prepod

Путь к Файлу: /Біоетика / КАРТА ЕКСПЕРИМЕНТУ - Маколинец.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   30.12.2015
Размер:   96.0 КБ
СКАЧАТЬ

КАРТА ЕКСПЕРИМЕНТУ

з використанням лабораторних тварин

 

Тема:   Вивчити в експерименті вплив комплексного застосування низькоінтенсивного інфрачервоного лазерного випромінювання та медичних препаратів на перебіг остеоартрозу (2008-2010 р.р., ЦФ.2008.4.АМНУ, кер. – д.м.н., проф. Маколінець В.І., відп. виконавець – к.м.н. Гращенкова Т.М.).

 

Фрагмент:      вивчити в експерименті на щурах вплив низькоінтенсивного інфрачервоного лазерного випромінювання (НІЛВ) на суглобовий хрящ та перебіг модельованого гонартрозу в умовах комплексного використання з диклофенаком натрію та глюкозаміну гідрохлоридом

 

Виконавці експерименту:   ст.н.с. лаб. морфології сполучної тканини Бенгус Л.М.,

ст.н.с. лаб. експериментального моделювання Нікольченко О.А.,

н.с. лаб. експериментального моделювання Іванов Г.В.,

н.с. лаб. морфології сполучної тканини Батура І.О.,

м.н.с. лаб. експериментального моделювання Бадрадінова І.В.,

лаборант з в/о лаб. експериментального моделювання Вєльямінова В.В.

Контроль виконання:          зав. лаб. морфології сполучної тканини проф. Дєдух Н.В.

зав. лаб. експериментального моделювання к.б.н. Малишкіна С.В.

 

Ціль експерименту: вивчити морфологічні особливості суглобового хряща інтактних щурів та тканин колінного суглоба щурів з модельованим гонартрозом в умовах різних комбінацій застосування низькоінтенсивного інфрачервоного лазерного випромінювання з диклофенаком натрію та/або глюкозаміну гідрохлоридом з метою визначення найбільш ефективної схеми лікування.

Завдання експерименту:

1. Дослідити у лабораторних щурів фармакокінетику диклофенаку натрію (ЕД50 = 8 мг/кг та ½ЕД50 = 4 мг/кг).

2. Дослідити ультраструктурні особливості суглобового хряща виростків стегнової кістки щурів під впливом інфрачервоної лазеротерапії, застосованої у різних комбінаціях з диклофенаком натрію та глюкозаміну гідрохлоридом.

3. На моделі гонартрозу у щурів дослідити морфологічні особливості тканин колінного суглоба при комплексному застосуванні лазеротерапії з диклофенаком натрію та глюкозаміну гідрохлоридом.

Методи дослідження: експериментальне моделювання на щурах, рідинна хроматографія, гістологічний, електронно-мікроскопічний, морфометричний, статистичний.

 

План  виконання  експерименту

1. Експеримент з використанням щурів проводиться на базі експериментально-біологічної клініки (ЕБК) ДУ «ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка АМНУ» (відп. виконавець – зав. лабораторії експериментального моделювання С.В.Малишкіна).

2. Підготовка експерименту:

· складання графіків проведення маніпуляцій зі щурами та координування ходу виконання експерименту виконують Малишкіна С.В., Нікольченко О.А.;

· добір щурів до експерименту виконують Нікольченко О.А., Бадрадінова І.В.: стать – самиці, маса тіла – 250-300 г (І та ІІ серії), 300-350 г (ІІІ серія).

· проведення розрахунків ваги навісок та приготування розчинів диклофенаку натрію (субстанція та препарат Вольтарен® Рапид таблетки) та глюкозамину гідрохлориду (субстанція та препарат Артрон® Флекс таблетки) для ведення щурам виконують Нікольченко О.А., Бадрадінова І.В.

3. Маніпуляції із застосування у щурів досліджуваних факторів (лазерного випромінювання та фармпрепаратів) виконують Нікольченко О.А., Бадрадінова І.В., Вельямінова В.В., Батура І.О., лікар-ветеринар Гречишнікова С.Б.:

· низькоінтенсивне інфрачервоне лазерне випромінювання (НІЛВ) застосовується контактно по задній поверхні колінного суглоба щура, звільненій від шерсті, за допомогою апарату «Мустанг»: довжина хвилі 0,89 мкм, імпульсна потужність 7-8 Вт, імпульсна частота 3000 Гц, тривалість сеансу 3 хвилини 42 сек, доза опромінення 0,3 Дж (розрахована фахівцями ННЦ «Інститут метрології»);

· диклофенак натрію (8 мг/кг), глюкозамину гідрохлорид (50 мг/кг) вводяться тваринам per os. Об’єм розчину – 0,5 мл/100 г маси щура;

· гонартроз моделюють шляхом внутрішньосуглобового введення 2,5% суспензії гідрокортизону ацетату (0,1 мл). Процедури лікування починають виконувати через 3 доби після індукції гонартрозу, режим проведення сеансів – щоденно впродовж 10 діб. Тривалість експерименту – 14, 21, 30 діб після індукції гонартрозу.

4. Розподіл щурів по серіях та групах експерименту:

 

І серія - Інтактні щури (без застосування НІЛВ)

 

Тривалість експерименту (година)

Доза диклофенаку натрію (мг/кг)

Загальна кількість щурів

0 (Н2Одист)

4,0

8,0

0,25

10

 

6

6

94

0,5

6

6

1,0

6

6

1,5

6

6

2,0

6

6

4,0

6

6

6,0

6

6

 

Методи дослідження: рідинна хроматографія сироватки крові

 

 

ІІ серія - Інтактні щури (із застосуванням НІЛВ)

 

№ гру-пи

Послідовність маніпуляцій

Кількість сеансів

Трива-лість експерименту

Кіль-кість щурів

Загаль-на кіль-кість щурів

№ тварин

1

Інтакт

0

0

5

5

1,2,3,4,5

2

Лазер

1

1 година

5

20

6,7,8,9,10

3

Диклофенак

5

11,12,13,14,15

4

Диклофенак  15 хв→ Лазер

5

16,17,18,19,20

5

Лазер  -15 хв→ Диклофенак

5

21,22,23,24,25

6

Лазер

4 години

5

20

26,27,28,29,30

7

Глюкозамін

5

31,32,33,34,35

8

Глюкозамін  15 хв→ Лазер

5

36,37,38,39,40

9

Лазер  15 хв → Глюкозамін

5

41,42,43,44,45

10

Диклофенак+Глюкозамін

5

15

46,47,48,49,50

11

Диклофенак+Глюкозамін  15 хв → Лазер

5

51,52,53,54,55

12

Лазер  15 хв→ Диклофенак+Глюкозамін

5

56,57,58,59,60

 

Методи дослідження: рідинна хроматографія сироватки крові, електронна мікроскопія суглобового хряща

 

 

ІІІ серія – Модельований гонартроз (із застосуванням НІЛВ)

№ гру-пи

Послідовність маніпуляцій

Кількість сеансів

Кількість щурів відповідно термінами тривалості експерименту

№ № щурів

3 доби

14 діб

21 доба

30 діб

1

Інтактні щури

0

---

---

---

---

1-6

2

Модель без маніпуляцій

0

6

5

5

5

7-27

3

Диклофенак+Глюкозамін  15 хв→ Лазер

10

---

5

5

5

28-42

4

Лазер  15 хв→ Диклофенак+Глюкозамін

---

5

5

5

43-57

Методи дослідження: гістологія колінного суглоба, електронна мікроскопія суглобового хряща, біохімія сироватки крові

 

5. Нагляд за станом експериментальних щурів та їх евтаназію щурів (шляхом передозування ефіру) проводить лікар-ветеринар С.Б.Гречишнікова. Декапітацію та забір крові для біохімічних досліджень виконують Іванов Г.В., лікар-ветеринар Гречишнікова С.Б., лаборант Красильнікова В.М.

6. Біоматеріал (виділені колінні суглоби) передають до лабораторії морфології сполучної тканини:

· ультраструктурне дослідження суглобового хряща (серія ІІ та ІІІ) у електронному мікроскопі ЕБР-100 виконують Бенгус Л.М., Батура І.О.

· гістологічне дослідження тканин колінного суглоба (серія ІІІ) у світловому та поляризаційному мікроскопах виконують Дедух Н.В., Бенгус Л.М., Батура І.О.

7. Біохімічні дослідження крові (серія І та ІІ) щодо фармакокінетики диклофенаку натрію виконує Національний фармацевтичний університет (організація-співвиконавець НДР): кафедра клінічної фармакології з фармацевтичної опікою - д.мед.н., професор Зупанець І.А., к.б.н. Брунь Л.В., к.фарм.н. Пропіснова В.В., державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів – м.н.с. Губарь С.М.

8. Біохімічні дослідження крові (серія ІІІ) щодо вмісту хондроїтинсульфатів, глікопротеїнів, глікозаміногліканів, лужної фосфатази виконують у відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією: Леонтьєва Ф.С., Гуліда Т.І.

 

План експерименту затверджений на засіданні Комітету з питань біоетики інституту (протокол № 44 від 22.10.2007 р.).

 

Керівник НДР

д.мед.н., професор                                                                                                              В.І. Маколінець

 

Зав. лабораторією морфології сполучної тканини

д.б.н., професор                                                                                                                  Н.В. Дєдух

 

Зав. лабораторією експериментального моделювання

к.б.н.                                                                                                                                     С.В. Малишкіна

 

Виконавці експерименту:

ст.н.с. лабораторії морфології сполучної тканини

к.б.н.                                                                                                Л.М. Бенгус

ст.н.с. лабораторії експериментального моделювання                                                  О.А. Нікольченко

н.с. лабораторії експериментального моделювання                                                                  Г.В. Іванов

н.с. лабораторії морфології сполучної тканини                                                             І.О. Батура

м.н.с. лабораторії експериментального моделювання                                                   І.В. Бадрадінова

лаборант з в/о лабораторії експериментального моделювання                                    В.В. Вєльямінова

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика