prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / ессе по славко.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   33.0 КБ
СКАЧАТЬ

   Політичне консультування являє собою процес, при якому професійно навчені фахівці допомагають політику або організації знайти найбільш ефективні для  них маневри або стратегію поведінки, яка приведе їх до успіху в політичній діяльності.     Роль політичного Консультанта розуміється в країнах СНД далеко не  однозначно. У країнах Західної Європи або в США під "політичним консультуванням" (політичним консалтингом) традиційно розуміється діяльність фірм, які займаються "паблік рилейшнз" (ПР) політичних діячів, партій, організацій, комерційних фірм, а також провідні  кампанії, які допомагають у створенні іміджу. У країнах СНД цей вид політичного консультування є, однак, він з'явився лише в останні роки. Зокрема, набагато довше існує інший, "традиційний" жанр політичного консультування, коли Консультант радить, рекомендує, орієнтує політиків у їхній повсякденній управлінській і політичній діяльності, не ставлячи за ціль  створення іміджу політика в очах населення або завоювання максимального числа голосів на майбутніх виборах.

І ПР, і політичне консультування, незважаючи на відмінності, мають чимало загальних рис. Насамперед  це:

1.         Необхідність установлення довірчих відносин із Клієнтом.

2.         Забезпечення максимального психологічного комфорту Клієнта при взаємодії з Консультантом.

3.         Створення найбільш зручної форми передачі інформації Клієнтові для кращого розуміння і засвоєння.

4.         Задоволення особистісних і когнітивних потреб Клієнта в спільній діяльності.

5.         Рішення задач, поставлених Клієнтом, без збитку для його особистісної цілісності.

Таких  характерних для ПР та політичного консультування, можна знайти ще безліч.

Відмінності цих жанрів лежать не тільки в сфері задач, розв'язуваних політичним Консультантом.

    По-перше, політичне консультування, пов'язане з ПР і виборами, є більш активним жанром, у порівнянні зі звичайним консультуванням Клієнта з політичних проблем, що виражається в усних або письмових рекомендаціях, порадах, аналізі або орієнтуванні. Політичні консультанти, що займаються ПР і виборами, як би беруть на себе ряд функцій, які вони здійснюють за Клієнта, замість нього, але для нього, для досягнення його цілей. Вони самі формулюють стратегію і тактику, забезпечують методи і засоби їхнього досягнення.

   По-друге, політичне консультування, пов'язане з ПР і виборами є більш відповідальним за результат дій Клієнта. Коли кінцевим продуктом діяльності Радника є рекомендація або аналітичний матеріал, то він у цьому випадку не несе відповідальності за подальші дії Клієнта:  чи буде той використовувати рекомендації експерта і яким ином.

     При політичному консультуванні, пов'язаному з ПР і виборами, кінцевим продуктом є гарний імідж або репутація Клієнта, які забезпечують його перемогу. Політичний Консультант частково несе відповідальність не тільки за те, щоб правильно знайти цей імідж, побудувати стратегію і тактику, відшукати засоби і механізми їхнього створення. Політичний Консультант несе відповідальність також і за поведінку Клієнта в цей період, за те, щоб він додержувався розробленого плану, за виконання його рекомендацій.

   По-третє, політичне консультування, пов'язане з ПР і виборами, є відносно більш "маніпулятивним" жанром стосовно Клієнта. При делегуванні функції створення свого іміджу або репутації політичним консультантам Клієнт свідомо дозволяє їм частково змінювати (трансформувати) в очах потенційних виборців його політичну поведінку, особистість, біографію, іноді ім'я і багато чого іншого. Від чесності політичного Консультанта, від його професіоналізму залежить, яким стане в ході його дій Клієнт, наскільки він буде успішний, личностно цілісний, психічно стійкий, політично ефективний і популярний.

   Четвертою відмінністю роботи професійного Консультанта під час кампанії є те, що вона неможлива без включення і повної заглибленості в процес кампанії. Спостерігаючи за подіями з боку і лише час від часу, як це буває у випадку звертання до експертів або радників, практично неможливо правильно оцінити  ситуацію, врахувати весь комплекс факторів, які визначають розвиток подій, адекватно реагувати на зміни ситуації, коректувати стратегію і тактику.

    Вимоги "включенности" і "заглибленості" Консультанта в процес кампанії не виключають практики епізодичного залучення експертів, що не беруть участь у цьому процесі постійно. Їх "свіжий погляд" на ситуацію, кваліфікований і безсторонній аналіз, їхні рекомендації можуть бути надзвичайно корисні, але замінити консультантів, що щодня працюють у кампанії, такі "невключені" експерти не можуть.

    П'ята важлива відмінність роботи Консультанта в кампанії від роботи радників або експертів пов'язана зі зміною статусу консультантів. Для партійних і державних лідерів побудова і збереження іміджу, здійснення паблік рилейшнз у період між виборами не є задачею першорядної важливості. По-перше, тому, що на головному місці стоїть, природно, здійснення основної діяльності - керування, рішення змістовних проблем і організаційних задач і т.д., а повідомлення результатів цієї діяльності до публіки - тільки на другому.

   Іншою причиною неуважності політичних лідерів до паблік рилейшнз у нашій країні є їхня низька політична культура і безтурботність. Поки лідери у влади, вони запевнені, що посади дані їм навічно. До консультантів і іміджмейкерів не звертаються доти, доки "грім не гримне". Часто лідери усвідомлюють свою потребу в ПР-спеціалістах занадто пізно, коли виправити існуюче положення уже важко або неможливо.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика