prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / АНАЛІЗ І ОЦІНКИ .doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   127.5 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

Кафедра політичних наук

 

 

 

АНАЛІЗ І ОЦІНКИ
АНАЛІЗ І ОЦІНКИ
АНАЛІЗ І ОЦІНКИ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                          Виконала: студентка 331групи

                                                                            Безкоровайна Ірина

                                                         Перевірив: Бобіна О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сучасному світі визначились шість могутніх сил, що у сукупності повинні привести світове співтовариство до нового стану. Ціль цієї доповіді розглянути їх. Перша з них — нарощування геополітичної могутності державами, що перемогли в холодній війні, а також екстраполяція цієї могутності на весь світ. Друга - бурхливий підйом економіки в Північній Америці, Західній Європі і Східній Азії. Третя — послаблення націй-держав на фоні, з одного боку - зростання транснаціональних корпорацій і недержавних організацій і, з іншого боку - розгортання нерегульованих процесів, що загрожують світові зануренням у хаос. Четверта — прагнення держав після закінчення “століття ідеологій” знайти нову ідентичність. П’ята сила -повстання бідної більшості планети проти матеріально забезпеченої меншості. Шоста сила — демографічний вибух.

 

Значення силового фактора.  Найвиразнішою рисою світу після холодної війни стала його однополярність при перевазі однієї супердержави – США та поки не існує її конкурентів, рівних за силою.  Подібне унікальне положення пояснюється цілою низкою стратегічних переваг США: глобальною економічною могутністю, неперевершеною військовою силою, розгалуженою системою супутникового й іншого спостереження за світом, масштабною програмою економічної допомоги, пануванням у науці, вихованням світової еліти в університетах США, культурним впливом Голливуду й, в цілому, американського способу життя.

США мають не тільки найбільшу економіку світу, але і найважливіші джерела виробництва високих технологій. Саме на цю країну приходиться 35,8% світових витрат на інновації в даній галузі. Загальні американські витрати на дослідження і впровадження їх результатів дорівнюють сукупним витратам шести інших країн “великої сімки”. Військове виробництво жодного з держав не може зрівнятися за своїм рівнем з американською оборонною промисловістю, яка протягом десятиліть отримала щедру підтримку держбюджету. США безумовно перевершують всі інші країни і по здатності швидко мобілізувати, привести в бойову готовність і перемістити на величезні простори значні військові контингенти. Їх технології (інформаційні системи підтримування командування, контролю, комунікації, розвідки) тримають безумовну першість у світі.

Отже, Сполучені Штати є єдинною у світі державою з потенціалом глобальної могутності. Саме у світлі цієї всеосяжної переваги стають зрозумілими такі факти, як рішення Вашингтону завдати удару по Югославії, війна в Іраці, демонстрація сили в Тайваньській протоці, усунення колишніх і встановлення бажаних  урядів у Гаїті і Панамі та ін. Ця однополярність є внутрішньо стабільною і може тривати десятиліття.

 

Виклик глобальної економіки. Західна система економічної організації в цілому перемогла, по Землі поширене фактично єдине ринкове господарство. Але світ продовжує змінюватися під впливом другої всесвітньої хвилі - глобалізації ринку, що зростає, взаємозалежності регіонів і держав на основі   планетарної   наукової   революції,   міжнаціональних   соціальних рухів, нових видів транспорту, телекомунікаційних технологій, інтернаціональної освіти.   Транснаціональні корпорації (ТНК) і неурядові організації будуть легко долати національні кордони і здійснювати владу над населенням менш розвинутих країн, оскільки ні національні уряди, ні локальна влада не зможуть власними силами впоратися з проблемами, породженими зростаючою взаємозалежністю.

 

Ввергнення в хаос. Третя хвиля глобальних змін нерозривно пов’язана з другою, будучи її своєрідною  тіньовою стороною. Вона обрушиться на людство внаслідок зниження статусу “дисциплінованих гравців” міжнародної сцени — націй-держав. Їх суверенітет у прийдешні десятиліття буде підірваний самодостатніми ТНК, неурядовими організаціями, що самоорганізуються, етнічними групами, сепаратизмом регіонів, мафіозними структурами. У даний період виникає нова форма анархії через послаблення колишньої центральної влади, інтенсифікації транснаціональних відносин, зменшення значимості міжнаціональних бар’єрів, які швидко змінюються, та  державних кордонів.

Хвиля націоналізму принесе не дієву самоідентифікацію, а жорстке зіткнення інтересів, які розуміються саме анархічно.

Хаосу також буде сприяти підрив авторитету міжнародних організацій, поширення зброї масового знищення і звичайних озброєнь, розширення військових блоків без згоди їх сусідів, формування центрів міжнародного тероризму й організованої злочинності, принцип самовизначення меншостей, економічна нерівність, некерований ріст населення, феноменальні технологічні зміни, релігійний фундаменталізм, націоналізм і расизм, погіршення економічного становища на фоні міграційних процесів, крах життєво важливих екологічних систем, виснаження природних ресурсів, етнічна нетерпимість,   професійна   обмеженість.   Національно-державні структури можуть замістити міські банди, кримінальні структури і т.д. Вже зараз третина сучасних суверенних держав, яких у світі нараховується приблизно дві сотні, знаходиться під жорстоким тиском повстанських рухів, дисидентських груп, урядів у вигнанні. Все частіше національні ринки стають менш важливими, ніж локальні, регіональні ринки або глобальне ринкове середовище в цілому.

 

Пошук нової ідентичності. Четвертий виклик сучасній світовій      системі — крах колишнього світогляду  і  пануючої лояльності, що  наступив  після закінчення  глобальної битви ідеологій. Багато дослідників припускали, що припинення суперечки соціалізму і капіталізму відкриє для людства перспективу мирного співробітництва всіх країн для досягнення спільних  цілей. Однак завершення ідеологічного протистояння в дійсності привело на початку третього тисячоліття до кризи ідентичності. Почалося масове звертання до етнічних коренів як фундаментальної основи існування і до релігійно-цивілізаційної єдності як нового соціально-культурного универсуму. Вчені вважають, що протягом усього  XXI в. відбудеться переорієнтація групових лояльностей і форм масової ідентифікації, що знищить сучасну державу, трансформує процеси демократизації в політику нової — в основному релігійній і етнічної — самоідентифікації і, нарешті, приведе до переходу раніш обмежених міждержавних воєн у  не обмежені етнічні конфлікти.

 

Розділяюча світ нерівність. П’ята сила — значна реакція на найжорстокішу залежність величезної більшості від трьох центрів економічного розвитку — Північної Америки, Західної Європи і Східної Азії. Члени цих регіонів орієнтуються на доход у 30 тис. дол. на душу населення в рік, у той час як життєзабезпечення 85% населення Землі складає менше ніж 3 тис. дол. у рік. При цьому багаті індустріальні країни прагнуть зблизитися одна з одною, тому розрив між бідними  і багатими країнами збільшується. За останні 15 років доход на душу населення понизився в більш ніж 100 країнах, споживання на душу скоротилося в більш ніж 60. Приблизно 150 млн. чоловік — населення, рівне сукупному населенню Франції, Британії, Нідерландів і скандинавських країн, — стало незаможним з розпадом Радянського Союзу. Серед 4,4 млрд. чоловік, які живуть у країнах, що розвиваються, три п’ятих знаходяться в умовах, що не відповідають мінімальним санітарним вимогам: одна третина позбавлена нормальної питної води, одна чверть не має адекватних житлових умов, одна п’ята недоїдає.

 

Демографічний вибух. Населення Землі буде рости — на цьому твердженні сходяться всі прогнози. Між 1950 і 2000 р. населення Землі збільшилося з 2,5 до 6 млрд. чоловік. За прогнозами ООН, чисельність людства на планеті складе в 2030 р. 8,5 млрд. чоловік, а в 2100 р. виросте до 14,4 млрд. Основний приріст прийдеться на бідні країни. У 1950 р. у розвитих індустріальних країнах проживала третина людства, у 2000 р. — менше чверті, а в 2020 р. буде жити менш однієї п’ятої.

 У свою чергу, у західному світі ситуація складається дуже неоднозначно. Населення Сполучених Штатів залишиться відносно молодим, тоді як у Японії, Німеччині, Франції й Італії воно значно постаріє.  В усіх розвинутих державах збільшиться чисельність працюючих жінок. Сполучені Штати майбутнього представляються досить несхожими на західноєвропейський і сучасний американський світ. Більшість їх жителів не будуть усвідомлювати європейського споріднення.

Отже, у XXI в. умиротвореному і пристарілому суспільству розвитих країн буде протистояти бурхливий океан бідних, молодих і обурених своїм положенням народів. Прийдешнє протистояння по своїй інтенсивності на думку вчених перевершить процеси деколонізації. На кордонах багатого західного світу розмістяться величезні мегаполіси з незадоволеною і войовничою молоддю. Глобалізація комунікацій здійснить свій негативний — у даному випадку — вплив: телевізійний простір багатих країн, швидше за все, спровокує гостре роздратування і “класову” ненависть. Анклави процвітання тоді вже не зможуть впливати достатньо для того, щоб приглушити і, тим більше, погасити ці почуття.

Таким чином,  на світове співтовариство впливають шість фундаментальних факторів: військова могутність, багатство, хаотичний розвиток, пошук ідентичності, боротьба за справедливість, збільшення чисельності населення, крім того дія шести основних рушійних сил світового розвитку не у всіх випадках врівноважується протидією контрастних факторів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уткин А.И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценка основных факторов мирового политического развития// ПОЛИС. – 2000. - №1

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика