prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / інформатикаа.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   77.0 КБ
СКАЧАТЬ

Нормальний розподіл випадкової величини

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAL

N

 

24

Normal Parameters

Mean

2574,4167

 

Std. Deviation

4199,01611

Most Extreme Differences

Absolute

,294

 

Positive

,294

 

Negative

-,272

Kolmogorov-Smirnov Z

 

1,441

Asymp. Sig. (2-tailed)

 

,031

a  Test distribution is Normal.

b  Calculated from data.

 

Рядок Kolmogorov-Smirno містить z–значення 1,441 рівень значимості якого Asymp. Sig. (2-tailed) дорівнює P=0,031. Тому що рівень значимості був меншим за 0,05, ми робимо б висновок, що отримана різниця фіксує суттєву відміну розподілу від нормального. У розглянутому прикладі ( значення P = 0,031) імовірність помилки є значимою; тому значення змінної не підкоряються нормальному розподілу. У цьому випадку для відповідної змінної варто застосовувати непараметричні тести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAL

GAS

COAL

Pearson Correlation

1

,919

 

Sig. (2-tailed)

,

,000

 

N

24

24

GAS

Pearson Correlation

,919

1

 

Sig. (2-tailed)

,000

,

 

N

24

24

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 

Отримані результати містять: коефіцієнт кореляції Пірсона, кількість використаних пар значень змінних N і імовірність помилки р, що відповідає припущенню про ненульову кореляцію. Як і у інших статистичних процедурах, під час розрахунку кореляції розраховується і рівень її значимості. Рівень значимості є мірою статистичної достовірності результатів обчислень. Якщо рівень значимості кореляції p менша за 0,05, то це означає, що з ймовірністю, меншою за 5% кореляція є випадковою і можна зробити висновок про те , що кореляція є статистично достовірною. В іншому випадку, коли p > 0,05, кореляція визнається статистично недостовірною.

У приведеному прикладі р = 0,000, тому коефіцієнт кореляції  звичайно ж є значимим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кореляційний аналіз

 

Nonparametric Correlations

 

Correlations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAL

GAS

Kendall's tau_b

COAL

Correlation Coefficient

1,000

,018

 

 

Sig. (2-tailed)

,

,901

 

 

N

24

24

 

GAS

Correlation Coefficient

,018

1,000

 

 

Sig. (2-tailed)

,901

,

 

 

N

24

24

Spearman's rho

COAL

Correlation Coefficient

1,000

,042

 

 

Sig. (2-tailed)

,

,846

 

 

N

24

24

 

GAS

Correlation Coefficient

,042

1,000

 

 

Sig. (2-tailed)

,846

,

 

 

N

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однофакторний дисперсійний аналіз

ANOVA

COAL

 

 

 

 

 

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

77140620,500

1

77140620,500

1,861

,221

Within Groups

248647261,000

6

41441210,167

 

 

Total

325787881,500

7

 

 

 

 

Descriptives

COAL

 

 

 

 

 

 

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

 

Minimum

Maximum

 

 

 

 

 

Lower Bound

Upper Bound

 

 

1,00

4

7774,0000

8957,63112

4478,81556

-6479,5900

22027,5900

1055,00

20702,00

2,00

4

1563,5000

1625,81210

812,90605

-1023,5299

4150,5299

28,00

3850,00

Total

8

4668,7500

6822,10568

2411,97859

-1034,6731

10372,1731

28,00

20702,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances

COAL

 

 

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

4,453

1

6

,079

 

ANOVA    

COAL

 

 

 

 

 

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

77140620,500

1

77140620,500

1,861

,221

Within Groups

248647261,000

6

41441210,167

 

 

Total

325787881,500

7

 

 

 

 

 

 

 

Табличне значення розподілу Фішера не видається, але розраховується відповідне значення  рівню значимості Sig = 0,221. Оскільки необхідний рівень довіри обирається 0,95, то не може бути зроблено висновок про залежність використання вугілля від регіону,  Sig = 0.021 > 0,05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняння середніх для залежних вибірок

 

 

Paired Samples Statistics

 

 

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pair 1

G2002

2574,4167

24

4199,01610

857,12057

 

G2003

58947,5833

24

255705,70998

52195,70948

 

 

 

Paired Samples Correlations

 

 

N

Correlation

Sig.

Pair 1

G2002 & G2003

24

,919

,000

 

Paired Samples Test

 

 

Paired Differences

 

 

 

 

t

df

Sig. (2-tailed)

 

 

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

95% Confidence Interval of the Difference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower

Upper

 

 

 

Pair 1

G2002 - G2003

-56373,1667

251852,63376

51409,20359

-162721,2069

49974,8736

-1,097

23

,284

З результатів для вибірки обсягом середнє значення  змінної Immunization Rate 2003 виявилося статистично значимо вище середнього значення змінної Immunization Rate 2002 з рівнем значимості  p = Sig. (2-tailed) = 0.284 >0,05.

Крім того, між змінними не існує значима кореляція.

 

Wilcoxon Signed Ranks Test

 

Ranks

 

 

N

Mean Rank

Sum of Ranks

G2003 - G2002

Negative Ranks

14

10,36

145,00

 

Positive Ranks

10

15,50

155,00

 

Ties

0

 

 

 

Total

24

 

 

a  G2003 < G2002

b  G2003 > G2002

c  G2002 = G2003

Frequencies

 

 

 

 

 

 

 

N

G2003 - G2002

Negative Differences

14

 

Positive Differences

10

 

Ties

0

 

Total

24

a  G2003 < G2002

b  G2003 > G2002

c  G2002 = G2003

 

Test Statistics

 

 

 

G2003 - G2002

Exact Sig. (2-tailed)

,541

a  Binomial distribution used.

b  Sign Test

 

Отримані результати свідчать про те, що у 10 випадках рівень імунізації був підвищеним, у 14 випадках рівень погіршився.Рівень значимості складає p=0.541. Це означає, що відмінності між рівнями використання є не статистично достовірними.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика