andrey

Путь к Файлу: /институт / Сводная работа август 2008 / вставка в раздел 4 ред.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   56.0 КБ
СКАЧАТЬ

4.3 Настанови щодо збереження цілісності системи сертифікації персоналу в умовах зміни вимог регламентуючих діяльність ОСП стандартів

Швидкоплинні зміни нормативного та правового забезпечення діяльності ОСП обумовлюють необхідність розробки методичних рекомендацій щодо збереження цілісності системи сертифікації персоналу при внесенні змін до документації, що регламентують її функціонування.

 Зміна критеріїв сертифікації аудиторів з СУЯ

Критерії на відповідність, яким проводиться сертифікація аудиторів з сертифікації СУЯ визначаються ОСП на підставі вимог міжнародного стандарту ISO/IEС 17024, нормативних документів щодо компетентності, міжнародних та національних законодавчих та нормативно-правових актів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на критерії сертифікації.

Критерії сертифікації змінюються при зміні чи заміні міжнародного стандарту ISO/IEС 17024, нормативних документів щодо компетентності (наприклад, для аудиторів з сертифікації СУЯ - це міжнародний стандарт ISO 19011), міжнародних та національних законодавчих та нормативно-правових актів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на критерії підтвердження компетентності. Зміна чи заміна нормативних документів на об’єкт, що сертифікують аудитори – СУЯ (наприклад, набуття чинності нової редакції міжнародних стандартів ISO серії 9000), також призводять до зміни критеріїв підтвердження компетентності, так як безпосередньо впливають на знання та вміння аудиторів.

Алгоритм діяльності ОСП в умовах зміни критеріїв сертифікації     Високий рівень невизначеності можливих змін критеріїв сертифікації аудиторів з сертифікації СУЯ обумовлює необхідність визначення уніфікованого алгоритму дій ОСП, придатного для відпрацювання впровадження будь-яких змін.

Алгоритм діяльності ОСП в умовах зміни критеріїв сертифікації наведено на рис. 4.___.

 

 

 

вставка в раздел 4 ред      

Рис. 4.8 Алгоритм

- 1 Набуття чинності нових (змінених) стандартів, які визначено ОСП як критерії сертифікації

 

-2 Визначення нових вимог до сертифікації, які будуть запроваджені ОСП для підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим;

 

-3 Порівняння нових вимог до сертифікації, які будуть запроваджені, та чинних вимог, на відповідність яким ОСП підтверджує компетентність персоналу у теперішній час;

- 4 Аналізування результатів порівняння нових та попередніх вимог;

- 5 Визначення придатності існуючого порядку сертифікації персоналу, процедур та інструкцій ОСП для підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам;

- 6 Підготовка проектів документів (змін документів) ОСП, які містять нові вимоги до сертифікації, з метою обговорення та аналізу з боку усіх зацікавлених сторін;

- 7 Винесення проектів документів (змін документів) ОСП, які містять нові вимоги до сертифікації, на засідання Ради ОСП.

- 8 розсилка проекту документів (змін документів) ОСП, які містять нові вимоги до сертифікації, іншим стороннім організаціям (за необхідності);

- 9 Обробка та урахування рішень та рекомендацій Ради ОСП, відгуків сторонніх організацій (за наявності) щодо нових вимог.

- 10 підготовка остаточної редакції документів (змін документів) ОСП, які містять нові вимоги до сертифікації та процедури підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам.

- 11 прийняття рішення щодо доцільності та прийнятності погоджених з Радою ОСП термінів запровадження нових вимог щодо сертифікації.

- 12 Затвердження документів (змін документів) СУЯ ОСП, які містять нові вимоги щодо сертифікації, КОСП.

- 13 Інформування сертифікованого персоналу та усіх зацікавлених сторін про нові вимоги щодо сертифікації;

- 14 запровадження робіт ОСП з підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам.

 

Рис. 4.8 Алгоритм

 

 

 

Крок 1: Реалізація запропонованого алгоритму починається з визначення  керівником ОСП підстав для зміни критеріїв сертифікації – нових стандартів (змін стандартів), що набули чинність, тощо.

Крок 2 - 5: Для визначення нових вимог до сертифікації формується робоча група з числа співробітників ОСП. Для роботи в робочій групі можуть бути залучені члени атестаційної комісії ОСП. Склад робочої групи та термін підготовки нових вимог затверджується  керівником ОСП.

Робоча група проводить порівняння нових вимог до сертифікації, які будуть запроваджені, та чинних вимог до сертифікації, на відповідність яким ОСП підтверджується компетентність аудиторів у теперішній час. Робоча група проводить аналізування результатів порівняння нових та попередніх вимог з метою встановлення наявності або відсутності суттєвих змін вимог сертифікації, які ставлять під сумнів положення щодо відповідності персоналу вимогам, які підтверджені сертифікацією. Також розглядається придатність існуючого порядку сертифікації персоналу, процедур та інструкцій ОСП для підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам. Визначається необхідність проведення цих робіт згідно з існуючим порядком сертифікації персоналу за усіма етапами або за скороченою процедурою, яка спеціально визначається для конкретних нових вимог щодо сертифікації. Результати роботи робочої групи документуються протоколом аналізування нових вимог щодо сертифікації.

До протоколу аналізування нових вимог щодо сертифікації заносяться: - відомості щодо виявлених відмінностей нових та попередніх вимог, висновок щодо суттєвості змін; - пропозиції стосовно діяльності ОСП щодо підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам; - перелік документів, які можуть бути доказами відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам; - пропозиції стосовно встановлення перехідного періоду для запровадження нових вимог, термінів запровадження нових вимог; - тощо.

Протокол аналізування нових вимог щодо сертифікації підписується усіма членами робочої групи та затверджується КОСП.

Крок 6: На підставі затвердженого протоколу аналізування нових вимог до сертифікації робоча група готує проект нових документів (змін документів) ОСП з метою обговорення та аналізу з боку усіх зацікавлених сторін.

Крок 7-8: Проект нових документів (змін документів) СУЯ ОСП, які містять нові вимоги щодо сертифікації, результатів їх аналізування з боку ОСП (протокол аналізування нових вимог щодо сертифікації) виноситься на засідання Ради ОСП для обговорення та отримання пропозицій щодо остаточного формулювання нових вимог, точної дати їх запровадження, необхідності встановлення перехідного періоду для запровадження нових вимог тощо. Для розгляду вищезазначених документів може бути скликано як планове так і позапланове засідання.

За необхідності ОСП може розіслати на відгук проект нових документів (змін документів) СУЯ ОСП, які містять нові вимоги щодо сертифікації, іншим стороннім організаціям.

Крок 9-10: Обробку та урахування рекомендацій Ради ОСП, відгуків сторонніх організацій щодо нових вимог та підготовку остаточної редакції документів (змін документів) ОСП, проводить робоча група у тому ж складі, яка формулювала та аналізувала нові вимоги до сертифікації.

Крок 11-13: Керівник ОСП приймає рішення щодо доцільності запровадження нових вимог до сертифікації, прийнятності погоджених з Радою ОСП термінів запровадження та затверджує нові документи (зміни документів) ОСП.

Крок 14: ОСП інформує сертифікований персонал та зацікавлені сторони про чинні нові вимоги до сертифікації будь-яким прийнятним способом, наприклад: - опублікування змінених вимог та переліку документів, які повинні надати раніш сертифіковані аудитори як докази їх виконання, на сайті ОСП в мережі Інтернет та/або в засобах масової інформації (періодичних виданнях); - підготовка та розповсюдження методичних посібників; - направлення інформаційних листів; - проведення інформаційних семінарів; - тощо.

Крок 15: Після проведення вищезазначених заходів ОСП проводить роботи з підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам в погоджені з Радою ОСП терміни та з урахуванням перехідного періоду, якщо такий було встановлено. Роботи з підтвердження відповідності сертифікованого персоналу новим вимогам проводяться згідно з порядком з сертифікації персоналу за усіма етапами або за скороченою процедурою, яка спеціально визначена для конкретних нових вимог.

Застосування запропонованого алгоритму в практичній діяльності ОСП ДП Укрметртестстандарт довело його результативність щодо забезпечення цілісності системи сертифікації персоналу ОСП та об’єктивності оцінки компетентності аудиторів системи сертифікації УкрСЕПРО.

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика