andrey

Путь к Файлу: /институт / Сводная работа август 2008 / Модели Лапач.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   183.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Для побудови моделей залежності якості продукції та якості системи сертифікації від факторів, які на них впливають було використано багатофакторний регулярний план виду 35//27. Матриця плану приведена в табл..

Табл.. Матриця плану 35//27.

№ експ.

X1

X2

X 3

X 4

X 5

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

1

3

0

2

0

2

2

4

0

2

1

0

1

5

0

0

1

1

2

6

0

1

1

2

0

7

0

1

2

0

2

8

0

2

2

1

0

9

0

0

2

2

1

10

1

0

0

0

0

11

1

1

0

1

0

12

1

2

0

2

2

13

1

2

1

0

1

14

1

0

1

1

2

15

1

1

1

2

0

16

1

1

2

0

2

17

1

2

2

1

0

18

1

0

2

2

1

19

2

0

0

0

0

20

2

1

0

1

1

21

2

2

0

2

2

22

2

2

1

0

1

23

2

0

1

1

2

24

2

1

1

2

0

25

2

1

2

0

2

26

2

2

2

1

0

27

2

0

2

2

1

Для проведення дослідження розроблена робоча матриця, де Н означає низький рівень, С – середній, В – високий.

Табл.. Робоча матриця

№ експ.

X 1

X 2

X 3

X 4

X 5

1

Н

Н

Н

Н

Н

2

Н

С

Н

С

С

3

Н

В

Н

В

В

4

Н

В

С

Н

С

5

Н

Н

С

С

В

6

Н

С

С

В

Н

7

Н

С

В

Н

В

8

Н

В

В

С

Н

9

Н

Н

В

В

С

10

С

Н

Н

Н

Н

11

С

С

Н

С

Н

12

С

В

Н

В

В

13

С

В

С

Н

С

14

С

Н

С

С

В

15

С

С

С

В

Н

16

С

С

В

Н

В

17

С

В

В

С

Н

18

С

Н

В

В

С

19

В

Н

Н

Н

Н

20

В

С

Н

С

С

21

В

В

Н

В

В

22

В

В

С

Н

С

23

В

Н

С

С

В

24

В

С

С

В

Н

25

В

С

В

Н

В

26

В

В

В

С

Н

27

В

Н

В

В

С

Оцінки відгуку отримані експертним шляхом, приведені в табл..

Таб Значення відгуку

№ експ.

Качество и конкурентоспособность продукции (услуги)

Качество и объективность сертификации систем управления качеством

1

8,01

8,20

2

41,89

43,51

3

77,96

78,30

4

64,79

53,33

5

65,36

56,04

6

57,93

48,34

7

85,86

66,08

8

78,57

60,78

9

80,78

60,83

10

15,85

20,95

11

36,79

43,28

12

83,10

88,86

13

68,12

64,36

14

71,03

66,53

15

66,42

62,51

16

92,12

78,86

17

84,12

70,81

18

90,52

73,60

19

22,42

33,80

20

57,76

65,42

21

90,67

100,00

22

76,82

76,77

23

79,36

80,45

24

74,49

73,51

25

100,00

88,11

26

93,01

84,03

27

96,83

84,56

Модель якості продукції

Y = 64,1418 + 13,7598x5 + 11,7361x1 + 10,6814x2 + 10,0016x4 + 9,55872x3

   де:

 x1 = (X1 – 1); x2 = (X2 – 1);  x3 = (X3 – 1);  x4 = (X4 – 1);  x5 = (X5 – 1);

Модель адекватна (Fрозр =427,87> Fкрит=1,324; число степенів свободи n1=5, n2=21); інформативна: коефіцієнт множинної кореляції R=0,9991 і статистично значущий (FRрозр=2220,710 > FRкрит=2,685; число степенів свободи n1=5, n2=21). Інформативність висока (показник Бокса-Веца g=26). Рівень значущості у всіх перевірках статистичних гіпотез a=0,05. Модель пояснює 99,81% Коефіцієнти моделі стійкі: число обумовленості COND = 1. Структура стійка: всі ефекти ортогональні. Апроксимаційні властивості добрі: середня похибка апроксимації 1,74%.

Розподіл сили впливу факторів

Качество и конкурентоспособность продукции (услуги)

Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность продукции (услуги)

Лидерство

 

 

 

 

 

 

Персонал

 

 

 

 

 

 

Политика и стратегия

 

 

 

 

 

Ресурсы

 

 

 

 

 

 

Процессы по ISO 9001=

Система управления качеством =

Сертификация Система управления качеством

21,39

17,72

14,15

15,53

31,02

 

Модель для систем управління

Y = 68,9106 + 19,6556x3 + 14,06x5 + 10,3894x2 + 10,2623x4 + 7,23437x1

   де:

 x1 = (X1 – 1); x2 = (X2 – 1);  x3 = (X3 – 1);  x4 = (X4 – 1);  x5 = (X5 – 1);

Модель адекватна (Fрозр =501,915> Fкрит=2,685; число степенів свободи n1=5, n2=21); інформативна: коефіцієнт множинної кореляції R=0,9992 і статистично значущий (FRрозр=2642,17 > FRкрит=2,685; число степенів свободи n1=5, n2=21). Інформативність висока (показник Бокса-Веца g=28). Рівень значущості у всіх перевірках статистичних гіпотез a=0,05. Модель пояснює 99,84% Коефіцієнти моделі стійкі: число обумовленості COND = 1. Структура стійка: всі ефекти ортогональні. Апроксимаційні властивості добрі: середня похибка апроксимації 1,29%.

Розподіл сили впливу факторів

Качество и объективность сертификации систем управления качеством

 

Факторы, влияющие на качество и объективность сертификации систем управления качеством

Организационная структура органа по сертификации систем управления

 

Информационное и нормативное обеспечение

 

 

Компетентность

персонала – аудиторов по сертификации систем управления

 

Ресурсы

 

 

 

 

 

Система управления качеством органа по сертификации систем управления

5,97

12,3

47,5

12,0

22

 

Додаток Протоколи побудови моделей

              Список эффектов кандидатов

┌──────────────────┬─────────────┐

│      имя/номер   │ коэффициент │

│      коэффициента│ корелляции  │

├──────────────────┼─────────────┤

│  1 -           x5│     0.557036│

│  2 -           x1│     0.462463│

│  3 -           x2│     0.420906│

│  4 -           x3│     0.405711│

│  5 -           x4│     0.394118│

└──────────────────┴─────────────┘

 

 Цель: МОДЕЛЬ

Параметры, влияюшие на формирование структуры модели:

Способ формирования структуры модели   -       Програмный   

Алгоритм определения списка кандидатов -   На основе главных эффектов 

Управление качеством модели:

Адекватность -   Да  ; Информативность -   Нет

Значимость коэф -   Нет ; Доля Участия -   Да 

Ограничение max коэф. корелляции между эффектами     - 0.4

Ограничение min коэф. корелляции эффектов с откликом - 0.01

Ограничение минимальной доли рассеяния               - 0.005

Получена модель:

 Y = 64.1418+13.7598x5+11.7361x1+10.6814x2+10.0016x4

  +9.55872x3

   где:

 x1 = 1*(X1 -1);

 x2 = 1*(X2 -1);

 x3 = 1*(X3 -1);

 x4 = 1*(X4 -1);

 x5 = 1*(X5 -1);

 

                   АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ

 Остаточная дисперсия                   1.04203

 Дисперсия воспроводимости              3.20709

 Расчетное значение F-критерия          427.867

 Уровень значимости F-критерия для адекватности 0.05

 для степеней свободы v1 =   5 v2 = 21

 Табличное значение F-критерия для адекватности 2.68478

 Табличное значение F-критерия

(при отсутствии повторных опытов)        1.324

 Стандартная ошибка оценки              1.0208

 (скоррект. с учетом степеней свободы ) 1.10973

       Модель адекватна

 

                АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ МОДЕЛИ

           Основные характеристики

 Доля рассеивания объясняемая моделью   0.998112

 Введено регрессоров (эффектов)         6

 Коэффициент множественной корреляции   0.999056

 (скоррект. с учетом степеней свободы)  0.998884

 F отношение для R                      2220.71

 Уровень значимости F-критерия для информативности 0.05

 для степеней свободы v1 =   5 v2 = 21

 Табличное значение F-критерия для информативности 2.68478

 Мoдель   ИНФОРМАТИВНА

 Критерий Бокса и Веца для информативности 26

 Информативность модели  ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

 

            ТАБЛИЦА  СТАТИСТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК

┌─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐

│ имя/номер   │ коэффициент │ станд.ошиб.│ вычислен. │ доля       │

│ коэффициента│ регрессии   │ коэф.регр. │ t знач.   │ участия    │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│           x5│      13.7598│    0.196741│     56.519│    0.310289│

│           x1│      11.7361│    0.196453│    48.7774│    0.213872│

│           x2│      10.6814│    0.196453│    44.3942│    0.177161│

│           x4│      10.0016│    0.196453│    41.5688│    0.155329│

│           x3│      9.55872│    0.196741│    39.6696│     0.14146│

└─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

свободный член 64.1418

 

                 Таблица мультиколлинеарности

┌─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┐

│ имя/номер   │MAX коэф-ент │ с каким    │ коэф. корелляции │

│ регрессора  │корелляции   │ регрессором│    с откликом    │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┤

│           x5│            0│    со всеми│          0.557036│

│           x1│            0│    со всеми│          0.462463│

│           x2│            0│    со всеми│          0.420906│

│           x4│            0│    со всеми│          0.394118│

│           x3│            0│    со всеми│          0.405711│

└─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┘

Число обусловленности COND =  1.0000

 

           Таблица остатков (по обучающей матрице)

┌────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│номер   │ Отклик по   │  Отклик по  │   Остаток   │  Процент    │

│        │эксперименту │   модели    │             │  отклонения │

├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     1  │      8.20499│      9.38694│     -1.18195│     -14.4053│

│     2  │      43.5108│      43.3384│     0.172369│     0.396153│

│     3  │       78.301│      77.2899│       1.0111│       1.2913│

│     4  │      53.3266│      53.5769│    -0.250343│    -0.469452│

│     5  │      56.0382│      55.4841│     0.554068│     0.988733│

│     6  │      48.3367│      49.6304│     -1.29366│     -2.67636│

│     7  │      66.0783│      65.7226│     0.355687│      0.53828│

│     8  │      60.7761│      59.8689│     0.907193│      1.49268│

│     9  │      60.8288│      61.7761│    -0.947207│     -1.55717│

│    10  │      20.9538│       21.123│    -0.169224│    -0.807607│

│    11  │      43.2788│      41.8061│      1.47269│       3.4028│

│    12  │      88.8603│       89.026│    -0.165738│    -0.186515│

│    13  │      64.3646│       65.313│    -0.948444│     -1.47355│

│    14  │       66.534│      67.2202│    -0.686193│     -1.03134│

│    15  │      62.5116│      61.3665│      1.14514│      1.83188│

│    16  │      78.8632│      77.4587│      1.40447│      1.78089│

│    17  │      70.8115│       71.605│     -0.79346│     -1.12052│

│    18  │      73.5984│      73.5121│    0.0862751│     0.117224│

│    19  │      33.8027│      32.8591│     0.943582│      2.79144│

│    20  │      65.4161│      66.8106│     -1.39449│     -2.13172│

│    21  │          100│      100.762│    -0.762063│    -0.762063│

│    22  │      76.7734│      77.0491│    -0.275718│    -0.359132│

│    23  │      80.4545│      78.9562│      1.49828│      1.86227│

│    24  │      73.5069│      73.1025│     0.404337│     0.550067│

│    25  │      88.1076│      89.1948│     -1.08718│     -1.23392│

│    26  │      84.0288│       83.341│     0.687798│     0.818526│

│    27  │      84.5609│      85.2482│    -0.687303│    -0.812791│

└────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

 

Средняя абсолютная погрешность аппроксимации -   0.788369

Средняя погрешность аппроксимации в процентах -    1.73666

 

              Список эффектов кандидатов

┌──────────────────┬─────────────┐

│      имя/номер   │ коэффициент │

│      коэффициента│ корелляции  │

├──────────────────┼─────────────┤

│  1 -           x3│      0.68932│

│  2 -           x5│     0.505949│

│  3 -           x2│      0.35091│

│  4 -           x4│     0.346614│

│  5 -           x1│     0.244346│

└──────────────────┴─────────────┘

 

 Цель: МОДЕЛЬ

Параметры, влияюшие на формирование структуры модели:

Способ формирования структуры модели   -       Програмный   

Алгоритм определения списка кандидатов -   На основе главных эффектов 

Управление качеством модели:

Адекватность -   Да  ; Информативность -   Нет

Значимость коэф -   Нет ; Доля Участия -   Да 

Ограничение max коэф. корелляции между эффектами     - 0.4

Ограничение min коэф. корелляции эффектов с откликом - 0.01

Ограничение минимальной доли рассеяния               - 0.005

Получена модель:

 Y = 68.9106+19.6556x3+14.06x5+10.3894x2+10.2623x4+7.23437x1

   где:

 x1 = 1*(X1 -1);

 x2 = 1*(X2 -1);

 x3 = 1*(X3 -1);

 x4 = 1*(X4 -1);

 x5 = 1*(X5 -1);

 

                   АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ

 Остаточная дисперсия                   1.19247

 Дисперсия воспроводимости              3.44553

 Расчетное значение F-критерия          508.915

 Уровень значимости F-критерия для адекватности 0.05

 для степеней свободы v1 =   5 v2 = 21

 Табличное значение F-критерия для адекватности 2.68478

 Табличное значение F-критерия

(при отсутствии повторных опытов)        1.324

 Стандартная ошибка оценки              1.092

 (скоррект. с учетом степеней свободы ) 1.18713

       Модель адекватна

 

                АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ МОДЕЛИ

           Основные характеристики

 Доля рассеивания объясняемая моделью   0.998413

 Введено регрессоров (эффектов)         6

 Коэффициент множественной корреляции   0.999206

 (скоррект. с учетом степеней свободы)  0.999062

 F отношение для R                      2642.16

 Уровень значимости F-критерия для информативности 0.05

 для степеней свободы v1 =   5 v2 = 21

 Табличное значение F-критерия для информативности 2.68478

 Мoдель   ИНФОРМАТИВНА

 Критерий Бокса и Веца для информативности 28

 Информативность модели  ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

 

            ТАБЛИЦА  СТАТИСТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК

┌─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐

│ имя/номер   │ коэффициент │ станд.ошиб.│ вычислен. │ доля       │

│ коэффициента│ регрессии   │ коэф.регр. │ t знач.   │ участия    │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│           x3│      19.6556│    0.210464│    76.2538│    0.475162│

│           x5│        14.06│    0.210464│    53.9864│    0.220267│

│           x2│      10.3894│    0.210156│     40.365│    0.123138│

│           x4│      10.2623│    0.210156│    39.8709│    0.120141│

│           x1│      7.23437│    0.210156│     28.107│   0.0597047│

└─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

свободный член 68.9106

 

                 Таблица мультиколлинеарности

┌─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┐

│ имя/номер   │MAX коэф-ент │ с каким    │ коэф. корелляции │

│ регрессора  │корелляции   │ регрессором│    с откликом    │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┤

│           x3│            0│    со всеми│           0.68932│

│           x5│            0│    со всеми│          0.505949│

│           x2│            0│    со всеми│           0.35091│

│           x4│            0│    со всеми│          0.346614│

│           x1│            0│    со всеми│          0.244346│

└─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┘

Число обусловленности COND =  1.00

 

           Таблица остатков (по обучающей матрице)

┌────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│номер   │ Отклик по   │  Отклик по  │   Остаток   │  Процент    │

│        │эксперименту │   модели    │             │  отклонения │

├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     1  │      8.00526│      8.31326│    -0.307994│     -3.84739│

│     2  │      41.8861│      42.5228│    -0.636744│     -1.52018│

│     3  │      77.9623│      76.7324│      1.22988│      1.57753│

│     4  │      64.7933│      62.3056│      2.48768│      3.83941│

│     5  │      65.3598│      65.3468│    0.0129807│    0.0198604│

│     6  │      57.9336│      58.8828│    -0.949157│     -1.63835│

│     7  │      85.8582│      85.1296│     0.728608│     0.848618│

│     8  │      78.5672│      78.6656│   -0.0983597│    -0.125192│

│     9  │      80.7828│      81.7068│    -0.923966│     -1.14377│

│    10  │      15.8548│      15.5476│       0.3072│      1.93758│

│    11  │      36.7878│      36.1993│     0.588487│      1.59968│

│    12  │       83.102│      83.9668│    -0.864787│     -1.04063│

│    13  │      68.1206│        69.54│     -1.41935│     -2.08358│

│    14  │      71.0306│      72.5812│     -1.55061│     -2.18301│

│    15  │      66.4153│      66.1172│     0.298121│     0.448875│

│    16  │      92.1158│       92.364│    -0.248227│    -0.269473│

│    17  │      84.1199│      85.8999│     -1.78002│     -2.11605│

│    18  │      90.5245│      88.9412│      1.58333│      1.74906│

│    19  │      22.4232│       22.782│    -0.358821│     -1.60022│

│    20  │      57.7575│      56.9916│     0.765924│       1.3261│

│    21  │      90.6726│      91.2012│    -0.528542│    -0.582913│

│    22  │      76.8218│      76.7744│    0.0474918│    0.0618207│

│    23  │      79.3569│      79.8156│    -0.458657│    -0.577967│

│    24  │      74.4938│      73.3515│      1.14229│      1.53341│

│    25  │          100│      99.5984│     0.401639│     0.401639│

│    26  │      93.0148│      93.1343│    -0.119466│    -0.128438│

│    27  │      96.8266│      96.1755│     0.651065│     0.672403│

└────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

 

Средняя абсолютная погрешность аппроксимации -   0.758866

Средняя погрешность аппроксимации в процентах -     1.2916

 

  

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика