3; пульт управління стабілізатора; радіостанції Р-123М; ТПУА-1; бачок і крани системи очищення приладів.

             Крім того, у башті встановлені:

             БУ-25-2С; вузли стабілізатора; укладання ПТУР, апаратура управління пусковою установкою 9ПВ5М.

 

              Десантне відділення:

розташоване в кормовій частині машини. Воно обмежено правим і лівим бортами і розділене на дві частини середнім паливним баком і контейнером електрообладнання.

         У десантному відділенні 6 робочих місць, по 3 у кожній частині.

         Для виходу і входу десанту в кормі є двоє дверей.

         Над сидінням у даху розташовані два люки для виходу десанту на плаву, ведення вогню по повітряним цілям і спостереженням за місцевістю на марші.

 

         У контейнері електроустаткування розміщені:

         2 АБ, агрегати електроустаткування й опалювання. Крім того: КР-60 для обігріву приладів спостереження скла кульових опор, два вентилятори видалення порохових газів, апарати А-3 і А-4, ручний вогнегасник, водовідпомповуючий насос, насос ТДА; місця для укладання боєкомплекту АКМ, ПК, радіостанція  Р-126 і ЗІП.

 

 

БТР-80

По призначенню і розташуванню механізмів і устаткування машина умовно розділена на три відділення: відділення управління, бойове відділення і відділення силової установки.

Відділення управління  розташовано в передній частині машини.

Бойове відділення  складає обсяг корпуса машини від спинок сидінь командира машини і механіка-водія до перегородки відділення силової установки.

 

Силове відділення.

БМП-2

Силове відділення:

         розміщене в правій передній частині корпуса і відділено від усієї машини теплозвукоизоляционной перегородкою, у якій маються люки для доступу до агрегатів.

        У силовому відділенні розташовані агрегати силової установки і СП з обслуговуючими їхніми системами. Двигун і КП об'єднані в силовий блок.

 

БТР-80

Відділення силової установки  розташовано в задній частині корпуса й ізольовано від бойового відділення герметичною перегородкою.

Під листами полу, під сидіннями і під двигуном розміщені агрегати і вузли трансмісії: роздавальна коробка, мости, карданні вали, тяги управління.

Зовні машини розміщені прилади зовнішнього освітлення і сигналізації, звуковий сигнал, хвилевідбиваючий щиток, антена радіостанції, пускові установки для пуску димових гранат, буксирні і швартовочні пристосування, шухляда з ЗІП, блок лебідки, лопата, пилка, сокира, лом, буксирні троси.

 

 

 

Пояснити будову та роботу механізму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакату та на мат.частині, відділення дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакату

 

 

Показати по плакату

 

 

 

Показати по плакату

 

 

 

Показати по плакату

 

 

 

 

Показати по плакату

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати по плакату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування обладнання показати по плакату

 

 

 

 

Показати по плакату та мат.частині

 

 

 

 

 

Порівняти з БМП

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №2

(самостійне заняття)

 

Тема:  “Загальна будова БМП-2, БТР-80”

 

Навчально-виховна мета:

 

- самостійно закріпити знання по призначенню, загальній будові БМП-2, БТР-80;

- вивчити БТХ БМП-2 та БТР-80;

- виховувати у курсантів почуття відповідальності при вивченні бронетанкового озброєння та військової техніки.

            Час:           2 години.

            Місце:      клас

            Метод:     самостійне заняття.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

- плакати;

- обладнання класу:

 

Література:

1. «БТР-80,  ТО і ІЕ»  частина 1, стор.12-18.

2. «БМП-2, ТО і ІЕ» частина 1, стор.6-55.

 

Навчальні питання:

 

1. Бойова технічна характеристика БМП-2.

2. Бойова технічна характеристика БТР-80.

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

1. Учбові питання записати на дошці.

2. Вказати літературу, якою курсанти повинні користуватись.

3. Курсанти самостійно працюють з літературою та плакатами.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Призначення, загальна будова БМП-2.

2. Призначення, загальна будова БТР-80.

3. БТХ БМП-2.

4. БТХ БТР-80.

5. Загальна будова механізмів повороту БТР-80 та БМП-2.

6. Обладнання відділень управління бойового відділення і десантного відділення.

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №3

(практичне заняття)

 

Тема: Загальна будова БМП – 2, БТР – 80.

 

Навчально-виховна мета:

1. Ознайомити курсантів загальною будовою, розподіленням внутрішнього об’єму БМП - 2 та БТР – 80 на функціональні відділення, обладнанням відділень, розташування люків, лючків на корпусі та башті, сидінь у відділеннях, порядок користування сидіннями.

2. Вчити технічну термінологію.

3. Виховувати у курсантів почуття відповідальності за вивчення БТОТ.

 

            Час:           4 години.

            Місце:       ЛПЗ.

            Метод:      практичне заняття.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

- БМП – 2, - 1 од.

- БТР – 80, - 1 од.

- плакати

 

Література:

1. БМП - 2, ТО і ІЕ ч. 1 – 2.

2. Бронетанковое вооружение. М., 1991р.

3.  БТР - 80, ТО і ІЕ ч.1 – 2.

 

 

Навчальні питання:

 

1. Загальна будова, розподілення внутрішнього об’єму БМП - 2 на функціональні відділення. Обладнання відділень. Розташування люків, лючків на корпусі та башті, сидінь у відділеннях, порядок користування сидіннями.

2. Загальна будова, розподілення внутрішнього об’єму БТР - 80 на функціональні відділення. Обладнання відділень. Розташування люків, лючків на корпусі та башті, сидінь у відділеннях, порядок користування сидіннями.

Організаційно-методичні вказівки:

 

1. Заняття проводиться на двох навчальних місцях з заміною на навчальних місцях через 30 хвилин.

2. Кожен з екіпажів під керівництвом керівників на навчальних місцях виконує роботи згідно завдання та навчальних карт

3. Керівники на навчальних місцях відповідають за повноту і якість виконання робіт згідно навчально-тренувальних карт, за підтримання дисципліни і дотримання заходів безпеки.

На занятті повинні бути задіяні 2 викладача, які працюють паралельно кожний з одним з екіпажів, при цьому надаючи консультації і перевіряючи знання навчаємих.

4. Механіки-інструктори надають курсантам практичну допомогу під час відпрацювання вивчаємих питань.

5. При виконанні робіт на техніці особливу увагу необхідно приділити дотриманню заходів безпеки.

6. На навчальних місцях відпрацювати питання:

 

Навчальне місце № 1

1. Загальна будова, розподілення внутрішнього об’єму БМП - 2 на функціональні відділення. Обладнання відділень. Розташування люків, лючків на корпусі та башті, сидінь у відділеннях, порядок користування сидіннями.

 

Навчальне місце № 2.

1. Загальна будова, розподілення внутрішнього об’єму БТР - 80 на функціональні відділення. Обладнання відділень. Розташування люків, лючків на корпусі та башті, сидінь у відділеннях, порядок користування сидіннями.

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення занять:

 

Етапи заняття, учбові питання, їх короткий зміст та час на їх відпрацювання

Методичні вказівки

1

2

І. Вступна частина    - 10 хв.

Викладач приймає рапорт, вітається з особовим складом.

Далі викладач:

- перевіряє наявність особового складу;

- перевіряє зовнішній вигляд (робить) зауваження, добивається усунення недоліків);

- доводить тему, мету заняття (вказати вимоги МОУ по освоєнню техніки, повному використанні її бойових можливостей;

- доводить організацію і порядок проведення заняття (вказати навчальні точки, розрахунок часу, методику виконання робіт);

- представляє механіків-інструкторів;

- доводить заходи безпеки;

- роздає екіпажам навчально-тренувальні карти;

- розводить екіпажі по навчальним точкам.

 

 

 

 

Курсанти у 2-х шереножному строю у складі 2-х екіпажів, механіки-інструктори на лівому фланзі.

 

 

 

 

Під час представлення механік-інструктор робить крок вперед.

 

Старші на навчальних місцях отримують УТК, слідують до навчальних місць.

ІІ. Основна частина    - 75 хв.

Заняття починається одночасно на всіх навчальних місцях згідно графіку.

Керівники на навчальних місцях надають допомогу екіпажам правильно відпрацювати навчальні питання.

При цьому контролюється повнота та якість виконання робіт, дотримання екіпажами вимог технічної культури та заходів безпеки, знання і вміння курсантів.

Результати контролю знань і вмінь курсантів заносяться керівником заняття в оціночні аркуші.

При загальних помилках або порушенні заходів безпеки, викладач зупиняє заняття, в складі взводу пояснює помилки та робить показ правильного виконання робіт.

Робота на навчальних місцях, перерви проводяться згідно графіка:

 

 

Курсанти виконують роботи практично, згідно навчально-тренувальних карт, дотримуючись при цьому заходів безпеки.

Екіпажі

Постановка задачі

Навч.місце № 1

Перерва

Навч.місце № 2

Обслуговування техніки

Підведен. підсумків

1

1

2

2

2

1

 

10

30

5

30

15

5

 

Обслуговування навчальних точок і техніки.

 

 

 

 

Екіпажі обслуговують техніку і наводять порядок на навчальних точках.

Керівники на навчальних місцях збирають оціночні аркуші, віддають керівнику заняття.

ІІІ. Заключна частина     -   5 хв.

1. Підвести підсумок заняття:

- нагадати тему заняття, як була досягнута мета;

- вказати на недоліки, звернути увагу на організованість і дисципліну на занятті;

- об’явити оцінки.

2. Дати завдання на самостійне заняття.

3.  Назвати тему наступного заняття і місце його проведення.

4. Відповісти на запитання.

5. Зробити розбір з механіками-інструкторами.

6.   Зробити розбір з керівниками на навчальних точках.

Ті, хто навчаються стоять у строю.

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №4

(самостійне заняття)

 

 

Тема:  “Основне обладнання БМП-2 та БТР-80.”

 

Навчально-виховна мета:

 

- самостійно закріпити знання по загальній будові, обладнанню відділень, розташуванню люків, лючків на корпусі та башті, сидінь у відділеннях порядку користування ними;

- накреслити люки, лючкі на корпусі та башті в зошиті;

- виховувати у курсантів почуття відповідальності при вивченні бронетанкового озброєння та військової техніки.

            Час:           1 години.

            Місце:       клас

            Метод:      самостійне заняття.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

            -  плакати;

           

Література:

 

1. БТР-80,  ТО і ІЕ”  частина 1, стор. 19-22.

2. БМП-2,  ТО і ІЕ”  частина 1, стор. 39-41.

 

Навчальні питання:

 

1. Розташування люків та лючків на корпусі (зверху та на днищі), заправ очних отворів.

2. Порядок користування лючками та кормовими дверима.

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

1. Навчальні питання записати на дошці.

2. Вказати літературу, якою курсанти повинні користуватись.

3. Курсанти самостійно працюють з літературою, використовуючи плакати та матеріальну частину.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Розташування люків, лючків та заправочних отворів БМП-2 та БТР-80.

 

 

 

Методичну розробку склав:

Старший викладач             Г.І. Ушаков

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика