Скачиваний:   1
Пользователь:   ivanstudent
Добавлен:   26.02.2015
Размер:   40.0 КБ
СКАЧАТЬ

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Кафедра Електротехніки

 

Рецензія на випускну роботу мАГІСТРА

 

_Ярушковський Євген Олександрович

(П.І.Б. студента)

За спеціальністю    8.092500 – «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

(номер та назва спеціальності)

Тема дипломної роботи: «Лабораторний стенд  для зняття статичних і динамічних характеристик крокових двигунів»

Актуальність теми, що розроблялася: у зв’язку з зростаючими вимогами  на виробництві встає необхідність перетворення електричних імпульсів в точні дискретні кутові переміщення.

Об’єм випускної роботи:

а) рукопису (кількість аркушів формату А-4): 110

б) демонстраційних аркушів (плакатів) (кількість аркушів формату А-1): 10.

Стислий зміст випускної роботи: у випускній роботі виконано аналіз режимів роботи крокових двигунів, методів вимірювання|виміру| параметрів КД, разработан лабораторний стенд для зняття параметрів КД, проведено|виробляти| дослідження статичних і динамічних характеристик КД, проведено економічне обґрунтування розробки й оцінка шкідливих факторів, які впливають на людину під час роботи з системою.

Висновок о ступені відповідності роботи, що виконана, технічному завданню: виконана робота повністю відповідає технічному завданню.

Аналіз та оцінка огляду літератури: були використані як навчальні посібники, так і різноманітні довідники, статті періодичної літератури, джерела глобальної мережі Інтернет.

Аналіз та оцінка результатів дослідження, їх обґрунтування та висновки: в результаті виконання роботи були отримані показники якості, які повністю задовольняють вимогам технічного завдання.

Позитивні якості випускної роботи: У даній роботі була проведена достатньо детальна розробка всіх функціональних вузлів системи, ретельно підібрані апаратні та програмні засоби.

Недоліки випускної роботи (враховуючи стиль та грамотність використання рукопису та демонстраційних матеріалів) У пояснювальній записці не наведені характеристики при роботі системи із|із| зворотним зв'язком.

Оцінка загально-технічної та наукової підготовки магістра: з отриманих результатів, можна зробити висновок, що студент Ярушковський Є. О. має достатню теоретичну підготовку й необхідні практичні навики розробки автоматизованої системи для зняття статичних та динамічних характеристик КД.

Практична цінність отриманих результатів та рекомендації щодо впровадження, публікації в результаті виконаної роботи була розроблена автоматизована система лабораторного стенда для зняття статичних і динамічних характеристик КД.

Загальна оцінка випускної роботи:      заслуговує оцінки «                     »

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

Висновок про готовність магістра самостійно вирішувати задачі проектування систем управління технічними об’єктами та можливість присвоєння йому кваліфікації «магістр» за спеціальністю 8.092500 – Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва:

Таким чином, дипломний проект магістра відповідає пропонованим вимогам й положенню про випускну роботу, а студент Ярушковський Євген Олександрович заслуговує присвоєння кваліфікації «магістр з автоматизації та комп’ютерно-iнтегрованих технологій».

Рецензент                              

(посада та місце роботи рецензента)

                               

(П.І.Б. рецензента)

 «___» __________ 2010 р.   _______________________

(підпис рецензента)

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика