prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Курсовой / Вступ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   27.0 КБ
СКАЧАТЬ

Вступ.

 

ХХ століття можна охарактеризувати як століття масових фальсифікацій чи маніпупаляції масовою свідомістю. Саме в ХХ столітті набули великого поширення такі поняття – як пропаганда (разом з тоталітаризмом), PR (як умова існування капіталістичних країн в політичній і економічній сфері) та реклама (особливо політична – можна б було навести витрати на розкрутку кандидатів на пост президента США). Деякі дослідники вказують на занепад першого поняття, натомість розкручуючи останні. Але це було б помилкою, бо не можна заперечувати відновлення пропаганди в політичних іграх. Ідеальним було б поєднання всіх цих понять.

Актуальність даної теми простежується в значущості цих технологій в виборчій кампанії та діяльності політичних інститутів.

Серед великого пласту літературних джерел можна відмітити роботи Г. Почепцова, Д. Ольшанського, Б. Бєссонова, Г. Лебона, Б. Потятиника, Д. Гусєва, Й. Геббельса, А. Гітлера та інших. Звісно, проблему PR грунтовніше за всіх серед вітчизняних дослідників розвинув Георгій Почепцов, але в нього існує цікавий метод – переплітання теорії і практики, який не дає виокремити конкретної технології. Натомість російський дослідник – Дмитро Ольшанський жорстко систематизує такі поняття як PR та політична реклама, при цьому не забуваючи вставляти окремо практичні приклади. Проблему пропаганди краще за всіх розвивали „батьки” пропаганди ХХ століття – Йозеф Геббельс та Адольф Гітлер, хоча дуже хирокого поширення це поняття отримало в 90-х роках як на Заході, так і серед вітчизняних дослідників. Цікаве зіставлення цих понять в ХХ столітті запропонувала група авторів Д. Гусєв, О. Матвейчов, Р. Хазєєв, С. Чернаков в праці „Уши машут ослом”, в якій наведені цікаві і не типові статті з приводу понять, які досліджуються в даній курсовій роботі.

Метою дослідження є співставлення цих понять та виокремлення спільного та несумісного в поняттях пропаганда, PR та політична реклама.

Гіпотезою дослідження стало припущення, що все більшої популярності набувають терміни пропаганда, PR та політична реклама, які спрямовані на безпосередній вплив на масову свідомістю з користю для замовника цього впливу.

Об’єктом дослідження є масова свідомість та політичне поле, а предметом – технічні засоби впливу на масову свідомість.

Поставленні завдання:

· Визначити кожне поняття та показати технічні засоби впливу на масову свідомість

· Співставити кожне з цих понять та знайти критерій оцінки даних понять

 

Поставленні завдання вирішувалися наступними методами: аналіз і синтез, порівняння та узагальнення, комплексне дослідження літературних джерел, індуктивний та дедуктивний умовивід.

Виходячи з поставленних завдань курсова робота має наступну структуру: вступна частина; перший розділ розкриває суть понять; другий розділ – співставлення цих понять; висновок та література.

Новизна роботи пов’язана з унікальністю розглядаємих термінів та зі складністю їх зіставлення без грунтовного дослідження.

Практичне використання курсова може набути в дисциплінах: технології політичного процесу, політична психологія, латентна політика, політичний PR та інших.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика