ivanstudent

Путь к Файлу: /Учёба архив / диплом 2 / лист задания.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   ivanstudent
Добавлен:   26.02.2015
Размер:   40.0 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

 

Кафедра 305

 

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

 

Завідувач кафедри

канд. техн. наук, проф.

_____________ І.П. Внуков                                                           

                     «____» __________2009 р.

 ЗАВДАННЯ

до дипломного проектування

Студенту_________Ярушковського Євгена Олександровича_________

1.   Тема проекту: Лабораторний стенд для вивчення та дослідження електромеханічних характеристик крокових двигунів.

а)  конструкторський розділ проекту: Розробити  структурно-функціональну схему системи, електричні принципові схеми блоку управління крокового двигуна, блоку підсилювача потужності|глузд| і блоку індикації. 

      Консультант _________________________________

                                                                                                       (підпис)

б)  дослідницький розділ проекту:__Розробити програмне забезпечення управління КД і процедури для побудови|шикування| графіків характеристик КД, дослідження статичних і динамічних характеристик КД.

 

                                             Консультант                               _________________

                                                                                                       (підпис)

в)  економічний розділ проекту: Розрахувати собівартість виготовлення лабораторного стенду, його конкурентоспроможність, ринкову вартість та побудувати графік беззбиткової.

 

                                            Консультант                                  ________________

                                                                                                       (підпис)

г)  розділ з безпеки життєдіяльності: Провести аналіз безпеки розроблювальної системи «людина-техніка-середовище» й обґрунтувати можливі шляхи запобігання або ослаблення впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на людину.

                                           Консультант                                      ______________

       (підпис)

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

у випускній роботі виконано аналіз режимів роботи крокових двигунів, методів вимірювання|виміру| параметрів КД, разроботан лабораторний стенд для зняття параметрів КД, проведено|виробляти| дослідження статичних і динамічних характеристик КД, проведено економічне обґрунтування розробки й оцінка шкідливих факторів, які впливають на людину під час роботи з системою.

3. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов'язкових креслень): 1 – Класифікація крокових двигунів, 2 – Методи вимірювання параметрів КД, 3 – Структурно-функціональна схема системи, 4 – Складальне креслення блоку живлення, 5 – Електрична принципова схема лабораторного стенду СКД-5. Схема ПП, 6 – Электрична принципова схема лабораторного стенду СКД-5. Схема індикації, 7 – Електрична принципова схема  управління лабораторним стендом СКД-5, 8 – Програмування паралельного інтерфейсу LPT, 9 – Дослідження параметрів КД-5, 10 - Економічне обгрунтування виробництва системи управління і зняття параметрів ШД.

4. Дата видачі завдання «3» вересня 2009 р.

5. Дата подання завершеного проекту:                                                                 

 

                                               Керівник               _______________________________

                                                                                                            (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Завдання прийняв до виконання «3» вересня 2009 р._______________

                                                                                                                                          (підпис)

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика