andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Колесниченко.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   35.0 КБ
СКАЧАТЬ

Історія зарубіжних політичних вчень

 

Теми рефератів

1. Ідеї правової держави в творах І.Канта.

2. Класичний лібералізм в концепції Бенжамена Констана.

3. Громадянське суспільство в трактуванні Д.Локка.

4. Антична версія "відкритого суспільства" Сократа.

5. Платон і його ідеальна держава.

6. Аристотель як теоретик конституційної демократії.

7. Теорія "громадянина світу" у вченнях пізніх стоїків.

8. Держава як правове співтовариство у трактуванні Цицерона.

9. Внесок у розвиток політичної думки римських стоїків (Сенека і Епіктет).

10. Три напрямки західної політичної теорії.

11. Владні відносини у Візантійській імперії: унікальний тисячолітній синтез

Західної і Східної цивілізацій.

12. Західноєвропейські творці християнської політичної теорії.

13. Деморалізація політики та абсолютизація держави у творчості Н.Макіавеллі.

14. Політико-правова думка епохи Відродження і Реформації: католицькі,

протестантські і світсько-абсолютистські концепції.

15. Томас Гоббс і англійська революція.

16. Джон Локк - засновник філософсько-політологічної системи класичного

лібералізму.

17. Правничо-політичпа концепція Ш.Монтеск'є.

18. Специфіка ідей громадянського суспільства у трактуванні Д.Локка.

19. Класичний лібералізм у Франції: концепція Б.Констана.

20. Ідея суспільства, держави та влади у творах Гегеля.

21. Розвиток класичного лібералізму в працях Д.Стюарта Міля.

22. Становлення ідеї громадянського суспільства і її історична революція.

23. Видатні діячі минулого про вільне, демократичне суспільство і права людини.

24. Античні мислителі про походження держави.

25. Антична традиція трактування природного права.

26. Антична традиція розуміння правової держави.

27. Соціалістичний ідеал: вчора, сьогодні чи завтра

28. Система класичного лібералізму. Дж.Локк і Ш.Монтеск'є.

29. Консерватизм у Франції. Ж. де Местр.

30. Політико-правова школа Німеччини. Г.Гуго, Ф.Савіньї, Г.Пухта.

31. Держава та англійський парламентаризм у вченні Є.Бентама.

32. Класичний лібералізм у працях Дж.Міля.

33. Ідеологія П.Ткачова, С.Нечаєва.

34.  Політична концепція М.Вебера.

35.   Теорія націонал-соціалізму.

36.   Політико-державні ідеї західної соціал-демократії.

37.   Політичні погляди І.Ільїна.

38.   Марксистська теорія держави, суспільства та влади (по напрямкам).

39.   Псевдолібералізм у країнах СНД: проблеми і протиріччя.

40.   Загальнолюдське в історії політичних вчень.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика