andrey

Путь к Файлу: /институт / Сводная работа август 2008 / Вставка по рисункам.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   34.5 КБ
СКАЧАТЬ

            Наведені на рис. 3.2, 3.3, 3.5 та 3.8 залежності показують, що рівень успішності групи підвищується пропорційно зростанню знань та вмінь групи здобувачів.

Встановлено, що залежність рівня успішності групи здобувачів від показника «особисті якості» має нелінійний характер (рис. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8). Це означає, що існує певний рівень показника «особисті якості» перевищення якого веде до зниження рівня успішності групи здобувачів. Так, наприклад, рис. 3.3 свідчить, що найбільш високий рівень успішності зареєстровано для груп з середнім значенням особистих якостей здобувачів. Рівні успішності для груп з максимальним та мінімальним значеннями особистих якостей здобувачів відрізняються мало. Отримана математична залежність може бути пояснена досвідом сертифікації персоналу. Розвиток таких особистих якостей аудитора як «впевненість», «рішучість», «наполегливість» дозволяють здобувачу опанувати себе під час іспиту і максимально продемонструвати свої знання та вміння. Трансформація «впевненості» у «самовпевненість», а «рішучості» і «наполегливості» - у «нахабство», що інколи спостерігається з деякими аудиторами, не дозволяє в повній мірі продемонструвати притаманні знання та вміння. Тоді і спостерігаються випадки, що аудитори з високою оцінкою особистих якостей демонструють знання та вміння на рівні і навіть трохи нижчі ніж новачки – кандидати в аудитори з низькою оцінкою особистих якостей;

Рисунки 3.2, 3.4 та 3.7 довели нелінійний характер залежності рівня успішності групи здобувачів від відносного показника стажу в галузі сертифікації. Так наприклад:

- - на рис. 3.2 найбільш високий рівень успішності групи зареєстровано для груп з мінімальним значенням відносного показника стажу в галузі сертифікації, самий низький – для груп з середнім значенням відносного показника стажу в галузі сертифікації, а середній – для груп з максимальним значенням відносного показника стажу в галузі сертифікації. Отримана математична залежність має пояснення з практичного досвіду проведення сертифікації персоналу. Коли частими є випадки, що менш досвідчені здобувачі при ретельній підготовці до іспиту отримують більш високі результати, і навпаки аудитори при повторній  сертифікації (три роки по тому) демонстрували гірші результати ніж попередні;

- на рис. 3.4 та 3.7, що ілюструють залежність рівня успішності групи здобувачів від їх особистих якостей при варіюванні відносного показника стажу в галузі сертифікації, спостерігається, що при мінімальному значенні відносного показника стажу в галузі сертифікації зареєстровано найбільш високий рівень успішності групи, при максимальному його значенні – середній рівень успішності групи, а при середньому – мінімальний рівень успішності групи. Отримана математична залежність має пояснення логікою процесу сертифікації персоналу та практичним досвідом його проведення. Коли частими є випадки, що менш досвідчені здобувачі на іспитах і при стажуванні більш повно ніж аудитори зі стажем (середнє значення відносного показника стажу в галузі сертифікації) проявляють такі особисті якості, як «етичність», «дипломатичність», «сприйнятливість», «спостережливість». Набуття більшого досвіду практичної аудиторської діяльності  (максимальне значення відносного показника стажу в галузі сертифікації) переконує аудитора не нехтувати виконанням кодексу поведінки в частині володіння вищезазначеними особистими якостями, що і підтверджується підйомом лінії залежності рівня успішності групи здобувачів від особистих якостей при максимальному значенні відносного показника стажу в галузі сертифікації.

            Викладені вище результати графічного аналізу та порівняння рис. 3.2 та 3.3 на предмет впливу особистих якостей та відносного показника стажу в галузі сертифікації на рівень успішності групи здобувачів, тобто як доведено (рис. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8.) – рівень демонстрації знань та вмінь, дозволяють зробити висновок щодо розподілу внеску досліджуваних факторів у формування узагальненого показника компетентності. Максимальний внесок у формування узагальненого показника компетентності має фактор «знання та вміння». Далі в порядку зменшення внеску розподілились фактори «особисті якості» та «відносний показник стажу в галузі сертифікації».

            Крім того слід відмітити результати дослідження впливу дисперсій цих факторів на рівень успішності групи здобувачів. Так наприклад:

- на рис. 3.1 спостерігається нелінійна залежність рівня успішності групи здобувачів від особистих якостей при мінімальному значенні дисперсії цього показника. При середньому значенні дисперсії показника «особисті якості» залежність рівня успішності групи здобувачів від особистих якостей майже відсутня. А при максимальному значенні характер залежності змінюється на протилежний у порівнянні з першим випадком;

- на рисунках 3.6 та 3.9 спостерігається лінійна залежність рівня успішності групи здобувачів від дисперсії особистих якостей при варіюванні знань та вмінь групи. Для низьких значень дисперсії особистих якостей характерно підвищення рівня успішності групи здобувачів пропорційно зростанню знань та вмінь групи здобувачів. Характер залежності рівня успішності групи здобувачів при зростанні дисперсії і при варіюванні знань та вмінь групи змінюється на протилежний. Тобто при високій неоднорідності групи за показником «особисті якості» рівень успішності групи здобувачів зворотно пропорційний знанням та вмінням групи здобувачів.

            Результати аналізу рисунків 3.1, 3.6 та 3.9 дозволяють зробити висновки про необхідність врахування при формуванні груп здобувачів дисперсій параметрів, тобто формувати групи більш однорідними за показниками: досвід роботи в галузі сертифікації, загальний досвід роботи (відносним показником стажу в галузі сертифікації) та особисті якості.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика