andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Статьи / Виступление - газета ( соц. і прав. захист- від22.11.2007.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   71.5 КБ
СКАЧАТЬ

Военная прокуратура  на защите  законных прав военнослужащих.

           

Вопросы социальной и правовой защиты военнослужащих находятся в центре постоянного внимания органов военной прокуратуры, особенно это становится актуальным на современном этапе – реформирования ВС Украины, в условиях сокращения численности военнослужащих, комплектования армии  военнослужащими на основе контракта.

Военной прокуратурой  Николаевского гарнизона недавно завершены проверки соблюдения должностными лицами поднадзорных воинских  формирований законодавства про соціальний і правовий захист військовослужбовців, забезпечення законності та правопорядку у військах, зміцнення військової  дисципліни.

Протягом 10 місяців 2007 року, в тому числі на виконання завдання, прокуратурою гарнізону у зазначеній сфері проведено 28 перевірок, яким охоплено 14 військових частин та установ, за результатами перевірок внесено і розглянуто відповідно 28 і 22 документа прокурорського реагування (6 приписів, 6 протестів, 8 подань, 2 постанови про порушення провадження про адміністративні правопорушення) за якими до дисциплінарної відповідальності притягнуто 34 посадові особи, порушено 10 кримінальних справ, відшкодовано військовослужбовцям 154 тис. грн. соціальних виплат.

Проведені на виконання завдання, а також з власної ініціативи перевірки засвідчили, що найбільш розповсюдженими порушеннями в піднаглядних військових формуваннях є:

-  невиплата грошових коштів з підйомної допомоги при прибутті до нового місця служби, а також при звільненні з військової служби у запас, витрат на відрядження;

- відсутність будь-якої роботи в частинах щодо оренди житла для військовослужбовців, та невиплата компенсації за оренду житла, порушення черговості щодо розподілу житла, надання  для проживання службових приміщень, які не включені до житлового фонду, вселення осіб у житлові приміщення без ордеру;

- ненадання безоплатного проїзду у відпустку, порушення санітарних правил щодо умов служби та побуту військовослужбовців,;

- формалізм в роботі щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку у військових колективах щодо попередження нестатутних взаємовідносин і застосування насильства.

- не знання, а в окремих випадках свідоме ігнорування посадовими особами в/частин та установ вимог  зазначеного законодавства.

Висвітлюючи питання в тому порядку, як пропонувалось завданням,  встановлено, що  керівниками військових частин і установ не припускалось порушення вимог закону щодо  реалізації прав військовослужбовців щодо участі у виборах, відкомандирування військовослужбовців, обраних на виборні посади до місцевих рад із залишенням на військовій службі, не обмежувались військовослужбовці в своїх правах на свободу, наукову, технічну та художню творчість, права на проходження військової служби до набуття права на пенсію, заборони використання військовослужбовців для виконання завдань не пов’язаних з військовою службою, право на звільнення з військової служби військової служби військовослужбовців, що втратили годувальника і не мають інших працездатних членів сім’ї з самостійним заробітком, право поновлення на військовій службі та виплати компенсаційних сум у разі незаконного звільнення.

Перевірками у піднаглядних військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону військових частинах та установах порушень прав військовослужбовців з вислугою не менше 10 років на проходження безоплатної професійної перепідготовки у службовий час із збереженням усіх видів забезпечення не виявлено, проте встановлено, що зазначена професійна перепідготовка у Миколаївському гарнізоні не запроваджена, за відсутності відповідних установ з адаптації військовослужбовців.

Водночас, перевіркою питання дотримання посадовими особами піднаглядних військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону військових частини та установ прав військовослужбовців на достатнє матеріальне та грошове та інші види забезпечення встановлено, що у військових частинах та установах Миколаївського  мають місце невірне нарахування грошового забезпечення, несвоєчасність виплати грошового забезпечення, своєчасно не проводиться індексація грошового забезпечення, не виплачується підйомна допомога військовослужбовцям, що переїжджають до нового місця служби, не виплачуються добові кошти на відрядження, польові виплати.

Так,  перевіркою у в/частині А0224  встановлено, що з вини колишнього начальника ФЕС частини, майора Б. протягом 2006 року взагалі не проводилась індексація грошового забезпечення військовослужбовців. Лише за втручання військової прокуратури гарнізону ( внесено подання) було проведено нарахування, а в подальшому й виплата індексації на загальну суму в 114 тис. гривень, поновлені права 557 військовослужбовців.

У військовій частині А1594  внаслідок невірного тлумачення норм існуючого законодавства посадовими особами в/частини А1594 та фінансово-економічного управління  ВМС  Збройних Сил України порушено права 53 військовослужбовців, які проходять службу у військових званнях: «прапорщик», «старший прапорщик», «мічман», та «старший мічман»,які протягом 2007 року не отримували 20% надбавку, як особи, що проходять військову службу за контрактом у військових частинах та підрозділах, що входять до складу Об’єднаних сил швидкого реагування. З метою поновлення порушених прав даної категорії військовослужбовців військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону заявлено адміністративний позов в інтересах необмеженого кола осіб про зобов’язання здійснити перерахунок та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу у в/частині А1594 у зазначених вище військових званнях.  (копія позову додається)

Крім того, у військовій частині А3406, встановлено що внаслідок порушень з боку начальника фінансово – економічної служби частини старшого лейтенанта К. з квітня 2007 року по  теперішній час 55 військовослужбовцям та службовцям ЗС України, при наявності відповідного фінансування, не відшкодовані кошти на відрядження на загальну суму в 60007, 23 гривні. Крім того, 6-ти колишнім військовослужбовцям строкової служби, які звільненні з лав ЗС України весною 2007 року по теперішній час не виплачена підйомна допомога на загальну суму 2448 гривень.

Між тим перевіркою встановлено, що К., маючи в своєму розпорядженні готівкові бюджетні кошти в розмірі 67227, 34 гривні зберігав їх при собі , військовослужбовцям  не видавав, що в подальшому спричинило нестачу цих коштів. За наслідками перевірки, військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону 1.11.2007 року порушено кримінальну справу за фактом привласнення іншого військового майна посадовими особами в/частини А3406 шляхом зловживання службовим становищем за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.410 КК України.  

Аналогічні порушення, щодо невиплати підйомної допомоги виявлено у в/частині А2637, де у зв’язку з прибуттям військовослужбовців - лейтенантів Л.., Ф. та прапорщика Б. до нового місця служби у м. Очаків, останнім не виплачена підйомна допомога. За втручання військової прокуратури Миколаївського гарнізону (на адресу командира в/частини А2637 внесено припис), даним військовослужбовцям виплачено допомогу на загальну суму 4993 гривні, їх права поновлені.

           Перевіркою питання дотримання посадовими особами військових частин та установ гарнізону прав військовослужбовців на відпочинок встановлено, що у військовій частині А2183 (підпорядкована ПВК "Південь" Повітряних Сил ЗС України) мають місце випадки залучення військовослужбовців до робот у позаслужбовий час без надання відповідного часу на відпочинок.

           Так, у серпні 2007 року у зв’язку з підготовкою військової частини А2183, до перевірки Генеральним штабом ЗС України, на протязі декількох тижнів без вихідних працював лейтенант юстиції С., та інші військовослужбовці штабу, проте відповідний час на відпочинок їм не надавався.

           Крім того, у військовій частині А2488 наказом командира в/частини №445 від 23.11.2006 року для військовослужбовців була встановлена більша ніж передбачена Законом тривалість робочого тижня, що склала 41 годину 30 хвилин. За протестом прокурора зазначений вище наказ приведено до вимог Закону.

Перевіркою питання дотримання прав військовослужбовців на відпустки встановлено, що  керівниками військових частин і установ не припускалось порушення вимог закону щодо  реалізації прав військовослужбовців щодо термінів надання і тривалості щорічної основної відпустки, виплати грошової допомоги на оздоровлення порядку надання відпусток, порядку надання відпусток військовослужбовцям строкової служби, викликання з відпусток, поділ щорічної основної відпустки на дві частини, об’єднання за два роки, додержується порядок надання додаткових відпусток окремих категорій військовослужбовців, відпусток для лікування, за сімейними обставинами, підстави їх надання та тривалість.  

           Також перевірками у піднаглядних військовій  прокуратурі Миколаївського гарнізону об’єктах виявлені порушення прав військовослужбовців на охорону здоров’я медичну допомогу, належні санітарно – гігієнічні умови проходження служби.

             Так, перевіркою у в/частині А2183 встановлено, що у медичному пункті зазначеної частини відсутнє обладнане місце для зберігання дезинфекційних засобів, ізолятор не забезпечений окремим медичним та санітарно – господарським майном, у казарменому розташуванні підрозділів частини не обладнанні ножні ванни, бачки з питною водою чи фонтанчики відсутні. У зв’язку з цими та іншими порушеннями на адресу командування в/ч А2183 внесено подання.

            Крім того, перевірками у в/частинах А3406, А4465 виявлено, що з вини заступників командирів з тилу , відповідно начальників медичних частин, командирів та старшин рот зазначених військових частин мають місце порушення санітарних вимог утримання військовослужбовців, а саме: відсутнє маркування на капцях, відсутні індивідуальні мочалки військовослужбовців, інвентар для прибирання спальних приміщень та туалету й вбиральні не промаркіроване та не розмежовано, у приміщеннях підрозділу має місце стійкий запах аміаку, що свідчить про несвоєчасність прибирання приміщень та відсутність провітрювання. Внаслідок виявлених порушень на адресу командування військових частин А4465 та А3406 внесені подання про усунення причин та умов, що сприяють даним порушенням.

            Також при перевірці питання забезпечення належних умов проходження служби при виконанні службових обов’язків  та господарських робіт, щодо попередження травматизму і загибелі військовослужбовців встановлено, що у військовій частині А1594 15.10.2007 року за наказом заступника  в порушення вимог Закону України «Про охорону праці» та «Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання та організацію виконання разових робіт  в Збройних Силах України» від 26.12.2000 року матрос строкової служби Т.., без відпрацювання плану забудови виконував земельні роботи з облаштування стежки розвідника. Під час виконання земельних робіт матрос строкової служби Т.. киркою пошкодив силовий кабель, чим були створені передумови для спричинення шкоди здоров’ю матроса Т.

Перевіркою питання дотримання прав військовослужбовців та членів їх сімей на забезпечення жилими приміщеннями встановлено, що  у військових частинах і установах піднаглядних військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону мали місце істотні порушення законодавства.

Так, у військовій частині А1594 на території якої розташований гуртожиток, питання щодо розміщення там військовослужбовців не вирішується вже більше 2 років. Внаслідок бездіяльності та тяганини з боку командування військової частини А1594, 109 військовослужбовців та членів їх сімей змушені орендувати житло та нести значні витрати.

У військовій частині А0224 внаслідок бездіяльності з боку посадових осыб робота, щодо оренди житла для військовослужбовців не ведеться, грошові кошти на оренду житла не плануються і не від забезпечуючого органу не витребуються. Під час перебування  балансі в/частини А0224 гуртожитку житла площа в ньому  надавалась без дотримання черговості, без участі і контролю з боку громадськості, за власним рішенням командира в/частини А0224, при цьому вселення проводилось без оформлення спеціального ордеру. Внаслідок зазначених порушень у гуртожиток були заселені громадяни, які у черзі не перебували, і являлись працівниками інших відомств.  Крім того, у зазначеній військовій частині виявлено факт проживання сержанта військової служби за контрактом Г., в одному з приміщень лазні на протязі 3-х місяців з дозволу  капітана І.

Перевіркою також встановлено, що внаслідок безвідповідальності посадових осіб Миколаївського гарнізону на протязі тривалого часу не приймається рішення про зміну цільового призначення 7 будівель, розташованих за адресою: м. Миколаїв, пр-кт Героїв Сталінграду, 72 і включення їх до складу житлового фонду, в яких з 2000 року проживають військовослужбовці та члени їх сімей, кількість яких у даний час складає 64 сімей.

Внаслідок тривалого існування цих порушень і бездіяльності з боку посадових осіб Миколаївського гарнізону військовослужбовці та члени їх сімей – мешканці вказаних приміщень поставлені у нерівне, з іншими громадянами, які проживають в будинках  державного житлового фонду, становище, щодо регулярного отримання комунальних послуг, адекватної їх оплати за тарифами для фізичних осіб. Будучи фактично субабонентами в/частини А0224 по отриманню електроенергії та інших комунальних послуг і залежними від частини вищевказані помешкання піддаються відключенню від постачання електроенергії разом з в/частиною при відсутності власних боргів військовослужбовців. Питання додержання прав військовослужбовців щодо отримання житла знаходиться постійно в центрі уваги наглядової діяльності прокуратури гарнізону, перваки , які проводились з власної ініціативи засвідчили про поширеність порушень в діяльності  житлових комісій в/частин та гарнізону,  які обмежували законні права військовослужбовців.

Зокрема, в порушення вимог ст.124 Житлового Кодексу УРСР, п.21 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей службовими житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1081 від 3.08.2006 року, у в/частині А4465   тривалий час не приймались заходи щодо повернення  17 службових квартир колишніми військовослужбовцями, які маючи житло  продовжували безпідставно утримувати житло.

Внаслідок відсутності неналежного ставлення голів житлової комісії військової частини А4465 , в порушення вимог ст.ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, п.7 Положення про житлові комісії в Збройних Силах України, введеного в дію наказом Міністра Оборони України №193 від 17.11.1993 року на квартирному обліку військової частини А4465 безпідставно знаходилось 125 осіб.

З метою захисту інтересів безквартирних військовослужбовців прокуратурою гарнізону заявлено в загальні суди на даний час заявлено п'ять позовів про звільнення житла, за поданням в адресу Миколаївського гарнізону активізовано роботу щодо виявлення житла , яке  протиправно утримується. 

Перевіркою питання дотримання прав військовослужбовців на освіту та навчання у навчальних закладах без відриву від служби  встановлено, що загалом у військових частинах та установах гарнізону посадовими особами військових частин та установ гарнізону дотримується права військовослужбовців на освіту, надається необхідний час на навчання, порушень не виявлено.

            Перевіркою питання додержання прав військовослужбовців на безоплатний проїзд у відрядження, відпустки, до нового місця служби та обраного місця проживання при звільненні, безоплатне перевезення особистого майна при переведенні до нового місця служби та звільнення пільги з оплати за користуванням житлом та комунальними послугами встановлено, що в цілому у військових частинах та установах гарнізону посадовими особами військових частин та установ гарнізону дотримується права військовослужбовців у зазначеній сфері, проте встановлено, що майже у всіх частинах, всупереч ст..14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» не надається безоплатний, проїзд, крім військовослужбовців строкової служби у відпустку, що пов’язано з відсутністю механізму та вказівок з боку керівництва МО України, щодо реалізації даного положення Закону. 

          Перевіркою питання додержання прав військовослужбовців на отримання пенсій та допомоги після звільнення з лав ЗС України встановлено, що в цілому в гарнізоні посадовими особами військових частин та установ дотримуються зазначенні права, однак пенсіонери МО України, шляхом шахрайства та надання до управління пенсійного фонду України завідомо недостовірних відомостей про власну зайнятість протиправно отримують надбавки до відповідної пенсії, внаслідок чого військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону протягом 2007 року порушено 4 кримінальні справи відносно пенсіонерів МО України за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.358 та ч.1 ст.190 КК України. 

            Перевірками виконання посадовими особами військових частини та установ вимог, щодо забезпечення законності та правопорядку зміцнення військової дисципліни серед військовослужбовців, передбачених Статутом внутрішньої служби ЗС України та Дисциплінарним статутом ЗС України виявлено факти порушення військовослужбовцями в/частин гарнізону статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

            В ході перевірки виявлено факти нестатутних відносин, за наслідком яких в рамках завдання військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону порушено 2 кримінальні справи.

Зокрема встановлено, що військовослужбовець за контрактом в/частини А2183 сержант М.  в один з днів липня та повторно в один з днів серпня 2007 року застосовув насильство до військовослужбовців в/частини А2183 старшого солдата Є., та солдата Ф.., тобто застосував насильство до підлеглого - злочин, передбачений ч.2 ст.424 КК України.

Крім того, в ході перевірки у в/частині А1594 встановлено, що військовослужбовець в/частини А1594   молодший сержант Л. 14,16 та 17 липня 2007 року порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями, що виявились в застосуванні насильства до військовослужбовців строкової служби матросів Д.., Л., М, тобто застосував насильство до підлеглого - злочин, передбачений ч.2 ст.424 КК України.

Причинами та умовами, що сприяли вчиненню злочинів є те, що посадовими особами в/частин не забезпечено безумовне додержання військовослужбовцями вимог ст..11 Закону України «Про соціальний й правовий захист військовослужбовців», щодо створення належних умов служби та охорони здоров’я військовослужбовців. На порушення вимог ст. 58, 59 Статуту внутрішньої служби ЗС України командири (начальники) особливо ротної ланки, роботу, щодо зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним поліям та злочинам серед особового складу проводять переважно формально. Особливе занепокоєння викликає розповсюдженість злочинних проявів серед молодших командирів, корпус яких формується з військовослужбовців за контрактом.

 

Заместитель военного  прокурора

Николаевского гарнизона

                                                                                              В.В.Демида

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика