prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / АПСРУС / 4.2.4.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   36.0 КБ
СКАЧАТЬ

4.2.4. Кадрова та правова складова реформи виконавчої влади

Реформування виконавчої влади в Україні в правовому аспекті постає у вигляді низки президентських указів. В період з 1994 по 1999 роки вийшло близько 100 указів Президента України і постанов 300 постанов уряду, спрямований на впорядкування (в тому числі і скорочення числа співробітників) органів виконавчої влади.

Для розробки проекту розв'язання проблем виконавчої влади 2 жовтня 1997 року Указом Президента № 1089/97 (зі змінами, внесеними Указом №5/99) було створено Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи на чолі з екс-президентом, народним депутатом Л.Кравчуком, до складу Комісії, що активно співпрацювала з різними науковими колективами, увійшли провідні фахівці-правники України.

Зазначеною Комісією розроблено Концепцію адміністративної реформи в Україні, яка передбачає три етапи:

• розробка    та    офіційне    схвалення    Концепції    і    Програми    здійснення адміністративної реформи, а також поточне удосконалення елементів існуючої системи державного управління;

• запровадження             організаційно-правових             засад реформування ключових елементів системи державного управління;

• поглиблення        трансформаційних         процесів:         формування         нових інститутів, організаційних структур та інструментів державного управління та місцевого самоврядування.

Як результат, в Україні має постати гнучка адміністративна система, заснована на принципах, які передбачають врахування інтересів громадян і відповідальність за характер прийнятих її органами рішень. Розроблена Концепція визначена як "основа здійснення реформування системи державного управління України" (Указ Президента № 810/98 зі змінами, внесеними указами № 1000/98 і 1048/98 від 22 липня 1998р.).

13 березня 1999 р. на виконання одного з пунктів спільного Меморандуму України і МВФ Президент України Л. Кучма підписав Указ № 250/99 "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України". Згідно з Указом змінено підпорядкування і статус деяких центральних органів виконавчої влади, ліквідовано низку державних департаментів. Зокрема органи, що виконують подібні функції, пропонувалося об'єднати або принаймні інтегрувати в структурі одного міністерства. Статус деяких міністерств (наприклад, сім'ї та молоді, інформації) було змінено на статус державного комітету, перейменовано низку департаментів та державних комісій.

Як випливає з тексту Указу, одним із завдань цього документа було поетапне впровадження адміністративної реформи. Однак Указ певною мірою суперечить Концепції й істотно відрізняється від варіанта, запропонованого державною комісією з проведення адміністративної реформи в Україні, тобто указ не відповідає тій меті, яка сам проголошував.

Концепція адміністративної реформи в Україні, на основі і на виконання якої власне розроблявся згаданий президентський акт, набагато більше конкретизує процес реформування виконавчої влади, ніж Указ Президента, який має бути правовою основою проведення реформування вищих щаблів виконавчої влади. У Концепції наголошується, що ефективній діяльності органів виконавчої влади заважає низка чинників. Серед них можна вирізнити: невизначеність у розмежуванні статусу міністерств, державних комітетів і інших органів виконавчої влади; нечіткість у співпідпорядкованості центральних органів виконавчої влади, дублювання і суперечливість їх функцій та повноважень; невідповідність фактично виконуваної ролі і статусу деяких органів виконавчої влади. З огляду на це у Концепції чітко зазначено, що міністерствами є ті вищі органи виконавчої влади, які формують і реалізують державну політику у відповідних секторах державного управління, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України і є політичними діячами. Урядові комітети є органами, покликаними "забезпечувати роботу Кабінету Міністрів". Заснування урядових комітетів згідно з Концепцією має на меті зменшити навантаження на Кабінет Міністрів та Прем'єра. При цьому на комітети покладається функція попереднього розгляду питань, віднесених до компетенції уряду.

Різке зменшення кількості методів адміністрування внаслідок посилення ролі методів економічного регулювання зумовлює необхідність, внесення до адміністративної реформи наступних складових:

• прямого   скорочення   тієї   частини   державного   апарату,   яка   займалася плануванням виробництва й розподілом ресурсів;

• переходу      до      прогнозних      та     економічних      методів      формування державних рішень;

• ретельного економічного і юридичного обґрунтування державних рішень, а також   прогнозування та           врахування їх наслідків.

Усі зазначені чинники істотно впливають на систему державної служби, що склалася в Україні. Найбільше цей вплив позначається на діяльності таких категорій державних службовців, як керівники всіх рівнів, працівники фінансово-економічної сфери, галузевих структур, юридичних підрозділів.

Складність проведення адміністративної реформи полягає в тому, що перетворення здійснюються структурами виконавчої влади, які повинні одночасно розробляти нові механізми державного управління і продовжувати керувати існуючими структурами.

Система державної служби, яка, по суті, лише формується, ще не має розвиненої мережі навчальних закладів. Існуючі ж навчальні заклади (Українська Академія державного управління при Президентові України, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Академія муніципального управління тощо) не в змозі задовольнити зростаючі потреби держави у підготовці кваліфікованих управлінських кадрів, професійних керівників насамперед загальнодержавного рівня.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика