prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Соцыал-демократия.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   122.0 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра політичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обгрунтуйте свою думку:

“Про те, що таке соціал-демократія середньому українському громадянину відомо зовсім не багато. Соціалізм, але ще правда без людського обличчя, ми колись бачили. Демократію з нелюдською пикою теж бачили. А такого кентавра як соціал-демократія бачити поки Бог помилував. Потрібна зважена ідеологія. Потрібна зважена ідеологія”

Наскільки потрібна Україні соціал-демократія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Виконала: студентка групи  531-М

                                                                Безкоровайна Ірина

                                             Перевірила: Андріяш В.І.

 

 

 

 

Миколаїв 2005

 

 

 

 

Населення будь-якої держави  підтримує певні ідеали і цінності, навіть якщо і не ідентифікує себе до певної партії. Кожна людина в щось вірить, щось вважає правильним та необхідним.

Політична ідеологія теж відіграє зачну роль, мета її – консолідувати націю на певних засадах.

В СРСР теж була ідеологія, яка мала статус державної та була загальнообов'язковою. Особи, які не притримувались її були покарані. Це – особливість тоталітарного режиму, цей політичний режим  націлений на виконання певної “великої мети”, як то побудова комунізму в СРСР чи Третього Рейху в фашистській Німеччині.

В сучасних демократичних державах кожна людина має право на власну думку, що закріплено в загальній декларації прав людини та конституціях. В даному режимі особа – не гвинтик, а особистість, тому вона має розраховувати на повагу.

Особливостями ідеологій в демократичних державах є те, що вони не навязуюється як загальнообов'язкові. Тобто, їх проголошують певні партії чи політичні організації, але залучають прихильників не примусом, а переконанням. Але, особливістю є те, що не виключається і маніпуляція свідомістю.

Таким чином, в демократичних державах часто загальнодержавного статусу здобуває ідеологія політичної сили, яка отримала перемогу на виборах. Та опозиційна сила теж може проголошувати свої ідеали. Саме на основній ідеології і базується курс держави в політиці, економіці, військовому напрямку. Та, незважаючи на те, чи перемогли консерватори, соціал-демократи, ліберали, їх переконання базуються саме на демократичних засадах. А за принципом”маятника” одна партія з часом змінює іншу, тому ідеологія замінюється, а принципи поваги до особистості залишається.

Тому, політична ідеологія являє собою важливий елемент.

Рівні реалізації:

- Теоретико – концептуальний Формулюються головні положення, які розкривають інтереси й ідеали класу, соціальної верстви, нації, держави

- Програмно – політичний Розробляються програми, маніфести, гасла, що складають ідейно – політичну основу для прийняття політичних рішень, орієнтування та стимулювання політичної поведінки мас

- Актуалізований Визначається ступенем засвоєння громадянами цілей та принципів ідеології і  характером їх втілення у різних формах політичної участі.

За формами вияву:

- Політичні концепції

- Політичні ідеї

- Політичні теорії

- Соціально – політичні ідеали

- Політичні гасла

-Політичні погляди

Політична ідеологія виконує багато функцій, але основними можна назвати:

- Освітньо – виховна. Оволодіння масовою політичною свідомістю, впровадження в неї заданих критеріїв сучасного і майбутнього розвитку суспільства

- Інтегруюча. Згуртування суспільства на базі будь – якої соціальної або національної групи (середнього класу) чи на ґрунті свідомо сформульованих цілей, що не зорієнтовані на конкретні групи населення.

- Пропагандистська. Створення позитивного іміджу політичної лінії, що проводиться або пропонується населенню, її відповідності інтересам того чи іншого класу, нації, держави

Таким чином, ідеологія відіграє значну роль в суспільстві.

Особливостями соціал-демократичної ідеології є:

1. Заперечення будь – якої диктатури як форми політичної влади

2. Відданість концепції соціальної захищеності трудящих мас

3.Орієнтація на політичний плюралізм і консенсус при розв’язання важливих проблем

4.Державне  (але не надмірне) регулювання економікою і розвиток ринкового механізму

5. Орієнтація на мирне співіснування різних держав та їх достатню безпеку.

6.Відданість принципу демократичного парламентаризму

7.Пріоритет мирних, демократичних засобів досягнення поставленої мети

Ця ідеологія виступає помірною. Вона базується на захищеності людини. Порівняно із ліберальною демократією, яка виступає за вільну конкуренцію та за те, щоб кожна людини досягала того, чого прагне своїми зусиллями,  в умовах глобалізації часто насаджується країнами заходу. Та її особливістю є те, що вона може не відповідати розвитку та характеристикам країни, куди її намагаються запровадити (Ірак).

Ідеї соціалізму виступають теж за захист особи, але на засадах зрівняння можливостей та перерозподілу власності, які не базуються на особистих заслугах. Таким чином, при соціалізмі рівень розвитку ВВП є незначним, оскільки зникає у людини стимул до праці в умовах повного забезпечення.

соціал-демократія є помірною, порівняно з ціма двома ідеологіями  і могла бути підтримана в Україні, але соціал-демократична партія не при владі, та й здійснення ідеалів соціал-демократії в реальному житті потребує багато коштів на реалізацію соціальних програм.

Таким чином, можна зробити висновок, що ідеологія соціал-демократія виступає за захищеність та соціальну забезпеченість особи, але для України на даний момент, на думку автора, її впровадження не є потрібним, оскільки це потребує значних коштів. Для молодої української держави, рівень виробництва та економіки якої далеко відстає від європейських стандартів доречніше б було розробити бюджет, що орієнтувався на розвиток економіки, та соціальні вітрити теж мають займати значну часину. Прикладом є  соціально-орієнтовані демократії Норвегії і Швеції які  вже досягли великого рівня розвитку. Тому Україна має спрямувати свої сили на створення демократичної держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дацків Р. Глобальні економічні війи і національна безпека // Банківська справа. – 2005. - №1. – С.32-36.

2. Иноземцев В. Старые противоречия «нового» империалызма // Полис. – 2003. –  №5. – С.25-27.

3. Неклесса А. Глобальные трансформации: сущность, генезис, прогноз // МЭ и МО. – 2004. –  №1. – С.116-122.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика