Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   04.05.2015
Размер:   72.0 КБ
СКАЧАТЬ

Білет 1

 

1. Організація та обсяг медичної допомоги потерпілим від травм на місці події та етапах евакуації.

2. Лабораторні методи діагностики, що застосовуються для обстеження травматологічних і ортопедичних хворих.

3. Закриті діафізарні переломи. Класифікація, особливості діагностики і лікування. Терміни зрощення відламків у залежності від виду, характеру і локалізації перелому та методу лікування.

4. Пошкодження ліктьового суглоба. Класифікація пошкоджень, діагностика, методи лікування.

5. Природжена клишоногість. Форми клишоногості. Консервативне і хірургічне лікування.

 

 

 

Білет 2

1. Організація спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги потерпілим від травм в Україні.

2. Рентгенологічні та інструментальні методи, що застосовуються для клінічного обстеження травматологічних і ортопедичних хворих.

3. Післятравматична жирова емболія. Патогенез. Особливості  її прояву і клінічного перебігу. Диференціальна діагностика з крововиливом і станом хворого після черепно-мозкової травми. Профілактика і лікування.

4. Переломи кісток гомілки. Класифікація. Показання та протипоказання для консервативних оперативних методів лікування. Види остеосинтезу і методика їх виконання.

5. Злоякісні пухлини кісток. Діагностика, лікування. Методи оперативного лікування.

 

 

 

Білет 3

1. Організація спеціалізованого лікування дітей з природженими ортопедичними захворюваннями.

2. Сучасні методи остеосинтезу при переломах кісток кінцівок.

3. Травматичний шок. Клініка і патогенез травматичного шоку. Протишокові заходи. Показання для проведення оперативного лікування залежно від загального стану хворого.

4. Переломи стегнової кістки. Показання і протипоказання для консервативного і оперативного  лікування. Тактика лікування при відкритих діафізарних переломах стегнової кістки.

5. Остеомієліт. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.

Білет 4

1. Організація спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги хворим з набутими захворюваннями опорно-рухової системи.

2. Електрофізіологічні методи дослідження в травматології та ортопедії.

3. Пошкодження м’яких тканин. Первинна хірургічна обробка ран, її види. Хірургічна тактика при скальпованих ранах.

4. Переломи кісточок та заднього краю великої гомілкової кістки. Розрив міжгомілкового синдесмоза. Тактика і методи лікування.

5. Остеоартроз. Етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, лікування. Показання та протипоказання до ендопротезування кульшового і колінного суглобів.

 

 

 

 

Білет 5

1. Остеопороз, види остеопорозу. Діагностика, профілактика, лікування.

2. Інфекційні ускладнення в травматології: анаеробна інфекція. Клініка, діагностика, лікування.

3. Пошкодження сухожилків і судинно-нервових пучків. Діагностика, методи лікування. Особливості первинного шва при пошкодженнях нервів, судин, сухожилків.

4. Пошкодження кісток тазу. Класифікація, клініка діагностика, лікування. Заходи протишокової боротьби при ускладнених переломах кісток тазу.

5. Дисплазія колінних суглобів. Природжений вивих надколінка. Клініка, рентгенологічні симптоми. Методи хірургічного  лікування.

 

 

 

Білет 6

1. Роль екологічних умов в поширеності природжених дисплазій та інших захворювань опорно-рухового апарату.

2. Біомеханічні методи дослідження опорно-рухового апарату, їх значення для діагностики ортопедичної патології.

3. Відкриті діафізарні переломи. Класифікація, особливості лікування. Види остеосинтезу. Показання і протипоказання для ургентного та відстроченого остеосинтезу.

4. Пошкодження кісток плечового поясу. Клініка, діагностика, методи лікування.

5. Сколіотична хвороба. Класифікація. Патогенез. Рання діагностика, прогноз. Методи консервативного та хірургічного лікування.

Білет 7

1. Тимчасова непрацездатність та інвалідність при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату.

2. Види пластики при пошкодженні сухожилків (подовження та заміна сухожилків).

3. Черепно-мозкова травма. Класифікація, клініка, діагностика, методи лікування.

4. Переломи кісток передпліччя. Класифікація. методи лікування. Показання до оперативного лікування переломів кісток передпліччя.

5. Контрактури і анкілози суглобів. Причини розвитку контрактур і анкілозів. Профілактика, консервативне і хірургічне лікування,  контрактур і анкілозів.

 

 

 

Білет 8

1. Роль профільних науково-дослідних інститутів та кафедр медичних університетів і академій післядипломної освіти у розвитку спеціальності «Ортопедія та травматологія» і підготовки кадрів для ортопедії та травматології.

2. Методи відновного лікування та медичної реабілітації пацієнтів з наслідками травм і захворюваннями опорно-рухової системи.

3. Внутрішньосуглобові переломи. Клініка, діагностика, основні методи лікування. Помилки і ускладнення при лікуванні внутрішньосуглобових переломів.

4. Переломи кісток кисті. Методи лікування. Показання до оперативного лікування, види остеосинтезу.

5. Природжена кривошия. Класифікація, діагностика, консервативне і хірургічне лікування.

 

 

 

Білет 9

1. Травматизм, його види травматизму, основні статистичні показники. Роль спеціаліста ортопеда-травматолога в профілактиці різних видів травматизму.

2. Знеболення в травматології і ортопедії: види і методи знеболення. Особливості проведення передопераційної підготовки пацієнта.

3. Переломи. Механізм виникнення, класифікація, діагностика, принципи і методи лікування.

4. Розрив ахілового сухожилка. Види розривів. Клініка, діагностика, методи лікування свіжих і застарілих розривів ахілового сухожилка. Доступи для оперативного лікування розривів ахілового сухожилка.

5. Септичні артрити. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

Білет 10

1. Інвалідність внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи, види і принципи реабілітації.

2. Пошкодження зв'язок, пластика зв’язок. Методи операцій.

3. Репаративна регенерація кісткової тканини та її залежність від місцевих і загальних умов. Поняття про фази і стадії регенерації кісток. Методи оптимізації остеогенезу.

4. Внутрішньосуглобові переломи стегнової кістки. Класифікація, діагностика і лікування цих видів пошкоджень. Доступи до кульшового суглоба. Особливості лікування у осіб літнього віку.

5. Хвороба Пертеса, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 

 

 

 

Білет 11

1. Травматологія і ортопедія як галузь клінічної медицини. Основні етапи її розвитку та наукові школи в Україні.

2. Кісткова пластика, види, показання до застосування. Показання до кісткової пластики на судинній ніжці, техніка виконання.

3. Переломи ребер. Клініка, діагностика, лікування. Методи лікування ускладнених переломів ребер, які ускладнені підшкірною емфіземою, гемопневмотораксом, пошкодженням легенів і серця.

4. Пошкодження променево-зап’ясткового суглоба. Діагностика, лікування. Показання для оперативного лікування.

5. Статичні деформації стоп. Клініка, діагностика, методи лікування, забезпечення лікувально-ортопедичними виробами.

 

 

 

 

Білет 12

1. Організація ортопедо-травматологічної служби в Україні: структура і основні функції травматологічних і ортопедичних відділень, травматологічних пунктів, поліклінічних відділень.

2. Види пластики при пошкодженні сухожилків (подовження, пересадка сухожилків). Методика оперативного втручання і шви, які використовуються при пластичних операціях на сухожилках.

3. Переломи кісток у дітей. Показання для оперативного і консервативного методів лікування.

4. Внутрішньосуглобові пошкодження колінного суглоба. Діагностика, лікування. Показання для оперативного лікування.

5. Ампутація і реампутація кінцівок. Первинна і вторинна ампутація. Раціональні рівні ампутації, методи ампутації. Експреспротезування.


Білет 13

1.Організація спеціалізованої допомоги потерпілим від травм на місці пригоди та на етапах евакуації.

2. Види шкірної пластики. Показання та техніка операцій.

3. Особливості переломів кісток у осіб літнього віку. Сучасні технології лікування. Показання для оперативного і консервативного методів лікування.

4. Вивихи плеча, їх види, клініка, діагностика, методи лікування.

5. Вроджений вивих стегна. Патогенез, діагностика. Методи лікування. Показання до оперативного лікування, види операцій.

 

 

 

 

Білет 14

1. Роль екологічних чинників у виникненні і поширеності природжених дисплазій та інших захворювань  опорно-рухової системи.

  2. Електро- і акупунктура в травматології і ортопедії. Показання до їх застосування .

3. Місцевий гіпертензійний ішемічний синдром, патогенез, клініка, диференційна діагностика, профілактика та лікування.

4. Пошкодження м’яких тканин кисті, їх види і лікування. Пошкодження сухожилків-згиначів, діагностика, методи лікування, показання для накладення первинного і відстроченого шва. Особливості реабілітації після оперативного лікування пошкоджених сухожилків кисті.

5. Лійкоподібна деформація грудної клітки, діагностика, методики хірургічного лікування.

 

 

 

 

 

Білет 15

1. Використання біологічних тканин при реконструктивно-відновлювальних операціях в травматології і ортопедії.

2. Сучасні методи закриття порожнин і заміщення дефектів кісток.

3. Переломи кісток стопи. Клініка, діагностика, показання до оперативного і консервативного лікування. Види остеосинтезу.

4. Дегенеративні захворювання суглобів, етіологія, патогенез. Ускладнення при ендопротезуванні суглобів і заходи з їх профілактики. Реабілітація після ендопротезування.

5. Деформації кінцівок внаслідок пошкоджень і захворювань центральної і периферичної нервової системи. В’ялі та спастичні паралічі, клініка, діагностика, методи лікування.

Білет 16

1. Переломо-вивих стопи. Розрив міжгомілкового синдесмоза. Діагностика і методи лікування цих пошкоджень.

2. Артроскопія колінного суглоба, Показання для її застосування..

3. Пошкодження шийного відділу хребта: переломи, вивихи, підвивихи. Клініка, діагностика і лікування.

4. Пошкодження сухожилків розгиначів пальців кисті, методи їх лікування. Особливості реабілітації після оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті.

5. Кістковосуглобовий туберкульоз. Патогенез, рання діагностика, методи лікування.

 

 

 

Білет 17

1. Організація диспансеризації дітей з вродженими вадами, строки початку лікування ортопедичної патології.

2. Знеболення в травматології і ортопедії: види і методи знеболення. Особливості проведення передопераційної підготовки.

3. Місцевий гіпертензійний ішемічний  синдром. Патогенез, клініка, диференціальна  діагностика. Профілактика і лікування.

4. Переломи хребта, класифікація, клініка, діагностика, лікування. Показання для оперативного  лікування залежно від локалізації перелому і характеру пошкодження.

5. Коксартроз, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Сучасні методи хірургічного лікування коксартрозів, показання до їх застосування.

 

 

 

 

Білет 18

1. Остеопороз, його види,  діагностика, профілактика і лікування.

2. Біомеханічні методи дослідження, їх роль у діагностиці ортопедичної патології.

3. Післятравматична жирова емболія. Патогенез. Особливості її прояву і клінічного перебігу. Диференційна  діагностика з крововиливом і станом  хворого після черепно-мозкової травми.  Профілактика і лікування.

4. Переломи плечової кістки. Типи переломів та методи їх лікування. Показання до оперативного лікування. Особливості переломів плечової кістки у дітей.

5. Дегенеративні захворювання хребта, класифікація. Остеохондроз хребта, клініка, діагностика, лікування, сучасні методи хірургічного лікування, показання до їх застосування.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика