andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Бронніков / Рекомендації при написані курсової.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   44.5 КБ
СКАЧАТЬ

При виконанні курсових робіт студентам важливо дотримуватися певних рекомендацій.

Важливим етапом у написанні як курсової є вибір проблеми дослідження і формулювання теми.

Після вибору теми студент звертається до свого наукового керівника за консультацією. Дуже важливо, коли студент спробує розробити план своєї роботи, на основі вивчених літературних джерел, добре обміркувати і чітко уявити собі хід її виконання, враховуючи конкретні умови, в яких йому доведеться працювати.

При структуровані своєї роботи необхідно обґрунтувати  актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку політичної думки та практичним завданням сучасної політики; критично проаналізувати літературу з обраної теми; вивчити  історію досліджуваної теми і її практичний стан. При написані курсової роботи особливо важливо чітко охарактеризувати її предмет, мету і методи дослідження, а також узагальнити результати, обґрунтувати їх і надати висновки  та практичні рекомендації.

Виконувати курсову роботу потрібно за графіком роботи

Специфіка курсової роботи студента вузу полягає в тому, що в процесі її підготовки і захисту здійснюється  досягнення як науково-дослідних, так і навчальних цілей. Особливо важливо звернути увагу, що студенти мають глибоко вивчити певні політичні питання, проаналізувати літературу, саме критично оцінивши її, полемізувати з авторам статей, висловлювати та відстоювати власні думки, робити ґрунтовні наукові, теоретичні і практичні висновки.

Також студентам необхідно звернути увагу, на виявлення суб’єкта і предмета роботи, які не є тотожними. Об’єктом дослідження може бути все, що прямо чи непрямо містить соціальне протиріччя і народжує проблемну ситуацію. Об’єкт політичного дослідження – це все те, на що спрямований процес пізнання як в історичному, так і в сучасному аспектах.

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки і відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є більш вузьким, ніж його об’єкт.

Як курсова, так і дипломна й кваліфікаційна робота, мають свою специфіку, але існує і ряд загальних моментів, важливих при написані курсової: структура роботи, графік роботи, задум і організацію дослідження, робота з літературними джерелами, літературне оформлення роботи, підготовка до захисту і безпосередньо захист роботи.

Але деталі  і незрозумілі моменти студентам завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика