andrey

Путь к Файлу: /Разное / военная кафедра / Метод Т5.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   344.5 КБ
СКАЧАТЬ

ГВАРДІЙСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ  ЗІРКИ ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ІМЕНІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

”ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

Метод Т5

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 5. «Силова установка БТР-80»

 

 

Спеціальність     021000 “ Бойове застосування механізованих  з’єднань, військових   частин    і   підрозділів "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

КАФЕДРА  ВІЙСЬКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ОФІЦЕРІВ  ЗАПАСУ

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ПМГ

доцент                    М.Г. Коломієць

“___” _____________________ 2008 р.

 

 

Примірник  №  ___

Тільки для викладачів

 

 

М Е Т О Д И Ч Н А          Р О З Р О Б К А

 

Для проведення занять

з розділу військово-технічна і військово-спеціальна підготовка

 

предмет

 

БУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ РЕМОНТ БТОТ

 

Тема 5. «Силова установка БТР - 80».

 

 

Спеціальність          021000 “Бойове застосування механізованих  з’єднань, військових   частин    і   підрозділів "

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                      Обговорено на засіданні

                                                                                       ПМГ      «___»________2008 р.

                                                                                       Протокол № ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків – 2008 р.


Зміст

1. Загальні організаційно-методичні вказівки щодо відпрацювання теми №4: «Силова установка об.447А»

2. Розрахунок часу за видами занять.

3. Навчально – методичні матеріали для проведення занять:

Заняття №1: „Двигун КАМАЗ - 7403”

Заняття №2. „Двигун КАМАЗ - 7403”

Заняття №3: „ Паливна система та система повітроочистки.”

Заняття №4. „ Паливна система та система повітроочистки.”

Заняття №5. „ Система змащення, охолодження та підігріву.”

Заняття №6. „ Система змащення, охолодження та підігріву.”

Заняття №7. „ Визначення технічного стану систем силової установки БТР-80.”

Дидактичні матеріали

 

 


І. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ:

 

№ заняття

Назва заняття

Вид заняття

Кількість годин

заняття  №1

“ Двигун КАМАЗ - 7403.”

групове заняття

2 години

заняття  №2

“ Двигун КАМАЗ - 7403.”

самостійне заняття

1 година

заняття  №3

“Паливна система та система повітроочистки”

групове заняття

2 години

заняття  №4

“Паливна система та система повітроочистки”

самостійне заняття

2 година

заняття  №5

“ Система змащення, охолодження та підігріву ”

групове заняття

2 години

заняття  №6

“ Система змащення, охолодження та підігріву ”

самостійне заняття

2 година

заняття  №7

“ Визначення технічного стану систем силової установки БТР-80”

практичне заняття

4 години

 

 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ № 5:

«Силова установка БТР - 80.»

 

1. Тема спрямована на подальше удосконалення знань студентів з питань загальної будови БТР-80. В результаті вивчення навчальних питань теми студенти повинні отримати знання, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях, щодо будови та роботи силової установки БТР-80, отримати практику в роботі на техніці.

2. Навчально–виховна мета теми досягаються застосуванням активних прийомів і методів навчання. Основним з них є постановка проблемних питань щодо будови та принципу роботи силової установки БТР-80, основних несправностей та порядку їх усунення.

Заняття 1. “ Двигун КАМАЗ - 7403.” (групове заняття).

На початку групового заняття №1 та по ходу його викладання доцільно задавати студентам питання, які призначені не тільки для перевірки рівня їх знань, а також для визначення рівня ступені готовності до засвоєння тими, хто навчається матеріалу, що викладається.

В ході викладання матеріалу, викладач повинен широко застосовувати ілюстраційний матеріал.

Після групового заняття студенти повинні отримати знання, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях, щодо будови та роботи двигуна та систем, що забезпечують його роботу.

Заняття 2. “ Двигун КАМАЗ - 7403” (самостійне заняття).

До початку самостійного заняття №2 студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчальних питань, використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки.

Після занять студенти повинні знати відповіді на питання, що винесені для самоконтролю і бути готовими до проведення групового заняття.

Заняття 3. “ Паливна система та система повітроочистки ” (групове заняття).

На початку групового заняття №3 та по ходу його викладання доцільно задавати студентам питання, які призначені не тільки для перевірки рівня їх знань, а також для визначення рівня ступені готовності до засвоєння тими, хто навчається матеріалу, що викладається.

В ході викладання матеріалу, викладач повинен широко застосовувати ілюстраційний матеріал.

Після групового заняття студенти повинні отримати знання, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях, щодо будови та роботи паливної системи та системи повітряочистки.

Заняття 4. “ Паливна система та система повітроочистки ” (самостійне заняття).

До початку самостійного заняття №4 студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчальних питань, використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки.

Після занять студенти повинні знати відповіді на питання, що винесені для самоконтролю і бути готовими до проведення практичного заняття.

Заняття 5. “Система змащення, охолодження та підігріву” (групове заняття).

На початку групового заняття №3 та по ходу його викладання доцільно задавати студентам питання, які призначені не тільки для перевірки рівня їх знань, а також для визначення рівня ступені готовності до засвоєння тими, хто навчається матеріалу, що викладається.

В ході викладання матеріалу, викладач повинен широко застосовувати ілюстраційний матеріал.

Після групового заняття студенти повинні отримати знання, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях, щодо будови та роботи система змащення, охолодження та підігріву.

Заняття 6. “Система змащення, охолодження та підігріву” (самостійне заняття).

До початку самостійного заняття №2 студенти повинні отримати завдання та літературу, що рекомендована.

При розгляді навчальних питань, використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки.

Після занять студенти повинні знати відповіді на питання, що винесені для самоконтролю і бути готовими до проведення практичного заняття.

Заняття 7. “Перевірка технічного стану вузлів ходової частини” (практичне заняття).

Напередодні заняття №4 викладач проводить у взводі консультацію, на якій він повинен не відповідати студентам по питанням практичного заняття, а роз’яснити питання, які дійсно можуть визвати труднощі у тих хто навчається при їх самостійному розгляданні.

В ході проведення практичного заняття студенти отримують практику в роботі на техніці, виконуючи роботи згідно операційних карт.

 


ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.

 

Заняття №1

(групове заняття)

 

            Тема:          “Двигун КАМАЗ - 7403”.

           

Навчально-виховна мета:

Вчити:

Будову силової установки БТР - 80, технічну характеристику, будову двигуна та принцип дії двигуна  КамАЗ-7403 .

Вчити технічну термінологію.

Прищеплювати курсантам почуття впевненості в своїх діях на техніці.

 

Навчальний потік:       ВОС 420200

Час:           2 години.

            Місце:       спецклас № 109

            Метод:      розповідь з показом

           

Учбово-матеріальне забезпечення:

      -     стенд двигуна  КамАЗ-7403 .

діапроектор, слайди;

плакати.

Література:

 

1. БТР - 80. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.І с.124-176.

2. Бронетанкове озброєння, М.1991р., c.103-117, 149-158.

 

Навчальні  питання:

1.  Загальна будова і компоновка силової установки. Розміщення і кріплення двигуна в машині.

2. Призначення, ТХ, загальна будова двигуна та принцип роботи.

3.  Призначення, будова та робота кривошипно-шатунного механізму, механізму газорозподілу і механізму передач.

 

1. Заняття проводити в спеціальному  класі 

2. При підготовці до проведення заняття необхідно вивчити рекомендовану літературу, методичну розробку та написати план проведення заняття.

3. При проведенні заняття використовувати обладнання класу, стенди. Звернути увагу на роботу вузлів та механізмів двигуна.

4. На заняттях виховувати у курсантів відповідальне відношення до вивчення бронетанкової техніки та підтримання її у бойовій готовності

На початку групового заняття та по ходу його викладання доцільно задавати студентам питання, які призначені не тільки для перевірки рівня їх знань, а також для визначення рівня засвоєння тими, хто навчається матеріалу, що викладається.

Після групового заняття студенти повинні отримати знання, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях, щодо будови та роботи двигуна КАМАЗ – 7403.

По закінченню заняття викладач повинен дати тим, хто навчається завдання на самостійні заняття.


Порядок проведення заняття:

 

Дії викладача

Дії курсантів

1

2

І. Увідна частина    - 15 хв.

Прийняти доповідь, перевірити готовність взводу до занять.

 

Перевірити засвоєння навчального, матеріалу         попередньої теми.

Довести тему, мету заняття та порядок його проведення.

 

Звернути увагу на наявність о/с, зовнішній вигляд, оформити журнал.

Оформити журнал.

 

Тему записати на дошці.

 

ІІ. Основна частина    - 70 хв.

1. Загальна будова і компоновка силової установки. Розміщення і кріплення двигуна в машині.

 

 СИЛОВА УСТАНОВКА  БТР – 80

Силова установка являє собою комплекс вузлів і агрегатів, що включає силовий агрегат і обслуговуючі двигун системи постачання паливом, постачання повітря, змащення, охолодження і передпускового підігріву.

Силовий агрегат складається з двигуна в зборі зі зчепленням і коробкою передач. На двигуні змонтовані повітряний компресор, гідронасос, паливні і масляні фільтри, а також два генератори і казан передпускового підігрівника.

Силовий агрегат установлений на деталях і вузлах підвіски у відділенні силової установки.

 

2. Призначення, ТХ, загальна будова двигуна та принцип роботи.

 

 Технічна характеристика двигуна КамАЗ-7403:

Тип: Дизель, 4-х тактний, У- подібний, 8- циліндровий, зі струйним розпиленням палива, рідинного охолодження з турбонаддувом.

Марка: КамАЗ-7403.

Вага: 1100 кг.

Кут розвалу блоку - 90°.

Діаметр циліндру і хід поршня,  мм   120 х 120.

Ступінь стиснення  16.

Робочий об’єм         10,85 л.

Максимальна потужність, к.с. 260 (191 кВт) при 2600 об/хв.

Питома витрата палива, г/кВт.г 238 (175 г/к.с.г.).

Частота обертів в колінчатому валу, мін. об/хв.    600.

Мах об/хв.     2930.

Використовуване паливо: ДА, ДЗ, ДА керосин  ТС-І,

Нумерація цил. - з боку протилежному маховику:

прав. блок – 1,2,3,4 лів.-5,6,7,8.

Порядок роботи цил. – І-5-4-2-6-3-7-8.

Мах Мкр.  78 кгсм при 1700-1800 об/хв.

 

Загальна будова .

КШМ (кривошипно-шатунний механізм),

ГРМ (газорозподільний механізм),

МП (механзім передач).

 

3. Призначення, будова та робота кривошипно-шатунного механізму, механізму газорозподілу і механізму передач.

 

КШМ.

блок циліндрів;

гільзи циліндрів – 8;

головки циліндрів – 8;

колінчатий вал з маховиком;

шатунна та поршнева група.

 

БЛОК ЦИЛІНДРІВ І ГОЛІВКИ

Блок циліндрів   — чавунний, відлитий заодно з верхньою частиною картера.

До блоку з однієї сторони кріпиться кришка з встановленою на ній гідромуфтою привода вентилятора, з іншого боку - картер  маховика, що служить кришкою шестерень механізму газорозподілу.

Гільзи циліндрів — чавунні, мокрого типу, які легко знімаються. У з'єднанні гільза-блок циліндрів водяна порожнина ущільнена гумовими кільцями круглого перетину. У верхній частині встановлене кільце під бурт у проточку гільзи, у нижній частині два кільця встановлені в розточення блоку .

 

Голівки циліндрів відлиті з алюмінієвого сплаву, мають порожнини для охолодження рідиною, що сполучуються із сорочкою блоку. Стики голівки циліндра і гільзи, голівки і блоку ущільнені прокладками. Пропускні отвори для охолоджуючої рідини й олії, а також голівка по контурі ущільнені гумовими прокладками. У розточену канавку на нижній площині голівки запресоване опорне кільце  , що утворює надійний газовий стик між голівкою  і гільзою  циліндра.

Впускні і випускні канали розташовані на протилежних сторонах голівки.

У голівку запресовані чавунні сідла  і металокерамічні направляючі втулки  клапанів.

Кожна голівка закріплена на блоці чотирма болтами. Клапанний механізм закритий алюмінієвою кришкою , що ущільнюється прокладкою .

 

КОЛІНЧАТИЙ ВАЛ

Колінчатий вал — сталевий, має п'ять корінних опор і чотири шатунні шийки.

У шатунних шийках вала виконані внутрішні порожнини, закриті заглушками , де олія піддається додатковому відцентровому очищенню. Порожнини шатунних шийок сполучуються отворами з поперечними каналами в корінних шейках.

На носку і хвостовику колінчатого вала встановлена шестерня  привода масляного насоса і ведуча шестерня  механізму газорозподілу в зборі з маслоотражателем . Противаги -знімаються, закріплені на валу пресовою посадкою.

Осьові переміщення колінчатого вала обмежені чотирма сталеалюмінієвими півкільцями, встановленими в проточках задньої корінної опори так, щоб сторона з канавками прилягала до завзятих торців колінчатого вала, а вус входив у паз на кришці заднього корінного підшипника.

Хвостовик колінчатого вала ущільнений гумовим саморухомим сальником, встановленим у картері маховика.

МАХОВИК

Маховик-чавунний, закріплений болтами на торці колінчатого вала і зафіксований двома штифтами і настановною втулкою.  Зубчатий вінець  служить для пуску двигуна стартером.

На зовнішній поверхні маховика є паз  під фіксатор  маховика, що використовується при регулюваннях систем постачання двигуна паливом і повітрям.

ШАТУНИ

Шатуни-сталеві, двотаврового перетину; нижня голівка

виконана з прямим плоским розніманням. Шатун остаточно оброблений у зборі з кришкою, тому кришки шатунів невзаємозамінні. На кришці і шатуні нанесені позначки спарености у виді тризначних порядкових номерів.

При зборці мітки на шатуні і кришці повинні знаходитися з однієї сторони. Крім того, на кришці шатуна вибитий порядковий номер циліндра.

Підшипник верхньої голівки — запресована втулка з біметалічної стрічки з робочим бронзовим шаром. Кришка шатуна закріплена двома шатунними болтами  з гайками .

 

ПОРШНІ І ПОРШНЕВІ КІЛЬЦЯ

Поршні — алюмінієві, з чавунною вставкою під верхнє компресійне кільце і колоїдно-графітне покриття спідниці. На поршні  встановлені два компресійних кільця   і одне маслознімаюче кільце . Компресійні кільця - чавунні. Робоча поверхня верхнього компресійного кільця покрита хромом, нижнього — молібденом.

Маслознімаюче кільце -прямокутного перетину з крученим пружинним розширювачем і хромованою робочою поверхнею.

Поршень із шатуном з'єднаний сталевим пустотілим пальцем плаваючого типу, осьове переміщення пальця в поршні обмежено стопорними кільцями .                                                                     

 

ГРМ.

Призначений для впуску в циліндри повітря і випуску відпрацьованих газів.

Механізм газорозподілу – верхнеклапанний.

Складається:

розподільний вал;

штовхачі;

клапани: - впускні;

випускні;

направляючі штовхачів;

штанги штовхачів;

коромисло клапанів;

пружини клапанів.

 

Механізм передач – для передачі обертів від колінвалу до розподільних валів мех.ГР, навісним агрегатам. Шестерні прямозубі.

шестерня колін вала - ведуча,

шестерня розподільних валів,

шестерня паливного насосу В тиску,

блок проміжних шестерен,

шестерня  компресору,

шестерня приводу  водяного насосу .

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

Розповісти, дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

Розповісти, показати на плакаті.

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

Розповісти, показати на плакаті.

 

 

 

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат.

 

 

Дати під запис.

 

 

Пригадати, використовуючи плакати.

 

 

 

 

 

 

Пояснювати в порівнянні з двигуном УТД-20С1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В розвалі блоків з регуляторів обертів.

 

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат.

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

Відповісти на запитання курсантів.

 

 

Дати завдання на самостійне заняття.

 

Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті.

Записати на дошці літературу та сторінки.

Т.5/2  “Паливна система та система повітроочистки.”.

 

 


Заняття №2

(самостійне заняття)

 

Тема: Двигун  КАМАЗ – 7403.

 

Навчально-виховна мета:

1.  Самостійно закріпити знання по загальній будові двигуна 7403.

2. Удосконалювати навички курсантів в самостійному вивченні бронетанкової техніки.

 

Час: 1 година.

Місце: спеціалізований клас

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

1. Двигун 7403.

2. Плакат “Будова двигуна 7403”.

Література: БТР-80 ТО і ІЕ ч.1 стор. 124-138.

 

Навчальні питання:

1.Загальна будова і компоновка силової установки. Розміщення і кріплення двигуна в машині.

2. Призначення, ТХ, загальна будова двигуна та принцип роботи.

3. Призначення, будова та робота кривошипно-шатунного механізму, механізму газорозподілу і механізму передач.

 

Організаційно-методичні вказівки:

 

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову двигуна 7403 та його складових частин.

 

Питання для самоконтролю:

 

Розміщення та призначення механізму передач.

Будова механізму передач.

Будова двигуна 7403.

Призначення, будова механізму газоросподілу.

Будова КШМ.

Діаграма фаз газорозподілу.

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №3

(групове заняття)

 

Тема. “Паливна система та система повітряочистки”

 

Навчально-виховна мета:

 

Вчити ТХ, будову систем силової установки БТР – 80: паливної системи, системи живлення повітрям та їх роботу.

Вчити технічну термінологію.

Прищеплювати курсантам почуття відповідальності за вивчення БТОТ.

 

            Час:           2 години.

            Місце:       ЛПЗ.

            Метод:      розповідь з показом

            Навчально-матеріальне забезпечення:

      -     БТР - 80.

діапроектор, слайди;

плакати.

Література:

 

1. БТР - 80. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.І с.124-176.

2. Бронетанкове озброєння, М.1991р., c.103-117, 149-158.

 

Навчальні  питання:

1. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип роботи паливної системи.

2. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип роботи системи повітряочистки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення заняття:

 

Дії викладача

Дії курсантів

1

2

І. Увідна частина    - 15 хв.

Прийняти доповідь, перевірити готовність взводу до занять.

 

Перевірити засвоєння навчального, матеріалу         попередньої теми.

3. Довести тему, мету заняття та порядок його проведення.

Звернути увагу на наявність о/с, зовнішній вигляд, оформити журнал.

Провести експресопитування. Оформити журнал.

Тему записати на дошці.

 

ІІ. Основна частина    - 70 хв.

 1. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип роботи паливної системи.

 

1.1.Призначена для зберігання, транспортування, очищення та подачі палива в циліндри двигуна. 

 Технічна характеристика:

Тип – проточна.

Використовуєме паливо:

дизельне: ДЛ, ДЗ, ДА;

при температурі від -20°С до -50°С в якості резервного пального допускається використання керосину ТС-1 (не більше 10% від загального ресурсу).

Ємності під паливо:

2 бака по 150 л =300 л.

Витрата палива:

На 100 км, л – по шосе – 48;

По грунту – 60-130 л.

Запас ход по паливу км – по шосе 600;

по грунту – 200-500;

на плаву, годин – 12,

питома витрата палива – 175 г/к.с. год.

(238г/кВт год),

тиск впорску палива в циліндри – 21МПа (215кгс/см2)

1.2. Складається:

а)Паливопідводяча аппаратура:

баки, паливомір (електрич., щуп);

країни: - кран перемикання баків;

кран заливу палива;

кран підігрівача;

насоси: - паливний насос низького тиску;

паливний насос підігрівача;

ручний паливопідкачуючий насос;

фільтри: - грубої очистки палива;

тонкої очистки палива;

повітряний фільтр в дренажній системі;

трубопроводи низького тиску палива.

б) Паливоподаюча апаратура:

паливний насос високого тиску (ПНВТ);

трубопроводи високого тиску палива;

форсунки – 8 од.;

в) Апаратура керування подачею палива:

привід керування подачею палива;

педаль з системою тяг, важелів;

механізм ручного приводу;

механізм вимикання приводу керування подачею палива;

автоматична муфта випередження вприску палива;

привід керування ПНВТ.

Принцип роботи:

під час підготовки двигуна до пуску;

при працюючому двигуні.

 

2. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип роботи системи повітряочистки.

 

2.1. Призначена для очистки та подачі повітря в циліндри двигуна.

Т.Х.: - з одним повітряним фільтром, двома турбокомпресорами.

2.2.Складається:

повітряний фільтр;

індикатор засміченості повітряного фільтру;

обладнання для пилевідводу;

турбокомпресори;

впускні трубопроводи (колектори).

Повітряний фільтр – сухого типу, двоступеневий, з інерційними решітками, автоматичним виведенням пилу та змінним картонним елементом.

Складається:

корпус з інерційними решітками;

фільтруючий елемент.

Обладнання для пилевідводу складається:

ежекторів;

клапанний механізм;

трубопроводи.

Клапанний механізм  має 2 положення:

1 – відчинено;

2 – зачинено.

Клапан зачиняється тільки перед подоланням водяної перешкоди.

Турбокомпресори – призначені для збільшення кількості надсилаємого повітря в циліндри двигуна.

Складається:

корпус;

центрострімкої турбіни;

відцентрового коспресора.

2.3. Обладнання для випуску відпрацьованих газів.

Складається:

два колектора;

двох приймальних труб з гнучкими металорукавами;

двох глушників;

двох ежекторів для виведення пороху.

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спитати курсантів будову паливної системи, розповісти, використовуючи плакати та БТР – 80.

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

В розвалі блоків з регуляторів обертів.

 

 

 

Розповісти використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат та БТР –80.

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

Розповісти будову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

Спитати призначення курсантів, відповідь уточнити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

Підвести підсумок заняття.

 

Відповісти на питання курсантів.

Дати завдання на самостійне заняття.

 

Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті та досягнення мети.

Записати на дошці літературу та сторінки.

Т.26/5  “Визначення тех. стану систем силової установки БТР-80” – ЛПЗ.

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №4

(самостійне заняття)

 

Заняття 4. Паливна система та система повітроочистки.

Навчально-виховна мета:

1. Вчити призначення, ТХ, будову, роботу системи живлення пальним.

2. Вчити призначення, ТХ, будову, роботу системи живлення повітрям.

 

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас.

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

- Плакати.

Література:

- БТР-80 ТО і ІЕ кн. 1. стор.141-160, 167-177.

 

Навчальні питання:

1. Призначення, ТХ, будова, робота системи живлення пальним.

2. Призначення, ТХ, будова, робота системи живлення повітрям.

 

Організаційно-методичні вказівки:

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову системи живлення пальним та системи повітряочистки.

 

Питання для самоконтролю:

1. Призначення, ТХ системи живлення пальним.

2. Загальна будова та робота системи живлення пальним.

3. Будова та робота ПНВТ

4. Призначення, ТХ системи живлення повітрям.

5. Загальна будова та робота системи живлення повітрям.

Навчально-методичні матеріали до заняття №5

(групове заняття)

Тема. “Система змащення, охолодження та підігріву”

 

Навчально-виховна мета:

Вчити ТХ, будову систем силової установки БТР – 80:  системи змащення, охолодження та підігріву.

Вчити технічну термінологію.

Прищеплювати курсантам почуття відповідальності за вивчення БТОТ.

 

            Час:           2 години.

            Місце:       ЛПЗ.

            Метод:      розповідь з показом

            Навчально-матеріальне забезпечення:

      -     БТР - 80.

діапроектор, слайди;

плакати.

Література:

 

1. БТР - 80. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.І с.124-176.

2. Бронетанкове озброєння, М.1991р., c.103-117, 149-158.

 

Навчальні  питання:

1. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип дії системи змащення.

2. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип дії системи охолодження і підігріву.

3. ТХ, загальна будова, принцип дії електрофакельного устрою.

 

Порядок проведення заняття:

Дії викладача

Дії курсантів

1

2

І. Вступна частина    - 10 хв.

Прийняти доповідь, перевірити готовність взводу до занять.

 

Перевірити засвоєння навчального, матеріалу         попередньої теми.

 Довести тему, мету заняття та порядок його проведення.

Звернути увагу на наявність о/с, зовнішній вигляд, оформити журнал.

Провести експресопитування. Оформити журнал.

Тему записати на дошці.

 

ІІ. Основна частина    - 70 хв.

1. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип дії системи змащення.

  Система призначена:

для безперервної подачі масла до поверхонь тертя під необхідним тиском з метою зменшення їх зносу та часткового відводу тепла від них; охолодження масла до необхідної температури.

 

 Технічна характеристика:

Тип: комбінована, циркуляційна з “мокрим” картером.

Використовуєме масло: М-10 Г2К – літом;

                                    М-8 Г2К – зимою.

Ємкість: 28 л. /по міткам В-Н, від Н до В 3,5 л./

Тиск масла: норма – 4-5,5 кгс/см2

мін. – 1 кгс/см2 не нижче.

Температура масла: - нормальна – 80-100°С;

- мах. допустима - 110°С;

3.3. Складається:

піддона двигуна;

масляного насоса;

основного масляного фільтра;

відцентрового масляного фільтра;

радіаторів;

теплообмінника;

контрольно-вимірювальних приладів: манометра, термометра;

трубопроводів.

г) Робота системи:

 

2. Призначення, ТХ, загальна будова, принцип дії системи охолодження і підігріву.

Призначена для відведення теплоти від деталей двигуна які стикаються з гарячими газами та підтримки його теплового стану в допустимих межах.

1.1. Технічна характеристика.

Тип системи: закрита, вентиляторна,  з примусовою циркуляцією ОР;

     А)  заправочна ємність: водою – 50 л;

   НОР – 49 л

     Б)  використовуєма охолоджуюча рідина:

влітку вода з 3-х компонентною присадкою,

взимку НОР М-40 (+50С до-350С)

      і М-65 ( -350С і нижче) ГОСТ 159-52.

     В)  тепловий режим:

експлуатаційна t0 – 80-1000С

min                       - 700C

maх                       - 1050C, при заправці НОР -1000С.

 -   мінімально допустима для рушання з місця - 400C                                   

  

Радіатори, розширювальний бачок, вентилятор і його кожух об'єднані в окремий агрегат, який кріпиться в кормовій частині машини за двигуном на чотирьох гумових опорах.

Система охолоджування складається:

-радиатор;

- теплообмінник;

   - ПВК;

   - розширювальний бачок;

  - термостати;

  - насос;

  - вентилятор і його привід;

  - гідромуфта приводу вентилятора;

  - вмикач гідромуфти.

 

Радіатор

 

На машині встановлений трубчасто-стрічковий, шестирядний радіатор з алюмінієвих сплавів.

Радіатор служить для розсіювання в навколишнє середовище тепла, що відводиться охолоджуючою рідиною від деталей двигуна.

Радіатор складається з правої і лівої серцевин, верхнього і нижнього бачків. Кожна серцевина складається з охолоджуючих трубок, гофрованих стрічок і бічних пластин, що збільшують жорсткість радіатора.

На верхньому бачку радіатора є патрубок, що підводить, заправна горловина і паропідводяча трубка.

На нижньому бачку радіатора приварений відвідний патрубок. Внутрішня порожнина кожного бачка радіатора розділена перегородками на два відсіки. Тому охолоджуюча рідина робить в радіаторі три ходи, що сприяє кращому розсіюванню тепла в навколишнє середовище. У середній частині радіатора є отвір для валу приводу вентилятора.

Радіатор встановлений на двох гумових подушках на рамі і кріпиться до кожуха вентилятора двома хомутами.

 

Теплообмінник

 

Теплообмінник служить для відведення тепла від охолоджуючої рідини в забортну воду при русі машини на плаву.

Знизу до корпусу теплообмінника припаяний фланець зливного крана. Теплообмінник кріпиться двома стягнутими хомутами до кронштейна, привареного з правого боку до балки задньої підвіски двигуна. При русі машини на плаву забортна вода поступає через патрубок всередину теплообмінника, проходить по трубках і охолоджує рідину системи охолоджування, що поступає в корпус через патрубок.

 

Пароповітряний клапан

 

Пароповітряний клапан служить для підтримки тиску в системі охолоджування в оптимальних межах, що виключають кипіння рідини при температурі до 105° С. Пароповітряний клапан встановлений на заливній горловині верхнього бачка радіатора.

Клапан (повітряний) впускання складається з чашки,  шайби, прокладки і сполучного пальця.

Клапан впускання служить для впускання бракуючої охолоджуючої рідини з розширювального бачка в систему охолоджування при розрідженні в системі 1 —10 кПа (0,01—0,1 кгс/см2).

Випускний клапан (паровий) складається з чашки, пружини, прокладки.

Випускний клапан служить для випуску надлишку охолоджуючої рідини з системи охолоджування, коли тиск в системі перевищить 64—78 кПа (0,65—0,8 кгс/см2).

З підвищенням температури охолоджуючої рідини в системі підвищується тиск, що виникає через розширення охолоджуючої рідини при нагріві. Якщо сила тиску перевищить силу опору пружини, то клапан відкриється, надлишок охолоджуючої рідини або пара вийде через трубку в розширювальний бачок і тиск в системі зменшиться. Клапан закриється.

При охолодженні охолоджуючої рідини в системі охолоджування створюється розрідження. Оскільки клапан впускання не має пружини, то під дією зовнішнього атмосферного тиску він переміщається вниз (відкривається) і охолоджуюча рідина між чашкою і прокладкою клапана впускання повертається з розширювального бачка в систему охолоджування.

Для відмінності пароповітряного клапана від клапанів інших марок машин на кришці вибита маркіровка «80».

 

Розширювальний бачок

 

Розширювальний бачок служить резервуаром для охолоджуючої рідини, що розширяється при нагріванні. Для повідомлення розширювального бачка з атмосферою в пробці є отвір.

Розширювальний бачок встановлений на кронштейні, привареному до кожуха вентилятора, і кріпиться стягнутою стрічкою.

 

Термостати

 

Термостати призначені для автоматичного регулювання теплового режиму двигуна.

У системі охолоджування двигуна встановлені два термостати з твердим наповнювачем і прямим ходом клапана. Вони розміщені в коробці, закріпленій на корпусі-кронштейні гідромуфти. На холодному двигуні вхід рідини в радіатор перекритий клапаном, а вхід в перепускну трубу до водяного насоса відкритий клапаном. Охолоджуюча рідина циркулює, минувши радіатор, що прискорює прогрівання двигуна. Досягши температури охолоджуючої рідини 78—82° З активна маса (суміш церезину і алюмінієвого порошку), укладена в балоні, плавиться, збільшуючись в об'ємі. При цьому балон переміщається вниз, відкриваючи клапан, а клапан  закриває вхід в перепускну трубу до водяного насоса. Охолоджуюча рідина починає циркулювати через радіатор.

У діапазоні температур від 80 до 93° З клапани відкриті частково і охолоджуюча рідина циркулює через радіатор і перепускну трубу на вхід насоса. При температурі 91—95° З відбуваються повне відкриття клапана і закриття клапана, при цьому вся рідина циркулює через радіатор. При зниженні температури охолоджуючої рідини до 80° З і нижче об'єм активної маси зменшується, і клапани під дією пружини займають первинне положення.

 

Насос

 

Насос призначений для створення безперервного примусового руху охолоджуючої рідини в системі охолоджування.

Насос відцентрового типу встановлений на задній (по ходу машини) частині блоку циліндрів. На шків насоса момент, що крутить, передається ременями від шківа шкарпетки колінчастого валу через шків гідромуфти. Мастити підшипники насоса через масельничку до виходу мастила з контрольного отвору в корпусі насоса.

Сальник, перешкоджаючий витіканню охолоджуючої рідини з порожнини насоса.

Сальник запресований в корпусі насоса, графітне кільце постійно притиснуте до талевого кільця; між упорним кільцем і крильчаткою встановлене гумове кільце ущільнювача, вставлене в латунну обойму. Для контролю справності торцевого ущільнення в корпусі насоса є дренажний отвір. Помітне підтікання рідини через цей отвір свідчить про несправність ущільнення насоса. Необхідно пам'ятати, що його закупорка приводить до виходу з ладу підшипників.

 

Вентилятор і його привід

 

У системі охолоджування встановлений відцентровий вентилятор. Вентилятор служить для створення потоку охолоджуючого повітря через радіатори. Він виготовлений з алюмінієвого сплаву і розташований в кормовій частині машини, в спіральному корпусі воздухоотвода.

Вентилятор кріпиться болтами до фланця валу, встановленого на двох шарикопідшипниках в литій алюмінієвій опорі. Опора в зборі з вентилятором через гумову прокладку кріпиться до кожуха воздухоотвода. Мастити підшипники вентилятора через прес-масельничку.

Привід вентилятора здійснюється від маточини, закріпленої на відомому валу гідромуфти двигуна. Він складається з двох гумових муфт, короткої і довгої вилок і шліцьового валу. Для фіксації валу в шліцьових отворах вилок встановлений шплінт. Наявність в приводі гумових муфт з кульовими елементами центруючих пальців компенсує неспівісну валу вентилятора і відомого валу гідромуфти двигуна. Момент, що крутить, на провідну частину гідромуфти від колінчастого валу передається ременями.

 

Гідромуфта приводу вентилятора

 

Гідромуфта призначена для передачі моменту, що крутить, від колінчастого валу до вентилятора і гасіння інерційних навантажень, які виникають при різкій зміні частоти обертання колінчастого валу. Гідромуфта встановлена в порожнині, утворюваній корпусом підшипника і корпусом-кронштейном.

Момент, що крутить, на провідну частину гідромуфти від колінчастого валу передається ремінною передачею через шків. Масло в гідромуфту підводиться через торцевий ущільнювач по свердленнях в корпусі-кронштейні і кришці. У картер масло зливається через патрубок і кришку блоку.

Провідний вал в зборі з кожухом, що веде колесо, маточина і шків, сполучені болтами, складає провідну частину гідромуфти, яка обертається в кулькових підшипниках. Відоме колесо в зборі з валом, на якому закріплена маточина приводу вентилятора, складає відому частину гідромуфти, що обертається в кулькових підшипниках. Гідромуфта ущільнена гумовими манжетами.

На внутрішніх тороїдальних поверхнях провідного і відомого коліс віділлють радіальні лопатки. Міжлопатковий простір коліс утворює робочу порожнину гідромуфти. Передача моменту, що крутить, з провідного колеса гідромуфти на відоме колесо відбувається при заповненні робочої порожнини маслом. Частота обертання відомої частини залежить від кількості масла, що поступає в гідромуфту. Масло в гідромуфту поступає через вмикач гідромуфти.

 

Вмикач гідромуфти

Вмикач гідромуфти управляє роботою гідромуфти приводу вентилятора. Він встановлений на патрубку, що підводить охолоджуючу рідину до лівого (по ходу машини) ряду

циліндрів.  Вмикач має три фіксовані положення і забезпечує роботу вентилятора в одному з трьох режимів:

— автоматичний — стрілка важеля вмикача встановлена проти букви А, що відповідає крайньому правому положенню рукоятки перемикання режимів. В цьому випадку при підвищенні температури охолоджуючої рідини, що омиває термосиловий датчик, активна маса, що знаходиться в балоні датчика, починає плавитися і, збільшуючись в об'ємі, переміщає клапан в корпусі термосилового клапана. При температурі рідини 86—90° З клапан відкриває масляний канал в корпусі термосилового клапана. Масло з головної масляної магістралі двигуна по каналах в корпусі вмикача, блоку, в провідному валу і по отворах у відомому колесі поступає в робочу порожнину гідромуфти.

При температурі охолоджуючої рідини нижче 86° З клапан під дією поворотної пружини перекриває масляний канал в корпусі термосилового клапана і подача масла в гідромуфту припиняється; що при цьому знаходиться в гідромуфті масло через отвори в кожусі зливається в картер двигуна і вентилятор відключається;

— відключення вентилятора — стрілка важеля вмикача встановлена проти букви Про, що відповідає крайньому лівому положенню рукоятки перемикання режимів. В цьому випадку масло в гідромуфту не подається; при цьому маточина приводу вентилятора може обертатися з невеликою частотою, захоплюючись тертям в підшипниках і ущільненнях гідромуфти;

— постійне включення вентилятора — стрілка важеля вмикача встановлена проти букви П (середнє положення рукоятки перемикання режимів). При цьому в гідромуфту постійно подається масло незалежно від температури охолоджуючої рідини, вентилятор обертається постійно з частотою, приблизно рівній частоті обертання колінчастого валу.

Основний режим роботи гідромуфти — автоматичний. При відмові вмикача гідромуфти в автоматичному режимі (характеризується перегрівом двигуна) включити гідромуфту в постійний режим (встановити важіль в положення П) і при першій нагоді усунути несправність вмикача.

 

Робота системи охолоджування

 

При працюючому двигуні насос створює циркуляцію охолоджуючої рідини по магістралях системи охолоджування.

Рідина з насоса нагнітається в порожнину правого ряду циліндрів (по ходу машини), а через патрубок — в порожнину лівого ряду циліндрів. Омиваючи зовнішні поверхні гільз циліндрів, охолоджуюча рідину через отвори у верхніх привалочних площинах блоку циліндрів поступає в порожнині головок циліндрів.

З головок циліндрів гаряча рідина по трубах поступає в коробку термостатів. При повністю відкритих клапанах термостатів (температура охолоджуючої рідини рівна 91—95°С) рідина прямує через випускний патрубок термостатів до радіатора.

З нижнього бачка радіатора рідина по трубопроводу прямує в теплообмінник, а з нього — у всмоктуючу порожнину насоса, який знову нагнітає її в сорочки циліндрів.

При температурі охолоджуючої рідини нижче 80°С клапанів термостатів закриті. В цьому випадку рідина, не охолоджуючись, з блоку двигуна поступає через перепускну трубу в насос. Частина охолоджуючої рідини при обох положеннях клапанів термостатів з сорочки двигуна поступає в сорочку компресора, охолоджує його і по трубці повертається у всмоктуючу порожнину насоса.

Рідина в радіаторі охолоджується потоком повітря, створюваним відцентровим вентилятором. Вентилятор засмоктує через отвір воздухопритока атмосферне повітря, яке, проходячи по відділенню силової установки, обдуває двигун, радіатори і через отвори воздухоотвода викидається назовні. Інтенсивність повітряного потоку регулюється вмикачем гідромуфти, який залежно від температури охолоджуючої рідини підтримує необхідну частоту обертання вентилятора.

При русі машини на суші при плюсовій температурі зовнішнього повітря кришки воздухопрітока і воздухоотвода повинні бути завжди повністю відкриті.

При мінусовій температурі повітря, а також у разі пониження температури охолоджуючої рідини при постійно включеній гидромуфте тепловіддача радіатора регулюється зміною положення кришок воздухопрітока і воздухоотвода.

При русі машини на плаву, коли кришки воздухопрітока і воздухоотвода закриті і відсутній потік повітря через відділення силової установки, рідина охолоджується в теплообміннику забортною водою.

 

ПЕРЕДПУСКОВИЙ ПІДІГРІВАЧ

 

Передпусковий підігрівач призначений для підігріву охолоджуючої рідини в системі охолоджування і масла в піддоні двигуна, що сприяє полегшенню пуску двигуна при негативних температурах.

Підігрівач складається з казана, насосного агрегату і трубопроводів.

Казан складається з теплообмінника і пальника зі встановленим на ній блоком електромагнітного клапана, камери штифтового электронагрівача палива і форсунки. У пальнику встановлена електроіскрова свічка.

Насосний агрегат включає рідинний, повітряний і паливний насоси, що приводяться в дію одним електродвигуном.

 

Управляти роботою підігрівача перемикачем, встановленим на перегородці відділення силової установки з боку відділення силової установки. Перемикач має чотири положення: ВИКЛ.; ПРОДУВАННЯ; НАГРІВ ПАЛИВА; РОБОТА; ПУСК.

На трубах встановлені воронка для заливки води в казан і два зливні крани з рукоятками. У відділенні силової установки (на перегородці) у ніші четвертого лівого колеса розташований щиток, в якому встановлені:

— запобіжник типу АЕС;

— три реле і контактор управління передпусковим підігрівачем.

 

Робота передпускового підігрівача

 

Для надійної роботи підігрівача необхідно, щоб його паливна система була прокачана паливом.

Для прокачування трубопроводів рукоятка крана ставиться в положення ПРОКАЧУВАННЯ (у напрямі до фільтру).

Прокачування системи здійснюється ручним паливопідкачуючим насосом, розташованим на насосі високого тиску двигуна. Бачок служить для видалення повітря, що потрапило в паливопроводи. Повітря з бачка видаляється через клапан.

Після прокачування рукоятка крана ставиться в положення РОБОТА (у напрямі від фільтру).

Паливо для роботи підігрівача відбирається через трійник від системи живлення двигуна. З бачка паливо поступає в паливний насос.

Насос подає паливо в блок електромагнітного клапана, де перед пуском підігрівача воно нагрівається в камері штифтовим нагревачем. Включення нагрівача, коли його камера не заповнена паливом, неприпустимо.

Паливо при відкритому електромагнітному клапані розпилюється форсункою в камеру згорання, перемішується з повітрям, що нагнітається вентилятором насосного агрегату, і згорає, віддаючи тепло охолоджуючій рідині в теплообміннику. Рідина під дією насоса насосного агрегату циркулює в системі охолоджування і підігріває двигун.

Воронка використовується при застосуванні води як охолоджуюча рідина. В цьому випадку через воронку заливається 6 л води. Вода заповнює тільки казан, і розігрівання двигуна здійснюється парою.

Гарячі гази з казана по газовідвідному патрубку прямують в порожнину між подвійними стінками масляного картера, нагрівають масло і відводяться по газовідвідній трубі.

Положеннями перемикача включаються наступні режими роботи підігрівача:

— ПРОДУВАННЯ, НАГРІВ ПАЛИВА — включений електродвигун насосного агрегату і штіфтовий нагреватель. У це положення перемикач ставиться перед пуском підігрівача для нагріву палива, а після виключення підігрівача — для продування казана;

— ПУСК — включений електродвигун насосного агрегату, відкритий електромагнітний клапан, включена свічка. При цьому паливо і повітря подаються в пальник і здійснюється запалення;

— РОБОТА — включений електродвигун насосного агрегату, відкритий електромагнітний клапан. Горіння підтримується від раніше засвіченого полум'я;

— ВИКЛ. — все вимкнено.

Якщо паливопроводи заповнені паливом, герметичні, підігрівач справний і правильно відрегульований, то він легко пускається, працює із слабким димленням перші 5—10 мін, потім димлення припиняється. У разі невпевненого пуску або довільного припинення роботи підігрівача допускається збільшити витрату палива, як вказано нижче. Проте перш ніж збільшити витрату палива, переконатися, що трубопроводи герметичні і заповнені паливом, фільтри і форсунки чисті. Перевірити якість розпилювання палива. Для цього зняти блок клапана, щільно притиснути його до казана для надійного електричного контакту, направити форсунку в підставлену ємність і короткочасно включити перемикач на режим РОБОТА. Паливо повинне розпилюватися у вигляді рівномірного конуса дрібних крапель і туману з кутом при вершині біля 90°. При негативних температурах паливо необхідно заздалегідь підігріти, повернувши ручку перемикача режимів роботи підігрівача в положення ПРОДУВАННЯ, НАГРІВАЮЧИ ПАЛИВА. Не допускати підвищеної витрати палива, ознакою чого є проблиски полум'я, видимі в глибині газовідвідної труби, і безперервне димленіє.

 

3. ТХ, загальна будова, принцип дії електрофакельного устрою.

 

Електрофакельний пристрій (ЕФУ) призначений для полегшення пуску холодного двигуна при негативних температурах навколишнього повітря до мінус 20° З.

Принцип дії його полягає в прогріванні повітря факелом полум'я, що утворюється в трубопроводах впускань двигуна від згорання дизельного палива в період прокрутки стартера.

Факельні свічки укручені в трубопроводи впускань. Паливо до них підводиться з системи живлення двигуна через електромагнітний паливний клапан.

При натисненні на кнопку включення ЕФУ на щитку приладів механіка-водія подається напруга на спіралі свічок. Як тільки свічки нагріються, включаються паливний клапан і сигнальна лампа на щитку приладів механіка-водія, яка сигналізує про готовність ЕФУ до пуску двигуна.

При включенні стартера подається повна напруга акумуляторних батарей на спіралі свічок. Паливний насос низького тиску подає паливо через відкритий клапан до розжарених свічок, де паливо випаровується і запалає. Факел, що утворився в трубопроводах впускань, підігріває поступаюче в циліндри повітря, що сприяє швидкому пуску двигуна. Після пуску двигуна стартером допускається кнопку ЕФУ утримувати в натиснутому положенні до виходу двигуна на режим стійкої роботи, але не більш 3 хв.

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

Спитати курсантів будову паливної системи БМП-2 та в порівнянні  розповісти будову, використовуючи плакати та БТР – 80.

 

Дати під запис.

 

 

Розповісти по плакату

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти використовуючи плакат.

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти, використовуючи плакат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповісти будову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спитати призначення курсантів, відповідь уточнити.

 

 

 

ТХ дати під запис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянути роботу , використовуючи плакат.

 

Дати під запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Заключна частина     - 5 хв.

Підвести підсумок заняття.

 

Відповісти на питання курсантів.

Дати завдання на самостійне заняття.

 

Назвати тему і місце проведення наступного заняття.

Нагадати тему заняття. 

Визначити дисципліну на занятті та досягнення мети.

Записати на дошці літературу та сторінки.

Т.5\4  “Визначення тех. стану систем силової установки БТР-80” – ЛПЗ.

 

 

Навчально-методичні матеріали до заняття №6

(самостійне заняття)

Заняття 6. Системи змащення, охолодження та підігріву.

Навчально-виховна мета:

1. Вчити призначення, ТХ, будову та роботу системи змащення, охолодження та підігріву.

1. Удосконалити навички курсантів в самостійному вивченні бронетанкового озброєння.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас.

Метод: самостійна робота.

Навчально-матеріальне забезпечення:

- плакати “Система змащення”, “Система охолодження та підігріву”.

Література: БТР-80 ТО і ІЕ част.І. стор.177-208.

 

Навчальні питання:

1. Призначення, ТХ, загальна будова та робота системи мащення.

2. Призначення, ТХ, будова та робота системи охолодження і підігріву.

 

Організаційно-методичні вказівки:

До початку заняття:

- отримати завдання та літературу, що рекомендована.

В ході заняття:

при розгляді навчальних питань:

- використовуючи літературу що рекомендована, зробити в робочому зошиті необхідні помітки;

- вчити призначення та будову системи мащення та системи охолодження і підігріву.

 

Питання для самоконтролю:

1. Призначення, ТХ системи мащення.

2. Загальна будова системи мащення.

3. Будова масляного насосу двигуна.

4. Будова масляного фільтру.

5. Призначення, ТХ системи охолодження.

6. Загальна будова системи охолодження.

7. Будова системи підігріву.

 

          

Навчально-методичні матеріали до заняття №7

(практичне заняття)

 Тема: №5  “ Силова установка БТР-80”.       

           Заняття 4.  Визначення технічного стану систем силової установки БТР-80.

  Навчально-виховна мета:

Вчити розташування вузлів та агрегатів систем силової установки.

Удосконалювати навички курсантів у виконанні основних робіт по перевірці

     працездатності систем силової установки  БТР-80.

Вчити курсантів технології підготовки до пуску і пуску підігрівача.

Виховувати в них почуття впевненості в своїх діях на техніці, любов до своєї

      професії та техніки.

  ВОС: 021000, група М231

 ЧАС:  4 години

 МІСЦЕ: лабораторія практичних  занять

         МЕТОД: практичне заняття

 

Навчальні питання:

1. Розміщення двигуна та обслуговуючих його систем в моторно-трансмісійному відділенні БТР-80.

2. Вивчення розташування лючків та люків на корпусі БТР -80.

3. Перевірка заправки систем двигуна. Особливості зливу палива з баків паливної системи.

4. Пуск підігрівача, розігрів двигуна. Підготовка силової установки до роботи.

5. Пуск двигуна, його прогрів. Контроль за роботою силової установки.

      6. Можливі несправності силової установки та способи їх усунення.

Навчально-матеріальне забезпечення: БТР-80  – 1 од.; паливні фільтри, масляні фільтри; Інструмент; плакати; навчально-тренувальні карти.

Література:

1. БТР-80. Технічне описання та інструкція з експлуатації., ч.І.

 2.   Бронетанкове озброєння, М.1991р., с. 145-149, 179-184, 204-214.

.Організаційно-методичні вказівки:

Взвод займається в складі 4-х екіпажів на 4-х навчальних місцях з заміною через 40 хвилин.

Викладач здійснює консультації на учбових місцях, а також контроль якості знань по питанням устрою, роботи та перевірки працездатності СУ об'єкта .

Механіки-інструктори надають курсантам практичну допомогу під час відпрацювання навчальних питань.

В ході заняття усім особливу увагу слід приділяти дотриманню заходів безпеки.

На навчальних місцях відпрацювати питання:

 

Навчальна місце № 1 –  об'єкт БТР-80              

1. Вивчення розташування вузлів та агрегатів, розташування люків та лючків.         

2. Вивчення загальної будови та роботи

систем  СУ БТР-80                                                      

 Навчальне місце № 2 – об'єкт   БТР-80

1. Технологія перевірка заправки систем                         

    живлення пальним, змазування та                                   

    охолодження.                                                               

  2. Технологія  заправки  системи пальним, ОР, маслом .                 

Навчальне місце № 3 – стенд  

1. Технологія пуску і зупинки  підігрівача. Підготовка двигуна до роботи.

2. Пуск двигуна та контроль за роботою СУ

Навчальне місце № 4- клас

1.Вивчення  можливих несправностей систем СУ         

2.  Технологія виконання робіт по   усуненню несправностей систем  СУ  БТР-80.

 

Заходи безпеки:

1. Ввідкриті кришки люків надійно стопорити.

2. Приставні драбини встановлювати до УДС та об’єктів на зачіпи.

3. Після підняття крищі ТВ стопорити її.

4. Запуск підігрівача здійснювати тількі по команді керівника заняття на навчальному місці.

5. Вмикати прилади які не стосуються теми відпрацьовуємого заняття СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

6. Користуватись тільки справним інструментом та приладами.

7. Виконувати тільки ті роботи, що визначені завданням на навчальному місці.

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

 

Дії викладача

Час (хв.)

Дії курсантів

 

1

2

3

 

І. Ввідна частина

   Викладач приймає рапорт, вітається з особовим складом.

   Далі викладач:

перевіряє наявність особового складу;

перевіряє зовнішній вигляд (робить зауваження, добивається усунення, недоліків);

доводить тему, мету заняття, (вказати вимоги МОУ по освоєнню нової техніки, повному використанню її бойових можливостей);

доводить організацію і порядок проведення заняття (вказати навчальні місця, розрахунок часу, методику виконання робіт та порядок заміни на навчальних місцях і точках);

представляє механіків-інструкторів та керівників на навчальних точках;

доводить заходи безпеки;

роздає екіпажам навчально-тренувальні картки;

розводить екіпажі по навчальним місцям і точкам.

  10

 

Курсанти 2-х шереножному строю у складі 4-х екіпажів, механіки-інструктори на лівому фланзі.

 

Під час представле

ння механік-інст

руктор робить крок вперед.

Старші на навчаль-

них місцях отри-

мують навчально-тренувальні карти, слідують до навчальних місць.

 

ІІ. Основна частина

160

 

  Заняття починається одночасно на всіх навчальних місцях згідно графіка.

  Керівник заняття пересувається від одного екіпажу до іншого, стежить за правильним навчанням керівниками на навчальних місцях, робить їм зауваження. При цьому контролюється повнота і якість виконання робіт згідно завдань, дотримання екіпажами вимог технічної культури і заходів безпеки, знання і вміння курсантів, дії командирів екіпажів. Результати контролю знань і вмінь курсантів заносяться керівником заняття в оціночні аркуші.

  При загальних помилках, чи порушенні заходів безпеки, викладач зупиняє заняття, в складі взводу пояснює помилки та робить показ правильного виконання робіт.

  Робота курсантів, що навчаються, перерва, заміна навчальних місць і точок проводиться згідно графіка.

 

 

Курсанти виконують роботи практично, згідно навчально-тренувальних карт, дотримують при цьому технічної культури та заходів безпеки.

 

Механіки-інструктори надають допомогу навчаємим під час виконання практичних питань згідно завдань на навчальних місцях.

Екіпажі

Постановка задачі

Навч.місце

№ 1

Перерва

Навч.місце

 № 2

Перерва

Навч.місце

№ 3

Перерва

Навч.місце

№ 4

Обслуговування техніки

Підведення підсумків

1

1

2

3

4

2

2

3

4

1

3

3

4

1

2

4

4

1

2

3

 

10

40

5

40

5

40

5

5

10

    5

              900              910                             950        955                           1035    1040                           11 20    11 25                       1205         1215 1220

 

Обслуговування навчальних місць

5

Екіпажі обслугову-

ють техніку. Керів-

ники на учбових місцях збирають оціночні аркуші і подають керівникові заняття

ІІІ. Заключна частина    - 5 хв.

Підбиття підсумків:

- нагадати тему заняття;

- вказати, як була досягнута мета, на недоліки;

- організованість і дисципліну;

- оголосити оцінки.

Дати завдання на самостійне заняття.

Назвати тему наступного заняття і місце його проведення.

Відповісти на запитання.

Зробити розбір з інструкторами.

 

Курсанти стоять в строю в складі екіпажів.

 

 

 

 

 

Механіки-інструктори в строю, уважно слухають.

 

Методичну розробку склав

 

Викладач              В.О. Гресь

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика