andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / Тесты лидерст.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   133.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

1. Як перекладається з англійської мови слово “лідер”?

а) ліпший;

б) вищий;

в) передовий;          

г) ведучий;

 

2. Який з перелічених чинників М. Герта і С. Мілза потрібно враховувати під час розгляду феномена лідера?

а) характеристика ролі лідера;

б) принциповість лідера;

в) схильність до самовдосконалення;

г) корпоративність лідера;

 

3. Ефективність стиля політичного лідерства вимірюється:

а) наявністю формально – адміністративної структури;

б) здатністю усвідомлювати та синтезувати реальні соціальні проблеми;

в) обранням методів для прийняття рішень;

г) всі варіанти вірні;

 

4. Що з переліченого є ознакою лідерства в національному масштабі за М.І. Трофімовим?

а) вміння управляти;

б) готовність йти на ризик;

в) діяльність у межах законності;

г) багаторольовість;

 

5. Хто з перелічених нижче був засновником теорії особистості лідера як “функції ситуації”?

а) Т. Хілтон;

б) В. Рейтман;

в) В. Ділл;

г) Всі варіанти вірні;

 

6. Що з переліченого відноситься до підходу у дослідженнях лідерства за М.Г. Херманном?

а) риси і мотиви лідера як людини;

б) лідер діє відповідно до свого оточення;

в) характеристика ролі лідера;

г) “дистанційність” лідера;

 

7. Які з перелічених стилів політичного лідерства визначає Курт Лєвін?

а) лідер-прапороносець, лідер – служник;

б) патріарх і тиран;

в) демократичний, ліберальний, автократичний;

г) традиційний, раціонально – легальний;

 

8. Що з переліченого є чинником типологізації лідерства за А.М. Старостиною та           О.А. Крижановською?  

а) “інверсійний лідер”;

б) “поступливий “ лідер;

в) лідер – дзеркало;

г) лідер – комівояжер;

 

9. Хто є представником концепції “теорія плюралізму еліти”?

а) Р. Донован;

б) В. Мазліх і Р. Путман;

в) Т. Соренсен, О. Янг;

г) А. де. Токвіль, Р. Далль, Р. Арон;

 

 

10. Що з переліченого є чинником типологізації лідерства за А.І. Пригожиним?

 а) конструктивний лідер;

б) лідер – активатор:

в) консервативний лідер;

г) лідер – інноватор;

 

11. Хто з перелічених науковців є автором теорії визначальної ролі послідовників?

а) Р. Стогділл;

б) Ф. Ніцше;

в) Р. Донован;

г) Е. Фромм;

 

12. Які два типи лідерства характерні для сучасної України за М.Ф. Головатим?

а) поступливий і інверсійний лідер;

б) консервативний і інверсійний лідер;

в) лідер – маніпулятор і лідер -  бунтар;

г) лідер - інноватор і лідер – активатор;

 

13. Що з переліченого відповідає типологізації лідерства за М. Вебером?

а) формальний – неформальний;

б) функціональний лідер, лідер – конформіст;

в) традиційний, харизматичний, легальний;

г) авторитарний, демократичний, ліберальний;

 

14. Що з переліченого є системою підготовки лідера?

а) авторитарна;

б) демократична;

в) ліберально – демократична;

г) деспотична;

 

 

15. Чим відрізняється індивідуальне політичне лідерство у загальнонаціональних масштабах від лідерства у малих групах?

а) силою впливу;

б) багаторольовістю,

в) тривалістю;

г) вони однакові;

 

16. Що з переліченого є складовою теорії плюралізму еліт?

а) посилення багатополярності;

б) ліквідація біполярності;

в) розподіл повноважень між різними органами влади і керівництва;

г) управління поведінкою груп і індивідів;

 

17. Який дослідник вбачав в політичному лідерстві вияви “творчого інстинкту”

а) Р. Стогділл;

б) Р. Донован;

в) В. Мазліх;

г) Ф. Ніцше;

 

18. Що з переліченого є характерною ознакою політичного розвитку сучасного світу за теорією “моделей майбутнього державного управління”?

а) свобода слова і незалежність преси;

б) відмирання глобальної протилежності лідеротворчих систем;

в) розподіл повноважень між різними органами влади і керівництва:

г) потужне місцеве самоврядування;

 

19. Як поділяються лідери за мірою впливу на суспільство?

а) формальний і неформальний;

б) конформіст, нонконформіст;

в) реальний лідер і менеджер;

г) традиційний і бюрократичний;

 

20. Якою є  система лідеротворення в сучасній Україні?

а) відкрита;

б) напіввідкрита;

в) закрита;

г) напівзакрита;

 

21.   Хто з перелічених мислителів виділяв: авторитарний, переконуючий, демократичний, інтелектуальний та виконавчий тип лідерства?

а) Е. Річардсон;

б) О. Янг;

в) Р. Стогділл;

г) Е. Херман;

 

 

22. Що з переліченого є стилем політичного управління за К. Левіном?

а) президентський;

б) авторитарний;

в) республіканський;

г) братерський;

 

23. Адміністратор за Ласуелом  - це :

а) лідер, здатний приймати політичні рішення, здатний йти на компроміс;

б) лідер, схильний розробляти програми, проекти, але котрий не бажає займатися практичною політикою;

в) лідер, схильний виступати перед публікою, завойовувати авторитет;

г) лідер, здатний до дії, але який не має теоретичного осмислення цих дій;

 

24. Що з переліченого є основним чинником формування стилю політичного лідерства?

а) географічний;

б) естетичний;

в) зовнішньо – політичний;

г) політико – правовий;

 

25. Чим, на думку Т. Парсонса, жорстко зумовлені можливості і успіх політичного лідера:

а) інтересами корпорації, до якої він належить;

б) ораторськими здібностями;

в) особистими рисами;

г) наявністю гарної освіти;

 

26. Що з переліченого є засадою поняття лідерства як соціального явища за Херманном?

а) контекст лідерства;

б) мотивація лідерства;

в) законність лідерства;

г)  характеристика ролі лідерства;

 

27. Якій лідер розуміється під поняттям “керівник”?

а) лідер, що використовує жорсткі адміністративні покарання;

б) формальний лідер, який призначений зверху;

в) лідер, обраний демократичним шляхом;

г) лідерів всіх типів можна вважати “керівниками”;

 

28. Що з переліченого є фактором формування стилю політичного лідерства?

а) фактор виробничої ситуації;

б) фактор глобалізації;

в) фактор екологізації;

г) фактор суперництва;

 

29. Хто з мислителів вважає, що лідерство – це управлінський статус чи соціальна позиція, яка пов’язана з прийняттям рішень?

а) Д. Далтон;

б) А. Шлезінгер;

в) З. Фрейд;

г) Р. Стогділл;

 

30. Що з переліченого є визначальною рисою політичного лідерства?

а) зв’язок лідера з державою;

б) зв’язок лідера з владою;

в) зв’язок лідера з президентом;

г) зв’язок лідера з законністю;

 

31. Лідерство за Л. Едінгером – це:

а) вроджена потреба;

б) здатність впливати на інших людей;

в) вимушена необхідність;

г) здатність отримати повагу у суспільстві;

 

32. Що з переліченого є складовою класифікації лідерства за Р. Таккером?

а) “менеджери” і “реальні” лідери;

б) “лисиці” і “леви”;

в) лідери – перетворювачі і  реальні лідери;

г) лідер – ділки і менеджери;

 

33. Що з переліченого є типологізацією лідерства за М. Херманом?

а) функціональний та дисфункціональний лідер;

б) формальний і неформальний;

в) загальнонаціональний лідер і лідер певного класу;

г) прапороносці, службовці, торговці, пожежники;

 

34. Що з переліченого є складовою класифікацією лідерства за Н. Маккіавелі?

а) “менеджери” – “реальні” лідери;

б) “лисиці” і “леви”;

в) “лідери  - ділки”, “лідери - перетворювачі”;

г) лідери – тирани і лідери – демократи;

 

35. В основі класифікації політичного лідерства за Джиббом міститься:

а) емоційне прийняття лідерів;

б) масштаби лідерства;

в) природні задатки лідерів;

г) спосіб легітимації влади;

 

 

 

 

36. Що з переліченого є складовою класифікації лідерства за Г. Бернсом?

а) “менеджери” , “реальні” лідери;

б) “лисиці” та “леви”;

в) “лідери перетворювачі” , “лідери – ділки”;

г) “лідери – ділки” і “лідери – менеджери”;

 

37. Що з переліченого є типологією лідерства за Джиббом?

а) реформатор, революціонер, консерватор;

б) патріарх, тиран, ідеальний тип;

в) авторитарний, демократичний, ліберальний;

г) традиційний, харизматичний, раціонально – легальний;

 

38. Що з переліченого є типом політичного лідера?:

а) прапороносець;

б) балерина;

в) маріонетка;

г) спекулянт;

 

39. Як поділяються лідери за стилем політичної поведінки?

а) традиційні, раціонально – легальні;

б) параноїдальний, демонстративний, депресивний, шизоїдний;

в) прапороносець, торговець, пожежник;

г) харизматичний, ліберальний, авторитарний;

 

40. Що з переліченого є типом стилю ухвалення політичних рішень:

а) тоталітарний;

б) ліберально – авторитарний;

в) деспотичний;

г) демократичний;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вірні відповіді

 

 

1. г                                                    

2. а                                                         

3. г                                                               

4. г                                                              

5. г                                                     

6. б                                                         

7. в                                   

8. в

9. г

10. а

11. г

12. а

13. в

14. в

15. б

16. в

17. г

18. б

19. в

20. в

21. в

22. б

23. а

24. в

25. а

26. а

27. б

28. а

29. а

30. б

31. б

32. а

33. б

34. б

35. а

36. в

37. в

38. а

39. б

41. г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

Кафедра політології

 

 

 

Тесты лидерст
Тесты лидерст
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            Виконала: студентка 231 групи

                                                                             Кудряшова Світлана                                                

                                                    Перевірив: Іванов М.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика