Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   354.5 КБ
СКАЧАТЬ

Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки  імені Верховної Ради України  Національного технічного університету

„Харківський політехнічний інститут ”

 

 

 

          РХБзТ 2

 

 

 

                      МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

                        для проведення заняття з предмету

                     “РХБ захист підрозділів”

 

          ТЕМА 2:     Засоби індивідуального захисту та користування ними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Харків

 

 

               Кафедра військової підготовки офіцерів запасу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач      кафедри    військової

                                                         підготовки   офіцерів    запасу

                                                         к.т.н.                        

                                                                                         О.В. Стаховський

                                                          “___”     вересня        2008р.

                                                  

 

 

                                                                                                 Прим. № ___                                                            

                (Тільки для викладачів)

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення  занять з студентами предмету

                                           “РХБ захист підрозділів”

 

                                       Для усіх  ВОС ( крім ВОС 111000)

 

         ТЕМА 2:      Засоби індивідуального захисту та користування ними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено на засіданні

ПМК №___ Протокол №___

від “___” ___________ 2008р.


                                                                                                    

 

з/п

 

                                             Зміст   

 

Стор.

 

 

  1.

 

 

 

  2.

 

  3.

 

  4.

 

  5.

 

  6.

  7.

Загальні організаційно - методичні вказівки щодо відпрацювання теми № 2  “Засоби індивідуального захисту та користування ними ”.

 

Розрахунок часу за видами занять.

 

Навчально – методичні матеріали для проведення заняття № 1.

Навчально – методичні матеріали для проведення заняття № 2.

Навчально – методичні матеріали для проведення заняття № 3.

     Завдання на самостійні заняття

     Дидактичні матеріали

 

 

    4

 

 

    6

 

    7

 

    11

 

    15

 

    13

    19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Питання занять з теми № 2 направлені на вивчення студентами засобів індивідуального захисту, їх призначення, тактико-технічних характеристик, порядку використання за призначенням.

2. Навчально-виховна мета досягається застосуванням активних  прийомів і методів навчання, основні з них є: розповідь, бесіда, показ.

3. Тема розбита на два  заняття під керівництвом викладача та одне самостійне заняття, у ході яких студенти поширюють та поглиблюють знання стосовно засобів індивідуального захисту.

4. Найбільш важливі заняття, на які виносяться складні питання, проводяться викладачем методом групового та практичного заняття.

5. При підготовці до занять викладач повинен на сам перед вивчити основні положення статутів, настанов, посібників і інструкцій у частині, що стосується теми занять, ретельно проробити навчально-методичний матеріал даної методичної розробки і відповідно до його рекомендацій розробити план-конспекти проведення занять та підготувати матеріальне забезпечення.

6. На заняттях, які проводяться у класі, необхідно широко використовувати наочні посібники, технічні засоби навчання, кінофільми та діафільми, що розкривають зміст теми заняття.

7. При вивченні навчального матеріалу необхідно виробляти у тих, хто навчається почуття відповідальності за вивчення захисних властивостей та правильне використання засобів індивідуального захисту в ході бойових дій.

8. На кожному занятті проводиться контрольне опитування на предмет перевірки рівня засвоєння матеріалу попереднього заняття.

9. У ході кожного заняття доцільно задавати тим, хто навчається контрольні питання і після відпрацьовування кожного навчального питання провести частковий, а наприкінці заняття загальний розбір, на якому вказати, як досягнута навчальна мета, дати оцінку кожному з тих, хто навчається, поставити за приклад тих, хто навчається, що діяли правильно. Крім того, необхідно вказати, на що необхідно звернути увагу під час самостійної підготовки.

 

10. Заняття 1 „Засоби індивідуального захисту та користування ними”, (групове заняття).

На даному занятті студентам надається матеріал стосовно призначення , технічних характеристик, загального улаштування засобів індивідуального захисту. Викладач під час проведення заняття подає систематизований матеріал з даної теми, формує у тих, хто навчається бажання до знань, навчання і пошук відповідей на питання в літературі і періодичному видавництві.

На заняття виноситься два питання, які  викладач доводить практичним методом з врахуванням сучасних вимог керівних документів, досягнень військової науки і техніки, вимог МО України під запис основних положень у робочі зошити студентів.

В ході викладання матеріалу заняття розглянути та дати під запис основні положення з питань:

1. Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора.

2. Призначення, будова, підбір захисного плаща, панчіх, рукавичок.

 

На при кінці викладання питань підвести короткий підсумок, відповісти на питання, довести завдання на самостійну підготовку.

 

Заняття 2 „ Засоби індивідуального захисту ” (самостійне заняття).

Заняття передбачає самостійну більш глибоку підготовку студентів з питань заняття у більшому обсязі, які в подальшому допоможуть їм більш глибоко розібратися в питаннях щодо призначення і використання засобів індивідуального захисту.

На даному занятті студенти самостійно узагальнюють, поширюють та систематизують матеріал, який вивчали.

На заняття виноситься одне питання „Призначення і будова фільтруючого протигаза і респиратора”.

 

Заняття 3 „Правила користування засобами індивідуального захисту (практичне заняття).

На даному занятті студенти практично здійснюють підбір лицьової частини, збирання, перевірку несправностей, складання протигаза і респіратора в сумку,  відпрацьовують норматив із захисту від ЗМУ (Н – ЗЗМУ – 1).

 Викладач під час проведення заняття подає систематизований матеріал з даної теми, формує у тих, хто навчається бажання до знань, навчання і пошук відповідей на питання в літературі і періодичному видавництві.

На заняття виноситься два питання, які викладач доводить практичним методом з врахуванням сучасних вимог керівних документів, досягнень військової науки і техніки, вимог МО України під запис основних положень у робочі зошити студентів.

 

В ході викладання матеріалу заняття розглянути та дати під запис основні положення з питань:

1. Підбір лицьової частини, збирання, перевірка несправностей, складання протигаза і респіратора в сумку.        Правила користування протигазом і респіратором

 (Н – ЗЗМУ-1).

2. Одягання, знімання, складання і перенесення загальновійськового захисного комплекту (Н – ЗЗМУ – 4).

 

На при кінці викладання питань необхідно підвести короткий підсумок, відповісти на запитання, довести завдання на самостійну роботу.

 

 

 

 

 

ІІ. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ.

  Номер

  занять

                       Зміст

   Вид

заняття

Кількість

годин

Заняття 1

„Засоби індивідуального захисту та користування ними ”.

Групове заняття

     2 год

Заняття 2

„Засоби індивідуального захисту”.

Самостійне заняття

      1 год

Заняття 3

„Правила користування засобами індивідуального захисту”.

Практичне заняття

      2 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

 

 

                                                                   ЗАНЯТТЯ   № 1

                                       “Засоби індивідуального захисту ”

                                               Групове заняття

                                                      2 години

 

Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити призначення, устрій загальновійськового фільтруючого протигаза, респіратора, загальновійськового захисного комплекту.

2. Виховувати почуття впевненості у високій надійності засобів індивідуального захисту при діях особового складу в умовах застосування противником зброї масового ураження.

 

Навчально – матеріальне забезпечення:

 

Література:

1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с

2.  Посібник сержанта військ РХБ захисту: Навчальний посібник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 304 с.

3.  Збірник нормативів з бойової підготовки для з’єднань, частин, підрозділів військ РХБ захисту. – К., 1995.

4.    О.І.Чмут, А.І.Баталов, Г.В.Сахаров, І.М.Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту. (Курс лекцій). – Харків: ХІТВ, 2004. – 276 с.

5. О.І. Чмут, А.І. Баталов, І.М. Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту:  Методичний посібник. – Харків: ХІТВ, 2005. – 180 с.

Наочні посібники :                         

- слайди за тему  

- плакати

- дидактичні та довідкові матеріали

 

Технічні засоби навчання :

- слайдпроектор  “Лектор-2000”

 

 

 

 

Навчальні питання  та розподіл часу

№ з/п

Навчальні питання

Час

(хв.)

1.

Вступна частина

5

2.

Основна частина

80

2.1

1. Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора.

55

2.2

2. Призначення, будова, підбір захисного плаща, панчіх, рукавичок.

25

3.

Заключна частина

5

 

 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

На даному занятті студентам надається матеріал стосовно призначення , технічних характеристик, загального улаштування засобів індивідуального захисту. Викладач під час проведення заняття подає систематизований матеріал з даної теми, формує у тих, хто навчається бажання до знань і навчання та пошук відповідей на питання в літературі і періодичному видавництві.

На заняття виноситься два питання, які  викладач доводить практичним методом з врахуванням сучасних вимог керівних документів, досягнень військової науки і техніки, вимог МО України під запис основних положень у робочі зошити студентів.

В ході викладання матеріалу заняття розглянути та дати під запис основні положення з питань:

1. Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора.

2. Призначення, будова, підбір захисного плаща, панчіх, рукавичок.

 

На при кінці викладання питань підвести короткий підсумок, відповісти на питання, довести завдання на самостійну підготовку.

 

 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ:

 

  Прийняти доповідь у командира взводу про готовність взводу до занять.       Перевірити наявність студентів та їх зовнішній вигляд. Перевірити готовність студентів до занять. Перевірити наявність матеріальної бази. Оголосити тему та мету заняття та порядок відпрацювання питань заняття. Наголосити на значення даної теми для тих, хто навчаються.

 

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ:

 

Перше навчальне питання: “Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора ”.

 

  Викладач дає загальну характеристику засобам індивідуального захисту, а далі під запис - призначення і будову фільтруючого протигаза. Використовуючи наочний зразок фільтруючого протигаза викладач показує тим, хто навчаються загальний вид та устрій фільтруючого протигаза, звертаючи увагу на особливості його будови.

Використовуючи розріз протигаза або макет з розрізом протигаза, керівник заняття показує розташування проти аерозольного фільтра, шару вугілля-каталізатора, а також напрямок руху очищеного повітря через ФПК.

У ході пояснення керівник звертає увагу тих, хто навчаються на необхідність запобігання ФПК протигаза від ударів, тому що вм'ятини, що утворилися, на корпусі приведуть до порушення щільності прилягання проти аерозольного фільтра і шару вугілля-каталізатора до стінок коробки, у результаті чого може відбутися проникання шкідливої домішки у нещільності, які утворилися. Для запобігання проти аерозольного фільтра від вологи і пилу використовується трикотажний чохол (показує), виготовлений з водовідштовхувальної тканини, який надівається на коробку протигаза.

Потім керівник заняття пояснює призначення і устрій лицьової частини протигаза. Лицьова частина протигаза призначена для захисту очей і обличчя від улучення на них отруйних, радіоактивних речовин і біологічних аерозолів, а також для підведення очищеного повітря до органів дихання.

Пояснюючи устрій клапанної коробки, керівник заняття звертає увагу тих, хто навчаються на те, що клапан видиху – найбільш відповідальна і найбільш уразлива деталь клапанної коробки, тому що при його несправності (засміченні, замерзанні) заражене повітря може проникати під шолом-маску.

Після пояснення устрою сумки для протигаза керівник заняття показує тим, хто навчаються і пояснює призначення і устрій респіратора Р-2.

Далі здійснюється визначення порядку підбору лицьової частини, зборки, перевірки справності, укладання протигаза і респіратора в сумку.

Використовуючи плакати надаються відомості щодо ростових інтервалів для підбору лицьових частин загальновійськових фільтруючих протигазів.

Потім керівник заняття з поясненням демонструє порядок здійснення зовнішнього огляду протигаза.

Обов’язково звертається увага тих, хто навчаються на запобігання скла окулярів від запотівання і замерзання.

Потім керівник заняття пояснює правила користування протигазом і респіратором та порядок надягання респіратора Р-2.

 

 

Друге навчальне питання: “Призначення, будова, підбір захисного плаща, панчіх, рукавичок ”.

Викладач дає загальну характеристику засобам індивідуального захисту шкіри, а далі під запис - призначення і будову загальновійськового захисного комплекта. Використовуючи наочний зразок ЗЗК викладач показує тим, хто навчаються загальний вид та устрій загальновійськового захисного комплекта, звертаючи увагу на особливості його будови.

Потім керівник заняття з поясненням демонструє порядок здійснення приведення ЗЗК у “похідне” та “бойове”  положення, визначає порядок його одягання за встановленими командами (“Плащ у рукава, панчохи, рукавички надягти, гази ” та “Захисний комплект надіти, гази ”).

Викладач на одному з тих, хто навчаються показує порядок надягання плаща в рукава (з положення у виді накидки), а також захисних панчіх і рукавичок в умовах зараження, звертаючи увагу на особливості одягання того чи іншого елемента засобів захисту.

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ЩОДО  ЗАКЛЮЧНОЇ  ЧАСТИНИ

У заключній частині викладач нагадує тему заняття, навчальні питання, ступінь досягнення мети заняття, дає завдання на самопідготовку.

Підводячи підсумки заняття викладач нагадує його актуальність.

Завдання на самостійну підготовку: “Призначення і будова фільтруючого протигаза і респиратора”. (Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с, стор. 196 – 199).

Після завдання на самопідготовку, викладач дає відповіді на запитання студентів та закінчує заняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 2

”Засоби індивідуального захисту “.

САМОСТІЙНЕ ЗАНЯТТЯ

1 година

 

Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити призначення і будову фільтруючого протигаза і респіратора.

2. Виховувати почуття впевненості у високій надійності засобів індивідуального захисту при діях особового складу в умовах застосування противником зброї масового ураження.

 

Навчально – матеріальне забезпечення:

 

Література:

1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с

2.  Посібник сержанта військ РХБ захисту: Навчальний посібник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 304 с.

3.  Збірник нормативів з бойової підготовки для з’єднань, частин, підрозділів військ РХБ захисту. – К., 1995.

4.    О.І.Чмут, А.І.Баталов, Г.В.Сахаров, І.М.Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту. (Курс лекцій). – Харків: ХІТВ, 2004. – 276 с.

5. О.І. Чмут, А.І. Баталов, І.М. Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту:  Методичний посібник. – Харків: ХІТВ, 2005. – 180 с.

         Навчальне питання:

Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора (45 хв.).

                                           

          

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення заняття

з/п

            Дії викладача

        (командира взводу)

    Час

    (хв.)

        Дії студентів

                            І. Вступна частина

 

1.

Початок самостійної роботи:

- привести навчальну групу в клас, що запланований;

- перевірити готовність особового складу до роботи;

- віддати вказівки на отримання необхідної літератури.

      5

Прибувають в клас, готуються до роботи, отримують необхідну літературу.

                             ІІ. Основна частина

2.

Проведення самостійної роботи:

- контролює дії тих, хто навчаються;

- перевіряє, як виконано завдання, що було видано викладачем кафедри;

- за необхідності запрошує ведучого викладача навчальної групи.

      35

Згідно з отриманим зав-данням вивчають зміст навчального питання. Роблять в зошитах необхідні записи.

                             ІІІ. Заключна частина

3.

 Закінчення самостійної роботи:

- дає команду на закінчення самостійної роботи та здавання літератури;

- керує висуванням групи до місця подальших дій.

       5

Завершують роботу, висуваються  до місця подальших дій.

 

Методичні вказівки студентам щодо вивчення навчального питання

1. До початку заняття:

– отримати завдання та літературу, що рекомендована.

2. В ході заняття детально розглянути:

- Призначення і будову фільтруючого протигаза і респіратора.

3. Після заняття:

- глибоко розуміти питання, щодо призначення і будови фільтруючого протигаза і респіратора.

Питання для самоконтролю:

1. Призначення фільтруючого протигаза.

2. Призначення респіратора.

3. Будова фільтруючого протигаза.

4. Будова респіратора.

 

ЗАВДАННЯ

на самостійне заняття № 2 з предмету

                                            “РХБ захист підрозділів”

 

 

Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити призначення і будову фільтруючого протигаза і респіратора.

2. Виховувати почуття впевненості у високій надійності засобів індивідуального захисту при діях особового складу в умовах застосування противником зброї масового ураження.

 

Час: 1 година.

Місце: навчальна аудиторія.

 

 

Навчально – матеріальне забезпечення:

 

Література:

1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с

2.  Посібник сержанта військ РХБ захисту: Навчальний посібник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 304 с.

3.  Збірник нормативів з бойової підготовки для з’єднань, частин, підрозділів військ РХБ захисту. – К., 1995.

4.    О.І.Чмут, А.І.Баталов, Г.В.Сахаров, І.М.Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту. (Курс лекцій). – Харків: ХІТВ, 2004. – 276 с.

5. О.І. Чмут, А.І. Баталов, І.М. Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту:  Методичний посібник. – Харків: ХІТВ, 2005. – 180 с.

 

Наочні посібники :                         

- плакати

- дидактичні та довідкові матеріали

 

Самостійно вивчити навчальне питання:

       Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора (Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с., стор. 197 -199).

 

 

 

 

 

Методичні вказівки студентам щодо вивчення навчальних питань

1. Отримати в навчальній бібліотеці і підготувати до роботи необхідну літературу.

2. Використовуючи рекомендовану літературу вивчити самостійно питання “Призначення і будова фільтруючого протигаза і респіратора ”.

3. Законспектувати в зошити:

-  призначення фільтруючого протигаза:

-  призначення респіратора;

-  будова фільтруючого протигаза;

-  будова респіратора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                             Заняття № 3

     Правила користування засобами індивідуального захисту.

                                   ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

                                                2 години

Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити правила користування засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

2. Вивчити методику перевірки і оцінки стану засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

3. Ознайомитись  з  підготовкою  до виконання,  та порядком  виконанням  нормативів

 № 1, 4.

4. Виховувати почуття впевненості у високій надійності засобів індивідуального захисту при діях особового складу в умовах застосування противником зброї масового ураження.

 

Навчально – матеріальне забезпечення:

Література:

1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с

2.  Посібник сержанта військ РХБ захисту: Навчальний посібник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 304 с.

3.  Збірник нормативів з бойової підготовки для з’єднань, частин, підрозділів військ РХБ захисту. – К., 1995.

4.    О.І.Чмут, А.І.Баталов, Г.В.Сахаров, І.М.Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту. (Курс лекцій). – Харків: ХІТВ, 2004. – 276 с.

5. О.І. Чмут, А.І. Баталов, І.М. Мартинюк. Засоби індивідуального та колективного захисту:  Методичний посібник. – Харків: ХІТВ, 2005. – 180 с.

 

Наочні посібники :                         

- слайди за тему  

- плакати

- дидактичні та довідкові матеріали

 

Технічні засоби навчання :

- слайдпроектор  “Лектор-2000”

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні питання та розрахунок часу:

№ з/п

Навчальні питання

Час

 (хв.)

  1.

Вступна частина

   5

  2.

Основна частина

Навчальні питання:

  80

 2.1

1. Підбір лицьової частини, збирання, перевірка несправностей, складання протигаза і респіратора в сумку. Правила користування протигазом і респіратором (Н – ЗЗМУ-1).

  40

 2.2

2. Одягання, знімання, складання і перенесення загаль-новійськового захисного комплекту (Н – ЗЗМУ – 4).

  40

  3.

Заключна частина

   5

 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

На даному занятті студенти практично здійснюють підбір лицьової частини, збирання, перевірку несправностей, складання протигаза і респіратора в сумку,  відпрацьовують норматив із захисту від ЗМУ (Н – ЗЗМУ – 1).

 Викладач під час проведення заняття подає систематизований матеріал з даної теми, формує у тих, хто навчається бажання до знань, навчання і пошук відповідей на питання в літературі і періодичному видавництві.

На заняття виноситься два питання, які викладач доводить практичним методом з врахуванням сучасних вимог керівних документів, досягнень військової науки і техніки, вимог МО України під запис основних положень у робочі зошити студентів.

В ході викладання матеріалу заняття розглянути та дати під запис основні положення з питань:

1. Підбір лицьової частини, збирання, перевірка несправностей, складання протигаза і респіратора в сумку.        Правила користування протигазом і респіратором

 (Н – ЗЗМУ-1).

2. Одягання, знімання, складання і перенесення загальновійськового захисного комплекту (Н – ЗЗМУ – 4).

На при кінці викладання питань необхідно підвести короткий підсумок, відповісти на запитання, довести завдання на самостійну роботу.

 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ:

 

  Прийняти доповідь у командира взводу про готовність взводу до занять.       Перевірити наявність студентів та їх зовнішній вигляд. Перевірити готовність студентів до занять. Перевірити наявність матеріальної бази. Оголосити тему та мету заняття та порядок відпрацювання питань заняття. Наголосити на значення даної теми для тих, хто навчаються.

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ:

 

Перше навчальне питання: “Підбір лицьової частини, збирання, перевірка несправностей, складання протигаза і респіратора в сумку. Правила користування протигазом і респіратором (Н – ЗЗМУ-1) ”.

 

Керівник заняття пояснює і показує правильність підбору шолом-маски. Підбір шолом-маски здійснюється шляхом виміру голови по замкнутій лінії, що проходить через маківку, підборіддя і щоки. Виміри округляються до 0,5 см.     По результату виміру визначається розмір шолом-маски протигаза.

Ті, хто навчаються проводять вимір голови і висоти обличчя один у одного за допомогою мірної стрічки і перевіряють відповідність розмірів шолом-масок їх протигазів і масок респіраторів за результатами вимірів.                                                              

  Розібравши один протигаз, керівник заняття показує тим, хто  навчаються порядок його зборки, а ті, хто  навчаються проробляють слідом за ним ті ж прийоми.

При зборці протигаза необхідно взяти коробку протигаза в праву руку, а лицьову частину в ліву руку і ввернути до упору горловину коробки протигаза в гніздо клапана вдиху. Надягти на коробку протигаза трикотажний чохол.

Переконавшись, що ті, хто  навчаються засвоїли порядок зборки протигаза, керівник заняття показує на несправному протигазі прийоми зовнішнього огляду.

Потім ті, хто  навчаються отримують несправні протигази і по команді керівника заняття проводять зовнішній огляд і доповідають про виявлені несправності.

Далі керівник заняття показує і пояснює прийоми укладання протигаза в сумку, а ті, хто  навчаються повторюють ці прийоми.

Керівник заняття пояснює і показує порядок виконання нормативу №1  “Одягання протигаза або респіратора ”, умови його виконання, час на виконання нормативу, помилки, які знижують оцінку на один бал та помилки, які визначають оцінку “незадовільно ”.

 

 


Друге навчальне питання: “Одягання, знімання, складання і перенесення загальновійськового захисного комплекту (Н – ЗЗМУ – 4) ”.

Керівник заняття пояснює і показує порядок виконання нормативу № 4   “Одя-гання загальновійськового захисного комплекту, костюма захисного плівочного і протигаза”, умови його виконання, час на виконання нормативу, помилки, які знижують оцінку на один бал та помилки, які визначають оцінку “незадовільно ”.

Спочатку по розділам, а потім в цілому розглядаються особливості виконання нормативів № 4а, № 4б. Особлива увага звертається на вірність розуміння поданої команди та заходи безпеки в умовах виконання нормативів на зараженій місцевості.

Керівник заняття пояснює і показує порядок зняття засобів захисту, звертаючи увагу на правильність їх зняття.

 

 

4. МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ЩОДО  ЗАКЛЮЧНОЇ  ЧАСТИНИ

У заключній частині викладач нагадує тему заняття, навчальні питання, ступінь досягнення мети заняття, дає завдання на самопідготовку.

Підводячи підсумки заняття викладач нагадує його актуальність.

Завдання на самостійну підготовку: “Призначення і будова фільтруючого протигаза і респиратора”. (Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с, стор. 196 – 199).

Після завдання на самопідготовку, викладач дає відповіді на запитання студентів та закінчує заняття.

 

 

Заступник завідувача  кафедри військової підготовки офіцерів запасу

                                                                      

 пр. ЗСУ                                                                 Г.В.Сахаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

А. До заняття № 1

Засоби індивідуального захисту призначені для захисту органів дихання, обличчя, очей і шкірних покривів від отруйних речовин, біологічних аерозолів, радіоактивного пилу і світлового випромінювання ядерного вибуху.

Засоби індивідуального захисту підрозділяються на засоби індивідуального захисту органів дихання, засоби індивідуального захисту шкіри, засоби індивідуального захисту очей.

Загальновійськовий фільтруючий протигаз є надійним засобом індивідуального захисту органів дихання, очей та обличчя від отруйних речовин противника, біологічних аерозолів і радіоактивного пилу.

Принцип захисної дії фільтруючого протигаза заснований на тому, що при диханні все заражене повітря попередньо очищається (фільтрується) від шкідливих домішок.

Фільтруючий протигаз (рис. 1) складається із фільтруюче-поглинаючої коробки (ФПК) і лицьової частини (показати). Для збереження і перенесення протигаза служить сумка, що має відділення для розміщення протигаза і кишені: внутрішньої – для розміщення плівок, що не запотівають, зовнішньої – для запасних мембран переговорного пристрою, індивідуального протихімічного пакета (ІПП) і накладних утеплювальних манжет (НУМ).

Сумка має лямку для носіння протигаза через плече і тасьму для закріплення протигаза на тулубі. Узимку протигаз доукомплектовується накладними утеплювальними манжетами. Маса протигаза в комплекті близько 1 кг.

Фільтруюче-поглинаюча коробка служить для очищення (фільтрації) вдихуваного повітря від отруйних речовин, біологічних аерозолів і радіоактивного пилу.

Необхідно запобігати ФПК протигаза від ударів, тому що вм'ятини, що утворилися, на корпусі приведуть до порушення щільності прилягання проти аерозольного фільтра і шару вугілля-каталізатора до стінок коробки, у результаті чого може відбутися проникання шкідливої домішки у нещільності, які утворилися. Для запобігання проти аерозольного фільтра від вологи і пилу використовується трикотажний чохол, виготовлений з водовідштовхувальної тканини, який надівається на коробку протигаза.

РХБзТ 2

Рис. 1. Протигаз ПМГ-2:

1 – шолом-маска ШМ-66Му; 2 – фільтруюче-поглинаюча коробка , ЕО-62К у чохлі; 3–сумка; 4 – шолом-маска ШМ-62; 5– незапотіваюча плівки; 6 – мембрана переговорного пристрою для ШМ-66Му; 7 – накладні утеплювальні манжети.

 

Лицьова частина протигаза призначена для захисту очей і обличчя від улучення на них отруйних, радіоактивних речовин і біологічних аерозолів, а також для підведення очищеного повітря до органів дихання.

Лицьова частина являє собою шолом-маску (маску) з очковим вузлом, обтічниками, клапанною коробкою і переговорним пристроєм. У деяких шолом-масках є наскрізні вирізи для вушних раковин, за рахунок чого забезпечується нормальна чутність (ШМ-66Му). Існує також лицьова частина ШМГ (протигаз ПМГ), розташування і розміри скла очкового вузла якої дозволяють користатися нею (показати лицьову частину) при роботі з оптичними приладами. Відмінністю лицьової частини ШМГ від лицьової частини ШМ-66Му є бічне кріплення коробки протигаза і наявність регульованої шийної гумовотканинної тасьми, призначеної для попередження порушення герметичності або зрушення шолом-маски при різких поворотах голови. Клапан видиху – найбільш відповідальна і найбільш уразлива деталь клапанної коробки, тому що при його несправності (засміченні, замерзанні) заражене повітря може проникати під шолом-маску.

Протигаз масочний коробочний (ПМК). Його лицьова частина являє собою маску об'ємного типу з «незалежним» обтюратором, очковим вузлом і трапецієподібним вигнутим склом, переговорним пристроєм, пристосуванням для пиття води в надягнутому протигазі, вузлом клапана видиху і системою кріплення маски. З зовнішньої сторони маски (праворуч або ліворуч) розміщається вузол приєднання ФПК.

Респіратор Р-2 призначений для захисту органів дихання від радіоактивного і ґрунтового пилу.

Респіратор Р-2 (рис. 2) являє собою фільтруючу напівмаску з наголовником. Зовнішня частина напівмаски виготовлена з пористого пінополіуретану. З внутрішньої сторони знаходиться поліетиленова плівка, у яку вмонтовані два клапани вдиху та один клапан видиху, розташований перед напівмаскою і споряджений захисним екраном. Між зовнішнім і внутрішнім шаром розташований фільтруючий полімерний матеріал. Повітря, яке вдихається, послідовно проходячи через пінополіуретан і фільтруючий матеріал, очищається від пилу і через клапани вдиху попадає в органи дихання. Повітря, яке видихається, направляється назовні через клапани видиху. Для кращої герметизації респіратор Р-2 має носовий затиск.

РХБзТ 2

Рис. 2. Респіратор Р-2:

1 – напівмаска; 2 – клапан видиху; 3 – носовий затиск; 4– наголовник.

 

Зберігається респіратор у закритому за допомогою кільця поліетиленовому пакеті в сумці для протигаза під протигазом.

Підбір лицьової частини, зборка, перевірка справності, укладання протигаза і респіратора в сумку.

Підбір шолом-маски здійснюється шляхом виміру голови по замкнутій лінії, що проходить через маківку, підборіддя і щоки. Виміри округляються до 0,5 см. За результатами виміру визначається розмір шолом-маски протигаза (табл. 1).

Розмір позначений цифрою на лівій стороні підборідної частини шлем-маски.

 

Підбор лицьової частини протигаза ПМК здійснюється за результатами суми двох вимірів: вертикального, який проходить через маківку, підборіддя і щоки і горизонтального, який проходить по потилиці і надбрівних дугах (табл. 2).

Підбір респіратора по росту здійснюють у залежності від висоти обличчя (відстань від перенісся до нижньої частини підборіддя). Якщо висота обличчя складає 10,9 см і менше, то потрібно 1-й ріст респіратора, 11-11,9 см – 2-й, 12 см і більш – 3-й ріст респіратора.

Правильно підібрана шолом-маска повинна щільно прилягати до обличчя і виключати можливість проникання зараженого повітря під лицьову частину.

 

Нову шолом-маску перед надяганням необхідно протерти зовні та усередині чистою тканиною, злегка змоченою водою, а клапан видиху продути. Шолом-маску, що була у вживанні, з метою дезінфекції необхідно протерти спиртом етиловим технічним або 2% розчином формаліну.

 

При зборці протигаза необхідно взяти коробку протигаза в праву руку, а лицьову частину в ліву руку і ввернути до упору горловину коробки протигаза в гніздо клапана вдиху. Надягти на коробку протигаза трикотажний чохол.

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Ростові інтервали для підбору лицьових частин загальновійськових фільтруючих протигазів

Лицева частина

Вертикальний обхват голови, який відповідає росту лицевої частини, см

 

0

l

2

3

4

ШМ-41м

До 63,0

63,5–65,5

66,0–68,0

68,5–70,5

71,0 і більше

ШМС

До 61,5

62,0–63,5

64,0–67,0

67,5 і більше

ШМГ

62,5–65,5

66,0–67,5

68,0–69,0

69,5 і більше

ШМ 66Му

До 63,0

63,5–65,5

66,0–68,0

68,5 і більше

ШМ-62

До 63,0

63,5–65,5

66,0–68,0

68,5–70,5

71,0 і більше

ШМБ

64,0–65,5

66,0–67,5

68,5–69,5

70,0–71,5

72,0 і більше

 

Таблиця 2

Підбір масок протигаза ПМК в залежності від суми вертикального і горизонтального обхватів голови

Сума вимірювань, см

Ріст маски

Номер упора лямок наголовника

лобної

височних

щічних

До 118,5

1

4

8

6

119,0–121,0

1

3

7

6

121,5–123,5

2

3

7

6

124,0–126,0

2

3

6

5

126,5–128,5

3

3

6

5

129,0–131,0

3

3

5

4

131,5 і більше

3

3

4

3

 

Зовнішній огляд протигаза здійснюється в такій послідовності: перевірити комплектність протигаза; злегка розтягуючи шолом-маску, оглянути її, місця проколів або поривів позначити; перевірити цілість деталей переговорного пристрою, наявність мембрани і правильність зборки; перевірити цілість скла окулярів і накладних утеплювальних манжет (узимку), справність обтічників, наявність і справність притискних кілець; оглянути клапанну коробку і перевірити наявність і стан клапанів (вони не повинні бути порвані, покороблені або засмічені), а також наявність прокладочного кільця; оглянути коробку протигаза і перевірити, чи немає на ній пробоїн і чи не пом'яті горловина і кришка; оглянути трикотажний чохол і перевірити, чи не порвана стягуюча гумка, чи немає розривів порізів матеріалу, а також наявність металевих стяжок; перевірити стан сумки для протигаза, наявність турнікетів (ґудзиків), лямки для перенесення протигаза і тасьми для закріплення сумки.

При виявленні несправностей або некомплектності в протигазі доповісти про це своєму командиру.

Після зборки і зовнішнього огляду протигаза кожен військовослужбовець зобов'язаний перевірити свій протигаз на герметичність. Для цього необхідно зняти з коробки протигаза трикотажний чохол, надягти протигаз, закрити отвір у дні коробки протигаза гумовою пробкою або долонею і зробити глибокий вдих. Якщо повітря під лицьову частину не проходить, то протигаз справний; якщо повітря проходить, то протигаз несправний. В останньому випадку зовнішнім оглядом необхідно визначити та усунути несправність або за вказівкою командира замінити протигаз.

Остаточна перевірка правильності підбору лицьової частини, справності і герметичності протигаза проводиться в наметі технічної перевірки протигазів з хлорпікрином або за допомогою комплекту для технічної перевірки протигазів у польових умовах (КПП-1).

Протигаз укладається в такій послідовності: узяти шолом-маску однією рукою за окуляри, а іншою рукою перегнути її уздовж і закрити нею одне скло, потім перегнути шлем-маску поперек і закрити інше скло; укласти протигаз у сумку переговорним пристроєм униз так, щоб нього можна було легко і швидко надягти; скласти верхню частину сумки так, щоб бічні стінки сумки були прибрані усередину, застебнути на два турнікети (ґудзика); обидві бічних кишені сумки для протигаза також повинні бути застебнуті.

Запобігання скла окулярів від запотівання і замерзання.

Для запобігання скла окулярів від запотівання використовуються плівки які не запотівають. Для цього необхідно вийняти притискне кільце, протерти чистою матерією стекло і, тримаючи плівку яка не запотіває пальцями за краї, вставити в паз очкового вузла, так, щоб вона була звернена стороною, що запотіває, до скла (визначається легким видихом на обидві сторони – для плівок з маркіруванням НП, для плівок з маркіруванням НПН цю операцію здійснювати не треба, тому що обидві сторони плівки не запотівають). Вставлену плівку закріплюють притискним кільцем так, щоб кільце було звернено зрізом убік обтічника. У такій же послідовності вставляється плівка в інший очковий вузол. У лицьовій частині ШМГ плівка яка не запотіває кріпиться в гумовому пазу манжети очкової обойми. Щоб вставити плівку яка не запотіває, необхідно протерти чистою матерією скло, відігнути гумову манжету на очкову обойму, вставити плівку і відігнути назад гумову манжету.

 

Вставлені плівки які не запотівають можуть бути використані кілька разів, тому після зняття лицьової частини їх необхідно просушити, не виймаючи з обойм окулярів і не дотикаючись їх пальцями або матерією.

 

В зимовий час при температурі повітря нижче мінус 10°С видаються утеплювальні манжети (по два на протигаз), що носяться надягнутими на очкові обойми шолом-масок ШМ-66Му, ШМ-62. Для цього необхідно загорнути край гумової манжети по окружності до упору, протерти скло окулярів манжет по обидва боки і лицьову частину з зовнішньої сторони чистою матерією, прикласти загорнену манжету рівно і щільно до очкової обойми лицьової частини, опустити загорнений край манжети на очкову обойму.

Утеплювальні манжети рекомендується надягати поза теплим приміщенням, щоб уникнути утворення вологи (інею) між склом окулярів лицьової частини та утеплювальної манжети.

 

 

 

 

 

Правила користування протигазом і респіратором. Надягання протигаза на пораненого.

Протигази можуть знаходитися в трьох положеннях: «похідному», «напоготові» і «бойовому».

Порядок приведення протигаза в «похідне» положення: надягти сумку з протигазом через праве плече так, щоб вона знаходилася на лівому боці і клапан її був звернений від себе; лямка сумки для протигаза повинна бути під лямками речового мішка, але поверх ременів спорядження; підігнати, за допомогою пересувної пряжки довжину лямки так, щоб верхній край сумки був на рівні поясного ременя; вийняти протигаз і перевірити його стан; у зимовий час надягти накладні утеплювальні манжети; уставити нові плівки, що не запотівають, (якщо старі втратили прозорість); скласти протигаз і укласти його в сумку, застебнути клапани сумки; змістити сумку з протигазом небагато назад, щоб при ходьбі вона не заважала руху руки. При необхідності сумка з протигазом може бути закріплена на тулубі за допомогою тасьми.

При переведенні протигаза в положення «напоготові» необхідно розстебнути клапан сумки для протигаза, закріпити протигаз на тулуб, послабити підборідний ремінь або розв'язати тасьми головного убору (шоломофона, каски).

У «бойове» положення протигаз переводиться за командою «Гази», за сигналами оповіщення, а також самостійно.

Для переведення протигаза в «бойове» положення необхідно: затримати дихання, закрити очі, узяти зброю «на ремінь» (покласти на землю, затиснути між ніг або поставити в опори); зняти головний убір, а при опущеному підборідному ремені відкинути головний убір назад; вийняти протигаз, узяти шолом-маску обома руками за стовщені краї в нижній частині так, щоб великі пальці були зовні, а інші усередині неї; прикласти нижню частину шолом-маски під підборіддя і різким рухом рук нагору і назад надягти шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а скло окулярів довелися проти очей; усунути перекоси і складки, якщо вони утворилися при надяганні шолом-маски, зробити повний видих, відкрити очі і відновити дихання; надягти головний убір, закріпити протигаз на тулубі (якщо це не було зроблено раніше).

Надягати протигаз можна і іншими прийомами, але їх застосування повинне забезпечувати захист особового складу від ураження, швидке надягання і зберігання лицьової частини протигаза.

Прийоми зняття протигаза. Знімається протигаз за командою «Протигаз зняти».

По цій команді необхідно: узяти зброю «на ремінь» (покласти на землю, затиснути між ніг або поставити в опори) ; підняти однією рукою головний убір, взятися іншою рукою за клапанну коробку, злегка відтягнути шолом-маску вниз і рухом руки вперед і нагору зняти її; надягти головний убір; скласти шолом-маску та укласти протигаз у сумку. По можливості зняту шолом-маску вивернути навиворіт і протерти чистою матерією.

Укладення протигаза в сумку здійснюється за командою «Протигаз скласти» або самостійно.

Для надягання протигаза в положенні лежачи необхідно затримати дихання, закрити очі, покласти зброю поруч із собою, зняти або відкинути назад головний убір, дістати із сумки протигаз і надягти шолом-маску лежачи на правому боці або як зручніше, зробити видих, відкрити очі, відновити дихання, надягти головний убір, узяти зброю.

Екіпаж (обслуга), що знаходиться в бойовій машині, переводить протигаз у «бойове» положення. При надягнутому танковому шоломі необхідно відстібнути ларингофони і відкинути танкошолом назад, вийняти із сумки протигаз і надягти його зазначеними вище прийомами, надягти танкошолом і застебнути ларингофони. Водії гусеничних машин для надягання протигаза зменшують швидкість руху, а водії колісних машин роблять коротку зупинку.

 

Порядок надягання респіратора Р-2. Особовий склад надягає респіратори за командою командира підрозділу «Респіратор - надягти».

Для надягання респіратора Р-2 необхідно: зняти головний убір або на підборідному ремені відкинути його назад; вийняти респіратор із сумки для протигаза; надягти напівмаску на обличчя так, щоб підборіддя і ніс розмістилися усередині неї, одна тасьма наголовника, що не розтягується, розташовувалася на тім'яній частині голови, а інша – на потиличній; пригорнути кінці носового затиску до носа.

При користуванні респіратором необхідно періодично перевіряти щільність прилягання напівмаски до обличчя; видаляти з напівмаски вологу, що утвориться, через видихальний клапан, нагинаючи голову вниз. При тривалому використанні респіратора вологи в підмасочному просторі може утворитися багато, у цьому випадку можна зняти респіратор на 1-2 хв. вилити вологу, що зібралася, із внутрішньої порожнини напівмаски, протерти внутрішню поверхню напівмаски і знову надягти респіратор.

Після виходу підрозділу з зони радіоактивного зараження особовий склад по команді знімає респіратори і проводить їх дезактивацію шляхом видалення пилу з зовнішньої частини напівмаски вибиванням (витрушуванням) або обережним постукуванням напівмаскою об який-небудь предмет. Внутрішня поверхня напівмаски протирається вологим тампоном, при цьому напівмаска не вивертається.

Отриманий протигаз військовослужбовець повинний дбайливо берегти. Для заощадження протигаза необхідно: охороняти його від ударів, поштовхів і сильних струсів, особливо при посадці в бойову машину (бронетранспортер, танк, бойову машину піхоти) або при виході з них; у холодний час при внесенні протигаза в тепле приміщення після відігрівання насухо протерти всі деталі протигаза; при забрудненні лицьової частини промити її водою з милом, попередньо від'єднати коробку протигазу, протерти лицьову частину і просушити; тримати протигаз у сухому місці, не допускати улучення води в коробку протигаза, тому що вона від цього виходить з ладу; не сушити і не зберігати протигаз біля опалювальних батарей і багаття, тому що при високій температурі псується гума лицьової частини і клапанів; не зберігати в сумці для протигаза які-небудь сторонні предмети; при користуванні протигазом періодично витрушувати сумку для протигаза.

При одержанні протигаза до сумки прикріплюється бірка розміром 3х5 см, на якій надписуються номер фільтруючої коробки протигаза, прізвище та ініціали військовослужбовця, за яким закріплений протигаз. Для протигаза ПМК додатково вказують номер упора лямок наголовника, наприклад 3-6-5. Бірка прикріплюється з лівої сторони в місці з'єднання лямки із сумкою.

Зберігаються протигази в спеціальних відділеннях шафи для збереження зброї.

Кожен військовослужбовець зобов'язаний утримувати свій протигаз у постійній готовності і доповідати командиру про всі несправності, а також про використання запасних плівок які не запотівають і мембран для переговорного пристрою.

Респіратор Р-2 укладається в поліетиленовий пакет клапаном видиху вниз і закривається за допомогою кільця. У такому виді респіратор зберігається в сумці для протигаза під лицьовою частиною.

 

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) разом із протигазом призначений для захисту особового складу від отруйних речовин, а також для зниження ступеня зараження шкірних покривів, обмундирування, спорядження і взуття бактеріальними (біологічними) аерозолями і радіоактивним пилом.

Загальновійськовий захисний комплект використовується, як правило, із загальновійськовим комплексним захисним костюмом.

До складу загальновійськового захисного комплекту входять захисний плащ, захисні панчохи і захисні рукавички, чохол для плаща, чохол для захисних панчіх і рукавичок (рис. 3).

Захисний плащ може застосовуватися для захисту від світлового випромінювання ядерного вибуху і запалювальних сумішей.

З метою використання маскуючих властивостей виворітної (білої) сторони плаща в зимовий час його можна використовувати вивернутим навиворіт.

Захисні плащі виготовляються п'яти розмірів; перший – для військовослужбовців ростом до 165 см, другий – від 166 до 170 см, третій – від 171 до 175 см, четвертий – від 176 до 180 см, п'ятий – від 181 см і вище.

Для перенесення плаща в «похідному» положенні за плечими, для забезпечення швидкого переведення його в «бойове» положення і для збереження  –   чохол.

РХБзТ 2

Рис. 3. Загальновійськовий захисний комплект:

1 – захисний плащ ОП-1М; 2 – затяжник; 3 – петля спинки; 4 і 7 – рамки сталеві; 5 – петля для великого пальця руки; 6 і 10 – закріпки; 8 – центральний шпиньок; 9 – хлястик; 11 – тримачі плаща; 12 – чохол для захисного плаща; 13 – чохол для захисних панчіх і рукавичок; 14 – захисні панчохи; 15 – захисні рукавички БЛ-1М; 16 – утеплювальні вкладиші до захисних рукавичок БЗ-1М; 17 – захисні рукавички БЗ-1М.

 

У верхній частині чохла розташовані два отвори для продівання тасьм плаща, два хлястики, за допомогою яких на шпиньки закривається чохол з покладеним у нього плащем. До кінців хлястиків пришита тасьма для розкриття чохла при переведенні захисного плаща в «бойове» положення. На середині чохла пришиті дві пари півкілець для кріплення тасьм плаща.

Захисні панчохи виготовляються з прогумованої тканини з гумовими ботами. Захисні панчохи мають хлястики для кріплення їх до ноги і по одній тасьмі для кріплення до поясного ременя.

Захисні панчохи виготовляються трьох розмірів: перший – для чобіт розміром 37-40, другий – для чобіт розміром 41-42, третій – для чобіт розміром 43 і більше.

Захисні рукавички виготовляються з гуми, краги рукавичок – подовжені.

Захисні рукавички випускаються двох видів – літні і зимові. Літні рукавички БЛ-1М п'ятипалі, зимові рукавички БЗ-1М трипалі з утеплювальним вкладишем; виготовляються двох розмірів.

Приведення ЗЗК у «похідне» положення здійснюється за командою «Захисний комплект скласти». Для цього необхідно: розстелити чохол зовнішньою стороною вниз і на нього покласти плащ зовнішньою стороною нагору; тасьми плаща пропустити через отвори в чохлі; підлоги плаща по довжині скласти гармошкою подовжніми смугами шириною 20-25 см, а потім укласти каптур на плащ і, починаючи знизу, скачати або укласти плащ гармошкою до нижнього краю чохла; загорнути бічні сторони чохла і закінчити скочування (складання) плаща разом з чохлом; застебнути хлястики чохла.

Захисні панчохи і рукавички згортаються та укладаються в спеціальний для них чохол, що носять на поясному ремені на правому боці.

У похідному положенні при діях особового складу в пішому порядку або при пересуванні на відкритих машинах при спорядженні з полегшеним викладенням (без речового мішка і скатки шинелі) захисний плащ переноситься в чохлі на спині на тасьмах плаща поверх спорядження.

При відсутності чохла захисний плащ, згорнутий в скатку, носиться на спині з перекинутими через плечі і закріпленими за поясний ремінь тасьмами.

При наявності польового спорядження скатка захисного плаща на спині може кріпитися за допомогою рознімних ременів спорядження, тасьми при цьому також кріпляться за поясний ремінь.

При спорядженні з повним викладенням захисний плащ носять у речовому мішку.

При пересуванні в діях у танках і інших закритих об'єктах захисний плащ у чохлі (скатці), захисні панчохи і рукавички, згорнуті разом і поміщені в чохол, укладаються кожним військовослужбовцем поруч із собою, під сидіннями або в іншому місці, зазначеному командиром підрозділу.

При безпосередній загрозі застосування противником зброї масового ураження ЗЗК (із протигазом) переводиться в положення «напоготові». Для цього необхідно: зброю взяти «на ремінь» (покласти на землю, затиснути між ніг, поставити в опори); розстебнути клапан сумки для протигаза, закріпити протигаз на тулубі, послабити підборідний ремінь або розв'язати тасьми головного убору; при спорядженні з повним викладенням вийняти захисний плащ з речового мішка і закріпити позаду в розгорнутому виді, перекинувши тасьми плаща через плечі і закріпивши їх за поясний ремінь; якщо захисний плащ закріплений за спиною у чохлі, то він залишається в тому положенні або розпускається за спиною.

Переведення ЗЗК у «бойове» положення може здійснюватися як на незараженій місцевості, так і в умовах зараження.

Захисний плащ у складі ЗЗК із протигазом може бути використаний у виді накидки, надягнутим у рукава та у виді комбінезона.

У виді накидки захисний плащ використовується при раптовому застосуванні противником ОР, БЗ або випаданні РР.

Надягнутим у рукава захисний плащ використовується: при подоланні на відкритих автомобілях районів, заражених ОР або БЗ; при подоланні зон радіоактивного зараження на відкритих автомобілях в умовах пилоутворення; при веденні бойових дій у пішому порядку на місцевості, зараженій ОР, РР або БЗ; при проведенні дегазації, дезактивації і дезінфекції.

У виді комбінезону захисний плащ використовується: при дії в пішому порядку на місцевості з високою травою, посівами, чагарником або покритій глибоким снігом; при проведенні рятувально-евакуаційних, інженерних робіт і ремонту озброєння та військової техніки. Захисні панчохи і рукавички застосовуються в комплекті з захисним плащем. Окремо захисні панчохи і рукавички використовуються при подоланні в пішому порядку зараженої місцевості, на якій відсутня висока рослинність і глибокий сніг, а також при проведенні дегазації, дезактивації і дезінфекції автоматів, ручних кулеметів, гранатометів, оптичних приладів і інших дрібних приладів.

Захисні панчохи можуть бути також використані при пересуванні в пішому порядку в сиру погоду на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами.

Надягання ЗЗК (з надяганням захисного плаща в рукава) на незараженій місцевості здійснюється за командою «Плащ у рукава, панчохи, рукавички надягти, гази».

Зняття ЗЗК при захисному плащі, надягнутому в рукава, здійснюється за командою «Захисний комплект зняти». За цією командою необхідно: провести часткову спеціальну обробку зброї і захисного комплекту (не знімаючи останнього); покласти зброю на землю або притулити до якого-небудь предмета; розстебнути борти плаща, хлястики панчіх і зняти петлі з великих пальців, скинути каптур з голови на спину; визволити руки з рукавів з одночасним зняттям рукавичок, відвести плащ за спину і зняти тасьми плаща з плечей; скинути плащ назад зовнішньою стороною вниз; відв'язати тасьми панчіх від поясного ременя і зняти панчохи, для чого по черзі наступають носком однієї ноги на зап'ятник або бічну п'яткову частину осоюзки панчохи іншої ноги, витягають ноги з панчіх до половини; потім струшуванням звільняють одну ногу від панчохи і, зробивши крок убік або назад (уперед) на незаражене місце, скинути панчоху з іншої ноги; відійти в навітряну сторону, зняти головний убір (каску), підшоломник і протигаз; узяти зброю.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика