prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Урок - логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   83.0 КБ
СКАЧАТЬ

Урок - логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом учителя з постійним складом учнів

 

Особливості пропонованого уроку

1. Урок з дисципліни “Суспільствознавство”.

2. Тема: “Людина і політика: напрями політичної соціалізації”

3. Буде проводитись у 8-9 класах загальноосвітньої школи.

4. Триває – 45 хвилин.

5. Даний урок – не вступний, а учні вже мають певні знання  з навчальної дисципліни. Дана тема уроку є однією із перших тем, оскільки учням потрібно усвідомити спочатку загальне розуміння політики, потім участь людини в політиці (розгляд чого і розпочнеться на даному уроці), потім доцільно вивчати інші явища політичного життя.

6. За формою –  це урок засвоєння нових знань, який передбачає сприйняття, усвідомлення, осмислення внутрішній зв'язків  і залежностей в предметах  та явищах, запам'ятовування та систематизування. З урахуванням цього урок такого типу містить елементи:

- перевірка домашнього завдання,

- актуалізація та корекція опорних знань,

- повідомлення учням теми, мети і завдань уроку, мотивація учнів,

- сприйняття й усвідомлення учнями матеріалу,

- узагальнення і систематизація знань,

- підсумки уроку,

- повідомлення домашнього завдання.

 

 

 

 

 

Основні вимоги до уроку

 

Урок є основною організаційною формою навчально-виховної роботи і складним психолого-педагогічним актом в процесі навчання, що базується на власній організаційній методиці та засадах. Урок має відповідати вимогам.

Організаційні вимоги: В даному уроці чітко визначається мета і завдання уроку.

1. урок характеризується працездатністю, оскільки в процесі уроку будуть залучені учні у формі відповідей на питання, участі в дискусії, роботи з тестами;

2.  в процесі уроку передбачається оптимальне використання часу, чітке врахування структури уроки та її часове забезпечення.

Дидактичні вимоги: формування навчальної та виховної мети, зокрема, формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає змогу відчувати себе морально та політично дієздатною і захищеною особою як члена суспільства

Здійснюється в даному уроці і дотримання принципів навчання:

Науковості – потягом уроку учням надаються лише достовірні знання, ознайомлення з новими досягненнями політичної науки.

Системності – вивчення нового матеріалу починається з розгляду опорних знань, зокрема, згадується, що є політика і Засоби масової інформації, знання про них знадобляться в даному уроці.

Свідомості – в процесі вивчення нової теми використовуються розумові операції (аналіз, узагальнення).

Активності і самостійності в навчанні  - в ході уроку будуть поставленні запитання та запропоновані завдання, які зможуть зацікавити учня та перевірити його активність.

Наочності – будуть запропоновані схеми, які ілюструватимуть основні поняття, домашнє завдання буде теж записано, для того, щоб учень краще запам'ятав і зрозумів.

Проблемності в навчанні – буде поставлена перед учнями проблема – “Який саме фактор впливає на особу в процесі політичної соціалізації” – дана проблема передбачає аналізу, та учень вже має знання, щоб відповісти на неї (знання він отримав в ході цього та попередніх уроків) та має проявити самостійність.

Грунтовності – грунтовними знаннями є такі, що  добре усвідомлюються, систематизовані. В ході уроку буде постійне повторення ключового матеріалу з метою запам'ятовування і розуміння його учнями.

Зв'язок навчання з практичною діяльністю – при викладі матеріалу політичної соціалізації буде звернення до досвіду учнів та до прикладів оточуючого життя.

Доступності – буде враховано, що учні віком 13-14 років, тому вони мають невеликі знання про політику, але певний базис в наявності, оскільки поверхні знання вони отримають і з новин, і з оточуючого середовища, від батьків тощо. Тому матеріал буде викладатись доступно, але з врахуванням того, що зміст переважає розвиток учня  розрахований на найближчу зону його розвитку.

Емоційного навчання – в ході уроку здійснюватиметься підтримка віри в себе, не буде залякування і критики, оскільки зрозуміло – що учні ще не дуже розуміються на предметі через його складність, тому не потрібно щоб вони знали все одразу. Та слід все ж таки щоб вони намагались якісно засвоювати отриманні знання.

Психологічні вимоги -  в хооді уроку здійснюватиметься мотивація учнів, налагодження сприятливого психологічного клімату.

Етичні вимоги – в ході уроку з боку вчителя буде проявлена тактовність, справедливість та вимогливість. В ході уроку не будуть запропоновані матеріали, що шкодитимуть суспільній моралі.

Санітарно-гігієнічні вимоги – не затримувати учнів після дзвоника, не буде нехтування правил безпеки.

 

 

Пропонується схематичний конспект уроку

 

Час

хв

Етапи уроку

Хід уроку

(конкретні дії та конспект уроку - тезово)

Примітки

1.

 3

хв.

Органі-заційна частина

- Зайти в клас вчасно без запізнень;

- Дати час на те, щоб учні заспокоїлись.

- Привітатись.

- Перевірити присутність.

Для привітання можна використовувати звертання “шановні”, оскільки воно:

1. втілить впевненість в своїх силах та самоповагу,

2. оскільки дисципліна – “суспільствознавство”,то доцільно використовувати поважне звертання як до рівноправних членів соціуму.

2.

7 хв.

Перевірка засвоєння учнями матеріалу попередніх уроків

При вивчені дисципліни “суспільствознавство” ми вже вивчали, що таке “політика” і “засоби масової інформації” Чи згадає хтось, що таке політика, а що таке ЗМІ? Запитати учнів стосовно цих основних понять, які будуть потрібні для подальшого розгляду.

Політика – це сфера взаємовідносин різних соціальних груп і індивідів з приводу використання органів влади задля реалізації своїх інтересів.

Засоби масової інформації – це газети, радіо, телебачення тощо.

Зробити доцільно у формі опитування – запитати  декількох учнів.

Але особливо багато часу не приділяти цьому, оскільки основна увага на цьому уроці буде приділена новому матеріалу.

3.

25 .

Постанов-ка основного завдання уроку  та надання нового матеріалу

Тема уроку: “Людина і політика: напрями політичної соціалізації”

Мета – вивчити нове поняття “політична соціалізація” та виявити його зміст.

Завдання – розглянути етапи політичної соціалізації. Вивчити фактори, які впливають на політичну соціалізацію.

 

Як ви гадаєте, кому належить головна влада в країні?  Запитати учнів.

 

Головна влада в країні належить народу, суспільству, отже і нам з вами.

 

- Людина, особистість -  наділена можливістю участі в політичному житті, впливу  на владу. Ставлення до політики  може набувати різноманітних форм  політичної поведінки – від схвалення до заперечення. Політична активність людини, міра її участі в політичному житті великим чином залежить від політичної  соціалізації.

 

- в 50-60-і роки ХХ ст. формується поняття “політичної соціалізації”, хоча як процес воно існувало раніше.

 

- Політична соціалізація - замученість людини до політичного життя та розуміння його характерних рис.

- На відміну від політичного виховання політична соціалізація передбачає і врахування особливостей політики і участі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можуть бути різні відповіді – президент, парламент, народ. Потрібно сказати, що всі учні в деякій мірі праві, щоб підтримати віру в себе.

- політична соціалізація має  етапи.

 

Як ви гадаєте, з якого віку людина починає залучатись світу політики?  Запитати учнів.

 

- людина починає залучатись до політики з 3 років.

 

- Отже. Перший етап політичної соціалізації – припадає на дошкільні роки. Про політику людина в цей час дізнається через батьків, родичів. Дітей в 4-5 років можна запитати за кого голосували на виборах батьки і вона з легкістю відповість, хоча сутності ще не розуміє.

 

- Другий етап – на ньому зараз знаходитесь ви – зараз школа повідомляє основні відомості про політику (історію, конституцію), велику роль відіграє сім'я, ЗМі. Значно впливає оточення, друзі, товариші.

- Третій етап – 16-30 років – провідна рол належить університетам та об'єднанням. Багато юних осіб вступають до партій.

Четвертий етап – 30-60 років – людина здобуває роботу, сім'ю і керується вже власним досвідом.

П'ятий етап – пенсійний вік – у людини багато часу, вона спілкується з однолітками та керується власним  політичним досвідом.

Як ви гадаєте, з якого віку людина починає залучитись до світу політики?

 Запитати учнів

Як ви вважаєте, чи впливають на політичну соціалізацію – залучення людини до участі в політиці та розуміння її характеристик – війни? Запитати учнів.

 

- Війни впливають. Люди під час війн втрачають певні політичні цінності, а інші звеличують. Наприклад, під час Великої Вітчизняної Війни для людей дуже важливою була така політична цінність як свобода від загарбників

Учні керуючись знаннями історії знають, що війни – пролблема суспільсва. Вони викликають супротив ворогу, люди обєднуються. Значить, використовуючи логіку та досвід учні можуть відповісти на питання – війни впливають.

- Отже, фактори, що впливають на політичну соціалізацію:

1. ЗМІ

2. Сім’я

3. Оточення

4. Освіта

5. Культура

6. Досвід

 

- Зазначити, що якщо людина не цікаветься політикою, то для неї характерна відчужність.

 

- Охарактризувати, які ці фактори впливаюь на політичну соціалізацію, іллюструючи прикладами.

 

 

- Важливим виступає розуміння явищ політичного життя для того, щоб ви розумно брали участь в політичному житті.

 

Запропонувати уням обов’язково записати та виділити.

Доповнити принципом наочності – показати таблицю.

4.

5

Закріплен-ня нового матеріалу

До уваги учінів пропонуються тести та гра “лото”

Роздаються тести на папірцях.

Роздається папір А-5 для гри в “лото”

5.

3 хв.

Підбиття підсумків

Отже, ми вивчили, що політична соціалізація – це залученість людини до політичного життя та розуміння його характерних рис.

Політича соціалізація проходить пять етапів (назвати)

Чинники, що впливають на політичну соціалізацію (назвати).

Політична соціалізація – важливий елемент політики, оскільки люди є основою політики.

 

 

6.

2 хв

Домашнє завдання

1. Вивчити матеріал, отриманий на уроці.

2. Написати твір, в якому висловіть свою думку: “Поясніть: чи існує фактор, який більше за інших впиває на політичну соціалізацію”.

Завдання написаи на дошці для того, щоб учні краще записали та зрозуміли. Коротко пояснити, що фактори мають значення в комплексі.

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика