prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Суть і функції держави у політичний системі успільства.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   50.5 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть і функції держави у політичний системі успільства
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            Виконала: студентка групи  531-М

                                                                Ільницька Ірина                                                 

                                             Перевірив: Букач М.М.

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2005

 

 

 

 

 

 

Заходити до аудиторії і привітатись

 

Тема:

Суть і функції держави у політичний системі суспільства

 

План лекції:

 

1 Держава як основний інститут політичної системи

2 Типи та форми держави

 

Література:

1 Антощук В. Розгадка-в централізаціі//Політика і час. –1994.- №3

2 Ашин Г. Правящая элита и общество//Свободная мысль.-1993.-№7.

3 Декларація про державний суверенітет України.-К.,1990

4 Боднар А. Основы политологии.- К.,1991.-разд.4

5 Конституція України.-К.,1996

 

Актуальність теми визначається тим, що зясування сутності, організаційної структури та механізму функціонування  держави відноситься до ряду вічних і найскладніших проблем.

Сам факт широкого використання поняття “держава” та “державність” свідчить про те, що держава як спеціальний політичний інститут проникла у всі пори суспільства.

Особливо актуальна ця тема для України, де нова Конституція не тільки закріпила основні засади державного та суспільного устрою в нашій країні, а й стала політико-правовою базою подальшої розбудови української державності.

 

Провідна ідея лекціі: довести студентам, що держава є основним інститутом політичної системи, що це універсальна політична організація суспільства, що виникнення держави є продукт певного розвитку людського суспільства.

Далі необхідно підкреслити, що ключовим моментом розвитку державності в Україні є взаємовідносини держави та громадянського суспільства та його ролі у формуванні та становленні правовоі держави в Україні.

 

1 Держава як основний інститут політичної системи

 

В політичній системі держава виступає як основний її інститут.

Вона здійснює управління суспільством, охорону його єкономічної та соціальної структури.

Тому держава має такі засоби впливу та характеризується такими рисами, якими не можуть володіти інші соціальні інститути, що входять в політичну систему.

По-перше, держава утримує спеціальний апарат, тобто особливу групу людей, зайняту винятково управлінською працею та охоронею її єкономічних і соціальних структур.

По-друге, їй належить монополія на примусову владу, що поширюється на все населення та організована за певним теріторіальним поділом.

По-третє, вона володіє правом та можливістю здійснювати внутрішню і зовнішню політику від імені всього суспільства.

По-четверте, тількі державі належить право стягнення податків та зборів з населення.

 

 

 

Основні функції сучасної держави прийнято позподіляти на внутрішні і зовнішні.

                 До внутрішніх функцій відносяться:

                  1 захист існуючого способу виробництва, єкономічної та політичної системи;

                  2 придушення класових противників;

                  3 регулювання державної діяльності;

                  4 охорона громадського порядку та підтримання дисципліни;

                 5 формування суспільних відносин;

                 6 культурно- виховна та ідеологічна діяльність.

             

                 До зовнішніх функцій відносяться:

                 1 захист інтересів держави та її взаємовідносини з іншими державами на                         міжнародній арені;

                 2 забезпечення охорони країни, розвиток нормальних відносин з іншими державами;

                 3 розвиток інтеграції та участь у міжнародному розподілі проці;

                 4 створення основ колективної безпеки.

          

 

Сучасна держава-це найзначніше суспільне утворення, яке виконує функції, що мають загальний характер, а не тільки власний класовий.

  Зі змісту функції держави витікає особлива роль державного апарату.

  Державний апарат - це інститут, який служить збереженню та зміцненню держави єкономічно пануючого класу шляхом легального застосування насилля.

  Основою державного апарату є інститути організованого насилля: армія, поліція. У нього входять також інститути організації та правосуддя, за допомогою яких держава виконує свої функції у нормальних мирних умовах.

 

 

 

 

2 Типи та форми держави

Тип держави визначається, перш за все, характером пануючого способу виробництва, надбудовою якого є держава.

Типи держав:

1 рабовласницький;

2 феодальний;

3 буржуазний;

4 соціалістичний( який не виправдав себе на практиці).

 

  Та чи інша форма держави складається під впливом багатьох факторів:

-стан класових сил;

-історичні традиції;

-вплив особистості видатних державних діячів;

-геополітичні умови;

 

У звязку з цим було введено поняття політичний режим.

Зміст політичного режиму:

      1 спосіб і порядок формування представницької установи(виборча система);

      2 взаємовідносини між палатами представницького органу;

3 взаємовідносини між законодавчою та виконавчою владою, між центральними та міжцевими органами влади;

4 становище та діяльність органів придушеня в державі;

5 становище, вплив та умови діяльності політичних партій і масових громадських організацій;

6 реальні права та обовязки громадян.

 

 

Виходячи з цього, зазначимо, що політичний режим може бути:

-фашистський;

-напівфашистський;

-авторитарні військові диктатури;

-консервативні парламентські;

-буржуазно-демократичні парламентські.

 

Фашистський режим являє собою повне знищення демократії, встановлення диктатури найбільш реакційних авантюристичних груп монополістичної буржуазії та поміщиків, які використовують для соціальної бази ,перш за все, дрібну буржуазію, декласовану частину робітників.

До фашистських держав безпосередньо приєднуються тоталітарні напівфашистські диктатури,при яких допускається діяльність опозиційних організацій,зовнішня політика підпорядкована не тільки цілям війни,держава обмежено втручається в соціальне та особисте життя.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

У новій формі виявляє себе в деяких державах і авторитаризм.У теперішніх умовах він означає:

-встановлення інституту особистої влади;

-різке послаблення ролі парламенту та інших демократичних інститутів;

-спроби лавірування між різними класами при збереженні загального панування монополій.

Всі ці режими сьогодні рідкість,але можливість їх встановлення не виключена.

 

Парламентський режим-це така форма правління,за якої створений на основі загального виборчого права парламент юридично виступає як вищий орган влади і має реальну можливість впливати на законодавство,політику,контролювати уряд.

Держава з парламентським режимом може бути:         

-республікою,в якій парламент формує уряд та обирає голову уряду;   

-президентською республікою,в якій поряд з парламентом існує самостійно сформована президентська влада;

-конституційна монархія.

 

 

Таким чином,зробимо висновки:

Держава-це найзначніше суспільне утворення,ціль якого служити народу і захищати його інтереси. Держава є основним інститутом політичної системи, що це універсальна політична організація суспільства, що виникнення держави є продукт певного розвитку людського суспільства.  Конституція України не тільки закріпила основні засади державного та суспільного устрою в нашій країні, а й стала політико-правовою базою подальшої розбудови української державності.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика