andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Завдання.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   47.5 КБ
СКАЧАТЬ

1. Дати визначення понять (1)

1. світогляд

2. Іслам

3. Міфологія

4. Християнство

5. Ренесанс

6. Релігія

7. Чарвака

8. Філософія

9. Брахманізм

10. Антропоцентризм

Дати визначення понять (2)

1. Метод

2. Даосизм

3. Геоцентризм і геліоцентризм

4. Методологія

5. Конфуціанство

6. Онтологія

7. Елеати

8. Емпіризм

9. Гносеологія

10. Піфагорійці

 

Дати визначення понять (3)

1. Раціоналізм

2. Аксіологія

3. Сенсуалізм

4. Праксеологія

5. Атомісти

6. Матеріалізм

7. Платоніки

8. Пантеїзм

9. Ідеалізм

10. Перипатетики

 

Дати визначення понять (4)

1. Механіцизм

2. Агностицизм

3. Епікуреїзм

4. Картезіанство

5. Монізм

6. Стоїцизм

7. Методологія

8. Дуалізм

9. Гностицизм

10.  Стихійна діалектика

 

 

 

Дати визначення понять (5)

1. Плюралізм

2. Патристика

3. Об'єктивна діалектика

4. Політеїзм

5. Космоцентризм

6. Суб'єктивна діалектика

7. Монотеїзм

8. Теоцентризм

9. Діалектика Гегеля

10. Буддизм

 

Дати визначення понять (6)

1. Буддизм

2. Номіналізм і реалізм

3. Діалектика Маркса

4. Іудаїзм

5. Теологія

6. Індуїзм

7. Томізм і неотомізм

8. Категоричний імператив

9. Антропологічний матеріалізм

10. Матерія

 

Дати визначення понять (7)

1. Свідомість

2. Мислення

3. Можливість і дійсність

4. Людина

5. Рух

6. Цивілізація

7. Філософська антропологія

8. Розвиток

9. Культура

10. Суспільство

 

Дати визначення понять (8)

1. Український кордоцентризм

2. Пізнання

3. Істина

4. Прогрес і регрес

5. Український романтизм

6. Закон

7. Політична свідомість

8. Якість кількість

9. Правова свідомість

10. Діалектичний та історичний матеріалізм

Дати визначення понять (9)

1. Закон єдностей і боротьби протилежностей

2. Моральна свідомість

3. Естетична свідомість

4. Екзистенціоналізм

5. Закон заперечення заперечення

6. Психоаналіз

7. Одночасне і загальне

8. Критерії суспільного прогресу

9. Герменевтика

10. Буття

 

Дати визначення понять (не вистачило)

1. Форма і зміст

2. Сутність і явище

3. Релігійна свідомість

4. Екологічна свідомість

 

 

Завдання

1. Що таке закон

2. Охарактеризуйте  діалектичну кількісних та якісних змін

3.  Назвіть основні принципи діалектики

 

 

Завдання

 

1. Чому філософію завжди цікавила проблема свідомості?

2. Порівняйте поняття “психіка” та “свідомість”

3. Назвіть біологічні передумови виникнення свідомості

 

Завдання

 

1. Назвіть ознаки свідомості

2. Як пов'язана мова та мислення

3. Що таке відображення?

 

Завдання

 

1. Порівняйте поняття “світ”, “буття”, “дійсність”

2. Що таке суб'єктивна онтологія

3. Який філософ вперше використав слово “буття “ в значенні категорії

 

 

Завдання

 

1. Назвіть основні форми буття

2. Коли виникають у філософії так звані “ суб'єктивні онтології”

3. Що таке “простір” і “час” як філософськи категорії

 

Завдання

 

1. Назвіть рівні наукового пізнання

2. Охарактеризуйте експеримент як метод  пізнання

3. Що таке практика  як філософська категорія?

 

Завдання

1. Назвіть форми наукового пізнання

2. Охарактеризуйте спостереження як метод пізнання

3. Що таке істина як філософська категорія

 

Завдання

1. Назвіть методи теоретичного пізнання

2. Обґрунтуйте значення практики в пізнанні

3. Що таке творчість?

 

Завдання

 

1. Назвіть основні критерії істини

2. Що таке наука?

3. Визначте суб'єкт і об'єкт пізнання

 

Завдання

 

1. Коли зароджується філософська думка у Стародавній  Індії та Стародавньому Китаї?

2.  Назвіть основні філософські школи Стародавньої Індії

3. Назвіть основні філософські школи Стародавнього Китаю

 

Завдання

 

1. Назвіть основні риси філософії Нового часу

2. Назвіть визначних англійських філософів Нового часу

3. Що таке субстанція?

 

 

 

Завдання

 

1. Проблематика постпозитивізму

2. Чому у ХІХ ст. виникла некласична філософія?

3. Який напрямок  заснував Е. Гуссерль?

 

Завдання

 

1. Назвіть напрямки сучасної релігійної філософії

2. Коли і чому виникає екзистенціоналізм?

3. Назвіть основні категорії філософії життя.

 

Завдання

 

1. Зміст матеріалістичного розуміння історії за К. Марксом

2. Творчість яких мислителів суттєво вплинула на погляди молодого К. Маркса?

3. Що таке суспільно – економічна формація?

 

Завдання

 

1. Що таке матеріалістична діалектика?

2. Сутність людини за К. Марксом

3. Коли і чому виникає марксизм?

 

Завдання

 

1. Назвіть основні напрямки сучасної західної філософії ( не менше 5)

2. Що таке ірраціоналізм?

3. Який напрямок філософії ХХ ст. досліджував історію науки?

 

Завдання

 

1. Назвіть основні філософські засади позитивізму

2. Яку теорію створив З. Фрейд

3. Як називається популярний у світі твір О. Шпенглера?

 

 

 

 

Завдання

 

1. Назвіть основні етапи встановлення філософської думки в Україні

2. У чому полягає сутність концепції “спорідненої праці” Г. Сковороди?

3. Що таке антеїзм?

 

Завдання

 

1. Назвіть представників української “філософії серця”

2. Які “ три світи” описує у своєму вченні Г. Сковорода?

3. Коли і чому почалося формування філософії національної ідеї в Україні?

 

Завдання

 

1. Основні теми філософії І. Канта.

2. Назвіть три етапи розвитку абсолютного духу за системою Гегеля

3. Яку нову “релігію” намагався створити Л. Фейєрбах?

 

Завдання

 

1. Чому філософія Гегеля є суб'єктивним ідеалізмом?

2. Як ставився до філософії Гегеля Л. Фейєрбах?

3. Що таке агностицизм?

 

Завдання

 

1. Який метод пізнання був розроблений Р. Декартом?

2.  Який історичний етап охоплює філософія Нового часу?

3. Що таке субстанція?

 

Завдання

 

1. Чому у філософії Нового часу виникає проблема субстанції?

2. Який метод пізнання був розроблений Фр. Беконом?

3. Назвіть мислителів Нового часу, що особливу увагу приділяли пізнанню суспільного життя

 

Завдання

 

1. Назвіть основні риси філософії європейського Середньовіччя

2. Які дві ідеї лежать в основі християнського монотеїзму?

3. Назвіть центральну проблему дискусії між номіналістами і реалістами

 

Завдання

 

1. Назвіть видатних мислителів доби європейського середньовіччя

2. Що таке схоластика?

3. Яким чином вирішується проблема пізнання в середньовічній філософії?

 

 

Завдання

 

1. Що таке патристика

2. Яким чином вирішується проблема  людини у християнському віровченні?

3. Основні теми творчості А. Августина

 

Завдання

 

1. Що таке креаціоналізм?

2. Внесок Фоми Аквінського у світову філософську думку

3. Яким було ставлення до природи у період європейського середньовіччя?

 

Завдання

 

1.На якому принципі базується концепція Всесвіту епохи Відродження?

2. Основні філософські ідеї Дж. Бруно

4. Що таке геліоцентризм?

 

Завдання

 

1. Що таке пантеїзм?

2. Яке значення для науки і світогляду мала ідея геліоцентризму?

3. Назвіть видатних натурфілософів епохи Відродження

 

 

Завдання

 

1. Назвіть основні закони діалектики

2.  Зміст діалектики за Гегелем

3. Що таке метод?

 

Завдання

 

1. Назвіть «парні категорії» діалектики ( не менше 5 пар)

2.  Зміст  діалектики за Сократом

3. Що таке методологія?

 

Завдання

 

1. Визначення діалектики за Ф. Енгельсом

2. Характеристика закону заперечення заперечення

3. Що таке детермінізм?

 

Завдання

 

1. Характеристика закону єдності та боротьби протилежностей

2. Метафізика як метод пізнання: основні риси

3. Що таке категорія філософії?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика